Skip to main content

Full text of "Catálogo de los códices latinos de la Real biblioteca del Escorial"

See other formats


/ 


CATALOGO 


DE  LOS 


CÓDICES LATINOS 


CATÁLOGO 


DE LOS 


CÓDICES LATINOS 


DE  LA 


REAL BIBLIOTECA DEL ESCORIAL 


POR  EL 


P. GUILLERMO ANTOLIN 

o. S. A. 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

VOL. n. 

(e. I. l.—K. III. 31.) 


MADRID 

IMPRENTA HELÉNICA, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 3. 

1911 


2^. 


CÓDICES LATINOS 


DE  LA 


REAL BIBLIOTECA DEL ESCORIAL 


e. I. 1. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 223 fols.; 405 x 275 mm. 

Baldi de Perusio fragmentum in VI Decretalium; Angelí de Pe- 
rusio super Autentici?; Bartoli de Saxoferrato de manumissionibus; 
Benedicti de Plumbino libertates. 

I. (íol. 1). [Baldi de Perusio in sextum Decretalium commentaria]. 
(solo el principio: las dos leyes primeras Servum y Requirendi). 

II. (fol. 4). Incipit ángelus de perusia super autenticis. Sequitur 
de heredibus et falcidia. In glo. rubrice. Ibi opera dei fungtmt ex hoc 
sumitnr qiiod... des. tit no. per bar. in dea. 1. dúo ex tribus //. de iiidicc 
Et sic est finís pro quo deus gloriosus sit benedictus in sécula. Amei». 
(coní. edic. Lugduni 1540). 

III. (fol. 115). Incipit líber 2."^ de manumissionibus per bartolum 
de sfixoferrato. Plactiit euin. No, tex. nisi sed sectis in beneficio... ( = Dl- 
gestorum lib. XL y tit. I del lib. XLI). 


REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


IV. (fol. 129 V.). In xpi. nomine. lacipiunt libertates commentate 
ab excellentissirao juris doctore Dno. Benedicto de plumbino. Sequi- 
tur primus titalus. De manumissionibus. Ista Buhrica continuatur per 
glo. ad remota et dic. ut in ea. Ex qua uidetur coJligi... (fol. 160 v.l. Re- 
petita íuit per famosissimum et egregium legum doctorem dominum 
Benedictum de Plumbino predictum in ciuitate Bononie tune ibi le- 
gentom in presenti titulo d. i. d. M. CCCC. XLVI.° Die VI Januarii 
ect. (fol. 213 V.). Disputata fuit hec questio [in causa divisionis 
haereditatis inter filios] per prefatum Egregium legum doctorem 
Dum. Bonedictum de plumbino in glorioso et íelici Studio Bononie. 
Et sub eo ad utramque partem respondidit Dns. Jacobus de guinisiis 
de sartiano. Quam quidem preposuit Dns. vrbanus de Eculis De pÍ8Ís 
in an. M. CCC. LXXXXVI. die tertia maii. Et quam compleui hic 
Fcribere ego bbabeccute. nrs. ciuus pis. d. i. a. M. CCOC. VII. ind. XV. 
Die. XVI nouembris ect. Sequitur R.''* de natalibus restituendis. 

Primera inicial de adorno en oro y colores; en el fol. 3 tiene un escudo. 
Iniciales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 


e. I. 2. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 286 fols.; 400 x 270 mm. 

Angeli de Ubaldis de Perusio secunda pars Lecturae super Di- 
gesto Novo, disputationes duae; Martini de Caraziis Laudensis 
Iractatus varii; Joannis de Perusio et Joaunis Choci de Mymays 
de Mercatello singularia dicta ex Bartolo, Baldo; Ludovici de Roma 
singularia. 

I. (fol. 1). [Secunda pars Lecturae Angeli de Ubaldis de Perusio 
super Digesto Novo]. Stipulatio. Hec lex diuidilur in partes plures... des. 
hic loquitnr in (en el cód. ne) vero debitare. Ángelus de ubaldis de pe- 
rusio excollens legum doctor. (El códice contiene después del título 
primero las Repeticiones 1. Si Insulam ff, de verbo, obliga, en el fol. 53 


CÓDICES latinos: e. I. 1. - e. I. 2. 


y 1. Sciendnm al fol. 59. Conf. edic. Auguetae Taurinorum 1580). 
II. LMartini de Caraziis Laudensis tractatus varii]. (fol. 228). 
[Dedicatoria]. Comperhim haheo illustrissime princeps apud non leuea 
jiiris autores... dignitati tue ducali offero deo. (fol. 22S v.). Sequuntur 
Rubrico huius libri. De principihus... De cardinali. 1 (ful. 22S v.). Ila- 
brica de principibus. Principes sunt ministri dei... des. si quis dicatur 
dux marchio ect. 2 (fol. 240). De consiliariis principum. Princeps est 
de numero consiliariorum... des. secundum bal. in 1. fí. ff. qui [satis'] co- 
gan. 3 (fol. 241). De legatis principum. Si legatus infírmetur expense 
dehent ei solui... des. de quo per eundem in tractatu de insignis et armis. 

4 (fol. 242). D-i castellanis. Castellanus vel ctistos castri vel ciuitatis... 
des. disiuncliua resohiitur in coptdatitiam. bal. in 1. ptnult. c. de v. sig. 

5 (fol. 243), De officialibus. Pnlcre aduertendtim est qnod tempore floren- 
ti romanorum... des. sed solus princeps píen, per bar. de saliceto in 1. cum 
indulgentia c. de sen. pas. 6 (fol. 247). De milite. Milites debent abtti- 
neri ab agrorum cultura... des. hoc verum in infamia que non prouenit 
ex contractibus. bal in 1. apud deposi. 7 (fol. 248). De bello. Inferentes 
iniustam guerram tenentur ad restitutionem... des. dicit quod autoritas 
bellandi est in principe. 8 (fol. 249 v.). De crimine lese maiestatis. In 
ducibus, marchionibus et proceribus non habet locum crimen lese maiesta- 
tis... des. et andre. de yser. in c. i. que fuit prima ca. 9 (fol. 251). De 
coníederationibus. Quando fit pax et remissio dampnorum inttr princi- 
p>es.,. des. singularum enim personarum hominis ad hominem quod nota. 
10 (fol. 252 V.). De priuilegio et Rescripto. Priuilegium quod quis habet 
jpropter principem... des. sed ciuiUs tantum quod habet vim et effectum 
naturalem secundum bar. in 1. frater a fratre de condi. inde. 11 (fol. 255). 
De dignitate. Inducens jiopidum ut dignitatem consequatur... des. Et de 
rege sardinie vide jo. an. in c. solite de maio. et obe. 12 (fol. 25C) v ). De 
fisco. Confíscationem bonorum ex of fleto preter legem nemo potest faceré... 
des. Contra hereticum defunctum procedí potest ut bona applicentur fisco 
€. accnsatus § in eo de heretic. in vi. 13 (fol. 262 v.). De cardinal i bus. 
Cardinales sic dicuntur quia sunt mundi cardines... des. Hostiensis car- 
dinalis precedit omnes cardinales et sedit immeiiate post papam, an. de 


REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


bu. in c. antiqua depriuile. ect. (íol. 263 v.). Sepenumero magnum cer^ 
tamen Serenissime dux inter mortales fuit an operi suo nomen autor scri- 
here liceat... 14 (íol. 263 v.). De concilio. ConcUium cognoscit de heresi 
pape.., des. M si eledio est fada metu indignationis principis est nulla... 
(conf. edic. Parisiis 1513. Se encuentran también publicados en las 
colecciones Tradatus universi juris y Tradatus e variis juris interprefi- 
bus y otras). 

III. 1 (fol. 265). [Angeli de Ubaldis de Perasio consilium juris}. 
Nohilis quídam genere condito testamento duohus fíliis institutis suhstiluit 
germanum suum hastardum... des. est grauatiis honore fidei consilii pre- 
didi. Dns. ángelus de perusio dum peregrinus adesset bononie ques- 
tionem supra positam disputauit in alma ciuitate bononie sub anno 
domini 1391 in íesto conuersionis sti. paulí que fuit die 25 Januarii. 
2 (fol. 268 V.)- Disputatio dni. angeli de perusio. In sacre casare con- 
sistorio tális questio est proposita. Quídam baro amplam possidens baro- 
niam... (incompleta; llega hasta las palabras:) non deberinisi conditíone 
impleta saluo nísi ex coniectur. pre. 

IV. (íol. 275). Hec singularia dicta cum sigi et solerti diligentia 
et magno labore studendo extraximus de lectura domini bar. in re- 
collectis dni. bal. Nos dilecti socii anglici nos iohannes de parusio 
et lo. choci de mymays de m. catello et expleuimus sub annis domi- 
ni 1396 die nona mensis augusti ad honorem [et] gloriam omnipo- 
tentis dei et eius matris virginis glorióse totiusqae celestis curie 
triumphantis. Amen. Nota in 1. prima § si quis... des. iUi qui ludunt ut 
nota in 1. error in fi. magne glo. et facti igno. 

Y. (fol. 282). Sequuntur aliqua notabilia collecta ex dictis egregii 
doctoris utriusque iuris domini Ludouici de Roma. Si quis excesserit 
modum in defendcndo... des. die quod non ut est casus singularis qui non 
est alibi in 1. quid ergo § si héres ff. de legatis primo. Amen, Deo gratias. 

La primera inicial de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo, al- 
ternando.—Faltan las iniciales y capitales de las dos últimas obras. 

En la margen inferior de la primera página tiene un escudo de armas. 


CÓDICES latinos: e. I. 2. - e. I. 3. 


Los fols. 227, 271, 272, 273 y 274 están en blanco. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. E. 12.-I. G. 15. 

e. I. 3. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; II -\- 184 fols.; 395 x 250 mm. 

Roífredi Beneventani libelli de jure civili. 

(fol. I). la nomine domini nostri yhu. xpi. Amen. Infrascripto st. 
rubrico libellorum Roffredi beniuentani. Imprimís quid sit judicitim 
R.^'c prima... Si rem aliquam tihi loco ect. ií.«« XXIIII.^ Sequitur secun- 
da pars libelli Ro. in iure Ciuili. R."'^ prima di honeris aduersi... De 
censitis, de perpetuis, de conditionalibus colonia et de inquilinis conditiO' 
nalihus Rs" XLIII. (fol. 1). lacipit libellug de ordine iudiciorum 
compositus a R. beneuentano iuris ciuilis professoro in quo opere 
continentur qualiter concipiantur libelli et fiant conf essiones. et etiam 
cuiuelibet actionis poterunt scientes inuenire. unua incipit libellus. 
Proemium. Si considerarem ingenium, et scientie meeproprie facuUatem... 
sciet etiam celera iudicii pertractare. [Pars I]. Incipit materia omnium 
rubricarum usque ad libellos qui fient super quibuslibet actionibas. 
Tractaturus ergo de libellis et ordine iudiciario... des. 1. certi condictio, 
Explicit tractatus de pretoriis actionibus. (fol. 27). [Pars II] Inci- 
pit tractatus de interdictis. que et ipsa pretoria sunt. unum incipit 
proliemium et suraula omnium interdictorum. Pernatauimiis áliqxian- 
tulum profunda pelagi... des. unde hic repelas ea que superius notaui. 
Explicit tractatus de interdictis. (fol. 46 v.). [Pars III] Incipit trac- 
tatus de edictis. quo et ipsa pretoria sunt. unde de edictis incipit 
proemium omnium edictorum. Cum de interdictis ómnibus plene et co- 
pióse sit fractatum... des. ñamen enim usucapionis promiscué ponitur (en 
el cód. ponuntur) mullotiens. (fol. 63). [Pars IV. Actionum civilium 
tractatus]. Tractatus nostri et propositi nauiculayn cohibentes... dos. Jo. 
omiserit Iractare in arbore actionum. (Nota: en el cód. fol. 87: Incipit se- 


REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


cunda pars libelli Ro. in iure ciuili. Contingit sepe quod conductor reci- 
pit in se periciilum rei conduele... des. Jo. omiserit tractare in arhore 
actionum, que es parte de Actionum civilium tractatus). (íol. 124 v.)- 
[Pars Y. Tractatus singularis et aureus de officio judiéis]. Expleuimus^ 
per dei gratiam per ordinem arborem actionum... des. alia exempla si qua 
inueniri possunt studiosis iractanda et inuenienda relinquo. (fol. 132). 
[Pars VI. Tractatus de bonorum possessionibus]. Expíelo per dei gra-^ 
tiam tractalu omnium actionum secundum arborem dni. Johannis... des. 
que ad actionem pertinent tractaturi. (fol. 155 v.). [Pars VII. Sena- 
tusconsultorum tractatus]. Tractaturi de senatusconsultis que cum sum- 
ma prouidentia... des. omnia isla sublata sunt. (fol. 170 v.). [Pars VIII. 
Tractatus de constitutionibus quibus violentiae puniuntur]. Explicita 
tractalu senatusconsullorum... des. per studium et soUicitudinem presetis 
opusculum componentis. Expliciunt libelli E-ofredi in iure ciuili. (conf . 
la edic. Lugduni 1561, págs. 1-519, á la que he acomodado la descrip- 
ción del códice). 

Iniciales de adorno; capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Tiene notas marginales; algunas de mano de D. Antonio Agustín. 
El índice de rúbricas que tiene al principio es de otra mano. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: V. M. 1.— I. F. 11. 


e, I. 4. 

Cód. en papel; á dos cois.; princ. del sigl. XV; 204 fols.; 390 x 270 mm. 

Guadisaivi Gundisalvi de Bustamante episcopi Segoviensis Pe- 
regrina. 

(fol. 1). [Prologus]. Quia in isla peregrina apposui in marginibus fo- 
ros legum et iudgo et nouum qui dicitur ordinatio de alcalla... quia quidatn 
habent aliqua coniuncta alii disiuncta (siguen los títulos del Fuera 


CÓDICES latinos: e. I. 4. - e. I. 5. 


Juzgo). Expliciunt tituli fori iudgoram. (fol. 2). Incipit tractatus 
peregrine proñcuus ipsis aduocatis. Ahhas eptis. et q. h. h. elecHo... de?. 
Zona tiide miles io. q. Finito libro sit laus et gloria xpo. (fol. 202). 
[Summariutn legum Partitarum]. Prima partita hahet 240 titulo8..,'E\' 
plicit aparatas peregrine edite a domino episcopo segantino (corruje 
segoviensi) deo gratias. 

A las márgenes tiene muchas adiciones de la misma mano del códice. 
En la margen exterior de la primera página tiene de letra del siglo XV I: 
El obispo de segobia cobarrubias dixo era bueno. 
Capitales en rojo y verde, alternando. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: I. F. 6.  I. G. 5. 


e. I. 5. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 207 fols.; 385 x 275 mm. 

Nicolai Sículi de Tudeschis abbatis Panormitani in quartum De- 
cretaliun commentaria, glossae Olementinarum; Joannis Andreae 
summa super quarto Decretalium; Joannis Alfonsi de Benavents 
tractatus poenitentiae, repetitio de jejunio, quaestio de sacrilegio, de 
indulgentifl, de stupro, de lenocinio, repetitio de potestate arbitraria 
et de arbitrio et de canonibus; Fr. Alvari [Pelagii O. M.?] tractatus 
de sacrilegio; Bartoli de Saxoferrato tractatus alimentorum, tracta- 
tus de concubinis; Petri de Ancharano repetitio in regulam ea quae 
fiunt eclicta, 

I. (fol. 1). [Nicolai Siculi de Tudeschis abbatis Panormitani in quar- 
tum Decretalium librum commentaria]. Supra in precedmti libro vi- 
sum est de gestis... des. opinione dado, que non reperio in hocper aliqíiem 
uiolata et hec snfpciant ad landem Dey et matris eins marie virginis. Ex- 
pliciunt recollecte dni. nicolay de cicillia super quarto decretalium. 
(conf. edic. Venetiis 1082). 


8 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

II. (fol. 69 V.)- [Joannis Andreae summa super quarto libro De- 
cretalium]. De prima parte Eubrice de sponsa. Jo. an. circa istam Riibri- 
cam querit de se[jp]íem. Primo quid sit sponsalium... des. opus est pieta- 
tis XXXII q. i. non est ti. e. inter opera. Eec breviter pro suma quarti 
Wrri... vide per textum et colig. in supra host. Explicit suma egregii 
Doctoris io. an. decretorum dignissimi professoris saper quarto libro 
Dacretaliutn. (conf. edic. incunable). 

III. [Joannis Alfonsi de Banavente opera], 1 (fol. 73 v.). Casus 
in quibus denegatur audientia et non debet vocari par^... (ful. 74 v.). 
Alii casus^ponuntur hic per Jo. de miles in Repertorio juris canonici 
ubi ipse dicit ea que sequuntur. (fal. 75). Alios casas ponit ludoui- 
cus in suis síngularibus et suat isti qui secuntur. (fol. 76 v.). Sapra- 
dicti casas suat in quibus non roquiritur vocatio partis qui faerant 
rocolecti per egregium dominum doctorem. Ji)liannem alfonsum de 
bonauento in c. cum oliin de re judi. ad utilitatem suorum studentium 
et cum. his est contentas licet acriosug alios poterit inuenire. Ego ta- 
men Johanaes deNyeua in decretis bachalaureus infra soriptos casua 
ultra predictos discurrendo per jura adinueni ad laudem et honorem 
dicti domini mei doctoris supradicti. 2 (fol. 77). Incipit tractatus 
ponitentie. Gaudiorum celestium optatores atque animarum celatores... 
dps. Et ex predictis elicio quartam conclusionem. videlicet. Quamquam 
diflcile reputetur uerum penitentem inuentri is tamen ex paucis conficitur 
el remissíone uiuens et defimtus requie non carehit. Istam repetitionem 
fijcit Johannes alfonsi de benauente decretorum doctore catliedram 
uesperorum decreti in studio salamantino regens. Et rescitauit coram 
doctoribus et magistris et licenciatis et alus multis sapientibus 
uniuersitatis dicti studii die lune statim post diom pentecostes. Anno 
dai. M.° CCCC.° XL." IIIL" Deo gratias. (incompleto; sólo contiene 
la primera parte y algo de la seguad^: conf. edic. Sxlmanticae 1502). 
3 (fol. 85). [R^petitio de jejunio]. Superni roris spiriiwxU benedidione 
rcferti patres et domini diuinis s:ipientiab radiis illustrati. Quia finís sa- 
liUis eterne... des. et in letitia et solempnitates preclaras. Exemplum de 
nicolao sene et slo. andrea ect. Deo gratias. Istam Repetitionem de Jeju- 


CÓDICES  LAriNO"^:  C.  í.  5. 


nio composuit Johannes Alfonsus de Benauento Decretorum doctor 
Cathedram vesperorum Decreti in Salaman. actu Regens anno Mili.® 
q iiadringontesimo XL. VI.° Scripsit eam Alfonsus de sta. maria de 
Nieua.   4 (fol. 104). [Qaaestio de sacrilegio] Nota bonam questionem 
de sacrilegio de qua consultas fait Reuerendissimus ac solempnissi- 
mus Johannes alfonsus de benauonte doctor decretorum per Reue- 
rondum in xpo. patrem dominutn gundisaluum de Biuero episcopum 
f-alamantinum cui prelibatus scientificug vir sic respondit. El caso es 
este. Algunos meten ganados... des. et per glo. in c. qui studet i. q. i. Et ita 
videtur michi sáluo meliori judicio. Deo gratias. Amen. Explicit quedam 
questio de Sacrilegio secundum dominum Benabontanuio.   5 (fol. 
1 04 V.). Sequi tur quedam questio circa indulgentiam quomodo pro- 
<l^st in articulo mortis secundum dominum Benauentanum... In morlis 
articulo quídam exns. ahsolutus est secundum formam gratie... des. quam 
sic destruit ahbas in c. significasti de offic. dele.   6 (fol. 105). Sequi tur 
do stupro. Stuprum dicitur duobus modis... des. potest acusari et non 
ultra.   7 (fol. 105). De lenocinio. Sex m,odis comititur lenociniutn... des. 
Ule qui contrahit cum illa comitit lenocinium.   8 (fol. 107 v.). [Repetitio 
de potestate arbitraria et de arbitrio et de canonibus poenitentialibus 
et de actibus confessoris]. Solertissimi Paires et sagacissimi domini quia 
di re magna et ardua... des. § in quo tenetur sacerdos et § ad quid teñe- 
tur. Istam repetitionem... focit Johannes alfonsus de Benauento de- 
cretorum doctor unam de cathodris Canonum prime in salamantino 
etudio actu Regens die Jovis XXIII die octobris anno dni. Millessi- 
mo CCCC.° LV.° et copilauit et compleuit cañones penitentiales et 
íictus confessoris anno soquenti LYI.° in loco de Tejares prape sala- 
manticam cum salamantice vigeret raortalitas a festo Ste. marie de 
Agusto usque ad medietatem octobris statim sequentis et omnes scri- 
bentes et legentes exoro ut pro me Pater noster et Aue maria deuote 
flicant. Laudetur deus et virgo maria. Amen. Quam scripsi ego alfon- 
sus de sta. maria anno dni. M.° COCO.'' LVIII.° (conf. la 3." y 4.* parte 
do la edic. Salmanticae 1502). 

IV.  (fol. 103). Incipit tractatus de sacrilegio compositus per domi- 


13 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

num fratrem aluarum [Pelagiiira, O. Isl.?]. Querihir quid est sacrile- 
gium... des. ut nota in dic. c. hone in glo. que incipit secundiim cursum 
causarum. Explicit tractaíus ect. 

V. 1 (fol. 105). Sequitur tractatas alimentorum secundum dom:- 
num bartholum [de Saxoferrato] legum solempnissimuní doctorem. 
Alimentorum materiam tractaturus quia alimenta deberi contingit... de-, 
utrum possit reuocare donationem. dic. quod sic per glo. in 1. generaliter 
C. de reuoca. dona... Explicit tractatus ect. (conf . la edic. Basileae 15^). 
2 (fol. 158). Incipit tractatas de concubinis. Concuhinam. Quero quod si 
aliquis habet unam muUerem... des. ex complexu in principio. Et vide 
circa istaní materiam per arnaldum h. de riptu im,p. 1. qui in prouincia 
in § dinus. Bartolas. Et hic est finis haias brevis tractatas. 

VI. (fol. 137). [Petri de Ancharano repetitio in regulam ea qune 
fíunt edicta. Prologas]. Ne repetitionis proUxitas te lectorem perterreat 
sed delectet... (fol. 137 v.). JEa que ect. In xpi. nomine amen. Pro euiden- 
tia presetdis regule repetende... des. in spiritualibus et ab eis dependeníí- 
bus plus prossequor in dicta reppetitione c. Canoniim de constitu. Deo gra- 
tias. Explicit repetitio ect. 

VII. (fol. 161). Incipiant glose clementinaram cum qaibasdam 
alus allegationibus ocurrentibas. Nota digne collecte per dominam 
nicholaam silicam moniacensem abbatora dignissimam nano archi' - 
piscopum panormitanam. Primo saper prohemio. Appellatione juris 
venit citiile canonicum siue ihunicipale... des. et vide de predictis glo. no- 
tabilem fi. hic quam teñe menti ect. (conf. edic. Mediolani 1511). 

La primera inicial miniada; las páginas 1 y 162 orladas en oro y colores 
iniciales y capitales de adorno en rojo y morado, alternando. 
Fué escrito é iluminado por Alfonso de Santa María de Nieva. 
Folios en Blanco 73 r., 76, 135, 136 y 160 v. 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado, 
Sign. ant.: V. M. 9.-I. G. 13. 


CÓDICES latinos: e. I. 6. 11 


e. I. 6. 

Cód. on perg.; á dos cois.; princ. dol sigl. XV; 138 fols.; 380 x 255 mm. 

Matthaei Angli apparatus ín Clementinas; Guillelmi de Monte 
Lauduno apparatus in Clementinas. 

I. (fol. í). Incipit apparatus nouarum constitutionum editarum per 
dominum clementsm ot publicatarum per dominum Joannem pr.- 
pam XXir. compositus per dominum Matheum angli iohannis cin- 
thii de urbe canonicum Sci. Crisogoni de transtiberim. Venerabilibiis 
et discretis viris doctoribus et scolaribus Borne commorantibus... des. stan- 
do uel sedendo eam proferre potest. et non concluso in camisa si ei uideni- 
tur. Explicit apparatus nouarum constitutionum ect. 

II. (fol. 56). Incipit apparatus constitutionum dni. Clementis 
pape V.*^ editus a dno. Guillelmo de monte Uauduno decretorum 
doctore. Magnifice bonitatis mireqne pietatis viro dno. Johanni inclitis- 
simo infanti illustrissimi principia dni. regis aragonum filio eiuscpte can- 
cellario Guillelmus de monte Ihauduno... Quoniam a iohanne et de iohan- 
ne... des. S. de rescript. ex parte et de appell. reprehen sibil. Explicit 
apparatus dni. Guillermi de monte lauduno ect. 

En la parte superior de la primera página tiene: Est francisci 7-ouirs. (rovi- 
rensis) in legihus lie. duis bar[cinonensis]. 

Primera inicial miniada, las demás de adorno en oro y colores; capitales 
en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 

Tiene notas marginales de mano de Francisco Rovira y de otras manos. 

El fol. 55 V. está en blanco. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: I. F. 7.— I. G. 11. 


12 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. I. 7. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 64 fols.; 378 x 230 mm. 

Bernardi Compostellani lectura super I libro Decretalium; 
Joannis Andreae summa super IV libro Decretalium, addition9S 
in VI librum Decretalium; Andreae de Isernia lectura super Regni 
Constitutionibus. 

I. (fol. 1). [Bernardi Compostellani lectura áurea super primo li- 
brj Decretalium]. Hadenus ut loqiiar ciim séneca, meam ignorantiam 
ignoraui... des. qtiia non inuenüiir a ture cautum. Explicit composte- 
llanur... (conf. eiic. Venetiis 1588). 

II. 1 (fol. 41). [Joannis Andreae summa brevissima super quarto 
libro Decretalium]. \X]pi. nomine inuocato ad lauiem'ipsius et reueren- 
úissimi patHs mei dni. hononiensis archidiaconi qui diuina potentia inui- 
ttdus... (sólo el principio; llega hasta las palabras:) riimpere sponsalia 
illa que fuerunt de futuro ut. 2 (fol. 43). [Joannis Anireae additiones 
ia sextum librum Decretalium]. Bonifatius episcopus ed. Antiqui glo- 
sritores nostri in eorum apparatihus... dos. In fine i. indioatas intelligit de 
nouella. Expliciunt additiones dni. Johannis Andree super sexto li- 
bro decretalium bone memorie Domini Bonifatii Pape octaui. Deo 
gratias. 

III. (fol. 60). Incipit lectura domini Andree de Isernia super Regni 
Constitutionibus. Cum constitutiones fadat quilihet rex monarcha in 
regno suo... des. confusas et ambiguas reddiderunt erigamus in consonan- 
tiam luculentam. 

Escrito de varias manos. 

Capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. La obra de Andrés 
de Isernia tiene orlada en oro y colores la primera página y. un escudo de ar- 
mas en la margen inferior; iniciales miniadas. 

El fol. 42 está en blanco. 


CÓDICES latinos: e. I. 7. - e. 1. 8. 13 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. G. 6.-V. M. 6. 


e. I. 8. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 364 fols.; 385 ^ 280 mm. 
[Joannis Segoviensis gesta Concilii Basileensis.] 

(fol. 1). Sequuntur gesta sacrosancte generalis Synodi Basiliensls 
uniuersalem ecclesiam representantis. Liber I. Eegnante dno. nro. ihn. 
xpo. dei omnipotentis et heatissime virginis filio... (fol. 18 v.). Secun- 
das liber et gesta anni Millesimi CCCC' XXXII. In prima parte ini- 
tia atque stahilimentum concilii Basiliensis compendio explicante... (fol. 
43 V.)' Incipit liber tertius de vocatione pape et Cardinalium. Cwn 
verba sapienfum gratia ac velut stimuli sint... (fol. 83). Incipit quartiis 
liber. Saluator noster ihesus perfectus legislator... (fol. 102 v.). Incipit 
collectio quinta de ordinata pape suspensione. Sapientia dei patria sa- 
lutare remedium viamque nobis demonstrans... (fol. 135 v-)- [Liber VI]. 
Verbo docuit dns. nr. iha. xps.... (fol. 172). Sequitur séptima [collectiol. 
Presidentie controuersiam quam magnam quidem... (fol. 199). Incipit 
collectio octaua. Biuinis eloquiis nobis insinuantibus sánete reformatio- 
nis genera dno... (fol. 221 v.). Sequitur collectio nona de principio 
dato ad unioncm grecorum. Generalium institutor concilion^m saluator 
noster... (fol. 255). Incipit collectio decima de loci electione pro co- 
lebratione ycumenici concilii. Locum precipuam fore ciramstautiam 
operis boni saluator noster docuit... (fol. 281 y.). Collectio undecim i 
incipit de loci decretatione ad ycumenici concilii celebrationem. Fidei 
christiane immobile fundamentum... (fol. 29(5). Collectio XII'* de Syno- 
dali processu aduersus papam inchoato super XII (riminibus eiu>^. 
Magnam fore necessitatem vindicar i crimine... dea. Quod ómnibus i. oh is 
8ic laborantibus altissimus donare et concederé dignelur amen.   (fol. 358) 


14 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Sequuntur Ruhrice scu capitula duodecim colleetionum seu libro- 
rum prescriptorum. 

Capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. F. 8.— I. G. 10. 


e. I. 9. 

Cód. en papel; á dos cois.; fin del sigl. XV; 358 fols.; 380 x 270 mm. 

Jacobi de Zochis de Ferraría lectura super quarto libro Decre- 
talium. 

(ft^l. 1). [Prologus]. {_Q\iioniam omnis ratio superne creature uél terre- 
ne scientie... (fol. 5 v.)- [In quartum librum Decretaliam lectura]. Be 
f rancia. Matrimonium consensn contrahiturlicetconsuetudojpatrie...deB. 
qtiibus mediantibus intercessione heatissime virginis glorióse gloriam per- 
venire mereamur. Amen. Ipse cunctorum plasmator et michi iacóho de 
ZocJiis de ferraría tttrmsque iuris doctori indigno in vinea domini elaho- 
ranti de huius lahoríbus mercedem concedat... fraternitatem in verbo fre- 
quentins de sepulturis. Explicit lectura Domini iacobi de Zochis de 
ferrarla super quarto Decretalium. 

Faltan casi todas las iniciales y capitales. 
Pertejieció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. G. 1. - V. M. 8. 


CÓDICES latinos: c. i. 9. - e. I. 10. 15 


e. I. 10. 

Cód. en pcrg. y papel; á dos cois.; prlnc. del sigl. XV; 132 fols.; 370 >- 260 mm. 

Jacobi de Ardizone de Brolio summa feudorum; Bartoli a Saxo- 
ferrat ) su per constituí. Ad reprimendum et Qiii sint rebelles; Bertran- 
di de Deoceo super li. feudorum; Arnulphi de la Pradella summa 
super íeudis; Quaestioncs juris. 

I. (foJ. 1) Incipit summa feudorum composita a dno. iacobo de ar- 
dizone de brolio. SU micM 2i*"i'>icipium deus médium at'iua finis... des. 
C. de offi. prefec. 2)reto. (en el cód. preterea) affric. 1. i. inprin. ExpHcit 
Bumma super usu feudorum composita a domino jac. condam de ar- 
disono cuius nomine hoc 8Ígnum a'r in suis glosulis et summis sumi- 
tur ect. (conf. olic. Coloniae 1568). 

II. 1 (fol. 59). [Bartoli a Saxoferrato tractatus super constitutione 
oxtravaganti Ad reprimen dtntti. Qucmodo ecf. Ista Biibrica est magistra- 
li'cr jwsUa cansa comodioris allegaiionis... des. o, quo tempore dio ut ili. 
bar. (conf. edic. B.isileae 1588). 2 (fol. 71 v.). [Bartoli a Saxoferrato 
super constitutione Qiii sint rehelles], Qui dicantur. Hec Huirica efiam 
est magistralifer posita... des. ad hanc constitutionem et precedcntem. Et 
sic esl finís huius operi«. hartho. Explicit apparatus dni. bartho. de 
saxoferrato leguin doctoris famosissimi super XI.^ collatione in qua 
tamen due 11. sunt. (ibid.). 

III. (fol. 75 V.). Incipiunt Reportationes dni. bertrandi de deoceo 
super li. feudorum. Ítem illnd. Nota ex textu huius c. ibi cum dicit nisi 
ad certnm tempu9 fuerit datum... dos. Ad hoc facit quod dixi supra in 
textu super verbo cauetur. bertrandus de deoceo. Expliciunt Eeportatio* 
nes ect. 

IV. (fol. 83). Incipit summa super feudis edita a domino Arnulphó 
de la pradella. Tractaturi de feudis sub XVII. rubricis omnia colligcmus 


16 ' REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

per ordinem... des. c. peruenit cum sím materia. Et hic finis. Explicit 
deo gratias. 

V. (fol. 100). Incipiunt questiones [juris] in sui materia naide úti- 
les. De fado quesitum est. Si aliquis cessit... (Son 80 cuestiones y están 
firmadas por los siguientes autores: Hubertus, Petrus Helias, Doceo^ 
Petrus de Bellapertica, Guillelmus de So., Petrus Bonetus, Raymun • 
dus de Arep, Raymundus de Ecclesiis, Bernardus de Ulzinellis, Ber- 
trandus de Seva, Petrus de Palatio, Berengarius de Columbari-^^ 
Franciscus de Roma, Jacobus Butrigarius, Guillelmus de Vallesicp,. 
Arnaldus Zamorera, Bernardus de Gualbis, Petrus Terreni, Jacobus 
Lardi, Jacobus de Calicio, Bartholomaeus Babau, Bartholomaeus 
Solerii, Sperans in Deo Cardona, Bonanatus Petri) des. glo. in c. de 
sepul. in ele. Bonanatus petri in decretis licenciatus ciuis harchinone. 

Capitales y epígrafes en rojo. 

Al fol. 132 V. tiene: ha costal aquest libre dues liures... 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuadernación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign.ant.: V. M. lO.-II. G. 5. 


e. I. 11. 

Cód . en perg.; á dos cois.; sigl. XlV; 105 fols.; 368 X 225 mm. 

Justiniani imperatoris Autbenticae seu Novellae cum glossis 
marginalibus ex Accursio et alus. 

Incompleto. 

Iniciales y capitales en rojo y azul; epígrafes en rojo. 
Las notas marginales son de varias manos. 

En la margen superior del fol. 2 tiene: Conuentus S. M. No. de fio. Or. P. (Con- 
ventus Stae. Mariae Novae de Florentia Ordinis Praedicatorum.) 
Encuadernación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: V. M. 13.-I. L. 13. 


CÓDICES latinos: e. I. 11. -e. I. 12. 17 


^H 


e. I. 12. 


Cód. en perg.; á dos cois.; de letra minúsc. visigót; sigl. X-XI; 323 fols.; 

370 X 235 mm. 

Excerpta canonum; concilia Toletanum decímum, undecimum» 
Nicaenuin, Ancyritanum, Neocaesariense, Gangrense, Sardícen- 
se, Antiochenum, Laodicenum, Constantinopolitanum primum, 
Ephesinnm, Chalcedonense, Carthaginense I- VII, Milevitanum, 
Arelatense I-III, Valentinum, Tauritanum, Regiense, Arausíca- 
num, Vasense primum, Agathense, Aurelianense primum, Eli- 
bfcritanum, Tarraconense, Gerundense, Caesaraugustanum pri- 
mum, lierdense, Valletanum, Toletanum I-XIl, XV; Bracaren- 
se I-III, Hispalense I, II; epistolae decretales Damasi, Siricii, 
Innocentii, Zosimi, Bonifacii, Celestini, Leonis, Hilarii, Simplicii, 
Felicis, Gelasii, Anastasii, Symmachi, Hormisdae, Vigilii et Gre- 
gorii summ. Pontificum. 

I. [Excerpta Canonum]. (fol. 1). De institutionibus officiorutn et 
hordine babtizandi liber quartus. [Versificatio] Ecce jugi motii placen- 
di muñera portans... Imperiaque animis sacra portaba superuis. [Index 
titulorum] I. Quod sibi fantum noceant quum a malis bona ministran' 
tur... XXXVIIII. De inergumenis. [Versificatio]. Altaris aram ritus et 
cántica templi... [Quod te delectet, nos refovere qtieat. Titulas I. Quod 
sibi tantum noceant quum a malia bona ministrantur. Quod mali bona 
ministrando...'\ (el tít. XL de?.:) De inerguminis quando babtizentur uel 
comtmmicent. concilio eodem. titulo XXXVII. (faltan los títs. IX-XVII). 
{fol. 3 V.)- De diuersitatibus nubtiarum et scelere flagitiorum liber V. 
[Versificatio]. Quicquid promulgasse tuis fuit inclite jussis... Ut teneat 
ambos post mortem uita perennis. 1. De non execrandis nubtiis et dispo- 
sitionibus nubtiarum... (falta desde el título XV del índice hasta el 
título XVIII des.:) De his qui ad eclesiam confugium faciunt concilio 


18 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


toktano XII. titulo X. capite XLVll. (fol. 4 v-)- De generalibus re- 
gulis clericorum ceterorumque xpianorum et regimine principale 
liber VI.^ [Index titulorum]. Titulus I de populis docendis. Docen- 
dtts est populus non sequendus... (el tít. VI des.) Ne femine in cimU 
teriis peruigilent concilio eliberritano titulo XXXV c. XXXYIII. (fol. 5 
el principio del líb. VIII en el fol. 10) . De deo et do his que sunt 
credenda de illo liber VIII.° [Index titulorum], Titulus I quod unus 
deus sit qui omnia fecerit et qui legem atque euangelia dederit. Quod 
deus solus et mundum et omnia instrumenta ejus... (en el fol. 6 el tít. IX 
des.) eí m condemnatione totius prauitatis heretice. In quo supra titu- 
lo XXIII. (fol. 6). De abdicatione hereticorum et usibus eorum liber 
nonus. [Index titulorum]. Titulus I de uitandis hereticis eorumque 
usibus. Non deberé catholicis in ea que... (el tít. IX dep:) Homelia tole 
tani concilii tertii a leandro edita in laudem eclesie oh conuersionem gotice 
gentis ex integro, anno regnante LXVIII. (fol. 7). De idolatría et cul- 
toribus ejus. ao de scribtis pacis et muneribus" missis liber X. [Index 
titulorum]. Titulus I de euersione idalatrie. De ydolatriis desiruendis. 
concilio kartaginensi V... (el tít. VII des.) et depalleo ad leandrum epis- 
copum directo. Episiola gregorii ad reccaredum regem titulo VII episto- 
ta CII. (fol. 9). De honéstate et negotiis principum liber septimus. 
[Index titulorum]. Titulus I de reuerentia principum dei sacerdoti- 
bus exibenda. Be adloquutione martiani augtisti... (el tít. líl desC) De 
refugis ac de perfidis clericis sihe layéis, concilio toletano VII titulo I et 
parte XLII. (conf. Collectio Canonum Ecclesiae Hispanae de D . Fran- 
cisco Antonio González). 

II. (fol. 11). (antes de la rúbrica de mano antigua tipne: noli scrihe^ 
re quia in alio loco est). In nomine dni. habita sinodus (añadido X) in 
toletana urbe kalendarum decembrium anno octano glnriosi dmi. re- 
ligiosissimi re(c)cesuindo principi. era DCLXLIIII (añadido XXLV)» 
Qratulationem nóbis spiritualem diuine contulit gratia... (falta el ca- 
non VII Septimae collationis ohjectu... conf. Collectio Canonum Ecclesiae 
Hispanae, cois. 456-467). (fol. 13). In nomine dni. incipiunt gesta si- 
nodalia concilii toletani undecimi hacta in urbe rejiia in toletana 


CÓDICES latinos: e. I. 12. 19 

sede a (en él cód. ad) decem et septem episcopis, anno IIII.® regfni glo- 
riosissimi principia uuadabani sub die séptimo idus nobembres. 
Era DCCXIII. (Sólo el principio, desde In nomine ace. irinitatia collec' 
tis in tmum cartaginis prouincie sacerdotihua... hasta Nec enim numertia 
histe abenda (en el impreso alienus) eat a aalute. (ibid. cois. 468-469). 

III. (fol. 13 V.)- [Index epistolarum decretalium]. (Falta el princi- 
pio; empieza:) VIIII, ítem innocenti ad Felicem episco^tum, 

IV. (fol. 18). [Collectio Conciliorum. Praefatio]. Cañonea genera- 
lium conciliorum a temporihus cotistantini ceperunt... utl conciliiim a so- 
cietate multornm in unum. Explicit preíatio. (foJ. 18 v.). Incipinnt 
capitula, (este índice está incompleto, sólo llega hasta XIII. Synodua 
kartaginis a f rice secunda). 1 (fol. 20). Cañones sci. et magni (añad. 
niceni) concilii quo habitum est temporibus constantini ab episco- 
pis CCCXVIII in ciuitate niccea metrópoli bitinie paulino et juliano 
consulibus XIII kalendas Julias era CGCLXII. (vid, Collectio Cano- 
num Ecclesiae Hiapanae, cois. 1-16). 2 (fol. 21 v.). Incipit sinodua 
anciritana. (ibid., cois. 17-23). 3 (fol. 24 v.). Incipit concilium neoce- 
sariense. (ibid., cois. 24-26). 4 (fol. 25 v.). Incipit gangrense concilium 
post nicenum sinodum editum (ibid., cola. 27-32). 5 (fol. 27 v.). Inci- 
pit concilium sardicense CCC episcoporum et in eo cañones instituti. 
(ibid-, cois. 33-41). 6 (fol. 30 v.). Incipit concilium antiocenum. (ibid., 
cois. 42-49). 7 (fol. 34). Incipit sinodus laudocie. (ibid., 50-59). 8 (fol. 
36 V.). Incipit sinodua que íacta est constantinopolim. (ibid., cois. 60-62). 
9 (fol. 37 V.). Incipit sinodus efesena prima ducentorum episcoporum 
abita adbersus nestorium constantinopolitanum episcopura qui pu* 
rum hominem ect. (ibid., cola. 79-91). 10 (fol. 42). Incipit calcidonen- 
sis sinodus sescentorum XXX episcoporum (al margen de letra del ai- 
glo XVI 663 episcoporum) habita contra oranea hereaes. et máxime 
adueraua enticen, era CCCC. LXXX. VIIII.* (ibid., cois. 92-113). 
(fol. 52 V.). Huncusque grecorum concilia dehinc latinorum secuntur. 

11 (fol. 52 V.). Concilium cartaginis africe primum. (ibid., cois. 114-119). 

12 (fol. 55). Incipit gesta concilii cartaginensis aecundi abiti era 
CCCCXXVIII. (ibid., cois. 120-125).   13 (fol. 57). Incipit concilium 


20 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

cartaginiense tertium abitum ab episcopis numero XLYII (añad. era) 
CCCCXXXVI. (ibid., cois. 121-139). 14 (íol. 61). Concilium kartag 
(añad. enensis) africe quartum habitum ab episcopis numero CCXIIII 
era CCCCXXXVI.* (ibid., cois. 140-153). 15 (fol. 65). Concilium car- 
taginis africe quintum habitum ab episcopis numero LXXIII era 
CCCCXXXVIII. (falto al fia desde las palabras Hec de singulis del 
título X. Ibid., cois. 154-158). 16 (fol. 66). [Concilium Carthaginense 
sextum]. (falto al principio hasta las palabras hoc est de nicenis cano- 
nibus del título II. Ibid., cois. 159-177). 17 (fol. 72). Concilium carta- 
ginis africe VII. ^^ decem et octo episcoporum gestum era qua supra 
cui etiam interfuit predicta legatio romane eclesie. (ibid., cois. 178-180). 
18 (fol. 73). [Concilium Milevitanum] (falto al principio hasta el títu- 
lo IV. Ibid., cois. 181-189). (fol. 75). Expliciunt africe concilia. De- 
hinc gallie secuntur. 19 (fol. 75). Concilium arelatense primum. 
(ibid., cois. 193-198) 20 (fol. 76). Concilium arelatense secundum. 
(ibid., cois. 109-202). 21(fol. 77 v.). Concilium arelatense tertium XIIII 
episcoporum abitum era CCCCLXI. (ibid., cois. 203-205). 22 (fol. 
78 V.) Valentinum concilium uigintim episcoporum abitum era 
CCCCXIII. (ibid., cois. 206-207). 23 (fol. 79). Concilium taurinan- 
tium. (ibid. cois. 208-211). 24 (fol. 80). Concilium regiense XIII 
episcoporum habitum era CCCCLXXVII. (ibid., cois. 212-217). 
25 (fol. 82). Concilium aurasicum XVI episcoporum habitum era 
CCCCLXXVIIII. (ibid., cois, 218-223). 26 (fol. 84). Concilium ua- 
sense [primum] abitum era CCCCLXXX. (ibid., cois. 224-227). 27 (fol 
85). Concilium agatense XXV episcoporum abitum era DXLIIII. 
(ibid., cois. 230-244). 28 (fol. 91 v.). Concilium aurilianense [primum] 
uiginti dúo (corr. VIII°) episcoporum. (ibid., cois., 245-250). (fol. 
93 Y.). Hucusque gallie eclesiasticarum gestarum regule disposite 
sunt. Deinde sequuntur spanie. 29 (fol. 93 v.). Concilium eliberrita- 
num XVIIII episcoporum constantini temporibus editum eodem 
tempore quo et nicena sinodus habita est. (ibid., cois. 281-291). 
30 (fol. 98 V.). Concilium tarraconense decem episcoporum abitum 
era DLIII. (ibid., cois. 295-299).   31 (fol. 100). Concilium gerunden- 


CÓDICES latinos: e, I. 12. 21 


se VII aopiscoporum habitum era DLV. (ibid., cois. 300-302). 32 (fol. 
101). Concilium cesaragustanum [primam] XII aepiscoporum. (ibid., 
cola. 303-305). 33 (fol. 101 v.). Concilium hilerdense octo aepiscopo- 
rum gestum era DLXXXIIII. (ibid., cois. 312-317). 34 (fol. 103 v.). 
Valletanum concilium VI episcoporum habitum era DLXXXVII. 
(ibid., cois. 318-320). 35 (fol. 105). Toletanum concilium I XVIIII 
episcoporum. (ibid., cois. 32L-328). 36 (fol. 107 v.). Toletana synodus 
secunda octo episcoporum. (faltan las epístolas de Montano. Ibid., 
cois. 329-336). 37 (fol. 109). Toletana synodus tertia LX duorum 
episcoporum in qua ariana heresis in spania condemnatur. (falta la 
homilia de S. Leandro. Ibid.. cois. 337-363). 38 (fol. 119). Incipit si- 
nodus toletana IIII. Gesta synodalia in toletanam urbem aput conci- 
lium LXVI episcoporum spanie. et gallie prouincias edita anno tertio 
regnante domno nostro gloriosissimo principe sisenando die nonas 
decerabres. Era DCLXXI. (ibid., cois. 364-393). 39 (fol. 132). Conci- 
lium toletanum (añad. V) vigintim quatuor episcoporum habitum 
era DLXXIIII anno primo domni cinthilani regis. (falta la confirma- 
ción del concilio por Chintila. Ibid., cois. 394-399). 40 (fol. 134). ítem 
concilinra toletannm VI. (ibid., cois. 400-111). 41 (fol. 138 v.). Con- 
cilium Toletanum VII. In nomine dni. et saluatoris nsi. sinodale de- 
eretum in toletana urbe triginta episcoporum concilio gestum. Anno 
quinto clementÍ3simo domno nso. cindasuintho rege regnante. die XII. 
kalendarum nobembrium. era DCLXXXIIIL* (ibid., cois. 412-420). 

42 (fol. 141). In nomine dni. Gesta synodalia quinquaginta duorum 
pontificum in urbem regiam celebrata die XVII kalendarum janua- 
rum. era DCXCI [Concilium Toletanum VIII]. (ibid., cois. 421-447). 

43 (fol. 152). [Quidam cañones ex variis conciliis desumpti]. Ex con- 
cilio toletano [III] capitulum III.— ítem ex concilio epaunense capi- 
tulum III. — ítem ex eodem concilio capitulum VIII.— ítem ex conci- 
lio uasensi capitulum VI. — ítem preceptum atqus lex data a glorio- 
sissimo teuderico rege. — ítem ex concilio aurilianense capitulum XIII. 
—ítem ex eodem concilio capitulum XXV.— ítem ex concilio aga- 
tensi capitulum VII. — Ex concüio iliberritano capitulum LXXIIII.— 


22 REAL BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ítem ex concilio epaunensi capitulutn I. — ítem ex concilio aurilia- 
nense capitulum XXIII. — ítem ex concilio arelatense capitulum YI. 
— ítem ex concilio spalitano capitulum VI. — ítem ex concilio tole- 
tano capitulum XIIII.— ítem ex concilio arbenense capitulum VI. — 
ítem ex eodem concilio capitulum VIII. — ítem ex concilio aurilia- 
nense capitulum XIIII.— ítem ex eodem concilio capitulum XXXII. 
— ítem ex concilio toletano (VI) capitulum VI (III).— Ex concilio 
spalitano capitulum X. 44 (fol. 155). In nomine dni. Concilium to- 
letanum VIIII. lacipit nonum quod actum est die octabo kalenda- 
rum decembrium anno f eliciter VII° regni serenissimi atque clemen- 
tissimi dni. nsi. recesuinthi regis. era DCLXXIIII. actum in urbe 
toletana. (este título es de mano antigua distinta de la del códice. 
Ibid., cois. 448-155). 45 (fol. 157j. In nomine dni. abita synodus 
(añad. X) in toletana urbe die kalendarum decembrium anno octabo 
gloriosi domni religiosissimi reccesuinthi principis. era DOXCIIII. 
(falta el canon VII. Ibid., cois. 456-467). 46 (fol. 161 v.). In nomine 
dni. Incipiunt gesta synodalia concilii toletani undecimi acta in urbe 
regia in toletana sede a decem et septom episcopis. anno quarto regni 
gloriosi principis uuambanis sub die séptimo idus nobembres. era 
DCOXÍII. (faltan en el códice las palabras íloc ergo exemxüo y los 
cánones I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII y parte del IX. Ibid., cois. 
468-486). 47 (fol. 167). In nomine dni. Acta sinodalia concilii toletani 
duodecimi aput urbem regiam celebrata sub die quinto iduum janua- 
riarum. era DOCXVIIII. anno primo ortodoxi atque serenissimi 
domni nsi. heruigii regis. (ibid., cois. 487-509). 48 (fol. 177). In ne. 
dni. nsi. ihu. xpi. [Concilium Toletanum XV sexaginta unius episco- 
porum habitum] anno primo serenissimi et ortodoxi egicanis princi- 
pis sub die quinto idus majua. era septingentésima XXVI.*^ (ibid., 
cois. 538-556). 49 (fol. 184 v.). In xpi. nomine. Aurasius episcopus 
frogani. Cognoscite propter quod eclesiam dei non solum tierberasti... 
qtmm arcangelorum uerwm etiam et omni militie celesH. Ijjso prestante 
dno. nso. ect. 50 (fol. 185). Gesta sinodi bracarensi [I] regnante dno. 
uso. ihu. xpo. cúrrente ora DXCVIIII. Anno tertio ariamiri regis die 


CÓDICES latinos: e. I. 12. 23. 


kalendarum majaram. (ibid., cois. 698-606). 51 (fol. 187 v.). Sinodus 
bra[ca]rensÍ8 secunda duodecim episcoporuoi. (ibid., cois. 607-628). 
52 (fol. 195 V.). la nomine dni. Incipit concilium bracarense (añad. 
tertio) quod faclum est sub anno quarto gloriosissimi domni nsi. 
uuambanis regís, era septengentesima XIII regni ejus. (ibid., cois. 
629-6.%). 53 (fol. 198 v.). Incipit epistola episcoporum de concilio 
ispalense (añad. I) ad pegasium episcopum missa. (ibid., cois. 636-638). 
54 (fol. 199). Sinodus (añad. II) habita in civitate spali sub die iduum 
nobembrium anno (añad. nono) regnante gloriosissimo principe sise- 
buto. era DLVII. (ibid., cois. 639-655). (fol. 206). Hactenus de gestís 
concilii sanctorum patrum. 

V. (fol. 206). Secuntur decreta presulum romanorum. Prefatio. 
Sedis apostolice presulum constituía... facilius intelligere possit dum capi- 
tuUs propriis distincla intendit. (fol. 2(X3 v.). Numerus decretalium 
episcoporum. /. Epistola pape damasi adpaulinum anthiocenum episco' 
pum... CIII. Decreta romane sedis de recipiendis et non recipiendis libris. 
t (fol. 207 V.). Epistola pape damasi ad paulinum episcopum antioce- 
num. (vid. Epistolae decretales ac rescripta romanorum pontificum, colee. 
por D. Francisco Antonio G-onzález, p. 1-2). 2 (fol. 208). ítem ejus- 
dem pape damasi ad eundem paulinum. (ibid., p. 2-3). 3 (fol. 209). 
Epistola decretalium siricii pape ad eumerium terraconensem epis- 
copum de arrianis a catholicis non rebabtizandis. (ibid., p. 3-7). 4 (fol. 
212 V.). ítem ejusdem siricii per diversos episcopos migsa aduereug 
jubinianum hereticum ejusque socios ab eclesie unitate remobendos. 
(ibid., p. 8-9). 5 (fol. 213 v.). ítem ejusdem pape siricii per diversos 
episcopos directa, (ibid., p. 9-10). 6 (fol. 214). Epistola innocentii 
pape ad decentium episcopum. (ibid., p. 10-12). 7 (fol. 216). ítem 
ei'usdom innocentii pape ad victericum rotomagensem episcopum. 
(ibid., p. 13-16). 8 (fol. 218 v.). ítem innocentii ad esuperium tolesa- 
num episcopum. (ibid., p. 16-'18). 9 (fol. 220 v.). ítem innocentii ad 
felicem episcopum. (ibid., p. 18-19). 10 (fol. 221 v.). ítem innocentii 
ad máximum seuerum episcopos. (ibid., p. 20). 11 (fol. 222). ítem in- 
noce    ad agapitum et reliquos episcopos. (ibid., p. 20).   12 (fol. 222). 


24 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ítem innocentii ad rufam et gerontíum. et ceteris per macedoniam 
episcopis constitutis. (ibid., p. 21)   13 (fol. 222 v.)* ítem innocentii 
pape ad florentinum episcopum tiburtinensem. (ibid., p. 22).   14 (fol. 
222 V.). ítem innocentii pape ad probum. (ibid., p. 22).   15 (íol. 223). 
ítem innocentii pape ad aurelium et agustinum africanos episcopos. 
(ibid., p. 23).   16 (fol. 223). ítem innocentii pape ad eundem aurelium 
cartaginensem episcopum de pascha. (ibid., p. 23).   17 (fol. 223). ítem 
innocentii pape ad quem supra aurelium cartaginensem episcopum. 
(ibid., p. 24).   18 (fol. 223 v.). ítem innocentii pape ad julianam nobi- 
lem exortatoria. (ibid., p. 24-25).   19 (fol. 224). ítem innocentii pape 
ad bonif atium presbiterum de antiocena eclesia. (ibid., p. 25).   20 (fol. 
224). ítem innocentii pape ad alaxandrum antiocenum episcopum. de 
pace, (ibid., p. 26).   21 (fol. 224). ítem innocentii pape ad maximianum 
episcopum. de hacthtico constantinopolitano episcopo. (ibid., 26-27). 
22 (fol. 224 V.). ítem innocentii pape ad alaxandrum antiocenum. de 
pace, (ibid., p. 27).   23 (fol. 225). ítem innocentii pape ad eundem. 
(ibid., p. 28).   24 (fol. 226). ítem innocentii pape ad acacium beroee 
episcopum. (ibid., p. 29).   25 (fol. 226). ítem ejusdem innocentii pape 
ad laurentium siniensem episcopum. (ibid., p. 29-30).   26 (fol. 226 v.). 
ítem ejusdem innocentii pape ad rufum et eusebium ceterosque epis- 
copos. (ibid., p. 30-34).   27 (fol. 230). ítem ejusdem innocentii pape 
ad uniuersos tolosanos episcopos. (ibid-, p. 34-35).   28 (fol. 231). Epís- 
tola decretorum pape zosimi ad esicium episcopum salonitanum (ibid., 
p. 36-37).   29 (fol. 232). ítem ejusdem zosimi pape ad clerum rauenen- 
sem. (ibid., p. 37).   30 (fol. 232 v-). Epístola decretorum pape bonifa- 
tii ad honorium agustum. (ibid., p. 38).   31 (fol.  233). Rescribtum 
honorii augusti ad boaifatium papam. (ibid., p. 39).   32 (fol. 233 v.). 
ítem epístola bonifatii pape ad episcopos gallie. (ibid., p. 40-41). 
33 (fol . 234). ítem epístola ejusdem. bonifatii pape ad hilarium nar- 
bonensem episcopum. (ibid., p. 41-42).   34 (fol. 234 v.). ítem epístola 
celestini pape ad episcopos galliae. (ibid., p. 42-46).   35 (fol. 238). 
ítem ejusdem celestini pape ad episcopos galliae. (ibid., p. 46-48). 
36 (fol. 240). ítem cujus supra ad episcopos per apuliam et calabriam. 


CÓDICES latinos: e. I. 12. 25 


(ibid., p. 49). (fol. 240 v.)- Finiunt epistolae decretorum celestini 
pape, dehinc secuntur decreta pape leonis aduersus euticen constan- 
tinopolitanum abbatem qui uerui et carnis ünam auBus est pronuntia- 
re naturam dum constat in dno. iha. xpo. unam personam nos confite- 
ri in duabus naturia dei scilicet atque hominis. 37 (fol. 210 v.). 
Scríptum leonis episcopi urbis rome od euticen constantinopolita- 
num abbatem aduersus nestorianam heresim. (ibid., p. 50). 38 (fol. 
241). Epistola leonis pape ad flavianum constantinopolitanum episcc- 
pum. (ibid., p. 50-51). 39 (fol. 241 v.). Rescriptum flauiani constan ti- 
nopolitani episcopi ad leonem urbis rome papam. (ibid., p. 51-52). 
40 (fol. 242 V.). Leonis rescriptum ad flabianum episcopum contra 
euticetis perñdiam. (ibid., p. 53-57). 41 (fol. 246). Epistola petri epis- 
copi rabennensis ad euticetem presbiterem. (ibid,, p. 57). 42 (fol. 
246 V.)' IfcPiii ©pistola pape leonis ad efesiam sinodum. (ibid., p. 58). 
43 (fol. 247). ítem ejusdem leonis pape epistola ad teudosium augus- 
tum. (ibid., p. 59-60). 44 (fol. 248). ítem leonis pape ad pulceriam 
augustam. (ibid., p. 61-62). 45 (fol. 249). ítem leonis pape ad pulce- 
riam augustam. (ibid., p. 62). 46 (fol. 249). ítem leonis exortatoria 
ad martinum et faustum presbiteres. (ibid., p. 63). 47 (fol. 219 v.). 
ítem leonis pape ad theodosium augustum. (ibid., p. 64-65). 48 (fol. 
250 V.). ídem leonis ad pulceriam augustam. (ibid., p. 65-66). 49 (fol. 
251). ídem leonis ad faustum et martinum ceterósquo presbiteroe. 
(ibid., p. 66). 50 (fol. 251 v.)- ídem leonis ad pulceriam augustam. 
(ibid., p. 67). 51 (fol. 252). ídem leonis ad anatolium constantinopo- 
litanum episcopum. (ibid., p. 68-69). 52 (fol. 257). Ejusdem leonis ad 
martianum augustum. (ibid., p. 69-70). 53 (fol. 257 v.). Ejusdem leo- 
nis ad martianum augustum. (ibid., p. 70-71). 54 (fol. 258). Ejusdem 
leonis ad anatolium constantinopolitanum episcopum. (ibid., p. 71-72). 

55 (fol. 259). Ejusdem leonis ad martianum augustum. (ibid., p. 72-73). 

56 (fol. 259 V.). Ejusdem leonis ad sinodum calcidonense. (ibid., 
p. 73-74). 57 (fol. 260). Ejusdem leonis ad martianum augustum. 
(ibid., p. 74-75). 58 (fol. 261 v.). Ejusdem leonis ad anatolium cons- • 
tantinopolitanum episcopum. (ibid., p. 76-77).   59 (fol. 263). Ejusdem 


26 REAL, BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

leonis ad martianum episcopum. (ibid., p. 78-79). 60 (fol. 234). Ejus- 
dem leonis ad martianum augustum. (ibid., p. 79-80). 61 (fol. 264 v.)- 
Ejusdem leonis ad martianum augustum. (ibid. p. 80-81). 62 (fol. 265). 
Ejusdem leonis ad leonem augustum. (ibid., p. 81-89). 63 (fol. 273). 
Ejusdem leonis ad turibium asturicensem episcopum. (ibid., p. 90-96). 
64 (fol. 278 V.). Ejusdem leonis ad episcopos per italiam constitutos. 
<ibid., p. 96-97). 65 (fol. 279). Ejusdem leonis ad episcopos per sici- 
liam cum capitibus suis. (ibid., p. 97-100. Falta en el códice un poco 
al fin). 66 (foJ. 282). Epístola ejusdem Leonis ad universos episcopos. 
(Falta en el códice hasta el título Y. Ibid., p. 100-102). 67 (fol. 282). 
Ejusdem leonis ad januarium episcopum. (ibid., p. 102-103). 68 (fol. 
282 V.). Ejusdem leonis ad rusticum narbonensem episcopum. (ibid., 
p. 103-106). 69 (fol. 285 v.). Ejusdem leonis ad anastasium tessaloni- 
oensem episcopum. (ibid., p. 107-110). 70 (fol. 289). Ejusdem leonis 
ad nicetam aquile[jen]sem episcopum. (ibid., p. 111-112). 71 (fol. 290). 
Ejusdem leonis ad africanos episcopos. (ibid., p. 113-115). 72 (fol. 
292 V.). Ejusdem leonis ad teodorum forojuliensem episcopum. (ibid., 
p. 115-116). 73 (fol. 293 v.). Ejusdem leonis ad leonem rauenensem 
episcopum. (ibid., p. 117). 74 (fol. 294). Ejusdem ad dioscorum ale- 
xandrinum episcopum. (ibid., p. 118-119). 75 (fol. 295). Ejusdem leo- 
nis ad episcopos per campaniam constitutos. (ibid., p. 119-120). 
76 (fol. 296). Ilarii pape sinodale decretum. (ibid., p. 120-121). 77 (fol. 
"297). ítem ejusdem hylarii ad ascanium et ad universos tarraconensis 
prouincie episcopos. (ibid., p. 122-123). 78 (fol. 298). ítem ejusdem hi- 
larii ad eundem ascanium tarraconensem episcopum. (ibid., p. 123-124). 
79 (fol. 298 V.). Decreta pape simplicii directa ad zenonem spalensem 
episcopum. (ibid., p. 124). 80 (fol. 298 v.). Epístola acacii episcopi 
constantinopolitani ad simplicium episcopum urbis rome. (ibid., 
p. 125). 81 (fol. 299). Epístola felicis pape ad episcopos per siciliam. 
(ibid., p. 126-128). 82 (fol. 301). ítem ejusdem felicis ad acacium 
constantinopolitannm episcopum. (ibid., p. 128-129). 83 (fol. 301 v.). 
Epístola felicis pape ad zenonem episcopum. (ibid., p. 129). 84 (fol. 
302). Pape gelasii genérale decretum. (ibid., p. 130-135)  85 (fol. 307 v.). 


CÓDICES latinos: e. I. 12. 27 

ítem ejusdem pape gelasii ad sicilienses episcopos. (ibid., p. 136). 
86 (fol . 307 V.). Epístola pape anastasii urbis rome ad imperatorem 
anastasium pro pace eclesiarum missa. (ibid., p. 136-139). 87 (íol. 310). 
Epístola símmaci ad cesarium episcopum. (ibid., p. 139-140). 88 (fol. 
310 V.). Epístola hormisde pape ad justinum ymperatorem. (ibid., 
p. 141-143). 89 (fol. 312 v.). Sacra justini ymperatoris ad hormísdam 
papam. (ibid., p. 143). 90 (fol. 313). Epístola sive libollus fiieí johan- 
nis constantinopolítani epíscopí. (ibid., p. 144-145). 91 (fol. 314). 
Epístola hormisde pape ad johannem episcopum elicitane eclesie. 
<ibid., p. 145). 92 (fol. 314). Epístola Hormisdae Papae ad eundem 
Joannem episcopum. (falta en el códice por estar rasgada la hoja. 
Ibid., p. 146). 93 (fol. 314 v.). ítem hormisde pape ad episcopos per 
spaniam constitutos. (ibid., p. 147-148). 94 (fol. 316). ítem ormisde 
pape ad eosdem spanie episcopos. (ibid., p. 149-150). 95 (fol. 317). 
ítem ormisde pape ad epiplianium constantinopolitanum episcopum. 
(ibid., p. 150-152), 96 (fol. 318 v.). ítem ormisde pape ad salustíum 
spalensem episcopum. (ibid., p. 152-153). 97 (fol. 319). ítem rescrip- 
tum ormisde pape ad episcopos uetice prouincíe directum. (ibid., 
p. 15'^). 98 (fol. 319 V.). Epístola vigilii pape ad profuturum episco- 
pum. (ibid., p. 154-156). 99 (fol. 32L). Epístola pape gregorii ad lean- 
drum spalensem episcopum. (ibid., p. 156-157). 100 (fol. 321 v.). Cu- 
jus supra ad eundem leandrum episcopum. (ibid., p. 157-158). 101 (fol. 
321 V.). Cujus supra ad eundem sacerdotem. (ibid., p. 158-159). 102 (fol. 
322 V.). Cujus supra ad reccaredum regem gotorum. (ibid., p. 159-362; 
incompleta, llega hasta el título V). 

Falto al principio y al fln y de algunos folios intermedios como queda in- 
dicado. 

Egui'on en su Memoña dice que es del siglo IX y se llama códice Loai- 
seo Carvajaleo, por haber pertenecido al Arzobispo de Toledo, García de 
Loaysa. 

Está utilizado en la colección de D. Francisco Antonio González con la in- 
dicación E. 3. En ol códice á los concilios y decretales precede el índice de 
títulos. 


28 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Las rúbricas están en letra mayúscula en rojo, y muchas á dos tintas; los 
epígrafes en rojo. 

Tiene numeración de folios y de cuadernos antigua, aunque posterior al 
códice. Los cuadernos son cuaterniones. En la primera página tiene: CCCXXII 
hojas. 

Es un códice examinado y que puede llamarse crítico, pues enfrente de 
muchas rúbricas tiene de mano antigua: 7ioli scribere 6 scribe. 

Encuademación restaurada de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: I. F. 9.— L H. 9. 


e. I. 13. 

Cód. en perg.; á tres cois.; do letra minús. visigót.; sigl. IX-X; 135 fols.; 

365x260mm. 

Concilia: Toletanum I-XVII, Bracarense I-III, Hispalense I 
et II, Emeritense; opistolae decretales Damasi, Siricii, lanocentii, 
Zosimi, Bonifacii, Celestini, Leonis, Hilarii, Simplicii, Felicis, 
Gelasii, Symmachi, Hormisdae, Vigilii et Gregorii samm. Ponti- 
ficum. 

I. 1 (foJ. 1). [Concilium Toletanum primum]. (falto al principio; se 
conserva desde las palabras peccauerint nec cibiim suum stimat del tí- 
tulo VII. Vid. CollecUo Caiionum Ecdesiae Hispanae de D. Francisco 
Antonio González, cois. 321-B28). 2 (fol. 2). Toletana sinodus secun- 
da VIII. ° e pisco porum. (ibid., cois. 329-336). 3 (fol. 4 v.). Toletana 
sinodus III.* LX* duorum episcoporum in qua arriana heresis in spa- 
nia condemnarunl. (contiene la hornilla de S. Leandro. Ibid., cois. 
337-263). 4 (fol. 13). Sinodus IIIP toletana LX*^ VP« episcoporum. 
(ibid., cois. 361-393). 5 (fol. 22). Concilium toletanum quintum XX 
episcoporum era DC^ LX* IIII.* anno primo dorani nsi. chintilani 
regis. (ibid., cois. 394-399). 6 (fol. 23). Concilium toletanum VI."^ 
XL VIII episcoporum uniuersale. (ibid., cois. 400-411). 7 (fol. 26 v.). 
[Concilium Toletanum septimum]. In nomine dni. et salvatoris nsi. 


CÓDICES latinos: e. I. 13. 29 


Sinodale decretum in toletana urbe XXX.* episcoporum concilio geg- 
tum anno V.° clementissimo domno nso. chindasuindo regó regnante 
die XV.° kalendarum nobembrium era DC* LXXX.* IIIL* (ibid., 
cois. 412-420). 8 (fol. 29). [Concilium Toletanum octavum]. In nomi- 
ne dni. salvatoris nsi. ihu. xpi. Incipit gesta sinodalia L" II orum pon- 
lificum in urbem regiam celebrata die XVII° kalendarum januarium 
era DC* XC.'^ I.* (ibid., cois. 421-447). 9 (fol. 38). Sinodus toleta- 
na VIIII* XVI episcoporam anno VIP domno recesuinti principie 
acta era DC* XC* III.* (ibid., cois. 448-455). 10 (fol. 40 v.). [Conci- 
lium Toletanum decimum] In nomine dni. habita sinodus in toletana 
urbe die kalendarum decembrium anno VIII° gloriosissimi recesuin- 
ti principis. era DO* XC* IIIP (faltan en el cód. los decretos jpro Po- 
tamio. Ibid., cois. 456-467). 11 (fol. 44). In nomine dni. Incipit gesta 
sinodalia concilii toletani undecimi acta in urbe regia toletana sede a 
decem et septem episcopis anno 1111° regni gloriosi principis uuam- 
banis (en el cód. uuandanis) sub die VII° idus nobembres. era 
DCC* X*^ III.* (ibid., cois. 468-486). 12 (fol. 50). [Concilium Toleta- 
num duodecimum] In nme. dni. acta sinodalia apud urbem regiam ce- 
lebrata sub die Y° iduum majarum. era DCC XVIIII.* (falta el decre- 
to de Gundemaro y la constitución de los sacerdotes cartagineses, 
ibid., cois. 487-509). 13 (fol. 56). [Concilium Toletanum decimum 
tertium] Incipit gesta sinodalia habita in urbem toletanam sub era 
DCC* XX* L* anno regni excellentissimi eruigii principis IIII." (ibid., 
cois. 510-531). 14 (fol. 62 v.). [Concilium Toletanum decimum quar- 
tumj XVII tem episcoporum anno Y.° eruigii principis íactum (ibid., 
cois. 532-537). 15 (fol. 64 v.)- In nomine dni. Incipit sinodus toletana 
quintadecima LX* et uno episcoporum acta anno primo serenissi- 
mi et ortodoxi egicani principis sud die V.** iduum majarum. era 
DCC*, XX* VI.* (ibid., cois. 538-556). 16 (fol. 71). In nomine dni. In- 
cipit sinodus toletana sextadecima LX* P episcoporum. (falta un fo- 
lio desde las palabras damnatione perculstis. Si uero cttjus [Jibet] del 
canon III hasta conuentus. ut non aliter pañis del canon VI. Ibid., 
567-585).    17 (fol. 80). In nomine domini. Incipit sinodus toleta- 


30 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

na X* VII* (ibid., cois. 586-597; falta un folio desde las palabras ne- 
quitia cJiristianum nomen poUeat hasta in commune statuentes decerni- 
mus del canon VI). 18 (fol. 82). Sinodus bracarensis prima regnanto 
dno. nso. ihu. xpo. cúrrente era D XG* VIIIL* (ibid., cois. 598-606). 
19 (íol. 85). Sinodus bracarensis [secunda] duodecim episcoporum. 
(ibid., cois. 607-628; falta desde el canon VII de los ex orientalium an- 
tiquorum patrum synodis hasta las palabras post hahtismum próbari ut 
bene prohatus del canon XXII y desde el canon XXXVIII en adelan- 
te). 20 (fol. 89). [Concilium Bracarense tertium]. (falta el principio 
hasta las palabras in medio eorum, pari animo, cois. 629-635). 21 (foL 
90). Incipit epistola episcoporum de concilio spalensi [I] ad pegasium 
episcopum missa. (ibid., cois. 636-638). 22 (fol. 90 v.). [Concilium 
Hispalense secundum]. (ibid., cois. 639-655). 23 (fol. 96 v.). In nomi- 
ne patris et filii et spiritus sancti. Sinodum quod gestum est in 
prouincia lusitanie apud urbem emeretensem qui capud ejus dinosci- 
tur esse. XII*^ episcopis in unum collectis die VIII iduum nobem- 
brium anno XV.° III** serenissimi et piissimi recesuinti regis. era 
DCC* IIII.^ (ibid., cois. 665-680). 24 (fol. 101 v.). Sententie que i» 
ueteribus exemplaribus conciliorum non aben tur sed a quibusdam in 
ipsis inserte sunt. Tituli. 1. Be rébus episcopi propriis adquisitis..^ 
XXIII. De scurrilihus et jocularibus clericis. I. De rebus episcopi pro- 
priis adquisitis. Q[uod'] episcopus de suo proprio habet... (el tít, XXIII 
des.) et uerbis itirpis joculare ab officio reiraendum. Hactenus de gesti» 
concilii (orum) sanctorum patrum. 

11. (fol. 102 V.). Secuntur decreta presulum romanorum. Prefatio. 
Sedis apostolice presulum constituta... capitulis propriis distincta intendit, 
(fol. 108). Numórus decretalium episcoporum. I. Epistola pape damasi 
adpaulinum antiocenum episcopum,... CIII. Decreta romane sedis de re- 
cipiendis et non recipiendis [librisl. (íol. 103 v.). (Contiene la* colec- 
ción de epístolas decretales que quedan indicadas en el códice ante- 
rior y están publicadas en la colección de D. Francisco Antonio Gon- 
zález, en la que está utilizado. Faltan en el códice desd^» las palabras 
integritate uirginea puer editas exultante de la epístola LXV. Ejusdem 


CÓDICES latinos: e. I. 13. - e. I. 14. 31 

Leonis ad episcopos per siciliam. Entre el 107 y 108 faltan folios que 
contenían desde el tít. II de la decretal V, la VI, hasta las palabras 
quasi ignoranti dicimus de la IX. Entre el 116 y 116 falta desde las pa- 
labras diuine cultor religionis domino de la XXX hasta ut ai adesse 
uolnerit presens de la XXXII). 

Es un códice incompleto. Antes contenía la colección de concilios de la 
Iglesia do España, como lo indica la numeración antigua que lleva en la parte 
superior: empieza con ac parte XLIIII. ^ 

Ha sido utilizado en Colledio Canonum Ecdesiae Hispanae, de D. Francisco 
Antonio González, en donde lleva la indicación E. 4. 

Las rúbricas en letra mayúscula y á veces á dos tintas. Los epígrafes en 
rojo. Iniciales de adorno en varios colores, capitales en rojo y negro, alter- 
nando. 

En la margen inferior de la primera página tiene: Diole a Su magA Don 
Jorge de Beteta. CXXXIII hojas 

Faltan folios intermedios que quedan indicados en la descripción. 

Encuademación restaurada de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: I. F. lO.-L H. 6. 

e. I. 14. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 199 fols.; 345 x 240 mra. 

Fr. Vincentii Bellovacensis, O. P. Speculi Historialis lib. I-VII, 

(fol. 1). Incipit Bpeculum hystorie fratris uincencii. Apología to- 
tius operis. Quoniam muUittido libroruní et temporis hretiitas... porro de 
hiis que futura sunt in consummatione temporis. (es el prólogo general), 
(fol. 6). [Index librorum I-VIII Speculi Historialis). (fol. 11). Lí- 
ber I. Deus est suhstantia incorpórea, simplex et incommutahilis... (el 
lib. VIII, en la edic. imp. el VII des.:) ut machinis Jahefactis opifices 
diffugerint. (Además del índice general puesto al principio, cada libro 
lleva su índice. El códice pone como lib. I el prólogo general. Conf. 
edic. Venetiis 1691). 


32 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


En el último folio añadido de otra mano tiene: Deus uisüauit plebem mam 
luche VIL" c. pro ingresau sermonis pono hanc conclmionem. cum uidemus aliquid 
nouum... 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul j rojo, alternando; 
epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: I. A. 10.— I. H. 11. 


e. I. 15. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 240 fols.; 350 x 240 mm. 

Fr. Vincentii Bellovacensis, O. P. Specnli Historialis li- 
bri VIII-XV. 

(fol. 1). [Index libronim VIII-XV (en el cód. IX-XVII)]. (fol. 
6 V.). Lib. yill (en el cód. IX). Caio igitur cum esset rome... (el lib. XY, 
en el cód. XVI des.:) in uase morihir sic et cogitationes ¿lause. (A cada 
libro precede el índice). 

La primera inicial miniada, las demás de adorno; capitales en azul y rojo, 
alternando; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: I. A. 11. -I. H. 10. 


e. I. 16. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 247 fols.; 320 x 235 mm. 

Fr. Vincentii Bellovacensis, O. P. Speculi Historialis li- 
bri XVI-XXIII. 

(fol. 1). [Tabula et index libroram XVI-XXIII (en el códice 
XVII-XXIV)]. (fol. 9). Liber XVI (en el cód. XVII). Ah anno primo 
graciani qui fuit áb incarnatione domini CCC. LXXXI... (el lib. XXIII 


CÓDICES latinos: e. I. 15. - e. I. 16. - e. II. 1. 33 


(el lib. XXIII) (en el cód. XXIV des.:) Pipinum uero filium eiua regent 
ijtalie ordinattint collaudant. 

Iniciales do adorno en azul y rojo; capitales en azul y rojo; epígrafes en 
rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: I. A. 17. -I. H. 15. 

e. II. 1. 

Cód. en perg,; sigl. XI; 117 fols.; 445 x 180 mm. 

Boethii de consolatione philosophiae libri V cum commentariis 
marginalibus et glossis interlinearibup. 

(fol. 1). thas boc syllth aelfgyth gode intohoretune. In nomine 
summi tonantis. Incipit prologas libri boetii. Quaeri a nonnuUis solet 
cuúis temporihus boetius fuerit, quihus respondendtim quod tempore theo- 
dorici regis claruerit... des. in metris iamhicis trochaicis et anapesticis per 
duplic(s. in reliquis per simplices computari. (fol. 8). [Fragmentum 
prosae IV libri IV]. Nam quoque quid dicam non minus mimm uidea- 
tur... Sed queso inquam te nullane animarum suplicin post defunctum 
morte corpus relinquis? (fol. 8 v.). Incipit liber anicii manilii seueri- 
ni boetii excons. ord. patru. de consolatione philosophie. Carmina qui 
quondam studio flor ente per egi... des. hec ubi regnant. Explicit liber pri- 
mus. (Al códice primitivo parece que le falta un folio, pues el final 
del lib. I y el principio del lib. II están añadidos en las márgenes 
también de mano antigua), (fol. 25). Incipit liber II. Post hec paulis- 
per obticuit... des. Qtio celum regitur regat. Anicii manilii... liber II ex- 
plicit. (fol. 46). Incipit III. lam cantum illa fíniuerat... des. Perdit 
dtim uidet itnferos. Anicii manilii... liber III explicit. (fol. 78). Inci- 
pit liber mi. Hec cum philosophia dignitate uuUus... des. Terganudatis 
superata tellus sidera donat. Anicii manilii... liber IIII explicit. (fol. 
101). Incipit liber V feliciter. Dixerat. orationesque cursus ad alia que- 
dam tractanda,.. des. cum ante oculos agitis iudicis cunctu cementis. (al 

8 


34 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

margen de otra mano posterior tiene Explicit boetius: en el códice no 
hay separación y continúa:) est enim deuspater quo omnia et umis uni- 
genitus dns. nr. ihs. xps. Ergo sunt suia uirtutibus ac meritis... (incom- 
pleto, llega hasta las palabras:) Equalis esse etiam igitur spiritus 
sanctus. (conf. edic. Peiper). 

El comentario marginal inc: Multi dicunt ida nomina esse multi cognomina.. 
des. libero utimur arbitrio a te nolis dato. 

La glosa interlineal inc: s. festina iocunda. quod carpiim penantur parti enim 
scandendo dum floreret meam strodium... 

El metrum FU del lib. IV tiene notas musicales. 

Tiene también algunas notas de otras manos. 

El códice fué escrito en Inglaterra, después estuvo en Francia. 

En el primer folio arriba al margen tiene: R. dei gratia abas. 

Perteneció á Felipe II.— Las iniciales y capitales están puestas después. 

Epígrafes en letras mayúsculas y en rojo. 

En las tapas de la encuademación tiene el escudo de las armas de Feli- 
pe II y de San Lorenzo en oro. Corte dorado. Encuademación de las manda- 
das hacer en Flandes por Arias Montano? 

Sign. ant.: IL E. 1.— L K. 11. 


e. IL 2. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fln del sigl. XIV; 321 fols.; 345 x 225 mm. 

Biblia sacra cum glossa ordinaria et interlinean: quattuor Evan- 
gelia, epistolae Canonicae et Apocalipsis. 

1 (fol. 1). [S. Hieronymi argumentum in evangelium secundum 
Matthaeum]. Matheus ex iudea sicut in ordine primus... (fol. 1). [Pro- 
logas in Matthaeam cum gloss.]. Matheus cum primo predicasset euan- 
gelium... (fol. 1 y.). Evangelium secundum Matthaeum cum glossa 
ordinaria. 2 (fol. 76 v.). [Prologus in Evangelium secundum Joan- 
nem cum gloss.]. Hic est iohannes euangelista... (íol. 77 v.). Evange- 
ium secundum Joannem cum glossa ordinaria.   3 (fol. 125). [S. Hie- 


CÓDICES latinos: e. II. 2. -c. II. 3. 35 

ronymi prologue in Evangelium secnndum Marcum cum glosa.]. Mar- 
cus euangelista dei eledus... (fol. 12G). Evangelium secundum Marcum 
cum glossa ordinaria. 4 (fol. 172). [S. Hieronymi prologus in evan- 
gelium secundum Lucam cum gloss.]. Lucas syrus nalione anthiocen- 
sis... (fol. 172 V.). Evangelium secundum Lucam cum glossa ordina- 
ria. 5 (fol. 256). [S. Hieronymi prologus in septem epistolas canóni- 
cas]- Non ita est ordo... (fol. 256 v.). S. Jacobi epístola cum gloss. 
6 (fol. 263 V.). S. Petri epístola I cum gloss. 7 (fol. 271 v.). Epísto- 
la II cum gloss. 8 (fol. 277 v.). S. Joannis epist. I cum gloss. 9 (fol. 
286 V.). Epístola II cum gloss. 10 (fol. 288). Epist. III cum gloss. 
11 (fol. 288 V.). S. Judae epist. cum gloss. 12 (fol. 292 v.). Apocalipsis 
cum gloss.   (fol. 321). [De duodecim lapidibus]. 

Al fin tiene: lebede Briniol. Pich. 

En la primera hoja de guarda tiene: Siluesier maurolycus attulit jussu »ue 
cat.f' maiestatis ad decorem huius splendidissime el regie bibliothece. 
Iniciales miniadas. 

Encuademación de lujo con estampaciones do oro, corte dorado. 
S¡gn.ant.:n. C. 2.-II. N. 13. 


e. n. 3. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 180 fols.; 330 x 230 mm. 

S. Pacundi episcopi Hermianensis pro defensione trium capitu- 
lorum concilii Calcedonensis libri XII ad Justinianum imperatorem, 
et liber contra Mucianum Scholasticum. 

1 (fol. 1). Incipit prefacio Sancti Facundi Episcopi Hermianensis 
in libro ad Imperatorem Augustum lustinianum feliciter. Cum in 
preiudicium sancti concilii Calchedonensis... ordinaiiusque tractata sunt. 
(fol. 1). Incipit liber primus Sancti Facundi Episcopi Hermianensis 
Ecclesie Prouincie Affricane ad Imperatorem. Confessionem tue fídei 
clementissime imperator...   (fol. 17). Lib. II.  Quoniatn iniegrüatem 


36 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

fidei... (fol. l^). Lib. III. Exigit a nóbis operis cura suscepU... (íol. 44). 
Lib. IV. üt noverint adversarii... (fol. B5 v.). Lib. V. Intende nunc 
Augtiste... (fol. 68 v.). Lib. VI. Age nunc illud etiam quod superest... 
fol. 81 bis V.)- Lib. VII. Non ignoro quod imperüis (en el cód. inperi- 
tis) rerum estimatorihus... (fol. 95 bis). Lib. VIII. Accipe Serenissime 
imperator quantis adhuc tesUmoniiis... (fol. 111 v.). Lib. IX. Promis- 
sionis memores competenti loco iam properamus... (fol. 126). Lib. X. 
Si quid mihi creditur imperator... (fol. 141 v.). Lib. XI. Multa sunt 
equidem dicta... (fol. 156 v.). Lib. líll.Defensio mague synodi Calcado- 
nensis... des. et finem perpetuum quod sententiam fuerit consequtuiu. Ex- 
plicit liber ect. 2 (fol. 171 v.). Incipit liber eiusdem Sancti Facundi 
Episcopi Hermianensis contra Mucianum Scolasticum. Oportuerat ve- 
nerabiles filii ut quálecumque hoc opus... des. Causa uero pro qua scripta 
sint non requirunt. Explicit liber ect. (conf. Jacobi Sirmondi opera va- 
ria, tom. II, cois. 389-842 y M. LXVII, 527-868). 

i 

Al fin tiene: Jac. Laus deo. Pax uiuis. Requies eterna defunctis. W. 

A la vuelta de la primera hoja de guarda tiene autógrafo: Didaci Hurtadi 
Mendozae, á quien perteneció. 

La primera página orlada en oro y colores; tiene raspado un escudo; ini- 
ciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: II. I. 7.— I. C. 2. 


e. IL 4. 

Cód. en papel; á dos cois, y á una; sigl. XV; CL fols.; 330 ^ 230 mm. 

Jacobi de Calicio tractatus in Usaticos Barcinone, de prerrogati- 
va militari et de moneta. 

1 (fol. 1). Incipiunt usatici domini Jacobi de calicio doctoris peri- 
tissimi. (fol. 1 V.). Tabula usaticorum felicitar incipit. Et primo 
prologas. Beatus Dyonisius. carta I... Qui solidus. CXXXVIII.   (fol. I). 


CÓDICES latinos: e. II. 4. - e. II. 5. 37 

Scriptum per egregium militom ao in iure peritisBimum dnm. Jaco- 
bum de Calicio super Vsatiois barchinone. Beatus dyonisius in W/ro 
de diuinis nominibua VII.° ca.° ita alloquitur... des. quia ut uides in hac 
questione tot capita lot senstis. Per me magistrum mathiam usqiie hic 
Bcriptum est. deo laus. (fol. OXLI). [Iníormatio in jure Bupra sen- 
tentiam obtentam per Jacobum JoaDnem Martínez in sui favorem 
contra pretensum processarn nobilis Otti Vives et de Caniamasl. Obti- 
nuit Jacobus Jo." marlines sentaitiam in sui fauorem... 2 (fol. CXLV). 
Tractatus de prerrogatiua Militari ab Excellenti Milite et Doctore 
j. V. D. Jacobo de Calicio Cathalano editus incipit. Ne abscondas sa- 
pientiam tuam in decore eius... des. et coUoceniur per merita passionis 
Ulitis qui vitiit et regnat benedidus per infinita sécula seculorum. Amen. 
3 (fol. CXLVIII). Tractatus demoneta secundum Jacobum calis. Ubi 
aurum nascitur et aurum terre optimum est... des. et cessaret processiis 
comissarii vigore dicti priuilegii. (conf. edic. Barcinone 1556). 

Desde el fol. CXLI está escrito de otra mano posterior. 
Primera inicial do adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo, alter- 
nando; epígrafes en rojo do la primera obra. — El fol. CXLIV en blanco. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo do Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: VIL D. 4.-n. F. 18. 


e. 11. 5. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 156 fols.; 327 x 242 mm. 

Joannis Cassiani collationes Patrum I-XXIV. 

(fol. 1). [Praefatio]. Debitum quod Beatissimo pape Castorio... (fol. 
1 V.). Collatio II. Cum in eremo scithi... (fol. D). Collatio II. (fol. 16). 
Collatio III. (fol. 23). Collatio IV. (fol. 29). Collatio V. (íol. .37). 
Collatio VI. (íol. 13 V.). Collatio VII. (fol. 53). Collatio VIII. 
(fol. 59). Collatio IX.   (íol. 66 v.). Collatio X: des. iugi ad deum uersi- 


38 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

culi meditaUone seruauerint. Explicit primas ordo. (fol. 72 v.). [Prae- 
fatio in septem alias collationes]. Cum uirtutem perfectionis uestre... 
(fol. 72 V.). Oollatio XI. Cum in cenóbiis sirie consistentes... (fol. 77). 
Collatio XII. (fol. 8.3 v.). Collatio XIII. (fol. 91 v.). Collatio XIV. 
(fol. 97 V.). Collatio XV. (fol. 100 v.). Oollatio XVI. (fol. 106). Co- 
llatio XVII: des. nostrum uero sciant esse quod displicet. (fol. 115 v.). 
[Praefatio in septem ultimas collationes]. Missis iuuante gratia christi 
decem collationibus patrum... (fol. 116). Collatio XVIII. Post conspec- 
tum atque coUoquium illorum trium seniorum... (fol. 122 v.). Colla- 
tio XIX. (fol. 127 V.). Collatio XX. (fol. 131 v.). Collatio XXI. 
(fol. 139). Collatio XXII. (fol. 144 v.). Collatio XXIII. (fol. 153). 
XXIV: (incompleta, llega hasta las palabras del cap. XEI:) Nam uti- 
que omne humanum genus ábsque illo tamen genere monacorum. (A cada 
colación hasta la XXI precede el índice de capítulos). 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo, alternando. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: HI. C. Í.~U. L. 16. 


e. II. 6. 

Cód. en perg.; á dos cois.; princ. del sigl. XV; 150 fols.; 325 x 230 mm. 

Wyclif tractatus de lógica, de materia et forma, de compositiono 
hominis et de ente; Roberti Alington expositio super librum praedi- 
camentorum. 

I. [Wyclif opera aliqua]. 1 (fol. 1). [Logicae tractatus I]. Juue- 
num rogatibus quihus afficior superatus 3«» tractatus... (fol. 5 v.). [Trac- 
tatus II]. Secundario superius... (fol. 19). [Tractatus III]. Sequitur 
de speciehus ypoteticarum... des. veritatum parumper desistere finem to- 
tius operis quietius imponendo. Explicit tractatus 3.^» 2 (fol. 78). 
[Tractatus de materia et forma], Cum materia et forma sint utilia 
mundi principia... des. preter deum. Explicit tractatus de materia et 


CÓDICES latinos: e. II. 6. - e. II. 7. 39 

forma. 3 (fol. 87 v.). [Tractatus de compositione hominis]. Tria 
mouent me ad tractandum materiam de compositione hominis... 4 (íol. 
97). [Tractatus de ente sive Sumraa intellectualium lib, II tractatus 
de ideis]. Tradando de ydeys primo oportet querere... (fol. 104). 
[Lib. I de univerealibus]. In purgando errores airea uniuersalia... des. 
ad quarum notitiam síimma ista aperit aggresnris ed. Amen. 

II. (fol. 12^1). Incipit commentum libri predicamentorum secun- 
dura alington. Quoniam lógica ad omnium scientiarum principia... des. 
sententia hujus libri. Explicit expositio super librum predicamento- 
rum secundum expositionem Magigtri Roberti Alington. 

Iniciales y capitales en azul y rojo. 

El fol. 77 en blanco. 

Perteneció á D. Diego de Mendoza. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Siffn. ant.: II. K. 6. -II. B. 21. 


e. II. 7. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 120 fols.; 320 x 240 mm. 

Nonii Marcelli de proprietate sermonum. 

I. (fol. 1). Index earum rerum qui in hoc códice continentur. Noni 
Marcelli Peripatetici Tiburtinensis compendio[sa] doctrina per litte- 
ras ad Ennium de proprietate sermonum. Senium est tedium et odium... 
(fol. 13 V.). [Ventorum proprieta tes et vocabulorum significationes]. 
(íol. 18). [De honestis et nove veterum dictis per litteras]. (fol. 48 v.). 
[De varia significatione sermonum per A litteram]. (fol. 99 v.). In- 
cipit VII liber de differenciis. [Diííerentiae nonnularum dictionum 
in significato]. (fol. 105). De improbis dictionibus (fol. 111). De 
contrariis generibus verborum. (llega hasta Patitor pro patere ect. y 
sin separación sigue en el códice con Vapos et uapor. timor et timos ect. 
que es De miitata decUnatione).   (fol. 113 v.). De generibus et cassibus. 


40 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

(fol. 114 V.)- D© mutatis coniagationibus. (fol. 116). De indiscretis 
aduerbiis. (fol. 117 v.). De doctorum indagatione. (fol. 120 v.). De 
genere nauigiorum. (fol. 121 v.). De genere vestimentoram. (fol. 
123). De genere uasorum et poculorum. (fol. 124). De genere et co- 
lore vestimentoram. (fol. 124 v.)- De genere ciboram et potorum. 
(fol. 125). [De genere armorum]. (fol. 126). Do propinquitate: des. et 
uiris vetustissimis scriptorihus. (conf . edic. Parisiis 1586 y edic. Gerlach 
et Roth, Basileae 1842). 

II. (fol. 126). [Versi]. Siste quid ipse uelim rogito cognosce Yia- 
tor— Eurípides trágico Carmine clarus humo — Hic iaceo istad erat 
quod te cognosse uolebara— Ergo diu íelix care uiator abi. (fol. 120). 
Qai sunt uopisci. (fol. 120 v.). De confusis uocibus ut maiorum trll- 
didit auctoritas. Apes amhitant uel homhiiant... Yerres quiritant. 

La primera página orlada; primera inicial de adorno en oro y coloros; las 
demás sin concluir; escrito á dos tintas. 

En la tercera hoja de guarda de letra del siglo XVI tiene: Nonus Marcellus 
de Propñetaie sermonum cum annotationibus Becichemi. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corto dorado. 

Sign. ant.: III. A. 1.— III. L. 2. 


e. lí. 8. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 177 fols.; 322 x 237 mm. 

Fr. Gratiadei Aesculani, O. P. quaestiones super octo libros Phi- 
sicorum; super tres libros de anima, et quaestiones in Florentino Stu- 
dio disputatae. 

1 (fol. 1). [Quaestiones super octo libros Phisicorum Aristotelis]. 
Sicut dicit philosophus in sexto metaphisicorum tres sunt partes philoso- 
phie... (fol. 100). [Index quaestionum]. 2 (fol. 101). Incipiunt ques- 
tiones fratris graciadei super III libros de anima aristotilis. Sicut in 
principiis mctaphisice philosopus dicit omnes homines naturaliter scire 


CÓDICES latinos: e. II. 8. - e. II. 9. 41 


desiderant... des. et hec de questione suflciant. el sic est finia, deo gratiaa. 
Explicit liber tercius de anima secundum quostionos graciadoi optimi 
doctoris. 3 (fol. 151). [Qaaestiones in Florentino Studio disputatae]. 
Questio prima utrum ens mohile et non corpus mobile sit suhiectum natu- 
rális philosophie... (la cuestión 10.* que es la S,** en la edic. impresa 
des.:) non autem potentia essentie. et sic est finis huius questionis. deo gra- 
tias. (falta las cuestiones í).*" y do la 12.* en adelante de la edic. impre- 
sa, conf. edic. Venetiis 1517). 

En la segunda hoja de guarda tiene: erat D. McJiolaus Vicloñus. 
Al fol. 98 V. tiene: Xicolaus Victorius filim magistri Leonelli de  Vidorüs. Lu- 
cretia. 

Primera inicial de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo. 
Los fols. 99, 134, 137 v., 138 r., 148, 149 y 150 en blanco. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. K. 10.— II. F. 4. 


e. II. 9. 

Cód. en perg. y papel; á dos cois.; princ. del sigl. XV; 233 fols.; 315 x 230 mm. 

Alberti Magni in VIII libros Phisicorum, de intellectu intelligi- 
bili libri II, de natura et origine animae liber, in III libros de anima, 
de proprietatibus metallorum libri V. 

1 (fol. 3). [I]ncipit liber [I] phisicorum siue aaditus phisici... I»- 
tentio nostra in scientia naturali est... (fol. 23). Liber II. (fol. 39). 
Liber III. (fol. 50 v.). Liber IV. (fol. 75). Liber V. (fol. 85 v.). 
Liber VI. (fol. 103 v.). Liber VIL (fol. 112 v.). Liber VIIL des. uel 
reprehendant uel dimittant secundum quod placuerit eis. Explicit liber 
physicorum alberti. 2 (fol. 139). Incipit liber [I] venerabilissimi pa- 
tris fratris alberti magni philosoplii ordinis predicatorum do intellec- 
tu intelligibili... [S\icut a principio operis nostri de anima diximíis... 
(fol. 144 V.). Liber II: des- et prime philosophie indígena inquisitione. 


42 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Amen. 3 (fol. 149 v.). Incipit liber de natura et origine anime,.. iD]e 
anima quidem secundiim quod est perfectio corporis... des. et in corpore 
et operatione tantum dictum a nobis ect. 4 (fol. 164 v.). [In tres libros 
Aristotelis de anima]. [Ilncipit commentarium alberti de anima. Óm- 
nibus que de corpore mobili... (fol. 182). Liber II. (fol. 209). Liber III: 
des. sufficiant ect. ect. Et hec sunt dicta venerabilis alberti tractantis 
de libro de anima. 5 (fol. 228 v.). Incipit liber alberti magni de pro- 
prietatibus lapidum metalloram et eorum que media sunt inter ea. 
De commixtione et coagulatione et congelatione... (el lib. V des.:) argenti 
et auri mixtum proculdubio et proprietatem hahet utriusque et naturam. 
Explicit liber ect. (es un extracto ó compendio del que anda impre- 
so. Oonf. edic. Lugduni 1651). 

Le faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. E. 8. 


e. II. 10. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 279 fols.; 312 x 204 mm. 

Fr. Bartholomaei de Glauville, seu Anglici O. M. de proprieta- 
tibus rerum libri XIX. 

(fol. 1). Incipit prohemium de proprietatibus rerum fratris barth. 
anglici de ordine fratrum minorum. Cum proprietates rerum sequan- 
tur substantias... poterit legentium industria experiri. (fol. 1). Incipit 
liber [I] de proprietatibus rerum. De proprietatibus itaque et naturis 
rerum... (fol. 4). Liber II.^s ¿e proprietatibus angelorum. (fol. 10). 
Liber III. "^s de anima, (fol. 18). Liber IIII.^« de proprietatibus ele- 
mentorum (en la edic. imp.: substantiae corporae). (fol. 25 v.). Li- 
ber V de partibus humani corporis. (fol. 52). Liber YI.^^ [de aetati- 
bus].   (fol. 62 V.). Liber septimus [de infirmitatibus].   (fol. 82 v.). 


CÓDICES latinos: e. II. 10. - e. II. 11. 43 

Líber VIH.'*" de mundo, (fol. 97 v.). Líber nonus [de tempere et 
partibus teraporis]. (fol. 104 v.)- Líber X."»" do elementis (en la edic. 
imp.: de materia et forma), (en este libro va incluido el lib. XI de aere 
et passionibus ejus). (fol. 113). Liber XI.'*' de auibus. (fol. 123). Lí- 
ber XII.^» de aqua et dif ferentiis eius. (fol. 131). Líber XIII.™» [de 
térra et partibus ejus]. (fol. 138 v.'. Líber XIIII."* de prouíncüp. 
(fol. 157). Liber XV (en el cód. XVI.^») de lapídibus. (fol. 168 v.). 
Líber XVI.^« de plantis. (fol. 212 v.). Liber XVII.'^» de animalibus. 
(fol. 250 V.). Liber XVIII.**» [de coloribus, odoribus et saporibus]. 
(fol. 269). Liber XIX de numero: des. perdticatur ipsorum sollertia ad 
perfectum. ad ipsius honorem et gloriam qui est alpha et o. principiutn 
et finia omnium bonorum qui est deus... (en el imp. los lib. XVIII y XIX 
del cód. forman el lib. XIX). (fol. 278 v.). Auctores de quorum 
scriptis sunt hec tractata sunt isti. Augustinus... Zoroastes magua. Isto- 
rum et multorum aliorum... ut patere potest diligentius intuenti. Explicit 
tractatus de proprietatibus rerum editus a fratre bartholomeo angli- 
co ordinis íratrum minorum. ítem de auctoribus quorum auctorita- 
tibus iste liber est compilatus. (conf. edic. Nurembergae 1519). 

Primera inicial miniada. Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en 
rojo. 

Tiene numerosas notas marginales de la misma mano del códice. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. K. 12.— II. F. 5. 


e. II. 11. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 80 fols.; 305 x 225 ram. 

Aristotelis Politicorum librí VIII, Leonardo Bruni Aretino in- 
terprete. 

(íol. 1). Leonardi Arretini prefatio in libris Politicorum. ínter mo- 
rális discipline precepta... ad uitam suscepturos.    (fol. 1 v-). Político- 


44 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

rum Aristotelis liber primus incipit feliciter. Leonardus Arretinus 
traduxit. Quoniam videmus omneiin civifatem esse societatem... (fol. 
8 V.). Líber 11. (íol. 20). Liber III. (fol . 32). Liber IV. (fol. 43 v.). 
Liber V. (fol. 58). Liber VL (fol. 63 v.). Liber VIL (fol. 75 v.). 
Liber VIII: des. Médium possibile ac decens. (conf. varias ediciones.). 

La primera página orlada en oro y colores, y en la parte inferior el escudo 
real de León y Castilla; primera inicial miniada, las demás de adorno en oro 
y colores; los primeros epígrafes en oro. 

Pérez Bayer dice que este códice fué regalado por Aretino al Rey Don 
Juan IL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ani: IL K. 13.-I1L F. 26. 


e. II. 12. 

Cód. en papel; fin del sigl. XV; 834 fols.; 305 x 220 mm. 

Thomae Mi eres apparatus super Constitutionibus Curiarum ge- 

neralium Oathaloniae. 

I. (fol. 1). Collatio VI.^ (falta al principio: inc.:) Sequitur curia 
Oeruarie Dni. Petri tertii. In nomine dni.pateat uniuersis Quodnospe- 
trus dei gratia Bex aragonum... nostrorum predecessorum vestigiis inhe- 
rentes... (foL 228). Sequitur collatio séptima que est Illustrissime 
Dne. alienore queque Regine consortis et generalis locum tenentis 
dicti serenissimi Dni. regis Petri tertii tune in expeditione armorum 
occupati et continet curiam generalem per dictam locum tenentem 
in ciuitate dertuse Cathalanis celebratam continentem octo uel nouem 
capitula sequentia. (fol. 261). Sequitur octaua collatio que continet 
curiam celebratam in ciuitate barchinone per illustrissimum domi- 
num regem martinum bone memorie regem aragonum in qua fuerunt 
f acta XVIII° capitula in vulgari cathalanoram composita per modum 
supplicationum et responsionum...   (fol. 309). Sequitur nona collatio 


CÓDICES latinos: e. II. 12. 45 

continens generales constitationes editas per illustríssiranm Domi- 
num Regem ferdinandutn bono momorie patrora dni. nri. rogis alfon- 
si quarti dei gratia feliciter regnantis in curia generali barchinone 
anno a nat. dni. M.° CCCC XIII" celebrata quarara constitutionam 
prima sic iacipit... (fol. 564). Soquitur decima collatio quo continet 
generalem curíam in ciuitate barchinone celebratatn per illustrissi- 
mam dominam Reginam mariam generalem locurntenentem serenis- 
simi dni. regia alfonsi quarti aragonum regis Dei gratia nunc feliciter 
regnantis. Et continet hec caria viginti nouem constitutiones genera- 
les cathalonie in vulgari ydiomate cathalano scriptas prout inferius 
continetur. (fol. 755). Sequitur undécima collatio que continet qua- 
tuor generales Constitutiones editas barchinone per illustrem Domi- 
num alfonsum dei gratia Regis aragonum et atriusque Sicilie felici- 
ter nunc regnantis. (conf. edic. Barcinone 1538). 

11. 1 (fol. 823). Potestas baiuli Cathalonie generalis. Notierint 
uniuersi Quod nos petrus dei gratia rex aragonum... Attendentes nos noui- 
ter ad supplicationem generalis cathalonie... Dat. barchinone IIII.° ydus 
Julii anno dni. M.° CCC."»» XL.° séptimo. 2 (fol. 824 v.). Quod offi- 
ciales non possint componer! illos de quibus est eis abdicata potestas. 
Maria dei gratia Regina aragonum ed.... Quoniam contingit plerisque 
quod vos sen alijui ex vohis... Dat. dertuse die XXII nouembris anno a 
nat. dni. M.° COCC.™<' quadragesimo secundo. 3 (fol. 825 v.). Libe- 
111 pro pace et treuga. 4 (fol. 827). Baldi de Perusio in 1. postquam 
liti.^ c. de pactis et in 1. pactum curationis c. de pactis. 

Tiene algunas adiciones marginales. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: VII. G. 14.-V. H. 7. 


46 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. II. 13. 

Cód. en papel; sigl. XV; 760 fols.; 305 x 215 mra. 

Thomae Mieres usantiae et consuetudines Gerunde; Narcisi de 
Sancto Dionisio compendium constitutionum generalium Cathalo- 
niae; provisiones Regum Aragonum; Baldi de Ubaldis Perusini 
commentaria in III Codicis: Rolandini Rodulphi summa totius artis 
notariae cum additionibus Petri de Unzola; Bartoli a Saxoferrato 
commentaria in Codicem; et alia. 

I. 1 (fol. I). Super usaticum de simili modo, (en el catálogo de D. An 
ionio Agustín tiene el siguiente titulo: Usaticum, Simili modo, An Prin- 
ceps possit daré treugas inter inimicos, expositum cum sententia lata 
a quibusdam iudicibus inter lacobum Regem, et nobilem Raimundum 
Vicecomitem Cardonae M CO LII, sermone patrio), (fol. III v.)- 
Saper usatico auctoritate et rogatu. (en el mismo cat.: Regis Petri 
super usatico, Auctoritate et rogatu, litterae, patrio sermone). 

II. 1 (fol. VII). Prouisio regis petri [IV]. Nospetrus dei gratia rex 
aragonum ect. Quoniam non est maliciis hominum parcendum... Dat. 
barchinone (?) XXVII die augusti anno a nat. dni. M° CCC septua- 
gessimo regnique nri. XXXVIII.* 2 (fol. VII v.). Provisio eiusdem 
Regis. Nos petrus dei gratia rex aragonum ect. experientia que est re- 
rum magistra... Dat. valencie XX* die septembris anno a nat. dni. 
M.° CCC.*' LXXXII.° regnique nri. XLVII.° 

III. (fol. XI). [De modo efformandis libellis]. Qualiter in rei ven- 
ditionem fformetur libellus. Coram vohis dno. Bernardo de castro ueteri 
vicario ylerdensi conquerendo proponit ticius contra gayum dicens... 

IV. (fol. XXXI). [Index capitum]. Bejurihus personalibus a rusti- 
cis et juuenibus hominibus diócesis Gerundensis... De juramento ethoma- 
gio fidelitatis. (fol. XXVII). [Thomae Mieres] Usancie et consuetu- 
dines ciuitatis et diócesis Gerunde a libris peritorum et usibus uten- 


¿ÓDiCEs latinos: e. II. 13. 47 

sium obseruate in hanc oompilationem redacte. In nomine dni. nri. 
jhu. christi et eius genitricis glorióse marte semper virginis. amen. Cum 
essent quamplures diuerseque ac aduerse consuetudines et uaancie in li- 
brÍ8 peritorum gerunde scripte... des. capiant de fado et mole quia esi 
contra constituHones generales catalonie. Finito libro... Honor et benc- 
dictio— sit craciíixo filio— qui suo nos suplicio— redemit ab exilio. — 
Laus honor precio vendito— et sine causa prodito— mortem passo pro 
pupillo— in áspero patíbulo. Amen. 

V. (fol. LIIII). [Narcisi de Sancto Dionisio] Incipit prologus com- 
pendii constitutionum Catalonie generalium. Qnoniam generales cons- 
titutiones Catalonie... in fine huius compendii per ordinem alphaheti su- 
biunKi. (fol. LIIII V.). Sequuntur rubrico totius huius compendii. 
(fol. LVII V.). Incipit prima pars compendii constitutionum. Qiii fidem 
catolicam de paganismo et ignorantie tenehris... (fol. LXXIIII v.). Se- 
cunda pars. (fol. LXXVI v.). Tertia pars. (fol. LXXXI). Quarta 
pars. (fol. LXXXX v.). Quinta pars. (fol. LXXXXI v.). Sexta 
pars. (fol. LXXXXIII v.). Séptima pare. (fol. LXXXXV v.). 
Octaua pars. (fol. LXXXXVIII v.). Nona pars. (fol. CV v.). De- 
cima pars. (fol. CXXX). Sequuntur usatici barchinone per ordinem 
alphabeti. 

VI.  (fol. CXXXIV V.). Formae emparae regalis et cónsul tationis. 

VII. (fol. CXLIX). Pulcra et utilia dicta quatuor doctorum [Jaco- 
bi de Monte Judaico, Bemardi de Monte Judaico, Jacobi Matthaei et 
Bernardi de Burdillis] super quodam processu pacis et treuge et fau- 
torie contra comitem palliarensem et suos cómplices adjutores et 
fautores facto et de practica illius. 

VIII. 1 (fol. CXXXIV V.). Nos Afonsus [V] dei gratia rex arago- 
num ect. Atendentes quod pro parte vestri juratorum et prohorum ho- 
minum ciuitatis Gerunde... Data in monto albo XI kl. julii anno 
M.° CCCO.° XXI.° 2 (fol. CLIII). Pragmática super exceptione siue 
recusatione inquisitorum tabule. Nos petrus [IV] dei gratia rex arago- 
num ect. Atendentes quod sicuti Sindici barchinone. . . Dat. barchinone II.* 
die íebroarii anno a nat. dni. M.** CCCLHII.**   3 (fol. CUII v.). For- 


48 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


ma pacis et treuge in vicaria Gerunde. Nouerint uniuersi quod nos Ja- 
cobus [7/] rex aragonum... ad id sp. animi rtri. curas lihenter extendi- 
tnus... Qaod est actum in ciuitate Grerundo XVII kalendis decembris 
anno dni. M.° CCC II."* 4 (fol. CLY v.). Forma pacis et treuge in 
vicaria Ilerde. Infans álfonsus... Quia scimus in vicaria vobis comissa... 
Dat. tarrage V.° kal. martii anno dni. M.° CCC" nono. 5 (fol. 
CLVII V.). Pragmática super represaliis siue magnis. Petrus deigratia 
rex aragonum ect.... per aliam litteram nram. questumque pignorandi 
Hueras reuocandas duximus... Dat. cesaraguste Y." kalendis madii 
anno dni. M.° CCC XL II. 6 (fol. CLYIII v.). [Super pace et treuga]. 
Petrus dei gratia rex aragonum ect.... pro parte francisci tauernerii do- 
micelli fuit nobis humiliter supUcatum... Dat. barchinone XXYIII die 
nouembris anno a nat. dni. M.'' CCC.° LXXIII.° 7 (fol. CLIX). Pul- 
cra littera super pace et treuga. Petrus dei gratia rex aragonum ect.... 
ConsuUationi vre. que ex contingenti fado prccessit taliter respondemus... 
Dat. Q-erunde YII.* die nouembris anno a nat. dni. M.*' CCC LXXX Y.« 

8 (fol. CLIX V.)- [Super pace et treugaj. Petrus dei gratia rex arago- 
num ect.... petitionem humilem nobis humiliter exhibitam pro parte bertho- 
lomei gomar notarii ciuis barchinone et anthonii arnaldi Ioqí de morélla... 
Dat. perpiniani sexta die decembris anno a nat. dni. M.° CCC LY.° 

9 (fol. CLXY V.). Preambulum constitutionum pacium et treugarum 
per quod dominus rex mandat toli abusus factos. Nos ferdinandus dei 
gratia rex aragonum... pro parte curie quam in ciuitate barchinone catha- 
lanis... (van incluidas las constitRciones). 

IX. (fol. CLXXII). Constitutiones celébrate barchinone per do- 
minam mariam (en catalán), (fol. CLXXX). Questiones super illa 
constitutione Dominae Mariae incipiente aremoura calumpniossas acu- 
saciones, (contiene los votos de Bonanatus, Jacobus Paulus, Francis- 
cus Dalsamora). 

X. 1 (fol. CLXXXIII). Qualiter satisfiant uxoribus super doti- 
bus. Jacobus [I] ect.... Intelleximus quod quidam sunt obligati in débitis... 
Dat. barchinone ydus setembris anno dni. M.'^ CC LXI.** 2 (fol. 
CLXXXIII). Petrus \_1Y] dei gratia rex aragonum ect... Ad humilem 


CÓDICES latinos: e. II. 13. 4Q 

supplicationem nohis factam... Dat. in loco de [cabanyes episcopi der- 
tusensis sub nro. sigillo secreto XV kal. nouembris anni dni. 
M." CCC XL IX. 3 (fol. CLXXXIII v.)- Alfonsus [IV] dei gratia rex 
aragonum ecL... Insinuatione querela jada nohis pro parte óigame judeo- 
rum barchinone... Dat. terrachone XVIII° kal. decembris anni dni. 
M.i CCCXXVIII.i 

XI.  (fol. CLXXXVII V.). [Pragmaticae regam Aragonum super 
pace et treuga].   1 Mariinus dei gratia rex aragonum ed.... Viso in nro. 
pleno concilio processu pacis et treuge... Dat. cesarauguste XI.* die ma- 
dii anno a nat. dni. M.° CCC° XCVin.   2 (fol. CLXXXVIII). Priui- 
legium mastafacie ciuitatis Gerunde. Nouerint uniíiersi quod nos Pe- 
trtis [IV] dei gratia rex aragonum... Aduertentes qualiter regáli pluri- 
mum competit dignitati... Dat. Gerunde decima die aprilis anno a nat. 
dni. M.° tricentessimo quinquagessimo primo.   3 (fol. CLXXXX). 
Priuilegiam pro officio supra possitorum ciuitatis Gerunde. Nos Pe- 
trus dei gratia rex aragonum... Atendentes serenissimum dominum Jaco- 
bum recolende memorie... Dat. barchinone quinto ydus Julii anno a nat. 
dni. M CCC XXXIX. (?) .   4 (fol. CLXXXX v.). Nos Petrus dei gra- 
tia rex aragonum ed. In uno ex grauaminibus nohis in curia Generali 
qnam de presenti celehramus... Dat. in montealbo XXVP die nouem- 
bris anno a nat. dni. M.° CCC.° LXX.°   5 (fol. CLXXXXI). Maria 
dei gratia regina aragonum... respondentes consultationi litere per vos nre. 
celsitudini transmisse... Data in monasterio sti. Cucuffatis rallen, ter- 
tia die julii anno dni. M.° CCCC XXII.''   6 (fol. CLXXXXI v.). Pe- 
trus dei gratia rex aragonum ed.,.. precepimus quod in eo quod vicarius 
montis alhi... Dat. barchinone die octaua nouembris anno a nat. dni. 
M.° CCC LXVIIL   7 (fol. CLXXXXII). Jacobua [11} dei gratia rex 
aragonum...  Audientes presentiam nostram procuratores  seu sindid 
uniuersitatis hominum ciuitatis Gerunde... Dat. barchinone sexto kal. 
junii.anno dni. M.° CCC.*»   8 (fol. CLXXXXn v.). Petrus dei gratia 
rex aragonum ed.... cum nos cum quadam litera nostra... Dat. barchino- 
ne kls. augusti anno dni. M. CCC XLIX.   9 (fol. CLXXXXIII). Pe- 
trus dei gratia rex aragonum... Ad nostrum noueritis peruenisse audi- 


50 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


tum... Dat. Illerde XIII kls. julii anno a nat. dni. M. COC XXXVI.° 
10 (fol. CLXXXXIII). Petrus dei gratia rex aragonum... Quod pro par- 
te juratorum et proborum hominum ciuitatis Gerunde... Dat. daroce no- 
nas octobris anno dni. M. CCC XXXVII.   11 (íol. CLXXXXIII v.). 
Ferdinandus dei gratia rex aragonum... quia sicut nostris auríbus est re- 
latum... Dat. in villa montisalbi XXIII díe octobris anno a nat. dni. 
M.° OCCO XIIII.   12 (fol. CLXXXXIIII). Petrus dei gratia ect... ad 
notitiam vestram per presentes deferimus... Dat. barchinone IIII no- 
ñas decembris anno a nat. dni. M.° CCC XXXVIIII.^   13 (fol. 
CLXXXXV). Jacohus [II] ect.... Cum ad audientiam nostram peruene- 
rit quod in vicaria... Dat. barchinone III.** ydus madii anno dni. 
M.° eco XVII.°   14 (fol. CLXXXXV). Petrus dei gratia rex arago- 
num... Suplicantihus nohis Sindicis uniuersitatis Cathalonie... Dat. bar- 
chinone XXIII die martii anno a nat. dni. M.° CCC,° quinquagesirno 
tertio.   15 (fol. CLXXXXV v.). Jacohus [i] dei gratia rex aragonum 
ect.... Mandamus vohis... Dat. barchinone VIII ydus augusti anno dni. 
M ce LXX.*'   16 (fol. CLXXXXV v.). Jacohus... Cum ad officium re- 
gale pertineat jura condita declarare... Dat. terrachone X. klis. nouem- 
bris anno dni. M.° CC.° LX.^   17 (fol. CLXXXXVI). Petrus dei gratia 
rex aragonum... Pro parte juratorum et ciuium ciuitatis predicte... Dat. 
Castilioni Campiburrian. kls. aprilis anno dni. M.° CCC*' XXX° VI. 
18 (fol. CLXXXXVI V.). Nos Petrus dei gratia rex aragonum ect. Atten- 
dentes quod frequenter accidit quod per vos... Dat. valencia décimo 
quinto kls. decembris anni dni.  M." CCC' XXXXI.°    19 (fol. 
CLXXXXVII). Nos Petrus dei gratia rex aragonum ect. Quia frequen- 
ter contingit quod nos et noster carissimus primogenitus... (sin data). 
20 (fol. CLXXXXVIII). Petrus dei gratia rex aragonum ect.... Ad au- 
dientiam nostram relatu veridice noueritis peruenisse... Dat. barchino- 
ne IIIL° nonas decembris anno dni. M.° CCC XXXVIIII.°   21 (fol. 
CLXXXXVIII Y.).Petrus dei gratia rex aragonum ect.... Querela insi- 
nuatione nohis facta in generali curia... Dat. [Barcinone] idus decem- 
bris anno dni. M.** CQC XL.   22 (fol. CLXXXXIX). Petrus dei gratia 
rex aragonum ect.... ad tollendum ahussum qui pro negligentia aliquo- 


á 


CÓDICES latinos: e. ^I. 13. 51 

rum... Dat. barchinone IIII.** nonas decombris anno a nat. dni. 
M CCC XXXIX." 23 (íol. CLXXXXIX v.). Jacohus \_1II] dei gra- 
lia rex aragomim ed.... Ex parte carcerarii ville ¡ranche nolis extitit in- 
timatum... Dat. barchinone III.° nonas junii anno dni. M CCC XX Vil/ 
24 (fol. CC). Peirtis dei gratia rex aragonum ect.... Quia serenissitmia 
domimis rex Jacohus... Dat barchinone III. ° idus junii anno dni. 
M.*» CCC.° XLII.*» 25 (fol. CC). In xpi. nomine. Nos Petrus [11] dei 
gratia rex aragonum... ad honorem ste. matris ecclesie et fldei CathoUce 
religionis augmentum... Dat. lUerde XII.*' kls. aprilis anno dominico 
incarnationis M.° CC.° X.° 26 (fol. CCI). Petrus dei gratia rex arago- 
num ect.... Ad audientiam nostram nouiter peruenisse quod licet inter- 
dum curia secularis... Dat. barchinone V.° ydus augusti anno dni. 
M.° CCC." XXXIX."' 27 (fol. CCI y.). Petrus dei gratia rex arago- 
num ect..., precipimus quod vos uel multi ex vóbis inplurihus criminibus... 
Dat. barchinone IIII. nonas decerabris anno dni. M." CCC XXXIX.* 
28 (fol. CCII V.). Petrus dei gratia rex aragonum ect.... Clamor nostro- 
rum plurium suhditoium... Dat. valentie oct. 29 (fol. CCIII v.). Nos 
Jacohus [II] dei gratia Rex Aragonum... atendentes proprium esse offi- 
cium regie dignitatis... Dat. barchinone XVII klis. septembris anno 
dni. M.° CCC.*' XXVII. 30 (íol. CCIIII). Jacohus Dei gratia Bex 
aragonum ect..,. cum in contractihus dehitoriis qui coíidie fiunt... Dat. in 
unicastro pridie kls. junii anno dni. M.° CCC.° II.° 31 (fol. CCIIII v.). 
Jacohus Dei gratia rex aragonum ect.... licet ddectus noster hn. de fone- 
llario gerens vices in catatonía.,. Dat. barchinone 1111.° nonas septem- 
bris anno dni. M. CCC.° II.° 32 (fol. CCV). [Formulae querelae pa- 
cis et treugae]. 

XII. (fol. CCVIII). [Baldi de Ubaldis Perusini commentaria in 
librum tertium Codicis]. 

XIII. (fol. CCLIII). [Summa totius artis notoriae Rolandini Ro- 
dulphi cum additionibus Petri de Unzola]. Incipit prima pars super 
contratibus domini petri de uncola vocata meridiana. Rolandina prius 
incohat. heo aurora. Deinde aditio íulgens claro de docmate. Petro 


52 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


dia de luce vocatnm. pars ipsius latuit ter quinqué ter annis. scilicet 
additio scribarum nobile digna. In medio apperuit os eius... des. et 1. 
edifficia § perfecisse. Petrus de vncola legum doctor. Explicit aurora 
dni. Rotlandini cum additionibus dni. Petri de vnpola super quinqué 
primis capitulis summe notario que nunc meridiana appellatur deo 
gratias. (conf. edic. Venetiis 1588). 

XIV.  (fol. CCCCCCXLII). [Bartoli a Saxoferrato commentaria 
in Codicem]. 

Tiene además numerosas anotaciones de diversos asuntos de derecho. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: VII. G. 17. -V. H. 5. 


e. n. 14. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 366 fols.; 302 x 207 mm. 

Damiani ürsini paradoxorum libri III; Andreae Alciati lecturae 
in Inf ortiatum. 

I. Damiani Ursini (= Osset) hispani Paradoxorum iuris ciuilis li- 
ber primus in profunda materia Morae. Annotatione digna nobis prius 
ea quaestio visa est. M. C. admonete... (después de Caput I tiene: incipit 
Calendas Augusti 1549)... de '. Ucet breui tempore ordinata, sunt utcumque 
subtilia. Et de his hadenus. (fol. 13 v.). Lib. 11. In materia morae pur- 
gandae Paradoxa. Cum superius a nobis dispútala fuit quedam de mora... 
(parece incomplet >; acaba en las palabras del cap. 10:) a mora prius 
commissa unde Ucet affectet non debet sibi nocere cogita, (fol. 47). Ex 
subtilissimo amploque Suitatuum pelago Paradoxorum liber tertius 
faeliciter sequitur. Bononiae incepi anno a salute humani generis do- 
mini mei Jesu Christi 1549. Calendas Octobris. Ne illotis (ut aiunt) 
manibus protinus ad istud mare Oceanum accedam... (acaba en las pa- 
labras del cap. 4:) in 1. si iestamentum in fin. C. de testa. 


1 


CÓDICES latinos: e. II. 14. 53 

II. (fol. 40). D, [Andreae] Alciati ad rabr. sol. matri. ect. Dictata 
Ticini 8.* die Nouembris anno 1546. Nomen huius lihri uulgo infortia- 
tum dicitur... des. cid habitandum in eo qui reuertatur Alex. cons. 54 
col. 3 in á° uol. Finis Rubr. sol. matr. calendis Decembris 1546. (fol. 
53). Lex I Sol. Matr. calendis Decembris 1546. Dotis causa idem auhiec- 
tum et materia dotis... des. censeatur exclusus quod sctuóla ait 1. lex uec- 
tigalis depignor. (fol. 59). Dictata D. Andr. Alcia. ad 1. gallus ff. de 
lib. et posth. Ticini 1547. Cum iure antiquissimo sola successio ab intes- 
tatu.. des. talem quoque emphyteosim repiidiatam censeri. (fol. 74). Ad 
1. Lucius 2 íí. de her. instit. ejusdem dictata Ticini post fextum Pas- 
chatis. Díibitabilis admodum et (haec) facti species fuit... des. sed ut exclu- 
datur substitutus quicquid áíiter dixerit Jas. in d. 1. pecuniam qtrnm 
(fol. 85). Eiusdem dictata ad rubricam de vulg. et pupill. substitutio- 
ne. Substitutio inquit lib.° institutionum 2.° Caius... des. inuenta essent. 
Instr. de fideicom. her. inpr. et de Codicill. in pr. (fol. 88). Eiusdem 
dictata ad 1. 1 de vulg. et pupill.... Jungit Juriscons. hunc tradatum su- 
periori... des. propter dictionem (ipsi filioj. Qua de re dixi alibi in 1. 2 
in to. Ticini pridie calendas Augusti. (fol. 127). D. Andr. Alcia. ad 
1. cohaeredi principium dictata II de vulg. et pupill. Si is qui cohere- 
di suo uulgariter substitutus est... des. scripta restringí debeai hec de 
cons. 437 et 318 col. 2. Finis principii et lecturae totius anni. (íol. 135). 
Dictata D. Alciati ad rubricam de oper. nov. nunt. Ticini pridie nonas 
Nouembris 1547. Annotant inprimis doctores in operibusnostris... (en el 
impreso empieza: Praefantur hic Doct. quinqué in partes,..) des. sed 
semper ])ro exhibiio haberi. (fol. 142). Ad 1. 1 de oper. nov. nunt. eius- 
dem dictata. Quoties quis in re mea... des. sed simplex allusio uocabuli 
poneretur. Qua de re alibi in l.pecunie uerbum § actionis ubi dixi de uerb. 
sig. Finis princ. 1. 1 ff. de oper. nov. nuntia. (fol. 149). Sequuntur 
eiusdem dictata ad § final. 1. 1 ff. eo. Fructuarius proprio nomine con- 
fessoria erga dominum agit... (contiene además la lectura sobre la 1. II. 
Si autem domino y § morte c. non solum) des. quod hic receptissimum est 
paucis reclamantibus. (fol. 159). L. si priusquam ff . de oper. nov. 
nun. In confessoria uel negatoria aclione si reus sit contumax... des. 


54 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

non cuiusUhet alterius oneris, quod alibi tradaui in presiimpt. regúl. 2 
presup. 3. (fol. 176). Rubrica de Acquir. poss- Dominia gentium ture 
confestim acquirehantur... (contiene la 1. 1) des. que sententia secundum 
supra dictam distinctionem prohabilis est. (fol . 207 v.). Lex Post con- 
tractum ff. De donatio. Donatio igitur a reo criminis capitalis... des. alias 
enim doli presumptiones alibi attigimus dixi in 1. si maior i. c. de tran- 
sad, (fol. 230). [Lectura Adreae Alciati anno 1545. Prologus]. Si 
existimassem hortatione nos ulla ad capescenda sttidia indigere... des. si 
denique plurimtim in iure nro. profícere cognouero. (fol. 232 v.). Que 
in hac lectura anno 1545 publice Andreas Alciatus Ferrarie interpre- 
tatus fuit sunt sequentia que secundum ordinem veniebant ponenda 
post lecturam 2.® partis Infortiati ut moris rerum hic subiicientur 
partim in hoc volumine partim. in 2.° Alciatuq tamen post lectu- 
ram 2.® partis inf. hunc titulum interpretatus est. (fol. 233). Dnf. 
And. Alcia. ad R.°*°^ ff. de uerb. ob. dictata Ferrarie pridie Non. 
Nouembris 1545. Promittit áliquis quatuor modis... des. d. 1. si profundo 
que questio a superiore diuersa est. Finís Rubricae. (fol. 239 v.)- 
D. Andr. Ale. ad 1. 1 de uerb. ob. dictata XVI cal. Decembris 1545. 
Sfipulatio ipsa est uerborum obligatio... des. sit alias attingendum in 
B."^ IX de iureiur. ubi dixi. Finís principii. (fol. 216). Ad § I. Qui 
presens 1. I de uerb. ob. Modicum interuallum non uitiat stipulatio- 
nem... (fol. 249). Ad § Si quis ita. Cum uerba ad eubstantiam stipula- 
tionis... (fol. 253 v.). Ad § Si quis símpliciter. Qui igitur interrogatio- 
nipure conditionaliter responderit... des. Felin. c. ex parte col. 3 de constit. 
Finís atque ad hunc usque locum progresus est Ale. in interpretatio- 
ne huius legis eeteros autem §§ publice interpretatus non est hoc 
anno tametsi super eis scripserit. (fol. 261). Ad § Si stipulanti. Qui 
de minori summa interrogat... (fol. 270). Ad § Sed etsi mihi. Si igitur 
me de una specie interroges... (fol. 276). § Eadem. Quamuis igitur in 
stipulatione necessarium sit... (fol. 282). Dni. And. Alcia. ad 1. Si 
mihi et Titio de uerborum oblig. Ferrarie. Qui sibi et Titio stipulatus 
propter uim copule... (fol. 292). Dictata D. And. Ale. in 1. Ita stipu- 
latus de verb. oblig. Proponitur hic dúplex articúlua... des. qua tamen 


CÓDICES latinos: e. II. 14. 55 

in re amplius deliberandum eat. (fol. 321). Lex In execatione ff. do 
uerb. ob. Prosequitur jurisconsuUus quatuor ohligationum species... 
(fol. 329 V.). Dictata D. And. Alo. ad 1. quod dicitur ff. de uerb. ob. 
Pater filio aliquid dari uel fieri sUpulans... des. Crotus repelí. § diui. 
col. 45. Huio legi ao lectionibus huiusco anni 1546 finem hodierno die 
qui est 14 mensis Julii Alciatus imposuit. Ferrarle, (fol. 338 v.). 
IIII annns Ticini 1548. Sequuntur ea que d. Alci. explicuit in lectura 
huius 2 par. Infor. que secundum ordinem erant ponenda in hoc vo- 
lumine ante lecturam tituli 5 pos. de verb. ob. sed hec omnia hic scri- 
benda potuerunt neo suo loco, tum quia non fuit copia originalis, tum 
quia breue hoc volumen fuit ideo que hic deficiunt in 2.° volumine 
subiecta sunt ubi alia dictata eiusdem Alciati reperire est. (fol. 339). 
D. And. Ale. ^d Rubr. f f . de leg. I. Ticini 1548. Cum qnintam ff.^^'^par- 
tem uUimís uoluntatihus Justinianus tribuisset... des. equitas enim illa 
exc^ptioni sufficit non autem actioni. (fol. 343). L. I de leg. I. Ut scire 
possimus qua in re facta sit hec exaequatio... des. ex supra dictis apparet 
responsio. (fol. 356). Eiusdem dictata ad 1. 2 ff . ev. de leg. I 5." die 
decembris. Ticini 1548. Sciendum est eos demum fideicommissum posse 
reUnquere... des. generalem de aetat. et qualitat. Qua de re lih.° de uerb 
sig. 2.° latius disputaui. (fol. 360). Eiusdem dictata ad 1. stichum qui 
meus erit de leg. 1.° Ticini 1548. Hec clausula qui méus est demonstra- 
tionem inducit... des. de donat. ubi Bar. Raph. et Imol. (conf. la edic. de 
las obras de Alciato Basileae 1582). 

Pertoneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo do Tarragona, y está escrito 
de su mano, según Pérez Bayer, cuando fué discípulo de Alciato. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: VII. G. 18. -V. G. 7. 


56 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

e. 11. 15. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 146 fols.; 308 x 210 mm. 

Boetii Eponis Ecclesiasticae Belgarum Teutonumque per infe- 
riores regiones parentium historiae commentarii; Fernán Pérez de 
Oliva disputatio de natura lucis et luminis; Joannis Petreii Toletani 
opuscula varia; Joannis Mendocii ad Joannem Pretreium; Thomae 
Mamerani instructio et ratio chartarum Lucemburgi et Theumvi- 
llae. 

I.  (fol. 1). Boetii eponis ecclesiasticae Belgarum Teutonumque 
Philippo Regi Oatholico per inferiores regiones parentium historiae 
Commentarii.   (fol. 1). Ad lectorem operis postquam erit perfec- 
tum. En Ubi, benigne lector, frisiorum, Groningensium...   (fol. 2). Re- 
giae Catho.*'^® Ma.*i autlior S. P. Feci, Serenissime Rex, quod faceré so- 
lent architecU... iam inde a puero prorsum deuoui. Duaci XI. Oalend. 
April. anno Christi liberatoris M. D. LXXII.   (fol. 3). Authores et 
et monumenta quibus in horúm commentariorum contectione sumus 
et usi et usuri praeter caetera; e sylua nostra locorum pro his com- 
mentariis tumultuarle collectorum: quo constet unde nobis materia 
horum commentariorum sit vel comparatam, vel plenius cum per 
amicorum beneuolentiam, tum per Ma.*^^ Regiae iussum comparan- 
dam. Abdias Babylonicus... Zonaras.   (fol. 6). Commentariorum eccle- 
siasticae Belgarum Teutonumque historiae liber primus. Cumpermul- 
tae sunt scriptoris historici, non illaudati, virtutes... (sólo tiene comple- 
to el cap. I, lo demás es un plan de obra) des. longe certe splendidiora 
futura, si quando Regia maM^ iustum nobis ocium benigne faceré digne- 
tur. Finis. (Es el original ofrecido á Felipe II). 

II.  (fol. 67). [Joannis Petreii Toletani epigrammata?] 1 üsque adeo 
varia affecti sunt semina coeU... Non faciiint: hinc densa nimis, nimis 


CÓDICES latinos: e. II. 15. 57 

inde soluta.   2. Tum manifesta magia vitii ae prodere aigna... Summa 
cutis, pulsa, et membrorum extrema petehat. 

III.  (íol. 59). [Fernán Pérez de Oliva disputatio de natura lucia et 
luminis] (autógrafo). 

rV. 1 (fol. 74). loannis Petreii Toletani Rhetoris Complutensis 
oratio Compluti in studiorum initio habita. Anno M DXXXVII. Ve- 
llem (tachado: equidem) Red. Amplias, ea esset temporum nostrorum con- 
ditio... des. nec contra, quod certe credo, eisdem satis faceré, sine summa 
gloria et iui nominis aeternitate. 2 (fol. 84). loannis Petreii Toletani 
Chrysonia comedia ex Apuleii Asino áureo in dramatis forma redac- 
ta. Prologus. Huc qui me hodie ad uos misit nuntium... des. Me cogat 
cadere, quod sit priori turpius. Finis. 3 (fol. 88). loannis Petreii 
oratio in vesperiis, uti dicunt, habita [in laudem D. Christopho- 
ri]. Persuasi egomet mihi, inter caeteras eloquentiae uirtutes... non du- 
hitem hoc nomen tibí magnae laudi esse et perpetuo fore. Dixi, 4 (fol. 
90). [Joannis Petreii Toletani in laudem Divi Christophori car- 
men], Flumen erat, vastique instar turgentia Ponti... líaud pauet in- 
tentae manus admouisse securi. (publ. en la edic. Toleti 1552). 5 (fol. 
91 V.). Ejusdem Joannis Petreii Toletani ad Joannem mendocium 
virum nobilissimum pariter atque doctissimum carmen. Exiguo li- 
cet iste tuus fluat amne Torote... Exund it tamen, et pleno ruit incitus 
alueo. Finis. (publ. en la misma edic). 6 (jfol. 92 v.). Magistro 
Joanni Petreio Complutensis Licii Rhetorices professori, Poetae 
singulari, suus discipulus Joannes Mendocius salutem plurimam 
dicit. StuUus ego, Petreie, ttio qui carmine jamjam... Arguit Agricolia 
Docta abs te Rana Poesim. Vale. (publ. por el P. Guillermo Antolín en 
Revue Hispanique). 7 (fol. 94 v.). [Joannis Petreii Toletani oda?]. 
O qui stellati culmina coeli... Qualem jam dudum miserandi patimur. 
(Todos los opúsculos de Petreyo escritos de mano de Ambrosio de 
Morales). 

V. (fol. 102). Argumentum actionis scenicae de Prudentiae cum 
Scientia coniunctione. Sed nos hic pro prudentia Prudentium ubi-' 
que vertimus, quia haec persona viriles partes in actione sustinet 


58 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Prologas. Proloquutor primum venia suo, autoris, aliorumque nomine 
implorata... 

VI. (fol. 106). Instructio et ratio chartarum in plano delineatarum 
munitionis Lucemburgi et Theumuille oppidorum: sicuti iam sunt 
munita et quemadmodum existimentur ulterius, meliusque muniri 
posse: per Thomam Mameranum ciuem Lucemburgensem ad Seroniss. 
Catholicumque Prinoipem, Philippum Hispaniarum E-egem. (fol. 
107). Prefatio Nicolai Mamerani Poete Laureati ad Sereniss. Phi- 
lippum Regem Hispaniarum. Frater meus Thomas Mameranus, Ciuis 
Lucemburgensis Rex Sereniss. etsi homo nullis insignitus literis... redam- 
que administrationem omnes uhique cogeret et reduceret. (fol. 110). Ins- 
tructio et ratio chartarum... Anno 1554 in mense lunio máximo incendio 
Lucemhurgum conflagrauit... des. quemadmodum et Lucemburgum, si ad 
eum modum, que Thomas ostendit muniatur. (fol. 141). [Nicolai Ma- 
merani supplicatio ad Philippum II]. Anno proxime pretérito, Sereniss. 
Rex, miseram Uhellum suppUcem ad T. ilí.'^»» per Domnum loannem Pa 
cecnm legatum... et feUcem conseruet et in regnum suum celeste custodiat. 
Y. M.*i« humilis subditus Nic. Mameranus ab Lucemburgo Poeta 
Laureatus. (fol. 143). [Ejusdem alia supplicatio]. Sereniss. Rex. Tres 
habet Mameranus Poeta Laureatus Nepotes quos in schoHis et studiis sus 
tinet... et ad eum statum se melius accommodare possint. Orahunt Domi- 
num Deum pro V. ilf.'»* perpetua incolumitate et salute. (fol. 146). Char- 
ta Lucemburgi in plano, (fol. 146). Charta Theumuillae in plano. 
(Es el original ofrecido á Felipe II). 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: II. I. 25.  IIT. M. 10. 


CÓDICES latinos: e. 11. 16. 59 


e. II. 16. 

Cód. on papel; sigl. XV; 307 fols.; 310 x 220 mm. 

Jacobi de Calicio et aliorum quaostiones super processu pacis et 
treugae; Constitutiones Cataloniao; Jacobi Marquilles super uiati- 
cÍ9 Barcinone; Joannis Fabri super Institutionibus; Odoff redi lectu- 
ra Institiitionutn. 

I. (fol. 1). Additiones dni. Jacobi de calicio super directorio suo 
pacis et treugp, et Apostille et questioaes et conclusiones doctorum 
super processu pacis et treuge. (Contiene cuestiones de Guillelmus 
Praepositus, Sperandeus, pracmáticas del Rey Pedro IV. 1 Nos pe- 
trus dei gratia rex Aragonum ect. In uno ex grauaminibus nóbis in curia 
generan... Dat. in montealbo XXVI* Nouembris anno CCC° LXX.°, 
del Rey Martín I. 2 Martinus dei gratia rex Aragonum ect. Nohili et 
dilecto consiliario et camerlengo nro. Geraldo alamanni de Ceruilione... 
Nuper cum alia littera nra. data harchinone... Dat. Barchinone XV.* 
Nouembris. anno a nat. dni. M.° CCCC quarto. 3 Petrus dei gratia 
rex Aragonum ect. Nobili Dalmacio de muro dilecto consiliario nro. mi- 
lili et vicario harchinone... Ne processihus pacis et treuge... Dat. barchi- 
none XXV.** die Martii. Anno a nat. dni. M.° OCC.° LXXXX." IIII.*' 
4 Petrus dei gratia rex Aragonum ect. Pro parte francisci tauernerii do- 
micelli fuit nolis humiliter suplicatum... Dat. barchinone XXVIII die 
Nouembris. Anno a nat. dni. M.° CCCLXXIII.^ 5 Petrus dei gratia 
rex Aragonum ect. Ecce quod plurima... Dat. in villa francha peni- 
ten. XIII Octobris. Anno a nat. dni. Millesimo COC. LXXXIIII.^ 
6 Nos Alfonsus [V] dei gratia rex Aragonum ect. Saluherrime cultua 
justitie portio... Dat. Turoli quarta die Martii. Anno a nat. dni. 
M.° CCCC.° XX.° VIII.° 

II. (fol. 16). Constitutiones Cathalonie et alia Jura patrie principa- 


60 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


tus Oathalonie, et Apostille super hiis et alus. 1 Et primo super 
sonó emisso de viaíora et eius capitulo. 2 (fol. 18). Statutum contra 
láyeos excommunicatos. Nos petrus {^II'S dei gratia rex Aragonum ect. 
Adhonorem ste. ecclesie et fidey CathoUce. Beligionisque augmentum... 
Dat. Ilerde XII.° kls. Aprilis... Anno dni. Millesimo ducentésimo dé- 
cimo... 3 (fol. 19). Confirmatio papalis dicti Statuti. Gregorius episco- 
pus seruus seruorum dei. Venerahilihus fratrihus Archiepiscopo Terraco 
ne et Sufraganeis eius... Quod a nohis petitur.,. Dat. lateranen. Y° kls. 
íebruarii pontificatus nri. anno quarto. 

III. (fol. 20). Super pace et treuga. Pragmático et prouisiones re- 
gie. 1 Ferdinandus dei gratia rex Aragonum... Quoniam legum fructus 
earum ohseruantia est... 2 Ferdinandus... Eegie dignitatis honori con- 
gruere noscimus... 3 (fol. 21). Martinus dei gratia rex Aragonum... 
Euolutis jam longis temporibus... Dat. Cesaraguste XY.*^ Aprilis. Anno 
a nat. dni. M.° CCO.° nonagésimo octauo. 4 (fol. 25 v.). Nos Jaco- 
hus [JJ] dei gratia rex Aragonum una cum venerábili hn. Gerundensi 
episcopo ad quem similiter in sua dioces. deffensio pacis et treuge pertine- 
re dignoscitur... Quod est actum in ciuitate barchinone XYII.** kls. de- 
cembris anno dni. Millesimo Trecentesimo Secundo. 

lY. (fol 27 V.). [Processus pacis et treugae habitus in audientia 
regia die martis XX mensis Decembris anno a nat. dni. 1485]. 

Y. (fol. 32). [Super pace et treuga et alus materiis Usatioorum 
Barcinone commentaria aliqua]. 

YI.  (fol. 38). [Commentaria aliqua in constitutiones Oataloniae]. 

YII. (fol. 116). Incipit Epistola in librum vocatum directorium 
inquisitorum compilatum per fratrem nicholaum eymerici ordinis 
fratrum predicatorum sacre theologie magistrum capellanum dni. 
nri. pape ac in terris dni. Regis Aragonum inquisitore heretice praui- 
tatis. (falta el texto, pero en el códice hay algo del Directorium). 

YIII. (fol. 151). Petrus Jacobi de Aureliaco legum doctor super 
libro Institutionum et specialiter super Actionibus et earum libellis 
et eius Summa. 

IX.  (fol. 163). Tabula super libro Jacobi marquilles super usaticis 


CÓDICES latinos: e. II. 16. - e. II. 17. 61 


barchinone facta per A litteras. (incompleta, llega hasta la C; pero en 
el códice debe haber parte del texto de su obra). 

X. (fol. 211). Líber Practice Curiarum vocatus... Et quia de practi- 
ca theorice et scientie hic tractatur et tractaturus est líber iste... 

XI. (fol. 264). LJoanis Fabri super Instituniobus]. 

XII. (fol. 280).  Incipit lectura Institutionum á dno. odoífredo 
compílate. Quoniam omnis res per diuisionem diluciditis [aperitur... 

Nota: Contiene además varios apuntos de Derecho. Está el códice desorde- 
nadamente copiado. 

En la primera hoja de guarda se leen los nombres: Gakeran miguell. Maesse 
antoni Joan mercader. Margarina de balagiier á los que acaso ha pertenecido. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Escrito de varias manos. Tiene folios en blanco. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant: H. G. 2.-V. H.i2. 


e. 11. 17. 

Cód. en papel; sigl. XV; 133 fols.; 305 x 215 mm. 

Jacobi de Calí ció monetarium, privilegia mílitum, prerrogativa 
mílítae, víridarium milítae et curíale curiarum. 

I. 1 [Jacobi de Calicío monetarium]. (fol. 1). Tabula et conclu- 
siones tractatus vocati monetarii. Hoc est quintum opus siue Tracta- 
tus dni. Jacobi de calicío et intitulatur ab ipso Monetarium, ut ipse 
in fine sue fiscí margarite posuit et nomínauit, et habet XVII ques- 
teri comitere et in generali comissione. Eplicit tabula et conclusiones 
ipsius Monetarii. (fol. 4). Monetarium, id est, liber seu tractatus vo- 
catus Monetarium alcaldorum Secce Barchinone collegii alcaldorum 
dni. Jacobi de calicío incipit. Ubi nascittir aunim et aurum terre illius 
obtimum est... des. etiam cessaret processus comissarii vigore dicti jpriuüe- 


62 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

gii. Explicit tractatus ect. 2 (fol. 10). Priuilegia Militum secundum 
d. Jacobum de cali ció. In Usatico. placitam mandatur. ect. Dns. Ja- 
cobus de calicio posuit priuilegia militum de jure comuni et de juri- 
bus Oathalonie ut sequuntur. Primo quero que priuilegia hahent Mili- 
tes.,, 5 (fol. 21 V.). [Jacobi de Caliólo]. De prerogatiua Militiae (al mar- 
gen tiene: et est sextum opus in ordine ex operibus íactis per dietum 
do. Jacobum de calicio, ut in fi. margante fisci dicitur). Ne ábscondas 
sapientiam tuam in decore eius... des. ut mérito ad gloriam paradisi per- 
ducantur et collocentur per merita passionis illius qui uiuit et regnat be- 
nedictus per infinita seculorum sécula amen. Factum et completum fuit 
per me Jacobum de callicio jurisperitum et militem. anno domini 
Millesimo CCCO° X° nono ad laudem summi dei et totius Curie ce- 
lestis amen. In excellenti Ciuitate barchinone in mense Octobris com- 
pletum. 4 (fol. 32). [Jacobi de Calicio]. Yiridarium militie. [Prolo- 
gus]. Judices constituendi sunt ut judicent populum justo judicio... duhia 
ejudicaho [Index quaestionum]. Primo queriiur an guerra sil licita seu 
tollerata in principaiu cathalonie... Décimo queritur numquid dominus 
Rex possit prohibere ipsos guerrificantes ne guerrificent et quáliter. 
(fol. 32 y.). Primo queritur igitur an guerra sit licita inprincipatu catha- 
lonie. Et intendo tamen in hoc compendio tractare.,, des. habeant fieri 
intimatio litterarum. Et sic est finis huius dubii et totius compen- 
dii in monasterio Santi cuc«phati vallen, completi. Anno domini 
M'» CCCC° XX° Ilir mensis Aprilis. (fol. 68 v.). Sequitur tabula 
viridarii militie facta pro íaciliori inventione matoriarum in decem 
dubiis contentarum et motarum huius operis ut queque f acilis ocou- 
rrat, Hoc opus dni. Jacobi calii vocatum per eum viridarium militie 
intitulatum est quartum in ordine ut ipse dominus Jaoobus exprese 
scripsit circa finem sue margante et hec decem dubia per ordinem 
principalia que secuntur. Et primo inprohemio huius operis ponit... des. 
principalibus guerrificantibus et valitoribus cum litteris. Et bic est ñnis 
ect. 5 (fol. 76). Curíale siue extragrauatorium curiarum dni. Jacobi 
de calicio. Antequam procedatur ad continuaiionem huius tractatus seu 
operis quia faciunt ad curiam et pro curia celebranda continuantur et 


CÓDICES latinos: e. II. 17. 63 

descrihuntur que secuntur hic ut ecce. Et primo est videndum oh quas eau- 
sas regulariter dehet,.. hoc enim nd Regem pertinet. (fol. 78). Curíalo 
ect. et est septimum opng ex operibus suis ut in fine fisci margante 
dicitur. [PrologusJ. Clama ne cesses quasi tuba exalta vocem tnam... 
Odauó qualiter Curia debeat finiri et licenciari. (fol. 78 v.). Veniendo 
ad primum duhium. Et dico quod nomen Curia ortum hahuit a romúlo 
rege. . des. C. de veteri jure enucleando cum similihus. Et sic est finís 
huíus opusculi peroptati ad laudem dni. nri. jhu. xpí. et totius 
Curie milítantís ac utinam dírectorii Curie generalís Cathaloníe 
triumphantis. Amen. (conf. la edíc. de las obras de Calido Barcino- 
ne 1556). 

II. (A-demás de las obras de Calicío contiene las siguientes notas:) 
(fol. 12 V.)' Nota circa causas Appellationum interpositarum a senten- 
tiis per alcaldos et eorum delegatos latís, quis cognoscat de ipsis. 
A grauaminibus et sententiis latís... (fól. 13). Super Regaliis et earum 
processibu?. An contra illum seu illos qui sunt de cóllegio secce... (fol. 
14). Super Appellationibus. Licet superius jam dictum fuerit super appe- 
llationibus... (fol. 15). Anno a nat. dni. M" CCCC LXXXXIIII" in 
mense (en blanco) fuit facta [Barcinone] executio criminalis ut sequi- 
tur. (fol. 132). (Una provisión en catalán acerca de la forma de sen- 
tenciar los judices sive provisores Gravaminum que se nombran cuando 
se celebra Curia general. Al fin tiene: Lata fuit hec sententia siue 
prouisio et declaratío in scriptis per nos dictos judices seu prouisores 
Grauaminum in domo Refectorii ste. Anne barchinone in qua dicta 
curia celebrata fuit et lecta per Michaelem benaula auctoritate Regia 
notarium publicum et scribam brachii militaris Cathalonie et etiam 
scribam grauaminum in die videlicet Jouis intitulati séptimo mensis 
nouembris. Anno a nat. dni. M.' CCCC LXXXXIIP presentibus pro 
testibus ect.). 

Tiene muchas notas y adiciones marginales de mano contemporánea al 
códice. 

Los folios 16, 17, 18, 30, 31, 86 y 87 en blanco. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 


64 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: VH. G. 22.— II. M. 16. 

e. 11. 18. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 116 fols.; 295 x 220 mm. 

Jacobi de Calicio curíale curiarum, prerogativa militiae, virida- 
rium militiae. 

1 (fol. 1). [Jacobi de Calicio curiale sive extravagatorium cuna- 
ram]. (falto al principio hasta las palabras:) et in usatico barchinone 
captus a curia ed. et in usatico barchinone plantare... des. C. de ueteri 
jure enucleando cum similibus. Et h.ic sic finis ect. 2 (fol. 51 v.). [Ja- 
cobi de Calicio] Incipit prerogativa militaris. Ne abscondas sapientiam 
tuam in decore eius... des. et collocentur per merita passionis illius qui 
vivit et regnatper infinita sécula seculorum. Amen. Factum et composi- 
tum fuit per me Jacobum de calicio ect. 3 (fol. 58 v.). [Jacobi de 
Calicio] Incipit viridarium militie. Judices constituendi sunt ut judi- 
cent populum... des. habeant fieri intimatio literarum. Et hic est finis 
huius dubii et totius compendii ect. (conf. edic. Barcinone 1556). 

Tiene los pliegos encuadernados con desorden. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: VII. 0. 15.— V. J. 5. 


e. m. 1. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 220 fols.; 280 x 190 mm. 

Plrmiani Lactantii divinarum institutionum libri VII, liber de 
opificio Dei, liber de ira Dei. 

1 (fol. 1). Rubrico sup. YII libris Firmiani Lactantii diuinarum 


CÓDICES latinos: e. II. IS. - e. III. 1. - e. III. 2. 65 

institutionum aduersus gentes, (fol. 5). Lactantii Firmiani diuina- 
rum institutionum liber primup. Magno et excellenti ingenio uiri... 
(fol. 31 V.). Liber II. (fol. 55). Liber III. (fol. 82 v-)- Liber IV. 
(fol. 108). Liber V. (fol. 130 v.). Liber VI. (fol. 158). Liber VIL dep. 
quod ijpse promisit a dno. consequamur. Deo gratias. Lacteus eloquio 
Lactantius equore longo.— Explicit instituens uera, prophana uetanp. 
— Hoc pelagus penius superaui, iam tibi uirgo.— Stella maria marip, 
muñera laudis ago. 2 (fol. 181). Firmiani lactantii de Opificio del 
incipit. Quamquam minime sim quietus... des. ab erroribus libéralos ad 
iter celeste direxerint. Deo gratias. Explicit de opiíicio dei circa homi- 
nem. 3 (fol. 198 v.). Eiusdem lactantii alius libellus qui intitulatur 
de ira dei. Incipit. Animaduerti sepe dónate plurimos id estimare,., des. 
et nunquam uereamur iratum. Explicit de ira. Deo gratias. (M. VI 
y VII; conf. edic. Brandt). 

En las dos hojas de guarda tiene autógrafo Hie [ronymi] Suriie. 

En la margen inferior de los folios 5 y 181 tiene un escudo de armas epis- 
copales y á los lados las letras H. I. que deben ser las iniciales para quien se 
escribió el códice. 

Procede de la Biblioteca del Gonde-Duque de Olivares. 

Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 


e. ni. 2, 

Cód. en papel; sigl. XV; 246 fols.; 280 x 200 mm. 

Terentii comoediae. 

I.  1 (fol. 1). [Terentii vita]. Terentius comicus genere extitit affer 

■ciuis uero cartaginensis... quia fastuose locuntur.   (fol. 2). [Terentii 

[vita]. Terentius affer genere cartaginensis puer captus... eum nemo acQC- 

jerat.   (fol. 2 v.). [Argumentum in Andriam]. Andria prima fábula 

¡ideo uocatur quia cum ex andró Ínsula grecorum... et quo apud latinos. 


66 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

(íol. 4 V.)' [Epitaphium Terentii]. Natus in excelsis teclis cartaginis 
alte... (fol. 4 V.). Incipiunt comedie terencii. s. andria. eunucus. 
autontumerumenon. adelfi. echira. et phormio. (fol. 5). [C. Sulpicii 
Apollinaris periocha]. Andrie breuissimum argumentum. Sororem 
falso credUam meretricule... (fol. 5). Andria. 2 (fol. 26). Argumen- 
tum eiusdem poete super eunucho. Argumentum eunuchi in presente (?) 
sequenti fábula que intitulatur Eunuchus introducit autor iuuenem quem- 
dam... teste donato quctndo refertur ad comediam ut comedia eunuchus. 
(fol. 28). Prologus. Si quisquam est qui studeat placeré honis... (fol. 29) 
Argumentum breue metricum super tota comedia. Meretrix adoles- 
centem cuius mutuo... (fol. 29). Aliud breue argumentum [O. Sulpicii 
Apollinaris]. Sororem falso dicitatam thaudis...   (fol. 29 v.). Eunuchus. 

3 (fol. 52 v-). Argumentum prosaicum totius istius comedie. Appella- 
tur hec fábula heautontumerumenom quod latine sonat se ipsum excru- 
cians... maledictis emulorum respondet. (fol. 53). Argumentum metri- 
cum presentís fabule [O. Sulpicii Apollinaris]. In militiam proficisci 
natum cliniam amantem... (fol- 53). Proemium... Necui uestrum sit 
mirum cur partes seni poeta dederit...   (fol. 54). Heautontimorumenos. 

4 (fol. 75 V.). [C. Sulpicii Apollinaris periocha]. Vos cum haberet demea 
adolescentulos... (fol. 75 v-)- [Prologus]. Postquam poeta sensit scrip- 
turam suam... (fol. 76). Adelphi. 5 (fol. 95 v.). Argumentum pro- 
saicum super echira comedia et témpora recitationis eiusdem. Hechi- 
ra dicta a loco non longe áb athenis... qtios inter heroas computabant. 
(fol. 96). Aliud argumentum prosaicum eiusdem comedie. Hechira est 
nomen huic fabule dicta est echira a loco... Summa tamen huius ista est. 
(fol. 96 V.). Aliud argumentum eiusdem. Pamphilus quídam adoles- 
cens... quem peperit philomena. (fol. 97). Argumentum metricum 
eiusdem [C. Sulpicii Apollinaris]. üxorem duxit pamphilus philome- 
nam... (fol. 97). Prefatio... Hechira est nomen huic fabule. hec cum data 
est... (fol. 98 V.). Hecyra. 6 (fol. 114 v.). Argumentum prosaicum 
super phormione. Argumentum istius fabule est istud. Dúo senes germa* 
ni fratres... manifestabunt abunde, (fol. 115). Argumentum metricum 
super phormione [O. Sulpicii Apollinaris]. ChremeU frater abierat pe- 


CÓDICES latinos: e. III. 2. 67 

regre demijpho... (fol. 115 v.)- Prefatio... roatquam poeta tietua 2)oetam 
nonpotest... (íol. IIG). Pliormio. (fol. 138). [Argumentam motri- 
cum in unamquamque comoediam Terentii]. (fol. 138 v.). Jamque 
fatigatus mérito largire quiotem — Articulis mea dextra tuis hem 
nuUa caprini — Terga uacent hem languet inhers iam deniquo tri- 
tum — Anseruli rostrum lacrimas cui denegat atrás. 

II. (fol. 139 V.). (Añadido de otra mano:) [Argumenta in comoedias 
Terentii]. (fol. 140). Epitaphium Terentii. 1 (fol. 1 10). In Andriam 
incipit argumentum fabule [C. Sulpicii Apollinaris], (fol. 140). Pro- 
logas, (tol. 140 V.). Andria. 2 (fol. 158). In Eunucho argumentam 
fabule. Meretrix adolescentem cuius mutuo... (fol. 158). Aliad argu- 
mentum [C. Sulpicii Apollinaris]. (fol. 158 v). Prologas. (fol. 
158). Eunuchus. 3 (fol. 177 v.). Argumentum [O. Sulpicii Apollina- 
ris]. (fol. 178). [Prologas]. (fol. 178 v.). Heautontimorumenos. 
4 (íol. 195). Argumentum [C. Sulpicii Apollinaris]. (fol. 195). Pro- 
logus. (fol. 195 V.). Adelphi. 5 (fol. 212 v.). [C. Sulpicii Apollina- 
ris periocha]. (fol. 213). Prologus. (fol. 213 v.). Hecyra. 6 (fol. 
228). Argumentum [C. Sulpicii Apollinaris]. (fol. 228). Prologus. 
(íol. 228 v-). Phormio. (fol. 245 v.). Expliciunt Comedie Terentii 
Afíri rethoris íamosissimi scripte anno salutis M. C.C.C.C. LXXXII. 
Pridie octobris Nonas hora Nona ac Vmbris Cadentibus de Montibus 
Altis lector vale. Et si scribas temonenque insuper addas — qui mé- 
dium uult estendere: pictus erit — Penna precor siste íinemque im- 
pone labori: Ad — metam uenit iam mea fessa manus. 

III. (fol. 24G). [Versi de conjugio]. (falta el principio; inc.:) nam 
laurus uiridis cum pleno folio — iiiret in hieme sicut in jullio — hic se- 
quens loquitur sic de coniugio... des. nuptu angélico sum a nuptiis libe- 
ratus — ut in hac ualle misera viuam semper illibatus — deo ago gratias 
quia sic sum illuminatus — rogans hunc quod sorde carnis numqtiatn 
8im coinquinaius. 

El segundo códice tiene comentarios marginales y glosas interlineales; 
iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. Al primero le faltan las 
iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 


6á REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Los dos pertenecieron á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
El segundo ha pertenecido á Alonso González, de la villa de Viana. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: III. B. 1.— V. L. 14. 


e. III. 3. 

Cód. en papel; sigl. XV; 268 fols.; 273 x 233 mm. 

Aelii Donati commentarium in Terentii comoedias. 

(fol. 1). Aelii Donati commentarium in Terentii Andriam, Eunu- 
chum, Adelphos, Echiram, Phormionem.   (fol. 1). [Vita Terentii et 
de tragoedia et comoedia]. Puhlius Terentius Afer Carthagine natus 
seruiuit Borne Terentio Lucano Senatori... des. mixtim ioci et grauitates 
pronuntiahantur.   (fol. 8). 1 [Praefatio et argumentum in Andriam]. 
Comedia andria cum palliata sil fábula... ad hunc modum Terentianas 
fábulas diuiserunt.  (fol. 9 v.). Prologue. [Commentarium in Andriam]. 
Poeta cum primum animum ad scribendum appulit. Principium fadum 
est a commendatione persone... des. Qiüa narratione dignum non est: quod 
Charinus roget.   2 (fol. 65 v.). [Argumentum in Eunuchum]. Hec mas- 
culini generis nomine nuncupata...   (fol. 6Q). Argumentum. Capta que- 
dam ex attica virgo nóbilis...   (fol. 67). Prologus. [Commentarium in 
Eunuchum]. Si quisquam est qui placeré studeat bonis. Attendenda poete 
copia.., des. non superfuit plurimum tempus ad agendum,   3 (fol. 127). 
[Prologomena in Adelphos]. Hec fábula adelphi palliata...  (fol. 127 v.). 
Argumentum. Ex duobus atticis fratribus...   (fol. 128 v.). Prologus. 
[Commentarium in Adelphos]. Postquam poeta suam sensit scripturam. 
Postquampro quoniam. Cuius reciprocum quoniam... des. quod te isti fa- 
cilem et festiuum putant.    4 (fol. 181). [Prolegomena in Hecyram]. 
Hec cum Apollodori dicitur esse greca...   (fol. 181 v.). Argumentum. 
Viciatam in tenehris...   (fol. 185). Prologus [Commentarium in Hecy- 
ram]. Echira est huic nomen fabule. A nomine cepit: ut incognitam pro- 


CÓDICES latinos: e. III. 3. - e. III. 4. 69 

baret... des. scientem reddidit non prudentem. 5 (fol. 231). [Prolegome- 
na in Phormionem]. Hanc comediam manifestum est prius áb Apollodx>- 
ro... (fol. 231 V.). Argumentum. Cum chremes demiphonis frater... 
(íol. 232 v.)« Prologus. [Commentarium in Phormionem], Postquam 
poeta vetvs poetam non potest. IIoc initium ad destructionem persone 
aduersarii sumitur... des. Vides igitur Me consolatiuam uxoris iracun' 
diam. (conf. edic. Parisiis 1541). 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: HI. B. 2.— V. L. 15. 


e. III. 4. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XIV; 131 fols.; 280 v 115 mm. 

9ael de prognosticis accidentibus partibus mundi in anno; Ali 
Abenrudiani glossa in Qaadripartitum Ptolomaei, ab Aegidio de 
Tebaldis in latinum translata. 

I. (fol . 1). Incipit cael de pronosticis accidentibus partibus mundi in 
anno secundum diuersitatem XII signorum per cursum lune in men- 
so julii. Patronus dicit si videris lunam in ariete in XVIII die julii... 
des. JSt unus rex aparebit magnus unde omnes nomines erunt multum 
irati. 

II. (fol. 5). [Ali Abenrudiani glossa in Quadripartitum Ptolomaei 
in latinum translata ab Aegidio de Tebaldis]. Dixit Aegidius de te- 
baldis lombardus de ciuitate parmensi. [Prologus]. Scire et inteligere 
gloriosum est quia omnis scientia a deo est... tiia fama uigébit cundís tem- 
poribus inmortalis. (fol. 5). Tractatus 'primus glose ali abenrudiana 
supra primam partem libri quadripartiti ptholomei pheludiani. dixit 
aly. Verba que dixit sajjientisimus ptholomeus... des. Tu auten inspicias 
partem quam quilibet habet in virttite et misceas ac uindices secundum 
ülud, Hic perñcitur prima pars libri ptholomei cum ter 3.° tractatu 


70 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

glose Aly abenírínadii. (fol. 39 v.)- Tractatus primus glose Aly abri. 
super secundo tractatu secundi libri quadripartiti ptholomei. dixit 
aly. In primis tradatibus noslris narrauimus per dicta ptholomei... des. 
quod acidet in mundo de pático uél multo cum auxilio sumi dei. Hic per- 
ficitur glosa aly abenrudiani super secunda parte quadripartiti ptho- 
lomei. (fol. 72 V.). Inoipit primus tractatus glosse Aly abenrudiani 
super tertia parte quadripartiti ptbolomei et est septimus tractatus 
tractatuura glose, dixit Aly. lam glosauimus primam et secundam par- 
tem 6 tractaíuum... (fol. 102 v.). Incipit 4.* pars. Dixit aly tres partes 
huius libri glosauimus... des. Hec sunt quod glosaui in quibus studium, et 
mentem aponas et deus te dirigat in viam rectam. Amen. (fol. 130 v.). 
Incipiunt Rubrico libri quatuor partium ptholomei. 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 

Escrito de varias manos. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IIL E. l.-VH. E. 11. 


e. IIL 5. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 286 fols.; 275 x 200 mm. 

M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria libri XII. 

(fol. 1). Marcus Fabius Quintilianuá Triphoni salutem. Efflagitasti 
quotidiano conuitio... (fol. 1). [Index capitum]. (fol. 1). De institu- 
tione oratoria (en el coi. erarla) ad Yictorinum Marcellum Líber pri- 
mus incipit. Post impetratam studiis meis quietem... (fol. 30 v.). Li- 
berll. (fol.55).LiberIII. (fol.78).LiberIV. (fol. 97). Liber V. (fol. 
125 V.). Liber VI. (fol. 144 v.). Liber VII. (fol. 163 v.). Liber VIII. 
(fol. 183). Liber IX. (fol. 213). Liber X. (fol. 233 v.). Liber XI. 
(fol. 260 V.). Liber XII: des. at certe quod magis petimus bonam uólun- 
tatem. Finis. Marci Fabii Quintiliani de institutione oratoria Liber 
Duodecimus et ultimus explicit feliciter. Deo gratias. 


CÓDICES latinos: e. III. 5. - e. III. 6. 71 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul; epíi^rafcs on rojo. 
En la margen inferior do la primera página tiene un escudo de armas. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona, 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: II. C. 23.— V. L. 10. 


e. ni. 6. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 174 fols.; 285 x 180 mm. 

Aulii Gellii noctium atticarum libri XX. 

(íol. 1). Au. Q-ellias de noctibus acticis liber primus incipit felici- 
ter. Plutarciis in libro quem scribit... (fol. 13). Liber II. (fol. 25). Li- 
ber III. (fol. 33). Liber IV. (fol. 40 v.). Liber V. (fol. 48). Li- 
VI. (fol. 54 V.). Liber VII. (fol. 65). Liber VIII. (= al IX de la 
edic. impresa). (fol. 73). Liber X. (fol. 84). Liber XL (fol. 91). 
Liber XÍI. (fol. 99). Liber XIII. (fol. 112 v.). Liber XIV. (fol. 
120 V.). Liber XV. (fol. 130). Liber XVI. (fol. 138 v.). Liber XVIL 
(fol. 150 V.). Liber XVIII. (fol. 157 v.). Liber XIX. (fol. 165 v.). 
Liber XX: des. in libro queri inuenirique possit. A. Q-ellii noctium 
acticarum. liber ultimas, explicit feliciter. (fol. 173 v.). (de otra 
mano:) Incipit tabula presentis voluminis per capitula et libros et fo- 
lia, (conf. edic. de Aldo 1515). 

Iniciales do adorno en oro j colores; capitales en azul y rojo, alternando 
epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: VH. E. 9.— III. F. 16. 


72 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. III. 11. 

Có.d. en papel; año 1474; 209 fols.; 272 x 190 mm. 
Acronis commentaria in omnia opera Horatii. 

(fol. 1). [Horatii vita]. Horatius Flaccus Venusinus patre ut ipse tra- 
dit libertino exactionum coactare. .. Humatus et conditus est extremis es- 
quiliis iuxta Mecenatis tumulum. (fol. 2). [Horatii vita]. Horatius 
Flaccus libertino patre natus in Apulia... in epodo ut reperi constituías. 
(íol. 2). [Grenera metrorum]. Prima ergo odes monocholos est... (fol. 5). 
[Horatii vita]. Horatius Q. Flaccus precone patre natus Ubertinae con- 
ditionis... Quia égloga Virgilii Buccolicorum est. (fol. 5 v.). [Horatii 
vita]. Horatius Flaccus libertino patre natus in Apulia... Melius ómnibus 
Acron. 1 (íol. 5 v.). [Acronis commentaria in libros IV carminum 
Horatii]. 2 (fol. 96 v.). [Acronis commentaria in librum Epodon 
Horatii]. 3 (fol. 110). [Acronis commentaria in carmen saeculare 
Horatii]. 4 (fol. 111 v.). [Acronis commentaria in librum de arte 
poética Horatii]. 5 (fol. 132). [Acronis commentaria in libros II ser- 
monum Horatii]. 6 (fol. 190 v.). [Acronis commentaria in libros II 
epistolarum Horatii]. (coní. la colee. Basileae 1580). 

Al fin tiene: 1474. lo. Ny. 

Le faltan las iniciales, capitales y rúbricas. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: II. A. 18.— V. L. 19. 


CÓDICES latinos; e. III. 11. - e. III. 12. - e. III. 13.     73 


e. III. 12. 

Cód. en papel; año 1459; 156 fols.; 275 x 190 mm. 

Acronis commentaria in omnia opera Horatii. 

(fol. 1). [Horatii vita]. Horatius quinttis flaccus precone patre natus 
lihertine conditionis... ipsa enim uoluptas et sumum bonum est. (fol. 1). 
De modis metrorum. Decem et nouem modos metrorum in carmine suo 
posuit: Prima igitur ode monocholoa est... quia égloga virgilii huccolico- 
rum est. (fol. 1 v.). [Horatii vita]. Horatius flaccus libertino patre na- 
tus in apulea... Epistolarum libros dúos. (fol. 1 v.). De compositione 
metri asclepiadei. Metrum asclepiadeum quod comj^onitur ex spondeo... 
aut tres uersus alia inchoatur. (fol. 1 v.). [Acronis in libros IV car- 
minum Horatii commentaria]. (fol. 08). [In Epodon librum commen- 
taria]. (fol. 77). [In carmen saeculare commentaria]. (fol. 78 v.). 
[In librum do arte poética commentaria]. (fol. 96 v.). [In libros II 
Sermonum commentaria]. (fol. 138 v.). [In libros II Epistolarum 
commentaria].   (fol. 154 v.). [Horatii vita et de genere metrorum]. 

Al fin ticno: die 13 decembñs 1439. 

Iniciales de adorno en oro y colores; le faltan muchas capitales y rúbricas. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: n. A. 19. -V. L. 20. 

e. UI. 13. 

Cód. en papel; años 1441 y 1462; 240 fols.; 275 x 205 mm. 

M. Accii Plautl comoediae cum scholiis; J. Juvenalis saty- 
rae I-XYI. 

I.  [Iil. Accii Plauti comoediae octo cum scholiis].   (fol. 1). Am- 


74 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

phitruo. (fol.33v.).Asinaria. (fol. 57 v.)- Captivi. (fol. 83). Cur- 
culio (en el cód. gurgulio). (fol. 101). Casina. (fol. 122 v.). Cistella- 
ria. (fol. 134). Epidicus. (fol. 151 v.). Aulularia. (fol. 172 v.). 
Plauti poete comici clarissimi eloquentissimique octaua et nltima 
comedia Ullularia explicit die uigessimo octauo Septembris 1441 
huius operis finis feliciter íuit. (fol. 172 v.). Ex eusebio hieronimo 
de temporibus excerptum. Plautus ex umbra sarsinas rome moritur.,. 
(fol. 173). Epigramma Plauti. Postquam est morte capius plautus comoe- 
dia luget... (fol. 173). Ex A. gellio libro XV° noctium atticarum. 
P. Nigidius homo in omnium honarum artium discipUnis... 

II. (fol. 176). [Juvenalis satyrae], (después de la sátira V en el có- 
dice tiene: Explicit líber primus incipit secundus. La primera sátira tie- 
ne comentarios marginales), (fol. 240). luuenalis liber explicit 1462 
sexto nonas martii in uigessima tertia hora. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: m. A. 27.— V. L. 18. 


e. III. 14, 

Cód. en papel; sigl. XV; 134 fols. + 6 en blanco; 270 x 205 mm. 

M. Annaei Lucani civilis belli libri X cum commentariie; P. Ovi- 
dii Nasonis de arte amandi libri III cum commentariis. 

I. (fol. 1). Lucani anei Cordubensis proemium incipit. Corduba me 
genuit. rapuit ñero, prelia dixi... (fol. 1). Incipit primus liber... Bella 
per emathios plusquam ciuilia campos... (fol. 9). Liber II. (fol. 17 v.). 
Liber III. (fol. 26 v.). Liber IV. (fol. 35 v.). Liber V. (fol. 45). 
Liber VI. (fol. 53). Liber VIL (fol. 62 v.). Liber VIIL (fol. 71 v.). 
Liber IX. (fol. 83 v.). Liber X: des. Obsedit muris calcantem menta 
magnum. Explicit liber decimus lucani die 23 aprilis per me Anto- 
nium debarbobus desontino filium gloriosi dni. Stefani. (tiene algunos 


CÓDICES latinos: e. III. 14. - e. III. 15. 75 

comentarios marginales é interlineales.  Conf.  edic. Aldina Vene- 
tiis 1515). 

II. (fol. 91). [Ovidii de arte amandi liber I]. ]S]¿ quis in hoc artem 
popido non nouit amandi... (fol. 105 v.). Liber II. (fol. 119). Li- 
ber III: des. Inscribant spoliis naso magister erat. Explicit opus ouidii 
de arte armandi. (tiene en el I y II libro comentarios marginales). 

Iniciales de adorno en rojo y verde; epígrafes en rojo. A la obra de Ovidio 
la faltan las iniciales y rúbricas. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. L. 21. -III. B. 3. 


e. III. 15. 

Cód. en perg.; á dog cois.; princ. del sigl. XIV; 67 fols.; 270 x 195 mm. 

Adilacis Alchabitius, Joanne Hispalensi interprete; centilo- 
quium Ptolomaei oum commento Ali Abenrudiani; Alfragani de 
motibus coelestium corporam, Joanne Hispalensi interprete; Joan- 
nis Hispalensis theorica Astronomiae; Michaelis Scoti ars Astro- 
nomiae; Alberti Magni de natura locorum. 

I. (fol. 1). Incipit introductorias adylacis qui dicitur alchabitius 
ad magisterium iudiciorum astrorum. Postúlala a dono. proUxitate 
uite.., des. quod possit esse introdiiclorium ad magisterium iudiciorum, 
astrorum quiti proferamus illud. Perfectus est introductorius adylacis. 
scilicet. serui gloriosi. scilicet. dei. qui dicitur Alchabitius ad magis- 
terium iudiciorum astrorum cum laude dei et eius adjutorio. inter- 
pretatusa Johannehyspalensi. Amen. (conf. edic. Venetiis 1491). 

II. (fol. 13). locipit centiloquium Tholoraei cum commento haly. . 
Dixit Thólomeus jam scripsi Ubi jesure sermonem... des. Ego precor deum 
ut te diligat. Et perfecta est huius libri translatio 17 die mensis Mar- 


76 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

tii, 12, die Mensis gumedi 2, anno Arabum ipsornm 9302. Explicit lí- 
ber Centiloquii ect. 

III. (fol. 25). Incipit líber Alfraganí de motíbuá celestíum corpo- 
rum [Joanne Híspalensí interprete?] Numerus mensium anni Arabum.,. 
des. lam igitur de eclypsihus soUs et lune quidquid sufficü intelligenti, 
Explicit líber Alíagraní de agregatíoníbus corporum et motaum su- 
percelestíum. 

IV. (fol. 36 V.). Incipit theorica astronomie de motibus planeta- 
rum [Joannis Hispalensís?]. Circulus ecentricus dicitur uel egresse cus- 
pidis uel egredientis centri... des. est distantia ciuitatis a térra directa 
supposita equatori. Explicit theorica planetaram de motibus astrorum. 
Amen. 

V. (fol. 41). [Michaelis Scotí ars Astronomiae ad Federicum im- 
peratorem TI]. Cum ars astronomie sit grandis sermonihus philosopho- 
rum... des. tele aranee umhrantur. Explicit. (fol. 51). Cum diutissime 
Fredericus Imperator et semper Augustus oppinatus fuisset... pandere si 
deus voluerit. 

VI. (fol. 53). Incipit liber alberti [Magni] de natura loci ex longi- 
tudine et latitudine eius proueniente. De natura locorum que prouenit 
ex hahitudine loci ad celum tractaturi... (fol. 60). Distinctio 2 libri de 
natura locorum... Superest autem ex Mis que dicta sunt cognoscere... dos. 
sunt que veniunt ab oriente inuidiam. Explicit liber Alberti ect. 

VII. (fol. 66 V.). (de mano posterior:) [Annotationes quaedam de 
Astrologia]. Sciendum est quod cum luna fuerit in ariete bonum est in- 
cipere omne opus... 

Iniciales de adorno en colores; capitales en azul y rojo; le faltan las rúbri- 
cas; títulos en rojo. La obra de Scoto tiene la inicial miniada. 
Folios en blanco: 23, 24, 42 v., 52. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. F. 18.-VII. F, 22. 


CÓDICES latinos: e. III. 16. 77 


e. III. 16. 

Cód. en papel; fin del sigl. XV; 272 fols.; 270 x 200 mm. 

M. Val. Martialis epigrammaton libri XIV; Georgii Alexandri- 
ni epístola ad Angeluin Adrianum; Raphaelis Convenzonii ad Vin- 
delimum. 

I. (fol. 1). [Epigrammata in Amphiteatrum CaesarÍR]. [B]arbara 
piramidum sileat miracula memphis... (fol. 6). [Epigrammaton lí- 
ber I]. [Sapero me secuturum in lihelis meis... (fol. 38). Líber II. (íol. 
63 V.). Líber III. (fol . 61 v.). Líber IV. (fol. 74). Líber V. (fol. 99). 
Líber VI. (fol. 116). Líber VIL (íol. 136). Líber VIIL (fol. 154 v.). 
Líber IX. (fol. 177 v.). Líber X. (fol. 201 v.). Líber XL (fol. 223 v.). 
Líber XII. (íol. 243 v.). Líber XIII, cuí nomen índitum Xenía. 
(fol. 253). Líber XIV, cui indítum nomen Apoplioreta: des. Cristate- 
que sonant undique lucis aues. Explícít líber Marcíalis. — Qai dedít ex- 
plerí det nobís gloría celí — Héctor sum díctus et a cristo sum bene- 
díctus. (Los primeros epigramas in Amphiteatrum Caesaris tienen al- 
gunos comentarios margínales, que están cortados por la encuader- 
nación). 

II. (fol. 269 V.). Georgias Alexandrinus Angelo Adriano oratori 
regio salutem. \_L]egimus angele iucundissime scriptores ueteres... et hi- 
hitos in principio libri posita sunt. 

III. (fol. 271 V.). Raphael gouenzonius ister Vindelimo spirensí ob 
eius incredíbílem imprímendi solertiam D. S. Consumatissimus Ule 
martialis... Listri consilio tui poete. 

Al fol. 272 tiene: a el 8 augusto 1512. Que$to libro sie de mi nicholo moro fo. m. 
anC... 

Faltan las iniciales de cada libro; capitales y epígrafes en rojo. 
Los folios 59 y 70 en blanco. 


78 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. L. 22. 


e. in. 17. 

Cód. en perg.; sigl. XIII-XIV; 128 fols.; 255 x 180 mm. 

Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium libri IX. 

(fol. 1). Liber I. (falto al principio; empieza con las palabras: Anni- 
halis quoque ut detestandum Bomano sanguini... del cap. VII Be som- 
niis). (fol. 5 V.). Liber II. (fol. 19). Liber III. (íol. 33). Liber IV. 
(fol. 47 v). Liber V. (fol. 63 v.). Liber VL (fol. 78 v.). Liber VIL 
(fol. 110 V.). Liber VIII. (íol. 114). Liber IX: des. insto impenderé 
suppUHo coegit. Deo gratias. Valerii maximi liber nonus hic finem 
habet. 

Tiene muchas notas marginales y correcciones interlineales de varias 
manos antiguas. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
De miniaturista posterior tiene algunas miniaturas en negro. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. I. 2.— V. A. 25. 

e. m. 18. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 121 fols.; 260 x 160 mm. 

Macrobii saturnaliorum libri VIL 

(íol. 1). Macrobius de satarnalibus ad eustachium filium suum. Li- 
ber I. Multas uariasque res in hac uita... (al fol. 39 v. tiene de mano 
antigua esta nota: hic interferí dehent ista 111."^ folia: falta desde las 
palabras de quo calor sanguinis excitatur martem uocari hasta Hic cum 
pretextatus fecisset loqtiendi finem...) des. cum magna aiacritate animi 


CÓDICES latinos: e. III. 17. - e. III. 18. - e. III. 19. 79 


concesserunt. Macrobii Teodosii viri Illustris Satumaliorum liber pri- 
mus explicit. (fol. 41). Liber II. Jlic uhi modestns edendi modus cesare 
fecit... des. Namque ipsius uerha hec traduntur. ]\Iacrobii ect. (fol. -lí)). 
Liber III. [V]¿olatum cum se nosceret Aeneas... des. atque ita facta dis- 
sessio est. Macrobii ect. (íol. G3 v.). Liber IV. [S]ermone moiielur 
quam si dura süex... des. Eneas ignarus ahest. ygnarus et absit. (fol. (J8). 
Liber V. Post hec cum paulisper Eusehius quieuisset... des. sed ad fidem 
rei proposite relata sufficient. Finit de hiis que virgilius a grecis tra- 
duxit. Nunc de hiis que a ueteribus latinis transtulit dicetur et cetora. 
(íol. 90). Liber VI. Hic pretextatus mirum inquit in modum... des. sed 
rationis certe uim rerum uel nominum eligere. (fol. 102 v.). Liber VIL 
Primis mensis post epulas iam remotis... des. lunari repugna\t'\ humori 
ect. Explicit liber macrobii conuiuiorura. Amen. 

Escrito de varias manos. 

Desde el libro II le faltan las iniciales y capitales, algunas están hechas 
después; también le faltan desde el lib. II los textos en griego. Códice incom- 
pleto, con lagunas. 

Tiene algunas notas al margen y correcciones de lectura. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo do Tarragona. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant: IV. L. 6.-V. A. 24. 


e. m. 19. 

Cód. en perg.; fin. del sigl. XIV y sigl. XV; 275 fols.; 260 x 165 mm. 

Q. Curtii Rufí historiae Alexandri Magni libri X; Eutroplá et 
Pauli Diaconi historiae romanae libri XV; AI. Tullii Ciceronis re- 
thoricorum libri IV. 

I. (fol. 1). Q. Curtii Rufi historiarum magni Alexandri Macedo- 
num regis liber incipit. ll]nter hec Alexander ad conducendum ex pelo- 
poneso,..   (íol. 18). Liber IV.   (íol. 48 v.). Liber V.   (fol. 68). Li- 


so Real biblioteca del escorial 

ber VI.   (fol. 88 v.)- Liber VIL   (fol. 112). Líber VIH.   (foL lñ8 v.). 

Líber IX.   (foL 159). Líber X: des. memoriae ac nomini honos hahetur. 

deo gratías. Celeberrimi historici Quínti curcíí liber ultimus explicít. 

(Tiene algunas correcciones margínales.) 
11.  (fol. 178). Incípit hystorie romane líber primus ab Eutropio 

editus... Primus in ytalia ut quibusdam placel regnauU Janus...   (fol. 

182 V.). Liber II: des. agro tantum ex medietate subíalo.   (íol. 187 v.). 

Liber III.   (fol. 192). Liber IV: des. el frenis peremptus jacuil dissolu- 

tis.   (fol. 197). Líber V.   (fol. 199 v.). Líber VL (en el cód. no hay se- 
paración de libro).   (fol. 203). Liber VII: des. per vespeliones exporla- 
tum el ignobililer est sepultum. (en el cód. se incluyen en compendio los 
libros VIII y IX).   (fol. 207). Liber X. Anno oclingenlessimo quinqua- 
gessimo ab urbe condila velere el valenle consulibus respublica adprospe- 
rum slalum rediil... des. quod ad maiorem scribendi diligenliam reserua- 
mus.   (fol. 216 V.). Incípit XI.^s Nam dicenda scribit auctor sub nu- 
mero annorum urbís condíte que secundum quosdam addídit Paulus 
dyaconus... Incipit XI.^» ■^]^{ auctor mutat stillum... Anno ab urbe con- 
dila millessimo cenlesimo XVIII valenlinianus Iricessimus octauus epan- 
nonia cibalensi edilus... des. aqua prope alienus non modo uoluntale sed 
eliam, exercilio fuil.   (fol. 218 v.). Líber XII. Anno ab urbe condita mi- 
llessimo cenlessimo Iricessimo oclauo Theodosius genitus paire theodosio... 
des. romanorum residuos ceperunl ut socios amicosque fouere.   (fol. 222). 
(en el cód. repile:) Incípit XII.^* [XIII]. Igilur imperalor honorius dum 
vires reipublice...''deB. apud constanlinopolim morbo consumplus obiit, Ibi- 
que sepuUus esl.   (fol. 225). Incípit tertius decimus [XIV]. Anno ab 
urbe condita millessimo ducentessimo quarto def unció theodosio quadra- 
gessimus quarlus in numero marcianus... des. facía suorum conspiratione 
peremptus esl.   (fol. 228). Incípit XV. Anno ab urbis condilione Milles- 
simo ducentessimo XI post Marciani imperaloris interitus... des. Quia 
uero restant adhuc que de Justiniani augusti felicilate dicantur. In se- 
quenli deo presule libello ponienda sunl. (tiene algunas correcciones 
marginales). 

III.  (fol. 237). M. T. Ciceronis ad Herenium Ehetoricorum nouo- 


CÓDICES latinos: e. III. 1^. - e. III. 20. 81 

rum liber primus incipit. Etsi negotiis familiarihus impediti... (fol. 
242). Liber II. (fol. 251 v.). Liber III. (fol. 259). Liber IV; des. 8Í 
raUones preceptionis dilligentia consequemur et exercitatione. Hoc opus 
expletam per me Bollesinum (Borellesinum?) Claraschum Oremone 
Ciuem Millesimo Cuadringentésimo Quarto décimo lune quarto Ju- 
nii in Terra Castrileonis. Deo gratias. Amen. 

A la obra de Q. Curcio la faltan las iniciales; epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 

La obra de Eutropio tiene la primera inicial miniada; las demás de adorno 
en oro y colores; capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Tiene la siguiente nota al fol. 177 v.: D. Joannes María colega Noli» (no- 
tarius) Tenetiarum hunc emit Hbrum die 28 mensis Augusti in Riuonlio. Anno 
M. D. XXXXVIIIl. 

La obra de Cicerón tiene las iniciales de adorno en oro y colores; capitales 
en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: IIL C. 8.-IV. L 3. 


e. m. 20. 

Cód. en perg.; á dos cois, y á una; sigl. XIV; 116 fols.; 260 x 200 mm. 

Fr. Petri Berchorii O. S. B. reductorii moralis libri III; M. TuUii 
Ciceronis de cíficiis libri III cam commentariis; Hexasticha de ti- 
tulo Giceronis. 

I.  (fol. 1). Reuerendissimo in xpo. patri ac dno. Dno. petro de pratis 

digna dei prouidentia Epo. penestrino ac sacrosancte romane ecclesie 

cardinali necnon ad presens vicecancellario dni. nri. pape Frater pe- 

trus berthorii pauper et peccator monachus seruitor et familiaris 

eiusdem se ipsum ad perpetuum famulatum. Quia pater Reuerendissi- 

me... et omne donum perfedum desursum est qui est benedidt*s in sécula 

seculorum.   (fol. 1 y.). [Reductorii moralis prologus]. Videte qtioniam 

6 


82 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

non solum mihi laboraui... a quo neccesse est omne principium inchoare. 
(fol. 4). Incipit primus liber reductorii moralis. Deus. Quia proprie 
speculationis est... des. de qualitatibus et humoríbus est hic dictum. (fol. 
26 V.). Liber II. Menhrum. Nota quod secundum auicenam menhra sunt 
corpora... des. Senedus mea in misericordia überi. (íol. 71). Liber III. 
Dicte de homine et de corporis partihus... (incompleto; llega hasta las pa- 
labras del cap. 15:) et per consequens magis proficit et medetur,., (conf. 
edic. Yenetiis 1589. Falta en esta edic. la dedicatoria). 

II. (fol. 81). [M. Tullii Ciceroni» de officiis libri III ad Marcum 
filium]. Liber I. Quamquam te maree fiUi... (fol. 95 v.). Liber 11. (fol. 
104 V.). Liber III: des. si talibus monumentis preceptisque letabere. Deo 
gratias. M. Tullii Oiceronis de officiis liber Tertius explicit feliciter. 
(En los primeros capítulos del lib. I tiene muchos comentarios mar- 
ginales y glosas interlineales). 

III. (íol. 116). Versus XII sapientum, scilicet, Bassilii, Asmen!, 
Liomani, Euforbi, Juliani, Hilasi, Paladii, Asclemadis, Eustenii, Pom- 
peliani, Maximini, et uitalis positi in epitaphio Marci Tullii Oicero- 
nis. 1 Ba. [Euphorbii]. Hic jacet Arpiñas manibus tumulatus amici... 
2 As. [Juliani]. Corpus in hoc túmulo magni ciceronis humatum... 3 Li. 
[Hilasii]. Lnicus orator lumenque decusque senatus... 4Eu. [Palladii]. 
Quicumque in libris nomen ciceronis adoras... 5 Ju. [Asclepiadii]. Mar- 
cus erat cicero toto notissimus orbe... 6 Hi. [Eusthenii]. Tullius Arpi- 
ñas ex ordine natus equestri... 7 Pa. [Pompiliani]. Qui tenet éloquii 
fastigia summa latini... 8 As. [Maximini]. Tullius hic situs est, uenera- 
bile nomen in euum... 9 E. [Vitalis]. Romani principes populi decus 
ordinis ampli... 10 [Basilii]. Doctrine antistes rerum mirábilis auctor... 
(A. Riese, Anthologia latina, núms. 603-612). (fol. 116 v.). Tullius hes- 
perios cupiens componere mores... (ibid., núm. 78á). (fol. 116 v.)« 
[Augustino tributum]. Excellunt cunctos hi libros philosophorum... (ibid., 
número 785). 

Iniciales y capitales en azul y rojo. La obra de Cicerón tiene las iniciales 
de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo. Faltan las rúbricas. 
La obra de Berchorio tiene en la parte superior de la primera página 


CÓDICES latinos: e. III. 20. - e. UL 21. 83 

M. Danduli. CXLVJII. La de Cicerón perteneció á D. Diego Hurtado de Men- 
doza. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corto dorado. 

Sign. ant: IV. L. 5.— HI. F. 11. 


e. III. 21. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 127 fols.; 260 x 160 ram. 
Justini Historici in Trogi Pompeii historias libri XLIV. 

I. (fol. 1). [Argumentum in omnes librosl. Imperium assiriorum a 
Niño Rege usque ad sardanapalum... Quarto et quadragesimo uolumine 
continentur res hispanie et punice. (fol. 7). [Justini Historici in Tro- 
gi Pompeii historias exordium ad Antoninum imperatorem]. Cum (en 
el cód. Dum) multi ex romanía etiam consularis dignitatis... industrie 
teatimonium hahitiiro. (fol. 7 v.). Liber I. Principio rerum gentium 
nationumque... (fol. 12 v.). Liber II. (fol. 21). Liber III. (fol. 24 v.). 
Liber IV. (fol. 26). Liber V. (fol. 30 v.). Liber VI. (fol. 34). li- 
ber VIL (fol. 36). Liber VIII. (fol. 38 v.). Liber IX. (fol. 41 v.). 
Liber X. (fol. 42 v.). Liber XI. (fol. 48). Liber XII. (fol. 54 v.). 
Liber XIII. (fol. 58). Liber XIV. (fol. 61). Liber XV. (fol. 63). 
Liber XVI. (fol. 68 v.). Liber XVH. (fol. 70). Liber XVIII. (fol. 
74). Liber XIX. (fol. 76). Liber XX. (fol. 76 v.). Liber XXI. (fol. 
78). Liber XXII. (fol. 81 v.). Liber XXIII. (fol. 83 v.). Liber XXIV. 
(fol. 87). Liber XXV. (fol. 88 v.). Liber XXVL (fol. 89 v.). Li- 
ber XXVII. (fol. 91). Liber XXVIII. (fol. 92 v.). Liber XXIX. 
(fol. 94). Liber XXX. (fol. 95 v.). Liber XXXL (fol. 99). Li- 
ber XXXII. (fol. 101 V.). Liber XXXHI. (fol. 102). Liber XXXIV. 
(fol. 103). Liber. XXXV. (fol. 104). Liber XXXVI. (fol. 106). Li- • 
ber XXXVII. (fol. 107 v.). Liber XXXVIIL (fol. 112 v-). Li- 
ber XXXIX.   (fol. 115). Liber XL.   (fol. 115 y.). Liber XLL   (fol. 


84 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

117 V.). Líber XLII.   (fol. 120 y.). Líber XLIIL   (fol. 123 v.). Lí- 
ber XLIV: des. in formam prouincie redegit. Finís Justíní. 

II.  1 (fol. 127). Familia Scípionum.   2 (fol. 127 vO- Familia Ca- 
tonum. 

Tiene algunas correcciones marginales de otra mano. 

Primera inicial de adorno en oro y colores; las demás en azul. 

Le faltan las rúbricas. 

Perteneció á D. Francisco de Fonseca, 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IV. I. 5.-III. B. 22. 


e. III. 22. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 180 fols.; 260 X 185 mm. 

Justini Historici in Trogí Pompeíi historias líbri XLIV. 

I. [Justini Historici in Trogí Pompeíi historias líbri XLIV]. (fol. 
1). [Exordium]. Cum multi ex romanis etiam consularis dignitatis... 
(fol. 1 V.). Líber I. Principio rerum gentium nationumque... (fol. 6). 
Líber II. (fol. 13). Líber III. (fol. 15 v.). Líber IV. (fol. 17). Lí- 
ber V. (fol. 20 V.). Líber VI. (fol. 23). Líber VII. (fol. 25). Lí- 
ber VIIL (fol. 27 V.). Líber IX. (fol. 30). Líber X. (fol. 30 v.). 
Líber XI. (fol. 35). Líber XII. (fol. 40 v.). Líber XIII. (fol. 43 v.). 
Líber XIV. (fol. 46). Líber XV. (fol. 48). Líber XVI. (fol. 50). 
Líber XVII. (fol. 51 v-). Líber XVIII. (fol. 54 v.). Líber XIX. 
(fol. 55 V.). Líber XX. (fol. 57 v.). Líber XXL (fol. 59). Líber XXIL 
(fol. 61 V.). Líber XXIII. (fol. 63 v.) Líber XXIV. (fol. 66 v.). Lí- 
ber XXV. (fol. 67 V.). Líber XXVI. (fol. 69). Líber XX VIL (fol. 
70). Líber XXVIII. (fol. 71 v.}. Líber XXIX. (fol. 72 v.). Lí- 
ber XXX. (fol. 74). Líber XXXI. (fol. 77). Líber XXXII. (fol. 
78 V.). Líber XXXIII. (fol. 79 v.). Líber XXXIV. (fol. 80 v.). Lí- 
ber XXXV.   (fol. 81). Líber XXXVI.   (fol. 82 v.). Líber XXXVII. 


CÓDICES latinos: e. III. 22. 85 

(fol. &4). Liber XXXVIII. (fol. 88). Liber XXXIX. (fol. 90 v.). 
Liber XL. (fol. 90 v.). Líber XLI. (íol. 92 v.). Liber XLII. (fol. 
94 V.). Liber XLIII. (fol. 96 v,). Liber XLIV: des. in formam prouin- 
de redegit. Finis. 

II. (fol. 99). Prefatio Justini abreuiatoris Trogi Pompei. Cum muí- 
ti ex romanis... (fol. 99). Incipit initium operis. Principio rerum gen- 
tium nationumque... (fol. 102 y.). Liber 11. (íol. 108 v). Liber III. 
(fol. 110). Liber IV. (fol. 111 v.). Liber V. (tol. 114 v.). Liber VI. 
(fol. 116 V.). Liber VII. (fol. 118 v.). Liber VIIL (fol. 120). Liber IX. 
(fol. 122). Liber X. (fol. 12Í3). Liber XL (fol. 127). Liber XIL (fol. 
131 V.). Liber XIIL (fol. 134 v.). Liber XIV. (fol. 136 v.). Liber XV. 
(fol. 138). Liber XVI. (fol. 139 v.). Liber XVII. (fol. 141). Li- 
ber XVIII. (fol. 143 V.). Liber XIX. (fol. 144). Liber XX. (fol. 
146). Liber XXI. (fol. 147). Liber XXIL (fol. 149 v.). Liber XXIIL 
(fol. 161). Liber XXIV. (fol. 153 v.). Liber XXV. (fol. 154 v.). 
Liber XXVL (fol. 155 v.). Liber XXVII. (fol. 156 v.). Li- 
ber XXVIII. (fol. 157 v). Liber XXIX. (fol. 158 v-)- Liber XXX. 
fol. 159 V.). Liber XXXI. (fol. 162). Liber. XXXII. (fol. 163 v.). 
Liber XXXIIL (fol. 16i). Liber XXXIV. (fol. 165). Liber XXXV. 
(fol. 165). Liber XXXVL (fol. 166 v.). Liber XXXVIL (fol. 167 v.). 
Liber XXXVIIL (fol. 171). Liber XXXIX. (fol. 172 v.). Liber XL. 
(fol. 173). Liber XLI. (fol. 174 v.). Liber XLII. (fol. 176). Li- 
ber XLIII. (fol. 178). Liber XLIV: des. in formam prouincie redegit. 
Explicit liber Justini abbreuiatoris Trogi Pompei finitus dio Mercu- 
rii décimo mensis Junii Milésimo quadrigentesimo Trigésimo secun- 
do decima Indit. Deo laus. 

El primer códice tiene la primera página orlada en oro y colores y minia- 
da; iniciales de adorno en oro y colores; le faltan las rúbricas. Tiene un escu- 
do de armas. 

La primera inicial del segundo códice de adorno en oro y colores; las de- 
más en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 

Tiene algunas notas marginales de mano de Mendoza. 


86 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. I. 6. -III. C. 10. 


a III. 23. 

Cód. en papel y perg.; á una y á dos cois.; sigl. XIII-XVI; 87 fols.; 250 x 170 mm. 

Marsilii Ficini de voluptate; Emmanuelis fílii Jacob tabulae de 
conjunctionibus et oppositionibus lunarium; Jacobi de Dondis pla- 
netarium; Hildeberti Cenomanensis de vetere et novo Testamento 
carmina. 

I. (fol. 1). Marsili ficini de uoluptate ad antonium canisianum. 
[M]emini cum adessem una tecum in campolitano nostro... des. philoso- 
phorum pene omnium opiniones exercende memorie gratia retulísse. ex- 
plicit liber. (conf. edic. Basileae 1576). 

II. (fol. 35). lD'\ixit emanuél filius Jacob conditor álarum. Ego dili- 
gentes diligo et querentes me mane... des. et illa est via in equando lumi- 
naria. Hic scribendi modus a nostro si discrepet. non mirum est cum 
hebraycus sit. Our autem translator latine gramática regulis prefe- 
rendaque forma usus non est. cause sunt ne alius si quis sensus foret 
hebraicis litteris inclusus translatori ignotus singulis latinis quorum 
fauore translatauit occultus remaneret. suum elicitum intellectum 
solum si scripsiaset. Verum etiam ne hic interpretis nomine assume- 
ret qui purus esse uoluit translator. (fol. 38). Incipiunt tabule Ema- 
nuelis Judei de prouincia de coniuntionibus et oppositionibus Luna- 
rium... (fol. 47). (Otra copia de lo contenido en el fol. 35). (fol. 50 v.) . 
[Cañones Alarum] . Cum per elongationem lune a solé inuenisti mediam 
coniuntionem... des. loci luminarium cum duplici introitu. 

III. (fol. 55). [Jacobi de Dondis planetarium]. [Q]uamvis plures et 
varié tabule ad celestes motus composite sint... (incompleto; llega hasta 
las palabras:) a meridie cum qua prius inuenisti diuersitatem aspectus 
lune in longitudine. 

IV. (fol. 65). [Hildeberti Cenomanensis de vetere et novo Testa- 


CÓDICES latinos: e. III. 23. - e. III. 24. - e. IV. 7. 87 


mentó]. VicU adam ueterem gula, gloria uaná, cupido... des. Amplecii ta- 
tos docet hinc contempnere nullos. (M. CLXXI. Perteneció á D. Antonio 

Agustín). 

Effcrito de varias manos. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant.: V. A. 2.— IH. F. 24. 

e. m. 24. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 25 fols.; 260 x 185 mm. 
Joannis Antonil Mihisotti ad Carolum V panegyricus. 

(fol. 1). Ad Carolum Caesarem foelicissimnm inuictissimumque 
Christianorum Imperatorem Joannis Antonii Mihisotti ventionensis 
in Panegyricum Epistolaris Prefatio. Cogitantijampridem mihi Caesar 
inuidissime in quo potiiis.,. si velut intempestiuum ingratumque respue- 
ris. (fol. 9). Ad Carolum Caesarem... Panegyricus. Magntim Artaxer- 
sem vaste qui persidos arua... des. Possidet aspicias tándem ditione sepul- 
chrum. 

Autógrafo. 

Encuademación en tela morada. 

Sign. ant.: m. E. 13.-IV. I. 4. 

e. IV. 7. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 139 fols.; 170 x 120 mm. 

Rubricae juris civilis. 

(fol. 1). Incipiunt tytuli Digesti ueteris. (fol. 6 v.). Incipit Eufor- 
ciatum [Tituli]. (fol. 10 v.). Incipit Digestum Nouum [Tituli]. (fol. 
16). Expliciunt Kubrice Digestorum id est Digesti veteris. Eaíorcia- 
ti. Digesti noui per ordinem in Quinquaginta duoa libros edite. Sí 


88 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

memineris quod in hoc computo numerorum error indicit. . . et sic erunt 
numero LII. (fol. 16 v.)« Rubrice in Codicem. (fol. 35 v.)' Expli- 
ciunt rubrice Nouem librorum Codicis studiose et plene correcto. In- 
cipiunt rubrice reliquorum trium librorum Qodieis id est decimi un- 
decimi et duodecimi qui extraordinarii habentur et est in eis quoad 
usum modemum non grandis utilitas. (fol. 43 v.)* Incipiunt rubrice 
nouellarum legum autentici Codicis. (fol. 54). Incipiunt Rubrice 
lib. Instítutoram. (fol. 57). Expliciunt T jtuli libri Institutorum. De 
Digesto veteri et Euforciato et ff. nouo Rubrice CCCC XXX. IIII. 
De Códice D. XLV. De tribus libris Codicis CC. XXVI. Autent. 
C. XXI. Inst. XC. YIIL Simul M. CCCC, XXIIII. (fol. 57 v.). 
[Index alphabeticug omnium rubricarum Juris civilis]. Al fin tiene: 
ExpUcit exjpUceat — Scriptrix deo gratias — Que me scríbehat — Gerdru- 
dis nomen hahebat. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. F. 20. -IV. D. 32. 


e. IV. 9. 

Cód. en perg.; á dos cois.; mediad, del sigl. XIV; 633 fols.; 185 x 125 mm. 

Biblia sacra V. et N. Testamenti cum prologis et argumentis et 
interpretatione nominum hebraicorum. 

I. V. T. (fol. 1). Incipit epistola sci. ieronimi presbiteri ad pan- 
linum de ómnibus diuine historie libris. Frater amhrosius... 1 (fol. 4). 
Incipit prologus [S. Hieronymi]. Desiderii mei desideratas... (fol. 4 v.). 
Génesis, (fol. 26 v.). Exodus. (fol. 45 v.). Leviticus. (fol. 58). Nu- 
meri. (fol. 77). Deuteronomium. 2 (fol. 93 v.). Prologus [S. Hiero- 
nymi] super librum iosue. Tándem finito pentatheuco... (fol. 94). Libar 
Josué. 3 (fol. 105 v.). Liber Judicum. 4 (fol. 117 v.). Liber Ruth. 
5 (fol. 119). Prologus [S. Hieronymi] in primo libro regum. Viginti et 


CÓDICES latinos: e. IV. 9. 89 

duas luleros esse... (fol. 120). Liber I Regnm. (fol. 137). Líber II. 
(fol. 151 V.). Liber TIL (fol. 1G8). Liber IV. 6 (fol. 183). Prologas 
[S. Hieronymi] paralipomenon. Si sephiarjinta inlerprelum... (fol. 
1&3 V.). Liber I Paralipomenon. (fol. 197). Prologus in IL° libro pa- 
ralipomenon. Eiisehius ieronimus dominioni el rogaliano... Quomodo 
grecortim hystorias... (fol. 197 v.). Liber II. 7 (fol. 215). Prologus 
[S. Hieronymi] in libro esdre. TJtrum diffícilius sil faceré... (fol. 216). 
Liber I Esdrae.    (fol. 220 v.). Liber II.    (fol. 227 v.). Liber IIL 

8 (fol. 2.^ V.). Prologas snper tobiani. Chromacio el helyodoro epis. 
ieronimus preshiler... Mirari non desino...   (fol. 23-1 v.). Liber Tobiae. 

9 (fol. 239 V.). Prologus [S. Hieronymi] iudith. Apud hebreos liber 
iudilh... (fol. 239 V.). Liber Judith. 10 (fol. 215 v.). Prologus [S. Hie- 
ronymi] hester. Librum hester uariis Iranslationibus... (fol. 216). Liber 
Esther. 11 (fol. 252). Prologus [S. Hieronymi] super iob. Co^or ^jer 
singulos scriplure diuine libros... (fol. 252 v.). Alius prologus [S. Hie- 
ronymi]. Si aulem físcellam iunco texerem...   (fol. 252 v.). Liber Job. 

12 (fol. 265). Liber hymnorum uel soliloquiorum prophete dauid. 

13 (fol. 295). [Prologus S. Hieronymi in libros Salomonis]. Jungat 
epístola quos iungit sacerdotium...   (fol. 295). Parabolae Salomonis. 

14 (fol. 305). Prologus [S. Hieronymi in Ecclesiasten] in libro sapien- 
tie. Memini me hoc ferme quinqiiennio... (fol. 305 v.). Liber Ecclesias- 
tes. 15 (fol. 308 v.). Cant. Canticorum. 16 (fol. 310 v.). Incipit pro- 
logus. Liber sapientie apud hebreos... (1/. CXIII, 1167). (fol. 310 v.). 
Liber Sapientiae. 17 (fol. 316 v.). Prologus [S. Hieronymi] libii 
ecclesiastici. MuUorum nobis el magnorum... (fol. 317). Liber Eccle- 
siastici. 18 (fol. 334). Prologus [S. Hieronymi] ysaie. Nema cum 
prophelas... (fol. 334 v). Prophetia Isaiae. 19 (fol. 356 v.). Incipit 
prologus [S. Hieronymi] in ieremiam prophetam. Iheremias propheta 
cui hic prologus... (fol. 357). Prophetia Jeremiae. (fol. 383 v.). La- 
montationes Jeremiae. (fol. 385 v.). Oratio Jeremiae. 20 (fol. 385 v.). 
Prologus in libro baruch. Liber iste qui baruch nomine... {M. CXIV, 
83). (fol. 385 V.). Prophetia Baruch. 21 (fol. 389). Prologus [S. Hie- 
ronymi] ezechielis. Esechiel propheta cum ioachim rege iuda...  (fol. 389). 


90 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


Prophetia Ezechielis. 22 (fol. 413 v.)- Prologus [S. Hieronymi] in 
Danielem. Baniélem prophetam iuxa LXX."' interpretes... (fol. 414). 
Prophetia Danielis. 23 (fol. 424). Prologus [S. Hieronymi] XII pro- 
phetarum. Non idem est ordo... (fol. 424). Alius prologus. Temporihus 
oaie et ioathe... et purificasse monstratur. (Bibl. cum gloss. IV, 382). 
(fol. 424). Prophetia Osee. 24 (fol. 427 v.)- Prologus iohelis. Sanctua 
iohel apud hebreos... (ibid., IV, 350). (fol. 427 v.). Alius prologus. 
Johel fatuel films describit terram... (conf. Tischendorf, p. LXVIIl). 
(fol. 428). Prophetia Joelis. 25 (fol. 429). Prologus amos. Osias rex 
cum dei religionem... (Bibl. cum gloss., IV, 357). (fol. 429). Alius pro- 
logus. Amos propheta pastor et rusticus... (Tischendorf, p. LXVIIl). 
(fol. 629 V.). [Prologus ex commentariis S. Hieronymi in AmosJ, Hic 
amos propheta non fuitpater ysaie prophete... (fol. 429 v.). Prophetia 
Amos. 26 (fol. 432). Prologus in Abdiam. Jacob patriarcha fratrem 
hábuit esau... (Bibl. cum gloss., IV, 370). (fol. 432 v.)- Prophetia Ab- 
diae. 27 (fol. 432 v.). Incipit prologus in iona propheta. Sanctum 
ionam hebrei affirmant... (ibid., IV, 372 v.). (fol. 433). ítem alius pro- 
logus [ex S. Isidori de ortu et obitu patrum]. Joñas columba et dolens 
filius... (fol. 433). Prophetia Jonae. 28 (fol. 434). Incipit prologus 
michee prophete. Temporibus ioathe et achaz et ezechie... (ibid., IV, 
376 V.). (fo). 434). Prophetia Michaeae. 29 (fol. 436). Incipit prolo- 
gas naum prophete. Naum propheta ante aduentum regis assyriorum... 
(ibid., IV, 385). (fol. 436). Prophetia Nahum. 30 (fol. 437). Incipit 
prologus abacuch prophete. Quatuor prophete in XII prophetarum 
uolumine... (ex S. Hieronymi commentariis in Habacuc). (fol. 437 v.). 
Prophetia Habacuc 31 (fol. 438 v.). Incipit prologus sophonie pro- 
phete. Tradunt hebrei cuiuscumque' prophete... (ex S. Hieronymi com- 
mentariis in Sophoniam). (fol. 439). Prophetia Sophoniae. 32 (fol. 
440). Prologus in libro aggei. Jeremías propheta ob causam periurii se- 
dechie regis... (Bibl. cum gloss., IV, 401 v.). (fol. 440 v.). Prophetia 
Aggaei. 33 (fol. 441). Prologus in libro zacharie. In anno secundo 
darii regis medorum... (ibid., IV, 405 v.). (fol. 441 v.). Prophetia Za- 
chariae.   34 (fol. 445 v-). Incipit prologus in malachia. Deusper moy- 


cÓDicCs latinos: e. IV. 9, 91 

sen populo israel preceperat... (ibid., IV, 422 v.)' (fol. 445 v.). Prophe- 
tia Malachiae. 35 (fol. 446 v.). Incipit prologiis in libro machabeo- 
rum. Dno. excellentissimo el in cuUu chrisHane religionis strenuissimo 
ludouico regi rabanus uilissimus seruorum dei... Cum sim promptus 
animorum ad parendum... (M. OIX, 1125). (fol. 4^47). ítem alias pro- 
logas. Eeuerendissimo et in omni caritatis officio dignissimo geroldo sa- 
cri palatii archidiácono rabanus... Memini me in pálatio uuangionum 
ciuitatis... {M. CIX, 1127). (fol. 447 v.). Incipit prologas alias. Macha- 
beorum libri dúo prenotant prelia... (Thomasius I, 276). (fol. 447 v). 
Liber I Machabaeoram.   (fol. 463). Liber II. 

II. N. T. 1 (fol. 474). Incipit prologas mathei enangeliste. Mafheua 
ex iudea sicut in ordine primus... (M. CIII, 331). (fol. 474). ítem alias 
prologas. Matheus cum primo predicasset euangelium... (M. CXIV, C3). 
(fol. 474 V.). Evangelium secandam Matthaeam. 2 (fol. 489). Incipit 
prologas in libro marci eaangeliste. Marchus eiiangelista dei electus... 
(M. CIII, 279). (fol. 489). Evangeliam secandam Marcam. 3 (fol. 
498 V.). Prologas lace eaangeliste. Quoniam quidem muUi conati sunt... 
{M. LXVIII, 255). (fol. 498 v.). Prologas saper lacam. Lucas syrus 
natione anfiochensis... (M. CIII, '^6). (fol. 499). Evangeliam secan- 
dam Lucam. 4 (fol. 515). Prologas iohannis eaangeliste. Hic esí 
iohannes euangelista untis ex discipulis domini... {M. XCII, 633). (fol. 
515). Evangeliam secundam Joannem. 5 (fol. 527). Prologas in epis- 
tola ad romanos. Romani sunt in partes ijthalie... {M. CXIV, 469). (fol. 
527). S. Paali epistola ad Romanos. 6 (fol. 532 v.). Prologas in I.* ad 
corinthios. Corinthii sunt achaici... (M. CXIV, 519). (fol. 532 v.). 
S. Paali epistola I ad Corinthios. 7 (fol. 538 v.). Prologas in II.* ad 
corinthios. Post actam penitentiam... {M. CXIV, 5rxy. (fol. 538 v.). 
Epistola II ad Corinthios. 8 (fol. 542 v.). Prologas ad galathas. Ga- 
lathe sunt greci... {M. CXIV, 569). (fol. 512 v-). S. Paali epistola ad 
Galatas. 9 (fol. 544 v.). Prologas ad ephesios. Ephesii sunt asiani... 
(M. CXIV, 587). (fol. 644 v.). S. Paali epistola ad Ephesios. 10 (fol. 
5i6 V.). Prologas ad philipponses. Philippenses sunt macedones... 
(M. CXIV, 601).   (fol. 546 v.). S. Paali epistola ad Philippenses. 


92 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

11 (fol. 548). Prologus ad colosenses. Colosenses et Mi... {M. CXI Y, 609). 
(fol. 548). S. Pauli epístola ad Colossenses. 12 (fol. 549). Prologus ad 
thessalonicenses. Thessalonicenses sunt macedones... (M. CXIV, 615). 
(fol. 549). S. Pauli epístola I ad Thessalonicenses. 13 (fol. 550 v.). 
Prologus in 11.*^ ad thessalonicenses. Ad thessalonicenses secundam 
scrihit... (M. CXIV, 619). (fol. 550 v ). Epístola II ad Thessalonicen- 
ses. 14 (fol. 551). Prologus ad timotheum. Timotheum instruit... 
{M. CXIV, 623). (fol. 551). S. Pauli epístola I ad Timotheuin. 
15 (fol. 552 V.). Prologus ín II.* ad timotheum. ítem tímotheo scribit... 
{M. CXIV, 633). (fol. 553). Epístola II ad Timotheum. 16 (fol. 554). 
Prologus ad titum. Titum commonefa^it.., (M. CXIV, 637). (fol. 554). 
S. Pauli epístola ad Titum. 17 (fol. 554 v.). Prologus ad philemo- 
nem. Philemoni familiares litteras... {M. CXIV, 641). (fol. 554 v.). 
S. Pauli epístola ad Phílemonem. 18 (fol. 555). Prologus ad hebreos. 
Injprimis dicendum est... {M. CXIV, 643). (fol. 555). S. Pauli epístola 
ad Hebraeos. 19 (fol. 559 v.). Prologus in actibus apostolorum. Lu- 
cas antiochensis natione syrus... (Bíbl. cum gloss.). (fol. 559 v.). Líber 
Actuum Apostolorum. 20 (fol. 575). Incipit prologus [S. Hierony- 
mi] in epístolís canonicis. Non ita est ordo... {M. XXIX, 863). (fol. 
575 V.). S. Jacobi epístola. 21 (fol. 577) . S. Petri epístola I. 22 (fol. 
578 V.). Epístola II. 22 (fol. 579 v.). S. Joannís epístola I. 23 (fol. 
581). Epístola II. 24 (fol. 581). Epístola III. 25 (fol. 581). S. Judae 
epístola. 26 (fol. 581 v.). Incipit prologus [Gílberti Porretaní] in 
apocalipsis iohannis. Omnes quipie uolunt uiuere... (Bibl. cum gloss.). 
(fol. 582). Apocalypsís. 

III. (fol. 590). Hic incipiunt interpretationes hebraicorum nomi- 
num [Remigíi Autissiodorensis]. Aas apprehendens uel apprhensio... 
uel consiliatores eorum. Explíciunt interpretationes. (conf. Bedae opp. 
edic. Coloniae Agrippínae 1688, III, col. 371). 

IV. (fol. 633 V.). (de otra mano:) Ordo totius biblie. Pentatheu. gene- 
ral exitque leui. nume. deutero. . . Terminus est ipsia clausus liber apoca- 
lipsis. 


CÓDICES latinos: c. IV. 9. - e. IV. 10. 03 

Al margen de otra mano tiene algunos cánones de Ensebio de Cremona. 
Tiene algunas iniciales miniadas; las demás en colores; capitales en azul y 
rojo; epígrafes en rojo. 

Procede do la Biblioteca del Gonde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: III. D. 3. 

e. IV. 10. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XV; 492 fols.; 185 x 125 mm. 

Breviarium ecclesiae Braccarensis. 

(fol. 1). Calendarium. (fol. I). Ad honorem et laudem omnipo- 
tentis dei patris et filii et spiritus sancti et genitricis eiu8. Incipit 
breuiarius secundum consuetudinem bracharensis ecclesie per beatum 
Iheronimum copilatam. [Psalterium per hebdomadam dispositum], 
(fol. LXVIII V.). [Cántica], (fol. LXXIII v.). [Litaniae Sanctorum]. 
(fol. LXXV). [Hymni]. (fol. LXXXIX). Agenda mortuorum. (fol. 
XCVIII). Incipit officium bte. uirginis Marie in sollempni commemo- 
ratione omnes dies sabbati. (fol. XCIX). Incipiunt regule genera- 
les, (fol. CIII). In nomine dni. nri. ihu. xpi. nazareni crucifixi. Inci- 
pit breuiarium secundum consuetudinem bracharensis ecclesie tam 
in dominicis diobus et íerialibus quam in sanctorum festiuitatibus. 
(fol. CCLXXXI). Incipiunt festiuitates sanctorum per anni circulum. 
(fol. CCCCLXIIII). Commune Sanctorum. (fol. CCCCLXXXIII v.). 
Incipit officium bte. marie uirginis secundum modum bracharensis 
ecclesie. 

Tiene algunos folios orlados; algunas iniciales miniadas. Tiene cortadas 
algunas orlas. 

Encuademación del siglo XV". 

De la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares (?). 


94 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. IV. 11. 

Cód. en perg.; á dos cois.; piinc, del sigl. XIII; 230 fols.; 180 x 125 mm. 

Biblia sacra N. Testamenti. 

1 (fol. 1). Evangelium secundum Matthaeum.   2 (fol. 32 v.)« Evan- 
gelium secundum Marcum.   3 (fol. 50). Evangelium secundum Lu 
cam.   4 (fol. 83 v.) • Evangelium secundum Joannem.   5 (fol. 107) 
Liber Actuum Apostolorum.   6 (fol. 138). S. Jacobi epístola.  7 (fol 
141). S. Petri epístola I.   8 (fol. 144 v. ). Epístola 11.   9 (fol. 146 v.) 
S. Joannis epistola I.   10 (fol. 149). Epístola II.  11 (fol. 149 v.). Epís- 
tola III.   12 (fol. 150). S. Judae epistola.   13 (fol. 151). S. Pauli epis 
tola ad E-omanos.   14 (fol. 162 v.). S. Pauli epistola I ad Corinthlos 
15 (fol. 173). Epistola II ad Corinthlos.  16 (fol. 180 v.)- S. Pauli epis 
tola ad Qalatas.   17 (fol. 184). S. Pauli epistola ad Ephesios.   18 (fol 
188). S. Pauli epistola ad Pphilippenses.   19 (fol. 190 v.). S. Pauli 
epistola I ad Thessalonicenses.   20 (fol. 193). Epistola II ad Thessa- 
lonicenses.  21 (fol. 194 v.). S. Pauli epistola ad Colossenses.   22 (fol. 
197). S. Pauli epistola ad Laodicie (apócrifa).   23 (fol. 198). S. Páuli 
epistola I ad Timotheum.   24 (fol. 201). Epistola II ad Timotheum. 
25 (fol. 203). S. Pauli epistola ad Titum.  26 (fol. 204 v.). S. Pauli epis- 
tola ad Philemonem.   27 (fol. 205). S. Pauli epistola ad Hebraeos. 
28 (fol. 214). Apocalypsis. 

II. (fol. 228 V.). lE}uaristus papa ordinauU presbíteros et diachones 
semper custodire ipsum predicantem propter stilum ueritatis... Leo papa 
constituit dicere missas et monachas non accipere uelamen benedidum ab 
episcopo nisiprius uirginitas illius probata fuerit ab ipso. 

Iniciales de adorno de entrelazados en colores; capitales en azul y rojo; 
epígrafes en rojo. 

Encuademación antigua labrada de adornos entrelazados. 


CÓDICES latinos: e. IV. 11. - c. IV. 12. 95 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Sign. ant.: líl. D. 7. 


e. IV. 12. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 410 fols.; 185 x 130 mm. 

Biblia sacra V. et N. Testamenti cum prologis et argumentis et 
interpretatione nominum hebraicorum. 

I. V. T. 1 (íol, 3). Incipit epístola sci. iheronimi pbri. ad pauli- 
num pbrum. de ómnibus diuine historie libris. Frater ambrosius... 
(íol. 6). [S. Hieronymi] Prologas in libro génesis. Desiderii mei deside- 
ratas accepi epístolas... (fol. 6). Grenesis. (fol. 21). Exodus. (íol. 33). 
Leviticus. (fol. 41). Numeri. (fol. 52 v.)» Deuteronomium. 2 (fol. 
63). Incipit prologas bi. iheronimi pbri. in libro iosue. Tándem finito 
pentateucho... (fol. 63). Libar Josué. 3 (f ol. 70 v.). Liber Judicum. 
4 (fol. 78). Liber Ruth. 5 (fol. 79). Incipit prologas [S. Hieronymi] 
super quatuor libros regum. Viginti et duas esse Utteras... (fol. 79 v.). 
Liber I Regum. (íol. 89 v . ). Liber II Regum. (fol. 97 y.). Liber III 
Regum. (fol. 108). Liber IV Regum. 5 (fol. 118). Incipit prologus 
[S. Hieronymi] in primo libro paralipomenon. Si septuaginta ínter pre- 
tum... (fol. 118 V.). Liber I Paralipomenon. (íol. 127). Incipit pro- 
logus in II.° libro. Hit libri aptid hebreos sub uno libri uoltimine. . . (fol. 
127). Liber II Paralipomenon. (fol. 138 v-)- Incipit oratio moysi. 
6 (fol. 138 V.). Incipit prologus [S. Hieronymi] in librum esdre. ütrum 
dífficilius sit faceré... (fol. 139). Liber I Esdrae. (íol. 142) Liber 11 
Esdrae. (en el cód.: liber neemie). (íol. 146 v.). Liber III Esdrae. (eti 
el cód.: liber II). 7 (fol. 151). Incipit prologus in librum thobie. Cro- 
matio et elíodoro epis. iheronimus pbr.... Conari non desino... (fol. 151). 
Liber Tobiae. 8 (fol. 154). Incipit prologus [S. Hieronymi] in librum " 
iudit. Apud hebreos liber iudith... (fol. 15á). Liber Judith. 9 (fol. 
158). Incipit prologus [S. Hieronymi] in ester, Librum hester uariis 


06 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


translationihus...   (fol, 154). Liber Esther.   10 (fol. 161 v.). Incipit 
prologas in librum iob. In térra qtiidem hahitasse ioh...    (fol. J61 v.). 
Incipit prologus sci. jeronimi presbiteri in eundem librum. Cogor per 
singulos scripture díuine libros...   (fol. 162). ítem alius prologas 
[S. Hieronymi]. -S* autem fiscellam tunco texerem...   (fol. 162). Liber 
Job.   11 (fol. 170). Liber Psalmoram (en el cód.: liber ymnorum soli- 
loquioram prophete dauid).   12 (fol. 188 v-)* Incipit prologas beati 
iheronimi in libris salomonis. Jungat epístola quos iungit sacerdotium... 
(íol. 188 V.). Liber Proverbioram.   13 (íol. 195). Incipit prologus 
[S. Hieronymi] super librum ecclesiastes. Memini me hoc ferme quin- 
quennio...   (fol. 195). Liber Ecclesiastes.   14 (íol. 197 v.). Cántica 
Canticorum.   15 (fol. 198 v.). Incipit prologus in libro sapientie [ex 
praef. S. Hieronymi in libros Salomonis]. Liber sapientie apud he- 
breos...  (fol. 198 V.). Liber Sapientiae.   16 (fol. 203 v.). Incipit pro- 
logus [S. Hieronymi] in ecclesiasticum, Multorum nobis et magno- 
rum...   (fol. 203 V.). Liber Ecclesiastici.   17 (fol. 216 v-)- Incipit pro- 
logus [S. Hieronymi] in (librum) ysaye prophete: Nemo cum prophe- 
tas...   (fol. 217). Prophetia Isaiae.   18 (fol. 232). Incipit prologus 
[S. Hieronymi] in iheremiam prophetam. Jeremias propheta cui Me 
prologus inscribitur...  (fol. 232 v,). Prophetia Jeremiae.  (fol. 248 v.). 
Lamentationes Jeremiae.   (fol. 250). Oratio Jeremiae.   19 (fol. 250). 
Incipit prologus in librum baruch. Liber iste qui baruch nomine preño- 
tatur... (M. CIX, 63).   (fol. 250). Prophetia Baruch.   20 (fol. 252). 
Incipit prologus beati iheronimi in ezechielem prophetam. Esechiel 
propheta cum ioachim rege iuda...   (fol. 252). Prophetia Ezechielis. 
21 (fol. 267). Incipit prologus beati iheronymi presbiteri in librum da- 
nielis prophete. Banielem prophetam iuxta septuaginta interpretes... 
(fol. 267 V.). Prophetia Danielis.   22 (fol. 273 v.). Incipit prologus 
[S. Hieronymi] in duodecim prophetas. Non idem ordo est...   (fol. 
273 V.). Incipit prologus in osee propheta. Temporibus osie et ioathan... 
(fol. 273 V.). Prophetia Osee.   23 (fol. 275 v.). Incipit prologus in 
ioelem prophetam. Sanctu>8 ioel apud hebreos...   (fol. 275 v.). ítem 
alias prologus. Joel fatuel filius describit terram...   (íol. 276). Prophe- 


CÓDICES latinos: e. IV. 12. ^ 

tía Joelis. 24 (fol. 27G v.). Incipit prologas in amos prophetam. Oziaa 
rex cum dei religionem... (fol. 27G v.). ítem alius prologas. Amos pas- 
tor et rusticus... (fol. 277). ítem alius prologas. Hic amospropheta non 
fuitpater ysaie... (fol. 277). Prophetia Amos. 25 (fol. 278 v.). Inci- 
pit prologas in abdie. Jacob patriarcha fratrem hahuit eaau.. (fol. 
278 V.). Incipit prologas secundas in abdie. Jlebrei hunc ese dicunt... 
(fol. 278 V.). ítem alias prologas. Esau fiUus ysaie frater iacob... (fol. 
279). Prophetia Abdiae. 26 (fol. 279). Incipit prologas in ionam pro- 
phetam. Sanctum ionam hebrei affirmant... (fol. 279). ítem alias pro- 
logas. Joñas columba et dolens filius... (fol. 279). Prophetia Jonae. 
27 (fol. 279 V.). Incipit prologas michee. Temporibus ioathe et achas... 
(fol. 280). Prophetia Micheae. 28 (fol. 281). Incipit prologas in naum 
prophetam. Naum prophetam ante aduentum regis assiriorum... (fol. 
281). Prophetia Naum. 29 (fol. 281 v.). Incipit prologus in abacuch 
propheta [ex commentariis S. Hieronymi]. Quatuor prophete in XII 
prophetarum uolumine... (fol. 282). Prophetia Habacuc. 30 (fol. 
282 V.). Incipit prologus in sophoniam prophetam [ex commentariis 
S. Hieronymi]. Tradunt hebrei cuiuscumque prophete... (fol. 283). ítem 
alius prologus. Josiam regem iude cuius temporibus... (fol. 283). Pro- 
phetia Sophoniae. 31 (fol. 283 v.). Incipit prologus in aggeum pro- 
phetam. Jeremias propheta ob causam... (fol. 284). Prophetia Aggaei. 
32 (fol. 284 V.). Incipit prologus in zachariam prophetam. Anno secun- 
do darii regis... (fol. 284 v.). Prophetia Zachariae. 33 (fol. 287). 
(añadido en la margen inferior:) Incipit prologus in malachiam prophe- 
tam. Deus per moysen populo israeli precepit... (fol. 287). Prophetia 
Malachiae. 34 (fol. 288). Incipit prologus machabeorum primus. 
Domino excellentissimo et in cultu christiane religionis atrenuissimo lo- 
douico regi Rabanus... Cum sim promptus animorum ad parendum... 
(fol. 288). ítem secundus. Reuerentissimo et omni caritatis officio dignis- 
simo geraldo sacri palatii archidiácono rauanus... Memini me in palatio 
uuangionum... (fol. 288). ítem tertius. Machabeorum líbri licet non 
habentur in canone...   (fol. 288). Liber I Machabaeorum.   (fol. 298). 

Liber II Machabaeorum. 

7 


QÓ REAL BIBLIOTECA Í)EL ESCORI Al- 

lí. N. T. 1 (fol. 306). Incipit prologas beati iheronimi presbiteri 
in libro mathei [ex Sedulii Scoti explanatione]. Matheus ex iudea sicut 
in ordine primus... {M. Gilí, 331). (fol. 306). ítem alius prologas. Ma- 
theus cum populo predicasset... {M. CXIV, 63). (fol. 306). Evangeliam 
secandam Matthaeam. 2 (fol. 315 v.). Incipit prologas beati iheroni- 
mi presbiteri in evangelio Marchi. Marchus euangelista dei eledus... 
(fol. 315 V.). Evangeliam secandam Marcum. 3 (fol. 321 v.)- Incipit 
prologas in lucam. Luchas natione antiocensis syrus. . . (M. CIII, 285). 
(fol. 321 V.). ítem alias prologas. Quoniam qiiidem multi conati sunt... 
(fol. 321 V.). Evangeliam secandam Lacam. 4 (fol. 331). Incipit pro- 
logas in eaangelio secandam iohannem. Hic est iohannes euangelista... 
{M. XOII, 633). (fol. 331 v.)- Evangeliam secandam Joannem. 5 (fol. 
338 V.)' Incipit prologas in epístolas paali apostoli. Primum querUur 
quare post euangelia... (fol. 339). Incipit prologas in epístola ad ro- 
manos. Bomani sunt qui ex iudeis gentihus... (fol. 339 v.). ítem alias 
prologas. Paulus ex tribu beniamin et opido iudee... (fol. 339 v.). ítem 
alias prologas. Bomani sunt inpartihus italie... (fol. 339 v.). S. Paali 
epístola ad Romanos. 6 (fol. 343 v.). Incipit prologas in epístola ad 
corintios I.* Corintii sunt achaici... (fol. 343 v.). S. Pauli epístola I ad 
Corinthios. 7 (fol. 317 v.). Incipit prologas in epístola ad corinthios 
secanda. Post actam penitentiam... (fol. 347 v.). Epístola II ad Co- 
rinthios. 8 (fol. 350). Incipit prologas in epístola ad galatas. Galate 
sunt greci... (fol. 350). S. Paali epístola ad Q-alatas. 9 (fol. 351 v.). 
Incipit prologas in epístola ad ephesios. Ephesü sunt asiani... (fol. 
351 V.). S. Paali epístola ad Ephesios. 10 (fol. 353). Incipit prologas 
in epístola ad philipenses. Philipenses sunt macedones... (fol. 353). 
S. Paali epístola ad Philippenses. 11 (fol. 353 v.). Incipit prologas 
in epístola ad colosenses. Colosenses et Mi... (fol. 354). S. Paali epís- 
tola ad Colossenses. 12 (fol. 351 v.). Incipit prologas in epístola ad 
thessalonicenses I.* Thessalonicenses sunt macedones... (fol. 354 v.). 
S. Paali epístola I ad Thessalonicenses. 13 (fol. 355 v.). Incipit pro- 
logas in epístola ad thessalonicenses II.* Ad tesalonicenses secundam 
scrihit.. .   (fol. 355 v.). Epístola II ad Thessalonicenses.   14 (fol. 356). 


CÓDICES latinos: e. IV. 12. 90^ 


Incipit prologas in epístola ad thimotheum I.* Timotheum inatruit... 
(fol. 356). S. Pauli epístola I ad Timotheum. 15 (fol. 357). Incípít 
prologus ín epístola ad timotheum II.* ítem timotheo scripsit... (fol. 
357). Epístola II ad Timotheum. 16 (fol. 358). Incipit prologus in 
epístola ad thitum. Titum commonefacit... (fol. 358). S. Pauli epísto- 
la ad Titum. 17 (fol. 358). Incipit prologus ín epístola ad philemo- 
nem. Philemoni familiares litteras facit... (fol. 358 v.)- S. Pauli epís- 
tola ad Phílemonem. 18 (fol. 358 v.). Incipit prologus ín epístola ad 
hebreos. In primis dicendum est... (fol. 358 v.). S. Pauli epístola ad 
Hebraeos. 19 (fol. 361 v.). Incipit prologus [S. Hieronymi] in epis- 
tolís canonicis. Non ita est ordo... (fol. 361 v.). ítem secudus pro- 
logus [ex epíst. S. Hier. ad Paulinum], Jacohus. petrus. Johannes... 
(fol. 361 V.). ítem tertius prologus. Jacohus apostolus sandum instruit 
cHerum... (fol. 361 v.)- S. Jacobí epístola. 20 (fol. 362 v.). Incipit 
prologus [ex virís íllustríbus S. Hier.]. Simón petrus filius iohannis... 
(fol. 362 V.). S. Petrí epístola I. 21 (fol. 363 v.). Incipit prologus in 
epístola petri 11.°^ Islam epistolam eisdem... (fol. 364). Epístola II. 
22 (fol. 364 V.). S. Joannis epístola I. 23 (fol. 365 v.). Epístola II. 
24 (fol. 365 V.). Epístola III. 25 (fol. 365 v.). Incipit prologus epis- 
tole íude. Judas apostolus frater iacohi... (fol. 365 v-). S. Judae epís- 
tola. 26 (fol. 366). Incipit prologus actuum apostolorum. Lucas an- 
tiocensis natione sirus... (fol. 366). ítem alíus prologus [ex epíst. S. 
Hier. ad Paulinum]. Actus apostoloriim nudam quidem uidetur... (fol. 
366). Líber Actuum Apostolorum. 27 (fol. 376). Incipit prologus super 
apocalípsím [Grilbertí Porretani]. Omnes quipie uolunt uiuere... (fol. 
376 T.). Incipit secundus prologus ín libro apocalipsis [ex víris illustr. 
S. Isídori] . Joannes apostolus et euangelista...  (fol. 376 v.). Apocalypsís. 

m. (fol. 382). [Remigií Autissiodorensís ínterpretationes nomí- 
num hebraícorum] . Aas apprehendens uel apprehensio... consiliantes eos 
uel consiliatores eorum. 

IV. 1 (fol. 1). (de distinta mano:) Versus ad scíendum nomina et or- 
dinem librorum bíblie et capitula quílibot líber habeat. 2 (fol. 1 v.). 
[Epístolae et Evangelia ín oíficio per anni círculum]. 


1<30 I^EAL  BIBLIOTECA  DElL  ESCORIAL 

Iniciales en azul y rojo; capitales en azul y rojo alternando; epígrafes en 
rojo. 

Tiene al margen de otra mano algunas, muy pocas, notas, y algunos cáno- 
nes de Eusebio. 

Tiene cortadas bastantes hojas en la parte inferior. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación del siglo XIV. 

Sign. ani: m. D. 5. 


e. IV. 13. 

Cód. en perg.; sigl. Xll; 125 fols.; 187 x 120 mm. 

S. Isidori Hispalensis de ordine creaturarum, de natura rerum et 
etymologiarum capitula; S. Bernardi Claraevallensis homiliae su- 
per Missus est, epístola ad Henricum Senonensium archiepiscopum; 
de ofñciis ecclesiasticis libellus. 

I. 1 (fol. 1). Incipit Líber Sci. ysidorí spalensís epi. de ordine crea- 
turarnm. [Index capítum]. Be ordine creaturarum I... Departihus terra- 
rum XXXII^ (sólo los quince primeros pertenecen al libro de ordine 
creaturarum). (fol. 1 v.). De ordine creaturarum. Uniuersitas disposi- 
tio hifaria ratione dehet intelligi.,. (al fol • 38 v. des.:) tune cognoscemus 
sicut cogniti sumus (continúa al fol. 53 v. con) Ecce venerahilis michi 
pater de ordine creaturarum... minas hominum penitus non timemus. 
(en el códice añade:) Lahorem magnum in opere deo adiuuante petimus. 
et hahemus. In isto tamen ut mercedem huius opusculi reddat secundum 
misericordiam eius . et secundum uolumptatem eius. i. in regno celortim 
cum angelis sanctisque amantihus deum: henedictus deus qui finem lobo- 
ris condidit. Explícit ysídorus. de. ordine, creaturarum. 2 (fol. 38 v.). 
[S. Isidori Hispalensis de natura rerum]. (sólo los capitulo» siguien- 
tes:) De ecUpsin soUs (= XX). De ecUpsin lune (= XXI). De tonitru 
(= XXIX). De fulminihus (= XXX). De pluviis {= XXXIII). De nive 


CÓDICES latinos: e. IV. 13. 101 

(= XXXIV). Be grandine (= XXXV). De ventia (= XXXVI). (tiene 
nna figura de los vientos). De nominihus ventorum (= XXXVII). De 
8igni8 tempestattim (= XXXVIII). De occeano (— XL). Cur mare non 
crescat {= XLI). Cur mare hábeat amaras aquas (= XLI). De nilo flu- 
mine (= XLIII). Depositione terre (= XLV). De terremolu (= XLVI). 
De monte ethna {— XLVII). De parlihus terre (= XLVIII). (tiene la 
figura de un mapa mundi). 3 (fol. 49). [S. Isidori Hispalensis etymo- 
logiarum capitula aliquot]. De orbe (= II del lib. XIV). Unde asya 
hahuit hoc nomen (= III). De áfrica que Libia dicitur (= V). De Europa 
(= IV). (conf. edic. de Aróvalo). 

II. 1 (fol. 55). [S. Bernardi Claraevallensis homiliae super Misstts 
est ect. Praefatio]. Scribere me aliquid et deuotio iubet... (fol. 55). Ho- 
rnilla I. Missus est... Quid sibi uoluit euangelista tot propria nomina... 
(incompleta), des. quam uirginitas simul comitatur et humilitas. (fol. 
60). Homilia II (falta el principio). His nimirum uirgo regia gemmis 
ornata uirtutum... des. reparabitur in his que sequuntur disputatio, 
fol. 71). Homilia III (en el cód. incipit secunda). Libenter ubi uideo 
mihi congruere... des. una in deitate substantia. in qua unus cum eis spt- 
ritus sandus uiuit et regnat deus per omnia sécula seculorum. Amen. 
(fol. 80). Homilia IV (en el cód. incipit III). Non est dubium quicquid 
in laudibus matris proferimus... des. sed specialiter fiat michi secundum 
uerbum tuum. (fol. 90 v.). [Excusatio quod locum hunc euangelicum 
post expositores alios explanare voluerit]. Lectionem euangelicam ex- 
posui sicut potui... des. opu^culum deuotissime destinaui. Explicit ex- 
cussatio. {M. CLXXXIII, 55-86). 2 (fol. 91 v.). [S. Bernardi de mo- 
ribus episcoporum tractatus]. Domno venerabili H. senonensium ar- 
chiepiscopo frater Bernardus. Si quid peccatoris potest oratio. PlacuU 
prestantie uestre nouum aliquid... des. modumque sollempnem in scri- 
bendo seru^re nescierim. Explicit. (es la epist. XLII. M. CLXXXIII, 
809-834). 

IH. (fol. 117 V.). [De oñiciis ecclesiasticis]. Quia (añad. ex) lili, ele- 
mentis subsistentes, die et nocie offendimus... des. optauam beate resurrec- 
tionis etatem in gua cum domino perhenniter regnahunt et expectant. 


102 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

En la primera hoja tiene de letra del sigl. XVI: este libro es de la yglesia de 
Osma. El Dor Remigio de cuenca secret." 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo; algunos en letras mayús- 
culas. 


e. IV. 14. 

Cód. en perg.; sigl. XIII; 121 fols.; 182 x 115 mm. 

S. Isidori Hispalensis sententiaram libri III, differentiarum li- 
bri II, de natura rerum; Lucii Annaei Senecae Cordubensis episto- 
lae ad Paulum, de remediis íortuitoram ad Callionem. 

I. 1 (fol. 1). In nomine dni. incipiunt capitula in libro sententiarum 
primo ysidori yspalensis epi. Quod deus summus et incommutahilis sií... 
De gloria sandorum. (fol. 1 v.)* Liber I. Summum bonum deus est... 
des. et nos ascensuri sumus. (fol. 21 v.). Incipiunt capitulationes libri 
secundi. De sapientia... De ábstinentia. (fol. 22). Liber II. Omnis qui 
secundum deum sapiens est... des. sed etiam periculum exhibet. (fol. 
46 V.). Incipiunt capitula libri tercii. De fíagellis dei... De exitu. (fol., 
47). Liber III. Diuine sapientie subtilitas... des. nos quos celestis aula le- 
tificandos includit. 2 (fol. 81). In nomine Dni. incipit Liber differen- 
tiarum. Isidorus Lectori salutem. Plerique ueterum sermonum diffe- 
rentias... pro deledatione notaui. Liber I. ínter aptum et utile... des. 
Quisnam florem inuidit meum de inuidia lesifi (fol. 91 v.). Liber II. 
ínter Deum et dominum... des. que quidem in membris suis taliter distin- 
guntur. (= núm. 162 del cap. XL). 3 (fol. 1(X)). Incipit libellus dni. 
ysidori de naturis rerum. Incipit prologus. Dno. et filio sisebuto ysi- 
dorus. Dum te prestantem (en el cód. Dum tem,perante) ingenio facun- 
diaque... didorumque fidem efficiat. Explicit prologus. Dies est solis 
orientis presentía... des. ad crucianda corpora dampnatorum finem «wm- 
quam est habiturus. (= cap. XLVII). Explicit libellus bti. isidori de 
naturis rerum.   (fol. 114). Cum igitur mundum stellis ornatum sapien- 


CÓDICES latinos: e. IV. 14. 103 

tissimo deo ordinante pateat cuüibet perito artis astrologice... hia itapre- 
tnissis de potestate eorum diurna uel nocturna disaeramus. (excerptum 
ex S. Isidoro?). 

II. 1 (fol. 114 V.). Lucii cordubensis preceptoris neronis imperfi- 
toris incipiunt epistole ad Paulum apostolum et pauli ad ipsum. Lu- 
cias araneus séneca Paulo suo salutem. Credo tibí paule nurcia testis 
erit... Lucius amneus séneca Paulo et theophilo salutem. Bene me 
acceptum lectionem literarum tuarum... Lucio amneo senece Paulus. Li- 
teras tuas heri accepi... L. amneus séneca Paulo salutem. Nimio tuo se- 
cessu... Lucio amneo senece Paulas. De his quibus michi scripsisti... Lu- 
cio amneo senece Paulus salutem. Licet non ignorem cesarem... Lucius 
amneus séneca Paulo salutem. Aue michi paule karissime. Putas ne me 
non Qontristari... Lucio amneo senece Paulus salutem. Quocienscumque 
tibi scribo... Lucius amneo séneca Paulo salutem. Aue michi paule ka' 
rissime. Si michi nominique meo... Lucius amneus séneca Paulo salu- 
tem. Quedam uolumina ordinaui... L. amneus séneca Paulo salutem. 
Quocienscumque literas tuas audio... L. amneus séneca Paulo salutem. 
Scio te non tamen tui causa commonitum... (conf. edic. Haase, Lip- 
siae 1786, III). 2 (fol. 115 v.). L. amnei senece de IIII<"^ uirtutibus 
liber incipit. Quatuor uirtutum species multis sapientium sententiis... 
des. aut defícientem puniat ignauiam. L. amnei Senece Liber IIIP'" vir- 
tutibus explicit. 3 (íol. 118). Luccii amnei senece liber de remediis 
íortuitorum ad callionem incipit. Licet gremium tuum... des. in aliqua 
domo ista felicitas. L. Amnei Senoce liber de remediis fortuitorum ad 
Callionem explicit. 

A la vuelta de la primera hoja tiene las notas siguientes: Touole Oarcia de 
Loaisa y el doctor valles.— Buelbe a Madrid a 24 de agosto de 1577 para el S.f D.or Va- 
lles, que enmienda lo de natura rerum.—Vino de T.° en 9 de agosto 1583 que le embio el 
maestro perez o el Padre mariana. En el fol. 1: Fr. Antonio bonifa. 

Los libros differentiarum tienen correcciones que parecen de mano do Am- 
brosio de Morales. 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 


104 REAL BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. IV. 15. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XV; 216 fols.; 180 v 125 mm. 

Biblia sacra: Parabolae Salomonis — Apocalypsis cum prologis 
et argumentis. 

I. 1 (fol. 1). Incipit prologas in libris salomonis. Cromatio et eliodo- 
ro epis. ieronimus phr.... Jungat epístola quos iungit sacerdotium... (fol. 
1). Líber Proverbiorum. 2 (fol. 8 v.). Incipit prologas [S. Hier.] in 
ecclesiastem. Memini me hoc ferme... (fol. 8 v.). Liber Ecclesiastes. 
3 (fol. 11 V.). Cántica Oanticoram. 4 (fol. 12 v-)- Incipit prologas [ex 
S. Hier. in libros Salomonis] in libram sapientie. Liber sapientie apud 
hebreos... (fol. 12 v.). Liber Sapientiae. 5 (fol. 18). Incipit prologas 
[S. Hier.] in ecclesiasticam. MuUorum nóbis et magnorum... (fol. 18). 
Liber Ecclesiastici. 6 (fol. 32 v.). Incipit prologas [S. Hier.] in 
ysayam prophetam. Nemo cum prophetas... (fol. 32 v.). Prophetia 
Isaiae. 7 (fol. 50). Incipit prologas [S. Hier.] in ieremiam prophe- 
tam. Jeremías propheta cuí prologas. .. (fol. 50). Prophetia Jeremiae. 
(fol. 70 V.). Lamentationes. (fol. 72). Oratio. 8 (fol. 72 v.). (al mar- 
gen de otra mano:) Prologas. Líber iste qui baruch nomine... (fol. 72 v.). 
Prophetia Barach. 9 (fol. 74 v.). Incipit prologas {S. Hier.] in eze- 
chielem prophetam. EzecMél propheta cum ioachim... (fol. 75). Pro- 
phetia Ezechielis. 10 (fol. 92 v.). Incipit prologas [S. Hier.] in da- 
nielem prophetam. Danielem prophetam iuxta LXX interpretes... (fol. 
93). Prophetia Danielis. 11 (fol. 100 v.). Incipit prologas [S. Hier.] 
super XII. prophetas. Non idem ordo est... (fol. 100 v.). Incipit alias 
prologas. Temporibus ozie et ioate... (fol. 101). Prophetia Osee. 12 (fol. 
103 V.). Incipit prologas in ioelem prophetam. Sanctus íoel apud he- 
breos... (fol. 103 V.). Prophetia Joelis. 13 (fol. 104 v.). Incipit pro- 
logas in amos prophetam. Osias rex cum dni. legem...   (fol. 104 v.). 


CÓDICES latinos: e. IV. 15. 105 

Prophetia Amos. 14 (fol 106 v.). Incipit prologas in abdyam pro- 
phetam. Jacob patriarcha fratrem hahuit esau... (fol. 106 v.). Alius 
prologas. Tíebrei hunc esse dicunt... (fol. 106 v.)- Prophetia Abdiae. 
15 (fol. 107). Incipit prologas in ionam prophetam. Sandum ionam 
hebrei affirmant... (fol. 107). Prophetia Jonae. 16 (fol. 108). Incipit 
prologas in Micheam prophetam. Temporibus ioathan achas... (fol. 
108). Prophetia Micheae. 17 (fol. 109 v.). Incipit prologas in naam 
prophetam. Naum prophetam ante aduentu... (fol. 109 v.). Prophetia 
Naam. 18 (fol. 110). Incipit prologas in abacach prophetam. Abacuch 
propJieta amplexans... (fol. 110 v.). Prophetia Habacac. 19 (fol. 111). 
Incipit prologas [ex comm. S. Hier.] in sophoniam. Tradunt hebrei.. 
(fol. 111). Alias prologas. Josiam regem itide... (fol. 111 v.). Prophe- 
tia Sophoniae. 20 (fol. 112). Incipit prologas in aggeam. Volens deus 
populum... (fol. 112). Alias prologas. Jeremías propheta ob causam... 
(fol. 112 V.). Prophetia Aggaei. 21 (fol. 113). Incipit prologas in za- 
chariam prophetam. Indigne tradantibus... (fol. 113). Alias prologas. 
Secundo anno darii regís... (fol. 113). Prophetia Zachariae. 22 (fol. 
116). Incipit prologas in malachiam . Beiis per moysen... (fol. 116 v-)* 
Prophetia Malachiae. 23 (fol. 117). Incipit prologas in libram ma- 
chabeoram. Machabeorum líbri dúo... (fol. 117). Liber I Machabaeo- 
ram.   (fol. 129). Liber II. (falto al ño, desde el cap. IV). 

11. N. T. 1 (fol. 131). Incipit prologas [ex Sedalii Scoti explana- 
tione] in eaangeliam mathei. Matheus euangelista ex iudea sicut in or- 
dineprimus... (M. CIII, 331). (fol. 131). Evangeliam secandum Mat- 
thaeam. 2 (fol. 142). Incipit prologas in eaangeliam marchi. Marchus 
euangelista dei electus... (fol. 142). Evangeliam secandam Marcara. 
3 (fol. 149). Incipit prologas in eaangeliam lace. Lucas syrus natione 
antiocensis... (fol. 149 v.). ítem alias prologas. Quoniam mtdti conati 
sunt... (fol. 149 V.). Evangeliam secandam Lacam. 4 (fol. 161 v.). 
Incipit prologas in eaangeliam iohannis. Híc est iohannes euangelis- 
ta... {M. CXII, 633). (fol. 161 V.). Evangeliam secandam Joannem. 
5 (fol. 169). Incipit prologas saper epistolam ad Romanos. Bomani 
sunt qui ex iudeis gentibusque crediderunt... Tricésimo quinto anno post 


106 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

passionem domini sepuUus est. {M. CL, 103). (fol. 169 v.). S. Pauli 
epístola ad Eomanos. 6 (fol. 174). Incipit argumentum in epistolam 
ad corintios. Chorintii sunt acayci.,. (fol. 174). S. Pauli epístola I ad 
Corínthíos. 7 (fol. 178). Incipit argumentam super epistolam II.* ad 
cor. Post actam penitentiam... (fol. 178). Epístola II ad Corinthíos. 
8 (fol. 181). Incipit argumentum super epistolam ad G-alatas. Galate 
sunt greci... (fol. 181). S. Pauli epístola ad G-alatas. 9 (fol. 182 v.). 
Incipit argumentum super epistolam ad ephesios. Ephesii sunt asia- 
ni... (fol. 182 V.). S. Pauli epístola ad Epliesíos. 10 (fol. 184). Inci- 
pit argumentum super epistolam ad philípenses. Philipenses sunt ma- 
cedones... (fol. 184). S. Pauli epístola ad Phílíppenses. 11 (fol. 185). 
Incipit argumentum super epistolam ad colosenses. Colosenses et Mi... 
(fol. 185). S. Pauli epístola ad Oolossenses. 12 (fol. 186). S. Pauli 
epístola ad Laodicenses. {M. CLIII, 565). 13 (fol. 186). Incipit argu- 
mentum super epistolam ad thessalonicenses 1."'°^ Thesálonicenses sunt 
macedones... (fol. 186). S. Pauli epístola I ad Thessalonicenses. 
14 (fol. 187). Incipit argumentum super 11.*°^ epistolam ad tessa. Ad 
tesalonicenses secundam scrihit... (fol. 187). Epístola II ad Thessalo- 
nicenses. 15 (fol. 187 V.). Incipit argumentum super epistolam 1*°^ ad 
thímotheum. Timotheum instruit... (fol. 187 v.). S. Pauli epístola I ad 
Timotheuni. 16 (fol. 188 v.). Incipit argumentum super episto- 
lam II.»™ ad thímotheum. ítem thimotheo... (fol. 188 v.). Epístola II 
ad Timotheum. 17 (fol. 189 v.). Incipit argumentum super episto- 
lam ad títum. Titum commonefacit... (fol. 189 v.). S. Pauli epístola ad 
Títum. 18 (fol. 190). Incipit argumentum super epistolam ad phíle- 
monem. Philemoni familiares Utteras... (fol. 190). S. Pauli epístola 
adPhilemonem. 19 (fol. 190 v.). Incipit prologus super epistolam 
ad hebreos. In primis dicendum est... (fol. 190 v.). S. Pauli epístola 
ad Hebraeos. 20 (fol. 193 v.). Incipit prologus super actus apostolo- 
ram.'j Luchas antiocensis natione sirus... proficeret medicina. (fol. 
193 V.). Líber Actuum Apostolorum. 21 (fol. 205). Incipit prologus 
super omnes epístolas canónicas. Jacohus apostolus.petrus... (ex S. Hier. 
epÍBt. ad Paulinum. Después sigue:) Non ita est ordo.,.   (fol. 205). 


CÓDICES latinos: e. IV. 15. -c. IV. 16. 107 

S. Jacobi epístola. 22 (fol. 206). Incipit argumentum super epistO' 
lam primam petri. Symon petrus fllius iohannis... (fol. 20G). S. Petri 
epístola I. 23 (fol. 207 v.). Incipit argumentum super epistolam pe- 
tri secundara. Per fidem huic mundo... (fol. 207 v.). Epístola II. 
24 (fol. 208). Incipit argumentum super epistolam iohannis I.*™ Ra- 
tionem uerhi... (fol. 203), S. Joannís epístola I. 25 (fol. 209). Incipit 
argumentum super epistolam iohannis secundara, üsque adeo... (fol. 
209). Epístola II. 26 (fol. 209 v.). Incipit arguraentum super episto- 
lara iohannis tertiara. Gaium enimpietatis cansa extoUit... (fol. 209 v.). 
Epístola III. 27 (fol. 209). Incipit prologus super epistolam iude. 
Judas aposlolus frat&r iacohi... (fol. 209 v.). S. Judae epístola. 28 (fol. 
210). Incipit prologus in apocalipsíra [ex S. Isidori de ortu et obitu 
Patrum]. Johannes apostolus et euangelista... (fol. 210). S. Joannís 
Apocalypsis. 

II. (fol. 215 V.). (añadido de otra mano.) [Grilberti Porretaní pro- 
logus in Apocalypsim]. Omnes qui pie uolunt uiuere... et miseriam inue- 
nire desiderat. 

Al fol. 216 V. tiene: estaua utia cuenia vieja entre esta casa y gomes garda quando 
dio esta biblia... 

Tiene algunas glosas al margen. 

Iniciales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación antigua. 

Sign. ant.: III. D. 6. 


e. IV. 16. 

Cód. en perg.; sigl. XUI; 158 fols.; 188 x 125 mm. 

Haymonis Halberstatensís epíscopi de varietate librorura li- 
bri III; Hugonis de S. Victore líber excerptus ex eius sententiis et 
alia. 


108 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

I. [Haymonis Halberstatensis episcopi de varietate librorum li- 
bri III]. (fol. 1). (tachado en el cód. Augustinus de paradiso). Incipit 
liber de qualitate celestis patrie ex beatorum patrum opusculis ex- 
cerptus. Beuerentissimo in xpisto patri Guillelmo. Einmo sempiternam in 
domino salutem. Cum sis unicum et sanctissimum uere humilitatis et 
compunctionis exemplar... (fol. 1 v.). Incipiunt capitula libri primi. 
J. De qualitate future ac perpetué uite... XX. Quod nemo mortalium dice- 
re potest quanta iustorum sint gaudia in celo. (fol. 2). Liber I. De futu- 
ra enim uita plus credendum est... des. ex cathoUcorum patrum dictis de- 
monstremus. (fol. IB v.). Incipit prefatio libri secnndi. Per artam et 
angustam uiam... prout potui aggregaui. (fol. 12). Incipiunt capitula 
libri secundi. I. De laude caritatis et quod ipsa sit mater omnium uirtu- 
tum... De perseuerantia honi operis. LXVIIl. (fol. 13 v.). Liber II. Ka- 
ritas est mater fons et origo omnium sanctarmn uirtutum... des. ad per 
seuerantiam, bone consumationis perducat qui est alpha et o. principium 
et flnis ihs. xps. dns. nr. qui cum patre et. (fol. 46 v.). Incipit prefatio 
libri III. De igne purgatorio et de aduentu xpi ad iudicium... et ad uitam 
peruenire perpetuam. (fol. 46 v.). Incipiunt capitula libri tertii. Quod 
pro quihusdam leuihus culpis ignis purgatorius esse ante iudicium creden- 
dus est... XL V. Quod tanta sunt in inferno tormenta, ut nulla uox expone- 
re. nullus ualeat sermo explanare. (fol. 47 v.). Liber III. Pro quihus- 
dam leuibus culpis... des. ut a penis liberati perpetuis. ad uitam mereamur 
peruenire perpetuam. Prestante domino nostro ect. {M. CXVIII, 875). 

II. (fol. 68). [Excerpta S. Augustini, S. Prosperi, Hugonis de 
S. Victore et alus]. De corpore et sanguine dni. Augustinus. TJtrum 
sub figura an suh ueritate... (fol. 69). Augustinus. Non mediocriter 
errat. qui magno bono preferí mediocre bonum... (fol. 69 v.). In libro 
de ciuitate dei augustinus. Pena eterna ideo dura et iniusta sensibus 
uidetur... (fol. 70). Ex dictis prosperi. lili peccata aliena inpatienter 
accusant... (fol. 70 v.). De adulterinis coniugiis augustinus. Si com- 
munis conditio. commune málum... (fol. 70 v.). Excerptio de libro con- 
fessionum. Augustinus. Adiusticiam corde credere... (fol. 72). Secun- 
dum quod dei ñlius passus sit ea que passus est. Passus enim dei filius 


CÓDICES latinos: e. IV. 16. lOQ 

non putatiue sed uere... (fol. 73 v.)- Quod nemo contra deum conqueri 
debeat. Nemo intra se dicat. et quasi contra deum conqueratur... (fol. 
74 v.)« Do sathan. Sathan cnm sequacíbus legionibus cecidit... (fol. 75). 
De baptizatis. Illos quidem tantummodo haptisatos esse assero... (fol. 
76 V.)- De animabus. Intellectuales naturas que carne carent... (fol. 77). 
De libero arbitrio. Sic liberum confitemur arhitrium... (fol. 78). De 
nuptÜB. Bonas dico nuptias... (fol. 78). De creatura ciborum. Creatu- 
ram dei que ad usus omnium ciborum... (fol. 78 v.). Do premio uite 
eterno. Videbimus deum ipseque erit premium nostri laboris... (fol. 
79 V.). De sacramento dei. Misterium sacramenti dei quod fit in ecde- 
sia... (fol. 82 V.). De exordio ooniugii. Coniugium quod et matrimo- 
nium appéllatur... et quasi laudando exhortetur homines ad nuptias fre- 
quenter iterandas. (= Tractatus VII Summae Sententiarum Hugonis 
de S. Victoro). (fol. 98 v.). Initium sci. euangelii secundum Ma- 
theam. Liber generationis ihu. christi filii dauid... de qua natus est ihus. 
qui uocatur xps. (fol. 98 v.). Sequentia sancti euangelii secundum 
Marchum. In illo tempore. Cum egessus esset ihs. in uiam... et ueni se- 
quere me. (fol. 99). Initium aancti euangelii secundum Lucham. Fuit 
in diebus herodis regis... Parare domino plebem perfectam. (fol. 99 v.). 
Initium sancti euangelii secundum iohannem. In principio erat uer- 
bum... Plenum gratie et ueritatis. (fol. 100). Beatus iob dicit. Penna si- 
quidem structionis... Timeo igiturpenam. quero ueniam. desidero glqriam. 
III. Incipit liber excerptns ex sententiis magistri Ygonis de sáne- 
te uictore. (fol. 101). De substantia dilectionis. Cotidianum de dilec- 
tione sermonem ferimus... non ordinata caritas est sed inordinata cupidi- 
tas. (fol. 103). [De septem vitiis]. Primum vicium est superbia. Secun- 
dum inuidia... Quod uoluntate perdidit. uoluntate requirit. (fol. 105 v.). 
De septem petitionibus. Hee autem .VII. petitiones in oratione domini- 
ca... pestifere delectationis persuasione indinat. (fol. 114 v.). Incipit 
tractatus de institutione nouiciorum. Quia fratres largiente domino de 
uaná conuersatione... Bonitatem tiero orate ui nobis det deus. amen expli- 
cit. (fol. 136). [De duabus ciuitatibus, et duobus populis et regibus]. 
Due sunt ciuitates. iherusalem et babylon... paciencia atdem ad ipsum 


lio REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

peruenientes. (fol. 137 v.). Miserere mei dens secundum magnam mi- 
sericordiam tuam. Audite peccatores orantem peccatorem... secundum 
magnam misericordiam tuam. amen. (fol. 188 v.)- [De duobus scholüs]. 
Due sunt scole et dúo sunt genera discencium... lile quia non est preuari- 
catus iste quia reconciliatus. Amen. (fol. 139j. [De nominibus praecep- 
torum Dei]. Frecepta dei multis nominibus significantur... quia nichil 
inordinatum continent. (fol. 139 v.). Psallite domino in citliara. In 
cithara dúo ligna sunt... (fol. 140 v.). ídem de uanitate. Longum est 
per singula uanitatem huius mundi demonstrare... (fol. 149). Quid stu- 
dium impediat. Postquam certam materiam prescripsimus lectori... uete- 
rum figurarum misteria penetrare non ualebis. (= caps. V^-X del lib. V 
Eruditionis Didascalicae y caps. I-YI del lib. VI. Conf. la edic. Yene- 
tiis 1588 de las obras de Hugo de S. Yictor.). (fol. 158 v.). Dicit ali- 
quis. Grandis labore si inimicos diligere... sed ipsortim maliciam odio ha- 
beam. 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo; epígrafes 
en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


e. IV. 17. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 447 fols.; 175 x 110 mm. 

Biblia sacra V. et N. Testamenti cum prologis S. Hieronymi et 
argumentis; Remigii Autissiodorensis interpretationes nominum 
hebraicorum. 

I. V. T. 1 (fol. 1). Incipit epístola sci. Jeronimi ad paulinum de 
ómnibus diuine scriptare libris. Frater ambrosius... (fol. 2 v.). [S. Hie- 
ronymi praefatio in Grenesim], Desiderii mei desideratas accepi litte- 
ras...   (fol. 3). Génesis,   (fol. 17). Exodus.   (fol. 28 v.). Leviticus. 


CÓDICES latinos: e. IV. 17. 111 

(fol. 3G). Numeri. (íol. 47). Deateronomíum. 2 (fol. 67). Prologas 
[S. Hieronymi] libri Josué. Tándem finito pentatheuco... (fol. 67 v.). 
Líber Josué. 3 (íol. 61 v.). Líber Judicum. 4 (íol. 71 v,). Líber 
Ruth. 5 (fol. 72 V.). Prologus [S. Hieronymi ín libros Regum]. V»- 
ginti et duas litteras esse.., (fol. 73). Líber I Regam. (íol. 83). Lí- 
ber II Regum. (íol. 91). Líber III Regum. (fol. 100). Líber IV Re- 
gum. 6 (íol. 109). Inoipit prologus [S. Hieronymi] in paralipome- 
non. Si LXX interpretum... (fol. 109). Líber I Paralipomenon. (fol. 
117). Prologus [S. Hieronymi] paralipomenon 11. Quomodo grecorum 
hystorias... (fol. 117 v-)- Líber II Paralipomenon. 7 (fol. 128). [Pro- 
logus S. Hieronymi in lib. Esdrae]. ütrum difficilius sit faceré... (fol. 
128 V.). Líber I Esdrae. (fol. 131 v.). Líber II Esdrae (líber Nehemiae). 
(fol. 135 V.). Líber III Esdrae. 8 (fol. 140). [Prologus S. Hieronymi 
in librum Tobiae]. Mirari non desino... (fol. 140). Líber Tobiae. 
9 (íol. 143). Incipit prologus [S. Hier.] libri judith. Apiid hebreos liber 
iudith... (fol. 143). Liber Juditli. 10 (fol. 147). Prologas [S. Hier.] 
in hester. Liber hester uariis translatoribus...   (fol. 147). Liber Esther. 

11 (fol. 151). Prologus [S. Hier.] in iob. Cogorper singulos... (íol. 151). 
fS. Hier. prologus]. Si autem fiscellam...   (fol. 151 v.). Liber Job. 

12 (íol. 160). Líber Psalmorum. 13 (íol. 183 v-). Incipit prologus 
[S. Hier.] in parabolis salomonis regis israel. Jungat epístola... (fol. 
184). Parabolae Salomonis. 14 (fol. 191 v.). Prologus [S. Hier.] in 
ecclesiastes. Memini me hoc ferme quinquennio... (íol. 191 v.). Liber 
Ecclesiastes. 15 (fol. 194). Cántica Canticorum. 16 (fol. 195 v.). 
Prologus in librum sapientie. Liber sapientie apud hebreos... (M. CXIII, 
1167). (fol. 195 V.). Liber Sapientiae. 17 (fol. 201). Prologus [S. Hier.] 
in ecclesiastico. Multorum nobis et magnorum... (fol. 201). Líber Eccle- 
siastici. 18 (fol. 215 v.). Prologus [S. Hier.] in ysaiam. Nemo cum 
prophetas... (fol. 216). Prpphetia Isaiae. 19 (fol. 233). Incipit pro- 
logus [S. Hier.] in Jheremiam. Jeremias propheta cui hic prologus.,. 
(fol. 233 V.). Prophetia Jeremiae. (fol. 254). Lamentationes (íol. 
265 T.). Oratio. 20 (fol. 255 v.). Incipit prologus libri baruch. Liber 
iate qui baruch nomine... (M. OXIV, 63).    (fol. 265 v.). Prophetia 


112 Real biblioteca del escorial 

Banich. 21 (fol. 258). Incipit prologus [S. Hier.] libri ezechielis. 
Esechiel prepheta. , . (fol. 258 v.). Prophetia Ezechielis. 22 (fol. 276). 
Incipit prologus [S. Hier.] in danielem. Danielem prophetam... (fol. 
276 V.). Prophetia Danielis. 23 (fol. 284). Incipit [prologas S. Hier.] 
XII prophetarum. Non idem ordo est... (fol. 284). Incipit prologus in 
osee. Temporibus ozie et ioathe... ac purificasse demonstratur. (Bibl. cum 
gloss. IV, 332). (fol. 284). Prophetia Osee. 24 (fol. 287). Prologus. 
Joel fatuel filitis describit terram... (conf. Tischendorf, p. LXVIII). 
(fol. 287). Prophetia Joelis. 25 (fol. 288). (Prologus in Amos]. Ozias 
rex cum dei religionem... (Bibl. cum gloss. IV, 357). (fol. 288). Incipit 
prologus libri amos. Amos propheta et rusticus... (conf. Tischendorf, 
p. LXVIII). (fol. 288). Prologus. Hic amos propheta non fuit pater 
ysaiae... (Bibl. cum gloss. IV). (fol. 288 v.). Prophetia Amos. 26 (fol. 
290 V.). Incipit prologus libri abdie. Jacob patriarcha... (Bibl. cum 
gloss., IV, 370). (fol. 290 v.). Prophetia Abdiae. 27 (fol. 291). Inci- 
pit prologus ione propheta. Sanctum ionam hebrei affirmant... {ihiá., 
IV, 372 V.). (fol. 291). Prologus [ex S. Isidori de ortu et obitu Pa- 
trum]. Joña columba et dolens filius... (fol. 291). Prophetia Jonae. 
28 (fol. 292). Prologus in micheam. Temporibus joathe et achaz... (ibid., 
IV, 376 V.). (fol. 292). Prophetia Michaeae. 29 (fol. 293 v.). Prolo- 
gus in naum. Naum prophetam ante aduentum... (ibid., IV, 385). (fol. 
293 V.). Prophetia Nahum. 30 (fol. 294), Incipit prologus libri 
abacuch. Quatuor prophete in XII,.. (ex S. Hier. comm. in Habacuc). 
(fol. 294 V.). Prophetia Habacuc. 31 (fol. 295 v.). Prologus libri so- 
phonie prophete. Tradunt hebrei... (ex S. Hier. comm.). (fol. 295 v.). 
Prophetia Sophoniae. 32 (fol. 296 v.). Incipit prologus libri aggei 
prophete. Jeremias propheta ob causam... (Bibl. cum gloss. IV, 401 v.). 
(fol. 296 V.). Prophetia Aggaei. 33 (fol. 297 v.). Prologus in zacha- 
riam. Anno secundo darii regis... (ibid., IV, 405 v.). (fol. 297 y.). Pro- 
phetia Zachariae. 34 (fol. 301). Prologus in malachiam. Beus per 
moysen... (ibid. , IV, 422 v.). (fol. 301). Prophetia Malachiae. 35 (fol. 
302). Dno. excellentissimo et in cultu christiane religionis strenuiasimo 
lodouico regí. Rabanus... Cum sim promtus animorum ad parendum..» 


CÓDICES latinos: e. IV. 17. 113 

peruenire concedat. {M. CIX, 1125). (fol. 302). Beuerentiasimo dno. et 
omni caritatis officio dignissimo geroldo... liahanua... Memini me in pa- 
latió... memorie conseruare dignetur. (M: CIX, 1127). (fol. .•302 v.). 
Prologas primi libri Machabeorum. Machabeortim libri dúo... (ex 
S. Isid.). (fol. 302 V.). Liber I Machabaeorum. (fol. 315). Liber II. 
II. N. T. 1 (fol. 322 V.). Prologas in euangelio bi. Mathei. Matheus 
ex iudea sicut in ordineprimus... (Tischendorf). (fol. 322 v.). Prologas. 
Matheus cum primo predicasset euangelium... {M. CXIV, 63). (fol. 
322 V.). Evangelium secandum Matthaeum. 2 (fol. 33i v.). Incipit 
prologas in eaangelio beati Marci. Marcus euangelisla dei eledus... 
(M. CIII, 279). (fol. 334 v.). Evangeliam secandam Marcam. 3 (fol. 
3il V.). Incipit prologas in eaangelio bi. luce. Quoniam quidem mtilti 
conati sunt... (M. XXIX, 609). (fol. 3á2). Evangelium secundum Lu- 
cam. 4 (fol. 353 v.). Incipit prologus in euangelio bi. Johannis. Hic 
est iohannes euangelista... {M. CXII, 633). (fol. 353 v.). Evangeliam 
secundum Joannem. 5 (fol. 362 v.). Prologus epistole ad romanos. 
Romani sunt in partibiis ytalie... (fol. 362 v.). S. Pauli epistola ad Ro- 
manos. 6 (fol. 366 v.). Prologus ad corintios I. Corinthii sunt achaici,.. 
(fol. 366 V.). S. Paiúi epistola I ad Corinthios. (fol. 371). Prolo- 
gus n.® ad corinthios. Post adam penitentiam... (fol. 371). Epistola II 
ad Corintliios. 7 (fol. 373 v.). Prologus epistole ad galatas. Galathe 
sunt greci... (fol. 373 v.). S. Pauli epistola ad Galatas. 8 (fol. 375). 
Prologus epistole ad ephesios. Ephesii sunt asyani... (fol. 375). S. Pau- 
li epistola ad Ephesios. 9 (fol. 376 v.). Prologus ad philippenses. 
Phijlippenses sunt macedones... (fol. 376 v.). S. Pauli epistola ad Phi- 
lippenses. 10 (fol. 377 V.). Prologus ad colosenses. Colosetises et hii... 
(fol. 377 V.). S. Pauli epistola ad Colossenses. 11 (fol. 378 v.). Prolo- 
gus epistole ad thesalonicenses. Tessalonicenses sunt macedones...  (fol. 

378 V.). S. Paali epistola I ad Thessalonicenses. (fol. 379 v.). Prolo- 
gus ad thessalonicenses secunda. Ad thessalonicenses secundam...   (fol. 

379 V.). Epistola II ad Thessalonicenses. 12 (fol. 318). Prologus epis- 
tole ad Thimoteum I.* Thimotheum instruit... (fol. 380). S. Pauli epis- 
tola I ad Timotheum.   (fol. 381). Prologas ad thimoteum II.* ítem 

8 


Il4 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

thimotheo... (fol. 381). Epístola II ad Timotheum. 13 (fol. 382). 
Prologas ad titum. Thytum commonefacit... (fol. 382). S. Pauli epís- 
tola ad Titum. 14 (fol. 382 v.). Incípit prologas epístole ad phílemo - 
nem. Phylemoni familiares Utteras... (fol. 382 v.). S. Pauli epístola ad 
Philemonem. 15 (fol. 382 v.). Prologas epístole ad hebreos. Inprimis 
dicendum est... (fol. 383). S. Pauli epístola ad Hebraeos. 16 (fol. 
386). Incípit prologus actus apostolorum. Lucas antiocensis natione 
syrus... (fol. 386). Liber Actuam Apostolorum. 17 (fol. 396 v.). Pro- 
logus (S. Hier. in epístolas canónicas] epístole bí. iacobi. Non est ita 
ordo... (fol. 397). S. Jacobi epístola. 18 (fol. 398). S. Petrí epístola I. 
(fol. 399). Epístola II. 19 (fol. 399 v.). S. Joannís epístola I. (fol. 
400 V.). Epístola 11. (fol. 400 v.). Epístola III. 20 (fol. 401). S. Ju- 
dae epístola. 21 (fol. 401). Incípit prologus [Grilberti Porretaníl apo- 
calipsis. Omnes quipie uolunt uiuere... (M. CC, 862). (fol. 401 v.). Apo- 
calipsis. 

III. (fol. 407). [Remigíi Autissiodorensis interpretatio nominum 
hebraicorumj. Aas apprehendens uel apprehensio... uel consiliatores 
eorum. (Bedae opp., III). 

IV. (fol. 447). (añadido:) Tabula líbrorum biblie per seriem ordi- 
natoram. Génesis... Interpretationes. 

Las interpretaciones de los nombres hebreos son de distinta mano de la 
del códice. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación antigua labrada. 


CÓDICES latinos: c. IV. IS. 115 


e. IV. 18. 


Cód. en perg.; á dos cois.; princ. del sigl. XIV; 113 fols.; 175 x 125 mm. 

S. Isidori Hispalensis sententiarum libri III, excerpta ex syno- 
nimis; S. Gregorii Magni dialogorum liber IV. 

I. 1 (íol. 1). In nomine dei summi. Incipiunt capitula primi libri 
sententiarum beati ysidori epi. yspalensis. Quod deus summus et in- 
commutábilis sil. I... De gloria sanctorum. XXXI. Incipit liber primus. 
[Slummum bonum deus est quia incommutabilis est... des. et nos aseen- 
suri sumus. (fol. 20 V.). Incipiunt capitula libri secundi. Be sapien- 
cia. I... De ahstinentia. XLIIII. Incipit liber secundus. [0]mM¿s qui 
secundum deum sapiens est... des. sed etiam periculum exhihet. (fol. 45). 
Incipiunt capitula libri tercii. Deflagellis dei. I... De exitu mortis. LXVI. 
(íol. 45 V.)- Incipit liber III. ^^ [D]mme sapientie súbtiliias... des. non 
quos celestis aula letificandos includit. Explicit sententiarum liber beati 
ysidori. (tiene algunas notas marginales tomadas especialmente de 
las obras de San Gregorio). 2 (fol. 79 v.). Sententia libri soliloquio- 
rum bti. ysidori. Omni ratione. omni consilio. omni instantia.., des. hec 
tac et uiues. (conf. la edic. de Aróvalo). (fol. 82). (de otra mano tiene 
la oración siguiente:) Dne. deus pater omnipotens qui de nichillo cuneta 
creasti... 

II. (fol. 83). (los dos últimos párrafos del libro III de los Diálogos 
de San Gregorio), (fol. B3). Incipiunt capitula libri IIII. Quod eterna 
spiritualia ideo a carnalibus minus credantur quia ea gtte audiuntper ex- 
perimentum minime nouerunt... De relaxandis ctdpis alienis ut nostre 
relaxentur. (fol. 84). Dialogorum liber IV. Postquam deparadisi gau- 
diis... (falto al fin; llega hasta las palabras:) Si offers munus tuum ad 
altare et recordatus fue. (del cap. De vita et transitu Cassii episcopi). 
(S. Gregorii Magni opp. II, 372). 


Il6 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

En la margen superior del primer folio tiene de letra del siglo XVI: este 
libro es de la yglesia Mayor de salamanca. 

Faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


e. IV. 19. 

Cód. en perg.; sigl. XII-XIII; 126 fols.; 180 x 130 mm. 

S. Isidori Hispalensis quaestiones in Vetus Testamentum. 

(fol. 1 V.). Prologas isidori incipit. Historia sacre legis non sine ali- 
qua... ac nostri tomporis insigniter éloquenti gregorio. Explicit prefatio. 
(fol. 2). Incipiunt cap. libri geneseos. I. Promissio operis áb exordio 
mundi usque ad expulsionem hominum de paradiso... Be ioseph som- 
nio. XXXII. Explíciunt capitula. (fol. 2 v.). Creatura celi et terre... 
des. quod tota die in lege meditans ante non fecit. Explicit liber génesis 
expósitas, (faltan los núms. 65 y 66 del cap. XXXI, según la edic. de 
Arévalo). (fol. 47). Prefatio in éxodo. Quedam misteria ex libro gene- 
si... nec lector incurrat fastidium. (fol. 47). Incipit tractatas exodi. Pri- 
mo omnium septuagínta anime... des. et exoret pro ómnibus in se creden- 
tibus. Explicit liber exodi. (no tiene títulos ni división de capítulos), 
(fol. 66 V.). Incipiunt capitula Libri Levitici. Primum cap. de figuris 
hostiarum... XVII. De ceteris cerimoniis. Incipit textus. Sequens leuiti- 
cus liber hostiarum diuersitates... des. ut possideant in eternum. (fol. 
77 V.). Incipiunt cap. Libri Numeri. I. Cathalogus mansionum... Sex 
fugitiuorum. XXXI. (fol. 78). Incipit tractatus libri nam. Ideo hic li- 
ber ex quinqué Ubris moysi,.. des. etiam omnia uicia extinguamus. Ex- 
plicit liber Numeri. (no tiene título ni separación de prefacio), (fol. 
89 V.). Incipit in deuteronomii prefacio. Liber deuteronomium repetido 
est IlII.^ librorum legis... des. illic sine peccato inueniemur. Finit liber 
deuteronomium. (no tiene títulos ni división de capítulos),   (fol, 96). 


CÓDICES latinos: e. IV. 19. - e. IV. 20. 117 

Incipiunt cap. Libri ihesu nave. 1. De morte moysi et principatu ihesu 
nauc. De chananeo populo extindo. XVIII. Textus incipit. Poat moriem 
moijsi loqtiitur dominua ad iosue... des. quod ex se maiora non suhigit. 
Explioit liber ihesu nave. (fol. 101 v.). Incipiunt cap. lib. iudicum. 
I. De aeruitute populi et liberalione... VIIII. De ruth. Textug. Historia 
iudicum non parua misteriorum sacramenta... des. cum quo illi honor et 
gloria in unitate spiritua sancti in aecula aeculorum. Amen. Explicit li- 
ber iudicum (corregido ruth). (fol. 109). Incipiunt cap. lib. regum. 
I. De natiuitate samuelis... De machaheis. XLII. Incipit textus. Poat U- 
hrum iudicum sequitur regum... des. per quod uiuificatum amorte pecca- 
torum resurgat. (= núra. 2 del cap. lY de las quaestionea in Regum IV. 
Conf. edic. de Aróvalo, Y, 259. El cód. en el texto no tiene división 
de capítulos). 

Epígrafes en letras mayúsculas. 

De la biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


e. IV. 20. 

Cód. en perg. y papel; sigl. XIV; 39 fols.; 200 x 135 mm. 

Innocentii Papae III de vilitate conditionis humanae libri III; 
S. Thomae Aquinatis oíficium de festo Corporis Christi. 

I. (fol . 2). Incipit liber locharii (añadido de otra mano diaconus) 
leuite et cardinalis. de uilitate condicionis umane. [Diño, patri kmo. 
p. dei gratia portuensi epo. lotharius indignua diachonua gratia in pre- 
aenti et gloriam in futuro. Modicum occi quod inter multas angustias... 
ut per id humilis exáltetur. [Index capitum libri I]. De miserabili hu- 
mane condicionis ingressu. I... Quod innocens punitur et nocens non. 
XXXI. Incipit liber primus. [Quitare de uulua matris egresxia sum... des. 
lampas contempla aput cogitationes diuitum. (fol. 11). [Index capitum 
libri secundi]. De culpabili humane conueisacionia progresan. I... De or- 


118 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

natu proprio et mense et dormís. XL. [Incipit liber secundus]. [Tlria 
máxime solent homines affedare... des. accipiet hec omnia nec simul des- 
cendet cum eo gloria eius. (fol. 22). Incipiunt capitula III libri. I. De 
dampnahili humane dissolutionis egressu.,. XX. Quod nichil proderit 
dampnatis. Líber III. [^low est quidem cordis inmunditia... des. sulphur 
et ignis ardens in sécula seculorum. Amen. (fol. 29 v.). (sigue en él cód.:) 
De proprietatibus romanoram. {Ajnte omnia sapientes sunt romani... 
et malignissimi proditores. Explicit liber iste. (no tiene la misma divi- 
sión de los libros ni orden de capítulos que la edic. de Coloniae 1575). 

II. (fol. 32). Incipit oíficium noue sollempnitatis corporis christi 
[S. Thomae Aquinatis]. 

III. (fol. 1 V.). Benedictio pañis. \_B]enedic domine creaturam istam 
pañis... Oratio diacboni ante euangelium. Munda cor meum... Benedic- 
tio sacerdotis. Sit dominus in corde... 

Faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 
Tiene algunas notas marginales de otra mano. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 


e. IV. 21. 

Cód. en perg.; & dos cois.; princ. del sigl. XIV; 653 fols.; 175 x 115 mm. 

Biblia sacra V. et N. Testamenti cum prologis et praefationibus 
S. Hieronymi et alioram, argumentis et interpretatione nominum 
hebraicorum Remigii Autissiodorensis. 

I. V. T. 1 (fol. 1). Incipit epistola sci. ieronimi pbri. ad paulinum 
de ómnibus divine hystorie libris. Frater amhrositis... (fol. 4). [S. Hier. 
praefatio in (renesim]. Desiderii mei desideratas... (fol. 4 v.). (renosis. 
(fol. 27 V.) . Exodus. (fol. 46). Leviticus. (fol. 59 v.). Numeri. (fol. 
80). Deuteronomium. 2 (fol. 97 v.). Incipit prologue [S. Hier.] in li- 
bro iosue. Tándem finito pentatheucho...   (fol. 97 v.). Liber Josué 


CÓDICES latinos: e. IV. 21. 119 

3 (fol. 110). Liber Judicum.   4 (fol. 123). Líber Ruth.   5 (fol. 124 v.). 
Incipit prologas [S. Hier.] in ^librum primum regum. Viginti et duaa 
lateras esse...   (fol. 125 v.). Liber I Reguia.   (fol. 143). Liber II Re- 
gum. .  (fol. 156 V.). Liber III Regum.   (fol. 173). Liber IV Regum. 
6 (íol. 187). Incipit prologue [S. Hier.] in li. paralipomenon. Si septtia- 
ginta interpretum...  (fol. 187 v.). Liber I Paralipomenon.  (fol. 200 v.). 
Incipit prologus [S. Hier.] II paralipomenon. Quomodo grecorum his- 
torias...   (fol. 201). Liber II Paralipomenon.   7 (fol. 218). Incipit 
prologu3 [S. Hier.] in lib. esdre.  Utrum difficilius sit...   (fol. 118 v). 
Liber I Esdrae.  (fol . 223). Liber II (Nehemiae).   (fol. 229). Liber III. 
8 (fol. 235). Incipit prologus [S. Hier.] in 1. thobie. Mirari non desino... 
(fol. 235). Liber Tobiae.   9 (fol. 239 v.). Incipit prologus [S. Hier.] in 
1. iudith. A^id hebreos liber iudith...   (fol. 239 v.). Liber Judith. 
10 (fol. 246). Incipit prologus (S. Hier.] in 1. hester. Librum hester 
uariis translatoribus...   (fol. í^46). Liber Esther.   11 (fol. 252). Incipit 
prologus [S. Hier.] in libro iob. Cogor per singulos...   (fol. 252 v.). 
Alius prologus [S. Hier.]. Si autem fiscellam...   (íol. 253). Liber Job. 
12 (fol. 264). Liber Psalmorum.  13 (fol. 294). Incipit prologus [S. Hier.] 
in prouerbiis salomonis. Jungat epístola...   (fol. 294 v.). Parabolae Sa- 
lomonis.   14 (íol. 304 v.). Incipit prologus [S. Hier.] in ecclesiastee. 
Memini me hoc ferme quinquennio...    (íol. 305). Liber Ecclesiastes. 
15 (fol. 308). Cántica Canticorum.   16 (fol. 310). Incipit prologus in 
li. sapientie. Liber sapientie apud hebreos... {M. CXIII, 1167).  (fol. 310). 
Liber Sapientiae.   17 (fol. 317 y.). Incipit prologus iS. Hier.] in li. 
ecclesiastici. Multorum nobis et magnorum...   (fol. 317 v-). Liber Eccle- 
siastici.   18 (fol. 337). Incipit prologus [S. Hier.] in lib. ysaie prophe- 
te. Nemo cuní prophetas...   (fol. 337 v.). Prophetia Isaiae.   19 (fol. 
361). Incipit prologus [S. Hier.] in li. ieremie prophete. Jeremías pro- 
pheta mi hic prologus...   (fol. 361). Prophetia Jeremiae.   (fol. 388 v.). 
Lamentationes.   (fol. 390 v.). Oratio.   20 (fol. 391). Incipit prefatio 
in lib. baruch. Liber iste qui baruch... {M. CXIV, 63).   (fol. 391). Pro- 
phetia Baruch.   21 (fol. 394 v-). Incipit prologus [S. Hier.] in li. eze- 
chielis prophete. Esechiel prophefa., .   (fol. 394 v.). Prophetia Ezechie- 


120 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

lis. 22 (foJ. 420). Incipit prologus [S. Híer.] in lib. danielis. Danie- 
lem prophetam ivxta LXX interpretes... (fol. 420 v.)- Prophetia Da- 
nielis. 23(fol.431). Incipit prologus [S. Hier.] XII proplietarum. 
Non est ídem ordo... (fol. 431). ítem alius prologas. Temporihus ozie et 
ioathan... (fol. 431 v.). Prophetia Osee. 24 (fol. 435). Incipit prolo- 
gus in librum iohel prophete. Sanctus iohel apud hebreos... (tol. 435), 
ítem alius prologus. Johel filius phatuel descrihit terram... (conf. Tis- 
chendorf, p. LXVIII). (fol. 435). Prophetia Joelis. 25 (fol. 436 v.). 
Incipit prologus in li. amos prophete. Osias rex cum Dei religionem... 
(fol. 436 V.). ítem alius prologus. Amos pastor et rusticus... (Tischen- 
dorf, p. LXVIII), (fol. 437). ítem alius prologus. Hic amos propheta 
non fuit... (ex comm. S. Hier. in Amos), (fol. 437). Prophetia Amos. 
26 (fol. 439 V.), Incipit prologus abdíe prophete. Jacob patriarcha... 
(Biblia cum gloss.). (fol. 440). ítem alius prologus. Hebrei hunc di- 
cunt esse... (ibid,). (fol, 440). Incipit alius prologus, Bsau filius ysaac. 
(fol. 440). Prophetia Abdiae. 27 (fol. 440 v.). Sandum ionam hebrei 
affirmant... (Biblia cum gloss.). (fol. 441). ítem alius prologus. Joñas 
columba... (fol, 441). Prophetia Jonae. 28 (fol. 441 v.). Incipit pro- 
logus michee prophete. Temporibus ioathe achaz et (zechie. , . (fol. 442). 
Prophetia Micheae. 29 (fol. 444). Incipit prologus naum prophete. 
Naum prophetam ante aduentum regis... (fol. 444). Prophetia Naum. 
30 (fol. 445). Incipit in 1. prophete abacuc. Quatuor prophete... (ex 
comm. S. Hier.). (fol. 445 v.). ítem alius prologus. Abacuc amplexans... 
(fol. 446). Prophetia Habacuc. 31 (fol, 446 v.), Incipit prologus so- 
phonie prophete. Tradunt hebrei... (ex comm. S Hier.). (fol. 447). 
Prophetia Sophoniae. 32 (fol, 448), Incipit prologus aggei prophete. 
Jeremias propheta ob causam... (fol. 448 v,), Prophetia Aggaei. 33 (fol, 
449), Incipit prologus zacharie prophete. Anno secundo darii regís... 
(fol. 449 V.). Prophetia Zachariae. 34 (fol. 453 v.). Incipit prologus 
malachie prophete. Deus per moysen... (fol. 454), Prophetia Mala- 
chiae, 35 (fol, 455). Dno. excellentissimo et in cultu christiane reli- 
gionis strenuissimo lodouico regi rabanus uilissimus seruorum... Cum 
8Ímpromptus animorum adparendum... {M. CIX, 1125).   (fol. 455 v.). 


CÓDICES latinos: e. IV. 21. 121 


Reuerentissimo et omni caritatis officio dignissimo geroldo sacri pa- 
lacii archidiácono rabanus nilis dei seruus... Memini me in palacio..» 
(ibid., 1127). (fol. 455 v.)« [Prologas ex S. Isidoro]. Machaheorum lihri 
dúo...   (íol. 455 V.)- Liber I Machabaeomm.   (fol. 470 v.). Liber II. 

II. N. T. 1 (fol. 481). Incipit prologas (argnmentum) super ma- 
theum. Matheus ex iudea sicut in ordine primus... {M. CIII, 273). (fol. 
281 V.). ítem alius prologas. Matheus cum primo predicasset euange^ 
lium... (M. CXIV, 63). (fol. 481 v.)- Evangelium secandum Mat- 
thaeam. 2 (fol. 497). Incipit prologas marci euangeliste. Marchtis 
euangelista dei eledus... (M. CIII, 279). (fol. 497 v.). Evangeliam se- 
cundam Marcam. 3 (fol. 507 v.). Incipit prologas lace eaangeliste. 
Quoniam quidem multi conati stiftt... (M. LXVIII, 255). (fol. 507 v.). 
ítem alias prologas. Lucas syrus natione antiochensis... {M. CIII, 285). 
(fol. 507 V.). Evangeliam secandum Lucam. 4 (fol. 525). Incipit pro- 
logas iohannis eaangeliste. Hic est iohannes euangelista... (M. XQII, 
633). (fol. 525 V.). Evangeliam secandam Joannem. 5 (fol. 588). In- 
cipit ca. (argamentam) in epistolam paali ad romanos. Romani sunt 
in partes ytalie... {M. CXIV, 469). (fol . 538). S. Paali epistola ad Ro- 
manos, 6 (fol. 544 V.). Incipit ca. ad corinthios. Corinthii sunt achai- 
ci... (ibid., 519). (fol. 644 v.). S. Paali epistola I ad Corinthios. (fol. 
550 V.). Incipit ca. in ep. II.* ad cor. Post actam penitentiam... (ibid., 
551). (fol. 550 V.). Epistola II ad Corinthios. 7 (fol. 554 v.). Incipit 
ca. in epa. ad galatas. Galathe sunt greci... (ibid., 569). (fol. 554 v.). 
S. Paali epistola ad Galatas. 8 (fol. 556 v.). Incipit ca. in epa. ad 
ephesios. Ejjhesii sunt asiani... (ibid., 587). (fol. 556 v-). S. Paali epis • 
tola ad Ephesios. 9 (fol. 558 v.). Incipit ca. in epa. ad philippenses. 
Philippenses sunt macedones... (ibid., 601). (fol. 556 v.). S. Paali epis- 
tola ad Philippenses. 10 (fol. 560). Incipit ca. in epa. ad colocenses. 
Colocenses et Mi.,, (ibid., 609). (fol. 560). S. Paali epistola ad Colos- 
senses. 11 (fol. 561 v.). Incipit ca. in epa. ad thessalonicenses. Thessa- 
lonicenses sunt macedones... (ibid., 615). (fol. 561 v.). S. Paali episto-' 
la I ad Thessalonicenses. (fol. 563). Incipit ca. in epa. [II] ad thessa- 
locinenses. Ad thessalonicenses secundam scribit... (ibid., 619).   12 (fol. 


122 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

563 V.)' Incipit ca. in epa. I.* ad thimotheum. Timotheum instruit... 
(ibid., 623). (fol. 564). S. Pauli epístola I ad Timotlieum. (fol. 865 v.). 
Incipit ca. epa. II.* ad thi. ítem timotheo... (ibid., 633). (fol. 565 v.). 
Epistola II ad Timotlieum. 13 (fol. 566 v.). Incipit ca. in epa. ad 
tytum. Tytum commonefacit... (ibid., 637). (fol. 565 v.). S. Pauli epis- 
tola ad Titum. 14 (fol. 567 v.). [Argumentum in epistolam ad Phile- 
monem]. Philemoni familiares litteras... (fol. 567 v.). S. Pauli epistola 
ad Philemonem. 15 (fol. 567 v.). Incipit ca. in epa. ad hebreos. In 
primis dicendum est... (ibid., 643). (fol. 567 v.). S. Pauli epistola ad 
Hebraeos. 16 (fol. 572). Incipit prologus in li. actuum apostolorum. 
Lucas antiocensis natione syrus... (Bibl. cum gloss.). (fol. 572 v.). Li- 
ber Actuum Apostolorum. 17 (fol. 588 v.). Incipit prologus [S. Hier.] 
super canonicales epístolas. Non ita est ordo... (fol. 589). S. Jacobi 
epistola. 18 (fol. 590 v.). S. Petri epistola I. (fol. 592). Epistola 11. 
19 (fol. 593). S. Joannis epistola I. (fol. 595). Epistola II. (fol. 595). 
Epistola III. 20 (fol. 595). S. Judae epistola. 21 (fol. 595 v.). Inci- 
pit prologus [Grilberti Porretani] in libro apocalipsis. Omnes qui pie 
uolunt uiuere in xpo...   (fol. 596). Apocalipsis. 

m. (fol. 605). Incipiunt interpretationes [nominum hebraicorum 
Remigii Autissiodorensis]. Aas appréhendens uel apprehensio... uel con- 
siliatores eorum. Explicit. (Bedae opp. III, 371-480). 

Iniciales miniadas; capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Gonde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: IH. D. 4. 


e. IV. 22. 

Cód. en perg.; sigl. XIII; 137 fols.; 175 x 110 mm. 
Joannis Platearii de Sancto Paulo breviarium; Antidotarla. 
I.  (fol. 1). Incipit prologus breuiarii iohannis de seo. paulo. Assi- 


CÓDICES latinos: e. IV. 22. 123 

dui8 petitionihus me... Quinta uero de fehrihus. Incipiunt capitula libri I. 
De generalibiis signis et causis egritudinum. 1.... De scissura manuum et 
pedum. 26. Incipit liber I.^^ Quoniam longitudini in hoc opere parcere 
desUnanimus... des. medulle bomiie an. IIII. (fol. 12 v.). Incipiunt ca- 
pitula libri II. De dolore capitis. 1.... De ptisi. 29. (fol. 13). Incipit li- 
ber 11."^^ Primi libri series exteriorum passionum tradant... des. de sin- 
gulis aliquid phirima conferí. (fol. 29). Incipiunt capitula libri III. 
De fastidio. 1.... De ape. et uulnere renum et uesice. 25. Incipit li- 
ber III.^* Fastidium fit ex crudis humoribus... des. creatio spondili aihi- 
beatur. (fol. 42 v.). Incipiunt capitula libri IIII. De uulnere uirge et 
tumore testiculorum. 1.... De scia et artética. 16. (fol. 43). Incipit li- 
ber IIII.^* Vulneratur uirga ex humoribus acutis... des. ad finem u^que 
conplevimus. (fol. 50 v.). Incipiunt capitula libri V. (fol. 51). Inci- 
pit liber V."^' Febris est calor innaturalis... des. (incompleto; llega hasta 
las palabras:) et aqua psillii ponatur (del cap. 10). 

II. (fol. 57-137). (Contiene fragmentos de antidotarios y de obras 
módicas. Pérez Bayer les cataloga así: Incerti. Antidotarium initio 
carens. — Incerti. De urinis contriteorum; et denuo recurrit Antidotarium, 
itidem in fine mutilum. — Incerti. Pharmacorum quonimdam confectio, et 
Antidotarium praesertim pro vulneribus, atque externis doloribus. — In^ 
certi. Antidotarium alterum, in quo nonnulla de viribu^ herbarum. Muti- 
lum in fine.). 

En la margen superior de la primera página tiene: Ex Bibliotheca Jo. Jac 
Chiffletii. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


124 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


e. IV. 23. 


Cód. en perg.; sigl. XIV; 87 fols.; 170 x 110 mm. 

S. Fulgentii Ruspensis de regula fidei ad Petrum; S. Thomae 
Aquinatis de articulis fidei et de sacramentis Ecclesiae; S. Isidori 
Hispalensis de fide catholica contra judaeos líber I; Rabbi Samuelis 
epístola ad E. Isaac, Fr. Alfonso Bonihominis O. P. interprete. 

I. (fol. I). [S. Fulgentii Ruspensis episcopí de regula verae fidei ad 
Petrum] (en el cód.:) Incipit líber beatissimí augustini doctoris eximii 
de fide ad petrum. Et contínet quadragínta capitula. Firmissime teñe et 
nuUatenus duhites. Pairem et fiUum et spiritum sandum unum esse... des. 
Et si quis aliter sapit hoc quoque illi deus reuelauit (== caps. lY-XLIV. 
M. LXV, 671-706; conf . append. ad S. Augustini opp. M. XL, 753-778). 

II. 1 (íol. XII V.). Incipit tractatus de articulis fidei editus a íra- 
tre thoma de aquino ordinis íratrum predicatorum. Postulat a me ves- 
tra dilectio ut de articulis fidei... des. et suh alio eius natiuitatem. 
(tomo XYII, 61, de la edic. Eomae 1570). 2 (fol. XXIY). Incipit trac- 
tatus de septem sacramentis ecclesíe in comuní et in speciali secun- 
dum fratrem thomam de aquino ordinis fratrum predicatorum. JVmmc 
restat uidere et considerare de sacramentis... des. que consistit in septem 
dotihus anime et corporis. (ibid. XVII, 62 y.). 3 (fol. XXXI), De 
septem dotibus que conferuntur in prima virtute sacramentorum se- 
cundum fratrem thomam de aquino de ordine íratrum predicatorum. 
Horum autem uirtute sacramentorum... uiuit et regnat deus per infinita 
sécula seculorum. Amen, (es la conclusión del opúsculo anterior). 

in.  (fol. XXXII). Incipit liber ysidori contra paganos heréticos 

et iudeos.[ Domine et dilecte sorori florentie. Quedam que diuersis 

iemporihus m] ueteris testamenti lihris... des. ascensionemque eius in 

celi regnum atque judicium declarauimus. (opp. VI de la edic. Aróvalo). 


CÓDICES latinos: e. IV. 23. - e. IV. 24. 125 

Explicit libellus dni. ysidori epi. de fide catholica de ueteri ot nono 
testamento editas contra jadeos impíos. Qiú ducti sacrilega cedíate in 
8U0 talmuth scripserunt et scriptum retinent quod seruant... captua cruci- 
fixtis et morlnus jubente predicta helena. 

IV. (fol. LXVII). Incipit epístola fratrís Alfonsí boni homínís or- 
dinis predícatoram saper translatíone epistole Rabbí Saraaelís qaam 
fecit de Arábico in latínum. Beuerendissimo in xpo. patri hugoni ma- 
gistro ordinis predicatorum... Cum ego propter paruitatem meam... per 
multa témpora in sui gratia et amore scripta parisius per manum modici 
serui vestri. (fol. LXVIII). In nomine dni. nrí. misericordís in qao 
speramas. Incipit epistola Rabbi samaelís oriandi de ciaitate et regno 
Marrocliiaram missa Rabbi ysaach magistro Sinagoge in sabiulica 
ciaitate in regno predicto anno a natiaitate dni. M.*' Sed translata de 
Arábico in latinam per fratrem Alfonsum boni kominis hispanam 
ordinis predicatorum Anno dni. M.° CCC.° XXXIX.° Dni. benedicti 
pape XII. anno V." Unde ad quid valeat plenius declarabitur cum ti- 
tulo qui est talis. Epistola quam scripsit magister samuel israhelita 
oriundas de ciaitate regni marrochiarum ad rabbi ysaach magistrum 
Sinagoge que est in subiulica in regno predicto. Conseruet te deus us- 
quequo terminetur ista captiuitas... des. et seruant legem nouam sicut apos- 
toli predixerunt eis. (publicada muchas veces). 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


e. IV. 24. 

Cód. en perg.; sigl. XII; 102 fols.; 193 x 105 mm. 

Macrobii in somnium Scipionis libri II; Porphyrii introductio- 
nee; Fr. Guillelmi Paganeri, O. Carm. introductiones Dialecticae. 

I.  (fol. 1). [Somnium Scipionis ex libro sexto Ciceronis de Repu- 


126 REAL  BIBLIOTECA  DEL ESCORIAL 

blica]. Cum in Affricam uenissem... ego somno solutus sum, (fol. 6) 
[Macrobii in somnium Scipionis lib. I]. ínter platonis et ciceronis li- 
bros... des. disputacione sequentium reservemus. Explicit liber primas, 
(fol. 52). Introducciones Porphirii. Quoniam quidem umane sciencie ra- 
cionahilis tradafus philosophie... (fol. 54). [Macrobii] incipit liber se- 
cundus. Superiore commentario eustachii... des. quo uniuersa phylosophie 
continetur integritas. Explicit liber Macrobii. 

II. (fol. 98 V.). Introducciones dialetice artis secundum magistrum 
G. paganellum (= Guillelmum Paganerum, O. Carm.?). Incoantihus 
dialeticam utile est scire quid sil dialetica... 

En la hoja de guarda tiene: (Jompre este libro en V^ (Valladolid) a Y de 
novi.e 1545 de Ant" Tellez librero con otros seys libros. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Tiene notas marginales. 

Las Introduetiones de Porfirio y de Paganello son de mano del siglo XIV. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


f. I. 1. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 361 fols.; 405 x 275 mm. 
Bernardi Briocani gesta et miracula confessorum Christi. 

(fol. I). Incipit prologas libri tertii (quarti) continentis gesta et 
miracula confessorum. Gesta et ordinem successionis romanorum impe- 
ratorum a tempore Tiherii... Nomina vero confessorum de quihus loquitur 
liber iste sunt hec omnia que secuntur. Sub Tiberio imperaiore. Sanctus 
philipus 11^ diaconus... Sanctus hugo abhas boneuallis. (fol. V v.). [No- 
mina Sanctorum ordine alphabetico]. Aristarcus... Zacharias. (fol. 1). 
Incipit liber quartus qui continet gesta et miracula confesorum... 
\M'\ortuo Octauiano augusto secundo romanorum imperatore... des. (in- 
completo; llega hasta las palabras:) non arbitror graue videri si paulu 
(de la vida de San Ambrosio). 


CÓDICES latinos: f. 1. 1. - f. i. 2. 127 


Escrito de varias manos. 

Le faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. H. 2. -I. M. 13. 


f. I. 2. 

Cód. en papel; á una y á dos cois.; sigl. XV; 79 fols.; 395 x 280 mm. 

Vincentii Arias de Ballebona epi. Placentini opusculum de jure 
in regnum Aragonum; consilia jaris in successionem regni Aragonum 
Prancisci et Lupi, Martini Sánchez, Alvari Pérez de Sevilla et 
Gundisalvi Gómez. 

I. (fol. 1). [Vincentii Arias de Ballebona episcopi Placentini opus- 
culum de jure in regnum Aragonum ad Ferdinandum iníantem]. Mi- 
rifice honitatis ac inmense caritatis. mirequó pietalis illtistri.^ Magni- 
fico principi et dno. domino meo infanti femando predarissimo filio 
illtistri.'"^ memorie dni. iohannis regís ac clarissime domine Ellionoris re- 
gine castelle et Ugionis Vincendus arie de baile hona... Sequuntur ques- 
tiones generales preámbulo ad questiones speciales que possunt moue- 
ri ad sciendum cui debentur regna et alia dominia que vacarunt per 
mortem clarissime memorie domini martini regis aragonum. Quero 
primo. Quojure regna fuerunt condita... des. facti experientia. Rebus ipsis 
liquidata loquor. Explicit tractatus conpositus super preambulis qui- 
busdam generalibus questionibus ad cognoscendum quo iure et qui- 
bus personis regna de jure deferuntur cum vacant et an ita feminis 
sicut masculis et an ita masculis filiis íeminarum sicut masculis íiliis 
masculorum et an summi principes de suo principatu possint inter 
vinos uel causa mortis disponere pro libito sue uoluntatis sicut de 
alio suo patrimonio et an possit introduci de consuetudine quod libe- 
re possint disponere ut est dictum. (fol. 38 v.)- [Dubium: An Frede- 
ricus nominatus filius naturalis genitus ex soluta Tarsia de Trinaclia 


128 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

et ex Martino olim rege Trinacliae filio Dni. Martini regis Aragoniae 
illustrissimae memoriae virtute dispensationis, legitimationis seu 
privillegii dicfci sui avi posset admitti ad successionem alicujus de 
regnis vacan tibus per mortem sui avi ect.]. Quia fredericus de aragonia 
natus in ínsula cicilie... des. nec dehet de jure admitti dictus fredericus ad 
successionem regnorum predictorum nec preiudicare dictis legiUmis qua- 
licumque modo. (fol. 45). Illustrissime princeps et domine mi singa- 
larissime. Sunt in conpendio omnium prescriptorum conclusiones in 
effectu hec que sequntur. Scilicet. Prime generalis questionis principa- 
lis est conclusio quod regna que nutu diuino... des. siue cognato dictorum 
suorum patris et aui quemcumque sit in gradu mille.^° potest de iurepro- 
poni. Deo gratias. 

II. [Consilia juris in successionem regni aragonum tempore mor- 
tis regis Martini]. 1 (fol. 47). [Oonsilium íratrum Francisci et Lupi] . 
Hic ponitur titulus questionis. Titttlus primus seu thema ex quo éliciun- 
tur sex questiones est ualde ohstrusus... des. porque su alma salue e su 
onrra sea guardada. 2 (fol. 53). [Consilium Martini Sánchez], (al 
principio tiene el mandato del Infante D. Fernando y la enumeración 
de las cuestiones). In dei nomine amen suh breui conpendio cum studio 
et cum dificúltate mei ingenii... des. de prejudicio alieno non est locus 
sorti Ínter eos. 3 (fol. 59). [Consilium Alvari Pérez canonici Hispa- 
lensis]. Serenissime princeps sex questiones quas super fado regni ara- 
gonum... des. quia non ex malicia sed ex mei ingenioli paruitate accidere 
potuit. 4 (fol. 75). [Oonsilium Gundisalvi Gómez procuratoris fisci] . 
In nomine dni. amen sic incipit lex c. de ofi. p. p. afri in nomine dni. 
quia sucesiones regnorum fundantur... des. et si dignus sum redargutione 
quod credo sit curialis reprehensio ut cenóse ad galum. 

Tiene al principio tres hojas añadidas. En la primera tiene el siguiente tí- 
tulo: Libro de los paresceres fundados en derecho que se tomaron de muy grandes letra- 
dos acerca de la diferencia que tuuieron el rey don Juan el segundo y el Infante don 
Femando su tío y otras personas sobre la sucessión de los reynos de la corona de Aragón 
por muerte del rey don Martin. Año de 1412. Y después: Con este libro siruio a su mu- 
gestad el doctor Burgos de paz. Vezino de Valladolid mediado el mes de Jullio de 1574 


CÓDICES latinos: f. I. 2. - f. I. 3. 120 

año8. En la segunda hoja tiene: Las personas que dieron estos parezeres son la$ si- 
guientes. El doctor Vizente Arias de Balbuena, obispo que fue de Plasenzia, y el primero 
que gloso el fuero Real, a fojas 1. — Dos hermanos que se llamaron francisco y López, 
a foj.áT. — El doctor Martin Sánchez, a foj. 53.— El doctor Alhar Pérez de Seuilla, ca- 
nónigo de Seuilla. a foj. 59.— El doctor Gonzalo Gómez procurador fiscal, a foj. 75.— 
A estos letrados se les tomó Juramento por el señor ynfante don femando, para que con- 
forme a Jmtícia darían sus parezeres. como consta en la hoja 53 deste libro, en el prin- 
cipio de la primera coluna, y en la hoja 59. en el fin de la quarta coluna, y principio de la 
siguiente. — Las questiones sobre que dieron parezer estos letrados están en la hoja 59 en 
la .i. coluna, aunque otras algunas pone Vizente Arias aqui en la hoja primera y siguien- 
tes. Después tiene: Memoria de alguno» capitulas de la coronica del señor Rey don 
Juan el segundo, en que se haze mención destos parezeres. Y al fin de ella: Esta memo- 
ria saco en brebe el doctor Burgos de Faz vezino de Yalladolid año de 1574. 

El opúsculo de Arias de Balboa tiene adiciones marginales. 

Iniciales de adorno. 

Encuademación labrada en oro. 

Sign. ant.: I. O. 24. 


f. I 3. 

Cód. en perg.; año 1410; 55 fols.; 395 x 260 mra. 

Boethii de consolatione Philosophiae cum expositione Fr. Nicolai 
Treveth,0. P. 

(fol. I V.). [Prologue Fr. Nicolai Treveth]. Exjplanationem librorum 
de consolatione Boecii phy. aggressurus... ad intelectum subsequentium 
dicta suffíciant. (fol. II). [Prologas ejusdem]. Consolationes tue letifí- 
cauerunt animam meam... ut patet per hoecium istum in prologo musice. 
(fol. 1). Anitii Manlii Torquati Seuorini Boetii uiri clarissimi Excon- 
sulis ordinarii Patricii de consolatione phylosophyca. Liber primas 
incipit. Carmina qui condam studio florante peregi... (fol. 1). Incipit 
expositio librorum Boetii de consolatione phylosophyca secundum 
íratrem Nicholaum treueth anglicum ordinis predicatorum edita. 


130 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Carmina qui condam ect, Volens igitur hoetius agere de consolatione phylo- 
sophyca primo inducit... des. vel non regnenf. Et sic terminatur liherpri- 
mus continens metra septem et prosas sex. (íol. 11 v.). Incipit liber se- 
cundas. In quo agitar contra fortunam et eius bona. (fol. 11 v.)- 
[Expositio libri II] . Post hecpaulisper ohticuit. Prosa prima lihri secun- 
di... des. causando in eis concordiam amicitie. Et sic terminatur liber se- 
cundus continens prosas octo et metra octo. (fol. 20 v.). Incipit Liber 
tertius. In quo ostenditur ubi sit uera felicitas et quis finis omnium 
rerum et quibus gubernaculis mundus regatar. (fol. 20 v.). [Expo- 
sitio libri III]. Jam cantum illa finierat. cum me. Prosa prima lihri ter^ 
tu postquam phylosophya consolata est... des. dumest intentus i&tis terre- 
nis que sunt Ínfima. Et hoc terminatur liber tertius. (íol. 34). Incipit 
liber Quartus. In quo ostenditur. quod bonis semper est bene. et ma- 
lis semper est male. (fol. 34 v.). [Expositio libri IV]. Hec cum phylo- 
sophya dignitate. Prosa prima libri quarti... des. ut euidentius patet in 
libro de ymaginibus stéllarum. Et sic finit liber quartus habens prosas 7 
et Metra 7. (fol. 47). Incipit liber quintus. In quo soluuntur questio- 
nes ex precedentibus orte. scilicet. de casa et fortuna, de libértate 
humani arbitrii. et de prouidentia dei. (fol. 47). [Expositio libri V]. 
Dixerat orationisque. Prosa prima libri quinti... des. cum actiones nostre 
sint in conspectu Judiéis cernentis cuneta qui est dominus deus noster 
omnipotens yhs. xps. Cui sit honor... Et sic termitatur Liber quintus con- 
tinens prosas VI et metra V. Et sunl in toto libro prose XXXVIIII et me 
tra totidem. 

Al fin tiene: Et completus fuit. MCCCCX. clie martis. nono menais maii. 
Iniciales miniadas; capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
La exposición va á las márgenes. — Los prólogos están añadidos de otra 
mano. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.; I. L. 17.— I E. 6. 


códícés latinos: f. 1. 4. -f. I. 5. 13Í 


f. I. 4. 

Cód. en perg.; á dos cois.; princ. del sigl. XIV; 56 fols.; 180 x 245 mm. 

[Quaestiones medicae Bononiae et Senis disputatae per magistros 
Joannem de Parma, Mundinum de Lentiis, Jacobum de Placentia, 
Bertruciura, Albertum de Zanchariis, Julianum, Dinum do Garbo de 
Florentia, Philippum, Antonium de Parma, et Gentilem de Cingallo]. 

Iniciales y capitales en rojo; la primera en azul y rojo; le faltan muchas. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. N. 9.— I. L. 16. 


.   f. I. 5. 

Cód. en papel; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 200 fols.; 375 x 275 mm. 

Gentilis de Fulgineo expositio a f en IX usque ad fen XVI tertii 
libri Canonis Avicennae. 

(fol. 1). Per giittur inteUigimus. Determinauü Auicena de dispositio- 
nibus memhrorum animatorum... ex incisione non mordeatur a frígido ect. 
Explicit expositio magri. gentilis de íulgineo super 9.°* fen 3." ani- 
cene. (fol. 14). Canna quidem pulmonis. Hec est 2.^ pars principalis 
huius 3." canonis auicene... tamen vel stmt intellecta ex hoc capitulo vel ex 
aliis capituUs huius 3.'» vel 4J' Explota est expositio magri. gentilis de 
íulgineo super decima íen 3.'^ libri auicene. (fol. 56 v.)- Sequitur 
eiusdem expositio super XI.** Motus autem. 3."« canon diuiditur in 
quinqué partes... quod ex camüla salus speratur. ect. Explicit exposi- 
tio fen XI gentilis. (fol. 85). Sequitur expositio eiusdem supra duo- 
decimam. Mamilla est membrum. In precedentibus tribus fen...: non cu- 


132 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ratur ut auicena 2° canonis capitulo de sanguine... Explicit expositio 
Gentilis de Falgineo profundissimi speculatoris in medicina su- 
per XII.* fen 3." cuius anima requiescat in pace. (fol. 93). Meri qui- 
dem est compositum. Huc visque expediuit se auicena... quia utriusque 
dicta soluuntur. Explicit expositio gentilis super 13.* fen gloriosi prin- 
cipie auicene. (fol. 153). Epar est menhrum ect. Menhra factia. nutri- 
menti ut supra dicehatur... unde fit euaporatio absque resolutione. Expli- 
cit fen 14.* auicene commentata per excellentissimum artium ac me- 
dicine professorem M. gentilem de fulgineo scripta per me Nycolaum 
vnime de gandauo die YIII* Julii ad Dei laudem et eximii medicine 
ac artium monarche M. petri de tossingano dni. et pris. sui precipui. 
(fol. 183). Fel est cistis. a fen. 13."' usque ad presentem... sed natura inci- 
piente sihi posset auxiliari. Explicit fen. XV.* (fol. 190). Incipit XYI.* 
Creator sublimis. In superiori fen. auicena... ista cibaria 2.° illa ciharia. 

Iniciales y capitales en azul y rojo. 
Los folios 150, 151 y 152 en blanco. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: I. E. 5.-II. L. 93. 


f. I. 7. 

Cód. en perg.; sigl. XVI; 162 fols.; 365 x 255 mm. 

S. Beati de Liebana in Apocalipsim commentaria. 

(fol. 1). (en el cód.:) Aprigii episcopi Pacensis ecolesiae interpreta- 
tio in Apocalipsis Joannis apostoli. Biforme diuinae legis historiam... 
(fol. 14 V.). Líber II (en el códice no hay división). Ecclesia graeciim 
est quod in latinum uertitur conuocatio... (fol. 59 v.). Liber III (en el 
códice no hay división). Post complectum septimanarum numerum eccle- 
8iae... (fol. 78 v.). Liber IV. (fol. 99 v.). Liber V (en el cód.: Expli- 
cit liber quintus).   (fol. 111 v.). Liber VI (en el códice no hay divi- 


CÓDICES latinos: f. I. 7. -f. I. 8. 133 

sión). Scire autem opus est... (fol. 131 en el cód. 121). Liber VII. 
(fol. 121 V. en el cód. 111 v.). Liber VIII. (fol. 135 v. en el cód. 125 v.). 
Liber IX. (fol. 140 v. en el cód. 130 v.). Liber X. (fol. 145 v. en 
el cód. 135 V.). Liber XI. (fol. 151 v. en el cód. 141 v.). Liber XII: 
des. sed secundum quod uiuunt, mole intelUgendo immutant: quia urma- 
quisque legens ita intelUgendo. (conf. la edic. del P. Plórez de Sancti 
Beati in Apocalypsin commentaria Madrid 1770). 

Desde el 109 tiene equivocada la foliación. El cuaderno R está mal encua- 
dernado. 

Al principio tiene el elogio de Apringio por San Isidoro. 

En la hoja última de guarda tiene: este libro se a de entregar en Salamanca 
al m. RAo padre maestro mando para que le vea y envié suparescer. Marmol. También 
en la primera hoja de guarda tiene: marmol. 

La primera página orlada en oro y colores; iniciales en oro y colores. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: I. C. 1.— II. L. 20. 


f. I. 8. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 432 fols.; 357 x 237 mm. 

Avicennae canonis libri I, III, IV, et V, Gerardo Carmonense in- 
terprete. 

(fol. 1). Liber canonis primas quem princeps aboali abuicenini de 
medicina edidit translatus a magistro Girardo cremomonensi in tole- 
te de arábico in latinum. verba aboali abuic. In primis deo gratias 
agemus... liber quintus est de componendis medicinis et ipse est antidota- 
ritis. (fol. 1). Index capitulorum libri I. (fol. 2 v.). Incipit liber 
primus. Dico quod medicina est scientia... des. secundum innumerabiles 
eius misericordias, amen. Explicit liber primus canonis auicene. (fol. 
79). Index capitulorum libri III. (fol. 81). Liber III. Inquit Galenus 
intentio in creando caput... des. et ficus decocte coniunctim et singulari' 


134 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ter. Explicit liber tertius. (íol. 291). Index capitulorum libri IV. 
(fol. 293 V.)- Liber IV. Fehris est calor extraneus... des. et in fine eius 
emplastrum basiUcon. Expletus est liber IIII.^^ libri canonis principis 
habohali hassen filii alideseni. (fol. 395). Liber V. Postquam expedi- 
U sumus in lihris IIILo^... des. ohoU VIH. sunt kerates XXllII. Exple- 
tus est liber quintas libri canonis qui est antidotarius senis regis 
abhoali basen filii ali abinseni... (después tiene:) Confecio trociscorum 
de cárabe de libro ameti filii ysaac... (y otras recetas). (fol. 425). Inci- 
piunt sinónima auicene. Alfachini i. medicus... Zegi i. atramentum uel 
uitreolum. (conf. edic. Venetiis 1527). 

Al ñn añadido de mano distinta tiene abreviado el libro segundo y otras 
notas. 

Las iniciales de los libros en oro y colores; las demás y las capitales en 
azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Procede de la librería de Felipe II, ó de los adquiridos en Flandes por 
Arias Montano. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro los escudos de 
San Lorenzo y de España; corto dorado. 

Sign. ant: II. L. 15.— I. D. 17. 


1.  X.  o» 

Cód. en perg.; sigl. XV; 122 fols.; 253 x 137 mm. 

Bartholomaei Faccii rerum gestarum Alfonsi regis libri X; An- 
tonii Panormitani in Alfonsi regis dicta aut facta libri IV. 

I. (fol. 1). Bartholomei Faccii reram gestarum Alfonsi regis liber 
primus incipit íeliciter. [Praefatio]. Etsi nonnuUos viros hec etas tuUt... 
aperiam repetens paulo altius. [Liber I]. Martinus quinttis pontifex 
maximus is qui sacrosanctam... (fol. 9 v.)- Liber II. (fol. 15). Li- 
ber III. (fol. 22 V.). Liber IV. (fol. 36). Liber V. (fol. 42). Liber VI. 
(íol. 51 V.). Liber VIL   (íol. 61). Liber VIII.   (íol . 76 v.). Liber IX. 


CÓDICES latinos: f. I. 9. - f. 1. 10. 135 

(fol. 86 V.). Liber X: des. qui tum grauiter egrotabat e uita disceasit. Fi- 
nia libri decimi. Deo gratias. amen. Facto fine pia laudetur airgo Ma- 
na. Per me B. et M. (conf. odie. Lugduni 15G0). 

II. 1 (fol. 99). Antonii Panhormite in Alfonsi regis dicta aut facta 
memoratu digna prohemium incipit. Xenophon ia qnem Greci non ais 
re... accendere cantu. Liber I. Fortiter. Omhant et quidem suppliciter... 
(fol. 103 V.). Liber II. (fol. 109 v.). Liber III. (fol. 116). Liber IV: 
et fortimatutn sit confestim suscipere. Auetote. Finis Alfonsi regis et 
dicta et facta memoratu digna ab Antonio Panhormita in hisce com- 
mentariis collecta explicit. 2 (fol. 120 v.). Alfonsi regis triumphus 
ab Antonio Panhormita feliciter incipit. Postea quam rex cum princi- 
pihus regni... et iam aduesper aséente per ductus est. Finis regii triumphi. 
Facto fine pia laudetur Virgo Maria. Per me B. et M. (conf. edic. Ba- 
sileae 1538). 

Primera página orlada on oro y colores, y en la margen inferior un escudo 
de armas; iniciales do adorno en oro y colores; capitales on oro; epígrafes 
en rojo. 

Tiene al fin el signo de ex lihris ólq Felipe 11. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: I. A. 19.— 1. 1. 18. 


f. I. 10. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 136 fols.; 355 x 235 mm. 

Arnaldi de Villanova de conserranda juventute et retardanda 
senectute liber, de aqua vitae simplici et composita tractatue; Fr. 
Christophori Veneti de lapide minerali; Joannis Anglici septem 
propositiones ex eius Rosario; Lucidarium super Raimundum Lu- 
llium; Franclsci Bolani particulare; Alphidii philosophi claves; 
tractatus de lapide philosopliico. 

I.  1 (fol. 1). Liber vite phylosopliorum Arnaldi de villa noua de 


136 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


retardanda senectute ad serenissimum principem... Domine mundi qui 
ex bina stirpe nohili originem assumpsisti.,. des. et caloris proprie speciei 
receptio a specuUs. Explicit liber philosophorum Arnaldi de villa noua 
siue de conseruatione iuuentutis, et reparatione senectutis... 2 (fol. 
29). Clarissimi et Excellentissimi Philosophi medicique magistri Ar- 
naldi de Villa noua de Aqua uitae simplici et composita tractatas 
pulclierrimus incipit. Humanum corpus^ cum sit compositum... des. qui 
tantam Mis in rebus uirtutem contulerit: Cui semper sit laus et honor. Ex- 
plicit liber de aquis, a sapienti et perito magistro Arnaldo de Yilla- 
noua, secundum duodecim signa, et secundum duodecim partes cor- 
poris humani principales. 

II. (fol. 49). Praeclarum opus fris. Ohristophori ueneti quod ple- 
rique Thomae de Aquino intitulant, super Lapide minerali... Innoie. 
dni. nri. Jesu Christi. Amen. Hic autem didum Arislotelis 4 meteorum 
soluittir cum dicit... des. Ubi sunt elementad Secundus ignis, Explicit 
praeclarum opus iris. Christopliori Veneti super Lapide minerali. 

III. (íol. 59). Septem propositiones ex Rosario Joannis Anglici, in 
quibus continetur Lapis philosophicus. 

IV. (íol. 63). Incipit breue compendium siue Lucidarium super 
Raymundum Lulium Maioricarum. 

V. (fol. 66). Incipit opus seu p articulare ad Álbum uerissimum et 
expertum per me Franciscuní Bolanum ex libris philosophorum ex- 
traclum, et in hac materna lingua in hoc rudi stilo hoc ordine com- 
positum. B. Libram mediam Jouis fini... des. et tua in me beneuoJentia 
etiam atque etiam rogo. Explicit praeclarum opus Francisci Bolani 
quondam mag. Dni. Candiani. 

VI. (fol. 7.S V.). Olaues quinqué Alphidii philosophi. (fol. 74). [De 
lapide philosophico]. In dei nomine et sánete et indiuidue trinitatis pa- 
tris et filii et spiritus sancti. Amen. Procedamtis ad compositionem medi- 
cine seu elixiris: Alii autem nominant lapidem philosophicum... (fol . 91). 
Incipit quidam tractatus de compositione Lapidis philosophici. La- 
pis est substantia purissima sulphurum sublimatorum... 


CÓDICES latinos: í. I. 10. -í. I. 11. 137 


Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: VIII. I. G. 1. -V. H. 19. 


f. L IL 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 42 fols.; 345 x 250 mm. 

Aristotelis problemata juxta antiquam translationem; Alexandrl 
Aphrodisiensis problemata, Petro Aponensi interprete. 

I. (fol. 1). Incipiunt problemata aristotelis secundum speciem 
compilationis. [Repertorium]. De problematibus que sunt circa medici- 
nalia... De Mis que sunt circa colorem. (fol. 1). Propter quod tnagne su- 
perhabundantie egritudiales... (al fol. 16 v. tiene de mano del siglo XVI: 
Aqui falta el fin desta partícula 15 y todas las 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 3 pro- 
blemas de la 22) des. pro eo quod sunt pre manibus facile est consumere 
humidum. Expliciuot problemata aristotilis secundum nouam trans- 
lationem. (conf. edic. Venetiis 1519). 

II. (fol. 31). Incipiunt problemata alexandri affrodiseos transla- 
ta p. M. petrum Aponensem (en el cód.: padubanensem) padue de gre- 
co in latinum. Archo. tr. único... des. aut diuersa inferiorum et superio- 
rum molle figuratione. Explicit liber problematum alexandrii affro- 
diseos translatus per petrum padubanensem padue de greco in 
latinum. M. CCC. secundo XV. die decembris. et sunt omnia proble- 
mata numero 197. 

Tiene correcciones y notas marginales. 

Iniciales y capitales en azul y rojo. 

En la parte inferior de la primera hoja de guarda tiene: predi ducattu III. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado, 

Sign. ant.: I. K. 12. 


138 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


'^l I. 12. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV y XII; 764 cois. + 14 fols.; 340 x 220 mm. 
Rabani Mauri de universo libri XXII; Descriptio mappae mundi. 

I. (col. 1). Incipit epístola dompni rabani mauri maguntiacensis 
archiepiscopi ad gloriosum regem loduuicum in libro ethimologia- 
rum. Domino excellentissimo et omni honore dignissimo loduuico regi... 
Audita hona opinione uestra que predicatur... in celesti regno gaudio hea- 
tiflcet sempiterno, (col. 4). Incipit preíatio eiusdern ad hemonem epis- 
copum. Domino reuerendissimo et cum om,ni caritatis officio mérito uene- 
rando etque colendo patri hemmoni episcopo... Memor boni studii tui... 
intra in gmidium domini tui... (col. 6). Index capitulorum libro- 
rum I-XXII. (col. 7). Liber I. Primum apud hebreos del nomen eli 
dicitur.,. (col. 26). Líber II. Adam sicut beatus ieronimus tradidit... 
(col. 48). Liber III. Pharao nomen est non nominis sed honoris.,. (col. 
72). Líber IV. Inprimis igitur notandum est quod quatuor euangeliste... 
(col. 110). Líber V. Vetus testamentum ideo dicitur... (col. 153). Li- 
ber VI. [N]atura dicta áb.eo quod nasci aliquid faciat... (col. 205). Li- 
ber VIL Gradus etatis sex sunt... (col. 253). Líber VIII. Bestiarum 
uocahulum proprie conuenit leonibus... (falta desde la col. 284 á la 333 
que contenían el fin del cap. de piscibus y los caps, de avibus y de mi- 
nutis avibus del lib. VIII, y los 19 primeros capítulos del líb. IX). 
(col. 341). Liber X. Témpora igitur a temperamento nomen accipiunt... 
(col. 375). Líber XI. Aquarum nature diuersitas multa est... (col. 402). 
Liber XII. Terra est in media mundi regione... (col. 442). Líber XIII. 
Montes sunt tumores terrarum... (col. 462). Líber XIV. Ciuitas est 
hominum muUitudo... (falta desde la col. 476 á la 525 que contenían 
parte del cap. deportis y los restantes del líb. XIV, y los tres prime- 
ros capítulos y el principio del cuarto del lib. XV). (col. b-iO). Lí- 
ber XVI. Linguarum diuersitas exorta est...   (col. 571) Líber XVII. 


CÓDICES latinos: f. I. 12. -f. I. 13. 139 

Puluis didua quod uitienti... (col. 59í)). Liber XVIII. Ponderum ac 
mensurarum iiiuat cognoscere modiim... (col. 629). Liber XIX. Cultu- 
ra est qua frumenta uel uina magno labore queruntur... (col. 666). Li- 
ber XX. Primus bella instituU ninus rex assiriorum... (col. 692). Li- 
ber XXI. Arcium quanimdam uocabula quibus aliquid fabricatur... 
(col. 733). Liber XXII. Primus dedalus mensam et sellam fecit... (falto 
al ñn; llega liasta las palabras et conteratur ydria super del cap. de ins- 
trumentis hortorum). (M. CXI). 

11. (fol. 765). Incipit prologas in descriptione mappe mundi. Sa- 
pientes uiri tam seculari quam ecclesiastica litteratura edocii... Ínsulas 
quoque ínter eos sitas sícut in mappa mundi inueniuntur annotamus. 
Explicit prologas. Incipiunt capitula. /. De XII. uentis... XXVIII. De 
situ quarumdam ínsularum. Expliciunt capitula. (fol. 765 v.). Des- 
criptiirus orbem terre primum pono circulum maris occeani... des. que et 
cultu et memoria magis celebres habenttir. (fol. 773 v.). Situs diuersa- 
rum prouinciarum. (fol. 774). In prouinciia gallicanis ciuitates sunt 
he. (fol. 775). Beda de nominibus regionum et ciuitatum que in acti- 
bus apostolorum habentur. Acheldemach. ager sanguinis. qui est in 
helia... Ex una parte muru3 communis est urbis et byrse imminens mari. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo; la Descripción tiene 
las iniciales y capitales sólo en rojo. 

La obra de Rábano Mauro tiene numeradas las líneas de cinco en cinco. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: H. C. l.-V. G. 3. 


f. I. 13. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV: 154 fols.; 327 x 225 mm. 

Galfredi de Trano summa super titulis Decretalium. 

(fol. I). Incipit summa super titulis decretorum compilata a Mgro. 


140 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

gaufrido de tarranto... Glosarum diuersitas intelligentiam texltis non 
numquam ohtenehrat,.. tales alios esse uolo intelledores meorum. Liber I. 
Post proemium in quo hreuiter edocemur... (fol. XXXXIIII v.)« Li- 
ber II. ExplicUis quihusdam iudiciorum preparatoriis ad tradatum de 
iudicüs accedamus... (fol. LXXVII v.). Liber III. Finito tradatu iudi- 
ciorum a quibus derici abstinere debent... (fol. OVI). Liber IV. Post- 
quam de Mis que ad dericos pertinent... (fol. CXXI v.). Liber V. Pro- 
xime tradauimus de accusatore matrimonii. . . (falto al fin). 

Tiene algunas notas marginales. 

La primera inicial miniada; las demás de adorno en oro y colores; capita- 
les en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant,: VII. O. 2.— V. H. 16. 


f. I. 14. 

Cód. en perg.; á dos cois,; fin del sigl. XIV; 352 fols.; 350 x 245 mm. 
S. Thomae Aquinatis in quartum librum Sententiarum. 

(fol. 1). [Sti. Thomae Aquinatis in quartum librum Santentiarum]. 
Misit uerbum suum et sanauit eos et eripuit eos... des. et finis ad quem 
omnia ordinantur cui est honor et gloria in sécula seculorum. Amen. Ex- 
plicit quartus íratris thome de aquino ordinis predicatorum. (fol. 
347 V.). [Index quaestionum et articulorum libri IV]. (edic. Ro 
mae 1570, tomo VII). 

Iniciales y capitales en azul y rojo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: I. L. 12.  I. D. 15. 


CÓDICES latinos: f. I. 14. -í. 1. 15. -í. I. 16. 141 


f. I. 15. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin. del sigl. XIV; 172 fols.; 325 x 220 mm. 

S. Thomae Aquinatis tertia pars Summae Theologicae. 

(fol. [S. Thomae Aquinatis tertia pars Summae Theologicae]. Quia 
saluator noster dns. ihs. xps. teste angelo... des. non distinguitur peniten- 
tía mortalium et uenialium. (fol. 168 v.). Incipiunt capitula tercie 
partis fratris thome de aquino ordinis fratrum predicatorum. (edic. 
Romae 1570, tomo XII). 

En la margen superior de la primera hoja tiene: XVII hugonia de tacolstune 
Monachi. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro el escudo de 
armas reales de España y de San Lorenzo; corte dorado. 

Procede de la librería de Felipe II, ó de los que compró en Flandes Arias 
Montano. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Sign. ant: IL D. 17. 8. 


f. I. 16. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 413 fols.; 330 x 225 mm. 

Fr. Onuphrii Panvinii, O. S. A. historia ecclesiastica ad Phi- 
lippnm II. 

(fol. I). Regum máximo Philippo Austrio diui Caroli .V. Augusti 
filio Hispaniaram et cet. Regi catholico Onuphrius Panuinius Vero- 
nensis frater Eremita Augustinianus salutem perpetuam dicit. Magna 
sane laus consensu omnium Maiestati uestre Regi potentissimo... et sum- 
mum est, et summopere expectendum. Romae et cet.   (fol. 1). Onuphrii 


14^ REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Panvinii Veronensis fratris eremitae augustiniani sacrae Theologiae 
professoris ecclesiastica historia Pontificum romanorum. Praefatio. 
Qui maiorum res praedare gestas monumentis Utterarum tradere... reli- 
qua longe commodius aggrediar. (fol. 2 v.)- Agehatur annus post orbem 
terrarum creatum sexies millesimus trecentesimus nonus... des. in basí- 
lica suo nomini dicata condittim ueneratur. Ex Bihliothecario. D. HierO' 
nymo. D. Augustino, Socrate, Sossomeno et Theodoreto. 

Tiene pegadas las láminas impresas. 
Es el códice regalado por el autor á Felipe II? 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. M. 14.— I. H. 13. 


f. I. 17. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 336 fols.; 325 x 125 mm. 

Fr. Onuphrii Panvinii, O. S. A. de rebus antiquis memorabilibus 
et praestantia Basilicae Yaticanae libri VII. 

(fol. 1). Onuphrii Panvinii Veronensis Eremitae Augustiniani: De 
rebus antiquis memorabilibus et praestantia Basilicae Vaticanae 
sancti Petri Apostolorum principia: Libri septem (escudo de armas de 
Felipe II). Ad Bibliothecam Philippi Eegis Optimi Maximi (todo den- 
trs de una orla), (fol. 4). Philippo Hispaniarum regi Catholico, Bél- 
gico, Francico, Britannico, Turcico, Aphricano, Lusitano, Indico ad 
orientem, atque extremum occasum latissime Victori ac triumphato- 
ri, térra marique íortunatissimo, inuictissimoque, Juris aequique 
prudentissimo conseruatori Christianae Reipublicae custodi, ac de- 
fensori uigilantissimo, sacro, studior. amplificatori liberalissimo, fun- 
datori perpetuae pacis, et religiosae tranquillitatis óptimo principi. 
Regum uniuersae memoriae máximo ac potentissimo. Pió, íelici, Aug. 
De antiquitate et praestantia Basilicae Vaticanae Onufrii Panvinii 
Veronen. sodal. Augustiniani uiri clarissimi, et in peruestiganda sa- 


CÓDICES latinos: f. 1. 17. 143 


crorum antiquitate ingenii, ac solertiae incomparabilis, sacrum hocce 
monumentum, e prophanis manibus adsertum, ne magna Reipub. noxa 
periret. Joannes Baptista Cardona praesul Ausonen. sacrar. antiqui- 
tatuni admirator, piis auctoris manibus gratiücaturus, in sacratiori- 
bus sanctae ad Diuum Laurentium bibliothecae adytis reponendam, 
pietatis et eruditionis ergo dedit, dicauit. Anno aeternae salutis. 
CIO. 13. XXCIIII. (fol. 4 V.). Tabula eorum que continentur in hoc 
uolumine. (fol. 7). Onuphrii Panvinii Veronensis fratris de rebus 
antiquis memorabilibus et prestantia Basilicae Vaticanae sancti Petri 
Apostolorum Principia liber primus. Prefatio. Antiqua sacrae historiae 
monumenta accuratius repetenti... (fol. 45). Liber II. Primiitn inatituH 
nóbis operis librtim expleuimus,., (íol. 75). Liber III. (falta el prefacio, 
él cap. I y ¿Jarte del cap. II). (fol. 129). Liber IV. Quae priuatim Basi- 
licae Vaticanae conueniunt hucusque commemorauimus... (fol. 153). Li- 
ber V. Hactenus ea omnia prosecuti sumtis memoratu digna. . . (fol. 183). 
Liber VI. Quae deinceps hoc sexto libro sum enarraturus... (fol. 313). 
Liber VII. Tot, tantisque Basilicae Vaticanae praerogatiuis expeditis... 
des. Tantum optis poene perfectum a successore Pió V." restitutum est. 
F. onuphrius panuinis huius operis auctor; obiit Panoeni die XIIII 
Mensis Aprilis. 1568. et ideo opus remansit imperíectum, et nondum 
ab auctore emendatum. 

Tiene alpñndpio la siguiente carta autóffrafa de D, Juan Bautista Cardona^ Obispo 
de Vich, á Felipe II: *-f S. C. R. Magd. — Entro los Canónigos de la iglesia de 
S. Pedro de Roma y los de la iglesia de S. Juan de Letran a auido muchos 
años a, grande controuersia y lite sobre la precedencia: y asi los unos y los 
otros en fauor de su pretencion y justificación de su causa procuraron ualerse 
de los varones mas doctos y eminentes de Italia en todo genero de letras, an- 
tigüedad y de Historia Ecclesiastica. A los Canónigos de S. Pedro les cupo en 
suerte onprender su defensa Fray Onufrio Panuinio de Verona de la orden de 
S. Aiigustin hombre uerdaderamente docto y curioso, ansi en la historia pro- 
fana como diuina y conocido por tal en nros. tiempos, y para esto con el tra- 
bajo y estudio de muchos dias, escriuio siete libros de la sanctidad, Magestad 
y antigüedad del templo y Basílica de S. Pedro, hazíendo muy singular men- 


144 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

cion de todas quantas cosas an acaecido en el Vaticano y en el lugar sancto 
donde esta edificada la iglesia de S. Pedro, comentando de la vida y martyrio 
del glorioso principe de los Apostóles y continuando por todos los Echos par- 
ticulares dignos de consideración que an pasado en aquel lugar asta el Ponti- 
ficado de Pío IV.— El subiecto y argumento de la obra y la erudición y curio- 
sidad del Auctor prometen ser de prouecho y contener estos libros cosas doc- 
tas y antiguas las quales quedaron sin estampar y con arta imperficion y no 
muy bien escritos tales uinieron á mis manos y puesto que el Auctor es mo- 
derno, pero por ser las cosas antiguas y de la S.^ iglesia de Roma cuyo pro- 
tector y amparo es V. Mag.d me pareció embiarlos para la librería de S. Lo- 
reuQo donde ternan más lionrrado y decente lugar que en la mia de la qual 
trabajare poco a poco sacar lo bueno que tuuiere para que haga el mismo 
camino pues lo que ay en ella y su dueño son de V. Mag.d cuya Real perso- 
na nro. sor. guarde muchos años en su sancto seruicio de Madrid a los 17. de 
Dezihembre 1584.— S. C. R. Mag.d — besa las Reales manos de V. Mag.d — su 
humilissimo Capellán — El obispo de Vich. 

Tiene en blanco los folios 44, 73, 74, 127, 128, 178, 179, 180, 181, 182, 312 y 
desde el 337 en adelante.» 

Encuademación con estampaciones en oro, corte policromado. 

Sign. ant.: I. A. 18.-II. L. 10.~I. H. 14. 


f. I. 18. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 295 fols.; 325 x 225 mm. 

Lucae Tudensis crónica Hispaniae; Roderici Sanctii historiae 
Hispanicae libri lY. 

I. (fol. 1). Incipit prologus de primis libris chronicorum beati Isi- 
dori Hispaniarum doctoris archiepiscopi Hispalensis. lB]eatUudo po- 
tentie temporalis tune in vero esse disponitur... cuius iudicio summapre- 
teriti secuH cognoscatur. Finit prologus. (fol. 4). [Liber I]. Sex diebtis 
rerum omnium creaturas deus formauU.., des. Quando enim unusquisque 
de seculo migrat, tune illi quodam modo consumatio secuU. Explicit pri- 


CÓDICES latinos: f. I. 18. 143 


mus liber chronicorum beati Isidori Hiepaniamm doctoris... (fol. 
38 V.)' Incipit liber secundas. Decet viros virtutia precedentium facía... 
des. qui aibi archana fufuronmi scienda sertiauit, Explicit secundus li- 
ber chronicorum beati Isidori epi. (fol. 62). Incipit tertius a beato 
Ildefonso Toletano archiepiscopo usque ad Bambanum catholicum 
Gothorum et Sueuorum atque Euandalorum regem. [Q]uoniam pre- 
clarus doctor Isidorus etates mundi... des. Acquisiuit eliam rex Fernandiia 
Turgellum, et Sanctam crucem, Alhange et quedam alia castra (se encuen- 
tra publicada en el tomo IV de la Ilispania illustrata de Andrés Scoto). 
II. (fol. 124). Incipit compendiosa historia Hispánica in qua agitur 
de situs descriptione, salubritate ac ubertate, gentisque humanitate 
et ad religionis cultum pietate, ceterisque eiusdem regionis laudibus. 
Demum de Gothorum Vandalorum, et ceterorum ad Hispaniam acce- 
dentium origine et in Hispania regnantium antiquitate. Necnon do 
regnorum erectione, regumque successione, ac claris illorum succes- 
sibus. Tándem pro ampliore historie ornatu inter ipsa Hispánica ges- 
ta inseruntur breui priscorum Romanorum, Grecorum, et aliorum 
exterorum antiquorum clarissima gesta, dicta, et insignia documenta 
ad cuiusuis principalis, potentis, seu nobilis, ac priuati hominis ins- 
tructionem, edita a Roderico Sanctii utriusque iuris ac artium pro- 
fessoro episcopo Palentino Hispano sanctissimi dni. nrí. dni. Pauli 
pontificis maximi in castro suo Sancti Angeli de urbe Romana pre- 
fecto. Prologus. [S]erenissimo ac inuictissimo principi domino I). Hen- 
rico lili Castelle et Legionis Eegi... Falluntur phirimum qui Hispania- 
rum laudes... ctim eodem utitur relatore, quo teste. (fol. 125 v.). Inci- 
piunt capitula prime partis. (fol. 126 v.). Prima pars. [D]icturus de 
regione Uispanie eiusque situs descriptione... des. post Bodericum et Pela- 
gium usque ad moderna nostra témpora, (fol. 147 v.). Incipit secunda 
pars... lQ]uoniam in superiorihus antiquum Ilispanie principatum... des. 
propter quod Romani imaginem ciuitatis ipsius recipere nolusrunt. (fol. 
163). Incipit tertia pars... Preíatio... [I]n superiorihus htiius historie 
purtibus ex multispauca complectentes... necnon successus et clariora ges- 
ta describemus.   (fol. 1C3 v.). Incipiunt capitula tertie partis.   (fol. 

10 


146 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

168 V.). [P]clagiti8 primus rex Hispanie... des. successiones pariter et suc- 
cessiis aptius continuemus. (fol. 215). Incipit quarta pars... [Sluperest 
iuxta pollicitum ordinem... et primo de Alfonso X filio dicti Fernandi. 
(fol. 215). Capitula quarte partís historie Hispanice, (fol. 219). [C]ogit 
scrihendi ratio et rerum magnitudo... des. quatenus se et subditos in viam 
pacis et salutis eterne dirigat, eo prestante, qui est benedictus in sécula. 
Amen. De mandato R. P. D. Roderici Epi. Palentini auctoris huius 
libri, ego Vdalericus Grallus sine cálamo aut pennis eundem librum 
inpressi. (fol. 284). Incipit tabula materiarum et rerum contentarum 
in hac historia Hispánica... (conf. edic. incunable). 

En la hoja de guarda tiene de mano de Ambrosio de Morales: Lucae diaco- 
ni, postea Tudensis Episcopi historia de Regibus Hispaniae. Y aunque tiene este prologo 
de San Isidoro, es porque esta enxerida en la historia de don Lucas la de San Isidoro, 
que la enxirio el. 

Al fol. 1 V. tiene esta nota al margen: Rinc incipit prologus et historia diaconi 
lucae tudensis extracta juhssu petri ponce epi. placentini ex libro vetusto membranis cons- 
cripto, reperto in bibliotheca doctoria laurentii galindez de caruajal a comilio justiciae et 
a secretis Regís et imperatoris charoli quinti. 

Tiene algunas variantes al margen. 

Le faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: I. A. IS.-H. H. 3. 


f. I. 19. 

Cód. en perg.; año 1407; 219 fols.; 385 x 280 mm. 

Virgilii P. Maronis eclogae I-X, Georcicorum libri I-IV, Aenei- 
dos libri I-XII, de culice et pastore libellus. 

1 (fol. 1). Incipit liber bucolicorum uirgilii poetarum eximii. (al fin 
tiene.) Bucolicorum liber uirgilii explicit. per Armannum. 2 (fol. 15). 
Sequitur prologus in libros georgicorum virgilii.   (fol. 15). Incipit 


CÓDICES latinos: f. I. 19. 147 

liber primuB georgicorum uirgilii. (fol. 23 v.). Liber II praemisso 
prologo. (fol. 32 V.). Líber III praemisso prologo. (fol. 41 v.). Li- 
ber IV praemisso prologo. (cU fin tiene:) Expliciunt libri georgicorum 
uirgilii. per Armannum. 3 (fol. 51 v.). Primua habet lyhicam ueniunt 
ut troes in urbem... ültimus imponit bello tumi nece finem. Quilibet su- 
prascriptoram uersuum indicat sententiam uniuscuiusque libri sin- 
gulariter duodeoim librorum eneydis subsequentium. (fol. 61 v.). 
Infrascripti uersus dant sententiam primi libri eneydorura. Vir mag- 
nus bello nulli pietate secundus... Excidium troie iussus narrare parabat. 
(fol. 52). Liber I Aeneidos praemisso prologo. (fol. 64 v.). Liber II. 
(fol. 77 V.). Liber III. (fol. 89 v.). Liber IV. (fol. 101). Liber V. 
(fol. 115 V.). Liber VI. (fol. 130 v.). Liber VIL (fol. 144). Liber VIII. 
(fol. 156). Liber IX. (fol. 169 v.). Liber X. (fol. 184 v.). Liber XI. 
(fol. 199 V.). Liber XII. (á cada libro precede el argumento de Modes- 
tino. Al fin tiene:) Omnipotens eterne deus spes única mundi.— Gloria 
laus et honor tibi sit rex xpe. redemptor. — Qui celum terramque regia 
alta profundi. Armannus de mundo. 4 (fol. 215 v.). Publii uirgilii 
maronis. Juuenalis ludi libellus de culice et pastore. incipit. Lusimus 
occaui gracili modulante thalia... Funeris officium uitepro muñere reddit. 
Publii virgilii Maronis Juuenalis ludi libellus de culice et pastore 
explicit. ex uetustissimo exemplari iam quasi ignotarum literarum 
transcriptus. 1407. per hermanum de mundo. 1407. 

Al principio de cada obra tiene una miniatura. La página donde empieza 
cada libro está orlada. Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. A. 2.— U. L. 104. 


148 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

f. n. 1. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 127 fols.; 320 x 235 mm. 

Aristotelis metaphisicoram libri XIV secundum veterem trans- 
lationem. 

(fol. 2). Incipit liber primus methaphisice secundum nouam trans- 
llationem. Omnes homines natura scire desiderant... dabimus aliquid ad 
posteriores duhitationes.   (fol. 13 v.). Secundus liber. De ueritate theo- 
rica, sic quidem difficilis est... causas et principia considerare,  (fol. 15 v.). 
Liber tertius. Necesse est ad quesitam scientiam nos aggredi... si futura 
est esse eorum scientia.   (fol. 24). Liber IV. Est scientia quedatn que 
speculatur... etprimum mouens inmohile ipsum.   (fol. 35). Liber quin- 
tus. Principium dicitur aliud quidem unde utique... huius autem ratio in 
áliis.   (fol. 49 V.). Liber VI. Principia et cause queruntur entium... 
Significat enim hec quidem quid est.   (fol. 52 v.). Liber VII. Ens dicitur 
muUipliciter sicut prius dimisimus... ut materiam puta sillabe quod a. t. 
et 6.   (fol. 67). Liber octauus. Ex dictis itaque sillogisare oportet... om- 
nia simpliciter quod uere entia aliquid.   (fol. 71 v-)- Liber nonus. De 
primo quidem igitur ente... aul mentietur aut semper sic se hahere.   (fol. 
78). Liber decimus. ünum quia multis modis dicitur... Diuersa uero ge- 
nere plus distant quam que specie.   (fol. 86 v.). Liber XI. Quod quidem 
sapientia circa principia... aliquid horum autem non.   (fol. 98 v.). Li- 
ber XII. De substantia quidem theoria est... unus ergo princeps.   (fol. 
106 V.). Liber XIII. De sensihilium quidem igitur substantia... ut scientia 
uniuersalis est autem utrum.   (fol. 120). Liber XIV. De substantia qui- 
dem igitur hac dicta sint tanta... ut quídam dicunt ñeque hec esse prin- 
cipia, (conf . edic. opp. Venetiis 1550-52). 

Al fin tiene en caracteres rabínicos: Mosis Biimon Pratenais. 

De distinta mano tiene algunos comentarios al margen é interlineales. 


CÓDICES latinos: {. II. 1. -f. lí. 2. 140 

De mano del siglo XVI tiene al principio: Aristotilia Metaphisicorum li- 
bri XIIII secundum traslationem Argiropili 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: II. K. 8.-I. C. 10. 


f. II. 2. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 114 fols.; 305 x 205 mm. 

Aristotelis Ethicorum libri I-X, Leonardo Bmni Aretino inter- 
prete, Oeconomicorum libri II, eodem interprete. 

1 (íol. 1). Praefatio quedam ad evidentiam nove translationis Leo- 
nardi Arretini in libros Ethicorum Aristotelis. Aristotelis ethicorum 
libros faceré latinos nuper instituí... ut hos libros nunc primum latinos 
fecerim cum antea non essent. (fol. 4). Ad sanctissimum et beatissi- 
mum patrem Dominum Nicolaum (en el cód. Martinum) Papam quin- 
tum Loonardi preíatio in libros Ethicoram Aristotelis. Non nouum 
esse constat beatissime pater... pro discussione rerum ipsarum qüedam 
premisi. (fol. 5). Aristotelis etbicorum liber primas incipit. Omnis 
ars omnisque doctrina similiter autem et actus... (fol. 14 v.). Liber U. 
(fol. 22). Liber III. (fol. 83 v.). Liber IV. (íol. 43 v.). Liber V. 
(fol. 54 V.). Liber VI. (fol. 61 v.). Liber VII. (fol. 74). Liber VIH. 
(íol. 86). Liber IX. (fol. 94 v.). Liber X: des. et quibus legibus et tno- 
ribus. (coní. edic. Lugduni 1530). 2 (fol. 107). Leonardi Arretini pre- 
fatio in librum Economicornm Aristotelis. Pretiosa sunt interdum 
parui corporis... Nunc ad textum aristotelis uefíiamus. (fol. 108). Eco- 
nomicornm Aristotelis liber I. Bes familiaris et res publica ínter se 
differunt... (íol. 111). Liber II: des. MuUum etiam ad uxorem et fllios 
et párenles, (la misma edic). 


150 Real biblioteca del escorial 

La primera página orlada en oro y colores; iniciales de adorno en oro y 
colores; epígrafes en oro. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: II. C. 23.-n. K. 14. 


f. II. 3. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 80 fols.; 285 x 210 mm. 

Aristotelis Ethicorum libri I-X, Leonardo Bruni Aretino inter- 
prete cum commentariis S. Thomae Aquinatis. 

(fol. 1). [Praefatio Leonardi Bruni Aretini in translationem Ethi- 
corum Aristotelis]. Aristotelis Etichorum libros faceré latinos nuper ins- 
titui... ut hos libros nunc primum latinos fecerim cum antea non essent. 
(fol. 3). Ethiooram liber I, Leonardo Bruni Aretino interprete, cum 
commentariis. Omnis ars omnisque doctrina similiter autem et actus... 
(el comentario inc.:) Pro intelligentia huius textus omnis ars ect. estno- 
tandum quod dúo sunt principia humanorum actuum...   (fol. 11). Lí- 
ber II. (el comentario inc.:) Cum vero: Continuatur autem ad preceden- 
tia per hunc modum...   (fol. 16). Liber III. (el comentario inc.:) Igitur 
cum: Continuat... postquam philosophus delerminauit de virtute in cowi- 
muni...   (fol. 24 v.). Liber IV. (el comentario mc.:)De liberalitate: 
Postquam philosophus delerminauit de fortitudine et temperantia...  (fol. 
32 V.). Liber V. (el comentario inc.:) Be iusticia: Postquam philosophus 
^eterminauit de virtutibus moralibus...   (fol. 41). Liber VI. (el comen- 
tario inc.:) Quoniam prius: Postquam philosophus delerminauit de virtu 
tibus ¿n precedentibus libris in hoc VI° libro determinat...   (fol. 46 v.) 
Liber VII. (el comentario inc.:) Post hec: Hic liber continuat ad prece 
dentiaper hunc modum... des. Inde est quod utplurimum fiunt intempe 
rati, praui.   (fol. 55 v.). Liber VIII.   (fol. 63). Liber IX.   (fol. 71) 
Liber X: des. res publica constituía sit et quibus legibus et moribus 


CÓDICES latinos: f. II. 5. -f. II. 4. 151 


(oonf. edic. Lugduni 1530, y la edic. Romana de las obras de Santo 
Tomás de Aquino). 

Primera inicial miniada; las demás de adorno en oro y colores. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IH. K. 5.— V. G. 6. 


f. n. 4. 

Cód. en perg.; princ. del sigl. XV; 458 fols.; 290 x 200 mm. 

Aristotelis physicorum libri VIII, de anima libri III, de sensu et 
sensato, de memoria et reminiscentia, de somno et vigilia, de plantis 
libri II, meteorum libri IV, de generatione et corruptione libri 11, de 
coelo et mundo libri IV, de morte et vita juxta graeco-latinam et 
arabico-latinam translationem; Guillelmi Northteld de differentia 
spiritus et animae. 

I. 1 (f ol. 1). Aristotelis physicorum liber I. Quoniam autem intelli- 
gere et scire contigit circa omnes scientias... (fol. 14). Liber II. (fol. 
28). Liber III. (fol. 42). Liber IV. (fol. 68 v.). Liber V. (fol. 80 v). 
Liber VI. (fol. 98). Liber VIL (fol. 107). Liber VIII: des. et nullam 
hahens magnUudinem. Explicit liber phisicorum. 2 (fol. 133). Aristo- 
telis de anima liber I. Bonorum honorahilium notitiam opinantes... (fol. 
148). Liber II. (fol. 170). Liber HL (falta el fin del Ubro II y el prin- 
cipio del III).  des. linguam uero quatemis signifícet aliquid alteri. 

3 (fol. 181). Aristotelis de sensu et sensato. Quoniam autem de anima 
secundum ijpsam... des. et secundum unumquodque sensorium didumest. 

4 (fol. 198 v.). Aristotelis de memoria et reminiscentia. Réliquorum 
autem primum considerandum de memoria et memorari quid est... des. et 
propter quas causas didum est. 5 (fol. 206). Aristotelis de somno et 
vigilia, de somniis et de divinatione per somnium. De sompno autem 
et uigilia considerandum... des. de ea que in sompnis e diuinatione dic- 


152 Real biblioteca del escorial 


tum est 6 (f ol. 232 v.). [Prologas translatoris duorum librorum Aris- 
totelis de plantis seu vegetalibus]. Tria ut ait Empedocles in tota rerum 
uarietate precipua... attentius si libet inspicias. (fol. 233). Aristotelis 
de plantis líber I. Vita in animalihws et plantis inuenta est... (fol. 243) 
Líber II: des. et erit fructus amarus. Explícít. 7 (fol. 255). Aristotelis. 
meteorum líbri IV. Postquam precessit rememoratio nostra de rehus na- 
turalihus... des. ex hoc res quedam extranee. 8 (fol. 315). Aristotelis 
de coelo et mundo líber I. Summa cognitionis nature et scientie... (fol. 
356). Líber II. (fol. 392). Líber III. (fol. 416). Líber IV: des. et 
uenimus super intentionem nostram in eo. Explícít líber de celo et mun- 
do. 9 (fol. 425). Aristotelis de generatíone et corruptione líber I. De 
generatione autem et corruptione et natura generatorum... (fol. 444 v.). 
Líber II: des. talis qualis contingit non esse corruptibilis. Explícít líber 
de generatíone et corruptione. 10 (fol. 456). Aristotelis de morte et 
vita líber. De eo autem quod est. esse alia longe uite animalium... (conf . 
Jourdaín. Recherches critiques sur Vage et l'origine des traductions latines 
d^Aristote). 

II. (íol. 222). [Gruillelmí Northfeld de diíferentia spirítus et aní- 
mae]. Interrogasti me honoret te deus de differentia spirítus et animae... 
des. quicquid fuerit timendum et det tibi fortunam in hoc secuto et in fu- 
turo. Amen. Explícít líber de differentia spirítus et anime, (conf. Costa- 
ben-Lucae, de differentia spirítus et animae liber ex arábico in latinum 
translatus a Joanne Hispalensi, edic. C. Sigm. Innsbruk 1878). 

Tiene comentarios marginales y glosas interlineales. 

En la primera hoja de mano del siglo XVI tiene: Aristotelis PJiisiea et de 
anima de sensu et sensato ect. cum glosiis anni 1409. 

Iniciales miniadas; capitales en azul y rojo; epígrafes en azul y rojo. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: III. K. 9. -H. C. 15. 


CÓDICES latinos: f. n. 5. 153 


f. 11. 5. 

Cód. en papel; sigl. XV; 202 fols.; 280 x 205 mm. 

Arlstotells Ethicorum libri X, Leonardo Bruni Aretino inter- 
prete. 

(fol. 1). Hec est leonardi epístola ad sumnm pontificem [Nioo- 
laum V] nomine cuius ethicorum libros e greco in latinum traduxe- 
rat... Non esse nouum conatat heatissime pater... pro discussione rerum 
ipsarum quedam premissi. (fol. 2). Hec est leonardi prefatio in ethi- 
corum libros... Aristotelis Ethicorum libros faceré latinos nuper insti- 
tuí... ut hos libros nunc primum latinos fecerim cum antea non essent. 
(fol. 8 V.). Incipit liber ethicorum aristotelis ad nichomacum filium 
quem leonardus e greco uerbo in latinum traduxit. Omnis ars omnis 
dotrina similiter autem acius... (fol. 30). Liber II. (fol. 44 v.). Li- 
ber III. (fol. 69 V.). Liber IV. (fol. 92 v.). Liber V. (fol. 114). Li- 
ber YI. (íol. 129). Liber VII. (fol. 139 v-). Liber VIII. (foJ. 167). 
Liber IX. (fol. 183 v.). Liber X: des. et quomodo unaqueque res publi- 
ca constituía sit et quibus legibus et moribus. Aristotelis ethicorum li- 
bri fiaiunt. Deo gratias. (conf. edic Lugduni 1530). 

Primera página orlada; iniciales y capitales de adorno en oro y céleres. 
En la margen inferior de la primera página tiene el escudo de los Reyes 
Católicos, á los que perteneció. 

Al principio tiene algunas notas marginales y glosas interlineales. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: ni. K. 14.-II. C. 20. 


154 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. n. 6. 

Cód. en perg. y papel; á dos cois, y á una; sigl. XIV y XVI; 242 fols.; 

280 X 155 mm. 

Avicennae de anima libri Y, a Dominico Gundisalvo et Jo. 
Avendeut seu Hispalensi translati; Aristotelis de naturis anima- 
lium libri XIX, Michaele Scoto interprete; Didaci Hurtadi de Men- 
doza paraphases in VIII libros de physico auditu Aristotelis. 

I. (fol. 1). [Avicennae de anima libri V a Dominico Gundisalvo et 
a magistro Jo. Avendeut translati]. Jam expleuimus in primo libro de 
Mis que sunt comunia natitralibus... des. sicuf postea scies cum loquemur 
de animalihus. Completas est liber de anima qni est sextus liber co- 
Uectionis secunde de naturalibus. et ei qui dedit intelligere sint gra- 
tie infinite. Post huno seqaitur liber septimus de uegetalibus et VIII 
de animalibus qui est finis scientie naturalis. Post huno autem seqai- 
tur collectio tertia de disciplinalibus in quatuor libros, scilicet. ris- 
metrica. Greometria. Música, astrologia. Et post hunc sequitur liber 
de causarum. (conf. edic. Venetiis 1508). 

II. (fol. 27). [Aristotelis de naturis animalium, Michaele Scoto in- 
terprete]. Liber I. Quedam partes corporum animalium dicuntur non 
composite... des. et situs eorum secundum quod narrauimus. (fol. 29 v.)- 
[Liber II]. Quedam memhra animalium sunt consimilia... des. tamen 
pama ualde ut inpassere et in illis est ramiflcatio parua. (fol. 31). [Li- 
ber III]. Jam diximus dispositionem memhrorum interiorum... des. et 
mentitus est acacies qui dixit de semine elef antis, (fol. 33 v.). [Liber IV]. 
Jam. diximus superius dispositionem animalis habentis sanguinem... des. 
que sunt fortiora cornibus masculorum. (fol. 36). [Liber V]. Jam na- 
rrauimus superius dispositionem omnium membrorum animalium... des. 
propter paruitatem et debilitatem eorum corrumpuntur cito.   (íol. 37 v.)- 


CÓDICES latinos: f. II. 6. 155 


[Líber VI]. Et oportet cum hoc diximus quod quedam atiea... des. aut 
duo8 equos aut dúos mulos. (fol. 40). Incipit libar séptimas. Natura 
animalium et generatio eorum est sectmdum quod narrauimus... des. non 
sunt ita sed sunt diuersi in aspectu. (fol. 42 v.). [Liber VIII]. Modi 
animalium diuersantur... des. et mouebantur uociferando motu forti. 
(fol. 46). [Liber IX]. Sermo ergo de principio generationis hominis... des. 
quoniam incipit a dorso quando prolongatur. (fol. 47 v.). [Liber X]. 
Forte autem accidit qtiibusdam uiris... des. atrahit partem spermatis et 
dimittit partem. (fol. 48). [Liber XI]. In omni oppinione nohili... des. 
sicut determinauimus et distinximus superius. (fol. 49). [Liber XII]. 
Jam declarauimus superius memhra quibus est sustantio... des. lingue ergo 
omnium animalium sunt secundum quod narrauimus. (fol. 61 v.). In- 
cipit liber tertius décimas. Sequitur dicere de naturis dentium anitna- 
lium... des. in animalibus habentibus multos uentres sicut diximus in li- 
bro de questionibus. ífol. 53v.). [Liber XIV]. Secundum ergo hunc 
modum est dispositio uentris... des. uolumus incipere dicere de generatione 
animalium. (fol. 56 v.). [Liber XV]. Ei iam declarauimus disposiiio- 
nem membrorum animalium superius generaliter... des. qtwd mas et fe- 
mina sunt principium generationis. (fol. 69). [Liber XVI]. Jam decla- 
rauimus uirtutes... des. sicut accidit porcis et generi qui dicitur toreg. 
(fol. 61). [Liber XVII]. Jam declarauimus causam sterilitatis mulorum... 
des. (incompleto; llega hasta las palabras:) sicut uirtus que est in arbo- 
ribus, scilicet, maritas.., 

III. (fol. 63). [Didaci Hartadi de lilendoza] Paraphrases de physi- 
00 aadita. (fol. 219). Liber I. Quum in omni scientia non aliter ea que 
proponuntur cognoscere et scire contíngat... des. doctrine naturali fortasse 
accomodatione exordiendum est. ((fol. 242 v.). Liber II. Discipline na- 
turalis auditor ex uia illa... des. ex accensione sanguinis definiri solet. 
(fol. 90 V.). Liber III Postquam autem superiore libro nature definitio... 
des. ct quid sit hábunde tractatum est. (fol. 114 v.). Liber IV. Pari 
pacto ad philosophiam naturalem loci pertinet... de?, nodosque haud dif- 
fícuUate exoluat. (fol. 159). Liber V. Quum nature contemplatio sibi 
potissime vendicet... des. in iis conirarietas habeatur ostensum est.   (fol. 


156 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

183). Liber VI. Superiore libro dum... (f ol. 188). Liber VIII. Beliquum 
est ad cognitionem motus,.. des. principium totius motus esse existimatur. 
(Autógrafo). 

En la primera hoja tiene: Marci DandulU Me lAber est. 
Las dos primeras obras tienen las iniciales y capitales en azul y rojo, al- 
ternando; faltan las rúbricas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: m. K. 17.-II. C. 16. 


f. II. 7. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 223 fols.; 285 x 195 mm. 
S. Thomae Aquinatis summa fidei catholicae contra gentiles. 

(íol. 1). [Index capitulorum]. (fol. 1 v.). Incipit liber de ueritate 
catholice fidei contra errores infidelium editus a íratre thoma de aqui- 
no ordinis fratrum predicatorum. Veritatem meditahitur guttur meum,.. 
(fol. 31 V.). [Index capitulorum libri II]. (fol. 32 v.). Liber II. Medi- 
tatus sum in ómnibus operibus tuis... (fol. 83). [Index capitulorum 
libri III]. (fol. 84). Liber III. Beus magnus dominus et rex magnus... 
(fol. 163). Incipiunt capitula quarti libri. (fol. 163 v.). Liber IV. Ecce 
hec ex parte dicta sunt... des. Set gaudébitis et exuUábitis usque in sempi' 
ternum. amen. Explicit quartus liber et etiam totalis tractatus de fide 
catholica contra gentiles, a íratre thoma de aquino editus. (tomo IX 
de la edic. Eomana). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

En la encuademación tiene estampados en oro los escudos de España y de 
San Lorenzo. Es de las mandadas hacer en Flandes por Arias Montano? Corte 
dorado. 

Sign. ant: H. D. 21.— m. N. 2. 


CÓDICES latinos: f. II. 7. - f. II. 8. 157 


£ u. a 

Cód. en papel; á dos cois.; prino. del sigl. XV; 236 fola.; 285 x 195 mm. 

Joannis Messinl qnaestiones snper Joanne de Casali; Joannis de 
Gandavo quaestio; Gualteri Buriel de universalibue; Fr. Pranciscl 
de Mayronis, O. S. F. tractatas de primis et secundis intentionibus; 
Fr. Gratiadei Aesculanl, O. P., de pluralitate et unitate formarum; 
Fr. Hervei Natalis, O. P., de unitate et pluralitate formarum; S. Tho- 
mae Aquinatis de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, de 
somno et vigilia; Petri de Arvernia de motibus animalium; Fr. Aegl- 
dii Romani, a. de Columna, O. S. A., de bona fortuna; Jacob! de 
Duazo summa super libro de longitudine et brevitate vitae. 

1 (fol. 1). [Jo. Messini quaestiones super Joanne de Casali]. Post 
ulato dei suffragio nec non eius genitricis uirginis marte et beatorum 
apostolorum... ledurus queationem Johannis de casali quedam duhia... 
des. sicut eivispars in hoc uelociter negetur consequentia ut supra sígnala 
est causa ect. Expliciunt questiones edite per magistrum Mesinum ar- 
cium et medicine doctorem eximium saper questione Johannis de 
Casali ect. et est finis huius operis. 2 (fol. 52). [Joannis de Gandavo 
quaestio]. Ad honorem dei omnipotentis et ingenii dni. lodouici de tnélau- 
durso voló disputare hanc questionem An in uno et eodem indiuiduo for- 
ma generis sit realiter et suhstantialiter alia... des. sed etiam in moribus 
satis faciat vel sufficiat amen . Explicit questio de pluralitate forma- 
rum et diuersitate generis et speciei ordinata per Reuerendum ma- 
gistrum Johannem de Janduno. 3 (fol. 78). Incipit questio pulche- 
rrima ac difficilis [Gaalteri] burlei de uniuersalibus utrum illa exis- 
tant in natura. 2.° pósito quod existant utrum habeant esse separatum 
a singularibus. 3.° utrum eedem res omnino in singularibus uel diuer- 
se sint. Circa uniuersalia sunt dubitationes non pauce... des. Et ex iUia 


158 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

conceptihus facit conceptum compositum representantem chimeram et sic 
de similibus. finis. Explicit questio. 4 (fol. 86). Incipit tractatus de 
primis et secundis intentionibus eximii doctoris francisci maronis (de 
Mayronis) ordinis diui íranc'sci. Quia lógica est de r.^ intentionibus 
adiunctis primis... des. Etprout de hac materia sufficiant. Explicit trac- 
tatus ect. 5 (fol. 88 V.). F. Gratiadei de pluralitate et unitate forma- 
rum. Quoniam humanus intelledus natus est... des. predicare nóbis tri- 
buat qui sine fine viuit et regnat. Amen. Explicit tractatus de unitate 
formarum compilatus a fratre gratiadei Esculano ordinis predicato- 
rum. 6 (fol. 117). [Fr. Hervei Natalis, O. P.]. Queritur de formis rea- 
libus et substantialibus... des. que uidentur esse eadem numero de quo sa- 
tis supra dictum est. Deo gratias. Explicit de unitate et pluralitate for- 
marum. 7 (fol. 150). [S. Thomae Aquinatis]. Sicut dicit philosophus 
in 3.° de anima... des. et in sompno sit aliqua precognitio futurorum. Ex- 
plicit de sensu et sensato secundum egregium expositorem fratrem 
T. de Aquino de ordine fratrum predicatoram. (fol. 182). Incipit de 
memoria et reminiscencia fratris thome. Sicut dicit philosophus in VII 
de historiis animalium... des. et quando fiat etpopter quam causam. Ex- 
plicit ect. (fol. 190). Incipit de sompno et uigilia [de somniis et de 
divinatione per somnium] secundum expositionem eiusdem fratris t. 
De sompno autem et uigilia ect. In priori libro determinauit auctor... des. 
epilogat omnia determinaia in hoc libro ect. Explicit ect. (conf. tomo III 
de la edic. Romana). 8 (fol. 212). Incipit summa de motibus anima- 
lium magistri Petri de Aruernia. De motu autem eo qui est animalium 
sicut dicit philosopus in tercio phisicorum... des. de istis et de generatione 
animalium relinquatur. Explicit ect. 9 (fol. 197 v.). [Fr. Aegidii Ro- 
mani, O. S. A.]. Quidam ordinauit in idem bonam fortunam... des. hic 
libellus me rali negotio sit annexus. Et hec de bona fortuna sufficiant. 
Explicit summa super de bona fortuna trad^.ta a fratre Egidio Roma- 
no ordinis fratrum heremitarum sci. Augustini ect. (conf. edic. Vene- 
tiis 1551). 10 (fol. 223 v.) Sicut dicit philosophus in ultimo capitulo pri- 
mi libri de partibus animalium substantiarum quecumque constant... des. 
quia ibi e^t nutritio que est ad conseruandum... non ualet. Expliciunt 


CÓDICES latinos: f. II. 8. - f. II. 9. 159 

questiones et summa super librum de longitudine et breuitate vite 
de magistro Jacobo de daaco feliciter. Amen. 

Le faltan las iniciales y capitales. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Siffn. ant.: II. F. 10.— ni. L. 22. 


f. n. 9. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 320 fols.; 300 x 205 mm. 

Bnnodii Ticinensis epistolae, opuscula, dictiones, carmina et epi- 
grammata. 

(fol. 1). Dictio I. (fol. 6). Carmen VI lib. I, praemissa dictione. 
(fol. 8 V.). Dictio VII. (fol. 10). Epist. 14 libri I. (fol. 15). Precep- 
tum quando iussi sunt omnes episcopi cellulanos habere. NulH duhium 
est homini... damnum opinionis incurrat. (fol. 17 v.). EpÍ8t. 5-9 libri I. 
(fol. 23 V.). Benediotio Cerei I. Dignum et iustum est,.. sine adtiersa 
tempestate concede. (fol. 26). Epist. 10-20 libri I. (fol. 34 v.). Car- 
men VII libri I, praemissa praefatione. (íol. 36 v.). Carmen VIII li- 
bri I, praemissa praefatione. (fol. 39). Epist. 21-26 libri I. (fol. 41 v.). 
Epist. 1-9 libri II. (fol. 48 v.). Carmen IX libri I cum praefatione. 
(fol. 53). Epist. 10, 11 libri H. (fol. 54). Epigramma I. (fol . 54 v.). 
Epist. 12, 13 libri II. (fol. 56). Libellus adversas eos qui contra Sy- 
nodum scribere praesumpserunt. Praefatio. Solet dicendi affeclum... 
quantum aestimo opus incipiam. Pinit praefatio. Sufficeret quidem scis- 
nmticam imperiiiam... actuum emendatione cognoscam. (fol. 77 v.). 
Epigramma II. (fol. 78). Epist. 14-28 libri II. (fol. 86). Epist. 1-3 
libri III. (fol. 87 V.). Dictio VIII. (fol. 89 v.). Epigramma m. (fol. 
90). Epist. 4-12 libri III. (fol. 93 v.). Vita beatissimi viri Epifani 
episcopi Ticinensis ecclesiae. Qnamuis me urgeat siiscipiendi operis 
anceps necessitas... in diuinam repromissionem redde participem. Finit. 


160 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

(fol . 123). Benedictio Cerei II. Dignum ei iustum est,.. et prosjperitate 
concedas. Finit. (fol. 124 v.). Epist. 13-15 libri III. (fol. 126 v.). 
Dictio IX. (fol. 129 V.). Epist. 16-23 libri III. (fol. 132). Dictio X. 
(fol. 133 V.). Epístola 24 libri IIL (fol. 134 v.). Epigrammata IV-IX. 
(fol. 135 V.). Dictio II. (fol. 137). Epigrammata X-XVI. (fol. 138 v.). 
Epist. 25-30 libri III. (fol. 140 v.). Epigrammata XVII. (fol. 140 v.). 
Epist. 31-34 libri III. (fol. 142). Epist. 1-6 libri IV. (fol. 145). Pe- 
titorium quo absolutas est G-erontius puer suprascripti [Agapiti]. 
Deus arhiter uniuersitatis et conditor.,. quem poUiceor donis etiam potio- 
rihus íuhsequendum. (fol. 145 v.). Dictio XI. (fol. 147). Epístola 7 
libri IV. (fol. 147 v.). Epigrammata XVIII-XXVIII. (fol. 149 y.). 
Epístola 8 libri IV. (fol. 150). Epigrammata XXIX-XXXI. (fol. 
150). Epistolae 9-11 libri IV. (fol. 151 v.). Epigramma XXXII. (fol. 
151 V.). Epistolae 12, 13 libri IV. (fol. 153). Epigramma XXXIII. 
(fol. 153). Epist. 14-16 libri IV. (foJ. 154). Epigrammata XXXIV, 
XXXV. (fol. 154 V.). Epist. 17-23 libri IV. (fol. 157). Epigram- 
ma XXXVI. (fol. 157). Epist. 24-28 libri IV. (fol. 158 v.). Epi- 
grammata XXXVII-XLIX. (fol. 160). Epist. 29-31 libri IV. (fol. 
160 V.). Epigramma L. (fol. 161). Epist. 32-35 libri IV. (fol. 162 v.). 
Epist. 1-5 libri V. (fol. 165). Epigrammata LI-LXXXIX. (fol. 
171 V.). Dictio XXIV, praemisso themate. (fol. 173). Epigramma- 
ta XC-XCIV. (fol. 173 V.). Carmen 2. (fol. 174 v.). Dictio III. (fol. 
175 V.). Epigrammata XCV-XCVII. (fol. 176). Epist. 6, 7 libri V. 
(fol. 177). Epitaphium. Nil sexus nec husta nocent nil fila sororum... 
(fol. 177). Dictionos XXV, XIV-XVI. (fol. 181 v.). Epist. 8-12 li- 
bri V. (fol. 184 V.). Epigrammata XCVIII-CIV. (fol. 186). Epist. 13, 
14 libri V. (fol. 186 V.). Epigrammata C V, CVI. (fol. 187). Dic- 
tio XVII. (fol. 188). De vita beati Antonii. Incipit praefatio. ütprae- 
liantes adsurgunt hucinis... cui uenerandi laboris prouintiam commisisti. 
Incipit descriptio vitae beatissimi Antonii monachi. Igitur heati An- 
tonii narraturus insignia .. des. qui ad expUcanda eius bona primus acces- 
8i. (fol. 194 V.). Epist. 15, 16 libri V. (fol. 195). Dictio XVIII. (fol. 
197). Epístola 17 libri V.   (fol. 197). garmen I.   (fol. 198). Epist. 18-27 


CÓDICES latinos: i. II. 9, 161 


libri V.   (fol. 202 v.). Epigrammata C VII-CIX.   (fol. 2(X3). Epist. 1, 2 
libri VI.   (fol. 204). Epigramma CX.   (fol. 204). Dictio XIX.   (fol. 
205 V.). Carmen III.   (fol. 206). Panegyricus dictas clementissimo 
Kegi Theoderico. Illum princeps uenerabilia in laudibus tuis... oralionem 
meam oratione conclusi.  (fol. 219 v.). Epigrammata CXI-CXVI.  (fol. 
220 V.). Epist. 3-11 libri VI.   (fol. 224). Dictiones IV, XX.   (fol. 
226 V.). Epist. 12, Ennodius Avito. Quam saepe aliena peccata nos in- 
grauant..., 13-38 libri VI.   (fol. 236). Epist. 1-14 libri VIL   (fol. 243). 
Dictio XII.    (fol. 245 V.). Epist. 15-18 libri VII.   (fol. 247). Epi- 
grammata CXVII-CXXVIII.   (fol. 248 v.). Epístola 19 libri VII. 
(fol. 249 V.). Epigrammata CXXIX-CXXX.  (fol. 249 v. ). Epist. 20-21 
libri VIL   (fol. 251). Dictio V.   (fol. 253) Epístola 22 libri VIL  (fol. 
253 V.). Epigrammata CXXXI-CXXXIII.   (fol. 254). Dictio XXI. 
(fol. 260 V.). Epigrammata CXXXVII-CXLIII.   (fol. 261). Epist. 30, 
31 libri VIL   (fol. 262 v.). Epist. 1 libri VIH.   (fol. 263 v.). Epi- 
grammata CXLIV-CLXVIII.   (fol. 264 v.). Epist. 2-4 libri VIH. 
(fol. 265 V.). Epigramma CXLIX.   (fol. 266). Dictio XXIL   (fol. 
268 V.). Epist. 5-11 libri VIII.   (fol. 271). Carmen 4.   (fol. 274). 
Epist. 12-36 libri VIII.   (fol. 282). Dictio XXVI.   (fol. 283). Epist. 
37-43 libri VIII.   (fol. 285). Epist. 1 libri IX.   (fol. 286). Carmen 5. 
(fol. 287). Epist. 2-13 libri IX.   (fol. 292 v.). Dictio XXVII.   (fol. 
Ü93j. Epist. 14 libri IX.   (foL 293 v.). Eucharisticum de vita sua. 
Oraculum est scientissimi dodoris gentium...   (fol. 298). Epist. 15-25 li- 
bri IX.   (fol. 303). Dictio XIII.   (fol. 305). Paraenesis didascalica. 
Deo óbsequimur dum eius conuenientia...   (fol. 311). Epist. 26-34 li- 
bri IX.   (fol. 317 V.). Dictio VI.   (foL 319). Dictio XXVni.   (fol. 
320 V.). Epístola 35 Hbri IX. (conf. edio. Parisiis 1611). 

Al fin tiene: Collcdum cum exemplari Bibliothecae ap.ea* ex quo descriptum et 
conuenit. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IH. G. 22.— n. E. 20. 


U 


162 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. n. 11. 

Cód. en papel; á dos cois.; año 1488; 482 fols.; 290 x 210 mm. 

Alfonsi de Falencia dictionarium latino-hispanum a littera O 
mentio laboris praeteriti et ulterioris propositi. 

1 (f ol. 1). O. Littera diuersas orationis partes efficit... des. M sosia di- 
cuntur id est signa, finis. 2 (fol. 481). Preteriti laboris atque ulterio- 
ris propositi mentio. Consumaui tándem iam laboris diuturni, qualita- 
, tisque... des. atque redemptorem nostrum Jesum xpm. Qui cum paire et 
sancto spiritu uiuit, et regnat in sécula sectdorum. Amén, finis. 3.° Idus 
íebruarii M." COCO.*' LXXXVIII." (conf. edic. Sevilla 1490). 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: III. A. 6.— VII. E. 3. 

X f. 11. 12. 

Cód. en papel; raed, del sigl. XV; 133 fols.; 285 x 205 mm. 

S. Hieronymi epístola ad Paulam, praefatio in lib. psalmorum, ti- 
tuli psalmorum; Alcuini de psalmorum usu; S. Augustini excerptum; 
Joannis ex Comitibus Vintimilliae nomina Cardinalium anni 1441, 
epistolae, formularium epistolarum, formularium ecclesiasticum et 
alia; Maffaei Vegii supplementum Eeneidos, Astyanax, Rusticanalia, 
elegiarum libri, ad Franciscum Barbarum, Antoniados libri IV, psal- 
mi poenitentiales, epigrammata et alia. 

I. (fol. 1). Epistola beati hieronimi presbiteri ad paulam de Alfa- 
beto hebreorum. Nudiustertius cum centesimum octauum decimum psál- 
mum... (opp. 1, 144). 

II. (fol. 3). [Alcuini de psalmorum usu]. Prophetiae spiritus non 


CÓDICES latinos: t II. 11. - f. ll. 12» 163 


I 


semper prophetarum mentibua presto esl... et ad medullam intimi inte- 
llectus per dei gratiam perueneris. (opp. 11,21). 

III. 1 (fol. 4 V.)- [S. Hieronyrai praefatio in lib. Psalmorum]. Paal- 
terium Romae dudum positus [emcndaram... (opp. X, 105). 2 (íol. 6). 
In nomine dei Summi incipit^quid cuique psalmo intellectus perti- 
neat secundum beatum leronimum presbiterum. et quis titulas pre- 
feratur secundum LXX. 1. Beatus vir. Titulus. Psalmus dauid de 
loseph... des. domino laudes et ore cantet et animo, (conf. Gr. Antolín, Un 
Codex Begularum del siglo IX). 

IV. (fol. 18). Ex dictis Aurelii Augustini epi. Non enim mediocri- 
ter errat qui magno bono preferí mediocre bonum... Auge piis iustitiam; 
reisque dona ueniam. 

V.  (fol. 18 V.). Nomina Oardinalium in 1441 die XXV Septembis. 
VI.  1 (fol. 21 V.). Ad R. p. dominum A. diuina equitate Abbatem 
Sanctissimi Patris bti. Antonii Vienen. benemeritum^Iohannis ex co- 
mitibas Vintimilii genuensis epistola. Quoniam Reuerende et Máxime 
pater pro uestra in omnes óptima caritate... haud inepte, haud mediocriter 
perlecturus poterit. Vale. Basilee ad XVI kl.'aprilis 1434.   (fol. 22 v.). 
lohannis Vintimilie Co. gen. ad K. p. d. Abbatem S. Ant. Vien. V. 
preclara oratio pro funere E. d. Alfonsi hispani Apostolici Collegii V. 
immortalis. Habemus hodierno die prestantissimi Paires commemorar 
satis lamentabilem atque miseram diem... des. ad quam Ule nos ducal, qui 
esl princeps in ea et rector. Amen.   2 (fol. 37). [Joannis ex Comitibua 
Vintimiliae formulae et instrumenta conscribendi epistolas].   3 (fol. 
49). [Joannis ex Comitibus Vintimiliae formulae et instrumenta pro 
rebus ecclesiasticis]. (contiene también copia de algunos documentos 
históricos como Professio fratris Joannis monaci in manibus B."** dni. 
Cardinalis Firmani; Epistola Nicolai Picenini ad Eugeninm papam IV; 
Quomodo rex Albertus acceptavit imperium; Recensio Eugenii papae I V 
facía Ambaxiatoribtis electorum Sacri Impertí, y otros).   4 (fol. 62). 
Joannes XX.* domno Antonio XX.* equestrLClar.™*» ac Magnificen.™» 
Regni Sicilie Armirato p. s. d. seseque illi uouet atque commendat. 
Nunquam vir excelen."^^ sapientissimeque maiorem amplUudinem domus 


164 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

nostre... Ex Monte Regali pridie kal. Maias 1442. 5 (fol. 65). Joannes 
Ventimeglia Mag.®» et excelen.™" et domno Antonio Yentimeglia... 
Aduenisse vir Magnificen.'^^ ordinis equestris principium... Ex Monte 
Regali Idibus Aug. 1442. 6 (fol. 72). Joannes Yentimeglia domno 
Antonio Ventimeglia... Quintum princeps Clar.^^ atque tricesimum... Ex 
Monte Regali idibus Aug. 1442. 7 (fol. 73 v.). Jo. XX.* Petro Noxe- 
to clar."^" V. et coUege sua.°^° Apostólico scriptori p. s. d. Licet moles- 
tum mihi fuerit amicorum corona mea... Ex Monte Regali die XYI 
Maii 1442. 8 (fol. 76). Oratio per me Jo. XX.»"^ recitanda Ser."^" d. 
Regi Alfonso Aragonum ect, Malem Ser.'^^ principum Eex clementissi- 
me id quod... 

YJI.  (fol. 77). Publii Yirgilii Maronis Eneidos liber duodécimas 
explicit. Mafei Yegii Laudensis liber terciusdecimus incipit, cui Jo- 
seph Krippius hos versus pro epilogo editos a se pref ecit. Turnus ut 
extremo iutam sub marte profudit... TranstuUt aeneam uenus astra in 
summa heatum. Supplementum libri XII Eneidos Yirgilii. Turnus u t 
extremo deuictus marte profudit... des. Indigetem appéllat. tempUsque 
imponit honores. Ex papia. 1428. sexto idus octobrias. Seriptum 1436. 
bononie per me Jo. XX.*°^ XY. kl. Jan. Eugenio IIII.** (publ. en Bibl. 
Patrum edio. Lugduni, tom. XX YI, 759).   (fol. 86). Epigrammata 
(conf. Anthologia latina, Riese, praef. XLYIII).   2 (fol. 86 v.). Mafei 
Yegei Laudensis Astinas incipit. Musa refer, qtiae causa metum post 
diruta troiae... des. Cessere et patrias laeti petiere micenas. Ex papia. 
in ludis Julianis M CCCC XXX. Bononie transcriptum per me 
Jo. XX.a°^ die XXI dec. 1436. pont. d. Eugenii IIII." anno sexto 
(ibid., XXYI, 764).   (fol. 91). F. Petrarcha in Affrica. Hic postquam 
medio juuenis stetit equore penus... Fraternos, patriosque simul patrieque 
dolores. Telos. Jo. XX.*   3 (fol. 91 v.). Mafei Yegii Laudensis Rusti- 
canalia incipiunt... Bacchepater vatum. suauissime hacche deorum... des. 
Non hominum species uestra. houm magis est. Ex Yilla pompeiana kl. 
octobris M CCCC XXXI. Bononie transcriptum per me Jo. XX.*°^ 
primo Jan. 1437. Pontificatus d. n. d. eugenii pape IIII.*^ anno YI.° 
ibi curiam tuno tenentis.   4 (fol. 95 v.). Mafei Yegii Laudensis ele- 


CÓDICES latinos: f. II. 12. 165 

giarum liber primas incipit. Forte ubi sim quaeris: quae me nunc hoa- 
pita saluum... des. Eestitue. et aaluum littore siste uirum.   (fol. 101 v.). 
Liber II. Lisho niger nigra hac ohstuprum contegor urna... des. Haec quae 
nugamm nescio monstra feram.    (fol. 109). Liber III. Ileu quis io 
uexas me pessime langor'i ioheu'i... des. Yirgo intercessor noatra fer ante 
iesum. Telos. Bononie 1437. 2.* febr. in gregoriano,   (fol. 116). Versos 
de Agno dei qui íit primo anno pont. pape et successiue per septe- 
niam et fiunt multa milia que per manus pape largiuntur et mittun- 
tur principibus. Itaque hos uersus mississe dicitur semel Imperatori 
ect. Balsamus et munda cera cum crismatis unda... Si quis honorat eum 
retinehit ab hoste tropheum.   5 (fol. 116). Versus M. Yegii de eodera. 
Salue nostra salus: agnus mitissime salue... O magni salue mystica forma 
dei.   (fol. 116). Epythaphium d. Lucidi dyaconi cardinalis sce. mari« 
in cosmedin de comité. Lucidus ipse fui quondam quem roma potentem... 
Heu 8ors crudelis. tollite me superi. Ant. beccaria veron. fec. bon. kl. 
sept.   (fol. 116 V.). Ad contempnendum j^voepera,. Si tibi pulchra do- 
mus. Si tibi splendida mensa. Quid inde... Sola manent merita: quia glori- 
ficaberis inde. Ad sustinendum aduersa. Si cect*s daudus datus es lan- 
guere. Quid inde... Si patiens fueris semper letaberis inde. Epitaphium 
Joseph patriarche constantinopolitani. Ecdesie antistes fueram qui 
magnus eoe... Qui morerer uoti compos et ipse mei. Obiit 1439 die... ja- 
cetque in ecolesia predicatorum bte. marie.   (fol. 117). Herculis ima- 
go in palatio dominorum florentie hos habet ad pedes versus ipsa 
uero amicta pelle leonis, et tyrsum ferens manu, uultum indicabat 
herilem. Ipse premens geminos elisi paruulus angues... Exhibuit. proprio- 
que tenet seruatque sigillo. Finis.   6 (fol. 117 v.). Maffei vegii ad fran- 
ciscum barbarum venetum v. el. Barbare qui linguae, restábat siqua 
latinae... Parcere subiectis: et debellare superbos.   (fol. 118 v.). [Epi- 
grammata]. In culicem. In ualuas templi ticinensis. In arcem grada- 
riae. Epi. in Antonellum Arcemboldum. Epi. in nicolaum bononien- 
sem card. sce. crucis. In therundam. Epi. in leonem arretinum.  7 (fol. 
121). Ad sanctissimum summum pontificcm Eugenium papam quar- 
tum. Eugeni ductor populi custosque fidelis... Tot casus gnosti. totque pe- 


166 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

riela pati. Mafei Vegii Laudensis 'Antoniados liber primus. Non Me 
pegásides uos ficta et inania musae... des. Caelicolas mitis. caeli regnique 
precatur. (fol. 123 v.)- Liber II. Interea infelix horrendi rector auer- 
ni... des. Cornigerum se animal tollens per deuia fugit. (fol. 125). Li* 
ber III. Longa peragrábat sanctus deserta uiator... des. Orantes noctem- 
que deo duxere uacantes. (fol. 126 v.)- Liber IV. Ecce rubens currum 
sol matutinus agebat... des. Caelestemque hominem: jacta et caelestia na- 
rrat. Bononie M COCO XXXVII. IIII.° idus martii. (ibid., XXVI, 
773) 8 (fol. 128 v.). Mafei Vegii Laudensis poenitentialia ex David 
traducta. Ne pater alme tua quaeso me conripe in ira... des. Tu perdes. 
seruus sum quoniam ipse tuus. (fol. 132). Laudatio ad Deum. Laúdate, 
et cuncti laetas effundite uoces... Laudihus extoUant nomen ad astra iuum. 
(fol. 133 V.). Omnes gentes. Plaudite io gens omnis io sustollite uoces... 
et regi et uestro psallite cunda deo. Usquequo Domine. Quo deus usque 
mei tándem te obliuio cepit... Seu psallam laudes, siue canamque tuas. 
Deus in adiutorium. Te deus alme uoco precor auxiliare uocanti... Qtii 
canit euge mihi: qui canét euge mihi. (Gafurio publicó en 1521 varios 
Poemata et Epigrammata de Vegio). 

Escrito de mano de Juan Vintimiglia. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: III. A. 9.— V. L. 9. 


^   f. II. 13. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 201 fols.; 280 x 200 mm. 

M. A. Cassiodori de institutionibus divinarum litterarum; Fla- 
viani, Bonifacii IV, Eugenii II, Gregorii I et Zachariae epistolae 
et decreta; ordo de celebrando concilio; cardinalis Cameracensis 
tractatus de reformatione ecclesiae; Dionysii Bxigui praefatio cano- 
num; Michaelis Thomasii de universali episcopatu, de reservationi- 
bus ac de amnatis disputationes; conciones de Cathedra S. Petri in 
Roma; decretum de reformatione concilii Tridentini. 


CÓDICES latinos: f. II. 13. 167* 

I. (fol. 1). Oassiodorus Senator de Institntionibus ditdnaram Lite- 
rarnm. Cum studia aaecularium Literarum magno desiderio feruere coy- 
noscerem... qui sequunlur, est hreuiter intimatum. Explicit praefatio 
Cassiodoris Senatoris. (fol. 6). Incipit eiusdem opus promissum. 
Primi*8 scripturarum diuinarum codex est Octatheucus... des. si pro nolis 
inuicem pió dómino supplicemus. (M. LXX, 1105-1150). 

II. (fol. 51). Incipit epistola Flauiani Archiepiscopi constan tino- 
politani ad Leonem Archiepiscopum Rome... Nihil est quod stare faciat 
diaboU neqtiitiam... (Leonis opp. II, 104). 

III. 1 (fol. 52). Incipit ordo de celebrando concilio ysidori. Hora 
diei prima ante solis ortum... (conf. G-arcía de Loaisa, Colledio Concilio- 
rum Hispaniae, p. XXVII). 2 (fol. 53 v-). Praefatio de conciliis et 
canonibas. Cañones generalium conciliorum a temporibus Constantini ce- 
perunt... vel concilium a societate muUorum in unum. Explicit praefatio. 

IV. (fol. 55). Incipit tractatus de reíormatione ecclesie intitulatus 
per V. d. et p. d. cardinalem Cameracensem editas in concilio Cons- 
tan tien si pronuntiatus anno dni. M. CCCC.** XVI.° De reformatione 
ecclesie plura dudum per me scripta sunt... des. filii sui sanguina redime- 
re dignatus est et ctim patre viuit et regnat in sécula seculorum. Amen. 

V. (fol. 61). Constito per premissa de jure restat super his que occu- 
rrunt in fado... (de mano de Antonio Agustín tiene la siguiente nota: 
sumpta sunt haec ex alio tractatu, in quo de iure parum salubriter 
tractabatur. sed hic erat prudentior quam doctior). 

VI. 1 (fol. 67). Incipit prefatio canonum domino venerabili mihi 
patri Stephano episcopo Dyonisius Exiguas in domino salutem. Quant- 
uis karissimus frater noster Laurentius assidua et familiari cohorta- 
tione... compendium aliquod attulisse uideamur. Explicit Praefatio. 
(fol. 68). Incipiunt tituli Canonum Apostolorum et generalium Con- 
ciliorum et Decretorum {M. LXVII, 139). 2 (fol. 87). ítem annota- 
tio de decretalibus Apostolorum. Sylu^ster papa a Petro 34 congregatis 
cum consilio Constantini Augusti in Urbe Roma 277 patribus... scriimt 
capitula 17 omni Ecclesie seruanda cum Patribus 33 eaque sub Anatlie- 
matis vinculo alligauit.   3 (fol. 88 v.). Incipiunt Capitula Sanctorum 


168 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Patrum sub Justiníano Imperatore in Conetantinopoli congregato- 
rum centum quínquaginta. Si quis non confitetur Patris et fiUi et Spiri- 
tus Sancti unam naturam... Si autem Monachus vel laicus sit, Anafhema- 
tizahitur,   4 (fol. 93). Incipit epístola Bonifacii Papae IV directa de 
Roma ad Florianum Archiepiscopum Arelatns in Prouincia ubi G-e- 
nesius martyr iacet. MuUum frater dariissime sinceritatis tue bono con- 
gaudeo... Data décimo kal. Septemb. impp. DD. NN. piissimis Augua- 
tis Heraclio anno. III. pe. eiusdem ann. II. et Heraclio Constantino 
nouo filio eius an. I. indictione prima.   5 (fol. 95 v.). Eiusdem Boni- 
facii Papae epistola ad Theodoricum Regem francorum. Scripta exce- 
llentie vestre cum ea qua decuit dulcedine...   6 (fal. 96 v.). Incipit Con- 
cilium habitum sub Papa Eugenio II. 1. Episcopus bono opere appro- 
batus ordinetur...   7 (fol. 99). Decreta Papae Gregorii I. Begnante in 
perpetuum Dno. nro. Jesu Christo temporibus piissimi ac serenissimi 
Dni. Mauricii... (II, 1288).   8 (fol. 100 v.). Probatissimo Patri ac pres- 
tantissimo Dno. egregio Sacri altaris ministro ouicula peccatis lan- 
giuda S. Luculentius vestre sacrate textus Epistole signauit ut mea parui- 
tas... penes vos voló seruetur. Omnipotens Deus paternitatem vestram diu 
conseruet incolumen, mei nostrique Abbatis, ac congregationis memorem 
semper in bono.   9 (fol. 102). Indictione 12. imperante Adargasto, 
eiusque filio Nicephoro, Zacharias ter beatissimus Papa in Concilio 
ait. Non est silendum fratres, quod in Germanie partibus ita diuulgatum 
est.» 

VII. (fol. 103). Opus excerptum Magistri Dungali. Cum memineri- 
mus regalem solertiam suis proposuisse fidelibus... de admonitionibus et 
preceptis Sanctorum Fatrum excerpta deflorauimus. 

VIII. (fol. 109). [De formatis epistolis]. Fórmate epistole, a Sanc- 
tis CCC XVIII. Patribus in Niceno concilio constitute feruntur... 

IX. (fol. 111). Michaelis Thomasii de universali episcopatu et re- 
servationibus, ac de Annatis disputationes. Ad Carolum Borromeum 
Cardinalem amplissimum. (fol. 112). De Annatis. Cum próxima dis- 
putatione de reseruationibus in uniuersum tractauerimus... des. qiiibus 
ne id faceré possint, omni conatu oportet repugnare.   (fol. 118). Haec 


CÓDICES latinos: f. II. 13. -f. II. 14. 169 

capita siue hasce disputationes habeo Cardinalis amplissime bona 
parte digestas, (fol. 124). De uniuersali episcopatu et reseruationi- 
bas. In hac reaeruationum dispiitaUone, ad quam jussu iuo Cardinalis 
amplissime... des. sed iam quasi manibus teneamus. 

X. (fol. 135). Ooncio R. P. Vicarii de Cathedra Beati Petri Roma- 
na, cuius íestum anno M DLVIII recens institutara est in XVIII 
diem Januarii a Paulo Qaarto. Declarahimus per Dei gratiam quid sibi 
uelit hoc festum... (fol. 145 v.). Concio secunda de cathedra D. Petri. 
Explicamiis precedente lectione beneficia tria quae nobis commemorat... 
des. nec uereri oportet, sed doleri est, et optanda emendatio, nec detrahi, 
Laus Deo. 

XI. (fol. 198). Decretum de reíormatione publicatum in quarta 
■essione Tridentini sub Julio Papa III. die XXV Nouembris 1551. 
(escrito de mano de Antonio Agustín). 

Escrito de varias manos. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant: U. F. 18.-V. J. 10. 


f. n. 14. 

Cód. en papel; sigl. XV; 363 fols.; 280 x 200 mra. 

Guillelmi Bout prima pars lecturae secundi libri Decretalium. 

(fol. 1). Prima pars lecturae secundi libri Decretalium. Rubrica isla 
potest continuari ad precedentem secundum goffredum hoc modo... des. 
non erat neccessaria absolutio quia juratum non tenebat tamquam illi- 
citum ut dicit glossa hic. Explicit lectura prime partis huius secundi 
libri decretalium a primo videlicet dej jud. usque ad de fide instru- 
mentorum ob quam causam fuit iste liber diuisus propter grosisiem 
Buam et sunt hec reportata data louuanii per venerabilem virum do- 


170 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


minum guillermum bout juris utriusque dootorem eximium. anima 
eius in pace requiescat. Amen. 

Al fin tiene: Fertinet magistro dauid de grauicouri, el cual escribió también el 
códice. 

Faltan las iniciales, capitales y rúbricas. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro los escudos de 
España y de San Lorenzo. Corte dorado. Encuademación de las mandadas 
hacer en Flandes por Arias Montano. 

Sign. ant: II. G. 19.-IIL M. 16.-in. H. 2. 


f. 11. 15. 

Cód. en papel; sigl. XV; 366 fols.; 280 x 200 mm. 
Guillelmi Bout secunda pars lecturae secundi libri Decretalium. 

(f ol. 1). Secunda pars lecturae secundi libri Decretalium. Istitis Bu- 
brice continuatio satis patet ex Mis que dicta fuerunt... des. licet rationes 
inducte per fred. et do. ant. videarttur satis fortes. Explicit lectura se- 
cunde partis secundi decretalium que incipit de fide instrumentorum 
lecta per venerabilem et elegantissimum virum dominum guiller- 
mum bout juris utriusque doctorem famosissimum cuius anima per 
dei misericordiam in pace requiescat. Amen. 

Al fin tiene: Fertinet magistro dauid de grauicourt, el cual escribió también el 
códice. 

Faltan las iniciales, capitales y rúbricas. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro los escudos de 
España y de San Lorenzo. Corte dorado. Encuademación de las mandadas 
hacer en Flandes por Arias Montano. 

Sign. ant: II. Q. 20.-III. M. 17. -HI. H. 3. 


CÓDICES latinos: í. II. 15. -f. II. 16. 171 


f. 11. 16. 

Cód. en perg. y papel; á dos cois.; año 1406; 288 fols.; 280 x 210 mm. 

Petri de Herenthal praemonstratensis, Gatena in psalmos uni- 
versos. 

(fol. 1). Patri reuerendo dominoque meo karissimo Dno. iohanni de 
arkel dadum Traiectensis ecclesie nunc vero leodiensis epo. frater 
petrus prior ecclesie floressiensis indignas premonstratensis ordinis... 
Pater kme. cum rem quamlihet honestatis aplendore perspicvtam... quam a 
vestra paternitate de inobedientia reprehendí. Vei'um ut lucidior prefate 
compilationis pateat processus... (fol. 3 v.). Quosdam uero mouere solet 
quod in orationibus nostris... des. humiliter obedire ad laudem et gloriam 
tuam qui es benedidus in sécula seculorum. Amen. Explioit collectarius 
super libram psalmorum collectus et finitas per fratrem petram de 
herentals. Canonicam et priorem floressiensem premonstratensis or- 
dinis ad opas reuerendi patris Johannis domini de Erkel quondam 
traiectensis postea leodiensis episcopi anno incarnationis domini 
M.** CCO.° septaagesimo qaarto in mense Januario.— Et ego theode 
ricas vanden hoae viceouratas in Oaderkert saper yselam studendo 
pariter et scribendo eandem librum psalmorum finiui anno incarna- 
tionis domini Mille."^*» quadringen.™® sexto. In die appollinaris mar- 
tyris piissima gratia et adiutorio domini saluatoris ihesu xpristi cui 
laus cum eterno patre et spiritu sancto in sécula seculorum. Amen. 
(fol. 285 V.). Summa psalmorum sancti regis dauid penes numerum 
et ordinem [ad officium Breviarii]. (conf. edic Coloniae 1483, y otras 
posteriores). 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro los esctdos de 


172 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

España y de San Lorenzo; corte dorado. De las encuademaciones mandadas 
hacer en Flandes por Arias Montano. 
Sign. ant.: IH. 1. 11.— HI. E. 1. 


f. II. 17. 

Cód. en pei-g.; sigl. XV; 176 fols.; 283 x 193 mm. 

Cristophori de Bondelmontibus libar insularum Cicladum ad 
Jordanem cardinalem. 

(íol. 1). Constituí pater reverendissime lordane meis itinerihiis tihi li- 
hrum... des. Quod, quando fessus extiteris, sepe ad hunc librum animum 
jpossis iocundare tuum. Littera rúbea X.^"^ importat. Finie.— Antonias 
Sinibaldus Florentinus ueloci manu transcripsit.— loannes M. Cyni- 
cus Antonio scrinio transcribi fecit: Ideo manu mea testimonium hic 
scribere visum est. (fol. 80). [Chartae geographicae insularum Ci- 
cladum]. (conf. de Sinner, Lipsiae et Berolini 1824). 

Primera página orlada en oro y colores; iniciales de adorno en oro y co- 
lores. 

En la margen inferior de la primera página tiene un escudo de armas. 
Las cartas geográficas de las islas están sin concluir. 
Encuademación labrada, corte dorado. 
Sign. ant.: m. C. 27.-m. K. 12. 


f. II. 18. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 208 fols.; 280 x 180 mm. 

Fr. Jacob! de Vorágine, O. P. legendae sanctorum; S. Bonaven- 
turae viridarium consolationis; magistri Thomae Ly Roys tres 
puncti christianae religionis; Thomae Hibernici manipulus florum; 
S. Thomae Aquinatis de articulis fidei. 


CÓDICES latinos: f. II. 17. -f. II. 18. 173 

I. (fol. 1). Incipit prólogos super legendas sanctorum quas compi- 
lauit frater iacobus natione ianuensis de ordine fratrnm predicato- 
rum. üniuersum tenipus presentís uite in quattuor distinguitur... ab oo* 
taua peniecosten usque ad aduentum. (fol. 1). [Index]. (fol. 1 v.). 
Aduentus domini per quattuor septimanas... des. Quod ipse nobis prestare 
dignetur qui viuit et regnat deus per omnia sécula aeculonim. Amen. Et 
sio finitur istud opus. (se han publicado muchas ediciones), (fol. 176). 
De uirgine anciochie. Virgo quedam antiochie fuit cuius historia... illi 
enim certauerunt hominibus isti deo. hec ambrosius. (= cap. LIX). 

II. (fol. 177). [Viridarium consolationis. Prologus]. Quoniam ut ait 
apostolus petrus spiritu sando affati locutisunt sandi dei... De laude su- 
perne duitatis et premio eterno, (fol. 177 v.). Incipit tractatus primus. 
Quoniam omne peccatum a superbia trahit originem... des. reditudo sine 
peruersitate, pulcritudo sine difformitate. Explicit viridarium consola- 
tionis. (conf. S. Bonaventurae viridarium consolationis en Florilegium 
Casinense,IV,26S). 

III. (fol. 185). Incipiunt tres puncti religionis xpiane quos edidit ma- 
gieter thomas ly roys commorans in sorbona anno M.°CC.° LXXXIX. 
[Index capitum]. De superbia... De die finalis iudicii. (es el índice de 
capítulos de Viridarium consolationis). (fol. 185 v.). Religio munda et 
immaculata apud deum est visitare pupillos... des. Hec autem et multa 
alia hic dicta potius tangenda in Qonfessionibus quam publice predicanda 
sermonibus. Expliciunt tres puncti religionis xpiane ect. 

IV. (fol. 189 V.). Incipit manipulus florum. Abiit in agrum et colle- 
git spicas posi terga metentium ruth Il.° Ruth paupercula non habens 
messem propriam... des. pro patre stantem sine patre morientem. bemar- 
dus super cant. Explicit manipulus florum. (conf. Thomae Hibemici 
manipulus florunt, muchas ediciones). 

V. (fol. 206). Sequitur de articulis fidei [S. Thomae Aquinatis], 
Postulauit a me vestra diledio ut de articulis fidei... et sub a." eius natiui' 
tatem. Explicit de articulis fidei. 

VI. (fol. 208 V.)- ((^^ mano posterior: Index sanctorum qui in Legen» 
dis Jacobi de Vorágine continentur ordine alphabetico digestas). 


174 Real biblioteca del escorial 

Desde el folio 177 escrito de otra mano. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

En las tapas de la encuademación tiene estampados en oro los escudos de 
España y de San Lorenzo, Corte dorado. Encuademación de las mandadas 
hacer en Flandes por Arias Montano. 

Sign. ant: 11. H. 20. -III. M. 12. 


f. UI. 1. 

Cód. en perg.; á dos cois.; año 1402; 36 fols.; 280 x 200 mm. 

Pseudo-Aristotelis liber de secretis secretorum, interprete Phi- 
lippo; de amicitia; Ambrosii carmina. 

I. (íol. 1). Incipit liber de secretis secretorum qnem Aristo tiles 
filius nichomaci de macedonia composuit Alexandro regi magno filio 
philipi regis grecorum. Domino suo excellentissimo et in cultu cris- 
tiane religionis strenuissimo Guidoni natione de ualentia ciuitatis 
tripolis glorioso pontifici phylipus suorum minimus clericorum se 
ipsum et fidele deuotionis obsequium. Quanto luna ceteris stellis luci- 
dior est... Uhrum presentís operis in quo de ómnibus fere scientiis aliquid 
utile continetur. Prologas philipi quem composuit guidoni pontifici 
impoluino. Cum igitur uohiscum essem in anthiociam... ad eterna heati- 
tudinis gaudia peruenire. Explicit prologas, (f ol. 1 v.). Incipiunt ca- 
pitula. De prologo cuiusdam dodoris in commendatione aristotilis... De 
genihus et planta pedis et de gressu et incessu. (fol. 3). Detis omnipotens 
custodiat regem nostrum gloriam credentium... des. et ad diuersa tendunt 
declina semper ac meliorem et próbahiliorem partem ect. Completus est 
tractatus de signis et moribus naturalibus hominum ad regem mag- 
nificum Alexandrum qui dominatus fuit toti orbi dictus monarcha in 
septentrione. Amen. Deo gratias. 

II. (fol. 33). [De amicitiaj. De pari amico. Par amicua semper est 
nutritius ueritatis... qui tantam habuissent gratiam aput eum. De uocali 


CÓDICES latinos: 1. m. 1. - f. III. 2. 175 


amico. Vocalis amicus de sola uoce seruit amicia... et aerem uerberat 
mentiendo. De orbato amico. Orhatua amicus est qui ae tnulieria uolun- 
tati submitU... ab eis cecitatís uelamen remouere. De amico fortune. 
Amicus fortune tamquam rota uoluitur... possunt in ómnibus negotiorum 
euentibus reperiri. Amen. 

III. (fol. 35 V.). (de letra distinta de la del códice tiene:) Anno Mille- 
simo quadrigentesimo secundo Ego Ambrosias de (raspado el apellido) 
manu propria hunc librum scripsi. Et eodem anno et eodem témpora 
defunctus est Illustrissimus dns. dominas Galeam de Vicecomitibus 
qai fait primas dax Mediolani et eodem anno ipse acqaisiait bono- 
niam cam máximo exercita. (fol. 36). Carmina misa per Ambrosiam 
Johanni de Seragonibas. Nox erat et daris fulgebant sidera flammis... 
Carmina aunt tenui nunc celébrala modo. 

Primera inicial miniada; iniciales y capitales en azul y rojo, alternando; 
epígrafes en rojo. 

Primera página orlada en oro y colores. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: lU. K. t5.— m. F. 2. 


f. III. 2. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 107 fols.; 280 x 200 mm. 

Alexandri Achillini excerpta de Physionomia et Chiromantia; 
Petri Pomponatii Mantuani de incantationibus. 

I. (fol. 1). De Physionomia et Chiromantia. In omni diaciplina 
tria potissimum conaiderantur... quam hec phantastica donum ac benefi- 
cium est Dei. 

II. (fol. 9). Petri Pomponatii sumi philosophi opas de incantatio- 
nibas. Signifieasti mihi per literas tuas cum duorum puerorum quorum 
alter... sed quod Aristotelem aensisae (quod noatrum est) exiatimem pro 


176 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


posse aperiam. Vale. Ex bononia XXVIII Julii M. D. XX. (tol. 10). 
Nos igitur tue petitioni secundum uires nostras satisfacere cupientes ,. 
des. et post finem non est finis qui est deus henedictus in sécula seculo- 
rum. Amen. Porfecta est itaque hec nostra lucubratio que de incanta- 
tionibus nominan potest per me petrum filium Joannis nicolai Pom- 
ponatii Mantuani in foelicissimo Grimnasio Bononiensi in cappella 
sancti Barbatiani die XVI augusti M. D. XX. Anno pontificatas Diui 
leonis X.^ octauo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 


f. IlL 5. 

Cód. en papel; á dos cois.; princ. del sigl. XV; 210 fols.; 275 x 205 mm. 
Alberti Magni lógica; Ars Grammatices. 

I. (íol. 1). [Alberti Magni lógica. In Porphyrii isagogem sive de 
praedicabilibus] Be lógica intendentihus primum considerandum est 
qualis scientia sit... des. (incompleto; llega hasta las palabras:) nullo 
modo subsistit; quia non hábet suhsistentiam áliquam; sed (del cap. III 
del trat. VII de accidente), (fol. 60). [In Aristotelis praedicamenta]. 
In antehábitis dictum est quod lógica est scientia... des. Sed quia pama 
uis est in talibus. Ideo illa sufficiant. Explicit sententia edita et com- 
pillata a venerabili alberto magno omnium latinorum philosophorum 
reuerendissimo principe super libro predicamentorum Aristotilis. 
(fol. 117 V.). [In libros Perihermenias]. Sicut a principio isfius scientie 
determinatum est... des. jpe** quam quis potest venire ad cognitionem ignoti 
quod est complexum. Et hic habetur finis libri peryermenias aristote- 
lis philosophorum principis secundum commentariam expositionem 
venerabilis dni. alberti magni de alamania ordinis predicatorum epi. 
ratisponensis ad omnipotentis del gloriam eot. (conf. edic. Lugdu* 
ni 1651). 


CÓDICES latinos: f. III. 5. - f. III. 6. 177 

II. (fol. 148). [Do arte grammatica]. A me karisaimi ex arte gram- 
matica uobia competentes regulas dari aut componi rogasfis... ut ad nostri 
desiderii perfedum peruenire ualeatis. Vox est aeris tenuiasimi ad Un- 
guam percussio... des. et per intelledum alterius verbi ut formosum pas- 
tor coridon ardebat alexim. Laus deo. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; faltan las rúbricas. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Siffn. ant.: V. I. 21.— III. L. 25. 


f. III. 6. 

Cód. en papel; á dos cois,; princ. del sigl. XV; 198 fols.; 275 x 205 mm. 

Dini de Garbo Florentini in íen III et IV libri IV Avicennae 
commentaria; Joannis de Parma practica chirurgiae; Brunonis Lon- 
goburgensis chirurgia minor; Servitoris liber de praeparatione me- 
dicinarum simpliciam; Gali de virtutibus centaureae ad Papiam; et 
alia. 

I. (fol. 1). [Dini de Garbo Florentini commentaria in íen III et IV 
libri IV Canonis Avicennae?]. Jam locuti sumus in libro primo de apos- 
tematibu^ ect. Cum istam partem 4J libri auicene intendamu^ exponere 
gratia operis cyrugie... Expedita sunt ergo illa que erant premittenda in 
principio huius libri. (fol. 2). His ergo uisis ad literam accedamus ut 
autem appareat melius diuisio... des. de cuius expositione sint deo laudes 
et gratie infinite qui de tanta huius oscuritate prolixa ad lunien ueritalis 
intente nos peruenire fecit. Deo gratias. Amen. 

II. (fol. 167). Rememoratio quarumdam medicinarum que sunt 

apte cymgie secundum sententiam Gr. in libro de simplicibus medici- 

nis particula 5.* et ultima dicti libri. Et secundum avicenam in primo 

in 2.° et primo de repercussiuis. 

12 


178 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

III. (fol. 179 V.)- Incipit quedam praticha in ph.i.*'* magistri Joan- 
nis (en él cód. Guillielmi) de parma. Quoniam quídam de meliorihus 
amicis quos hahere uideor me rogauerunt ut eis in scriptis... que dicte 
sunt supra. Expleta est praticha magistri Johannis de parma collecta 
ex libro mesue. 

IV. (fol. 181 V.)- Incipit cyrugia maior (corregido minor) magistri 
Bru[nonis Longoburgensis]. Prologas. Ut de operatione manuali Ubrum 
componerem breuiorem... petitum opus quod tibí brunus longoburgensis 
purus amicus composuit. Incipiunt capitula. Be sermone uninersali in 
uulneribus... De doctrina cauteriorum. (fol. 181 v.)* Primus canon seu 
regula que ómnibus occurrit uulneribus est... Et cum flt in concauitate 
pedis ualet ad podagram. Explicit breuis cyrugia magistri bruni. Deo 
gratias. Amen. 

V. (fol. 185). Expletum est hoc volumen vel scriptum per me 
graciadeum de Asillo. Et hoc íeci ad honorem dei primo deinde 
ad mey proprii comodi utilitatem intellectus perficiendi. (fol. 185). 
Ad exercicium meum amice frater scripsimus super hoc quesito. 
ütrum in uulnere capitis cum fractura cranei debeamus detegere os 
fractum... 

VI. (fol. 188 V.). [Servitoris (= Serapionis) liber de praeparatione 
medicinarum simplicium]. Bixit agregator huius operis. Postquam ego 
collegi Ubrum hunc magnum... (incompleto; conf. edic. Venetiis 1471). 

VII. (fol. 192 V.). Incipit liber Grali ad papiam de virtutibus cen- 
tauree. Ego uidi frater mi papia sicut temistius famosus magister narra- 
bat de arnoglossa... proprie uero matricis. Et de centaurea quidem in tan- 
tum dicta allias sint. 

VIII. (fols. 164 V.-166 y 197 V.-198). [Varias recetas de medicina 
escritas de distintas manos),   (fol. 198 v.). De anathomia oculi. 

Al fol. 198 V. tiene: Me dinus eat mey (raspado: Gratiadei de Asillo) in medicina 
studentis padiie. Después de otra mano: petrus. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. Faltan en la obra de 
Servitor. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 


CÓDICES latinos: f. III. 6. - f. III. 7. 179 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: VH. E. 18.-m. E. 7. 


f. m. 7. 

Cód. en papel; año 1448; 149 fols.; 270 x 205 mra. 

Aristotelis politicorum libri VIII, oeconomicoram libri II, Leo- 
nardo Bruni Aretino interprete. 

1 (fol. 1). [Leonardus Bruni Aretinus ad Nicolaum papam V]. Lp- 
hros Politicorum muliis a me uigiliis, muUaque opera in latimim traduc- 
tos... Ne aures tue beatitudinis proUxitate nimia detineam. (fol. 2 v.). 
[Leonardi prooemium], ínter .moralis {en el cód.: mortalis) discipline 
precepta... et quod neccessarium ad uitam suscepturos. (fol. 3 v.). [Aris- 
totelis politicorura, Leonardo Bruni Aretino interprete, liber I]. 
Quoniam uidemus omnem ciuitatem esse societatem quamdam... (fol. 15). 
Liber II. (fol. 35 v.). Liber III. (fol. 58). Liber IV. (fol. 77 v.). 
Liber V. (fol. 101 v.). Liber VI. (fol. 111 v.). Liber VIL (fol. 133). 
Liber VIII: des. quod he tres determinationes sunt in doctrina faciende: 
M£dium ac decens. Explicit liber politicorum Aristotelis traductus de 
greco in latinum a Leonardo Aretino oratore clarissimo. Laus Deo. 
Transcriptas Sibinici die XIII Nouembris 14^18. 2 (fol. 143). Leo- 
nardi Aretini prefatio in librum Economicorum ad Cosmam Medicem 
incipit. Pretiosa sunt interdiim parvi corporis... Nunc ad textum aristo- 
telis veniamus. (fol. 143 v.). [Aristotelis Oeconomicoram, Leonardo 
Bruni Aretino interprete, liber I]. Bes familiaris et res publica inter se 

Idifferunt...   (fol. 146 v.). Liber II: des. Multum eliam ad uxoretn et 
flUos et párenles, (con. edic. Venetiis 1503. Tiene algunas notas margi- 
nales de mano de D. Diego Hurtado de Mendoza). 
Le faltan las iniciales y rúbricas. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 


180 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: II. C. 19. -III. K. 20. 


f. III. 8. 

Cód. en papel y perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 126 fols.^ 275 x 115 mm. 
Michaelis Scoti liber introductorius ad Fridericum II. 

(fol. 1). Incipit prohemium libri introductorii quem edidit Mi- 
ckael Scotus astrólogas frederici imperatoris Romanorum et semper 
Angustí, quem ad eius preces in astrologia leuiter composuit propter 
acolares nouitios et pauperis intellectus tempere dni. Innocentii pape 
quarti. Quicumque uuU esse bonus astrologus... 

En la margen inferior de la primera página tiene: Liber mei benedicti dandu- 
lo.—M. Danduli. LXXXI. 

En la hoja de guarda tiene: ... die lune décimo aprilis incepi audire tractatum 
»pere a fratre bertoldo ordinis fratrum heremitanorum nota quod expleui audire dictum 
tractatum die sabati vigésimo nono aprilis. 

Le faltan muchos títulos de capítulos. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: H. E. 17.-VII. E. 28. 


f. 111. 9. 

Cód. en papel; fin. del sigl. XV; 211 fols.; 275 x 200 mm. 

Butocii Ascalonitae in opera Archimedis commentaria; Archi- 
medis opera. 

I. 1 (fol. 1). Comentarii Eutocii Ascaloniti in primum Archymedis 
de sphera et kylindro. Cum in Archymedis libro quem de sphera et ky- 
lindro confedt...   (íol. 10). Oommentarium in librum secundum. Cum 


CÓDICES latinos: f. III. 8. - f. III. 9. 181 

ea que in primo libro continentur theoremata... des. que est aecundum cir- 
cumferentiam e f h. Eutocii Ascaloniti comentarii in secundum libram 
Archimedis de sphora et kylindro expositione discursa milesio me- 
chanico Isidoro nostro preceptori. 2 (fol. 45). Eutocii Ascaloniti 
comentarii in mensurationem circuli Archimedis. Conaequens utique 
fuerit mihi... des. ei que ab archimede sunt hic dicta sufficiant. Eutocii 
Ascaloniti comentarii ect. 3 (fol. 50 v.). Eutocii in primum theore- 
ma eque ponderantium Archymedis. Momentum ipsum o (jeneroaiasime 
Petre... (fol. 53). In secundum equeponderantium Archymedis. Cum 
diligenter ea que in primo libro... des. igitur ipsum est centrum fruati. 
Eutocii Ascaloniti comemtarium ect. (conf. edic. Basileae 1544). 

II. 1 (fol. 62 V.)' [Archimedis de sphaera et cylindro liber I]. Ar- 
chimedea dossitheo salutem. prius quidem ad te misi que a nobia inapecta 
eaaent... (fol. 98 v.). Liber II. Archymedea dositheo salutem. antea qui- 
dem mihi iusaeraa... des. que aecundum b a d circumferentiam poaita eat. 
2 (fol. 109 V.). Archimedis circuli dimensio. Cuilibet circulua triang^do 
rectángulo equalis est... des. minorem uero quam triplam sesquiaeptimam. 
Archymedis circuli dimensio finit. 3 (fol. 112). Archimedis de konoi- 
dalibus et speroidibus figuris inuenta sequntur. Archimedea dositheo 
recte agere. Reliquorum theorematum demoatrationea... des. demostratur 
esse illa eadem quam habet e g ad ed. Finiunt Archymedis inuenta ect. 
4 (fol. 151 V.). Archymedis inuenta circa elicas hoc est spirales lineas 
et spatia dictis lineis contenta. Archymedes Dositheo aalutem. Eorum 
que ad cononem missa fu^rant theoremata... des. et tertiam ipsiua g a 
utraque simul SMmjpía. Finit tractatus Archymedis de lineis spiralibus 
feliciter. 5 (fol. 176 v.). Archymedis planorum equeponderantium 
inuenta vel centra grauitatis planorum. Petimus grauia equalia equali 
diatantia posita... (fol . 184). Liber II. Si dúo spacio compreJienaa a li- 
nea recta... des. punctum i esse centrum grauitatis. Finiunt inuenta Ar- 
chymedis ect. 6 (fol. lí>2). Archymedis quadratura parabole id est 
portionis contente a linea recta et sectione rectanguli koni. Archime- 
des Dositheo recte agere. Cum audissem cononem mortuum esse... des. 
eiusdem triangüli abe aesquitertia existit. Finiunt Archymedis inuenta 


182 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ect. 7 (fol. 202 v.). Archymedis tractatus de Arene numero Existi- 
mant quídam rex gelon arenam esse... des. ad hec inspicienda nullo pacto 
posse acQomodari. Finit Archymedis ratio de Arene dimensione. (conf. 
edic. Basileae 1644). 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: m. K. 22.— m. D. 30. 


f. III. 10. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XIV-XV; 168 fols.; 275 x 210 mm. 

Petri de Crescentiis bononiensis ruralium commodorum li- 
briXII. 

(fol. 1). Epístola missa ad magistrum fratrum ordinis predicato- 
mm. Venerahüi in xpo. patri et dno. spirituali... fratri Aymerio de pla- 
centia sanctissimi ordinis predicatorum generali magistro dignissimo 
suus petrus de crescentiis ciuis hononiensis... Cum presentem líbrum Bu- 
ralium commodorum... in qua multa inueniuntur jocunda. (fol. 1). 
Epístola missa ad Regetn Karolum cui mittít etíam huno líbram. Ex- 
cellentissimo principi dno. karulo 2.° dei gratia yerusalem, et sicilie reqi 
illu^tri suus petrus de crescentiis ciuis hononiensis id quod est. Cum con- 
siderarem etatem... in ómnibus hohedire heneplacitet mandatis. (fol. 1). 
Incípít líber Ruralium comodorum a petro de crescentiis ciue bono- 
niense compilatus ad honorem dei omnipotentis et serenissime Regís 
Karolí ac ad utilítatem omnium gentium. [Praeíatio]. Cum ex virtufe 
prudentie que inter honum et walum... que singuUs mensihus sunt in rure 
agenda. (fol. 1 v.). Líber I. Quoniam cultus ruris per continuos labo- 
res... (fol. 8 V.). Líber II. (íol. 29 v.). Líber IIL (fol. 37). Líber IV. 
(fol. 56). Líber V. (fol. 81 v.). Líber VI. (fol 107). Líber VII. (fol. 
109). Líber VIIL  (fol. 113). Líber IX.  (fol. 145). Líber X.  (fol. 155). 


CÓDICES latinos: f. III. 10. -f. III. 11. 183 

Liber XI.   (fol. 163). Liber XTI: des. et retihus diuersis «c viacho. Bx- 
plioit liber ruralium comodorura. (conf. edic. Basileae 16i8). 

En las hojas do guarda de distinta mano del códice, do la que son las no* 
tas marginales, tiene dos índices, el segundo está acomodado á varias enfer- 
medades. 

En la primera lioja tiene: Marci danduli Andreae filii hic codex esi. 

Iniciales, capitales y epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: VH. F. 25.-ni. F. 11. 


f. IIL IL 

Cód. en perg.; sigl. XTV; 151 fols.; 263 x 188 mm. 
P. Statii Papinii thebaidos libri XII, achilleidos libri II. 

1 Argumentum in XII libros Thebaidos. Associat profugum tydeo 
primus polinicem... Argiam flentem memorat duodenus. et ignes. Aliud 
argumentum. Soluitur in primo fratrum concordia libro... ültimua ogi- 
gias dat thesea uincere thebas. (fol. 1). Papinii surculi Statii Thebai- 
dos liber primus. Fraternas acies alternaque regna prophanis... des. In- 
dignata sequi torquent me cornua mitram. (en el cód. sigue: Argumen- 
tum in librum II). At maia genitus superas remeabat ad auras... Quoa 
strauit telis uictor. patriamque reuisit. Explicit liber primus. (fol. 11)' 
Incipit secundus. Interea gelidis maia satis aliger umhris... des. Dixerat, 
et dulces iter instaurabat ad argos, (en el cód. sigue: Argumentum in 
librum III). Perfidus interea missorum sera uirorum... Vociferans. sper- 
nitque déos. socios«iue fatigat. (íol. 21). Incipit Tertius liber. At non 
aouie moderator perfidus aule... des. Lux mouet. ingentesque iubent as- 
surgere cure, (en el cód. sigue: Argumentum in librum IV). Nox septem 
bellona uiros ¿n prelia cogit... Ysiphile monstrat limphas langia perennes. 
fol. 31). Incipit Quartus liber. Tertius horreniem cephiris laxauerat 


184 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

annum... des. Flumina. defessasque uelis agnoscere turmas, (en el códi- 
ce sigue: Argumentum in librum V). Postquam pulsa sitia et memhra 
leuata fluentis... Intonat. et placat graiorum turba ligurgum.   (fol. 42 v.). 
Quintus liber incipit. Pulsa sitis fluuio. populataque gurgitis aluum... 
des. Finierat. céloque cauam nox induit umhram. (en el cód. sigae: Ar- 
gumentum in librum VI). Ut puer est ftinctus serpens quoque uulnere 
lesus... Ipsi iactanti remeat iactcOa sagitta.   (fol. 53). Incipit sextus li- 
ber. Nuntia muUuago danaas perlahitur urbes... des. M tristes domino 
spondebat arundo recursus. (en el cód. sigue:  Argumentum in li- 
brum VII). Tune iouis imperio martem cillenius ales... Obruit. inge- 
muitque cadens. lucemque reliquit.   (fol. 65). Septimus liber incipit. 
Utque ea cuntantes tirii primordia belli... des. Miscuit arua tremor, lu- 
cemque reclusit auerno. (en el cód. sigue: Argumentum in librum VIII). 
Tune grauiter superos obiurgat rector au£rni... Tidea deiectum telis tri- 
tonia fleuit.   (fol. 77). Octauus liber incipit. üt subitus uates pallenti- 
bus incidit umbris.. dep. Elisios multa purgauit lumina nimpha. (en el 
cód. sigue: Argumentum in librum IX). Oenide interitu magni dircea 
iuuentus... Ule cadens droceum, alloquitur. matremque requirit.    (fol. 
87 V.). Nonus liber. Asperat aonios rabies audita cruenti... des. Ure. uel 
ingrate munus suspende diane. (en el cód. sigue: Argumentum in li- 
brum X). Quatuor afflictis ducibus fiducía belli. . Fulmine percussus tu- 
rrim complectitur ardens.    (fol. 100). Decimus liber incipit. Obruit 
hesperia phebum nox húmida porta... des. Cessissent potuit f ulmén me- 
ruisse secundum. (en el cód. sigue: Argumentum in librum XI). Tune 
capanei ardentis dañaos incendia terrent...  Oedipodem creon thebanis 
menibus arcet.   (fol. 114). Undecimus liber incipit, Postquam magna- 
nimus furias uirtutis inique... des. Nox fauet. et grata prófugos amplecti- 
tur umbra. (en el cód. sigue: Argumentum in librum XII). Postquam 
alterno ceciderunt uulnere fratres... Quem sternit telo, graiorumque im- 
molat umbris.   (fol. 124 v.). Liber Duodecimus. Nondum cuneta polo 
uigil inclinauerat astra... des. Occidet. et meriti post me referentur hono- 
res. Papinii surculi Statii Thebais explicit foliciter bene punctata et 
correcta cum óptima orthographia. Deo gratias. Amen.   2 (fol. 136). 


CÓDICES latinos: f. ni. 11. - f. III. 12. 185 

Incipit Statius Achilleidos liber I. Magnanimum eacidem formida- 
tamque tonantí... dos. Quamqiinm ibi fida parens aaauetaque jteclora 
mauult. (íol. 138 v.)- Secundas liber. Al tethis undiaonis per nodem 
in rupibiia aatans... des. Cedo equidem. sit uinjn pii Ucoinedia chilles. 
(fol. 141). Statii liber tertius. Inierea méritos ultrix europa dolores... 
des. AUulit et partus index Iticina resoluit. (= lib. I de la edición im- 
presa). (foK 145j. Liber Qaartas. Jamqueper egeoa ihat laertia fluctúa... 
des. Irrita uentose rapiebant uerba procelle. (fol. 149). Quintas liber. 
Exuit implicitum tenebris humentibus orbem... dep. Hec memini. et me- 
minisae iuuat. scit celera mater. — Aura silet. pipis currens ad Hitara 
uenit. (= lib. II). Papinii Sarcali Statii Achilleidos tholosensis liber 
quintus et altimas explicit feliciter. Amen. [Arffumentam in V li- 
bros], Primus semiferi matrem deducit ad antra... Eacidem quintus na- 
rrantem tradit achiuis. (fol. 151 v.,\ [Scholia in Achilleidos]. In prin- 
cipio huius autoris qui est primus et principalis inter libros acolaslicos... 
Narrat ubi dicit Soluerat ect. 

Tiene notas marginales y glosas interlineales. 

Al principio tiene una miniatura; iniciales do adorno en colores; capitales 
en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. L. 1. -III. A. 25. 


f. III. 12. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 96 fols.; 270 ^ 200 mm. 

Ludovici Bucoaferrei Bononiensis lectiones in parva naturalia 

Aristotelis. 

1 (fol. 1). [Expositio D. Ladovici a Baccaferreo in libellum Aristo- 
telis de causa motionis aniíualium in commani]. Lectio itrima. ConU- 
nuatio huius libri haberi potest ex uerbis Aristotelis... des. ita qt*od eius 


186 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

uirtus haheat impedimentum, vide gallenus, et de hoc tradatu hadenus. 
2 (íol. 33). Expositio Dni. Ludouici Syderostomi bononiensis in libe- 
llum de longitudine et breuitate vite. Anno Dni. 1533. LecHo prima. 
De eo autem quod est: primo uidebimus de ordine huius Uhri... des. quea- 
tiones quas nunc omitto alias dicemus. 3 (fol. 57). De sensu et sensili 
expositio a boriferrei. Que dedarantur in philosophia nahirali primo 
secantur in dúo... (es un compendio incompleto; conf. edic. Vene- 
tiis 1570). 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: VH. E. 27. 


f. III. 13. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 150 fols.; 260 x 165 mm. 

Aristotelis politicorum libri VIII, Leonardo Bruñí Aretino in- 
terprete. 

(fol. 1). Leonardi aretini prefatio in libros politicorum. ínter mo- 
ralis discipline precepta... et quidem necessariarum ad uitam suscepturos. 
(fol. 2 V.). Politicorum Aristotelis liber primus. Leonardas Aretinus 
traduxit. Quoniam uidemus omnem duitatem esse societatem quamdam... 
(fol. 16). Liber II. (fol. 37 v.). Liber III. (fol. 60 v.). Liber IV. 
(fol. 82). Liber V. (fol. 107 v-). Liber VL (fol. 118). Liber VIL (fol. 
141). Líber VIII: des. médium possibile ac decens. Finis Politicorum. 
(coní. edic. Venetiis 1503). 

Primera página orlada; iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en 
rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. K. l.-III. C. 23. 


CÓDICES latinos: f. III. 13. -f. III. 14. -f. III. 16. 187 


f.  III.  14. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 134 fols.; 258 x 185 mm. 
Alberti Magni in libros I et II Aristotelis priorutn Analyticorum. 

1 (fol. 1). [Alberti Magni in lib. I Aristotelis priorum Analytico- 
rum tractatus IX]. Incipit liber priorum analeticorum... Tradaturi de 
scientia sillogistica oportet primum scire... (el tractatus IX des:) De quo- 
lihet affirmo tiel negó. Explicit I.^» priorum. 2 (fol. 83 v.). [In lib. II 
priorum Analyticorum tractatus VII]. In quot igitur siue quantis figu- 
ri8... (el tractatus VII des:) que dicitur phisonomia super hanc artem 
fúndala est. Explicit. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. K. 3. -III. C. 20. 


f. III. 16. 

Cód. en perg.; fin del sigl. XLV; 107 fols.; 250 x 160 mm. 

Aristotelis poUticorum libri VIII juxta transí ationem graeco- 
latinam. 

(fol. 1). [Aristotelis politicorum liber I]. Quoniam omnem ciuita- 
fem tndemus comunitatem qnandam... (fol. 11). Liber II. Quia conside- 
rare uohimus de communione política... (fol. 27 v.). Liber III. Ei qui 
de policía considerat... (fol. 44). Liber IV. In ómnibus artihiis et scien- 
tii8... (fol. 59 V.). Liber V. De aliis quidein igitur que preeligimxis... 
(fol. 78 V.). Liber VI. Quot quidem igitur differentie...   (fol. 86 v.). Li- 


188 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ber VII. Be policía óptima... (fol. 102). Líber YIII. Quod quidem igi- 
tur legislatori... des. et quod possibile et quod decens. Reliqua huius ope- 
ris in greco nondum inueni. Hic est finís politice aristotelis.. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; le faltan las rúbricas. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. K. lO.-III. C. 21. 


f. ni. 17. 

Cód. en perg. y papel; á dos cois, y á una; fln del sigl. XIV y XV; 145 fols.; 

250 X 185 ram. 

Fr. Guidonis Argentinensis, O. P., in libros ethicorum Aristo- 
telis; Alfonsi de Cartagena episcopi Burgensis secundum binarium 
duodenarii. 

I. (fol. 1). [Fr. Guidonis Argentinensis (seu Ariminensis) O. P. in 
libros ethicorum Aristotelis]. Quoniam homo naturaUter est animal 
sociale... des. et sic moralis philosophia erit integra et perfecta. Explicit 
summa de uirtutibus secundum Aristotelem in libro ethicorum iaxta 
expositionem magistri fratris. Deo gratias amen. 

II. (íol. 90). [Alfonsi de Cartagena]. Explicit primum Binarium 
duodenarii. Incipit Secundum et dirigitur eidem nobili viro domino 
Femando Petri de Guzman cui primum directum est. Prologus in se- 
cundo Binario. Desiderio tuo uir prudentissime pene satisfactum iri pu- 
tabam... integrum se non potest conuertere. (fol. 93). Tertia questio. 
Quis ex principibus qui nos precesserunt... (la responsio des:) plerumque 
pessimi sunt reperti. (fol. 118 v.). Qaarta questio. Quis mirabilior, 
laudabilior ac mélior... (la responsio des:) satis quod rectum fuerit decer- 
nas. (fol. 144). Vltilogus in secundo binario. Quanto conatu optime 
uir precepto tuo parere temptauerim... tuique honestam memoriam poste- 


CÓDICES latinos: f. III. 17. - f. lU. 18. 189 

rorum annnlia recipiant. (vid. Martínez Añibarro, Intento (le un dicciO' 
nario biográfico y bibliográfico de los autores de la provincia de Burgos). 

La obra de Fr. Guido en la margen superior de la primera página tiene: 
M. Dandulii. CXXIIII. 

Iniciales, algunas de adorno en oro y colores; las demás y capitales en azul 
y rojo; epígrafes en rojo. 

La obra do Cartagena no procede de la librería de M. Dándolo. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corto dorado. 

Sign. ant: IV. K. D.-HI. E. 21. 


f. ni. 18. 

Cód. en perg.; á una y á dos cois.; sigl. XIV; 194 fols.; 240 x 185 mm. 

Boethii de consolatione philosophiae; M. Aur. Cassiodori varia- 
mm libri XII, de anima. 

I. (fol. 1). [Boethii de consolatione philosophiae liber I]. Carmina 
qui quondam studio florente peregi... (fol. 11). Liber II. Post hec pau- 
lisper ohticuit... (fol. 22). Liber III. Jam cantum illa finierat... (fol. 
35 V.). Hec cum philosophia dignitate uultus... (fol. 47 v.). Liber V. 
Dixerat. orationisque cursum ad alia quedam tractanda,.. des. Cum ante 
ociUos agitis iudicis cuneta cernentis . Amen. Explicit liber boetii deo 
gratias. 

II. 1 (fol. 67). [M. Aurelii Cassiodori varianim liber I. Praefatio]. 
Cum multorum gratiam aut communibus fabulis... pocius iudicia substi- 
nemus. (fol. 58). Capitula libri I. Liber I. Oportet nos dementissime 
imperator... (fol. 69 v.). Capitula libri II. Liber II. Admonet nos con- 
suetiido... (fol. 79 v.). Capitula libri III. Liber III. Quamuis fortitu- 
diñe uestre... (fol. 91). Capitula libri IV. Liber IV. Considerantes uos 
nostris aggregare parentibiis... (fol. 100 v.). Capitula libri V. Liber V. 
Cum piceis tijmbribus...   (fol. 112). Capitula libri VL Liber VI. Prisco- 


190 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

rum indicio quális sit consulatus... (f ol. 120 v.). Capitula libri VII. Lí- 
ber VII. Quamuis omnium dignitatum efficacia... (hasta la 40 que des. 
quam sue promissionis impngnat auctoritas son iguales á la edic. im- 
presa; después el cód. tiene: 41 Félix querela est quando leges pietate su- 
perantur... 42. Cum diuturnis lahoribus excubantes... 43. Per prouincias 
nohis deo auxiliante concessas... 44. Audum quidem nohis ortum nostri 
imperii extimauimus... 45. Ad uictorem et uilitisgidium spectábiles uiros... 
46. Tarditas uestra apud glorióse fnemorie... 47. Magnitudinis tue sugges- 
tione... 48. Prouincialium siculorum nohis est suggestione declaratum... 
49. Si antiquis principibus studium fuit... des. qui potuit agnoscere cons- 
tittita). (fol. 132J. Capitula libri VIII. Liber VIII. Juste possem re- 
prehendi clementissime principum... (fol. 143 v.). Capitula libri IX. 
Liber IX. Durissima nimis forte constringimur... (fo). 150 v.). Capi- 
tula libri X. Liber X. Adeo clementissime principum uobis amore in- 
hesimus... (fol. 159 v.). Capitula libri XI., Liber XI. Prefactionis 
auxilium ex contrarietate plerumque nascitur... (fol. 170). Capitula 
libri XII. Liber XII. Nescio quis maior esse creditur... des. ad uos 
perueniat munificeniia principalis. 2 (fol. 180 v.). [M. Aurelii Cassio- 
dori de anima]. Cum iam suscepti operis optato fine gauderem... des. pro- 
habili se meruerunt conuersatione iractare. {M. LXX). (fol. 192;. [In- 
dex materiarum]. Benigni quippe principis est ad clementie comodum... 
Hocputetur utile quod honestus. (fol. 193 v.)- O vos omnes qui transitis 
per viam... adhibeat remedium salutare. 

En la margen inferior de la primera página de la obra de Casiodoro tiene: 
die vigésimo secundo marcii. 1392. iste liber pasus fuit ad gahritl...; y al ñn de mano 
posterior: a mi reverendo el señor trido. 

La obra de Boecio tiene las iniciales en azul y rojo; capitales en azul y rojo 
alternando. La de Casiodoro tiene la primera inicial miniada; las demás en 
colores; capitales en azul y rojo, alternando. 

Son dos códices encuadernados en un volumen. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: IV. K. 14. -IH. E. 18. 


CÓDICES latinos: f. III. 19. 191 


f. III. 19. 

Cód. en perg,; sigl. XI-XII; 85 fols.; 237 x 180 mm. 

Vitruvii de Architectura libri X. 

I. (fol. 1). Vitruvii de Architectura liber I. Ctim diuina tua inens 
et numen. Iniperator Caesar... des. et in singulis tioluminihus explicare. 
(fol. 10 V.)' Incipit liber secundas. Dinocrates architedus. cogitationihus 
et sollertia fretus. . . des. et proportionibus uti ordo postulat in sequenii 
perscribam. (fol. 20). Incipit liber tertius. Delphicus apollo, socraiem 
omnium sapientissimum... des. quae sint proportiones. in sequenti libro 
expUcabo. (fol. 26). Incipit liber quartus. Cum animaduertissem ini- 
perator plures de architectura... des. de communium operum reddetnus 
distributionibus explicationes . (fol. 31). Incipit liber quintus. Qui ani' 
plioribus uoluminibus imperator... des. et eorum simmetrias in sequenti 
uolumine ratiocinábor. (fol. 40 v.). Incipit liber VI. Aristippus philO' 
8ophu>8 socraticus naufragio cum eiectus ad rhodiensium litus... des. et 
sine uitiis ad uetustatem in sequenti uolumine exponnm... (fol. 48). In- 
cipit liber septimus. Maiores cum sapienter tum etiam utiliter institue- 
runt... des. si erit sálubris et idónea probetur explicabo. (fol. 56). Inci- 
pit liber octauus. De septem sapientibus thales milesius... des. et horolo- 
giorum rationibus in sequenti perscribam. (fol. 63 v.). Incipit liber 
nonus. Nobilibus athletis qu^i] Olimpia isthmia nemaea uicissent... des. 
de his ut Corpus emendatum architecturae perfictattir in sequenti uolumi- 
ne incipiam scribere. (fol. 72). Incipit liber decimus. Nobili graecorum 
et ampia ciuitate ephesi lex ustusta... des. uti totum corpus omnia archi- 
tecturae membra in X uoluminibus haberet explicata. Vitruvii liber de- 
cimus explicit íeliciter. 

n. (fol. 84). Specierum et ponderum atque colorum sumpta ex phi- 
BÍcis probamenta. üncia caerae colligit inf usura aeris... des. et ipso dis- 


1Q2 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

pumatu el commixtum, cum ipsasis species. Specierum et ponderam 
atque colorum Bumpta ect. (fol. 85). De rosato.— De oleo lilimio (co- 
rregido liliacio).— De oleo roseo.— De rodomeli (corregido Hidromeli): 
des. mellis admisces et diebus XL suh solé suspendis. Finit. Después en 
letras griegas tiene: Legenti vita et prefectura; scriptori vita ei miseri- 
cordia. 

III. 1 (fol. 85 V.). Semper dno. semper patri (añad. de mano poste- 
rior: L.) episcopo omni preconiorum genere efferendo H. suus quo magis 
uiuo unde magis sim uohis obnoxius. in dies inuenio. Nec quicquam et quo 
me magis... patrem et dominum opto ualere et preualere perenniter. 
2 Precellentissime et cum potestatis tum etiam pietatis insignibus radian- 
ti dno. nro. K. regi deuotissi^na beatorum medardi et sebastiani Congre- 
gatio... (incompleto; llega hasta las palabras:) in reddendis uillis ad- 
quiesceret. Nisi de tesauro ecclesie quo nostras. 

Al margen del fol. 85 v. tiene en música del siglo XI-XII: Alleluia. Vox exul- 
tationis et salutis in tabernaculis iustorum. 

Iniciales y capitales en rojo y negro; epígrafes en rojo y en letras ma- 
yúsculas. 

Encuademación del siglo XVI con estampaciones en oro; corte dorado. 

Sign. ant: IV. I. 16.-IV. E. 7. 


f. III. 20. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 168 fols.; 235 x 165 mm. 
Joannis Gatesdeni seu Anglici rosae medicinae libri V. 

(fol. 1). [Joannis Gatesdeni rosae medicinae libor I] . Oalienus pri- 
mo de ingenio sanilatis... (íol. 29 v.). Incipit liber 2,^^ Quia dictum est 
prius quod dúo tractatus primi... (fol. 128 v.). Liber III. Quia princi- 
póle uel utile est dupliciter... (fol. 163 v.). 4.^« liber. Liber quartus 
etiam bienis... (fol. 166 v.). Liber V. Liber quintus erit de modo prcpa- 
randi... des. Alia possunt dici. sed non vacat michi modo. Explicit Rosa 


CÓDICES latinos: f. III. 20. -f. III. 21. 193 

medicine edita et copúlala in Bollempni univerBibate oponiensi. (coni. 
edic. Yenetiis 1516). 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 

En las tapas do la encuademación tiene estampados en oro los escudos de 
España y de San Lorenzo. Corte dorado. De las encuademaciones mandadas 
hacer en Flandes por Arias Montano. 

Sign. ant: IV. L. 15.— III. E. 14. 15. 


f. III. 21. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 94 fols.; 235 x 180 mm. 

Fr. Henrici de Suso horologium sapientiae, officium de aeterna 
sapientia. 

1 (fol. 1). Incipit prologas in libro qui intitulatur horologium sa- 
pientia. Sentite de domino in honitate et in siniplicitate cordis... hec eadem 
ómnibus deum diligentihus communicari precepit. Explixit prologus. 
(íol. 3). Sequuntur capitula [libri I]. Materia prima huius lihri est xpi. 
passio preciosissima... (fol. 3 v.). Liber I. Hanc amaui et exquisiui a 
iutientute mea... (íol. 68). [Capitula libri II]. De diuersitate admiran- 
da c. I... Liber II. Sapientiam omnium antiquorum exquirehat quidam... 
des. confíguratum denique corpori daritatis sue ect. Quod prestare digne- 
tur qui uiuit... Explixit horologium sapientie. (conf. muchas edicio- 
nes).  2 (íol. 92 V.). Incipit Cursus (sive Oíficium) de eterna sapientia. 

Inicíales en azul y rojo; capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
En la margen inferior de la primera página tiene: Hippoliti B.f* Asculani et 
Amic9rum commodo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación do la Biblioteca dol Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IV. N. 2.— IH. F. 29. 


18 


194 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. III. 22. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 113 fols.; 235 X 185 mm. 

Aristotelis de animalibus tractatus XIX, Michaele Scoto inter- 
prete, de plantis juxta translationem arabico-latinam. 

1 (fol. 1). Incipit prologas in libro Aristotelis philosophi de natu- 
ris animalium . In nomine domini nri. ihu. xpi. omnipotentis misericoT' 
dis et pii. translatio tractatus primi libri quem exposuit Aristotelis... de 
lupis inicium primi tractatus. (fol. 1). Incipit Liber primus. Quedam 
partes corporum animalium dicuntur non composite. . des. et siius eorum 
secundum quod narrauimus. (fol. 5 v.). Incipit secundas tractatus. 
Quedam memhra animalium sunt consimilia... des. tamen parua uálde ut 
inpassere. (fol. 9 v.). Incipit III.'i* tractatus. Jam diximus dispositio- 
nem memhrorum interiorum... des. et mentitus est accizoe qui dixit de 
semine elephantis. (fol. 14 v.). Incipit IIII.^» tractatus. Jam diximus 
superius dispositionem animalis hahentis sanguinem... des. que sunt for- 
tiora cornibus masculorum. (fol. 20). Incipit tractatus Quintus. Jam 
narrauimus dispositionem omnium memhrorum animalium... des. etprop- 
ter paruitatem et dehilitatem eorum corrumpuntur cito. (fol. 23 v.). In- 
cipit Sextus tractatus. Et oportet cum eo quod diximus quod sciamus... 
des. aut dúos equoa aut dúos mulos, completus est sexus. (fol. 29 v.). 
Incipit Septimus tractatus. Natura animalium et generatio eorum se- 
cundum quod diximus... des. non sunt ita sed sunt diuersi in aspectu. 
(fol. 36). Incipit octauus tractatus. Modi animalium diuersantur... des. 
et monevuntur uociferando motu forti. (fol. 46). Incipit Nonus tracta- 
tus. Sermo ergo de principio generationis hominis... des. et quoniam inci- 
pit a dorso et quando prolunguatur. (fol. 49). Incipit X.^" tractatus. 
Forte autem accidií in quihusdam uiris... des. atrahit partem spermatis 
et dimittit partem.   (fol. 50 v.). Incipit XI.^» tractatus. In omni oppi- 


CÓDICES latinos: f. III. 2T. 105 

nione nobili... des. sicut determinauimus et diximus superiua.   (fol. 54). 
Incipit tractatus duodeciraus. Jam declarauimus superius membra in 
quibíis est... des. litigue ergo omnium animalium sunt aecundum quod 
narrauimus.   (fol. ()1). Incipit XIII."" tractatus. Sequitur de naturia 
dentium animalium,,. des. niultos uentrea sicut diximus in libro de quea- 
tionibus.   (fol. 68). Incipit XIIII."» tractatus. Secundum ergo hunc 
modum est dispositio intestinorum... des. et nos modo uolumua incipere 
dicere de genere animalium.   (fol. 76). Incipit XV.'^" tractatus. Jam 
narrauimua superius dispositionem membrorum animalium... des. waa et 
femina sunt principium generationis.  (fol. 83). Incipit tractatus XVI.'^" 
Jam declarauimus uirtutes... des. aicut accidit porcia et generi qui dicitur 
toreg.   (fol. 90 v.). Incipit XVII.^« de animalibus. Jam narrauimua 
causam sterilitatis mulorum... des. modo generali et particulari et dixi- 
mus dispositionem uniu^cuiusque per se.   (fol. 96 v.). Incipit tracta- 
tus. XVIII.°" Jam narrauimua auperius generationem animalium... des. 
et uenient res contra naturam.   (fol. 103). Incipit XIX.^" tractatus. 
Jam ergo diximus dispositionem cibi nati intra matricem... des. propter 
causam finalem et propter causam mouentem. Explicit liber animalium 
Aristotelis secundum extractionem magistri michaelis scoti.   2 (fol. 
107 V.). Incipit liber philosophie Aristotelis de uegetabilibus. [Pro- 
logus traductoris]. Tria ut empedocles in rerum tanta varietate... quod 
apud árabes est expressam si libet inspicias. Incipit tractatus. Vita in 
animalibus inuenta est et plantis... des. uincunt ergo calor et siccitaa ei 
erit fructus amarus. Explicit liber Aristotelis de uegetabilibus. 

Iniciales en oro y colores; capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo; le 
faltan muchas rúbricas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IT. K. 25.-ni. C. 17. 


196 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. IIL 24. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fln del sigl. XIV; 123 fols.; 235 x 165 mm. 

Bxpositio in artem veterem; Fr. Angeli de Camerino, O. S. A., 
expositio in artem veterem. 

I. (fol. 1). [Oommentaria in librum praedicabilium Porphyrii]. 
lS]icut dicit agaQel in metaphisica sua scientia corrigit uitia anime... des. 
neQ plura nec pauciora. Et in hoc terminat expositio porphirii quia co- 
munitates non leguntur. (íol. 6 v.). [Oommentaria in praedicamenta 
Aristotelis]. [Ejquiuoca ect. sicut dicit hoetius in commentario iste liher 
est de Xuocihus... des. sed illi consueuerunt d.^ pene enunciati sunt. Ex- 
plicit sententia predicamentorum deo gratias. (fol. 26 v.). Incipit 
sententia libri peryermenias. lP~\rimum oportet constituere ect. Sicut 
dicit pMlosophus 3.° de anima triplex est inteUectus ipsius operaratio... 
dei. contraria sunt opposita ce. idem ect. Explicit sententia libri peryer- 
menias deo gratias. (fol. 45). Incipit sententia libri VI principiornm. 
lF]orma est compositioni contingens. Secundum quod dicit pío. forma di- 
citur quasi foris manens... 

II. [Fr. Angeli de Camerino, O. S. A., oommentaria in artem ve- 
terem]. (fol. 56). Frater ángelus de camerino fratrum heremitarum 
ordinis sci. augustini dilecto sibi ut filio fratri andriolo eiusdem te- 
rre et ordinis salutem in eo qui inflait uere sapientie incrementa. 
Nimius appetitus etsi non coget hominem nihilominus allicit attentare... 
gratanter incipiens hecprosequar utpromisi. (fol. 56). [In praedicabi- 
lia Porphyrii oommentaria]. PMlosophus in principio topicorum uolens 
dyalecticam collaudare ait... des. facti ad faciliorem doctrinam predica- 
mentorum karissime fili tibi et rudihus débet placeré, ideo sine mora ad 
expositionem predicamentorum accedamus. (fol. 68). [In praedicamen- 
ta Aristotelis oommentaria]. Sicut dicit pMlosophus in tertio de anima 


CÓDICES latinos: f. III. 24. - f. III. 25. 197 

aecantur scientie... des. sic est quarttis modus. Et quia fili ista Ubi placeré 
debent itno ad exposUionem lihri peryermenias accedamua. (fol. 96). [In 
lib. perihermenias Aristotelis commentaria]. Dilecto in xpo. fratri 
alexandro de seo. elpidio fratrum heremitarum sci. augustini frater an- 
gelua de camerino eiuadeni ordinis salutem... ac diuina gratia roboratua 
finia melior consequatur. Sicut dicit philosophua Vil methaphiaice uerum 
et falsuHi sunt in intellectu... des. non autem quod in deo ait aliqua impo- 
tentia cuní ait omnipotens benedictua in sécula aeculorum. Amen. Explicit 
expositio artis ueteris edita a fratre angelo de camerino ordinis fra- 
trum heremitarum sancti Augustini. Deo gratias. Amen. 

En la margen superior de la primera página tiene estas dos notas: Jbte liber 
inuentus fuit inter libros fratrispetri maurateni de ven. — M. Danduli. CU. 

La obra de Fr. Ángel de Camerino tiene la primera inicial miniada, las 
demás y capitales en azul y rojo. 

Cada obra es de distinta mano. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IV. K. 26.-I. V. 29.-IV. C. 29. 


f. m. 25. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 107 fols.; 230 X 160 mm. 

Aristotelis ethicorum libri X, oeconomicorum libri II, Leonardo 
Bruñí Aretino interprete. 

1 (fol. 1). Profatio Leonardi Aretini traductoris in libros Ethico- 
rum. Aristotelis ethicorum libros faceré latinoa nuper inatitui... ut Ivoa li- 
bros nunc primuní latinoa fecerim cum antea non eaaent. (fol. 3). 
Ad B. P. Martinum Papam V Leonardi Aretini prefatio in libros 
Ethicorum. Non nouum esse constat b. p. sed iam inde... Pro diacuaaione 
rerum ipsarum quedam pretnisi. (fol. 4). Ethicorum Aristotelis liber 
incipit secundum novam traductionem Leonardi Aretini. Omnis ara 
omniaque doctrina...   (fol. 31 v.). Liber 11.   (fol. 20 v.). Liber UI. 


198 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

(fol. 31 V.). Líber IV. (fol. 41 v.). Líber V. (fol. 52 v.)- Líber VI. 
(fol. 59 V.). Líber VII. (fol. 70). Líber VIII. (fol. 80 v.). Líber IX. 
(fol. 89 V.). Líber X: des. et quomodo unaqueque rea publica constituía 
sit: et quibus legibus et moribus. Ethicorum Aristotelís secundum no- 
vam traductíonem Leonardí Aretíní líber decímus et ultímus explicít. 
2 (fol. 100). Prefatío Leonardí Aretíní traductoris in librum Econo- 
mícorum. Pretiosa sunt interdum parui corporis... Nunc ad textum aris- 
totelis ueniamus. (fol. 101). Aristotelís economicorum líber per Leo- 
nardum Aretinum in latinum traductus íncípit felícíter. Bes familia- 
ris et res publica ínter se differunt... (fol. 103 v.). Líber II: des. 
Multum etiam ad uxorem et filios et párenles. Aristotelís economicorum 
líber ect. (Arist. opp. III, edíc. Venetiis 1550). 

Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. La pág. 4 orlada. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ani: IV. K. 27.— III. C. 18. 


f. III. 26. 

Cód. en perg.; á una y á dos cois.; sigl. XV y XIV; 308 fols.; 240 x 165 mm. 

Aristotelís metaphysicorum líbrí XIV, cardínali Bessarione in- 
terprete; commentaria in summulas Petri Hispan!. 

I. (fol. 1). Bessarionis episcopi Tusculani, sanctae Romanae Eccle- 
siae cardinalis, in novam metaphysicorum Aristotelís translationem 
praefatio ad serenissimum atque illustrissimum principem Alfonsum 
Aragonum et utriusque Siciliae regem invictissimura íncípit foelici- 
ter. Bessarion Alfonso Ínclito alque illustrissimo regí Sal. Magnum illum 
Alexandrum Macedoneni... ob auctoritatem el dignitatem tuaní acceptum 
gratumque futurum. Yole rex inuictissime. (fol. 3). Aristotelís me- 
taphysica a Bessarione episcopo Tusculano sanctae Ro. Ecclesiae car- 
dínali e graeco in latinam translata sermouem incipiunt foeliciter. 


CÓDICES latinos: f. III. 26. -f. III. 28. 199 

Otnnea homines natura scire desiderant... (fol. 30 v.)' Liber II. (foL 
;35). Liber III. (fol. 53 v.). Liber IV. (fol. 77). Liber V. (fol. 110). 
Liber VL (fol. 116 v.). Liber VIL (íol. 144). Liber VIII. (fol. 159). 
Liber IX. (íol. 174). Liber X. (fol. 192 v.). Liber XI. (fol. 217 v.). 
Liber XII. (fol. 235). Liber XIII. (fol. 261 v.). Liber XIV: des. 
nec ipsa principia sint. (conf. Arist. opp. VII, edic. Venetiis). 

II. [Commentaria in summulas Logicae magistri Petri Hispani]. 
(fol. 281). [Prologas]. Omnes homines natura scire desiderant ut dicit 
aristoteles in principio methaphisice... ad fidem faceré et hoc modo est 
instrumentum. (fol. 281 v). LCommentaria]. Dialéctica est ars arcium. 
cognitis causis operis huius nunc accedendum est ad forman tractatus... 
des. in speciáli plana est. 

Son dos códices. 

El de Bessarion es de gran lujo. Tiene dos preciosas orlas en oro y colo- 
res; iniciales en oro y colores; epígrafes en oro. Tiene el escudo del Rey de 
Aragón, D. Alfonso. Es el códice que le ofreció Bessarion. 

El segundo códice tiene en la margen inferior de la primera página: 
M. Danduli. CIII. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IV. K. 17.— UI. E. 19. 


f. IIL 28. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 280 fols.; 260 x 200 mm. 

Didadi de Saavedra et Paxardo regestnm ballamm omniam 
episcopatuum, canonicatuum et beneficiorum, necnon aliorum res- 
criptorum pro regnis ao personis Hispaniarum Regi subiectis a tem- 
pore Pauli Papae V usque ad témpora Urbani VIII expeditomm. 

Autógrafo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 


200 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. IV. 2. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 137 fols.; 180 x 125 mm. 

Severi Sulpicii vita S. Martini Turonensis, epistolae et dialogi; 
pseudo Gregorii de vita S. Martini Turonensis; Guiberti abbatis 
Gemblacensis de vita S. Martini Turonensis; S. Athanasii Alexan- 
drini vita S. Antonii, interprete Evagrio; S. Hieronymi vita S. Pau- 
li primi Eremitae; vita S. Hieronymi. 

I.  1 (fol. 3 V.). [Arbor genealógicas S. Martini episcopi Turonen- 
sis].   (fol. 6). Incipit de gestis seueri sulpicii presbiteri ex; gennadio. 
Seuerus preshUer cognomento suljjicius aquitanice prouincie... quod lo- 
quendo contraxerat tacendo penitus emendaret.   (fol. 6). Incipit epísto- 
la seueri presbiteri ad desiderium de vita sci. martini epi. conf. Seue- 
rus desiderio fratri karissimo salutem. Ego quidem frater unanimis libe- 
llum quem... non loquatur adorem.   (íol. 7). Incipit prologas seueri in 
vitam martini. Plerique mortalium studio et glorie seculari inaniter de- 
diti... quam falsa dixisse maluissem.   (fol. 7 v.). Incipit liber seueri de 
vita gloriosissimi martini epi. Igitur martinus sobarle panoniorum 
opido oriundus fuit... des. non quicumque legerit sed quicumque credide- 
rit. Explicit liber primus de vita sci. martini epi. et confessoris. 
2 (fol. 21 V.). Incipit epístola seueri presbiteri ad eusebium presbite- 
rum. Uesterna die cum ad me plerique monachi venissent... des. tempta- 
tum quidem illo martinum periculo sed probatum.    3 (fol. 23). Incipit 
epístola eiusdem ad aurelium dyaconum qualiter sibi apparuit s. mar- 
tinus. Postea quam a me mane digressus es... des. prestaret carta sola- 
cium.   4 (fol. 25). Incipit epístola severi sulpicii ad socrum suam ba- 
sulam de obitu sci. martini epi. Sulpicius seuerus basule... Si parentes 
vocari in ius liceret... que mihi sunt comperta participem.    (fol. 25 v.). 
Incipit de transita s. martini. Martinus igitur obitum suum longe 


CÓDICES latinos: f. IV. 2. 201 


ante presciuit... des. celum divsa ingreditur. (conf. Bibliotheca Hagio- 
graphica Latina, 5(>10-13). 

II. (fol. 27 V.)' Sermo domini gregorii opi. turonensis de Iransitu 
sci. martini. Archadio et Honorio imperantihus sandus martinus turono- 
rutn cps... usque ad transitum sci. martini anni quadrigenti duodecim 
computantur. (fol. 28 v.)- ítem idem etiam de transita martini. Bea- 
tus autem seuerinus colonieiisis ciuitatis epus. vir honeste vite... cum libro 
vite sue fuisse reuelatum. (íol. 29). ítem idem gregorius eps. de tran- 
sita sci. martini. Eo nanique tempore beatus ambrosius cuius hodie flores 
eloquii... narrare historiam et explicare. (íol. 2Í) v.). ítem idem de 
translatione martini. Opere precium est enim... certe cognouimus silero 
nequitümus. Adíuuante dno. nro. ihu xpo. ect. (ibid., 5618). 

III. (fol. 31). Incipit liber primus dyalogi seueri [Salpicii]. Cum 
in unnm locum ego et gallus noster coniienisseintis... des. que vidi dicturus 
ipse sum. (fol. 46). Incipiunt capitala libri 11.^ eiasdem. (tol. 46 v.). 
Incipit liber secundas dyalogi seaeri. Quo primo igittir tempore relictis 
scolis... des. accepta galli sponsione sttrreximus. (fol. 56). Incipiant ca- 
pitala libri tercii dyalogi seueri. (íol. 56 v.). Incipit liber III."" Lu- 
cescit o galle surgendtim est... des. sed non minore ex noslris fletibus do- 
lare discessum est. Explicit liber tertius dyalogi seaeri. (ibid., 5614-16). 
(fol. 66 V.). Sermo beati martini de trinitate. Clemens trinitas est una 
diuinitas... nunc et immortalia sécula fcctdorum. Amen. Explicit ser- 
mo ect. 

IV. (fol. 67 V.). [Gaiberti abbatis Gemblacensis de vita S. Martini 
Taronensis]. Florus quídam inditus in pannonia... des. et innocentio 
baptisati sunt. (ibid., 6635). 

V. (íol. 71). Incipit epistola sci. gregorii [pseudo-Gregrorii] ar- 
chiepiscopi taronensis ad beatam sulpiciam bituricensem archiepis- 
copum de vita septem dormientium. Beatissimo patri sulpicio... Apud 
podam sub figura apum... xpi. dni. gratiam impetrare. (fol. 71 v.). In- 
cipit vita ael conaersatio siae mors sanctoram septem dormientiam 
quoram corpora in ecclesia maioris monasterii. scripta a domino gre- 
gorio ect, Temporibus dyodetiani et maximiani crudelitate eomm exi- 


202 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

gente... des. se viuere manifestant virtutíbns et miraculis. Prestante dno. 
nro. ect. Explicit de vita et morte ect. (ibid., 2320). 

VI. (fol. 76). Incipit quoddam miraculum beati martini turonensis 
excerptum de vita sci. ailuani. Cum igitur martinum sacre dulcedo so- 
Utudinis... et in xpo. martini potentia predicatur. (ibid., 5638). (fol. 
77 V.). Incipit quoddam miraculum factum post transitum sci. marti- 
ni scriptum ab heberno [pseudo Herberno] archiepiscopo turonensi. 
Episcopus leodii hildiicus nomine vir morum honéstate laudahilis... ha- 
bundantissimis sumptihus sustentantur. (ibid., 5654). 

YII. (fol. 82). Incipit prefatio euagrii presbiteri in translationem 
vite sci. anthonii de greco. Presbiter euagrius carino filio in xpo. salu- 
tem. Ex alia in aliam linguam ad verhum... tu quere sententiam. (fol. 
82). Incipit prologus athanasii episcopi alexandrini in vitam sci. an- 
thonii. Optimum fratres inistis certamen... miraculo pro ianti nominis 
viro. (fol. 82 V.). Incipit vita sci. anthonii abbatis. Igitur anthonius 
nobilihus religiosisque parentibus ab egipto oriundus fuit... des. et totius 
corruptionis artifices. Explicit vita sci. anthonii abbatis ab athanasio 
episcopo alexandrino greco eloquio edita, ab euagrio autem presbite- 
ro in latinum translata, (ibid., 609). 

VIII. (fol. 119 V.). Incipit vita sci. pauli primi heremite a seo. 
iheronimo presbitero edita. ínter mullos sepe dubitandum est... des. pur- 
puras cum regnis suis ect. (ibid., 6596). 

IV. (fol. 125). Incipit vita sanctissimi doctoris iheronimi. Beati 
iheronimi vitam diuersis autoribus editam cum legissem... des. sepultus 
est pridie kalendas octobris. Explicit vita eximii doctoris iheronimi. 
(ibid., 3873). 

En la primera hoja tiene: Iste líber pertinet ad liberariam domiis annunciationis 
beate marie in bruxella vulgariter dicte nazareth. 

Iniciales en azul y rojo; capitales en azul y rojo alternando; epígrafes en 
rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación del siglo XIV. 


CÓDICES latinos: f. IV. 3.-f. IV. 4.-f. IV. 7. 203 


f. IV. 3. 

Cód. en perg.; princ. del sigl. XV; 113 fols.; 190 x 130 mm. 

(fol. 1). Aactoritates excerptae a V. et N. Testamento a monacha 
Hieronymiano.   (fol. 110). De scisnaate.   (fol. 110 v.). De heresi. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de pastas labradas. 


f. IV. 4. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 24 fols.; 180 x 115 mra. 

(fol. 21). Jacobl Voulchier ad laudem et honorem gloriosissimae 
Virginia Mariae. Ut Ros et florígeras penetrans... O píelas Sumníjure ca- 
lenda Dei. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Sign. ant.: I. N. 2. 


f. IV. 7, 

Cód. en perg.; princ. del sigl. XV; 21 fols.; 185 x 125 mm. 
Crispi Sallustii de bello catilinario. 

(fol. 1). [0]mnes homines qui sese student prestare coeteris animali- 
biis... des. Inctus atque gaudium agitabantur. C. Crispi Salustii oatilina- 
rium explicit. 

Procede do la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


204 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. IV. 8. 

Cód. en perg.; año 1467; 192 fols.; 185 x 130 mm. 

S. Isidori Hispalensis synonimorum libri II, sententiarum li- 
bri III; S. Bernarda Claraeyallensis de conscientia aediñcanda sive 
de interiori domo tractatus; S. Augustini sermones dúo; et alia 
quaedam, 

I. (En la hoja de guarda:) Rabanus sophista et sui temporis poeta- 
rum nulli fait 2.^^ inquit uincentius: post sigisbertum abbas fulden- 
sis. Qui multa de scripturis sanctis disseruit: qui etiam librum de 
laude ste. crucis figurarum uarietate distinctum: difficili et mirando 
poemate composuit et pape Sergio destinauit. In quo libro de laudi- 
bus crucis in metricis versibus sic ait egregie pariter et deuote. 

0 crux que summi es uoto dedícala tropheo... et nos idem faceré docuit. 
hec omnia rahhanus. 

II. (fol. 1 V.)- Iste auctoritates sunt excerpte ex primo libro dya- 
logorum beati gregorii. (fol. 3). Ex 2.° libro dialogorum beati gre- 
gorii sunt sequentes auctoritates. 

III. (fol. 3 V.). Contenta in hoc uolumine reperies sub ordine et 
numero sequenti. 

IV. (fol. I). In nomine domini nri. ihu. xpi. Incipit prologus libri 
sinonimorum beatissimi ysidori archiepiscopi Ispalensis de lamenta- 
tione anime peccatricis. In suhsequenti hoc libro qui nuncupatur sinó- 
nima... uiuit et regnat deus in sécula seculorum. Amen. (fol. I). Incipit 
liber sinonimorum [Prologus]. Isidorus lectori suosalutem. Venitnuper 
ad manus meas quedam cédula ciceronis... et admonentis rationis.   (fol. 

1 V.). Incipit liber preífatus. Anima mea in angustiis est...   (fol. XV). 
Liber II. Queso te anima obsecro te... des. Tu autem domine miserere nos- 


CÓDICES latinos: f. IV. 8. 205 

tri. Explicit liber secundas et ultimus sinonimorum beatissimi y sido • 
ri de lamentatione animo peccatricis. (opp. vol. VI). 

V. (fol. XXXIIII). Auctoritates ex 2.^ S."" et 4.° libro dialogoram 
b. Gregorii. 

VI. (fol. 37). In nomine summi dei. Incipiunt capitula primi (II 
et III) libri sententiarum beati ysidori archiepiscopi ispalensis. 
(fol. Í39). Sententiarum liber I. Summum honum deus est... (fol. 07 v.). 
Liber II. Omnis qui secundum deum sapiens est... (fol. 103). Liber III. 
Díuine sapiencie subtilUas... des. Non quos celestis aula letificandos inclu- 
dit. Deo gracias. Explicit liber sententiarum tertius beati ysidori ar- 
chiepiscopi yspalensis. Qui summum bonura dicitur. (opp. vol. VI). 

VII. (fol. 151). lucipit liber de consciencia beati Bemardi abba- 
tis. Domus hec in qua habitamus ex omni sui parte minatur ruinam... 
des. celestium potius contemplatione quam terrestrium occupatione. 
{M. CLXXXIV, 507). 

VIII. 1 (fol. 184). Beatus augustinus de honéstate. Nemo dicat quod 
temporibus nostris martirium non sit... des. Occuli mei ad pedes meos 
prestante dno. nro. (opp. V, 2301). 2 (fol. 186 v.). Sermo sci. augustini 
de igne purgatorii. In lectione apostólica que nobis paulo ante recitata 
est... des. et helemosinarum largitate reddimamiis. Prestante dno. nro. ect. 
(opp. V, 1776). 

IX. (fol. 189 V.). Huno librum scripsi ego didacus de astigia ispa- 
lensis diócesis, compleui et correxi ad honorem et gloriam sanctissi- 
me trinitatis. et beatissime uirginis marie. et ad laudem et memoriam 
beatissimi ysidori ispalensis archiepiscopi. ex precepto domini mei 
iohannis alfonsi de logroño canonici eiusdem ecclesie Ispalensis. Die 
uero iouis in festo sci. fulgencii supra dicti ysidori íratris. V. die 
mensis ianuarii. sub anno a natiuitate dni. M.* CCCC.° LX.** VII.°— 
Michi parcat iustus. natus de uirgine cristus.— Eiusque trinus et unos: 
laudetur sempiternus honor. Amen. 

X. (fol. 190) . Vincencius in speculo hystoriali prima parte li.'' S.** c.** 
10. 2. loquens de sto. yllefonso archiepiscopo toletano sic dicit. Sanc- 
tus illefonsus toletamis episcopus fuit hic stib rudimentis... 


206 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

XI. (En la 'última hoja de guarda:) Tempore iustiniani imperatoris 
floruit aratus poeta qui fuit romane ecclesie subdiachonus: qui libros 
métricos dúos de hystoria actuum apostolorum eleganter conscripsit. 
De quibus hic aliqua dicha, ponuntur ad insinuandam insolertiam 
uiri. Versus. Hac sceleris iuda sui polluia cruore... inflat: ita si ei caritas 
admisceatur edificat. 

En la primera hoja de guarda tiene las siguientes notas: Esteiuuo el Ar.node 
Guadalajara y le bolhio O. — embiole elp.e Ju° de mariana en 9 de Agosto 1583. Al fo- 
lio 3 V.: Este libro es del monasterio de Guadalupe. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Encuademación labrada. 


f. IV. 9. 

Cód. en perg.; sigl. XIII; 147 fols.; 185 x 120 mm. 

Hugonis de S. Victore canon mystici libaminis; S. Isidori His- 
palensis expositio Missae, diíferentiarum libri II, prooemiorum de 
veteri et novo Testamento liber. 

I. 1 (fol. 1). Incipit tractatus misse a principio usque ad finem edi- 
tus a beati.°^° ysidoro. In uirtute sce. crucis et in sacramenta allaris 
magna est conueniencia. et magna efficacia... des. Tepidum enim discipu- 
lum non amat ihs. (Tiene al principio la siguiente nota de Pérez Bayer: 
Hic tractatus hahetur postremo omnium loco in Collectione operum de offi- 
ciis et ministeriis ecclesiast. per Melch. Hittorpium edita Romae 1591 et 
inscrihitur: de canone mystici libaminis atque Hugoni de S. Victore per 
coniecturam attribuitur. Conf . M. CLXXVII, 455, y S. Thomae Aqui- 
natis opp. XVII). 2 (fol. 15). Incipit sacramentum ecclesie ab inicio 
usque ad finem, Ecclesia conuentus uel congregatio fidelium appellatur... 
des. rémeare domi a sacerdote iuhetur adiuuante dno. nro. ihu. xpo. cui 
est honor et gloria in sécula seculorum amen, Explicit secreta. — Est ratio 
quepars altaris dextera. misse. — Frincipium finemque tenet. mediumque 


CÓDICES latinos: f. IV. 9. 207 

ainistra. — Dextera iudeos. gentiles lena fígtirat. — Cepit ah his. transfertur 
ad hos, refertur ad illos.— Noatra fííles; ei ertint sub mundi fine fideles. 
(conf. S. Isid. opp. ir, 23 y VII, 221. Al principio de este opúsculo de 
la exposición de la Misa tiene en el códice esta nota de Pérez Bayer: 
Tradatiis iste alibi inscribitur Expositio in Missa atque hoc titulo habe- 
tur in Cod. vetustiss. huius Bibliothecae litt. L. Plut. III. n. 8. isque purus 
Auctoris: nam hoc in Códice plura ex Albino^ Micrologo et aliis adiecta 
aunt, quae ut agnoscantur punctis, seti eolia quae genuino huiua operis 
textui a nobis adiecta fuere, consulto destituta sunt. Credibile autem fuerit 
opus istud S. Isidorum Hispalensem Auctorem haber e, qua de re nos alibi. 
La Expositio Missae atribuida á San Isidoro empieza desde las pala- 
bras: Dominus vobiscum. Salutat sacerdos populum et orat...). 3 (fol. 
29 V.). [Excerpa ex Biblia (Deuteronomio, Levitico, prophetia Eze- 
chielis, prophetia Isaiae et epistolis S. Pauli) et Patribus (S. Augus- 
tino, S. Isidoro, S. Basilio, S. Eusebio, S. Hieronymo, S. Apollinio, et 
vitis Patrum) circa puritatem et munditiam animae et corporis qui- 
bus sacerdos accederé debet ad altare celebraturus]. 

II. 1 (fol. 35 V.). Incipit liber [11] differentiarum a domno ysidoro 
epo. editus. Ínter deum et dominum. Ita quidam difínierunt ut in dei 
appellatione... des. et tarthari inferna promeruit. (en el cód.:) Explicit 
liber primus. 2 (fol. 64). (en el cód.:) Incipit secundus. Dispositis non- 
nullis differentiarum sententiis deinceps sacramentorum ecdesiasticorum 
distinctio subiciatur. Quid ergo inier catecuminum et compétentem uel 
xpianum... sermo breuis absoluit. nunc autem hereticorum sentencias opi- 
nionesque infidelium prosequamur. De heresibus xpianorum. Quidam 
etiam heretici de ecclesia recessere. et ex nomine suorum auctorum nun- 
cupantur... des. Fulgentio. ac nostris temporibus insigniter eloquenti. 
Gregorio. Pinit. (conf. de off. eccles., II, cap. 21, 22 y Etymologiai-um VII, 
cap. 12, VIII, cap. 5). 3 (fol. 72 v). Incipit prologus beati ysidori in 
differentiis. Isidorus lectori salutem. Plerique ueterum sermonum diffe- 
reniias distinguere... pro delectatione legentium subnotaui. [Liber I]. In- 
cipit de a. ínter aptum et utilem. Aptum ad tempus... des. ipsum auctorem 
rodet. excruciatque animum. Finit gratias Deo.   4 (íol. 121 v.). Incipit 


208 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

líber proemiorum noui ac ueteris testamenti a beato ysidoro editas. 
Plenitudo noui ac ueteris testamenti... des. lignumque uite dnm. ihm. xpm. 
Explicit feliciter. (opp. Y, 190). 

III. (tol. 139 V.). Incipit liber Genealogus editas a beato iheroni- 
mo presbítero. Dúo sunt adam. unus est prothoplastus. alius est adam 
filius baroe... des. decima est symonis áb arimathia. qui tulit crucem post 
dominum ihm. xpm. (íol. 146 v.). Quatuor sunt principales uirtutes. ex 
quihus relique uirtutes oriuntur... cuius seruare moderamino ignorai. finit 
gratías deo omnípotenti. 

Al fol. 147 V. tiene: late liber est fratris:::::: cauit apud toletum dum ibi legeret de 
logicalibus. 

En la primera hoja de guarda tiene estas dos notas: De la yglesia mayor de 
seuilla. — Tuuole el p.e Juan de mariana y embiole en 9 de agosto. 1583. 

Iniciales y capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 

Pasta labrada. 


f. IV. 10. 

Cód. en perg,; sigl. XV; 56 fols.; 175 x 120 mm. 
Leonardi Bruni Arctini samma reram sao tempore gestara m. 

(fol. 1). Samma reram in Italia gestaram ab origine Schísmatis 
qaod ortam est sub Vrbano et Clemente pont. ad annam M. CCCC. XL. 
aactore Leonardo Aretino. Qui per itáliam homines excelluerint etate 
mea... des. cum ingenti gloria, et exáltatione ciuitatis. (conf. varías edicio- 
nes, (fol. 65 V.). Ynicus in terris tenuit quem lingua latina. — Eloquii 
princeps Me leonarde taces. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


CÓDICES latinos; f. IV. 10. - 1. IV. U. - f. IV. 12.     209 


f. IV. u. 

Cód. en porg.; sigl. XV; 20 fols.; 173 X 115 mm. 

Bernardi Bembi gratulatio ad Christophorum Maurum Veneto- 
rum principem. 

(fol. 1). R.™° in Christo patri et domino D. Ludomco dei et apos- 
tolice sedis gratia tituli S. Laurentii in Dámaso Presbytero Cardina- 
li Bernardas Bembus S. Pl. D. Etsi sciam observandissime D. tuis in- 
nnnieris in me officiis... mentem animumque nostrum Ubi ostenderit. Bene 
tiale Singularis D. cuitis in salute máxima meae uiiae para inclusa est. 
(fol. 4). Bernardi Bembi Veneti patri cii gratulatio ad Christopho- 
rum Maurum sereniss. Venetorum principem pro clariss. divini atque 
humani iuris scholasticorum ordine Patavino habita. Magnae a nobis 
celsitudini tuae gratiae habendae sunt illustrissime Princeps... des. maxi- 
mis apiid posteros latidibtis commenderis. 

Tiene los escudos de armas del Cardenal Ludovico y del Príncipe Cris- 
tóforo. 

En la hoja de guarda tiene: Miguel rog cñat del vesir. 
Títulos á varias tintas y oro. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación del siglo XV. 

f. IV. 12. 

Cód. en perg,; fin del sigl. XIV; 33 fols.; 177 x 127 mm. 
Raymnndi Lullii ars brevis. 

(fol. 2). Deus ctim tua gratia sapiencia et amare. Incipitars breuis que 

14 


210 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

est y mago... des. magister doceat scolares de predictis. Ad honorem et 
laudem dei et publice utilitatis finiuit Baymundus hunc librum Pisis 
in Monasterio sci. domni (Dominici) Mense Januari. Anno Millesi- 
mo. CCC.° VII.° dni. nri. ihu. xpi. (conf . varias ediciones). 

Al fin tiene: Este libro es del doctor frey alomo de San cibrian y dexolo. 
Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares? 


f. IV. 13. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 79 fols.; 173 x 127 mm. 
Bartholomaei Faccii de vitae felicitate dialogas. 

(fol. 1). Bartholomeus Facius R. P. et viro preclarissimo Dalmatio 
Cesaraugustano Archiepiscopo salutem plurimam dicit. Cum nuper 
edidissem dialogum quendam de uitae felicitate... atque ut mihi ignoscas 
peto. Vale ex Neapoli die. (conf. edic. Mehus. Florentiae 1745). (fol. 
3). [Ad Alf onsam I regem Neapolitanum]. Humanae vitae condicionem 
sepius reputanti mihi Bex clementissime... a te munus conseciitum existi- 
mabo. (fol. 6). [Dialogas de vitae felicitate]. Cum Antonius panor mi- 
ta clarus et singularis poeta... des. Reliquum, diei tempus deamhulationi 
datum est. Laas Ohristo. (edic. Antaerpiae 1556). (fol. 77). Bartho- 
lomeus Facius Roberto Stroze viro nobili et diserto salutem pluri- 
mam dicit. Animaduerti vir ornatissime ex litteris perbreuibus... des. 
si modo possim uehementer cupio. Vate. (conf. edic. Mohus). 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación del siglo XV. 


CÓDICES latinos: f. IV. 13. -f. IV. 14. 211 


f. IV. 14. 

Cód. en perg. y papel; sigl. XV; 82 fols.; 170 x 110 mm. 
Titi Livii Patavini decadum epitome. 

(fol. 1). Incipiunt perioche Librorum Titi Lioii Pathaulni felici- 
ter. Aduenhis Enee in Italiam et res geste... (fol. 10 v.)- Secunda Deca. 
Cum Fabius Giirges cónsul... (fol. IG). Tertia Deca. In italia belli pu- 
nid secundi actum narrat... (fol. 25). Quarta Deca. Belli aduersiis phi- 
lippum Macedonie regem... (fol. 31 v.). Quinta Deca. Ignis in ede Veste 
extindus est... (fol. 41 v.). Sexta Deca. Cartago in circuitu XXIII mi- 
lia pass^iis... (fol. 48). Séptima Deca. L. Aurdius cónsul bellantes Sar- 
dos subegit... (fol. 54). Octaua Deca. Marcus Liuius Drusus tribunus, . 
(fol. 5R V.). Nona Deca. Sylla Alhenas qiias Archelaus... (fol. 63). De- 
cima Deca. Gnetis Pompeu^... (fol. 06 v.). Deca XI. Cum Manlius tri- 
bunus... des. Resque a M. Bibulo in Syria gestas continet. (fol. 70 v.). Ex 
libro CVIII. Qui est ciuilis belli... Cause ciuilium armorum et initiare- 
feruntur... des. et supremis eiusplures honores dedit. (= lib. CIX-CXL). 
Finiunt Perioche omnium librorum T. Liuii Patauini. Deo gratias. 
(conf . edic. Aldo 1521) . 

Iniciales y capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


212 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


f. IV. 15. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 217 fols.; 165 x 115 mm. 

Fr. Lupi de Olmeto regala monachorum ex operibus S. Hierony- 
mi collecta, statuta et ordinarium O. S. Hieronymi; Eusebii Cremo- 
nensis epístola de morte S. Hieronymi. 

I. [S. Hieronymi regula monachorum per Fr. Lupum de Olmeto 
collecta], (fol. 3). [Index capitum]. Et primo de ohedientia capitulum 
primum... Finis regule concludens. (fol. 3 v.). Prefatio super regula 
sancti Jeronimi ecclesie doctorís sumpta ex ueris dictis et uerbis ori- 
ginalibus eiusdem sancti de institutione et directione spiritualis uite 
monachorum... Fratres carissimi, non queo quem mente concepi... roma- 
nam fidem apostólico ore laudatam. (foJ. 5). Incipit regula. Accipe ergo 
fili doctrinam nostram ea simpUcitate... des. Mis concinentibus merea- 
mur adiungi. ipsi gloria et imperium cum eterno patre ect. (S. Hier. 
opp. XI, 371). 

II. (fol. 61 V.}. Index capitum. (fol. 63). In nomine dni. Sequun- 
tur statuta et declarationes ordinis monachorum heremitarum sancti 
Jeronimi. Prologus. Venerabilibus et discretis uiris réligiosis prepósito 
generalipost nos futuro acprioribus monachis et fratribus .. Frater lupus 
de olmeto eiusdem ordinis licet indignus generalis prepositus commissa- 
rius et exequutor unicus a sede apostólica ad infrascripta specialiter depu- 
tatus salutem in dno. sempiternam... sub hac forma ut sequuntur in hec 
verba, (fol. 70). In nomine domini amen. Sequuntur statuta et de- 
clarationes ordinis monachorum heremitarum sancti Jeronimi. Pro- 
logus. In nomine sánete et indiuidue trinitatis et gloriosissime virginis 
Marie ac patris nri, beatissimi Jeronimi et omnium sanctorum. Quoniam 
in nostris primeuis originalibus statutis... et singulis in eis contentis prio- 
rum conscientie onerentur.   (fol. 71 v.)- [Statuta]. ítem quia in predio. 


CÓDICES latinos: f. IV. 15. 213 

tis liiteris apostoUcis dicilur quod omnes priores... secundum ea viuere 
omnes predidaa personas crdinis volumus ordinonius atque mandamiis... 
(fol. 155 V.)- Incipit epístola bti. Eusebii ad damasum portuensem 
Episcopum et Theodonim romanorum senatorem de doctrina mona- 
chorum in obitu bti. Jeronimi et per eum tradita. ratri meo retieren- 
dissimo damciso... Deus enim omnipotens cuius ^nisericordia... Theodoro 
senateri et omniburS in xpo. fratribus me recomendes. Finit tostamenti 
doctrina, sequitar quibus temporibus cotidie regula nra. sancti Jero- 
nimi et quotiens in anno testamenti doctrina et statuta huiusmodi in 
comuni legantur. Et conclusio instramenti. Insuper nos dictus frater 
luptis prepositus vohimtis atque statuimus quod doctrina testamenti... cid 
premisaa vocatis specialiter el rogatis. Et ego Michelintis pardze clerichus 
Traiectensis diócesis puhlicus apostólica et imperiali auctoritatibus notar 
rius ect. Deo gratias amen. 

III. (fol. 180). Incipiunt capitula super ordinario ordinis monacho- 
rum heremitarum sancti Jeronimi. (fol. 181). Incipit prephatio... In 
nomine sánete et indiuidue trinitatis... Quoniam disponente gratia ac 
apostólica suffraganti nostro ordini. . . (fol . 182). Sequitur ordinarium... 
Omni tempore fado signo cum campana... des. et monachi sub eisdem 
constituti nuncupantur veridice operante dei gratia qui cum suo regnat 
unigénito et spiritu sancto per infinita sécula seculorum amen. Te deum 
laudamtts. Eiplicit ordinarium. 

Primera inicial miniada; las demás de adorno en coloros; capitales en azul 
y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 

Al fol. 3 tiene: Soy de la Celda dtlp.« maestro de Nouicioa. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


214 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


\í 


f. IV. 16. 


Cód. en perg.; sigl. XV; 102 fols.; 163 >- 127 mra. 

M. T. Ciceronis de amicitia, de senectate et paradoxa. 

1 (fol. 1). Marci Tulii Ciceronis de amicitia liber incipit. Quintus 
Mutius Augur sceuola multa narrare... des. nihil amicitia prestabilius 
putetis. Marci Tulii Ciceronis de amicitia liber explicit. (fol. 40). 
[Argumentam]. Intentio tulii in hoc opere suo eat hortari nos... cogno- 
mina et agnomina filiis suis imponre. 2 (fol. 43). Marci Tulii Cicero- 
nis de senectute liber incipit. O tice si quid ego adiuto curam... des. re 
experti probare possitis. Marci Tulii Ciceronis ect. 3 (fol. 81 v.). Mar- 
ci Tulii Ciceronis de paradoxis liber incipit. Animaduerti Brute sepe 
Catonem auunculum tuum... des. inopes ac pauperes existimandi sunt* 
Hic finem hábent paradoxa stoicorum. Explicit Marci Tulii Ciceronis 
Liber de paradoxis. 

Al fol. 1 y 43 tiene en la margen inferior un escudo de armas y á los lados 
las iniciales H. y I. 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo, alternando; 
epígrafes en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


f. IV. 18. 

Cód. en perg. y papel; sigl. XIII y XV; 149 fols.; 160 x 120 mm. 

M. T. Ciceronis de inventione rhetorica libri II, rhetoricorum ad 
C. Herennium libri IV, paradoxon II- VI 2, 48; Hexasticlia de titulo 
Ciceronis. 


CÓDICES latinos: f. IV. 16. - f. IV. 18. - f. FV. 19.     215 

(fol. 1). [M]ateria cuitislihet artis generaliter est quod operatur artifex 
secimdum ipsam. Materia igitur rethorice est... ne quid in ierra defluat. 

1 (fol. 2). Rectorica vetus tullii incipit. Sepe et multum hoc mecum co- 
gitatii...   (fol. 39 v.). Liber II: des. que restant ut reliquis dicemus. 

2 (fol. 76). Incipit Rectorica noua TuUi. Etai in negociis familiarihus 
impediti... (fol. 8i). Liber 11. (fol. 99). Liber III. (fol. 111). Li- 
ber IV: des. si rationes preceptionis diligencia consequemur. et exercita- 
tione. 3 (fol. 136 v.). Epitaffia tulii patris eloquentie. secundiim 
diuersos. Euforbius. Hic iacet arpiñas manibus tumulatus amici... Ju- 
lianus. Corpus in hoc túmulo magni ciceronis humatum... Ilagius. ünicus 
orator lumen decusque senatus... Paladius. Quicumque in libris nomen cí- 
ceronis adoras... Sclepidius. Marcus eram (en el cód. Parcus erat) cicero 
toto notissimus (en el cód. nouissimus) orhe... Justenius. Tulius arpiñas 
ex ordine natus equestri... Ponpilianus. Qui tenet eloqui fastigia summa 
latini... Lyximinus. Tulius hic situs est. uenerabile nomen in euum... 
Vitalis. Romani princeps populi decus ordinis ampli... (conf. Riese, An- 
thologia latina núms. 603-611).   4 (fol. 138). Paradoxon II-VI 2, 48. 

Primera inicial de adorno en oro y coloros, la segunda miniada, las demás 
en azul y rojo; capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Los paradoxon están escritos en papel de mano de fin del siglo XV. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


f. IV. 19. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 185 fols.; 160 x 110 mm. 

S. Hieronymi regula monacharum; S. Bernardi Claraevallensis 
de praecepto et dispensatione; Guigonis abbatis chartusiani episto- 
la seu tractatus ad fratres de monte Dei. 

I.  (fol. 6). Incipit prologus in regula viuendi in monasteriis edita 
a sancto ieronimo et missa ad eustocliium ceterasquo virgines. Tepes- 


216 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

cens in memhris proclmum corpus ad ierram... quamuis penitere non pos- 
sit. Explicit prologus. (fol. 1). [Regula monacharum]. Qiiis autem in 
monasterio constitutis sororibus primus sit arripiendus... des. Senedutem 
vestri deuoti Jeronimi. aandis vestris iuuate orationibus. Explicit regala 
ect. (opp. XI, 433). 

II. 1 (íol. 61 V.)- Incipiunt capitula libri de precepto et dispensa- 
tione. (fol. 65). Incipit prologus libri sci. bernardi. de precepto et de 
dispensatione. Domno abbati columbensi. frater bernardus. didus abbas 
de darauale. Válete in domino semper. Bescriptum meum ad epístolas 
duorum carnotensium quorumdam, monadiorum, vóbis primum... forte 
congruencius videatur. (fol. 67). Incipit liber... Qua mente tacebo?... des. 
quos et studui satis/acere voluntati. Explicit liber ect. {M. CLXXXII, 
859) . 2 (íol. 115 V.). Incipit prologus beati bernardi [Guigonis abbatis] 
abbatis clareualis in epístola ad íratres de monte dei directa per eum- 
dem. Dominis et amicis et fratribus H.priori. et W.° sabbatum delicatum. 
Pene impudenter et plusquam decebat... doñee ipso lucis amore assuescat. 
Incipit epístola. Fratribus de monte dei oriéntale lumen... des. Secretum 
meum mihi. secretum meum mihi. Explicit. (M. OLXXXIV, 307). 

Tiene en las primeras y últimas hojas varias notas de distinta mano, como 
los nombres de los libros de la Biblia, incitamenta ad inimicum diligendum, de 
immoderata abstinentia ect. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Pasta labrada. 


f. IV. 21. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 15 fols.; 165 x 130 mm. 

Joannis Petreii Toletani genethliacon sereniss. principis Phi- 
lippi. 

Ad D. Philippum D. Caroli Caes. F. Hispaniarum Principem: car- 
ipen Genethliacum. Quae te fata manent longis foelicia saedis... des. 


CÓDICES latinos: f. IV. 21. - f . IV. 22. - f . IV. 23.     217 

Magne renascenti Princeps spes inclyta mundo. Joanne Petreio Tole, 
(conf. edic. Toleti 1552). 

Regalo del autor á Felipe 11. 
Tiene al fln el signo de ex libria de Felipe II. 
Encuademación labrada con estampaciones en oro. 
Sign. ant.: V. M. 36.— VI. F. 32. 


f. IV. 22. 

Cód. en perg.; sigl. XVI; 6 fols.; 160 x 120 mm. 

Manfredi Groueani Senatoria Ducalis égloga in serenissimorum 
principum Caroli et Catherinae aduentum augustisflimum. Callirhae, 
et Phyllodoce Nymphae. Nymphae, quae aureolas crines Regalibus un- 
áis... des. Littoraque inuentos, uentiqne in Sydera tollent. 

Escrito con tinta de oro. 
Regalo del autor á Carlos V. 
Encuademación en tela roja de seda. 
Sign. ant.: V. M. 35. -VI. F. 37. 


f. IV. 23. 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 64 fols.; 163 X 112 mra. 
Clementis Torrecilla legatio habita in Academia Complutensi. 

Legatio habita in Academia Complutense in Doctora tu nouem vi- 
rorum in Sacrae Theologiae facúltate, a licenciato Clemente Torreci- 
lla, collega trilinguí. (fol. 2). Grauissimo, ac R.™° P. F. Juliano 
de Tritio Regiae D. Laurentii dignis.™" moderatori suus Li.'*' Cle- 
mens Torre.* S. P. D. Cum memoria repeterem P. .B."»* quot quantaqtie 
sint beneficia... nostrum studium atigeatur. Vale. (fol. 4). Oratio in 
laudem Diuinae Theologiae. Si quis est, Rector admodum ilhistris P. g. 


218 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

et sapientissimi, concio non solum Uteris... des. cum mandatis áb illustri 
domino meo Cancellario missus, vóbis anuntio. (fol. 20 v.). Pro Magis- 
tro Q-amarra, oratio prima. In foelicissimis, et mihi iucundissimis, hunc 
diem numerandum existimo, Gamarra Sapientissime... des. ad ampUssi- 
mos honores iuhent accersiri. Dixi. (fol. 24). Pro Magistro Tribaldos, 
oratio secunda. Jam vero tuae preclarae virtutes, et literarum perfecta 
cognitio... des. quas illustris dominus Chancellarius ad te dedit. (fol. 27). 
Pro Magistro Celidonio Bonet, oratio tertia. Jam tándem sentio Celi- 
doni sapientissime... des. his Uteris tihi promiitit. Finis. (fol. 30). Pro 
Licenciato Portillo, oratio quarta. Ingrato animo essem, Portillo sapien- 
tissime... des. exitum felicissimum iuhent peruenire. Finis. (fol. 33 v.). 
Pro Magistro Montesinos, oratio quinta. Gloriosam et immortalem tui 
nominis famam... des. immortalis gloriae beneficio te cumulahunt. Finis. 
(fol. 38). Pro Magistro Andrea Pérez oratio 6.* Essem profecto ingra- 
tus, Andrea ómnibus naturae ornamentis condecórate... des. ad immortalis 
gloriae coronam te vocat. (fol. 40 v.). Pro Magistro Orduña, oratio 
septi.* Etsi sentio verum esse illud tritum et peruagatum axioma... des. ad 
immortalitatis et gloriae coronam vocat. Finis. (fol. 43 v.). Pro Magis- 
tro Perales oratio octaua. In m^aximis bonis hadendum existimareni Pe- 
rales doctissime... des. ad immortalem coronam accersunt. (fol. 46). Pro 
Lic.*° Marcos, oratio nona. Quemadmodum ilU, qui longo itinere confec- 
ti... des. ut in posterum literas multo ardentius consecter. finis laus Deo. 
(fol. 49 V.). Declamatio habita in Complutensi Theatro ab eodem 
Licen.*° Clemente pro tuenda Nobilium gloria. JStsi in ómnibus causis 
grauissimis, optimi viri, qui ad eas agendum... des. qui una mecum ean- 
dem rem postulare uidentur tribuendus censes. Finis. 

En la margen inferior de la primera página tiene: gábriel garda. 
En la encuademación tiene estampaciones en oro y en el centro la Virgen 
de Guadalupe. Corte dorado. 


CÓDICES latinos: f. IV. 24. 219 


I 


f. IV. 24. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 92 fols.; 160 x 120 mm. 

Ordinarium et Statuta ordinis mcnachorum S. Hieronymi; bulla 
concilii Basileensis super confirmatione ordinis et statutorura; 
S. Augustini regula monachorum; Martini Papae V bullae instita- 
tionis ordinis S. Hieronymi. 

(fol. 1). Incipit Prephatio super ordinario ordinis Monachorum 
Heremitarum Sancti Jeronimi. In nomine sce. et indiuidue trinitatis. 
Quoniam cUnina disponente gratia noslro ordini monachorum heremita- 
rum Sti. Jeronimi sunt nuper edita... aliis bonis usibuspr&tit inferius pa- 
tébit. Finit prefatio.   (fol. 1 v.). Sequitur prima pars ordinarii.... Omni 
tempore fado signo cum campana... des. et regulis hreuiarii etque missalis 
curie romane quibtis utimur. In nomine dni. amen.   (íol. 34). Incipit 
bulla concilii basiliensis super confirmatione ordinis et statutorum 
ordinis monachorum heremitarum sei. hieronimi. Sacrosancta et Ge- 
nerolis sinodus basiliensis in spu. seo. legitime congrégala uniu^rsalew 
ecclesiam rapresentans . Ad perpetuam rey memoriam . Dignum. censemus 
et congrutim ut loca pia... scienter uel ignoranter contingit attemptari. Te- 
nor vero dictorum statutorum de verbo ad verbum sequitur et est talis. 
(fol. 36). Incipit prologus in statuta ordinis monachorum heremita- 
rum Sancti Jeronimi. Ad laudem et gloriam sánete et indiuidue trinita- 
tis... Quoniam viris religiosis et seruis dei omnia habere ordinata... et sin- 
gulorum obseruantia eorum conscientie onerentur. [Statuta]. [P]rimo 
itaque statuimus et volumus quod semper ex nunc ordinis genercUe Capi-' 
tulum teneatur... des. indignationem omnipotentis dei et uniuersalis eccle- 
8ie se noueris incursíirum. Datum basilee décimo nono kls. ianuarii. 
Anno dni. Milésimo quadringentesimo tricésimo tercio. B. de batiíe- 
ris. s. Expliciunt statuta ordinis nri.   (íol. 47 v.). Incipit secunda 


220 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

pars eiusdem. Ordinatis diuitia annuente clementia his que cuUum con- 
cernunt... des. et in futurum melius caueatur. Ipso adiuuante qui est be- 
nedidus in sécula seculorum. Amen. Explicit ordinarium Ordinis Mo- 
nachoram Heremitarum Sci. Jeronimi. Deo gratias. (fol. 68). Incipit 
regula beati Augustini Episcopi. Ante omnia fratres karissimi diliga- 
iur deu8... et in temptationem non inducatur. Amen. Explicit regula ect. 
(fol. 75). Prima bulla institutionis ordinis nostri. Marfinus Episcopus 
seruus seruorum dei. Ad perpetuam rey memoriam. Piis votis fídelium 
quantum nos décet prébere assensum... (fol. 86). Bulla secunda ordinis 
nostri. Martinus... Etsi pro cunctorum xpi. fidelium... se nouerit incur- 
surum. Datum galican. penestrine dioc. quarto Idus Augusti. Pontifi- 
catus nostri anno séptimo. 

Le faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 


f. IV. 26. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 465 fols.; 150 x 105 mm. 

Breviarium secundum consuetudinem congregationis S. Joannis 
Pinnatensis ordinis S. Eenedicti. 

(fol. I). Calendarium. (fol. 1). Incipit breuiarium secundum rao- 
rem monachorum ordinis sci. Benedicti pinnatensis congregationis. 
Proprium de tempore. (fol. 188). Psalterium secundum consuetudi- 
nem sci. Johannis de pinna ordinis sancti benedicti. (fol. 305). Pro- 
prium Sanctorum.   (fol. 438 v.). Commune Sanctorum. 

Tiene adiciones de otras manos. 
Perteneció al Monasterio de San Juan de la Peña. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Pasta labrada. 


CÓDICES latinos: f. IV. 26. -f. IV. 27. -f. IV. 28.     221 


£ IV. 27. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIII; 272 fols.; 140 x 120 mm. 

Gregorii Papae IX decretalium libri V. 

(fol. 1). Gregorius episcopus seruus seruorum dei... Rex pacificus pia 
miseratione disposuit... absque auctoritate seáis apostolice speciali. (íol. 
1). Incipit libar primus. Firmiter credimus et simpliciter confítemur qnod 
unus est solus et ueriis deus... (fol. 71). Libar II. (fol. 131). Libar III. 
(fol. 191). Libar IV. (fol. 210 v.). Libar V: dos. faceré quis homagium 
compellatur. (fol. 269). Indax mbricaram. (íol. 268 v.). Grego- 
rius IX... Veniens et infra per illa tierha priuüegii... (fol. 270 y.). De 
concessiona priuilagii. [Q]uia cunctis... 

Tiene algunas glosas al margen cortadas por la encuademación. 
Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
En las hojas de guarda tiene varias veces el nombre Percin pbre. En la se- 
gunda hoja tiene: Ex Bibliotheca Jo. Jac. Chiffletii. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Pasta antigua labrada. 

f. IV. 28. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 252 fols.; 160 x 125 mm. 

Fl. Vegetii Renati apitomae reí militaris libri IV; Nicolai de 
Sanctis Capuani rhatorica moralis de ofñciis mambrorum humani 
corporis; Tancredi a Corneto Bononiensis provinciala; S. Thomae 
Aquinatis sermonas de témpora at da Sanctis. 

I.  (fol. 1). Flauii Vegetii Ranatii V. C. Etilii epithoma rei milita- 
ris libri numero quatuor incipiunt. Primus liber eledionem edocet iunio- 


222 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ÉSCORfAL 


rum... (fol. 11 v.). Liber II. Instituía maioris partís ármate... (fol. 
88 V.). Liber III. Athenienses et lacedemones... (fol. 112). Liber IV. 
Agresteni incultamque hominum in initio seculi uitam... des. quam uetus 
doctrina monstrauerit. (coní. edic. Romae 1487). 

II. (fol. 129). Proemium huius libri. Claro tam seo. quam meritis 
digno tanto tam meritorum heatitudine quam uite fastigio successori Petri 
et Vicario Jhesu xpi. dno. Clementi sacrosancte Romane ecclesie Summo 
Pontifici Nicholaus de sanctis cognomine et origine Capuanus libelli pre- 
sentís examina iudicium et correctionem ín eo postulans apostolice sane- 
titatis. Quí regís Israel intende... de despedís thesauris cordis símplicis et 
ignari de facilí non procedunt. (fol. 129 v.). Incipiunt capitula huius 
libri. I. Quare homo respicit celum... CCXX. De obedientia. (fol. 134 v.). 
Rethorica moralis de officiis membrorum humani corporis. Fecít deus 
hominem ad ymaginem et símílitudínem suam... des. et doñee pastorali 
non deposito nomine mercenarii nomina sortiatur. Explicit Rethorica 
moralis de officiis membrorum humani corporis. edita a Magistro Ni- 
cholao de seis, cognomine et origine Capuan. 

III. (fol. 137). [Tancredi a Corneto Bononiensis provinciale]. Isti 
sunt episcopi suh Romano Pontífice qui non sunt in alterius prouincia 
constitutí. Ostiensís episcopus... 

IV. (fol. 151 V.). [Index sermonum]. 1 (fol. 153). Incipiunt sermo- 
nes fratris Thome de Aquino. Et primo de aduentu. Preparare Is- 
rael in ocursu dei tui. Amos XIIII.° Verbum istud per totum aduentum 
predicábile est... (fol. 154). ítem de aduentu domini. Bominus Ju- 
dex noster, dominus legifer noster, dominus Rex noster. ipse ueniet 
et saluabit nos. y sata. XXIIU Sancti paires antiqui multum desidera- 
hant... (fol. 155). In dominica post octavam Epiphanie domini. Do- 
mine ne ín ira tua arguas me, ñeque in furore tuo corripias me. Peccator 
dúo debet faceré... (fol. 156). In die cineris. Filia populi mei accingere 
cilicio et censpargere ciñere. Jer. VI." g. Quoniam hodierna dies dicitur 
dies cineris... (fd. 156). In Quadragesima. Conuertímini ad me ed. 
Joel II.° In Mis usrhispius et dulcís dominus... (fol. 157). In quadra- 
gesima. Conuertímini ad me ect. In hoc quadragesimxúi tempere...   (fol. 


CÓDICES latinos: f. IV. 28. 223 

158). In XL.* Tu autem cum ieuinaa unge capud tuum oleo el faciem tuam 
laua ect. Dúo docel hic dominus... (fol. 158 v.). In quadragesima. Dia- 
pone do muí lúe eras morieris el non uiuea. yaa. XXXVIII." Hoc uerbum 
diclum eal Rerji Esechie... (fol. 158 vO- In Quadragesima. Conuerlímini 
ad me in lolo corde ueslro Joel 11° Quantum dominua conueraionem noa- 
tram desideret... (fol. 160). In quadragesima. Penitentiam agite apj/ro- 
pinquahit enitn regnum celorum. M} IllIJ* Licet omni tempore penilentia 
sil predicanda... (fol. 160 v.). la quadragesima. Penitentiam agite... Ad 
penitentiam faciendam noa inducunt... (fol. 161). In festo Paschatis. Hec 
eal diea quam fócit dominua exultemua el letemur in ea. Verbum iaiud muí- 
tum hita diebua... (fol. 162). ítem in festo pascatis. Surrexit dominus 
uere el apparuit Symoni. Luc. XX.° Circa negocium reaurredionia... (fol. 
163). In ascensione domini. Jheaua introiuil in ipaum celum. ut appareat 
uullui dei pro nobia. Heb. 1X.° In uerbia istia apoatoli nolantur III1.<^... 
(fol. 16i V.). ítem de ascensione domini. Qui descendit ipae eal el qui aa- 
cendit auper omnea celoa ut adimpleret omnia. Eph. III." De aacenaione do- 
mini quidam loquilur... (fol. 165 v.). In festo Pentecostés. Sjñritiia do- 
mini ornauit celoa. Job. XXVI. ° Si opera reparationia humane referamus... 
(fol. 166 V.). In eodem festo. Eepleti bunt omnea apiritu aancto. Act. II.° 
Nota quod fuerunt V7J.'«» in apoatoUa... (fol. 167). In festo trinitatis. 
Gratia dni. nri. Jhu. xpi. el caritaa dei et comunicalio apiritua aancti ait 
cum omnibua uobia. Cor. ult. Summe Trinilatis miaterium tripliciler nobia 
innotuit... (fol. 168). In consecratione ecclesie. Hodie domui huic facía 
eat aalus. Luc. XXX.° In die conaecrationia poaaumua dicere... (fol. 169). 
In festo beate Marie. Innocentea et redi adheaerunt mihi quia auatinui te 
domine. Verba aunt beate Virginia ad filium... (fol. 170). De eadem. Tran- 
aite ad me omnea qui concupiacilia me et a generationibua meia adimple- 
mini ect. Ecc. XXIIII." Verba aunt beate Virginia ad auoa dilectoa... (fol. 
171). De eadem. Cor nieum conturbatum eat et dereliquil me uirtua mea.,. 
Verbum eal beate Virginia circa ipaa negotia paaaionia fllii aui... (fol. 
172). In festo apostolorum. Nimia honorati aunt amici tui detis nimia 
confortatua eat principatua eorum. Pa. Etai omnea aandi amici dei fue- 
runt...  (fol. 173). De apostolis. Ego elegi tioa et posui twa eaiis et fruc- 


224 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

tum afferatis et fruQtus uester maneat. Jo. XYJ^ Tria rememorat hic chria- 
tus... (fol. 174 V.). D© nno Martyre. Posuisti domine super capud eius 
coronam de lapide pretioso. Ps. Quia corona debetur vidorihus... (fol. 
175 V.)' D© eodem. Esto fidelis usque ad mortem et dábo Ubi coronam uite. 
Apoc. II.° In uerbis istis dúo notantur... (fol. 176). In festo plurimo- 
rum Martyrum. In paucis uexati in multis bonis disponentur. Sap. 111° 
Dúo circa mártires ostendit... (fol. 177). In festo plurimorum Marti- 
ram. Sancti per fidem uicerunt regna. operati sunt iustitiam adepti sunt 
repromissiones. Heb. Xl.° Ostenduntur Mártires quiproprie sancti dicun- 
tur... (fol, 177 V.). In festo confessorum. Magnificauit eum in conspec- 
tu Eegum et dedit illi coronam glorie. Ecc. XLV.^ In sancto isto dúo pos- 
sumus intueri... (fol. 178 v.). De eisdem. Dilectus deo et hominibus 
cuius memoria in benedictione est. simüem fecii illum in ge::: sanctorum. 
Ecc. XL1I.° Confessor iste commendatur in uerhis istis tripliciter... (fol. 
179 V.). In festo virginum. Dispondi enim uos uni uiro uirginem castam 
exhibere xpo. Heb. XI.° Nota quod status uirginis... (fol. 180). De eis- 
dem. Propter ueritatem et mansuetudinem, et iustitiam deducet te mira- 
biliter dextera tua. In uerbis istis prophete que ad laudem uirginum can- 
tantur... (fol. 181). In dedicatione ecclesie. Introibo in domum tuam 
ador abo ad templum tuum in timore tuo in uerbis istis. ps. ad tria inuita- 
mur... (fol. 182). De mortais. Mortui qui in xpo. sunt resurgent primi. 
The. IIII. Dúo innuit hic apostolus circa decentes... (fol. 183). De mor- 
tuis. Estote parati quia qua hora non putatis filius hominis ueniet. 
Luc. XII.° In Mis uerbis dominus nóbis indicit... (fol. 183 v.). De mor- 
tuis. Beati mortui qui in domino moriuntur. Apo. XIIII." ínter sapientes 
uidentur fuisse quedam opiniones... (fol. 184 v.). De mortuis. Sancta 
et salubrie est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis soluantur. 
Math. XII.° Quid sibi et alteri prodest... (fol. 185). De mortuis. Dispo- 
ne domui tue quia morieris tu. ysa. XXXYIIl.^ Salubre est consilium 
ysaie... (fol. 186). Pro mortuis. Ante iudiciumpara iustitiam. Ecc. XVI.° 
Nota quod dúplex iudicium expectamus... (fol. 186 v.). Pro mortuis. 
Cum dederit dilectis suis soynpnum ecce hereditas domini filii fuerces 
fructus uentris. In uerbis istis Dauid propheta describit...   (fol- 187 v.). 


CÓDICES latinos: f. IV. 28. 225 


Pro Religiosa muliere. Mulier gratiosa inuenwt gloriom. proii. XJ."... 
(fol. 188). Sermo generalis. Declina a malo et fac bonum inquire pacem 
et seqtiere eam. Perfectio humane iustiUe in trilms consistit... (fol. 189 v.). 
De conuersatione monachi. Yultis hreuiter audire qualis debet esse 
conuersatio monachi... (fol. 189 v.). De consecratione ecclesie. Or. 
nauerunt faciem templi coronis aureis... (fol. 189 v.)- De vita. Augus- 
tinus in libro de theorica speculatione... facilius ducilur quam tráhatur. 
2 (fol. 193). Incipiunt sermones íratris Thome de Aquino ordinis fra- 
trum predicatoram. festiuitatum. Omnis quicumque inuocauerit nomen 
dni. saluus erit. Ro. X° In istia uerbis notantur... (fol. 193 v.). Al illi 
continuo relictis retibus secuti sunt etim. Mat. 1111.° Apostoli nos docent 
in Mis uerbis... (fol. 194). De eodem. Ascendam in palma et coUigam 
fructum. In istis uerbis tria notantur ad laudem sci. Andree... (fol. 
194 V.). De eodem. Venite post me faciam uos fieri piscatores honiinum. 
at illi relictis retibus etpatre secuti sunt eum. Mat. 111.° Notandum quod 
triapossunt considerari in isio euangelio... (fol. 195). In festo sci. Ni- 
cholay. Ero quasi ros et Israel germinabit quasi lilium. Osee XVIII. Hec 
uerba possunt conuenire beato Nicolao... (fol. 195 v.). In festo sce. Lu- 
cia. Ros lucis ros tuus et térra Oigantum detrahet in ruina m. ysa. XXVI.° 
Hec uerba possunt exponi de beata lucia... (íol. 196 v.). In íesto sci. 
Thome apostoli. Dedit abyssus uocem suam et altitudo manus suas 
leuauit. Abac. III." Hec uerba satis congruunt beato Thome... (fol. 197). 
De eodem. Post dies octo uenit Jhesus januis clausis. Jo. XX." Moraliter 
per octo dies signantur... (fol. 197 v.). In vigilia natiuitatis domini. 
Oportet preuenire solem ad benedictionem. et ad orientem lucis adorare. 
Sap. XV.° Cras celebraturi sumus ortum solis etemi... (fol. 199). In na- 
tiuitate domini. Puer natus est nobis ect. ysa. LX, In istis notantur tria 
circa natiuitatem domini... (íol. 200). De eadem. Vita erat lux homi 
num ect. Jo. i.° In isto euangelio puer qui natus est... (fol. 200 v.). In 
íesto sci. Stephani. Facies in labio mense coronam interasilem al- 
tam IlII.o*' digitis. et super illam alteram coronam aureolam. Exo. XXV.° 
Hec uerba possunt exponi de beato Stephano...   (fol. 201). De eodem 

Stephanus plenus gratia et fotitudine ect. Act. V." Stephanus. id est. Coro- 
la 


226 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

natus et dignum fuit ut tali uocaretur nomine. .   (fol. 202). De eodem. 
Stephanus autem plenus gratia et fortitudine ect. Act. Y/^ Commendatur 
autem heatus Stephantis..,   (fol. 203). In íesto beati Johannis euange- 
liste. Numquld ad preceptum tuum eleunhitur aquila. Job. XXXIX.^ Isla 
uerba comieniunt hodierne festiuitati...    (fol. 204). De eodem. Cibauit 
illum pane uUe et intelledus et aqua sapientie salutaris potauit illum. 
ecc. XV.° In ista epístola uel lectione ostenditur...   (fol. 204 v.). De 
eodem. Vidit illum discipulum quem diligebat Jhesus ect. Jo. ult. In isto 
euangelio commendatur beatus Johannes...   (fol. 205). In festo Inno- 
centum. Cantabant sancti canticum nouum. Apoc. XIIII." Tria notantur 
hic scilicet...   (fol. 205 v.). In festo Epiphanye domini. Omnes de Soba 
uenient aurum et tJius deferentes et laudem domino annuntiantes. ect. 
Verba ista ad Utteram exponuntur de Magis...   (fol. 207). De eadem. 
Obtulerunt ei muñera aurum thus et mirram. Mat. 1I.° Isti reges Magy 
uocantur...   (fol. 207 v.). In festo sci. Sebastiani. Intendebant arcum 
rem amaram. ut sagittent in occultis imm,aculatum. Yerba ista possunt 
exponi de beato Sebastiano...   (fol. 208). In festo sce. Agnetis. Liberasti 
me a lingua coinquinata. Ecc. ult. Yerba sce. agnetis sunt gratias agen- 
tis...   (fol. 208 V.). In íesto sci. Vincencii. Yapor ignis urit carnes eius 
et in calore fornacis concrematur. Yerba ista possunt exponi de beato vin- 
cencio...   (fol. 209). De eodem. Yincenti dabo edere de ligno uite ect. 
Apoc. III.^ Hec uerba possunt exponi de beato vincencio...   (fol. 209 v.). 
In conuersione beati Pauli. Yas electionis est mihi iste ut portel nomen 
meum coram gentibus et regibus. Act. IX.° Yerba sunt domini de beato 
paulo...   (fol. 211). De eodem. Ecce nos reliquimus omnia et secuti su- 
mus te ect. Mat. XLX.° omnia ista mundana sunt reliquenda.. .   (fol. 211). 
In festo purificationis beate Marie. JEcce uenit ad templum sanctum 
suum dominator dominus.  Gande et tetare  Syon occurrens dea tuo. 
Malach. II.° Hec uerba possunt exponi...  (fol. 212). De eadem. Postquam 
impleti sunt dies purgationis marie ect. Luc. II.° In isto euangelio possunt 
notari...   (fol. 213 v.). In Cathedra sci. Petri. Dauid quasi tenerrimus 
ligni  uermiculus sedens in cathedra  sapientissimus  ínter  tres. 11." 
Beg. XXIIl." Possunt hec uerba exponi de cathedra sci.petri...   (fol. 214.) 


tÓDiccs latinos: f. IV. 28. 227 

De eadem. Beatus es Symon hartona quia caro et sangtiis non reuelauit 
Ubi ect. Mai. XVIU In hiis uerhis commendatur healua Petrtis... (foJ. 
215). In annunciatione boate Marie. Egredietur uirga de radice Jesse ect. 
yaa. XI." lata uerha sunt prophefica de conceptione saltiatoris... (fol. 
216 V.). De eadem. Benedicta tu in mulierihus ect. Luc. 11.° Nota quod 
beata virgo benedicta ftiit... (217 v.)- In festo Pascatis. Tempus affuit 
quo sol refulsit, qui pritis erat in nubilo et accensua est ignis magnus, 11." 
Machab. 1° Verba ista satis eleganter comieniunt hodierne festitiitati... 
(fol. 220). Sermo generalis. In domo patria mei mansiones multe sunt. 
Jo. XIIIU Domus ista uita eterna est... (fol. 221). In íestiuitatibus 
post Pasca. Videntes turbabuntur timore horribili. Sap. Nota quod Vil 
uidebunt impii... (fol. 221 v.)* In festo sce. Cracis. Michi autem absit 
gloriari nisi in cruce dni. nri. ihu. xpi. ect. Gal. VI." Gloriari in cruce, 
id est, in amore xpi... (fol. 222 v.)- Sermo generalis. Tn omni loco oculi 
domini contemplantur bonos et malos. Prov. XV.° In istis uerhis notalur 
domini prouidentia... (fol. 223 v-)- In festo sci. Johannis ante portam 
latinam. Vidit discipulum illum quem diligebat Jhesus ect. Excepto quod 
istud replicatur hic... (fol. 223 v). In festo sci. Barnabo. Barnabas 
autem erai uir bonusplenus fide et spiritu sancto. Act. XI. Notandum quod 
dúo sunt neccesaria homini... (fol. 224). In natiuitate beati Johannis 
h&ptiste. Nunquid produces luciferum in tempore suo. Job. XXXVIII ° 
Istud uerbum exponitur de beato Johanne... (fol. 225 v.). De eodeir. 
Quid putas puer iste erit. Luc. J.° Et potest responderé isti interroganti.,» 
(fol. 226 V.). In assumptione beate Marie. Quasi cedrus exáltala sum íh 
libano. Ecc. XXX1III° Per sex arbores quibus comparatur exaltatio bea- 
te Marie... (fol. 227). De eadem. Que est ista que progreditur quasi 
aurora ect. Cant. VII.° Hec uerha conueniunt assumptioni beate Marie... 
(fol. 228). In natiuitate beate Marie. Plantauerat autem dominuspara- 
disum uoluptatis ect. Per paradisum islam intelligimus beatam virgú 
nem... (fol. 229). De eadem. Liber generationis Jhesu xpi. fílii dauid 
ect. Mal. I.° Sciendum quod triplex est generaiio xpi... (fol. 229 v.). In 
festo sci. Mathei apostoli. Sequere me. Surgens secutus est eum. Mat. IX." 
Breuis sermo. plena conuersio.,.   (fol. 230). In festo sci. Angelí. Ángel. 


228 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

eorum semper uident faciem patris mei ect. Mat. XVIIIJ° Sciendum quod 
inhiis uerhis...   (f ol. 230 v.)« In festo omnium sanctorum. Nunquid 
coniungere ualebis micantes stellas pUades. Job. XXXVIII ° Hec uerba 
conueniunf hodierne fesHuitati...   (fol. 231 v.). De eisdem. Videns Jhe- 
sus turbas ect. Mat. V° Notandum quod in uerbis istis notatur Dei boni- 
tas...  (fol. 232 V-). Pro ómnibus defunctis. Nolumus uos ignorare de 
dormientibus ect. i." thessal. IIII.° Sciendum quod quinqué siint...  (fol. 
233 V.). In festo sci. Martini. Scidi palUum meum et euulsi capillos et 
sedi merens. Hesdre penuU. Hec uerba possunt exponi de beato Martino... 
(fol. 234). In festo apostolorum. Hoc est preceptum meum ut diligatis 
inuicem sicut dilexi uos ect. Jo. XV.° In uerbis istis notatur neccesitas 
diligendi...   (fol. 236). De apostolis. Ecce ego mitto uos sicut oues in me- 
dio luporum ect. Mat. XLIX.° In istis uerbis primo datur sanctis...   (fol. 
236 V.). De apostolis. Vos non estis de hoc mundo, sed ego elegi uos de 
mundo propierea odit uos mundus. Jo, F." In istis uerbis notantur tria... 
(fol. 237 V.). De ano Martyre. Beatus uir qui in sapientia morabitur ect. 
Ecc. XIIII.'^ Dúo notantur in uerbis istis...    (fol. 238 v.). De uno mar- 
tyre. Ubi ego sum et illic et minister meus erit. Jo. XII.° Dúo notantur 
Me...   (fol. 239 V.). De uno martyre. Si quis uult post me uenire abneget 
semetipsum tollat crucem suam et sequatur me ect. Luc. XI.° Dúo facit 
dominus in uerbis istis...   (fol. 240). In festo plurimorum Martyrum. 
Sancti per fidem uieerunt regna. operati sunt iustitiam et adepti sunt re- 
promissionem. Ileb. XI.° In Mis uerbis tria possunt notari...   (fol. 2él). 
De eisdem. Beati pauperes spiritu ect. Luc.  VI.° Frequenter loquitur 
scriptura de pauperibus...   (fol. 242). In festo confessornm. Ecce sacer- 
dos magnus qui in diebus suisplacuit deo ect. Ecc. XLIIII.^ In uerbis istis 
commendatur iste sanctus...   (fol. 242 v.). De confessoribus. Sintlumbi 
uestri precincti et tamquam lúceme ardentes in manibus uestris ect. Eter- 
na dei ratio que ordine deceniissimo cuneta composuit...   (fol. 243 v.). De 
confessoribus. Justum deduxit dominus per utas rectas et ostendit illi 
regnum dei ect. Sap. X.° In istis uerbis notantur dúo...   (fol. 244 v.). De 
confessoribus. Homo quidam peregre proficiscens ect. Mat. XXV.° Homo 
iste xps. est...   (fol. 245 v.). De confessoribus. Amen dico tiobis super 


CÓDICES latinos: f. IV. 28. -f. IV. 29. 229 

omnia lona sim conatituit eum. Mat. XXXIII.'* In hoc euangelio dominu» 
primo monet... (fol. 246 v.)- D© coníessoribus. Nemo accendit lucer- 
nam et in abscondito ponit eam ed. Luc. XI ° Moraliter candelabrum est 
uie itistus,.. (fol. 217). De coníessoribus. Sint liinibi uestri precincH et 
sictit lúceme ardentes in manibus uestris ed. Luc. XII." Ad liiteram hor- 
tatur hic nos dominus... (fol. 247 v.). In festo virginum. Qui gloriatur 
in domino gloriefur. 11."^ Cor. X." Omnis rationalis creatura apperit glo- 
riam... (fol. 248). De virginibus. Simile est regnum celorum thesauro 
abscondito in agro. Mat. XIII.° In hoc euangelio ponitur triplex similitu- 
do... (fol. 249 V.). De virginibus. Simile est regnum celorum thesauro 
abscondito in agro. Mat. XIII. ° Thesaurus autem inuenitur in deo... 
(fol. 250) De virginibus. Simile est regnum cdorum homini negociatori 
querenti bonas margaritas. Mat. Xlll.'* Qui bene nouit thesaurizare... 
(fol. 251 V.)- De virginibus. Simile est regnum celorum sagene misse in 
niari. qui bene sibi nouit negociari... (algunos están publicados en el 
tomo XVI de las obras de Santo Tomás edic. Romae). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede do la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de pergamino. 


f. IV. 29. 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 4-89 y 263-298 fols.; 160 x 105 mm. 

Benedicti Arias Montani monumenta homanae salutis, argumen- 
ta in lib. Psalmorum. 

1 (fol. 4). [Humanae salutis monumenta B. Arias Montani studio 
decantata], (conf. edic. Antuerpiao 1571). 2 (fol. 263). [Benedicti 
Arias Montani argumenta in lib. Psalmorum a psalmo I usque 
adLXXXI]. 

En la primera hoja de guarda tiene esta nota: Este libro es de lapropria mano 


230 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

del muy Venerable P.« fr. Joan de la Puebla, cuia admirable vida y dichoso transito se 
puede ver en la 4."' parte de nra. Orden escrita por nro. JK.w»* P.« Frans<^ de los Sanctos. 
Encuademación de pergamino. 


f. IV. 30. 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 167 fols.; 168 x 120 mm. 
Benedlcti Arias Montani propositi Dei in sacris libris explicatio. 

(íol. 1). [Benedicti Arias Montani] Propositi Dei in sacris libris 
explicatio brevis. Praefatio de praestantia et certitudine sacrarum 
scripturarum. Animantium omnium generihus suum proprium ad exer- 
cendum opus... diuinorum sane Uhrorum omnium, in quihus tua res agi- 
tur, mens aperitur. Vale. (fol. 1 bis). Líber primus de Deo ad cogni- 
tionem sacrarum literarum. Accedentem ad Deum ait Apostolus primum 
oportet credere quod est... et prime Dei elecUonis et propositi euersione. 
(fol. 20). Líber secundas de Dei secundo proposito et electione. Pro- 
positum suum stábilire Deus volens... non est huius locis nec temporis, in 
quo tantum de futurorum umhris ect. (fol. 55 v). Líber tertius. Cum 
enim sicut ex dictis constare potesl... cum suauissimum tuw, utilissimum 
fuerit. (fol. 85 v.)* Líber quartus. Legis vaticinorumque doctrina om- 
nis... est etiam legitima explicatio totius sexti capitis Joannis euangelii. 
Sed de his satis, (fol. 112). Líber quintus. Ex animantihus ómnibus ea 
tantum que pura dicehantur... quid sit Jesum christum a mortuis resur- 
gere. Veni Domine Jesu. Amen. (fol. 133). Líber sextus. Que ad sacro- 
rum Uhrorum eruendam mentem. non parum conducere existimauimus... 
eisdem e fontibus eruta aducemus.,. Duplicem Euangelii per Christum 
állati efficientiam... explicare non est humane lingue. (fol. 140). Trac- 
tatus secundus... Duplici muñere obeundo christum in térras missum... 
postumum et euidentissimum signum veritatis Christi Dei. (fol. 149 v.). 
Tractatus tertius... Hominem ad imaginem et similitudinem Dei effec- 
tum,., de qua nunc agere instituimtis dictum ait.   (fol. 158 v.). Tractatus 


CÓDICES latinos: í. IV. 30. -g. I. 3. - g. I. 4. 231 

quartns... Diuina hec naiuralis et snpernaiuralia virttta... des. reddere 
unicuique secundum opera ana. Benedictus qui dat laso virlutem. 

Escrito de mano del P. José de Sigüenza? 


g. L 3. 

Cód. en papel; fin del sigl. XV; 165 fols.; 402 x 260 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri I-X. 

(fol. 1). [L. Flori epitome in libros I-X]. (íol. 6). T. Livii Patavini 
primae ab urbe condita decadis liber primus. Fadurus ne aim opera 
pretium... (fol. 24 v.)- Liber II. (fol. 42 v.). Liber III. (fol. 63). Li- 
ber IV. (fol. 79 v.). Liber V. (fol. 95). Liber VL (fol. 108). Li- 
ber VIL (fol. 121). Liber VIII. (fol. ia3 v.). Liber IX. (fol. 149 v.). 
Liber X: des. quod unum diem Aeaculapio aupplicatio habita est. 

En la margen inferior del fol. 6 tiene un escudo de armas y á los lados las 
letras S. P. Q. R. 

Algunas iniciales miniadas, las demás de adorno en colores; epígrafes en 
letras mayúsculas y en azul, verde y rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: 1. 1. 5.-I. B. 3. 

g. I. 4. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XV; 160 fols.; 400 x 275 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri XXXI, XXXII, 
XXXIV-XL. 

(fol. 1). [Ab urbe condita liber XXXI]. T. Livii Patavini historio- 
graphi de bello macedónico liber primus incipit. Prologup. Me quoque 
iuvat velut ipae in parte la¡bori8. . .  (fol. 18). Liber XXXII.  (íol. 33). Li- 


232 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ber XXXIV. (fol. 53 v.)- Líber XXXV. (fol. 70 v.). Líber XXXVI. 
(fol. 84 V.). Líber XXXVII. (fol. 106 v.). Líber XXXVIII. (fol. 
128 V.). Líber XXXIX. (fol. 148). Líber XL: des. (incompleto; llega 
hasta las palabras:) et per omnia fora conciUahúlaque edixerunt. 

Primera página orlada en oro y colores; iniciales y capitales de adorno en 
oro y colores; el primer epígrafe en oro; le faltan casi todas las rúbricas. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: 1. 1. 6.— I. B. 4. 


g. I. 5. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 190 fols.; 400 X 270 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condíta libri XXXI, XXXII, 
XXXIV-XL. 

(fol. 1). Tití Lívií Pataviní historicí clarissimí de bello macedóni- 
co líber primas [ab urbe condíta ILbrer XXXI]. Me quoque iuvat velut 
ipse in parte lahoris... (fol. 20). Líber XXXII. (fol. 37). Líber 
XXXIV. (fol. 59 V.). Líber XXXV. (fol. 79). Líber XXXVI. 
(fol. 96). Líber XXXVII. (fol. 121). Líber XXXVIII. (fol. 146 v.). 
Líber XXXIX. (fol. 169 v.). Líber XL: des. (incompleto; llega hasta 
las palabras:) per omnia fera conciliahulaque edixerunt. (fol. 186). [Ti- 
tuli seu quae in libris et capitulis continentur]. 

Primera página orlada en oro y colores; en la parte inferior tiene el escu- 
do de armas de Alfonso Borgia (Calixto III); primera inicial de adorno en 
oro y colores y miniada; iniciales y capitales de adorno en oro y colores; el 
título en oro sobre fondo negro; le faltan las rúbricas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: 1. 1. 7.--I. B. 7. 


CÓDICES latinos: g. I. 5. - g. I. 6. - g. I. 7. 233 

g. I. 6. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 249 fols.; 390 >r 270 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri XXI-XXX. 

(fol. 2). [Ab urbe condita liber XXI]. In parte operis mei licet mihi 
prefari. . . (fol. 27 v.). Liber XXII. (fol. 55). Liber XXIII. (fol. 
78 V.). Liber XXIV. (fol. 100 v.). Liber XXV. (fol. 125). Li- 
ber XXVL (fol. 153 V.). Liber XXVII. (fol. 1^). Liber XXVIII. 
(fol. 210). Liber XXIX. (fol. 229). Liber XXX: des. claraque cogno- 
mina fmnilie fecere. Finis. Deo gratias. 

El fol. 1 V. orlado y miniado, y en la parto inferior tiene á cada lado el es- 
cudo de armas de Alfonso Borgia (Calixto III). Primera inicial miniada, y 
las demás y capitales de adorno en oro y colores; le faltan las rúbricas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: 1. 1. 8.— I. B. 5. 

g. I. 7. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 287 fols.; 282 x 260 mm. 

Titl Livii Patavini ab urbe condita libri I-X. 

(fol. 1). Titi Livii historiaran! liber primas incipit. Fadums ne 
sim opere precium... (fol. 32). Liber 11. (fol. 64). Liber III. (fol. 
101). Liber IV. (fol. 129 v.). Liber V. (fol. 207 v.). Liber VI. (fol. 
182). Liber VII. (fol. 229 v.). Liber IX. (fol. 258). Liber X: des. 
Preterquam qtiod unum diem Escidapio stipplicatio habita est. 

Al fin tiene: Petrus Middelbum scripsit necnon de Zeelandia. Debe ser también 
el copista de g. I. 5 y 6. 


234 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Orlada y miniada la primera página; en la parte inferior el escudo de ar- 
mas de Alfonso Borgia (Calixto III). Primera inicial miniada, las demás y 
las capitales de adorno en oro y colores; al principio de cada libro tiene una 
orla. Le faltan las rúbricas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: 1. 1. 9.— I. B. 6. 


g. I. 8. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 219 fols.; 380 x 255 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri I-X, XXI-XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIV-XL. 

(fol. 1). Libor I. [F]acturus ne sim opere precium... (fol. 10). Lí- 
ber II. (fol. 19). Libar III. (fol. 29). Liber IV. (íol. 37 v.). Liber Y. 
(fol. 45 V.). Liber VI. (fol. 52). Liber VII. (fol. 58 v.). Liber VIH. 
(fol. 64 V.). Liber IX. (fol. 72 v.). Liber X: des. preterquam qmd 
unum dtem esculapio suppUcatio habita est. (fol. 81). Liber XXI. In 
parte operis mei licet mihi prefari... (fol. 88 v.). Liber XXII. (fol. 
97 V.). Liber XXIIL (fol. 104 v.). Liber XXIV. (íol. 111 v.). Li- 
ber XXV. (fol. 119). Liber XXVI. (fol. 127 v-). Liber XXVII. 
(fol. 136). Liber XXVIII. (fol. 142). Liber XXIX. (fol. 150 v.). Li- 
ber XXX: des. claraque cognomina familie. (fol. 158). Liber XXXI. 
[M ]e quoque iuuat uelut ipse inparte láboris... (fol. 165). Liber XXXII. 
(fol. 170 V.). Liber XXXIV. (fol. 178). Liber XXXV. (fol. 184 v.). 
Liber XXXVI. (fol. 190). Liber XXXVII. (fol. 198 v.). Li- 
ber XXXVIII. (fol. 207). Liber XXXIX. (fol. 214 v-). Liber XL: 
des. (incompleto; llega hasta las palabras:) et per omnia fora concilia- 
hulaque edixerunt. 

Le faltan casi todas las iniciales y capitales y rúbricas. Al comenzar el li- 
bro XXI tiene una miniatura. Los libros XXI-XXVI tienen las iniciales de 
adorno en oro'y colores, 


CÓDICES latinos: g. I. 8. - g. I. 9. 235 


Tiene algunas variantes de lectura al margen. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: 1. 1. 10.— I. B. 7. 


g. I. 9. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 202 fols.; 362 x 252 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri XXXI, XXXII, 
XXXI\r-XL. 

(fol. 1). Titi Livii Patavini de bello Macedónico libar primus in- 
cipit [ab urbe condita liber XXXI]. Me quoque iuvat velut ipse in parte 
operis... (fol. 21 v.). De bello Macedónico liber II. [Líber XXXII]. 
(fol. 39 V.). De bello Macedónico liber IIL [Liber XXXIV]. (íol. 
64 V.). De bello Macedónico liber IV. [Liber XXXV]. (fol. 85 v.)» 
De bello Macedónico liber V. [Liber XXXVI]. (íol. 104 v.). De be- 
llo Macedónico liber VL [Liber XXXVII]. (fol. 132). De bello Ma- 
cedónico liber VIL [Liber XXXVIII]. (fol. 160 v.). De bello Mace- 
dónico liber VIIL [Liber XXXIX]. (fol. 185 v.). De bello Macedó- 
nico liber IX. [Liber XL]: des. (incompleto; llega hasta las palabrae:) 
et per omnia fora conciliahulaque edixerunt. Finis. Titi Livii Patavini 
de bello Macedónico liber IX explicit feliciter. 

Primera página orlada. Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes 
en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: 1. 1. U.— I. B. 8. 


236 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. I. 13. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIV; 321 fols.; 375 x 285 mm. 
Titi Livii Patavini ab urbe condita libri I-X, XXI-XXX. 

(fol. 3). Titi Livii liber primus. Fadurus ne sim opere precium... 
(fol. 20 V.). Liber II. (fol. 39). Liber III. (fo]. 60). Liber IV. (fol. 
77 V.). Liber V. (fol. 93 v.). Liber VI. (fol. 107). Liber VIL (fol. 
120 V.). Liber VIH. (fol. 133 v.)- Liber IX. (fol. 149 v.). Liber X: 
des. preter quod ununí diem esculapio suppUcacio habita est. Titi Liuii 
liber DecJmus explicit. (fol. 166). Titi Liuii ab urbe condita decada 
tercia liber vicesimus primus incipit feliciter. In parte operis mei ¡icet 
michi prefari... (fol. 182). Liber XXII. (fol. 200). Liber XXIIL 
(fol. 215). Liber XXIV. (fol. 230). Liber XXV. (fol. 245). Li- 
ber XXVI. (fol. 261 V.). Liber XXVII. (fol. 278 v.). Liber XXVIIL 
(fol. 296). Liber XXIX. (fol. 309). Liber XXX: des. (incompleto; llega 
hasta las palabras:) cum suis duahus item legionibus item prorogatum 
imperiutii est. 

En el fol. 1 tiene: Titi Livii historia romana quam lacobus Cuiadus, et lustus 
Lipsius dodissimi possessores hábuere loannes Woverius Antuerpius te, quisquis es, mo- 
net monumento se isto nunc frui. simul, quae nova sunt, sensim consenescere, quae velera, 
semper amari, 

Al principio de cada década tiene una miniatura. Iniciales de adorno en 
oro y colores. 

Letra francesa. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Pasta labrada. 


CÓDICES latinos: g. I. 13. -g. II. 1. - g. II. 2. 237 

g. li. 1. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 236 fols.; 350 x 260 mm. 
Titi Livii Patavini ab urbe condita libri XXI-XXX. 

(fol. 1). Titi Livii Patavini historici omnium linguae latinae pres- 
tantissimi de II.° bello púnico liber I incipit foeliciter. [Ab urbe con- 
dita liber XXI]. In parte operis mei licet mihi prefari... (fol. 22). De II.° 
bello púnico liber II. [Liber XXII]. (fol. 40). De II.° bello púnico 
liber III. [Liber XXIIIJ. (fol. 61 bis). De 11." bello púnico liber IIII. 
[Liber XXIV]. (fol. 81). De IL* bello púnico liber V. [Liber XXV]. 
(fol. 106 V.). De II.° bello púnico liber VI. [Liber XXVI]. (fol. 136 v.). 
De II.** bello púnico liber VII. [Liber XXVII]. (fol. 165 v.). De II.° 
bello púnico liber VIIL [Liber XXVIII). (fol. 194). De II.° bello 
púnico liber VIIIL [Liber XXIX]. (fol. 213 v.). De 11.'* bello pú- 
nico liber X. [Liber XXX]: des. claraque cognomtna (añad. familiae 
fecere). 

La margen inferior de la primera página orlada. Iniciales de adorno en 
oro y colores; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: 1. 1. 17.— I. B. 9. 

g. IL 2. 

Cód. en perg.; año 1441; 306 fols.; 350 x 240 mm. 
Titi Livii Patavini ab urbe condita libri I-X. 

(fol. 1). Titi Livii Patavini historiarum ub urbe condita liber pri- 
mus de primo bello púnico incipit. Lege feliciier. Facim-Hs sim ne opert 


238 REAL  BIBLIOTECA DEL  ESCORIAL 


pretium... (fol. 33). Liber II. (fol. 66 bis v.). Líber III. (fol. 103). 
Liber IV. (íol. 136). Liber V. (fol. 167). Liber VL (fol. 193). Li- 
ber VIL (fol. 219). Liber VIIL (íol. 244 v.). Liber IX. (fol. 275 v.). 
Liber X: des. preterquam quod unum diem esculapio suppUcatio habita 
est. (Al fin de los libros II-IX tiene: Titi Liuii Nichomachus fauianus 
dexter ter prefectus urbis emendaui ad exemplar pareniis mei clementia- 
ni. Ab urbe condita victorianus uc. emendabam domnis Symmachis apud 
heunam). (fol. 304 v.). Fragmentum hoc quod sequitur repperi in 
exemplari in hec uerba. Baro simul hominibus bonam fortunam bonam- 
que mentem... hunc quem increpatis risum esse. 

Al fin tiene: Ex centum voluminibus que ego in dies vite mee magnis lábot'ibus hac- 
tenus scripsisse memini. notcissime hos tuos titi liuii libros quos V. non. Januarii 
A.D. M. CCCC. XLI. tibi Serenissimo principi. ego. Johannes andree de Colonia felici- 
ter gratia dei absolui. (Jui laus honor et gloria in sécula seculorum amen. Vale diu felix. 

Primera página orlada. Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes 
en rojo. 

Pasta labrada con estampaciones en oro; corte dorado. 

Sign, ant.í 1. 1. 16.— I. B. 10. 


g. 11. 3. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 304 fols.; 253 x 255 mm. 

Titi Livii Patavini ab urbe condita libri I-X. 

(fol. 1). Titi Livii Patavini historicorum summi rerum populi ro- 
mani ab urbe condita liber primus incipit. Fadurus ne sim opere pre- 
tium... (fol. 32 V.). Liber 11. (fol. 64 v.). Liber IIL (fol. 102). Li- 
ber IV. (fol. 134). Liber V. (íol. 164). Liber VI. (fol. 199 v.). Li- 
ber VIL (fol. 224). Liber VIH. (fol. 247). Liber IX. (fol. 275 v.). 
Liber X: des. preterquam quod unum diem esculapio suppUcatio habita 
est. Finis. Soli Deo gloria. Titi Livii Patavini ab urbe condita liber 
decimus explicit feliciter. 


CÓDICES latinos: g. II. 3. -g. II. 4. 230 

Al fol. 304 V. tiene: Eate libro ea de don Juan de fonseca obigpo de burgos Arzobis- 
po de Resano. Es de los que le dio pedro de guzman de los que ouo de su tio don ;.'.'.' 
Ramírez de guzman obispo de Catania. Diogelo en Valladolid a XV de noui.* de 
M. DXIIII." años. 

El primer libro y parte del segundo tienen lagunas. 

La primera página orlada y en la parte inferior un escudo de armas. Ini- 
ciales de adorno en oro y colores; epígrafes en oro. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: 1. 1. 15.— I. B. 11. 


g. II. 4. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 260 fols.; 350 x 240 mm. 
Tlti Livii Patavini ab urbe condita libri XXI-XXX. 

(fo). 1). Titi Livii Patavini historiographi de secundo bello púnico 
feliciter líber primus incipit. [Ab urbe comlita liber XXI]. In pirte 
operis mei licet mihi prefari... (fol. 23). Líber II [XXII]. (fol. 51 v.). 
Liber III [XXIII]. (fol. 76 v.). Líber IV [XXIV]. (fol. 99 v.)- Li- 
ber V [XXVJ. (fol. 125). Liber VI [XXVI]. (fol. 154). Liber VII 
[XXVII]. (fol. 185 V.). Líber VIII [XXVIII]. (fol. 205). Liber IX 
[XXIX]. (fol. 237). Liber X [XXXj: des. claraque cognmnina fami- 
lie fecere. Finit liber X. 

Es la segunda parte del códice anterior. 

Tiene algunas adiciones al margen de otra mano. 

Primera página orlada, y en la parte inferior tiene un escudo de armas. 
Primera inicial miniada, las demás de adorno en oro y colores; epígrafes 
en oro. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: 1. 1. 14. -I. B. 12. 


240 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. II. 5. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 411 fols.; 340 x 225 mm. 

Raymundi Lullii de figura elementali, de generatione et corrup- 
tione in universali, ars juris, liber de lumine, liber de ente simpliciter 
absoluto, liber de ascensu et descensu intellectus super tractatu de 
coelo, tractatus de punctis transcendentibus intellectum, tractatus 
astronomiae, philosophiae codicillus sive testamentum; Fr. Guillel- 
mi Sedacerii, O. Carm., Sedacina totius artis Alchimiae. 

I. 1 (fol. 1). Liber phylosophi preclarissimi de figura elementali 
magistri Raymundi Lullii in Dei nomine incipit. Elementa sunt qua^ 
tuor rerum naturálium principia... des. et potius Jioc Artistarum exerci- 
tationibus deliberauimus dimittendum. Deo gratias. 2 (fol. 9 v.)- Se- 
quitur alius Tractatus eiusdem Raymundi de generatione et corrup- 
tione in uniuersali. Ad inuestigandum generationem et corruptionem... 
des. alia quam plura generationis et corruptionis principia possunt inte- 
lligi. Finis. Deo gratias. 3 (fol. 16). Preclarissimum opus Magistri 
Raymundi Lullii Maioricani phylosophi ac theologi excellentissimi 
quod per eum Ars Juris intitulatur in Dei nomine feliciter incipit. 
Cum vita hominis breuis sit... des. quod est impossibile, et contra regulas 
et principia huius artis. Clarissimi doctoris Magistri Raymundi Lullii 
ect. 4 (fol. 43). Clarissimi ac subtilissimi doctoris magistri Raymun- 
di Lullii liber de lumine qui sic per eum denominatur sub tali rubri- 
ca, Deus cum gratia et uirtute tui luminis. Incipit liber de lumine in 
Dei nomine. Quoniam intellectus multiplicat species... des. et regulis cons- 
tituía, et modum artis teneat generalis. Ad laudem Dei finiuit Raymun- 
dus hunc librum de lumine in monte pesulano, Mense Nouembris 
anno M.° CCCIII.° Incarnationis domini nri. Jesu Christi. Deo gra- 
tias. Amen.   5 (fol. 75). Excellentissimi philosophi ac theologi ma 


CÓDICES latinos: g. II. 5. 241 


gistri Raymundi Lullii de Ínsula Maioricana líber de Ente símplicíter 

absoluto ín Dei nomine íoelícíter incípít. Sub hac Rubrica. Deus cum 

tua virtute et benedíctione. Incípít líber quí est de Ente símplicíter 

absoluto. Deus simpUciter ahsolutus oportet quod hahoat... des. et ad auum 

honorem muUiplicaH, cum propter ipsum simpJiáter sint facti. Ad lau- 

dem et honorem Dei finiuit Raymundus ístum líbrum in ciuitate 

vienne dum íbidem erat concilium  genérale  Mense Martíí anno 

M.° CCC." XII.° Incarnationis domíní nri. Jesu Christi, Deo gratías 

Diuini líbrí sit laus et gloria Christi. Líber Raymundi ect.   6 (fol. 

85). FamoBÍssími doctorís magistri Raymundi Lullii líber de ascensu 

et descensu íntellectus supra tractatu de celo et primo de actu colí in 

Dei nomine incípít. Auditus audiuit quod celum cst nominatum... des. eo 

quia de ipsa notitiam ipse haheat. (= Distinctio VII).   (fol. 100). Inci- 

piunt queetiones super tractatu predícto de celo... Queritur quid hábet 

primum moueriP... des. quihus Celum probatur esse nouum.   7 (fol. 103). 

Sequitur alius tractatus quí est de punctis transcendentibus íntellec- 

tum. Fost ista se transcendit intelledus ad supercelestia.., des. sequitur 

ergo de necessitate quod Celum est nouum. Finís, laus Deo.   8 (fol. 

108 V.). Incípít tractatus Raymundi Lullii super astronomía, quí est 

de coniunctíonibus planetarum et signorum in Dei nomine. Iste liber 

siue tractatus diuiditur in duas partes... des. H. Signifícat frigidum et 

humidum. Finítus est iste tractatus de Astronomía per virtutem Dei 

in Ciuitate parisíensí, anno Domíní M.° CC." XCVII.° ín mense octo- 

bris: Deo gratías. Amen.   9 (íol. 150). Raymundi Lullii Maioricaní 

Phílosophí excellentíssímí super Alkimiae artem, seu Phílosophiae 

Codícíllus, siue Testamentum; quod et eiuedem Theoríca dicitur ín 

Dei nomine feliciter incípít. Deus qui glorióse omnipotens existis.,. 

(fol. 240). Incípít secundus líber et secunda pars testamenti Magístri 

Raymundi Lullii de ínsula Maioricana, que dicitur Anima artis, aut 

liber practico Alkímie... Alkimia est quedam pars occulta Philosophie 

naturalis... (conf. edíc. omn. opp- Moguntiae 1722-42). 

II.  (íol. 274). Incípít Sedacina totius artis Alchímíae edita a fratre 

Goilelmo Sedacensi ordinis fratrum beatae Maríae de monte carmeli 

16 


242 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

existente in exilio sui sacri ordinis. Electa de medicinis ueracissimis 
probatorum Philosophorum et Alchemistarum. [Prologas]. Omne da- 
tum optimum et omne donum perfectum de sursum est descendens a paire 
luminum Jaqobi primo c. Cum enim acerbis et cefalicis astrictus persequu- 
toribuspér leones... a quo omne datum optimum et omne donum perfectum. 
(fol. 275). Liber I. Solutis Ugaminihus et uinculis dodorum praedicto- 
rum... des. unguentum de calce mortua cum alhumine oui, et sic tertnina- 
tur capitulum de lutis et per conseguens cum eo clauditur totus primus 
liber alkimicus etperflcitur ellenatus de meduUis Philosophorum et appro- 
batorum alkimistarum et ad formam perfectam reddactus et compositus per 
fratrem guilgelmum sedasarium... (fol. 374). In nomine sanctae et in- 
diuiduae trinitatis patria et filii et spiritus sancti. incipit secundas 
liber sedacinae totias artis Alkimiae editas a fratre gailelmo sedace- 
rii ordinis fratrum sanctae atqae beatae Mariae de monte carmelli... 
Expedito primo libro ad secundum librum diuina influente misericordia 
accédamus.,. des. accipiendo in infinitum sincategorice sumptum, et sic 
terminatur hic secundus liber. In capitullo de gallina. Deo gratias. 
Amen. Finis.   (fol. 410). [Nomina metallorum]. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: II. F. 17.— VII. D. 3. 


g. 11. 6. 

Cód. en perg.; á dos cois.; años 1399-1400; 348 fols.; 335 x 255 mm. 

Fr. Philippi de Pergamo, O. S. B., specalam regiminis. 

(fol. 1). [Prologas]. Omne quodcumque facitis in verbo aut opere omnia 
in nomine domini nri. ihu. xpi. facite gracias agentes deo ad eolio. 3. 26. 
q. 5. non licet. Doctor egregius Augustinus volens diuini auxilii neccesi- 
tatem... ciconiaque lacertam. (fol. 2). [Tabala]. Abstinere. Nota decem 
de quibus barones milites... zelo rectitudinis. (fol. 44). Sequantur addi- 
tiones ad tabalam. Quoniam omnium habere memoriam... in tractatu 


CÓDICES latinos: g. II. 6. 243 


de X" signo celi circa principium. Explicit tabula multum utilis ad 
lecturam infrascriptam edita seu compilata a circumspecto et magno 
scientie viro religioso íratre philippo de pergamo monasterii sánete 
marie de veracio ordinis sancti benedicti priore padue ciuitatis. Deo 
gracias,   (fol. 48 v.). Illustris industrie ac grandis begniuolencie 
spoculo francisco nouello genito excelsi et magniñci domini mei sin- 
gularissimi francisci de Cararia padue ect. incliti gubernatoris et da- 
cis Deuotus et fidelissimua vester frater Philippus de pargamo... Cum 
proposuissem in corde meo perscrutari quid regnantibus vel regentibtis 
foret utilttis... veniam postulans humiliter et denote.   (fol. 49 v.). Cum 
animaduerterem quamplurimos homines errare grauiter in via morum. 
Quia presens opus speculiim regiminis quoad utriusque hominis reforma- 
tionem... in stiis locis latius et clarius expUcahuntur.   (fol. 52). Sequi- 
tur prima pars pruhemialis. Ad diuisionem igiiur huius lihelli descen- 
dens... deo proximi sumus aut efficimtir.   (fol. GO). Incipit secunda para 
prohemialis. Iliis sic generaliter ac ruditer premissis ad lihelli diuisio- 
nem... et a serpentibus perierunt.   (fol. 89 v.). Pars III. Postquam in 
secunda prohemiali parte autor... qui propter honorem fortia faciunt. 
(fol. 90 V.). Sequitur quarta pars prohemialis in qua autor nutus affec- 
tuum demonstrat prauortim... post tonga témpora spatia beatitudinem con- 
sequentur.   (fol. 91). Pars prosaicalis. Primum autoris preceptum. Ita- 
que deo supplica. Expeditis quatuor partibus proJiemialibus nunc circa 
tractatum est accedendum... des. huius artis in posterum suscipiat docu- 
menta,  (fol. 171). Sequitur prima pars metricalis que est secunda 
pars principalis membri. Si deus est animus nobis ut carmina dicunt. 
Hic tibi precipue sit pura mente colendus. Yiso supra in prima huius /»• 
bri prosaicali parte... des. ut apprehendam veram vitam ad quam perdu- 
cere nos dignetur Jhus. xpus. amen. Et in hoc terminatur prima pars me- 
tricalis...   (fol. 243). Secunda pars metricalis. Tdluris si forte velis 
cognoscere cultus... Viso supra de secundo speculo methaphorico... des. 
vide supra in parte prosaica precepto 48. Quod satis est dormi ect. et in 
hoc terminatur secunda pars metricalis.   (fol. 279). Tertia pars metri- 
calis. Hoc quicumque velis carmen cognoscere lector... Viso supra de tertio 


244 REAL  BIBLIOTECA DEL  ESCORIAL 

speculo methajphorico.., des. quinto corpus xpi. 16. q. 4. secundum illud. 
Et in hoc terminatur 3.^ pars metrícalis. (fol. 301). Qaarta pars metri- 
calis. Securam quicumque cupis deducere vitam... Viso supra de 4P specu- 
lo methaphorico... des. alios non contempnas, ipsi igitur ut est didum qui 
singulariter heatus est honor sit et gloria in seculorum sécula. Amen. Ex- 
plicit lectura sen compilatio supra librum Catonis edita a circums- 
pecto et religioso viro fratre pliilippo de pargamo ect. (Fabrico hace 
referencia á una edición de 1474). 

Al fin tiene: Ego Reginaldus mailloti clericus cabilonensis dyocesis incepi didum 
opus scribere pro venerabili religioso fratre Gualserando ordinis fratrum predicatorum 
die crasiino epyphanie domini Anni nonagesimi noni et finiui die quarta mensis odobris 
Anni Quadrigentesimi. 

Al principio, en la segunda hoja de pergamino, tiene: Lo present libre es 
dV Monastit de sand Jeronimi día. Valí de Ebron situat sobre barchinona. 

Primera página orlada; en la parte superior el escudo de Aragón y en la 
inferior el de Barcelona. Tiene tres miniaturas. Algunas iniciales de adorno 
en oro y colores, las demás y las capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado, 

Sign. ant.: I. K. 14.-II. F. 2. 


g. U. 7. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XIII; 170 fols.; 317 x 205 mm. 

Flavii Josephi de antiquitatibus judaicis libri XV-XX, de bello 
judaico libri VII. 

1 (fol. 1). Incipit liber XV.^» Josephi antiquitatum . Sosius quidem 
et herodes quáliter hierusoUmam ceperint... (fol. 12). Liber XVI. (fol. 
21 V.). Liber XVII. (fol. 38). Liber XVIII. (fol. 50 v.). Liber XIX. 
(fol. 59 V.). Liber XX: des. et ctir secundum eas aliud faceré permitimur 
aliud prohihemur. Flauii Josephi antiquitatis iudaice liber uicosimus 
explioit. (á cada libro precede el índice de capítulos. Oonf. edic 


CÓDICES laUnos: g. ll. 7. - g. II. 8. 245 

Frob. 15()7). 2 (fol. 65). Post antiquitatum libros .XX. hii secuntur 
qui captiuitatÍ8 Judaice et excidii hierasalem inscribuntur numero 
septem. Flauii Josephi hystoriarum liber priraus de Bello iudaico in- 
cipit. Quoniam bellum quod cum populo romano gessere iudei... hoc ordi- 
ne quo capitula sunt digesta. Explicit prologus. (fol. G6). Incipit liber 
primus. Cum potentes iudeorum ínter se dissiderent eo tempore... (fol. 
83 V.). Liber II. (fol. 103 bis v.). Liber IIL (fol. 116). Liber IV. 
(íol. 123). Liber V. (íol. 130 v.). Liber VI. (fol. 144 v.). Liber VH: 
dee. Quod ea solum per omnia que scripsi hahuerint conieduram. Expli- 
cit liber septimus captiuitatis iudaice uel iudaici Belli cum Romanis 
Flauii Josephy iudeorum Hystoriography. (conf. la misma edic). 

Al principio y al fln tiene: liber conuentiM fratrum minorum Oanderuis. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

En la encuademación tiene estampados en oro los escudos de España y d« 
San Lorenzo. De las encuademaciones mandadas hacer en Flandes por Arias 
Montano. 

Sign. ant.: U. H. 2.— 11. B. 20. 


g. II. 8. 


Cód. en papel; princ. del sigl. XVI; 175 fols.; 320 x 210 mm. 
Joannls Trithemii, O. S. B., chronicon monasterii Spanheimensis. 

(fol. 1). Sequuntur nomina et successiones omnium abbatum huius 
monasterii spanhemensis: quorum institutiones simul et gesta in hoc 
opere tritemiano continentur. (fol. 2). Epistola iohannis tritemii 
abbatis spanhemensis in chronicon eiusdem cenobii sui feliciter inci- 
pit. Johannes iritemius abbas... Originem, fundationem et progresaum 
presentís monasterii... Hiis premissis lector vale, díe octobris ultima. 
Anno 1506. (fol. 3). Chronicon huius monasterii Spanhemensis ab 
exordio íundationis sue complectens successiones omnium abbatum 


246 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

breuiter. Incipit feliciter. Anno áb incarnatione dni. nri. iesu chri. 
M. XLIIII illustris comes Euerardus... des. uxorem ducens filiam álberti 
defuncU hauarie ducis neptem videlicet ex sorore maximiliani cesaris. 
(conf. edic. Francofarti 1601). (fol. 174 v.). (De otra mano tiene aña- 
didas algunas notas históricas). 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: III. L. 2.— II. H. 5. 

g. II. 9. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 210 fols.; 320 X 205 mm. 
Francisci Philelphi satyrarum hecatostichon decades decem. 

(fol. 1). Francisci Philelfi satyrarum hecatostichon prima decas. 
Immitem canit Ule uirum: qui fuñera gratis... des. Bella fori: popultimque 
domet: moneatque senatum. (fol. 21 v.). Secunda decas. lN]unc si Cos- 
me putas Ubi succensere poetam... des. Esse cupit: sceleri maiori obnoxius 
Ule est. (fol. 42). Tertia decas. Jure quidem Palla te Florentina uoca- 
re... des. At uirtus eadem semper splendetque uigetque. (fol. 62 v.). 
Quarta decas. Quod fore iampridem rebar dum Munde regendum... des. 
Utere consilio: si uis te dignus haberi. (fol. 83). Quinta decas. Magna- 
nime heroum princeps spes única lapsis... des. Sena uale: memori qui te 
sub pectore gestat. (fol. 104). Sexta decas. Nate Mari vita niihi carior 
una uoluptas... des. Quem sibi deuotum uitium non reddidit annos. (fol. 
125). Séptima decas. Si tu Phoebe tuos nolis nunc flectere currus... des. 
Quur igitur resonante Lyra non cantat Apollo? (fol. 146). Octava de- 
cas. Davale quod tanti virtutem ducis: amasque... des. Insubrium. probitas 
tantum ueneranda triumphet. (fol. 167 v.). Nona decas. Ingentis dum 
pectore Laudes... des. Candida Liuentes reddant deformia uisu. (fol. 
189). Decima decas. Linque feras silvas, incultos desere montes.., des. 
Quae facti aeternos homines cunQtisqne uerendos. Franciscus Philelfus 


CÓDICES latinos: g. il. 9. - g. 11. 11. - g. II. 12. 247 

huic satyrarum operi extremara raanum Mediolani imposuit die Mar- 
tis. kalendis Decembribus anno a natali cristiano M. CCCCXLVIIII. 

Al fin tiene: Excripsit auiem hunc codicem Fabricius Elpistheus Qenesitts. 
Primera página orlada; iniciales y capitales de adorno en oro y colores; 
epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: III. L. 3.-11. K. 6. 


g. n. 11. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 390 fols.; 305 x 210 mm. 

Julii Clari loca communia ad Medicinam spectantia ex variis 
auctoribus, praesertim ex Galeno. 

Autógrafo? 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant.: VII. O. 10.— V. I. 22. 

g. II. 12. 

Cód. en papel; año 1433; 308 fols.; 300 x 215 mm. 

Paull de Castro praelectiones in ff. de legatis I.°, de legatis II.* 
usque ad médium, de conditionibas et demonstrationibus ad legem 
Falcidiam, ad S. C. Trebellianum. (conf. edic. Lugduni 1544). 

Al fln tiene: Et hic deo dante famosisaitnus doctor d.paulus de castro legem padvn 
fecit uacationem. scilicet. 1433. 4° septembris qui fuit dies veneris. Per me nicolaum de 
antaldis de Bononia. Deo gratias. 

Está dividido en lecciones. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant: H. H. 4.— VU. G. 19. 


248 ^EAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. II. 13. 

Cód. en papel; sigl. XV; 125 fpls.; 305 x 225 mm. 

Tractatus adversas Concilium Pisanum; AUegationes circa legi- 
timitatem et jus Benedicti XIII ad Papatum. 

(fol. 1). [Tractatus contra Concilium Pisanum]. üt circa inualidita- 
tem et reprobationem imperbe et peruerse congregationis illorum et per 
eosdem gesiorum qui pisas aduersus dominum Benediclum XIII:^... des. 
Et sic concluditur qnod fundamenta posita in dicta glo. in c. si ppa. non 
iiiuant enm. Et sic per dei gratiam expedita est 2.* principalis para 
huius tractatus omnia dicta usque ad ultimum jota sabicio determi- 
nationi xpi. vicarii dni. nri. pape Benedicti XlII.'^i et sue sánete 
ecclesie et cuiuslibet melius me sentientis cum intentio mea sit a 
ueritate et determinatione ecclesie mullatenus deuiare et ita dico 
assero profiteor et protestor. 2 (fol. 51). In nomine domini. Amen. 
In questionibus inírascriptis opiniones, et concordie, et discordie in- 
írascriptorum sunt ille, que secuntur, semper tamen sub determina- 
tione dni. nri. Prima questio est, an super via elig^nda ad ecclesie unto- 
neni in catisa discordie pocius sát standum dicto dni. nri. quam concilii 
sue ohediencie... 5 (fol. 57). Beatissime pater. Circa glosatn c. Si quis pe- 
cunia LXXIX. Di. dicehat Bo. me Dne. G. Cardinalis sancti Angelí quod 
si electio pape facta humana gratia esset nulla... des. non est in eorum 
potestate illam faceré valere. 4 (fol. 60). Salua semper determinatio- 
ne S. V. et ecclesie sánete dei est aduertendum quod Jo. an. post Inno. in 
decretan illa cotidiana de elect. post principium... des. Ista tamen omnia 
correctioni et determinationi sánete matris ecclesie submitto et etiam otn- 
nia que umquam feci dixi et scripsi. 5 (fol. 62). Quia per mullos presu- 
mitur haheri de próximo per cessionem dni. nri. et sui aduersatorii in 
ecclesia dei unió. Ideo casu quo huiusmodi cessio de jure sit possibilis. 


CÓDICES latinos: g. II. 13. - g. 11. 15. 240 

Queritur primo que ef qualia preamhula hahent ceaaionem ipsam preceát- 
re... dos. prout animarum salus cxigit, et totius orhis reqnirit utilitas ex 
ipsoriim nnanimifate sequatur amen. 6 (fol. (J8}. Hoc capitulum est 
scerptum de suinma ecclesie potestatis edite a fre. Augu8tino do An- 
cona ordinis íratrum heremitarum sci. Augustini. (¿uestio XXV de 
resistentia scismaticorum. Ad primum ergo sic proceditur videtur enim 
quod non omnes resistentes... 7 (fol. 69). Sub determinatione sct."»» dni, 
nri. queritur primo per quem fiet unió de Collegio dnorum. Cardinalium 
et de anticollegio anticardinalium. Ad hocpotest responderi quod fiet per 
papam... des. concluditur ex premissis aduersarioa huiusmodi excuaari, 
8 (fol. 73). AUegationes petri maleti. ütrum sit imssihile obedientes in- 
truso Cíim quibus negocitim unionis debet tractari habilitari stantibus ter- 
minis... 9 (fol. 91). Qiiestio super uaitate ecclesie tractanda. Utriim 
ad sacrosancte romane et uniuersalis ecclesie unitatem habendam.., 
10 (fol. 92). AUegationes Bonanati super vicariatu mutuo. In hoc diihio 
ita difficili et arduo... 11 (fol. 96). [De viis ad unionem Ecclesiae alle- 
gationes]. ütens breui sermone in materia dinina... 

Escrito de varias manos. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant: II. P. 8. 


g. II. 15. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIII; 100 fols.; 295 x 210 mm. 

Joannis de Deo liber judicum; Huberti de Bobio libellus; Rolan^ 
dini Passageri summa de libellis; Petri Hispan! libellus super ordi- 
ne iudiciorum et decem temporibus causae; Aegidii de Fuscariis 
ordo judiciarius; Bagaroti cavillationes; S. Bonaventurae de orna- 
mentis; Tancredi a Corneto Bononiensis summa do sponsalibus et 
matrimonio; Bonagiudae de Aretio summa super dispensationibus, 


250 KÉÁL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

gemma; Bartoli a Saxoferrato de alimentis praestandis; Raymundi 
Nemausensis epi. summa sinodalis; Fr. Hugonis a S. Caro, O. P. spe- 
culum ecclesiae. 

I. (fol. 1). Ad honorem summi trini et indiuidue unitatis patris et 
filii et spiritus sancti. incipit liber iudicum a magistro Joanne de deo 
sacerdote hyspano compilatus IIII.""" libris et per centum titalos est 
distinctus. nichil est enim in iuris ordine quod in eo non possit inue- 
niri. id est. subcumbit falsitas et neritas elucescit primus liber de 
iudicibus et arbitris. et assessoribus. et concomitantibus illos. li- 
ber II. de actoribus et de impugnatione reorum. tertius liber de reis 
et eorum defensione. quartus liber de comunibus personis scilicet. de 
aduocatis. et sindicis. et yconomis ect. Inicio nro. sit presens uirgo ma- 
ria. venerábili patri ac dno. magistro C. archiepiscopo hononiensi maiori 
qualihet dignitate magister de eo Jo. sacerdos. eius discipulus et amicus 
infimus. Salutem in eo qui est omnium uera sálus. hone rei daré consul- 
tum... et hiis memorie comentariis ad literam accedamus. (fol. 1). Inci- 
pit liber I. ad honorem summi trini et indiuidue uni. p. et f. et s. s. de 
iudicibus. qui per XVI. est distinctus. Circa personas iudicum sic dis- 
tingue, ala sunt ordinarii.., des. Nota quod iudex dahit aduocatum ff. de 
offi. procónsul. 1. necquicquam. (fol. 3). Liber secundus de actoribus 
incipit. ad honorem summe trinitatis. Nichil enim ualeret iudicium si 
actores non tenet... des. 1. III. c, LVI, preceptum et hec sufficiant in acto- 
re. (fol. 6 V.). Incipit liber III. de reo qualiter se defendat. circa 
que XVII. sunt capitula. Cum ergo reus et actor sint quasi correlatiua.,. 
des. tam rei quam actoris et iudicem instituunt. (fol. 9 v.). Incipit li- 
ber quartus de personis comunibus. Aduocati enim et sindici et ycono- 
mi. et iurisconsulti et auctores. communes sunt actoribus et reis... des. (in- 
completo; llega hasta las palabras:) Ítem monachi. uel regulares, nisi 
pro suo monasterio. 

II. (fol. 10). Incipit libellus uberti de bobio. Patria potestas capit 
consilium pro filiis... des. uariis moribus et rationibus potest super hec 
moueri. deo gracias. 


CÓDICES latinos: g. II. 15. 251 


III. (fol. 24). [Rolandini Passageri] Inoipit summa de libellis sa- 
per qualibet actione. Postqtiam opiis artis notarie diuina /atiente cle- 
mencia perduxi laudahiliter ad ejtectum per quod emul. inuidie pabulum. 
et disciplin. incrementum Sociis ministraui neccesarium esse conapexi ad 
ipsius operis Siippleméntum. sutriulam componere de libellis... des. positia 
causis qnihus maiores restitutiones petant. Summa explicitlibollorum. — 
Chribtus laudetar quia libri ñnis habetur.— adque sit alma pia sem- 
per laudata maria. (fol. 32). De forma decreti electionis. (fol. 32). 
Prohemium super decretalibus. Formauit deus hominem ad ymaginem 
et similitudine^n stiam. XXX. III. q. v. hec ijmago et C. de penis 1. si quis 
in metallum. fuit autem creatus in perfecta etate... C. si contra ius 1. uti- 
litatem puhlicam. et C. que sit longa consuetudo. 

IV. (fol. 33). Incipit libellus magistri petri yspani. Super ordine 
iudiciorum et X. temporibus cause. Ad summam notitiam consueti usus 
causarum quoddammodo attendendam... des. C. de rebus creditis 1. in bone 
fidei. et de hiis satis habes notatum. (fol. 34). Incipit ordo iudiciarius 
compendióse editus per eumdem magistram. Quoniam utilissimum 
fore piitaui de ordine iudicionitn tractare... des. et imo falsus procurator. 
sed uerus dicendus est. ut ff. de iudic. 1. licet. 

V. (fol. 38). Incipit ordo iudiciarius editus per magistrum egidium 
de fuscariis. doctorem decretorum. et decretalium. secundum consue- 
tudinem excellentissime bononie ciuitatis in foro occlesiastico. et 
bene congruit nomen rei. quia dicitur bononia. per omnia bona. In 
nomine dni. nri. ihesu christi, ego egidius de fuscariis. ciuis bon. et doc' 
tor decretorum licet indignus. ad instantiam quorumdam nteonim scolO" 
rium... des. in libello a bona Guida composito in t. de libellorum forma- 
tione et 1. recurre, deo gratias. Explicit libellus eot. (Otra copia incom- 
pleta se encuentra en los fols. 97-100). 

VI. (fol. 47). Incipiunt cauillationes dni. bagaroti... Precibus et 
instantia congruenti nobilissimi dni. et patris mei archidiaconi paduani 
compulstis... (conf . Tractatus illustrium jurisconstiUorum, tom. IIII). 

VII. (fol. 49). Actor et reus incipit. Quídam literas impetrauit sub 
tali forma. Gregorius episcopus seruus sertwrum dei ect. Significauit no- 


252 REAL BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Ms G. clericus... des. duortim uel trium testimonium requiratur. et hec de 
exceptionihus et repUcatiouihus ad presens stifficiant. 

VIII. (fol. 51 V.). Tractatus de prescriptionibus. Mora dies mensis 
uariis prescrihit et annus. Prescriptio quedam XX horarum marito da- 
tur... 

IX. (fol. 52 V.). De pontificalibus et presbiteralibus ornamentis. 
quid significent habes hic. Quid significant ornamenta pontificalia et 
presbiteralia quihus utuntur... causa hreuitatis et recordii dixisse sufficiat. 
Frater bonauentura minister fratrum minorum posuit predictas signi- 
ficationes et ego magister p. de urbe ueteri doctor decretorum adiunxi 
concordantias memerotas plures alias omittendo. 

X. (fol. 53). Incipit summa de sponsalibus et matrimonio a magis- 
tro tan credo bononiensi edita. Cum in ómnibus fere causis quilibet iuri 
suo renuntiare ualeat... des. sed benigno animo corrigat et emendet. Ex- 
plicit summa de matrimonio ect. 

XI. (fol. 57 V.). Incipit summa dni. bonaguide de arecio super dis- 
pensationious episcoporum. abbatum. et dni. pape. Atendens ego bona- 
guida de arecio. licet insufficiens canonici iuris professor. quod de causi- 
bus in quibus posunt episcopi dispensare... des. ortulus iste breuis dulcia 
poma gerit. Explicit summa de dispensationibus. (conf. Tractatus illus- 
trium jurisconsultorum, tomo XIV). 

XII. (fol. 58 V.). Incipiunt quedam notabilia. Bem que culpa caret. 
in dampnum uocari non conuenit... 

XIII. (fol. 59 V.). Quibus modis repellatur quis ab apellando. In 
nomine dni. amen, nota rationes quibus repéllitur quis ab appellationibus 
8unt multe... 

XIV. (fol. 60). Incipiunt distinctiones decretorum metrice. Disce 
quid humanum ius diuinumque uocetur... Una metrópoli dúo paires non 
statuerunt. Incipiunt cause. Prime prima notat. ne sacra uendat ema- 
iue... Quintaque con firmal ieiunia laude coronal. 

XV. (fol. 61). Qualiter sit in electionibus procedendum. Tres sunt 
forme que sunt in electionibus obseruande... 

XV.  (ful. 62). Hoc est translatum a quodam testamento do uerbo 


i 


CÓDICES latinos: g. II. 15. 253 

ad uerbum ñdolitor et bene scriptum V ydus decembris anno. dni. 
M.° CO.'* LX.° primo cuius series sic liabetur. Quoniam omnia munda- 
na transitoria sunt... 

XVII. (fol. 64). Incipit suraina composita a bona Guida iuris pro- 
fessore. que gemma uocatar. Quoniam post inuentionem acientie aii- 
peruenit gratie plenitudo... relinquere imperfedum. C. de emendatione 
jtisti. codic. inprin. Incipiunt capitula prime partis. De iudiciis... De 
caucionibus in indicio dandis. Prima pars. Utrum dúo tiel tres de ecclesia 
possint se lili offerre... (fol. 67 v). Capitula II partis. De contestatione 
litis... De sententiis diffinitiuis et de interlocutoribus. Pars secunda. Quid 
sit litis contestatio et suh qua forma fieri deheat... (fol. 70). Incipiunt 
capitula tertie partis summe. De appellationibus... De verborum signifi' 
catione. Pars tertia. Utrum possint specifícari plura grauamina in appe- 
llatione... des. uel alium personalem defedum habebat. Explirit summa 
composita a bona guida. 

XVIII. (fol. 81 V.). [Bartoli a Saxoíerrato] De alimentis pres- 
tandis. 

XIX. (fol. 85 V.). Do aduentu antixpi. In primo proferendum nobis 
est qiiare didtur antixps... XL dies dominus eledis concedit ut agant pe- 
nitentiam depeccatis. 

XX. (fol. 86). Incipit suma synodalis ecclesie nemausensis edita a 
dno. Ray mundo nemausensi Episcopo. Quoniam in sacramentorum co- 
llationibus. et animarum regimine... des. que omnia fucrunt eliampostmO' 
dum^er ecdesiam apróbata. Explicit summa sinodalis. 

XXI. (fol. 93). Incipit Hugonis [de Sancto Caro] tractatus tituli 
sánete susanne presbiteri cardinalis notatur speculum ecclesie... Di4iit 
apostolus adephesios. VI. Induite uos armatura dei... des. super hostiam 
consueuit recitare, (conf. edic. Lugduni 1554). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: II. G. S.-IU. F. 25. 


254 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. II. 16. 

Cód. en perg.; fin del sigl. XV; 91 fols.; 295 x 215 mm. 

Joannis a Castella commentaria in cap. finali de poenip, arenga 
in petitione Licenciaturae ad Academiam Salmantinam. 

1 (íol. 1 V.)' Textus commentandus est capitulum finale de penis. — 
Prima conclusio. Aduersus omnes xpicolas ecc.°® censure mucrone 
percussos pro alus delictis quam pro heresi et in ea minori etiam tem- 
pore quam per annum existentes sine monitione lieretice prauitatis 
inuestigatores ualere Jure procederé at illam pertinaciter contempnen- 
tes deberé condempnare ut heréticos uel ut omni rationi Jurique con- 
sonum atque ut valde catholicum manifestabitur. — 2.* conclusio. 
Prouisiones ecclesiarum regnorum castelle et legionis factas uel fa- 
ciendas per xpi. vicarium sine xpianissimorum regum nostrorum 
preuio assensu nullas esse certum est atque ex primo Jure valere in 
ipsis plenum ius conferre apertissimum nuno putaui.— 3.* conclusio. 
Committentes crimina lese magestatis eterne et temporalis fore Jure 
ómnibus bonis priuatos sine aliqua iuris nec hominis declaratione 11- 
cuit nunc contra utriusque censere prudentiam humillime tamen 
aífirmare cogitaui. (íol. 2). Commentaria in cap. final, de poenis. 
Beuera matuendi cetus proceres veterani et preceptores mei ohseruandissi- 
mi licet in hoc vestro lucidissimo consenssu id de me ipso sine arrogantia 
dictum velim... potius quam industrie proprie deputabitur. (fol. 4). Et 
ad primum accedens . Buhrica ista de penis in genere que est in libro 
quinto gregoriane capilationis... des. aliisque multis que valui aggregare. 
et per consequens de hac S."' et principali parte quam supra explanare 
promisseram. (fol. 65 v.)« Conclusiones. Sed jam jamque patres claris- 
simi et doctissimi viri. Accedo ad ultimum potissime examinandum quod 
erat conclusiones meas... et contrariis ventis ag§itate validiores valeam re- 


CÓDICES latinos: g. II. 16. 255 

putari. (fol. 56). Conclusio prima. Ei circa primam pro contraria parte 
multa tinusquisque poterit inuestigare... des. Juncto tex. in c. I. et in c. 
irrefragaJ^ de offí. ordi. (fol. 71). Secunda conclusio.^n 2." principali 
conclusione prestantissimi viri breuius incedendum erit... des. obstare 
videbantur et per consequens manet conclusio hec 2."' in viribus suis sine 
calutnpnia omnique Jure fulcita. (fol. 81 v.). Tertia conclusio. Set 
cum viri eruditissimi tex. iste durante huius comitis pertinacia... des. 
bonis ómnibus propriis priuati sine iudicis noua declaratione. Sum etiam 
expedittus de aliquali commento huius decretalis. Quod sola diuina 
manus mihi permissit incipere et finiré ad illius gloriam et honorem 
laudemque sue sacratissirae genitricis cum illefonso patrono meo 
gloriosissimo que etiam omnia non inmérito consecraui xpianissi- 
mis inuictissimisque íerdinando et helisabeth regibus nostris quo- 
rum sedes lucide et perpetué erunt. fuit etiam deducta repettitio 
hec in médium et fideliter recitata per me Johannem a castella mí- 
nimum licenciatum in decretis Séptima die mensis septembris ante 
illius beatissime genitricis xpi. dignissimum ortum in florentissimo 
salmantino gimnasio Anno a natali domini Milésimo quadringentesi- 
mo octoagesimo Séptimo Pontificatus dni. nri. Innocentii Octaui pa- 
tris beatissimi Anno Tertio. Prestante eo iustitie solé qui super bonos 
et super me oritur viuitque trinus et unus in secalorum sécula. Amen. 
Jo. a Castella. licenciatus decanusque hisp. 2 (fol. 89). [Arenga 
JoaÉüis a Castella in petitione Licenciaturae ad Academiam Salman- 
tinam]. Et extiterunt mihi ioanni indignissimo pro examinis subeun- 
di expeditionejuxta huius florentissimi salmantini gimnasii morem 
approbatissimum assignata dúo capitula quorum primum in graciani 
uolumine constitutum erat Ca.™ primum. XXXVII. di. Cuiua con- 
textura incipit. Episcopus. 2.™ uero in gregoriane copilationis Qodice 
erat situatum libro 2.° in titulo de Judiciis cuius littera decernimus . 
incipit. lUorum tamen lectiones cum mihi congressus orationibus ne 
videar adeo injuste in tanto conspectu occupare membraneas obmitte- 
re putaui nunc opere precium. sed et hic inserere dignum duxi licen- 
tie petitionem eam prefecto que a me in hoc achademico consesu re- 


256 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

citata est in uerba seqnentia. Cum animaduertam quamplurimos claris- 
simo chanceUarie gimnasü huius caput meritissimum vite ac labormn 
suorum cursus,.. des. qiii imperfectionis opus ignorauU, marie intemerate 
ttnigenitus, per omnia in seculorum sécula benedictus. Amen. 

Primera página orlada; en la parte superior é inferior tiene el escudo de 
armas de los Reyes Católicos, á los que perteneció el códice. Muchas iniciales 
y capitales de adorno en oro y colores. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: II. G. 22. 19. 


g. II. 17. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 177 fols.; 298 .^ 200 mm. 

Augustini López theoricae in fen I-IY libri primi, et fen I, II li- 
bri quarti Canonis Avicennae, in aphorismos Hippocratis et in caño- 
nes universales Mesue; Petri Cirueli super cap. II de Sphaera. 

I.  (fol. I). Tabula contentorum in hoc volumine. 

II. 1 (fol. 1). [Augustini López theoricae super fen I-IV libri primi 
et fen I, II libri quarti Canonis Avicennae]. 2 (fol. 121). [Theoricae 
in aphorismos Hippocratis]. 3 (fol. 163 v.). Theoricae in cañones 
universales Mesue. 

III. (fol. 174). Magister Ciruelus supra 2.^ caput de Sphera. 

Está escrito por Muñoz de Doramas. Tiene muchas veces la fecha en que 
lo escribía: años 1548-50. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: ITT. L. 20. 


CÓDICES latinos: g. II. 17. - g. III. 1. - g. III. 2. 257 

g. m. l 

Cód. en perg.; sigl. XV; 72 fols.; 265 x 190 mm. 
P. Ovidii Nasonis Heroidum líber. 

(íol. 1). Publii Ovidii Nasonis Heroidum liber. Hanc iua penelope 
lento Ubi mittit tilixes... des. Ut mihi leucadiae fata petanttir aquae. 
P. Ovi. Nasonis Sulmonensis poetae clarissimi Heroidum alias Epis- 
tolarum liber unicus explicit. (fol. 72). Ex Suida. Sappho SimonÍ8. 
ut ala putant... amore Phaonis Mijtilenei ex leucade se deiecit. (fol. 72 v.) 
Antipater Sydonius. Diilcia mnemonysime demirans carmina Sapphus... 
Ausonius. Lesiba pieriis Sappho sóror addita nrnsis... Papinius. Stesicho- 
rusque ferox saltasque ingressa uiriles... Oratius. Viuuntque comiasi ca- 
lores... 

Primera página orlada; iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en 
rojo. 

Pasta labrada, con estampaciones en oro, corte dorado. 
Sign. ant.: HI. A. 29.-IV. L. 4. 

g. m. 2. 

Cód. en perg.; sigl. XV; VIII-120 fols.; 250 x 180 mm. 

Aemilil Probi liber de excellentibus ducibus externarum gen- 
tium; Luciani libellus de longevis, Lapo Castelliunculo interprete; 
Ludovici de Guastis epitome historiae naturalis Plinii Secundi ad 
Paulum Guinigi, libri XXXVII. 

I.  (fol. I). In isto volumine continentnr liber Emilii Probi de 

excellentibus ducibus externarum gentium... Deinde Luciani libellus 

17 


258 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

de longeuis. Tertio Epitoma Plinii Secundi in historia naturali ab- 
breuiatnm per dominum Ludoaicnm de G-huastis ad illustrem prin- 
cipen! Paulum Grhiunisium dominum lucensem diuisum in XXXVI 
libros... 

II. (f ol. 1). Emilii Probi de excellentibus ducibus externarum gen- 
tium liber incipit. Non duhito fore plerosque Actice qui hoc genus scrip- 
ture... des. qui uiri preferendi sint possit iudicari. Finis. (fol. 47 v.). 
Versas Emilii Probi. Vade liber noster: fato meliore memento... Felices 
dominum que meruere manus. (conf . Riese, Anthologia latina, núm. 783). 

III. (fol. 48). Ad doctissimum et dissertissimum uirum Jannoc- 
tium Manettum Lapi Oastelliunculi prohemium in luciani libellos in- 
cipit. Luciani dissertissimi uiri nuper Uhellum quem de longeuis scrip- 
sit... ut me mutuo ut soles olios et ohserues et diligas, (fol. 48 v.). Luciani 
libellus de longeuis incipit. Somnium est hoc quoddam. lussus ego quin- 
tille longeuos homines tihi... des. hos tihi diis uolentibus augustissime quin- 
tille in alio libro explicabimus. Finis. 

IV. (fol. 53). Epitoma Plinii Secundi in historia naturali abbrevia- 
tum per dominum Ludovicum de Gruastis ad illustrem principem 
Paulum Gruinisium dominum Lucensem incipit. Etsi compertum habeo, 
illustris princeps Paule tot in orbe terrarum librorum esse uolumina... 
quem per te tueri precor clementissime cesar. Liber I. Mundum siue ce- 
lum sub quo clauduntur singula... (fol. 61 v.). Liber II. Tres esse orbis 
partes om,nÍ8 affirmat opinio... (fol. 62 v.). Liber III. Epiros pars 
grecie est... (fol. 63 v.). Liber V. Africam greci libiam uocant... XI urbes 
secum mersit. Explicit Epitoma quinti libri. Nam epitoma 1111.*^ cum 
nihil dignum contineat omissum est. (fol. 65 v.). Liber VI. Pontus 
Euximus prius Axenus dictus est... (fol. 68). Liber VII. Varia homi- 
num genera sunt... (fol. 72). Liber VIII. ínter singula terre animalia 
máximum elephans est... (fol. 76). Liber IX. Bestat nunc postquam 
naturas terrestrium animalium diximus... (fol. 79). Liber X. Quia se- 
piu8 terrestrium animalium uisus... (fol. 81). Liber XI. Si in ómnibus 
fere creatis autgenitis ipsius nature... (fol. 83 v.) Liber XII. Exigeret 
natura...   (fol. 84 v.). Liber XIII. Primum unguentum de quo fama 


CÓDICES latinos: g. III. 2. 259 


8it... (fol. 86 V.)- Liber XIV. Non posaum adhuc ab hac arborum uarie- 
late secedere... (fol. 90 v-). Liber XV. Adhuc opiia eat non ab arborum 
amenitate secedere... (fol. 92 v.). Liber XVI. Seto miraberis princeps 
illustris tot uaria... (fol. 93 v.). Liber XVII. Cum enim parentis ierre 
aduersus hominem... (fol. 96 v.). Liber XVIII. Linum seritur in locis 
fabulosis... (fol. 97). Liber XIX. Nascitur cucumer siltiestris... (fol. 
100). Liber XX. Si nature ingentia opera... (fol. 100 v.). Liber XXI. 
Abunde dictum esse poterat de uiribus herbarum... (fol. 101 v.). Li- 
ber XXII. Cum P. I. finem imponerem. (fol. 103). Liber XXIII. Ite- 
rum P. I. de istis scribere institui... (fol. 103 v.). Liber XXIV. Cum 
parata sit natura uaria morborum inducere genera... (fol. lOá). Li- 
ber XXV. Quia abscondita tenens hominibus.. . (fol. 105). Liber XXVI. 
Cum parata sit natura uarias semper morbornm causas inducere... (fol. 
106). Liber XXVII. Absintium multa habet genera... (fol. 106). Li- 
ber XXVIII. Volebam P. I. hic finem imponere... (fol. 108 v.). Li- 
ber XXIX. Audi P. I. sunt plures qui corpuscuU humani negociafionem 
agunt... (fol. 110). Liber XXX. Licebat Ipocratis tempore.. . (fol. 111). 
Liber XXXI. Satis compendióse terrestrium relata natura... (fol. 112). 
Liber XXXII. Sunt ut vides I. P. pisces aquaticum animae... (fol. 113). 
Liber XXXIII. Quoniam aquarum naturam breui sermone retulimus... 
(fol. 115). Liber XXXIV. Primum metallorum apud Romanos fuit... 
(fol. lío V.)- Liber XXXV. Restat P. I. lapidum genera plurimis inser- 
ta uoluminibus... (fol. 116 V.)- Liber XXXVI. Hactenus que scripta 
sunt natura in usus hominum generauit... (fol. 118). Liber XXXVII. 
Jam quia iuvante Deo omnium fere nattiralium partes attingimtis... des. 
precor clementia princeps illustris et auctorem commendatiim suscipiat 
Explicit Epithoma libri XXXVII historie naturalis ect. (fol. 120). 
Ad prefatum Illustrem dominum lucanum epistola per eundem Lu- 
douicum. Cur tibi no sine fama mihi cognito P. I. ascrihendum.,. quam 
dii immortales diu precor seruent incolumem. 

El copista es: F. B. Ruciani. 

El fol. 1 orlado; iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y 
rojo, alternando; epígrafes en rojo. 


260 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: m. C. 2.-IV. 1. 10. 


g. III. 3. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 96 fols.; 250 x 165 mm. 
Platonis epistolae, Leonardo Bruni Aretino interprete? 

(fol. 1). Phalaris Agrigentinus in suas epístolas feliciter incipit. 
ínter dárnosos strepitus negociorttmque procellas... non frustra coUatum 
ostendas. (fol. 5). Argumentum. Ter syracusas profedus est Plato... 
nec cum hac maiestate Platonis commiscendam censui. . 1 (fol. 7 v.). 
Dion syracusanus Dionisio et fratribus. Ego tam longa uohis opera... 
quo erga caeteros próbábilius te geras. 2 (fol. 9 v.). Platonis epistola ad 
Dionisium. Audiui ex Archidamo te censere... pluries cum eam legeris 
comhure. 3 (fol. 17 v.)- Platonis ad Dionisium. Petis an redius pona- 
tur in salutationihus... ex mendaci sermone in uerum traducás. 4 (fol. 
26). Plato atheniensis Dioni syracusano. Puto manifestam per omne 
tempus fore... Superhia uero solitudinem amicorum parit. 5 (fol. 28 v.). 
Dion syracusanus Perdicae. Eufreo suasi quemadmodum ad me scripsis- 
ti... se onerandum putaret. 6 (fol. 30). Plato Hermiae, Erasto et Do- 
risco. Mihi quidem uidetur deorum áliquis... ut quoad fieri potest homi- 
nibus foelicitatem nanciscamur. 7 (fol. 32 v.)- Plato Hypparino caete- 
risque principibus Syracusas tenentibus. Scripsistis mihi censere uos... 
satis quidem nobis didum esset. 8 (fol. 85). Plato syracusanis et sociis. 
Qua máxime sententia prospere succedant res... opere foelicitateque adim- 
pleatis. 9 (fol. 93). Plato Architae Tarentino. Venerunt ad nos Ar- 
chippus et Philonides... et propter ipsum adolescentem. Vale. 10 (fol. 94). 
Plato Aristodoro. Audio te in primis familiarem esse Dionis... et in tuis 
perseuera moribus. 11 (fol. 94). Plato Amyntae. Scripsimus tibi etiam 
prius... nec ea negligere. Vale. 12 (fol. 95 v.). Plato Atheniensis. Quae 
uenerunt commentaria mirabile quam libenter accepimu^s... itaque nihil 
est opus cohorlatione. Vale. Platonis epistolarum finis. Deo gratias. 


CÓDICES LAtlNOSi g.  III. 3. - g. III. 4. - g.  III.  5. 26Í 

Las iniciales del copista son G. H. 

Primera página hermosamente oriada; iniciales do adorno en oro y colo- 
res; primer epígrafe en letras mayúsculas en oro sobre fondo negro; los de- 
más en rojo. 

Encuademación de estilo árabe con estampaciones, corte dorado. 

Sign. ant: II. D. 17.— IV. K. 7. 


g. III 4. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 125 fols.; 250 x 180 mm. 
C. Suetonii Tranquilli de vita XII Caesarum. 

(fol. 1). Vita duodecim Caesarum. JuUus Caesar annum agens aex- 
tum decimum patrem amisit... des. absUneniia et moderaiione insequen- 
Uum principum. Finis. 

Le faltan los textos griegos. 

Iniciales de adorno en oro y colores. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: IIL C. 5.— IV. L 12. 

g. lU. 5. 

Cód. en perg.; á dos cois.; princ. del sigl. XIV; 76 fols.; 250 x 170 mm. 
C. Julii Solini de mirabilibus mundi. 

I. (fol. 1). Incipiunt capitula in libro solini de mirabilibus mundi. 
De origine urhis rome et temporibus eiua et de regihus nsque ad tarqui- 
num superhum... Bahilon de incursus ad oceanum athlanticutn in qtio in- 
sule gorgades sunt et gorgones fuerunt et de feminabus alitis peruicitatem 
habentibus. (fol. 2). Incipit liber solini de mirabilibus mundi. Solintis 
aduerto (Autio) Salutem. Cum et auríum clementia et optitnarum artium 


262 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

studiis... des. cid nuncupationem suam congruere insularum qualitatem. 
(fol. 39 V.)' ítem in fine de X. mirabilibus mundi. Miraculum primum 
capUoUum rome... quia ohiedu protecte Ungue stagnatur. Laus tibi sit 
xpe. quoniam liber explicit iste. 

II. (fol. 41). Julii Solini siue gramatici polinis tere (Polyhistor) ab 
ipso editus et recognitus de situ orbis terrarum et de singalis que in 
mundo habentur. JuUus soUnus aduento (Autio) salutem. lQ]uonia'm 
quídam impacientius potius quam studiosius... des. ad nuncupationem 
suam congruere insularum qualitatem. Caii julii solini de mirabilibus 
mundi polihistor explicit. Benedictus deus et pater dni. nri. yhu. xpi. 
qui me ad huno ñnem f ecit feliciter peruenire. amen. 

Son dos códices encuadernados en un volumen. 

El primero tiene las iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Al segundo le faltan las iniciales y capitales. 

El primero perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. El segundo tiene 
en la margen superior de la primera página, fol. 41: M. Danduli LXXIII, y en 
la inferior: liber est benedicti dandulo, y al ñn: Mei benedidi Dandulo est. 

La división es de libros. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IV. L. 10. -lU. D. 24. 


g. m. 6. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 101 fols.; 245 x 160 mm. 
M. Annaei Lucani de bello civili libri X. 

(fol. 1). Incipit primus Liber lucani. [Epitaphium Lucani]. Corduha 
me genuit rapuit ñero prelia dixi... Liber I. Bella per emathios plusquam 
ciuilia campos... (fol. 9 v.). Liber II. (fol. 19). Liber III. (fol. 28 v.). 
Liber IV. (fol. 39). Liber V. (fol. 49). Liber YI. (fol. 59 v.). Li- 
ber VII. (fol. 69 y.). Liber VIII. (fol. 80 v.). Liber IX. (fol. 94 v.). 
Liber X: des. Obsedit muría calcantem menia magnum. Explicit deci- 


CÓDICES LATINOS: g. lll. 6. -g. III. 7. 26á 

mus liber Lucani. (f ol. 101 v.)- [Argumenta Lucani]. Preponit primus 
Uber inuehit inuocat atque exponit... Apius exponit para próxima seditio- 
nem, (conf. edic. Usener y Anthologia latina, núm. 668 y 806). 

Primera página oi'lada; iniciales miniadas, algunas en colores; epígrafes 
en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. L. 12.-III. A. 21. 


g. m. 7. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 207 fols.; 245 x 185 mm. 

P. Ovidii Nasonis metamorphoseon libri XV; Allegoriae in Ovi- 
dii metamorphoseos. 

I. (fol. 1). P. Ovidii Nasonis metamorphoseon liber I. In nava fert 
animus mulatas dicere formas... (fol. 12). Liber II. (fol. 24 v.). Li- 
ber III. (fol. 35 V.). Liber lY. (fol. 47). Liber V. (fol. 67). Li- 
ber VI. (fol. 67 V.). Liber VII. (fol. 80 v.). Liber TIII. (fol. 93 v.). 
Liber IX. (fol. 105 v.). Liber X. (fol. 116 v.). Liber XI. (fol. 128). 
Liber XIL (fol. 137 v.). Liber XHL (fol. 151 v.). Liber XIV. (fol. 
164). Liber XV: des. Si quid habent ueri uatum presagia uiuam. Explicit 
liber quintusdecimus ouidii methamor. Deo gratias. Amen. (fol. 
177 V.). (añadido de letra del sigl. XV tiene:). 1 M[artialÍ8]. Encaustus 
phaeton fábula tibi pidus in hac est,.. 2 Martialis. Barbatus rígido 
nupsit callistratus afro... 3 Juuenalis in hac sententia. Stematur acO" 
ride triclino lectus... 

II. (fol. 180). In Metamorphoses Oaidii Allegoriae. Quoniam unius- 
cuiusque poete finis mentes homiimm curat informare in ómnibus, ünde 
(corregido Ideo) in principio istius libri sicut alibi didum est. quod ethice. 
id est. philosophye morali supponitur iste liber... des. tune augustus reuer- 
SMS est romam et prohibuit ne populus adoraret ipsum pro deo. Expliciont 


264 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Allegorie Ouidii metamorphoseos. Deo gratias. Amen. (conf. A. Graf, 
Boma nella memoria et nelle immaginagioni del medio evo, II, 300). 

Son dos códices encuadernados en un volumen. 

El primero tiene en la hoja de guarda Attgheluus de :::: 1454 in die XXVIII 
Januañi. — De mano del siglo XVI: Siberus :::::: de sasoferrato de porto gruario do- 
lor Cims Videns. Año 1503. 

Los tres primeros libros tienen algunos comentarios al margen. 

Primera inicial miniada, las demás de adorno en azul y rojo. 

El segundo tiene en la hoja de guarda, fol. 179: Marci danduli Andreae filii 
hic codex est Al fol. 207 v.: Iste liber est mei Forlini filii domini Thome Dandulo uene- 
tiarum eiuis nohilissimi. 

Al fin tiene: Constitit duc. duohus. 

Le faltan las iniciales y capitales. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: IV. L. ll.-III. A. 22. 


g. m. 8. 


Cód. en perg.; sigl. XIV; 48 fols.; 235 x 175 mm. 
Sexti Julii Frontini strategematicon libri IV. 

(fol. 1). Sexti iulii frontini stratogematon. Cum ad instruendam reí 
militaris scientiam... (fol. 14). Liber II. (fol. 31). Liber III. (fol. 
39 Y.)- Liber IV: des. Súbito itaque oppressi eodem die et nauali et pedes- 
tri prelio uicti sunt. 

Tiene muchas correcciones al margen de mano del siglo XV. 
Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: IV. L. 27.-IV. F. 8. 


CÓDICES latinos: g. III. S. -g. III. ^. -g. III. 10.     265 


g. lII. 9. 

Cód. en papel y perg.; sigl. XIV; 124 fols.; 240 x 175 mm. 

Pauli dlaconi de verboram significatione ex Festo Pompeio; Pro- 
bae Falconiae centones Virgilii. 

I. (íol. 1). [Pauli diaconi ex Festo PompeíoJ de significatione ver- 
borum per alphabetum digestum. Auguatus locus sanctus... des. Vernis 
erantes salla auguria. 

II. (íol. 62). Incipit prefatio in Virgilio centona probé gentilium 
Carmina ad obsequium fidei retorquentis. Jam cludum temerasse ducea 
pia federa pacis... des. Hac casta maneant in religione nepotes. Explicit 
Virgilio centona Probé, cuius hornero centonam non habet latinitas 
sicut Virgilio centonam eius non habet Grecia studait enim utram- 
que gentem ad fídem catholicam inoitare prioram documentis auto- 
rum. (conf. Schenkl, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vin- 
dobonae 1888, 16, p. 569-609). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; á la obra de Proba Falconia la faltan; 
epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IV. A. l.-IV. L. 13. 


g. ni. 10. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 96 fols.; 240 x 160 mm. 

Crispí Sallustii de conjuratione Catilinae, de bello jugurtino, 
in M. T. Ciceronem oratio et ejus responsio. 

1 (fol. 1). [G. Sallustii de conjuratione Catilinae]. (falta un poco al 


266 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

principio; empieza con las palabras:) quihus in inicio partum est. Ve- 
rum ubi pro labore desidia pro continentia et equitate... des. per omnem 
exercitum letitia moeror luctus atque gaudia agitabantur. 2 (fol. 31). 
Crispi Salusti nobilitatae veritatis historici clariss. de bello iugurti- 
no lib. incipit. Falso queritur de natura sua genus humanum... des. atque 
opes ciuitatis in illo site sunt. Finit liber de bello Jugurtino. 3 (fol. 
90). [C. Sallustii in M. T. Ciceronem oratio]. Grauiter et iniquo animo 
maledida tua paterer.,. des. ñeque in illa parte fidem habes. 4 (fol. 92). 
[M. L. Ciceronis in C. Sallustium responsio]. Ea demum magna uoluptas 
est... des. ne quae mérito Salustitis débeai audire [sed ut ea dicam si qua 
ego honesti effaripossum]. 

La inicial de la segunda obra de adorno en oro y colores; capitales en azul. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Faltan hojas al prineipio y al fin. 
Sign. ant: IV. I. 20. 


g. m. 12. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 73 fols.; 230 x 155 mm. 
Sexti Aurelii Propertii elegiarum libri TV. 

(fol. 1). Propertii Umbry Meuanii poete elegiographi clarissimi in- 
cipit liber primus. Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis... (fol. 
13). Liber II. (fol. 37 v.). Liber IIL (fol. 56). Liber IV: des. Cuius 
honoratis ossa uehuntur equis. Finis. 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en rojo, faltan en el libro IV; 
epígrafes en rojo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IH. A. 20.-IV. L. 19. 


CÓDICES latinos: g. III. 12. - g. III. 13. - g. III. 14.     267 

g. ni. 13. 

Oód. en perg.; sigl. XV; 282 fols.; 240 x 165 ram. 

Q. Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium libri IX 
cum epit. libri X per C. Titum Probum. 

(fol. 1). Quinti Valerii maximi dictorum factorumque memorabi- 
lium liber primus incipit feliciter. [ü]rbis Romae exterarumque gen- 
tium fada simul et dicta memoratu digna... (fol. 29 v.). Liber II. (fol. 
62 V.). Liber III. (fol. 96). Liber IV. (fol. 129). Liber V. (fol. 166). 
Liber VI. (fol. 197). Liber VIL (fol. 22i). Liber VIII. (fol. 262 v.). 
Liber IX. (fol. 281). Liber X [Epitome per C. Titum Probum] et 
non habet nÍ3Í unum capitulum de binominis: des. et cognomen fuisse 
didum postumium comutium Atuncum et postumium ebii. Valerii maxi- 
mi memorabilium dictorum et factorum. Explicit liber decimus et 
ultimus. 

Le faltan las iniciales y capitales; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. 1. 18.-IT. C. 3. 

g. IIL 14. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 252 fols.; 232 x 160 mm. 

C. Suetonii Tranquilli de XII Caesaribus; Leonardi Brunl Are- 
tini de bello gothico libri IV. 

I. (fol. 1). Suetoni Tranquilli de duodecim Qesaribus. Annum 
agens Cesar sextumdecimum patrem amisit... des. sicut sane hrene ettenit 
abstinentia et moderatione insequentium principum. 


268 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

II. (fol. 162). Leonardi Aretini in bellum Grothorum contra itálicos 
prefatio. Msi longe mihi iocundum fuisset... Principium uero narrandi 
hinc potissimum assumemus. (fol. 163 v.). Belli Grothorum liber I in- 
cipit. Zenone romano principe imperante, gothi theodorico duce inuadere 
itáliam statuerunt... (fol. 188). Liber II. (fol. 208 v.). Liber III. 
(fol. 231 V.). Liber IV: des. narses recepit. Finisque fuit anni decimi 
octaui huius belli. Finit. (conf . edic. Parisiis 1534). 

Son dos códices encuadernados en un volumen. 
Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: 1. 1. 11.— IV. C. 2.— IV. L 23. 


g. 111. 15. 

Cód. en papel; sigl. XV; 65 fols.; 235 x 165 mm. 
Leonardi Bruñí Aretini commentaria de primo bello púnico. 

(fol. 1). Leonardi Aretini de primo bello Púnico liber incipit. 
[V^ereor ne qui me putent antiqua nimium consectari... primum etiam 
mari preliatos. Incipit liber primus. lO]rigo primi pvnici belli quod Po- 
pulus Romanus adversus carthaginenses... (fol. 24 v.)- Liber II. (fol. 
44). Liber III: des. Post pacem igitur in Sicilia cum romanis factam 
carthaginenses ista gessere. (fol. 55). Liber Grallici belli subsequitur. 
[Klomani vero post eam pacem... due^.preter admodum pauca loca excede- 
ré iussi sunt. Leonardi Aretini commentariorum primi Punici belli 
liber explicit tertius. (tiene distinta división que en la edic. Augustae 
Vindelicorum 1537). 

Tiene algunas correcciones al margen. 
Le faltan las iniciales; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. I. 21.-III. B. 18. 


CÓDICES latinos: g. ni. 15. - g. III. 16. 269 


g. m. 16. 

Cód. en perg.; sigl. XIT; 290 fols.; 237 x 170 mm. 

Aristotelis priorum analyticorum libri II, posteriorum analytico- 
mm libri II, topicorum libri VIII, elenchorum libri II, Severino 
Boetio interprete, liber praedicamentorum et liber perihermenias; 
Porphyrii introductio, Severino Boetio interprete; Boetii liber de 
divisione. 

I. 1 (fol. 1). [Aristotelis] Incipit liber priorum primas [et II]. Pri- 
mum oportet dicere circa quid et de quo est intentio... des. Si aulem non: 
non unurn, erit unit4s signum. Expliciunt priores analectici. Amen. 
2 (fol. 71). Liber posteriorum primus [et IIJ. Omnis doctrina et omnis 
disciplina intellectiua ex preexistente fit cognitione... des. Hoc autem omne 
similiter se hahet ad omnem rem. Explicit liber posteriorum analetico- 
rum. 3 (fol. 117). Incipit liber topicorum. Propositum quidem negocii 
est inuenire methodum... (fol. 129). Liber 11. (fol. 139). Liber III. 
(fol. 146). Liber IV. (fol. 158). Liber V. (fol. 175 v.). Liber VI. (fol. 
195). Liber VII. (fol. 200 v.). Liber VIII: des. et ad quas habimdare 
difficile est continuo. 4 (fol. 215). Liber elenchorum primus. De sophis- 
ticis autem elenchis et dé hiis que uidetur quidem... (fol. 2.31). Liber II: 
des. inuentis autem mtdtis habere grates. Explicit lógica noua. 5 (fol. 
255 V.). [Aristotelis] prima dyaletica. Equiuoca dicuntur quorum nomen 
soliim comune est... des. pene omnes eniimerati sunt. 6 (fol. 274 v.). Li- 
ber perihermenias. Primum oportet construere quid sit nomen et quid 
sit uerhum... (fol. 279). Liber II: des. Simul autem eidem non contingit 
in esse contraria, (conf. opp. edic. Venetiis 1503, tomo I j M. LXIV). 

II. (fol. 225). Liber porphirii [Severino Boetio interprete]. Cum 
sit necessarium grisarori et ad eam que est apud aristotilem predicamen- 
torum dectrinam... des. hec ad discretionem eorum comtinitatisqtie ratio- 
nem. (ibid.) 


270 REAL BIBLIOTECA DEL  ESCORIAL 

III. (fol. 286 V.)- Incipiunt diuisiones boetii. Quam magnos studio- 
sis afferat fructus scientia diuidendi... (incompleto; llega hasta las pa- 
labras:) nihil enim differre dicere hominem ambulare. et hominem amhu- 
lantem. (coní. M. LXiy,875). 

Al fol. 116 al terminar los libri posteriorum de distinta mano de la del códi- 
ce tiene: Magister Johannes pagesii perfecü a festo sci. luce mque adprimum diem fe- 
hroarii librum istum posteñorum Tolose anno M. (JCGC° De la misma mano tiene 
algunas notas marginales. 

Hasta el libro segundo Topicorum tiene comentarios al margen y glosas 
interlineales. 

Los folios 259-266, 270-273 y 278-283 en papel y de letra del siglo XVI. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: V. A. 20.— IV. K. 16. 


g. ni. 17. 

Cód. en perg.; sigl. XIII; 101 fols.; 235 x 180 mm. 

Fr. Rogerii Bacon, O. M., opuscula varia; Roberti Linconiensis 
de inchoatione formarum. 

I. 1 (fol, 1). Pars quarta in qua ostenditur potestas mathema.°° in 
scientiis et rebus et oceupationibus huius mundi... \M\anitesto quod 
multe preciare radices sapientie dependent ex potestate linguarum... 
2 (fol. 20). [Rogerii Bacon, Mathem.]. lP]ostquam manifesta est necce- 
sitas mathematice in rehus huius mundi.,, 3 (fol. 60 v.). [Rogerii Ba- 
con descriptio locorum mundi]. \.A']d hoc autem quod certius et planius 
uideatur quod intendimus... 4 (fol. 72 v.). [Rogerii Bacon de utilitate 
Astronomiae]. [P]ost locorum descriptionem deherent sequi alia... (fol. 
80). Deinde ostenditur quod sapientia philosophie est tota reuelata a dea... 
et in theologia licet cum máximo errore. (fol. 81). lP]ost hec descendo ad 
causam materialem et ad ea que consecuntur adjllam... aliqui tam^n pe- 


CÓDICES latinos: g. III. 17. - g. III. 18. 271 

riti nouerunt hec sed naide patici. (fol. 84). [De utilitate musicael. 
[P^ost hec tetigi utilitatem mtisice in acriptura... des. infinitam faciunt 
utilitatem ut est frater herthodus alemanmis qui aolus plus facit de utili- 
tate magnifica quam fere omnes alii fratres ordinis utriusque. 

II. (fol. 98). [Roberti Linconiensis de inchoatione formarum], 
[F]ormam primam corporalem quam corporeitatem nominant lucem esse 
arbitror... et gesticulationibus et rithmicis iemporihus. (conf . edic. Vene- 
tiis 1544). 

Le faltan las iniciales, capitales y rúbricas. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IV. L. 24.— IV. D. 36. 


g. III. 18. 

Cód. en papel; sigl. XV; 134 fols.; 230 x 165 mm. 

Onosandri de óptimo imperatore ejusque officio, Nicolao Sagun- 
dino interprete; Juvenci Caelii Calani historia de Attila; PauH Alo- 
razeni de origine, vetustate, incremento, clarisque facinoribas ect. 
dominii et urbis Venetiarum; Censorini de die natali cum fragmento 
anonymi. 

I. (fol. 2). Onozander ad Q. Verannium de óptimo Imperatore eius- 
que officio per Nicolaum Saguntinum e greco in latinum traductus 
incipit. Equitandi, aut uenandi, piscandif denique uel agros colendi dis- 
cipUnam... des. atque cusios et moderator diligentissimus. (conf. edic. Pa- 
risiis 1504). 

II. (fol. 39). luuenci Celii Calani Dalmate historia de Athila huno- 
rum rege incipit. Hunni qui et añares nunc autetn ungari in ultima 
meothida... des. Cesar in senatu acceptis uulneribus confossus interiit» 
(conf. Vitae Plutarchi edic. Venetiis 1502, al fin). 

III. 1 (fol. 47). Pauli Morazeni viri patricii ueneti de origine netas- 


272 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

tate ac incremento clarisque facinoribus ueneciarum dominii et urbis 
aduersns émulos et detractores. Incipit. Cum improperantes plurimos 
et in uenetos alienis a ueritate incusationihus... des. Qui nullam xpiane 
religionis curam hactenus sumere decreuerunt. 2 (fol. 77). Origo uetus- 
tas clara facinora illustris dominii uenetiarum et urbis deque comi- 
ciis regimineque paulus Morasenus patricius uenetus. Sepenumero 
equidem poseeré uisiis es humanissime pater cum principatum hunc uene- 
tum... des. ac famam mérito acensare posse non dubitant. 

IV. (fol. 104). Censorinus de natali die ad Quintum Cerelium inci- 
pit. Muñera ex auro nel quae ex argento nitent... des. tune quum ad me- 
diam noctem dicitur et sic media nox, (fol. 128 v.). (sin separación de 
nueva obra en el códice continúa:) De naturali institutione. Inicia re- 
rum et eadem elementa et principia dicuntur... des. si sillabam surripias 
fieri heroicum. (conf. edic. Lugduni 1593 y el Fragmentum que lleva 
al fin). 

Iniciales y capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: IV, F. 4. -IV. I. 25. 


g. UI. 19. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 128 fols.; 230 X 160 mm. 
Leonardl Bruni Aretini de bello gothico libri IV. 

Leonardi Aretini de bello G^othico liber incipit. Prohemium. Et si 
longe mihi jucundius fuisset... Principium uero narrandi hinc potissimum 
assumemus. (fol. 4). Liber I. Zenone Romano Pontifice imperante gothi 
Theodorico duce... (fol. 42). Liber II. (fol. 70). Liber III. (fol. 100 v.). 
Liber IV: des. narses recepit. Finisque fuit anni decimi octaui huius 
helli. 

Primera inicial miniada, las demás de adorno en oro y colores. Al princi- 


CÓDICES latinos: g. III. 19. - g. III. 20. 273 


pió del prólogo y de cada libro tiene las primeras líneas en letras mayúscu- 
las en oro y azul, alternando. Primera página orlada y miniada. 

En la hoja de guarda tiene: isie liber est impressus cum procopio basilee apud 
Jo. heruagium 1531. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: III. B. 19.— IV. I. 22. 


g. m. 20. 

Cód. en perg.; año 1412; 101 fols.; 240 x 165 mm. 

M. Terentii Varronis de lingua latina libri IV-IX; Auli Persil 
Flacci satyrae cum commentariis. 

I. (íol. 1). M. Terentii Varronis de lingua latina de disciplina ori- 
ginum uerborum ad Ciceronem liber quartus (en él cód. quintus ex- 
plicit). [^Ql^iemadmodum nocahula essent imposita rehus in lingua latina... 
des. quod sequitur de temporihus dicam. (íol. 25 v.). Liber V. [Olrigi- 
nem uerborum que sint locorum... des. in próximo de poeticis uerhorum 
originihus scribere institui. (íol. 39 v.). Liber VI. (falto al principio; 
en el códice tiene esta nota: deficiunt carie plures in quihus estprinci- 
pium libri 7: empieza desde las palabras:) keperis rapiña aperuit ut uer- 
hum quod conditum est... des. ut secundam ordiri possim huic libro faciam 
finem. (íol. 52 v.). Liber VII. [Q^uomodo ratio natura tripartita esset... 
des. a6 his débuerit dici ad nostrorum nominum Isimilitudifiem]. (fol. 
63 V.). Liber VIII. (falto al principio). Nesciunt docere quam discere que 
ignorat... des. próximo deinceps de dedinatorum uerborum forma scribam. 
(fol. 79 V.). Liber IX. [I]n uerborum declinationibus disciplina loquendi 
dissimilitudinem... des. Non enim opus fuit ut in seruis. (conf. edic. Pa- 
risiis 1585: utilizado este cód. en la edic. de Goetz y Schoell, Lip- 
siae 1910). 

II. (fol. 91). Incipit liber persii satirici uulterrani. Nec fonfe labra 

prolui caballino... des. Inuentus crisippe tui fínitor acerui. Explicit liber 

18 


274 REAL BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ect. (Los comentarios inc.:) In hoc primo uersu notat isioÚMm astreum 
poetam quem imitatur... des. acerui aceruose accumulationis. 

Al fin de la obra de Terencio Varrón tiene: Sebastianus de Fapia scripsit floren 
tie 1412.— El copista indica las lagunas del texto. Le faltan los textos griegos. 
La obra de Persio tiene las iniciales en rojo y azul, alternando. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. A. 3.— IV. L. 18. 


g. III. 21. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 254 fols.; 230 x 140 mm. 
Titi Livli Patavini ab urbe condita libri XXI-XXX. 

(fol. 1). Liber XXI. In parte operis mci licet prefari mihi... (f ol. 27). 
Liber XXII. (fol. 55). Liber XXIII. (fol. 79 v.). Liber XXIV. 
(fol. 103 V.). Liber XXV. (fol. 127 v.). Liber XXVI. (fol. 155 v.). 
Liber XXVII. (fol. 185). Liber XXVIII. (fol. 212). Liber XXIX. 
(fol. 232). Liber XXX: des. claraque cognomina familie fecere. 

Primera inicial de adorno en oro y colores; le faltan las demás iniciales y 
las rúbricas. Primera página orlada. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IH. B. 20.— IV. L 26. 

g. ni. 22. 

Cód. en perg.; sigl. XII-XIII; 196 fols.; 233 x 153 mm. 
Prlsciani de octo partibus orationis Hbri XVI. 

(fol. 1). Me legat antiquas qui uuUproferre loquélas. — Qui me non se- 
quitur uuU sine lege loqui. (Riese, Anthologia latina, núm. 737).   (fol. 1). 


CÓDICES latinos: g. III. 21. - g. III. 22. Ít5 

Priscianus gramaticus cesariensis. Juliano consuli ac patricio. Salu- 
tem. Cum omnis aeloquentiae doclrinaw. et omne genus alwUorum... in 
contextu ordinationis eñisdem. (fol. 2). Liber I. Fhilosophi diffinitmt 
uocem esse aerem tennissimum ictnm... des. per p. non per h. dicere et 
acribere. (fol. 10). Liber II. Syllaha est comprehensio litterarum... des. 
postea eas cuní reliquia speciebus denominatiuorum per ordinem tractábi- 
mus. Nunc de camparatiuo uideamus. (fol. 29 v.). Liber III. Compara- 
tiuum est quod cum positiui intelledu... des. preterea hec beta, hec mulua. 
hic betacius. hic malvacius. (fol. 38 v.). Liber IV. Denominatiuum appe- 
llattir a uoce primitiui sui... des. principium. princeps, municipium. mw- 
niceps. (íol. 46 v.). Liber V. Quoniam de speciebus siue formis nomi' 
num quantum potuimus... des. uideo te lumen id est per lumen, (fol. 
61 V.). Artis prisciani gramatici cesariensis liber V.'^" de nomine 
explicit. liber VI.^" de nomine incipit. scripsi ego theruor dionisii 
uiri dissertissimi memorialis sacri scrinii epistolarum et adiutor uiri 
magni questoris spali in urbe romana constantinopoli olibrio v. c. a. s. 
Breuiter regulas tíbi me iussisti Juliane cónsul... des. fallax superba tm- 
potens discordis. (íol. 81 v.). Liber VII. Terminales sunt nominum 
littere apud latinos... des. in aliis nominibus eiusdem declinationis defi- 
ciunt apud plerosque. (fol. 100 v.). Liber VIII. Verbum est pars ora- 
tionis cum temporibus et modis... des. quam plurale tertie preteriti imper- 
fecti similiter. (fol. 124). Liber IX (en el códice no hay división de 
libro). Dictionum alie sunt uniformes id est indeclinabiles... des. in supino 
contiertens ui. in. tum. ut neui. netmn. (íol. 136). Liber X. In io. a. an- 
tecedente unum inuenitur. aio... des. quod usu quoque ut ostendimus con- 
firmatur. (íol. 151). Liber XI. Qui tercio loco participium posuerit... 
des. coligantes pro cáligatas dixit. Primitiua sunt pronomina octo. de- 
riuativa VII. Ego. tu... Postquam equidem dixisset. ego non addebat. Artis 
prisciani uiri dissertissimi Gramatici cesariensis doctoris urbis rome 
constantinopoli liber undecimus explicit. (fol. 161). Liber Xll.- 
Pronomen est pars orationis que pro nomine proprio... des. Dicimus enim 
suus Ulitis et suu^s illorum. Finit liber XII. de pronomine. Theodorus 
memorialis scriptor epistolarum et adiutor questoris scripsi manu 


276 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

mea in urbe roma constantinopoli februariis mauortio consule. (fol. 
167 v.)« Liber XIII. Castis quoque accidU pronominihus... des. et nemo 
carent uocatiuo. (fol. 174 v.). Liber XIV. Quoniam de ómnibus ut potui 
declinabilihus... des. cum de ea disserehamus accipi supra docuimus. 
(fol. 185 V.). Liber XV. Aduerbium estpara orationis indeclinabilis... des. 
heu. hoe. ohe. et similia. (fol. 194). Liber XVI. Coniunctio estpars ora- 
tionis indeclinábiUs... des. nec lucidus ethera sidere polvis. Explicit liber 
Prisciani gramatice artis ad Julianum consulem ac patricium. (conf. 
edic. Venetiis 1527 y edic. Keil, Lipsiae 1859). 

Iniciales de adorno en colores; capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Tiene correcciones al margen de mano an tigua. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: IV. L. 23. -IV. A. 5. 


g. III. 23. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 130 fols.; 232 x 172 mm. 

Jannotii Manetti de terraemotu libri III ad Alfonsum regem 
Aragonum. 

(fol. 1). Ad Alfonsum clarissimum Aragonum regem lannozii Ma- 
netti de terremotu liber primus incipit. Prefatio. Buo quídam noui et 
inusitati serenissime princeps... quoad fieri ualuerit breuissime dissere- 
mus. (fol. 4). Incipit tractatus. Cum itaque poete historici iurisconsuUi 
ac theologi... des. machina dissoluatur; plañe euidenterque cognouimus. 
(fol. 52). Liber II. Postea quam diuersas cunctorum... des. ac propemo- 
dum absoluto operi feliciter imponemus. (íol. 90). Liber III. Quoniam 
in primo ac secundo superioribus libris... des. ultimas manus diuino ut 
diximus adiutorio confisi imponemus. 

Primera página orlada y en la parte inferior tiene el escudo de armas de 


CÓDICES latinos: g. III. 23. -g. III. 24. 277 

Aragón. Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en letras mayúsculas 
en rojo. 

Fué regalo del autor á Alfonso de Aragón? 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: IV. I. 28.- V. A. 5. 


g. IlL 24. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 36 fols.; 235 x 135 ram. 

Leonardi Bruni Aretini isagogicon moralis disciplinae ad Ga- 
leottum Ricasolum, altercatio ínter Annibalem, Alexandrom et Soi- 
pionem. 

1 (fol. 1). Isagogicorum Aristotelis líber per Leonardum Aretinum 
de graeco ín latinam traducías incipít. Sicut vivendi Galeote sic etiam 
bene uiuendi cura nohis esset... des. tit boni simus uirtutetnque exer cea- 
mus. Finís, (conf. edíc. Lovanií 1475). 2 (fol. 28). Haníbalís, Alexan- 
drí et Scipíonis de presídentía apud iníeros coram Minos altercatío- 
nís per Leonardum Aretíní traducte de greco in latínum íncípít. 
Prephatío. Quum in rebus bellicis semper certis... Coram enim hoc iudice 
apud inferos de presidentia certant. (fol. 29 v.). Ex Luciano oratore et 
Libanio comparatío. Alexander. Me Ubrice preponi decet. melior equidem 
sum... des. nequs hic quidem spernendus est. Finís. 

Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. Primera página 
orlada. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: m. C. 16. -IV. I. 27. 


278 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. m. 25. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XIV; 201 fols.; 228 x 156 mm. 

Fr. Antonii Andreae, O. M., quaestiones in XII metaphysico- 
rum libros Aristotelis. 

(fol. 1). [Fr. Antonii Andreae quaestiones in XII Metaphysicorum 
libros Aristotelis]. Quia secundum dodrinam aristotelis... des. quare ra- 
tio non concludit. Explicit primus liber. (fol. 23 v.)« Liber II. Circa 
secundum lihrwm methaphisice queritur primo... des. quia non posset ea 
pertransire. Et sic explicit 2.^^ liber me.''® Aristotelis editus a R.^" ma- 
gistro Anthonio andree de aragonia ordinis minorum in die Innocen- 
tum. (fol. 31 v-). Liber III. Circa 5.»" Ubrum metaphisice queritur... 
des. ad istam questionem per modum notabilem. Explicit 3.^^ me.°® An- 
thonii Andree in die scti. thome martiris. (fol. 33 v.). Liber IV. Cir- 
ca quartum librum me.«« queritur... des. uel nullus homo esset albus. 
(fol. 43 V.). Liber V. Circa quintum librum queritur... des. nec est res- 
pectus de genere relationis. (fol. 59). Liber VI. (en el códice no hay di- 
visión), ütrum scientia practica sortiatur suum esse... des. sed requiriiur 
intéllectus com.ponens predicatum cum subiecto. (fol. 65 v.). Liber VII. 
ütrum inherentia sit de essentia accidentis... des. et ratione huius non di- 
citur artifex reális sed intentionalis. (fol. 83 v.). Liber VIII. Circa 
octauum librum queritur... des. a quo est uniías conpositi complectiue. 
(fol. 88). Liber IX. Circa nonum librum queritur... des. actio est in agen- 
te subiectiue. (fol. 92 v.). Liber X. (en el códice no hay división.) 
Occurit dubium que sit substantia illa una que... des. etfaciuntpro 2.^ 
conclusione. (fol. 95). Liber XI. (en el códice no hay división), ütrum 
generatio et corruptio sit mutatio succesiua... des-horum generum de qui- 
bus queritur applicari. (fol. 97 v.). Liber XII. ütrum omnis productio 
ud inductio cuiuscumque forme... des. quia omne mouens ut sic est prius 


CÓDICES latinos: g. III. 25. - g. III. 26. 279 

et dignius ipso moto. Finis me."» ad laudem dei. (conf. edic. Vene- 
tiis 1495). 

La primera inicial de adorno en oro y colores, las demás y las capitales en 
azul y rojo, alternando. 

En la margen superior de la primera página tiene: M. Danduli CXLI. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. K. 28.— V. A. 3. 


g. III. 26. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 92 fols.; 230 >- 160 mm. 

P. Ovidii Nasonis do arte a.inandi libri III, de remedio amoris li- 
bri II, elegiarum libri III. 

1 (fol. 1). Ouidius de arte amandi. Si quis in hoc artetn populo non 
novit amandi... (fol. 13). Liber II. (fol. 25). Liber III: des. Inscribant 
sjjoliis naso magister erat. 2 (fol. 38). Incipit de remedio amoris. Le- 
gerat huitis amor nomen titulumque libelU... (fol. 44). Liber II: des. 
Carmina sanati Femina virque meo. 3 (fol. 53). [Elegiarum liber II. 
(en el cód.:) Incipit liber de sine titulo. Quod non arma canit uiolen- 
taque prelia Naso-Causa fuit dicit imperiosus Amor. Qui modo naso- 
nis fueramus quinqué libelli... (fol. 65 v.). Liber II. (fol. 78 v.). Li- 
ber III: des. Post mea mansunim fata supérales opus. 

Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo, alternando; 
le faltan casi todas las rúbricas. 

En la margen inferior de la primera página tiene un escudo de armas y á 
los lados las letras A. N. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte doradoa 

Sign. ant: IV. B. 3.-IV. L. 20, 


280 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. IIL 27. 

Cód. en papel; sigl. XV; 188 fols.; 220 x 150 mm. 

Pomponii Laeti interpretationes in libros IV, Y et VI, M. T. Va- 
rronis de lingua latina; M. Terentii Varronis libri IV et V de lin- 
gua latina; Laurentii Ruzii Marescalci de natura equorum. 

I 1 (fol. 1). [Pomponii Laeti interpretatio in tres libros de lingua 
latina M. Terentii Varronis]. (falto al principio; empieza en las pala- 
bras:) Spicea corona pro insigni omnes ira uoluü coronas finito sacris in 
gremio Laurentie locandas iuissit... des. propter pensuram, id est, ut sus 
pendatur et imo áb ere pendendo erarium. (fol. 22 v.). Liber II. Stoici 
et peripatetici swmopere in uocibus contendehant... des. Bicimus hos dúos 
et hos dúo in acto Virgilius in Eney. (fol. 35). Interpretatio tertii li- 
bri M. T. Varronis. In qe. a quihus nominibus impositoris uoluntas non 
est... des. Spicilegium spice que relinquntur in campo. Finis interpreta- 
tionis Marci Terentii Varronis de tribus linguis de lingua latina per 
Pomponium letum. Anno dni. M.° CCCC.° LXXXV die Junii XV. In 
achademia Romana. 2 (fol. 44 v.). [Pomponii Laeti? interpretatio in 
primam satyram Horatii et in aliqua loca librorum historiae naturalis 
Plinii]. 

II. (fol. 50) . M. T. Varronis de lingua latina liber IIII ad M. T. Ci- 
ceronem. Quemadmodum uocabula essent imposita rebus... (fol. 72 v.). 
Liber V. (incompleto; llega hasta las palabras:) Vortunnalia a uortun- 
no cuius ferie tum octobri. (tienen correcciones al margen y entre líneas). 

III. (fol. 80). Hec est tabula uel sunt rubrico huius presentís li- 
bri merascalcie. Epístola siue prohemium I... Memorabilia siue notábi- 
lia. CLXXXII. (fol. 84). Eeuerendissimo in x.° patri et dno. suo dno. 
N. dei gratia sci. adriani diácono Cardinali Laurentius dictus nisíus Ma- 
rescalcus de urbe famiUarum uestrorum minimris... ínter cetera animalia 


CÓDICES latinos: g. III. 27. - g. III. 28. 281 

qiM ad dignitalis humane solatium... des. quia sic augentur et minutmlur 
humores in corporc tit luna minuitur et augetur. Finit hic laurentius 
alias Euzus marescalcus de urbe ect. (fol. 183). [Antidotarium ad 
inlirmitates equorum], (íol. 187 v-). Scriptus liber hic per me anto- 
nium dominici Luce de sblaco. ad instantiam et nomen magnifici do- 
mini francisci Seruitoris domini cardinalis uice cancellarii Sce. ro- 
mane ecclesie. Pontiñcatus Sanctissimi dni. nostri xisti pape IIII 
anno eius VI. Sub anno domini 1476. Augusti 30. hora 22. 

Son dos códices encuadernados en un volumen. 

El primero que contiene las obras do Poraponio Leto y Varrón perteneció 
á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 

El segundo tiene al fol. 78: Siluester maurolycm attulit in hanc regiam biblio' 
thecam. 

Iniciales y capitales en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant.: IV. L. 26. -V. A. 17. 


g. III. 28. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 27 1 fols.; 210 x 150 mm. 

Porphyrii introductio, Boethlo interprete, cum commíntariie; 
Arlstotelis praedicamenta, perihermenias, topicorum libri VIII, 
elonchorum libri II, priorum analyticorum libri II, posteriorum ana- 
lyticorum libri II, Boethlo interprete, cum commontariis; Gilberti 
Porretati sex principiorum liber; Boethii de difíerentiis topicis li- 
bri III, de división e liber. 

I. (fol. 5). [Porphyrii introductio, Severino Boethio interprete] . 
Cum sit neccesarium grisarori et ad eam que est apitd aristotilem jyredi- 
camentorum dodrinam... des. et hee ad discrectimtem eorum comunitalis- 
que tradidionem. (tiene comentarios al margen y glosas interlineales). 

II. 1 (fol. 11). [Aristotelis praedicamenta, Severino Boethio ínter- 


282 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

prete]. Equiuoca dicuntur quorum nomen sólum comune est... des. Sed 
qui consueuerunt dici pene omnes enumerati sunt. Expliciunt predica- 
menta Aristotelis. (los comentarios inc.:) Visis causis huius doctrine... 
des. cum magis usitati et fmnosiores enumerati sunt et hoc est. Explicit 
sententia et dio. óptima super librum predicamentorum. 2 (fol. 26). 
[Aristotelis de interpretatione, Severino Boethio interprete, liber]. 
Primum oportet constituere quid sit nomen... des. non contingit simúl 
esse contraria, (tiene comentarios al margen y glosas interlineales). 

III. (fol. 38 V.). [Boethii de diíferentiis topicis liber I]. Omnis ratio 
disserendi quam logicen peripathici ueteres appellauerunt... (fol. 42 v.). 
Liber II. (fol. 52). Liber III: des. integri quarti uoluminis spacium re- 
seruemus. 

IV. (fol. 59 V.). fGilberti Porretani sex principiorum liber]. Forma 
est compositioni contingens... des. secundum naturam moueri ignis. Ex- 
plicit liber sex principiorum. (al principio tiene algunos comentarios 
al margen y glosas interlineales). 

Y. (fol. 67). [Boethii de divisione liber]. Quam magnos studiosis 
afferat fructus scientia diuidendi... des. quantum introductionis breuitas 
paciebatur diligenter expressimus. 

VI. 1 (fol. 79). [Aristotelis topicorum liber I, Severino Boethio 
interprete] . Propositum quidem negocii est methodum inuenire... (fol. 
90). Liber II. (fol. 99). Liber III. (fol. 105). Liber IV. (fol. 115). 
Liber V. (fol. 126). Liber VI. (fol. 138 v.). Liber VII. (fol. 143 v.). 
Liber VIII: des. et ad quas habundare diffícile est continuo, (tiene co- 
mentarios al margen y algunas glosas interlineales). 2 (fol. 156 v.). 
[Aristotelis elenchorum liber I]. Be sophisticis autem elenchis... (fol. 
169). Liber II: des. inuentis autem multas kabere grates. Explicit liber 
elenchorum aristotilis. (tiene algunos comentarios al margen). 3 (fol. 
181). Incipit liber posteriorum analeticorum [Severino Boethio inter- 
prete]. Omnis doctrina et omnis disciplina intellectiua... (fol. 203). Li- 
ber II: des . Hoc autem similiter se hábet ad omne rerum. (tiene comen- 
tarios al margen). 4 (fol. 217). [Aristotelis priorum analyticorum 
liber I, Severino Boethio interprete]. Primum oportet dicere circa quid 


CÓDICES latinos: g. III. 28. - g. III. 29. 283 

et de quo est intencio... (fol. 248). Liber II: des. non erit unum uniua 
aignum. (conf . Boethii opp. edic. Basileae 1570). (fol. 217). Nota uer- 
sus supra omnes mixtiones in libro prioram contentas. (íol. 1 v.). (de 
distinta mano tiene:) Questiones supra prima... priorum. 

Tiene muchas notas marginales de distintas manos. 
Iniciales y capitales en azul y rojo; lo faltan las rúbricas. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: V. G. 21. -V. A. 8. 


g. III. 29. 

Cód. en papel; sigl. XV; 120 fols.; 235 x 160 mm. 
Joannis de Sanctasophia antidotarium, de febribus. 

1 (fol. 1). [Joannis de Sanctasophia recetae medicae]. In nomine dei 
misericordis ctiius niitii sermo recipit gratiam et doctrina perfectionem 
denutim ordinem Rasis nono almansor insequitur. primo a dolore capitia 
incipiam... des. et símiles medicine. Et hec sufficiant ad laudem otn- 
nipotentis dei eitisque matris virginis marie et totius ctirie celesiis. Fi- 
nito sunt Recete Johannis de sanctasophia pataui die XVI iulii 
M." CCCC.° LXIIII. (fol. 73). Infrascripta sunt capitula Rubrica- 
rum harum noni almansoris. 2 (fol. 76 v.). [Ejusdem? de febribusl- 
[I]nsequendo modum Auicenne prima quarti curas tatnen febrium gene- 
rales premittendo... (falto al fin). 

Al principio las iniciales y capitales en rojo; después faltan en todo el 
códice. 

Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corto dorado. 
Sign. ant.: IV. L. 21.^111. E. 17. 


284 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

\^g. IV. 2. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 39 fols.; 197 x 142 mm. 

I. (fol. 1). Secretissima instructio Gallo, Britanno, Bataua, Fride- 
rico V. Oomiti Palatino electori data, ex Grallico conuersa ac bono pu- 
blico in lacem eualgata. Anno 1620. Serenissime princeps alumne cha- 
rissime a fidelissimo tuo educatore... des. luhens uti possum uti deheo fide- 
Uter communicaho. 

II. (fol. 20). Ad Pindari obitnm epigramma. Pindarus, utpueri gre- 
mio suffusus amati... 

III. Epigramma del serenissimo Principe de Gales. Fax grata est, 
gratum est vulnus, mihi grata catena est... 

IV. 1 (fol. 28). Copia de carta del Rey de la gran Bretaña al Cató- 
lico Rey de España nuestro señor. Comitis Gondomari discessum a nohis 
Hispaniarum versm... Datum a Regia nostra Theobaldina 21 die Ja- 
nuarii 1622. Serenitatis vestrae frater amantissimus Jacobus Rex. 
2 (fol. 34 V.). Copia de carta del Rey de la gran Bretaña al Conde de 
Oliuares. Excellentissime Comes consanguinee et amice charissime, fa- 
mam humanitatis vestrae, quae ad nostras aures... Datum Regia nostra 
Theobaldina 29 die Martii anno Domini 1623. Excellentiae vestrae 
consanguineus et amicus Jacobus Rex. 

V. (fol. 73 V.)- Catalogus librorum mystico-politicorum qui autum- 
nalibus nundinis Francofurdiensibus anni 1626 in lucem prodibunt. 

VI. (fol. 76 V.). Ad Serenissimum Cambriae Principem. Epigram- 
ma. Quas decies octo Reges struxere Britanni... 

VII. (fol. 77). Epitafio para la columna que se mandó poner en 
Campillo en el mismo lugar donde se despidieron el Rey nro. señor y 
el Principe de Gales año de 1623. 

Son copias sacadas por el P. Lucas de Alaejos do los originales que se guar- 
daban en la biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 


CÓDICES latinos: g. IV. 2. - g. IV. 3. 285 

Contiene además otras muchas pie;cas en castellano. 
Encuademación en pergamino. 


g. IV. 3. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 77 fols.; 197 x 125 mm. 

Leonardi Bruni Aretini isagogicon moralis disciplinae, de mili- 
tia, oratio in hypocritas, epistolae aliquot. 

1 (fol. 1). Leonardi Arretini isagogicon moralis discipline ad Ga- 
leottum Ricasolanum. Si ut uiuendi galeotíe; sic etiam hene uiuendi cura 
nobis esset... dep. operam demus ut boni simus uirtutesque exerceamus. 
(conf. edic. Lovanii 1475). 2 (fol. 22). Leonardi Arretini de militia 
ad Raynaldum equitem florentinum. Fateor clarissime uir et niihi ipsi 
iam saepe in dubium uenisse... des. Quae cum ita sint finem dicendi ali- 
guando faciamus. 3 (fol. 45 v-)- Leonardi Arretini oratio in hypocri- 
tas. Ex omni genere hominum quos tiariis damnahilibusque uitiis... de?. 
In uitia autem aliena non ciiriosus sis sed in tua. (conf. edic. Lugdu- 
ni 1689). 4 (fol. 56 v.). Leonardi Arretini epístola ad Poggium. Leo- 
nardtis sal. d.poggio suo. Retulit mihi uir optimus Nicolaus noster... des. 
in istam dimicationem non descendisse. Vale, (conf, edic. Epistolarum 
Florentiae 1741). 5 (fol. 64). Leonardi Arretini epistola ad Ugonem 
medicum. Leonardus aretinus Vgoni sal. pl. d. Frequenter dubitari per- 
cipio in hac noua ethicorum interpretatione... des. ut in graeco sunt ita in 
latinum fldeliter conuertisse. Vale. (ibid.). 6 (fol. 70 v.). Leonardi Arre- 
tini epistola ad Thonaam Cambiatorem. Lsonardus. Thome Cambiatori 
Sal.pl. d. Non usqiie adeo me deledassent Utterae tuae... des. Ubique per- 
suade tuas mihi litteras fuisse non ingratas. Iterum tmle. 

Al fin, añadido de otra mano, tiene: Acabóse año de mili e quinientos e cinquen- 
ta e ocho años: et annus iste est ab yncamatione domini nri. ihu. xpi. quo in anno Caro- 
lus impera tor cum ejus sorwe Regina nomine Marta, nec non aim Rege lusitanie et cttw 


286 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Begina etiam Gallie filia supradicti Caroli cumque multis aliis proceribiis aule Regie et 
ifisignibus populi vallisoleti, fundus fuit fato ultimo. 

Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


g. IV. 4. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 712 fols.; 200 x 145 mm. 

Petri Martínez commentaria in primam partem S. Thomae; Mar- 
tini Isasa commentaria in tertiam partem S. Thomae, commentaria 
in octo libros de physico auditu. 

I. (íol. 1). D. Petri Martinez in regali Divi Laurentii Collegio Sa- 
crae Theologiae primarii Proíessoris in primam Angelici Doctoris 
S. Th. partem: Scholastica commentaria, cum quaestionibus et anno- 
tationibus subtilissimis ect. Incipiunt Kal. oct. 1594. 

II. 1 (fol. 435). D. Martini Isasa in regali D. Laurentii collegio sa- 
crae theologiae dignissimi proíessoris in tertiam Angelici Doctoris 
S. Thomae partem scholastica commentaria una cum quaestionibus 
et annotationibus subtilissimis. quae feliciter incipiunt Kal. oct. anni 
Dni. 1594. (al fin tiene:) Diuina inspiratione praeuentus non potuit 
opus hoc consumare Doctor Isassa Religionem minorum ingrediens. 
2 (íol. 494). Doct. Martini Isasa commentaria et questiones in 8 libros 
Aristotelis de physica auscultatione, quae incipiunt vigésima die 
mensis Maii anno 1592. 


CÓDICES latinos: g. IV. 4. - g. IV. 6. - g. IV. 7. 287 


g. IV. 6. 

Cód. on papel; princ. del sigl. XVII; 696 fols.; 196 x 138 inm. 

Gabrielis d'Acosta de benedictionibus Patriarcharum, commen- 
tarii in secundam et tertiam epistolam S. Joannis, commentarii in 
librum Ruth. 

1 (fol. 5). [De benedictionibus Patriarcharum]. De sepultura de- 
functi Patr. Jacob. Ad inferios, id est, ad sacra funeralia defuncH Jaco- 
bi nos uocat... des. satis de fatis duodecim patriarcharum atque de septü' 
chro Jacobi parentis eorundem. Finis. Laus Deo. 2 (fol. 75). Commen- 
tarii 2.*® Canonicae Sancti Joannis a doctore Gabriel dacostaanno 1602* 
Post explicatatn J."'" Canonicam d. Joannis Euangj^ accedentes ad S.""» li- 
buit... des. nos tamen flnemjam imponimns huic epistolae. 3 (fol. 231). 
Commentarii in 3.""^ canonicam S." Joannis (3r. C.*® Qiiod plerique 
graues autores uehementer optauerunt... des. obseqnium illud libenter con- 
secramus. 4 (fol. 307). Commentarii in lib. Ruth a doctore Q-abr. da 
Costa anno 1603. De more aliorum autorum qui conunentantur sacros 
libros... (falto al fin). 5 (fol. 463). (Varios apuntes, la mayor parte en 
portugués y algunos en latín), (conf. edic. Lugduni 1(>41). 

Encuademación en pergamino. 


g. IV. 7, 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVII; 220 fols.; 197 x 145 mm. 

1 (íol. 1). [P. de Oñate? explicationes in primam parlem D. Tho- 
mae].   2 (fol. 170). Tractatus. Appendix de concordia nostrae liberta- 


288 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


tis cum volúntate divina ejusque auxiliis a sapientissimo P. M. F. P. de 
Oñate primariae cathedrae Praf ecto Divi Laurentii. (falto al fin). 

Encuademación en pergamino. 


g. IV. 8 

Cód. en papel; sigl. XVI; 56 fols.; 205 >- 135 mm. 

Raymundi Lullii arbor elementalis, vegetalis, sensualis, imagina- 
lis, humanalis et moralis. 

1 (fol. 1). [Raymundi Lullii] arbor elementalis. In parte ista inten- 
dimus daré diffinitiones honitatis... 2 (fol. 28). De arbore vegetali. 
Haec arhor in 7 partes diuiditur... 3 (íol. 30), De arbore sensuali. Haec 
arbor est de animalibus et diuiditur in 7 partes... 4 (fol. 33). De arbore 
imaginali. Arbor ista imaginalis est de similitudinibus et impressioni- 
bus... 5 (fol. 37 V.). De arbore humanali. Arbor humanalis in se conti- 
net... 6 (fol. 45 v.). De arbore morali. Arbor moralis est dúplex... des. 
et quomodo vitia possint destruí. Finis arboris moralis. 

Encuademación en pergamino. 

g. IV. 9. 

Cód. en papel; sigl. XV; 160 fols.; 185 x 140 mm. 

Raymundi Lullii artis medicinae compendium, de materia chaos 
de figura elementali, de figura Philosophiae. 

1 (fol. 2). Raimundi Lullii sacre theologie magistri Ars medicine 
breuis feliciter incipit. Ars ista hac intentione composita est ut medi- 
cus... des. e< componendo emple. et cristeria et alia huiusmodi. Medicine 
finis compendióse.   (íol. 38 v.). Elementorum conditiones in genere. 


CÓDICES latinos: g. IV. 8.-g. IV. 9.-g. IV. lO.-g. IV. 13.   280 

2 (fol. 41). Raimundí íullii sacre theologie magistri materia cahoB fe- 
liciter incipit. Essentia chaos in quattuor ditiiditur partes... des. in 2." 
figura elemcntali si uere ct rede discursus fiat. 3 (foJ. 122 v.). De figu- 
ra elementali secundum commentum artis demonstratiue. Ara docet 
quomodo per T. in elementali figura... des. maiorem concordantiam habet 
ignis cum aere quam cum térra. 4 (fol. 140 v.)- Figura philosophie. 
Philosophie figuram in tres partes diuidimus... 

Iniciales en rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


X  g. IV. 10. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 66 fols.; 396 x 234 rara. 
Líber de vitiis et virtutibus ordine alphabetico digestus. 

(fol. 1). Liber de viciis et virtutibus. Do abstinentia. Eua quamdiu 
ahstinuit uirgo fuit. et in paradiso permansit... des. (incompleto; llega 
hasta las palabras:) Ibidem. Crede mihi non potest habitare tota corde 
cum deo. qui feminarum. (de la rúbrica De mulieribu^ et earum familia- 
rítate vitanda). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Hiblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


g. IV. 13. 


Cód. en perg.; sigl. XIII; 63 fols.; 173 x 130 mm. 

Fr. Martini Poloni summorum pontiñcum et imperatorum roma- 
norum a Christo nato supputationes. 

(fol. 1). Crónica de summis pontificibus et imperatoribus. ex diuer- 

19 


290 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

sis gestis ipsorum per íratrem. martimim dni. pape penitentiarium 
compilata. Quoniam scire témpora summorum pontificum ac hnperato- 
rum... Et ex passioníbus sanctorum. (fol. 2). Anno XLII." Odauiani 
augusti natus est ihs. xps. filius dei in hethleem... des. (incompleta; llega 
hasta las palabras del pontificado de Clemente IV:) Ac eum de expedí- 
tione negocii a die expeditionis éam cerUficauU. (fol. 46). De summis 
imperatoribus. Post natiuUatem domini nri. ihu. xpi. Octauianus augus- 
tus imperauit... des. qui infírmus de af frica recesserat in syciliam est de- 
functus. (conf. edic. Weiland, apud Pertz, Rer. derman. Script. XXII). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


g. IV. 14. 

Cód. en perg.; á dos cois.; ftn del sigl. XIII; 115 fols.; 182 x 130 mm. 
Magistri Roberti summa raoralis. 

I. (fol. 1). Incipit summa magistri Roberti. (de otra mano:) Liber 
de questionibus moralibus ut patet in principio. (No se puede leer el 
principio y está falta al fin). 

II. (fol. 102-115). (Peres Bayer dice:) Sub finem codicis est tractatu- 
lus alter incerto auctore post cuius exordium in primo capite agitar 
de de vestigiis Sanctae Trinitaiis: in secundo quid sit frui, quid uti: in 
tertio de affinitate: in quarto de nomine proprio et appellativo: in quinto 
de vocahulis: in sexto de nominibus aeterni, omnipotentis quae Deo con- 
veniunt; in reliquis autem capitibus de alus ita incohaerentibus ut 
ego quo pertineant prorsus ignorem praesertim cum tractatus mutilus 
omnino sit, et forsam maior ipsius pars e Códice avulsa. 

Iniciales y capitales en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares? 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


CÓDICES latinos: g. IV. 14. -g. iV. 15; -g. IV. 18.    29 i 


g, IV. 15. 


Cód. en perg.; sigl. XV; 112 fols.; 183 x 115 mm. 

M. T. Ciceronis de legibus libri III, acaderaicarum quaestionum 
liber, de somnio Scipionis liber, de partitione orationis ad filium liber* 

1 (fol. 1). M. T. Ciceronis de legibus liber primas incipit. Luciis 
quidem Ule et haec arpinatium quercus agnoscitur... (fol. XXlI). Li- 
ber II. (fol. 46). Liber III: des. Sicprofedo censeo et idipsum quid di- 
ci8 expedo. 2 (fol. 61). Achademia M. T. Ciceronis ubi disputant 
Cicero. Atticus. Varro. In cumano nuper cum esset mecum adicus nos' 
ter... des. incredibüi quadam fuit facúltate. 3 (fol. 74). M. T. Cicero- 
nis de somnio Scipionis liber incipit. Cum in Africam veniaaem... des. 
Ego somno solutus sum. 4 (fol. 81). M. T . Ciceronis de partitione ora- 
tionis ad ñlium liber incipit feliciter. Studeo mipater latine ex te atidi' 
re ea que... des. ex tuis munerihus praedarissimis nullum maius expedo. 
Deo gratias. 

En la margen inferior de la primera página tiene el escudo de armas de 
D. Pedro González de Mendoza, para quien fué copiado el códice. 
Iniciales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial. 


g. IV. 18. 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 129 fols.; 160 x 110 mm. 

Grrammatica hebraica. (Benedicti Arias Montani?) 
Encuademación en pergamino. 


292 REAL  BIBLIOTECA  DEL ESCORIAL 


g. IV. 20. 

Cód. en perg.; sigl. XIT-XV?; 91 fols.; 159 x 116 mm. 
M. T. Ciceronis rhetoricorum ad C. Herennium libri IV. 

(íol. 1). Liber I. Etsi famiUaribus negociis impediti... (fol. 12 v.). 
Líber II.   (fol. 36). Liber III.   (fol. 53). Liber IV. (falto al fin). 

Le faltan las iniciales, capitales y rúbricas. De otra mano tiene algunas 
añadidas. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 

g. IV. 21. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 190 fols.; 150 x 105 mm. 

Expositio literalis Epistolarum et Euangelioram dominicalium, a 
Dominica prima Aduentus, usque ad Epiphaniain ex Eminentissimo 
cardinali Caietano, aliisque Patribus, et doctoribus desumpta, opere 
et labore íratris Eugenii de Sancta Maria, ordinis Sancti Hieronymi 
Patria nri. 

Encuademación en pergamino. 

g. IV. 22. 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVI; 141 fol^.; 148 x 118 mm. 

Joannis Hovii annotationes in opera Horatii, Tibulli, CatuUi, Pro- 
pertii, Ciaudiani, Libanii et Ciceronis. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


CÓDICES latinos: g. IV. 20.-g. IV. 21.-g. IV. 22.-g. IV. 23.   293 


g. IV. 23. 

Cód. en perg,; sigl. XI; 91 fols.; 159 x 108 mm. 

A. Prudentii apotheosis, hamartigenia, contra Symmachum li- 
bri II; hymnus in festo inventionis Sanctae Crucis. 

I. 1 (fol. 1 V.). [Aurelii Prudentii apotheosis liber]. Contra heresim 
qui patrem passum affirmant. Pliirima sunt sed pática loqtiar ne dirá 
relatti... (incompleto; llega hasta el verso:). Qtwd quamtiis hebes intui- 
tus speculamine clauso. (fol. 2). [Contra unionitas, id est, Sabellianos 
haeretícos]. (falto al principio; empieza en el verso:). Latrantemque 
throno celi preponat anubem... des. Dispuite. Exurgens quo xps. prouocat 
ite. Finit liber unus apotheoseos. 2 (fol. 12 v.). Incipit amartigonia. 
Fratres ephebi fossor et pastor dúo... des. Glorificent. me pena leuis de- 
menter adurat. (fol. 45 v-). In capite huius libri ponendum est quod 
subsequitur. Liber apoteoses incipit. Est tria summa detis trinum spe- 
cimen uigor unus... Et patris et xpi. uirtutem in corpora transferí. Me- 
trum iambicum. In primo versu trimetram. In secundo dimetrum. 
Est uera secta te magister consulo... Zisaniorum semina. 3 (fol. .48). In- 
cipit contra orationem Simmachi liber primus. Contra Simmachum. 
Pref atio. Paulus xjreco dei. qui fera gentium... Arsurum mediis inferat 
ignibus. Finit prefatio. Incipit liber. Credebam uitiis egram gentüibus 
urbem... des. Ne tractum sine fine ferat fastidia carmen, (fol. 72 v.). Li- 
ber secundus contra Symmacum. Incipit prefatio. Symon quem uoci- 
tant petrum... Insistam fluitantibus. Explicit prefatio. Hacfenus et tiele- 
rum cunabtda prima deorum... des. (incompleto; llega hasta el verso:). 
His ni f altor ager uiciis corruptus et ante. (fol. 87, 88, 89 y 90 contie- 
nen lo que falta al principio de la apotheosis que es desde el verso: 
Humentiqne acie potuit nebulosus adire hasta el verso: Qneue superstitio 
tam sórdida, que caniformem). (coní. edic. Dressel). 


294 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

II. (f ol. 46 V.). [Hymnus in festo inventionis Sanctae Orucis]. Nunc 
crucis alme cantet gaudia... perpetua in sécula sil sempiterna, (tiene notas 
musicales), (f ol. 47). ínter passum et expertum interest quod patimur 
uoluntate. experimur necessitate... Et sic satur lacrimans. clasique immittit 
hábenas. 

Tiene correcciones de mano antigua. 

Las iniciales y capitales están añadidas de otra mano; epígrafes en letras 
mayúsculas. 

Encuademación en pergamino. 


g. IV. 25. 

Cód. en papel; año 1534; 166 fols.; 145 x 113 mm. 

S. Augustini regula; monachi hieronymiani compilatio vitae 
D. N. Jesucristi ex quattuor evangeliis. 

I. (fol. 2). Incipit regula bti. augustini epi. Ante omnia fratres cha- 
rissimi diligatur deus... et in temptationem non inducatur. Amen. Expli- 
cit regula bti. augustini epi. 

II. (fol. 9 V.). Prologus compilatoria in opus sequens. Eednc me ad 
memoriam. Isaie XLIII.^ Promitto tihi (inquit deuotissimus Ubertinus) 
per verissimam lucem fidei xptiane... (fol. 13 v). De laude euangelii 
et utilitate meditationis sequentium secundum aliquos doctores, 
(fol. I). Oratio in vitam Jhu. xpi. dni. nri. (fol. I v.). In nomine om- 
nipotentis dei patris et filii et spiritus sancti. sequitur vita ihu. xpi. 
filii dei viui domini ac salvatoris nostri ex textu sacrosancti euange- 
lii íeliciter compilata. In principio erat verhum: et verbum erat apud 
deum... (Al fin tiene:) Fuit consummata hec presens compilatio in cenobio 
bti, hieronymi de valle bethleem alias de mirto a quodam religioso eiusdem 
domus professo. quarto kalendas octobris anno dominice incarnationis 
Millesimo quingentésimo tricésimo quarto. ad laudom et gloriam et hono- 
rem sancttssime trinitatis ect. 


CÓDICES latinos: g. IV. 25. - g. IV. 26. - g. IV. 2S.    295 


Contiene también el códice un compendio en catalán. 
En la primera página tiene: Ums ejxM est frairis Antonii Johannis. — E» de san 
lorencio el real. — de los entregados. 
Encuademación en pergamino. 


g. IV. 26. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 82 fols.; 150 x 210 mm. 

Ludovici de Lenios annotationes in libros posteriorum analytico- 
rum Aristotelis. 

(íol. 1). In posteriorum Analyticorum Aristotelis libros dúos ab 
eruditissimo viro Ludovico Lemosio annotationes. Absoluta traclatione 
de Categoriis, peri Ermenias, de Syllogismo in superioribus libris, aggre- 
dittir iam... (incompleto; llega hasta el cap. XXIII). 

Tiene algunas lagunas. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación en pergamino. 

g. IV. 28. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 212 fols.; 158 x 110 mm. 
Bmmanuelis Alvarez, S. J. de institutione grammatica. 

(fol. 1). Emanuelis Aluari e Societate Jesu de institutione gram- 
matica liber I. (fol. 88) . De octo partium orationis constructione 
liber 2. 

Es una copia y tal vez adición á otro códice que el copista llama el chico. 
Encuademación en pergamino. 


296 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

g. IV. 29. 

Cód. en perg,; princ. del sigl. XIV; 449 fols.; 165 x 115 mra. 
Breviarium ad usum Ordinis S. Benedicti. 

(fol. 2). Proprium de tempore. (fol. 161). Oalendarium. (fol. 167). 
Orationes ad Missam. (fol. 179). Psalterium per hebdomadam dis- 
positum. (fol. 233). Incipiunt hymni de toto circulo anni. (íol. 
260 V.). Commune Sanctorum.   (fol. 280). Proprium Sanctorum. 

Tiene adiciones de otras manos. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

g. IV. 30. 

Cód. en perg.; sigl. XIII; 23 fols.; 166 x 110 mm. 

Hildeberti Cenomanensis episcopi versus de mysterio Missae; 
Marbodi Redonensis episcopi carmen; De nominibus Dei, 

I. 1 (fol. 1). [Hildeberti Cenomanensis episcopi versus de mysterio 
Missae]. Scríbere proposin quid mística sacra priorum... des. Fü cibus 
iste caro pañis . immago manet. (en el cód.:) Versus magistri marbosi 
expliciunt. {M. CLXXI, 1177). 2 (fol. 12 v.). [Hildeberti Cenoma- 
nensis epi. carmen]. [A]de peccatum que conueniens ábolerel... Ángelus 
exultat. homo gaudet tártara merent. (ibid., 1406). 3 (fol. 12 v.)- [Mar- 
bodi Redonensis episcopi carmen]. [Lligna uoluntas. planta iierat apta 
heatis... Exclamant ueua qui qui nctscuntur ab eua. (ibid., 1668). (fol. 13). 
[ ] natale sacro sacre soUennia misse... Pañis quem gustas, non atterit. 
ulla uetustas. Hic liber est scriptus. qui scripsit sit benedictus. (fol. 
13 V.). [Alii versus quidam incerti]. In presente scabo non presentí bene 
scabi.,. 


CÓDICES latinos: g. IV. 29. - g. IV. 30. - g. IV. 31.    297 

II.  (f ol. 15). [De ñóminibus Deil. Nomina siue uocábtda itnposita sunt 
rehus id est creaturis... des. tiel frenum non est equua. 

Al fol. 14 V. tiene: [N]o8 don pedro por la gracia de dios Obispo de Sígnenla. 
Le faltan las iniciales y capitales; algunas están posteriormente añadidas. 
Procede do la Biblioteca del Conde-Duque do Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


g. IV. 31. 

Cód. en perg. y papel; fin del sigl. XIV; 102 fols.; 145 x 100 mm. 

Petri de Alliaco tractatus de anima; Fr. Joannis Henrícl, O. P. 
termini theologales; Joannis Garisdale de terminis nataralibus. 

I. (fol. 1). Incipit breuis tractatus de anima editus a venerabili 
philosopho magistro petro de alliaco. Incipit prologas. Veterum tradit 
anctoritas diuinum fuisse illud appollinis oraculum... deB. si que bona 
sint deo gratias referri postido mihique daré veniam de erratis. Finito li- 
bro sit gloria xoo. Explicit breáis tractatus de anima editus ect. 
(ooní. edic. Parisiis 1505). 

II. (fol. 66 V.). Incipiunt termini Theologales magistri Johannis 
enrici ordinis predicatorum. Cum dificultas tierbalis multum impediat 
animum... des. he monachus primo summarum q. 38."' Expliciunt termi- 
mi theologales oct. 

III. (fol. 86). [Joannis Garisdale de terminis naturalibus?]. Natura 
est principium motus et qnietis eiiis.,. dos. est plana. nuUatenus vergens 
ad asperitatem. deo gratias. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivaros. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


298 


REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


g. IV. 33. 


Cód. en papel; sigl. XVII; 231 fols.; 148 X 106 mm. 

Isaaci Causaboni corona regia id est panegirici cuiusdam vera 
aurei quem Jacobo 1.® Magnae Britaniae ect. regi fidei defensori de- 
linearat fragmenta ab Euphormione inter schedas... inventa coUecta 
et in lucem edita. Anno M. DO. XV. Pro officina Regia 10 Billo: Lon- 
dini (es una copia de esta primera edición. Contiene además el códice una 
traducción castellana). 

Encuademación en pergamino. 


g. IV. 34. 


Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 70 fols.; 145 x 102 mm. 

I.  (fol 1). [Annotationes praecipue Arithmeticae et Geometriae], 
II.  (íol. 45). De modo iudicandi aegroti morbum magistro Barrien- 
to autore. 

Encuademación en pergamino. 


g. IV. 36. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 257 fols.; 132 x 97 mm. 

Breviarium secundum consuetudinem Curiae Romanae. 

Falto al principio y al fin. 

Contiene el Canon de la Misa. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares, 

E!ncuadernación de pergamino. 


CÓDICES latinos: g. IV. 33.-g. IV. 34.-g. IV. 36.-g. IV. 37.   299 

g. IV. 37. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 111 fols.; 127 x 92 mm. 

Institutíones Ordinis Oisterciensis; S. Benedlcti Abbatis regula. 

1 (fol. 1). Incipit prologas in cartam karitatis. Antequam ahbacie 
cistercienses florere inciperent. Dompnus Stephanus ahbas et fratres sui 
ordinauerunt... De carta caritatis. Quia unius ueri regis et domini et ma- 
gistri nos omnes... (fol. 5). Alius prologas in subsequenti opere, üt 
de facili quod querit lector inueniat diligenter attendat suhsecuencium 
institiicionum distincciones XV.^'^ esse... (fol. 6). Incipit prima dis- 
tinctio... In ciuitatibiis castelHs. uillis. nulla nra. construenda sunt ceno- 
bia... (la distinctio XFdes.:) illi penam peragere denunciet a cajo difini- 
tam. 2(fol. 68). [Statuta Ordinis Oisterciensis]. De commendatione 
ordinis cister. capitulum primam. Clémens epus. seruus seruorum dei 
adperpetuam rei memoriam, Paruus fons qui creuit in fliiuium... (incom- 
pletos; llegan hasta las palabras:) impedimentum aliquodper quod elec- 
torum impediat Ubertatem. Electam quoque. (fol. 76). [Regula S. Be- 
nedicti]. (falta el principio), ammoneat uox dicens. Hodie si uocem eiua 
audieritis... des. doctrine uirtutumque culmina deo protegente peruenies. 

Al fin tiene: Explicit liber beate marie ::::: — Iste liber pertinet :::::: motiacorwn 
qui quondam ::::: XVIII ss. parisienses primum emit. 

A las Institutíones faltan las iniciales y capitales; la Regla de San Benito las 
tiene en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Loa folios 61-67 y 72-75 están en blanco, 


I 


300 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

g. IV. 38. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 214 fols.; 143 x 100 mm. 
Commentaria in cap. 1 et 2 Apocalypsis S. Joannis. 

(fol. 1). Prologomena in Apocalypsim Beati Joannis evangelistae. 
Proemium. Antequam ad expUcationem huius prophetiae accedamus... 
(fol. 9). Commentarii in cap. 1.™ Apocalypsis. Hoc caput in 3 partes 
distrihuitur... quod argumentum fuse prosequitur Dus. Gregorius Ub. 1. 
epistolarum indictione nona cap. 24. et haec de commentariis in primum 
caput Apocalypsis S. Joannis evangelistae in privilegio Divae Caterinae. 
anno 1621. Granatae in imperiali granatensi achademia. (fol. 107). 
Commentaria in caput 2.^ apocalypsis S.*^ Joannis evangelistae. Jam 
diximus cap. 1... 

Ql Encuademación en pergamino. 

g. IV. 39. 

Cód. en papel; fln del sigl. XVI; 90 fols.; 148 x 95 mm. 

Benedicti Arias Montani tractatus de figuris rhetoricis; ars 
ethruscorum linguae. 

1 (fol. 1). Tabula nominum exomationum siue fignrarum Rectori- 
carum [ordine alphabetico]. (fol. 5). [Benedicti Arias Montani]. 
Tractatus de figuris Rectoricis cum exemplis ex sacra scriptura peti- 
tis. Figura est quaedam orationis elocutio... 2 (fol. 80). Ars Ethrúsco- 
rum linguae a D. Benedicto Arias Montano composita. Quoniam nos- 
trum est institutum non longam rerum gramniaticarum disputationem 
auscipere... 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


CÓDICES latinos: g. IV. 38.-g. IV. 39.-g. IV. 40.-h. 1. 4.    301 

g. IV. 40. 

C6d. en perg.; sigl. XV; 492 fols.; 100 x 65 mm. 

Breviarium Ordinis S. Hieronymi. 

(íol. 1). Calendarium. (fol. 8 v.)- Psalterium per hebdomadam 
dispositum. (fol. 70). Hymni de tempere et de Sanctis. (íol. 82). 
Incipiunt regale generales. (fol. 89). Proprium de tempore. (fol. 
269). Incipit officium sanctorale per totum circulum anni. (fol. 451). 
Commune Sanctorura. (fol. 470). Officium B. Mariae virginis. (fol. 
476). Officium defunctorum. (fol. 479 vO- Ordo ad benedicendum 
mensam. (fol. 480 v.). Officium infirmorum. (fol. 492 v.). Nos fra- 
ter Desiderius de mediolano ordinis monachorum scti. hiero. ^ om- 
nium monasteriorum eiusdem ordinis in partibus yspanie genera- 
lis nuncupatus... Conceclimus beniuola tiolnntate presens hreniarinm... 
Datis in prefato monasterio secunda die mensis nouembris. Anno 
dni.1495. 

Tiene muchas páginas orladas; iniciales y capitales de adorno en colores. 
Procedo de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Pasta labrada y con estampaciones en oro; en el centro de las tapas tiene 
el escudo de la Orden de San Jerónimo. 

h. I. 4. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 160 fols.; 410 x 265 mm. 

Imagines priscorum Romanorum Regum et Imperatorum atque 
Aagustarum; quibus adjiciuntur nonnullae Romanorum Pontificum, 


302 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESfcORIÁL 

atque externarum gentinm: item Poetarum atque Heronm appositis 
narratiunculis quibus eorum vitae praecipuaque gesta, aetas praete- 
rea qua floruerunt brevissime indicandur. 

Contiene las imágenes de Romulus et Remus, Numma Pompilius, 
TuUius Hostilius, Tarquinus Superbus, C. Julius Cesar, Octavianus, 
Tiberius, Oajus Calligula, Claudias, Ñero, Sergius Calba, Otho, Vi- 
tellus, Vespasianus, Titus, Domicianus, Nerva, Trajanus, Hadrianus, 
Antoninus Pius, M. Antonias, Commodus, Helius Pertianas, Julia- 
nus, Severus, Macrinus, Marcus Aurelius, Alexander, Maximinus 
Augustas, Grordianus, Philippus, Decius, Justinianus, Valerianas, 
Olaudius II, Aurelianus, Tacitus, Probus, Dioclecianus, Constanti 
ñus, Maxencius, Theodosius, Arcadius, Leo primus, Florianus, Anas 
tasius, Antiochus, Philippus rex Macedonum, Alexander, Anibal 
Scipio Africanus, Pompejus, Fabius Maximus, M. Pompilius, Mete 
Uus, Sylla, Hercules, Ptholomeus, Neptunnus, Arion, Pisistratus 
M. Antonius, M. Agrippa, Dionisius Siracusanus, Septimius Severus 
Gralienus, Q. F. Metellus, Lentulus, Hercules argius, Cornelius, De 
mostenes, M. T. Cicero, Cato, Propertius, Tullius, Virgilius, F. Pe- 
trarcha, J. Bocaccius, Diana, Helena, Panthasilea, Camilla, Porcia, 
Lucrecia, Pasiphe, Julia Pia, Sabina Augusta, Cornelia, Julia Messa- 
lina, Agrippina, Marcia Augusta, Sabina, Faustina, Faustina filia, 
Cleopatra, Lucilla Augusta, Antonia Augusta, Fortuna Salvatix, Ce- 
res dea messium, Clio musa, Pietas, regina Saba, Plautilla Augusta, 
Sicilia filia Joannis Francisci primi marchionis Mantue, Maria Caroli 
filia ducis Burgundie Austrie, Hispan, Augustina, F. Camillus, Fa- 
britius, L. Papirius, sanctus Bernardinus, Nicolaus V papa, Calistus II 
papa, Pius II papa, Paulus II papa, Sixtus IV papa, Alexander VI 
papa, Minotaurus, Rex Alfonsus I Aragonum, Rex Ferdinandus I, 
Rex Alfonsus II, Rex Fridericus, Philippus Maria dux Mediolani, 
Nicolaus Picininus, Franciscus Isforcia, Mathias rex Ungariae. Maxi- 
mianus, dux Joannes, Maumethus Ottumanus, Leonellus, Ludovicus 
Gonzaga, Malatesta Novellus Cisene dominus^ MamertinOj Riclod, 


CÓDICES latinos: h. I. 4. - h. II. 1. 303 


Licinius imp., Phus. Juven, Qeta Cesar, Boniven, Drusias, Germáni- 
cas, Ladovicus dux Mediolani. 

Tiene al principio el escudo de armas de la familia Lanuza, y al fin el ex 
libria de Felipe 11. 

Encuademación labrada con estampaciones en oro, corte dorado. 
Sign. ant.: 1. 1. 4. 


h. II. 1. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIII-XIV; 221 fols.; 322 x 225 mm. 

Henrici de Gandavo quaestiones in libros metaphysicorum, in li- 
brum de causis, in libros ethicorum, in librum de cáelo et mundo, in 
lib. meteorum Aristotelis; Pr. Aegidii Romani a. de Columna, 
O. S. A., quaestiones in capitulo generali Paduae disputatae, tracta- 
tuB de unitate intellectus, de esse et essentia; Fr. Joannia Fabri, 
O. M., de gradibus formarum; S. Thomae Aquinatls de motu cordis, 
de principiis naturae, de mixtione elementorum, de occultis operatio- 
nibus naturae, de ente et essentia, de etemitate mundi, de sensu et 
sensato, de somno et vigilia, de memoria et reminiscentia; Alphara- 
dll tractatus de intellectu. 

I. 1 (fol. 1). [Henrici de G-andavo commentaria in libros metaphy- 
sicae Aristotelis]. Circa istam scientiam methaphisicam multa posstint 
queri.,. (fol. 6 v.). Liber II. Nunc queritur circa nouam tnethaphisi' 
cani... (fol. 11). Liber III. Deinde queritur circa tercium methaphisice.., 
(fol. 16). Liber IV. ütrum dicitur aut per se aut per accidens... (fol. 
24 T.). Liber V. Inicium dicitur illud ex quo priua tnonetur aliquid... 
(fol. 68). Liber VI. Queritur hic primo sttpra sextum metluxphisice... 
2 (fol. 74). [Henrici de Q-andavo?] Questiones libri de causis. Hic que- 
ritur primo circa hunc librum siue tractatum pritnum utrum de causis sU 
scientia separata... des. non autem dicitur anima fixa excludendo influen- 


304 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

tiam a causa prima, 3 (fol. 90). [Henrici de G-andavo? quaestiones in 
libros] ethicorum... Retho/'^"^ Aristotelis collecte de prima parte se- 
cunde partís summe fratris Thome de Aquino. Adprimum sicprocedi- 
tur utrum quod homini non conueniat agere propter finem... des. sed uir- 
tutes anime non producunt actus ex neccesitate unde non est simul raiio. 
4 (fol. 106). [Henrici de G-andavo? expositío in librum de Coelo et mun- 
do Aristotelis]. Sicut dicit philosophus X.° ethicorum perfecte inest ars... 
des. (incompleto; llega hasta las palabras de la cuestión 66:) tamen non 
potest per accidens aliquem effectum igneum mouere ut. 5 (fol. 130). 
[Henrici de Gandavo? expositio in lib. meteorum Aristotelis]. Depri- 
mís quidem igitur causis. Iste líber est dé impressionihus metheorologicis... 
I. 1 (fol. 177). De questionibus quas disputauit frater Egidius [Ro- 
manus O. S. A.] in Capitulo generali padue. Primo de Mis que circa 
creatorem considerantur querehantur V questiones. prima fuit utrum 
y mago dei sit in homine... des. áliter esset si non respiciet uoluntatem. 
2 (fol. 179 V.). [Tractatus] de unitate intellectus contra [Averroistas] 
scriptus [perfratrem] Egidium [Romanum]. Quia nonnuUi dubitant 
quomodo intellectus... des. dicitur esse non comunicari corpori. Ex hoc 
autem patet soluiio ad obiecta. 

III. (fol. 182 V.). [De g]radibus [formarumj notata [per íratrem] 
johannem fa[brum?] de ordine [min]orum. Beus sicut dicit ecclesias- 
tes X fecií hominem rectum rectitudine. scilicet. cognitionis... des. non 
unitate formali sed dicta quadruplici unitate máxime autem propter uni- 
tatem suppositi. 

IV. 1 (fol. 194). Incipit tractatus fratris thome de Aquino de motu 
cordis ad magistrum phylippum. IQluoniam omne quod mouetur necces- 
se est habere motorem... des. ex quibus concalescit et infrigidatur et hec 
de motu cordis ad presens dicta sufficiant. 2 (fol. 194 v.). Tractatus 
fratris thome de principiis nature. quod quoddam potest esse licet non 
sit... des. substaniie sunt principia omnium aliorum. 3 (fol. 195 v.). 
ítem tractatus eiusdem de mixtione elementorum ad magistrum phy- 
lippum de castro celi. Dubium apud mullos esse solet quomodo elemen- 
ta... des. Sáluatur enim virtus eorum.   4 (fol. 196). ítem tractatus 


CÓDICES latinos: h. II. 1. 305 


eiusdem de ocultis operationibus nature. [Qluoniam in quibusdam na- 
turalibus QorpoHhus... des. eí de operationibus oculHa dicta adpreaens auf- 
ficiant. 

V. (fol. 19G V.)- Tractatus alpharadii de intellectu. [N\omen inte- 
llectns multis modis dicitur... des. hoc quod diximus eat preter intentionem 
nostram. 

VI. (fol. 197 V.). Alius tractatus de intellectu. [A]rÍ8totelis intellec' 
tum tribtis modis distinguit... des. nec acquirimtis sic sicut eral in nobia. 

VII. (fol. 198 V.). Questio de esse et essentia secundum egidium 
[Romanum]. Queritur utrum in omni creatura esse differat realiter ab 
essentia... des. ipsum essentie superadditnr. Egydius de heremitarum. 

VIII. 1 (fol. 199 V.). Tractatus thome de ente et essentia. Quia 
párulis erat (error) in principio... des. pro^úer suam simplicitatcm in quo 
sit finis et consumatio sermonis. Benedictus dominus amen. Explicit liber 
do ente a íratre thoma. 2 (fol. 202). Qaestio de etemitate mundi. 
[Q]ueritur utrum mundus potuit esse ab eterno... des. Et imposibile quod 
eam permutat desineret esse. 3 (fol. 202 v.). [S. Thomae Aquinatis de 
sensu et sensato]. Sicut dicit philosophus in 2.° de anima separabiles sunt 
res... des. precognicio futurorum. Explicit sententia fratris thome de 
sensu et sensato amen. 4 (fol. 206). [S. Thomae Aquinatis de somno 
et vigilia]. De sopno autem et uigilia. Circa istum libnim et primo circa 
executionem... des. non oportet quod dictum est eis in materia. Explicit 
de sopno et uigilia. 5 (fol. 217). [S. Thomae Aquinatis de memoria 
et reminiscentia] . Sicut dicit philosophus in YIT dehisioriis animaliutn... 
des. et quomodo fíat et propter quam causam. Explicit. 

Le faltan las iniciales y capitales y rúbricas. 
Perteneció á D. Diego Hurtado do Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corto dorado. 
Siffn. ant: H. K. 11.— 11. E. 25. 


ao 


306 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


h. II. 2. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 118 fols.; 323 x 220 ram. 

Eutropii historia cum additionibus Pauli Diaconi. 

Eatropius. historiarum. in hoc códice continetur. cum addictioni- 
bu8 Pauli diaconi. (fol. 1). Tabula huius libri in qua primo per or- 
dinem reperiuntur Reges et precipuo romanorum: deinde cónsules, 
imperatoresque demum nominati usque ad Theodosium. Insuper Re- 
ges iudee et pontífices et que circa eos narrantur et hierusalem, neo- 
non christi natiuitas: et qui sancti et quando claruerint: et hereses 
alique quando orte sint: et aliqui apostolici: ultimo per ordinem 
alphabeti contenta partialia cum nominibus aduersariorum urbis seu 
predictorum regum et imperatorum uel consulum. (fol. 10). Incipit 
Entropius historiographus efc post eum Paulus Diaconus de istoriis 
italicae provinciae ac romanorum. Primus in italia (ut quibusdam pla- 
cel) regnauit Janus... (fol. 15 v.). Liber II. (fol. 23). Liber III. 
(fol. 29 V.). Liber IV. (fol. 37). Liber V. (fol. 40 v.). Liber VI. (fol. 
47 V.). Liber YII. (fol. 55 v.). Liber VIIL (fol. 61). Liber IX. (fol. 
68). Liber X: des. que nunc non tam pretermUtimus quam ad maiorem 
scribendi diligentiam reseruamus. Hucusque historiam Eutropius com- 
posuit: cui tamen aliqua Paulus Diaconus addidit iubente domina 
Adilperga christianissima Beneuenti ductrice coniuge domini Archi 
sapientissimi principis: et ideo que sequuntur idem Paulus ex diuer- 
sis auctoritatibus proprio stilo connexuit. (fol. 73 v.). Liber XI. 
Anno ab urbe condita millesimo centesimo nonodecimo Valentinianus tri- 
cesimm octauus... (fol. 77 v.). Liber XII. (fol. 80). Liber XIII. (fol. 
83). Liber XIV. (fol. 87). Liber XV. (fol. 92). Liber XVL (fol. 98). 
Líber XVII. (fol. 103 v-). Liber XVIII: des. et eius in loco Anastasius 
presbiter ordinatus est. Finís. 


CÓDICES latinos: h. II. 2. -h. II. 3. 307 

Al fln tiene: lacóbus Laurentianus scripsit. 

Los títulos en letras mayúsculas en oro y azul, alternando; el primor título 
dentro de un círculo de oro y colores. Primera inicial miniada, las demás y 
las capitales de adorno en oro y coloros; epígrafes on rojo. 

La página 10 está ospU'ndidamento orlada en oro y colores, y en la parte 
inferior tiono el escudo do Fernando, Roy do Aragón y do Ñapóles. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: U. B. 16.-IL H. 4. 


h. n. 3. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 279 fols.; 305 x 205 mm. 

Fr. Gregorii de Alexandria, O. S. A., sermones de tempore et de 
Sanctis et alia multa. 

1 (fol. 1). Incipiunt contemplationes duodecim de vita eterna. Qiiia 
contemplatio celestium gaucUorum et eterna retrihutio honorum... des.ciiius 
regnum et im^erium sine fine permanet. Amen. 2 (fol. 7 v.). Domini- 
ca 4.* post epiphaniam. Simile est regnum celornm hcmini qui semina- 
uit... In quo quidem evangelio duodecim processus tanguntur... 3 (fol. 
8 V.). Dominica in septuagesimam de evangelio. Simile est regnum ce- 
lorum homini patrifamilias... In quo quidem evangelio duodecim misteria 
tanguntur... 4 (fol. 15). Dominica in quinquagesima. Cecus quídam 
sedébat secus viam... Triplex cecitas in sacra scriptura reperitur... 5 (fol. 
31 V.). Sermo de fide. Hec victoria que vincit mundum fides est. Tria 
enim de fide declarare uolo... 6 (fol. 33 v.). Predicatio facta per fra- 
trem gregorium de alexandria coram iustissimo legato quando iudeus 
fuit baptizatus 1428. 11 aprilis bonouie. Gauisi sunt discipuU... Beatus 
jater noster augustinus li. soli.'>*'**^ ad nostrum propositum sic inquid.^ 
7 (fol. 37 V.). Predicatio pro euangelistis. Splendor ignis et de igne..^ 
Septem namque sunt splendores diuini... 8 (fol. 46). Predicatio de de- 
cem preceptis. Irritum fecistis ect. Aliqua panibula mdenda sunt, Pri- 


30S REAL • BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

mum quod his precepta dei... 9 (fol. 57 v.)- Predicatio de expositione 
pater noster. Sciendum est quod sicut scribitur luce XI. discipuU xpi. vi- 
dentes eum orare... 10 (fol. 68 v.)- [Praedicatio] in sancto Matheo. Yi- 
dit deus hominem sedentem in theolonio ect. TJt dicit venerabilis symon de 
cassia in omni loco oculi domini... 11 (fol. 70). Contra mulieres pre- 
dicatio. Mulier amicta hroda... In quihus quidem uerhis quatuor vitupe- 
ria... 12 (ful. 76). In die veneris. Quid hic statis tota die otiosi. M.^ 20. 
Non enim me hodierna die iudicaui aliquid scire... 13 (fol. 91). In 
festo bti. laurentii. G-ratias tihi ago dne. ihu. xpe.... Hec uerha hti. lau- 
rentii... 14 (fol. 94 v.). De cogitatione. Predicatio pulchra et utilis. 
üt quid cogitatis mala in cordibus vestris. Quoniam cogitationes semper 
torquent cor cogitantis... 15 (fol. 100 v.). Gloria hec est ómnibus sanctis 
eius. psalmus 149. Multas predicationes vobis feci in qíiibus ego ostendi 
detestationem vitiorum... 16 (fol. 102 v.). Sequitur sermo in natiuitate 
domini. Multipharie muUisque modis ect. üsque sécula scribitur... 17 (fol. 
104 V.). Sermo natiuitatis domini. Verbum caro factum est... Carissimi 
fratres si premissorum uerborum... 18 (fol. 106 v.). In festo bti. An- 
thonii abbatis. Vocatus est xpus. ad nuptias Jo. 2. Ad uerbum istud tam- 
quam ad quoddam fontalicum... 19 (fol. 114 v.). Dubia deuotissima 
circa contemplationem virginis glorióse. An virgo maria habuerit om~ 
nia dona gratis data... 20 (fol. 123). Sequitur predicatio f acta Ja- 
nue 1432 die 2Í.* septembris in festo bti. Mathei. Efferebatur filius úni- 
cas matris sue luc. VII. Sicut dicit gregorius nazianzenus Optimus ordo 
est... 21 (fol. 129). De perfectione vite spiritualis in similitudinem 
seraphin. Volauit ad me unus de seraphin ys. 6. Quelibet anima feruida 
est ad modum seraphin... 22 (fol. 131). De sancto Johanne euangelis- 
ta. Aquila grandis magnarum alarum ese.^ 14. Johannes in descriptione 
quatuor evangeliorum secundum doctores exprimitur in facie aquile... 

23 (fol. 138 V.). Pro bto. Stephano. Stephanus autem plenus gratia ect. 
act. 6. üt patet 4 ethicorum multi interdum creduntur esse fortes... 

24 (fol. 147 V.). Tractatus de mistica theologia. De mistica materia trac- 
taturus qua nulla materia sublimior nulla diuinior est. . . 25 (fol. 150 v.). 
Dominica Misereor super turbam ect. Tres sunt cibi. scilicet, modestia 


CÓDICES latinos: h. II. 3. 309 


iustitia pietas, . . 26 (fol. 152). De trinitate. Gratia dni, nri. ihu. xpi. ed. 
ad cor. 13. Qucrit sandtis thomas prima 2." q. 109... 27 (fol. 174). Se- 
quitur alius sermo. AsstinujsU jhesus petrum et joannem fratrem eiua 
ed. M.^ 14. Peregrinatio quedam cum dno. ihu. his uerbis describitur... 
28 (fol. 177 V.). De contritione. Pater peccaui in celum... Scrihitur de pe- 
nilentia di. i. c. medicina Omnis enim qui iam sue uoluntatis... 29 (fol. 
179). Facite homines discumhere. Verba sunt saltmtoris nostri qiie debemus 
diligcnter audire... 30 (fol. 182). Me oportet operari opera eius qui misit 
me doñee dies est. Jo. 9. Verba sunt saluatoris verbi dei i)atris... 31 (fol. 
185). Nonne duodecim hore sunt diei. Jo. 11. Verba sunt saluatoris que 
quattior possunt exponi... 32 (fol. 187 v.). Ego sum lux mundi... Lux 
mundi est xpus... 33 (fol. 19G v.). Cum uenerit filius in maiestate sua 
ect. In serie presentís euangelii agitur de indicio generali... 34 (fol. 203). 
Predicatio de penitentia seu de tilio prodigo. Pater peccaui in celum et 
coram te ect. Ilodie intendo tradare aliqua pulcra et utilia de penitentia... 
35 (fol. 211 V.). De nomine ihesu. Quid dicemus de nomine quod est su- 
per omne ñamen... 36 (fol. 215 v.). Feria 4 cinerum. Cum ieuinatis no- 
lite fieri sicut ypocrite tristes, M.* 6. Memini senecam ad lucillum dixisse 
epistola 72... 37 (fol. 220). Sermo de conscientia. Domine puer nteus 
iacet in domo paraliíicus... Ista enim dormís est conscientia in qua flagella' 
tur peccator... 38 (fol. 226 v.). Sermo de oratione. Cum oraueris intra 
in cubiculum tuum... Circa hanc materiam orationis 10 sunt videnda... 
39 (fol. 231 V.)- De angelis. Circa materiam angelorum sunt multa vi- 
denda... 40 (fol. 251). In die omnium sanctorum. Vidi alterum ange- 
lum ect. In epistola hodierna tria misteria notantur... 41 (fol. 253 v.). 
De 4.*' ieuinio. Quia vero benedidus ihesiis legittir ieuinase 40.^ diebua... 
42 (fol. 255 V.). In sponsalia ambrosii inviciati colla.* Optarem hodierna 
die colendissimi patres cum suasum sit animo... 43 (fol. 256 v.). In vi- 
sitatione illustrissimi marchionis Mantue alex.® M. G. alexandrini 
collacio. Mi satis animo persuasum est cdeberrime princeps ea te huma- 
nitate... 44 (fol. 257 v.). De corporo xpi. Homo quidam fecit cenam 
magnam. luc. pro spiritus sandi gratia imjjetranda... 45 (fol. 2(58). De 
Lázaro. Venit itaque ihesu^ et inusnit eum quatuor dies... Notandum est 


310 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

quod 12."***^ sunt dies mortis... 46 (f ol. 269). Alius sermo. Erat quídam 
kinguens lasarus... Dúos lasaros legimus in scriptura... 47 (fol. 271 v.). 
Predicatio ad reddendos cantos sernos dei ne de bonis operibus exto- 
llantur. Beus dissipat cogitationes eorum... Beatus gregorius 9 li.° morum 
sic inquit... 

Nota: Contiene además el códice muchas notas de materias predicables, de 
las que tiene índice añadido de otra mano en las primeras hojas de guarda. 
Yo solamente he registrado los sermones completos. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: III. M. 5.-II. E. 13. 


h. II. 4. 

Cód. en papel; sigl. XV; 161 fols.; 295 x 210 mm. 

Guillelmi Praepositi de pace et treuga. 

(fol. 1 V.). Index quaestionum. (fol. I). In nomine creatoris patris 
et filii et spiritus sancti et dni. nri. ihu. xpi, tilii dei benedicti et vir- 
ginis glorióse et omnium sanctorum amen. Venerabilibus ac magne 
circunspectionis et scientie viris dominis consiliariis et probis homi- 
nibus Ínclito ac magnifico bonitatis ciuitatis barchinone. Et Gaufrido 
de ortigiis domini regia Oancellariam regenti suo carissimo socio et 
amico G-uilermus de pabordre juris poritus loci de arennio Comitatus 
ripacurcie oriundus Íncola ville Tremp. terre pallarensis. Quia tracta- 
turus sum de pace. Fax dei que exuperat... 

Está escrito de varias manos; tiene muchas notas marginales. 
Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación do la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: VII. II. 17.-III. M. 9. 


CÓDICES latinos: h. II. 4. - h. II. 5. 311 


h. II. 5. 

Cód. on papel; á dos cois.; sigl. XV; 152 fols.; 295 x 220 mm. 

S. Bernardi Claraevallensis epístola ad Raymundum de cura rei 
familiaris; expositio ejusdem epistolae; M. T. Ciceronis tusculana- 
ram quaestionam libri V, oratio pro Sexto Roscio. 

I. 1 (fol. 2). Gratioso et íelici militi dno. Raymundo dno. castri sci. 
ambrosii Bernardus in senium deductus salutem. Doceri cupis a nobis 
de cura et modo rei familiaris... des. ad quem eam perducat merita sue 
dampnahilis senedutis. Amen. 2 (fol. 3 v.)- [Expositio epistolae ad 
Raymundum]. Epístola, licet ruhrice decretalitim et legum sint auctenti' 
ce... des. et de gaudiis celestibus ad quaní gloriam nos perducat qui sine 
fine viuit et regnat regi autem seculorum immortali et inuisibili ipsi soli 
deo honor et gloria in sécula seculorum. Amen. Petrus mironi est dictus 
qui scripsit sit benedictus. Amen. (fol. 53). Iste sunt rubrico conten- 
te in isto volumine. 

TI. 1 (fol. 75). M. T. Ciceronis tusculanarum quaestionum liber I. 
Cum defenaionum laborihus senatoriisque muneribus... (fol. 87 v.)- Lí- 
ber II. (fol. 96 V.). Líber III. (fol. 108). Líber IV. (fol. 120). Li- 
ber V: des. alia nulla potuit inuenire leuatio. M. T. Ciceronis tuscula- 
narum disputationum liber quintus et ultimus explicit. 2 (fol. 137). 
[M. T. Ciceronis] oratio pro Sexto Roscio. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: VU. H. 10. 


312 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


h. II. 6. 

Cód. en papel; año 1510-11; 214 fols.; 300 x 220 mm. 

Jasonis de Mayno commentaria in rubricas ff. soluto matrimo- 
nio, íf. de acquirenda haereditate. 

(fol. 1). Magnifici et excellentissimi v. i. doctoris Dni. Jasonis de 
Mayno in hac ticinensi gymnasio pridie nonas Nouembris Anno 1510. 
Prefatio ad scholares. Musonius grecus illius temporis... (fol. 1). [Com- 
mentaria in Rubricam ff. Soluto matrimonio], (fol. 81). [Commenta- 
ria in] Rubricam ff. de acquirenda haereditate. 

Al principio tiene: Per me Bernardum Rouira scripia Papie sub dno. Jasone de 
Mayno anno 1510 et 1511. Al fin: Predicta omnia scripsi Ego Bemardvs Rouira in hac 
ticinensi achademia que isto anno 1511 legit d. Jason de Mayno et sic hnpositm est in vi- 
gilia beate Marte virginis Augusti mensis ad laudem omnipotentis dei anno 1511 décimo 
octano kalendas septembris et omnia aiidiui áb eius viua voce Papie. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

Sign. ant.: II. G. 9. 


h. n. 7. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 123 fols.; 294 v 205 mm. 

Jacobi Montanyans disputatio de armis clericorum et religioso- 
rum; Guidonis Panciroli lectiones super tit. inst. de verborum 
obligat.; Ruizii Ferdinandi de Villegas eglogae et epitaphia. 

I. (fol. I). Noua et utilis disputatio de armis clericorum et religio- 
rum auctore Jacobo Montanyans maiorico v. j. doctore ac equite aura- 
to.   (íol. II). Qasus super quo sequens procedit disputatio. Quia ex 


CÓDICES latinos: h. II. 6. - h. 11. 7. 313 


facto ius procedit idcirco factum super quo sequentea iexuntur allegatio- 
nes... (fol. 1). Et quoniam in indagatione huitts articuli sacrarum lite- 
rarum scrinea euoluere erit oportunum... dos. et ita iuris fore cenaeo, 
saino cuinsUhet rectius sentientis iudicio. Laus Deo. (conf. edic. Valen- 
tiae 1536). 

II. (fol. 86). Lectiones Excell.»"* Panciroli super tit.™ inst.™ de 
verb. oblig. 

III. 1 (fol. 115). Ruizii Ferdinandi Villegatis ad D. Menciam Cala- 
brie et Zeneti Principem in obitu Lod. Vivis égloga v. Viues. Extinc- 
tum licidas miserando funere Viuem... des. cogeré doñee ottes puerum nox 
atra coegit. 2 (fol. 119 v.). Égloga séptima. Budeus. Hoc eliam meste 
carmen concedite Muse... des. cogeré deinde gregem puerum nox ceca coe- 
git. 3 (fol. 121 V.). In interitu Catherine llegine Anglie. Barbáricos 
Thyrsos sileat crudeles Agaue... des. efficient quamobrem vindícete pereant. 
4 ffol. 122). In raorte Erasmi. Quiputat extinctum supremo funere Eras- 
mum... des. Viues docte luis semper Erasme lihris. 5 (fol. 122 v.)- Epit. 
Agne Cadene matris sue indulgentiss. que obiit e dolore. Iletis, quam- 
que properas, tamen sepulchrum... hoc est quod uolui inscius ne ahires. 
6 (fol. 122 V.). Epit. Cidi et eius uxoris. Hic Cidus, atque Cidi coniux 
Ximena quiescit... 7 (fol. 122 v.). Ad Diuam Julianam Angelam Ara- 
goniam. Certabat natura potens seriumine in uno... 8 (fol. 123). In Mel- 
chiorem quendam concionatorem qui ouidii Carmen tribuens Voetio 
íatuum apellauit amicum qui nugam ridebat. Melchior ascribis Nasso- 
nis carmina vati... 9 (fol. 123). In morte mori nomine studiosorum. 
Jam Morus ostentauerat terris caput... 10 (fol. 123 v.). Epit. Viuis. 
Viues Ule bonus magister Ule... 11 (fol. 123 v.)- In Marcum quendam 
qui se omnium disciplinarum et artium peritissimum esse dicebat. 
Cum mihi te laudas, et sumum Maree poetam... des. Hoc est nil Marcus 
scit nec scire potest. (conf. la edic. de Venecia que hizo Joannes Basi- 
lius Castelvinius). 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Araobispo do Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant: H. H. 15. -U. G. 13. 


314 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


h. 11. 8 

Cód. en papel; año 1459; 124 fols.; 305 x 200 mra. 

Luctatii Placidi commentaria in XII libros thebaidos P. Statii 
Papinii. 

(fol. 1). [Prologas]. Qveritur quo tempore fuerit stathis iste... aut agno- 
mine quasi sursum canens. [In I librum Thebaidos commentaria]. Fra- 
ternas acies alternaque regna profanis. Quia pacti erani fratres ut w,utuis 
annis regnarent... des. immo enim ratio eternitatis expostulat. (fol. 
19 V.). Argumentum II libri. Beditus mercurii cum umbra... eiusque 
hymnis in laudem minerue. In II libram commentaria. Inierea gelidis. 
Eeditum mercurii ah inferis poeta describit... des. immisit aprum qui caly- 
doniam regionem uastaret. (fol. 34 v.). Argamentum III libri. Conues- 
tio etheocUs de tarditate... patris responsio permulcentis, (fol. 35). In III 
librum commentaria. Perfidus aut quia regnum negauit... des. Saepe 
mora melior. (fol. 47). Argumentum IV libri. Continet hic líber bello- 
nam iacientem hastam... descriptio exercitus ad aquam festinantis. In IV 
librum commentaria. Tertius phebus tertius annus ex emisso pacto fra- 
trum... des. secundo cesare regnes. (fol. 63 v.). Argumentum V libri. 
Descriptio alacris exercitus.,. állocutio suadentis ut consacraretur arche- 
morus. In V librum commentaria. Populataque gurgitis altum... des, nox 
atra caua circumuolat umbra. (fol. 74). Argumentum in VI librum. 
Sextus liber continet agonis causa per totam greciam... cum prodigio ieli 
ad dominum reuertentis. (fol. 74 v.). In VI librum commentaria. San- 
cire nouo solemnia busto. Agón archemori apii corona celebratur... des. 
soli adrasto sagitta suum reditwn pollicetur. (fol. 85). Argumentum VII 
libri. Hic líber habet indignationem iouis contra martem... cum armis et 
curru ad inferna descensio. (fol. 85 v.). In VII librum commentaria. 
Atque ea cunctantis, describitur iouis iracundia... des. nec lamen eodem 


CÓDICES latinos: h. II. 8. - h. II. 11. 315 

fragore hiulca iunguntur. (fol. 97). Argumentum libri VIIT. Hic líber 
continet indignationem plutonis... et quemadmodum excedit capul mena- 
lippi. (fol. 97 v.)« In VIII librum commentaria. Incídit umbría uelua 
allocutio... des. iusa aut igni mit aqua piirgantur clisos. (fol. 104 v.). 
Argumentum IX libri. Etheoclis allocutio portantis exercitum... cum 
allocutione ad orcheum custodem sunm. la IX librum commontaria. 
Crtienti tideos arguitur crudelitas... dos. quia me non potuit ínter bella 
protegeré, (fol. 111). Argumentum X libri. Hic líber continet hortatus 
etheoclis... querelas per f ulmén interitus. In X librum commentaria. 
Hesperia occidentali properata... des. hoc est consumpti fuissent. (fol. 
117 V.). Argumentum XI libri. Continet hic líber exuUationem thebano- 
rum... ut ignosceret edippo jjatri suo fata grecorum. In XI librum com- 
mentaria. Expirauit que cum animam amisit... des. destituat. occulte fU' 
giunt. (fol. 121). Argumentum XII libri. In hoc libro continetur egres- 
sio thebanorum... deditio thebanorum argiuorum sepultura. In XII li- 
brum commentaria. Inclamauerat. occidere fecerat... des. post mortem 
meam te honorabit inuidia. Laus deo. 

Al fin tiene: Et sic finit lactetUius in statium queni scribere twlui manu festina, le- 
gente mihi siue pronuntiante raimundo ect. Et paucis sane didms exañpsi citissinie ut 
deinde in forma meliori scribi facerem propter exemplaris a quo hoc exemplum extraxi 
parui temporis copiam. 1459. Vllmaii. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant: m. L. 19.— n. B. 11. 


h. U, 11. 

Cód. en porg.; á dos cois.; año 1-402; 157 fols.; 290 x 205 mm. 
Jeremiae de Montagnone compendium moralium notabilium. 

(fol. 1). Incipit compendium moralium notabilium compositum per 
Jeremiam Judicem de Montagnone Ciuem Paduanum premissis in- 
frascriptis prohemiis ad presciendum summariam intencionem tocius 


316 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

huius operis. ütilimum el quasi necessarium fore estimandum est ad mo- 
rálium noiábilium scientiam... quod áb aliis audoribus in opere scripture 
audentice prius edita sunt ect. (fol. 1). Nomina auctorum uel libro- 
ruin ex quibus compilatum est hoc Compendium secundum ordinem 
etatum ipsorum sunt hec que sequuntur. Job historia.,. Prouerbia uul- 
garia. (fol. 1 v.)- Partes huius compendii sunt quinqué. Prima pars 
continet... Quartum de uita et morte morali consideracione. (fol. 1 v.). 
Sequitur de disposiciono librorum et tytulorum huius compendii. 
(fol. á V.)' Prima pars. Tullius de natura deorum li. 1. Sanditas est... 
(fol. 27 V.)- Secunda pars. (fol. 67). Tertia pars. (fol. 97 v.). Quarta 
pars. (fol. 128 v.). Quinta pars: des. ut corpora et uisu et odore feda 
amouerentur. Deo gracias. Explicit compendium moralium notabilium 
editum per Jeremiam de Montagnone Paduanum judicem scerptum 
ad postulacionem Nobilis et Egregii viri dni. Dominici quondam (?) 
G-alli de Bodau de Vngaria decretorum doctori famosissimo cúrrente 
Anno dni. Milessimo Quadrigentesimo secundo, (conf. edic. Vene- 
tiis 1505). 

En la margen inferior de la primera página tiene un escudo de armas. 
Iniciales de adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo; epígrafes en 
rojo. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tari'agona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. I. 7.-III. M. 11. 


h. 11. 12. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XV; 280 fols.; 295 x 205 mm. 

Cardinalis Joannis de Turrecremata, O. P., quaestiones spiritua- 
lis convivii delicias praeferentes super evangeliis tam de tempore 
quam de sanctis. 

(fol, 1). [Tabula]. In dominica prima. Primo utrum i^ro redemptione 


CÓDICES latinos: h. II. 12. - h. II. 20. 317 

generis humani necesarium fuit dmim incarnari... In feato hte. calheririe. 
Utrum bta. catherina emit agrum cui theaaurus erat abscondittis. Expli- 
cit tabula questionum tractandaram collationum pro reuerendissimis 
dominis cardinalibus que Bunt in numero tricentum et quíndecim. 
(fol. 11). [Dedicatio]. [S]acro et colendissimo Reuerondissimorum pa- 
trum Sánete romane ecclesie dominorum cardinalium collegio. Suus 
humilis seruitor Johannes de turrecremata episcopus sabinensis. 
sánete romane ecelesie eardinalis saneti sixti vulgariter nominatus. 
se ipsum eum humili recognitione. Cogitanti michi quid de sudoribus 
mei studii... quos longo tempore ad fdix uniuerscUis ecclesie Régimen deus 
conseruet. (fol. 11 v.)- Ad primam sic proceditur. Et videtur quod non 
fuit necesarium deum incarnari... des. non querit xps. argantum sed 
fídem que argento preciosior est, Expliciunt eallationes pro dominis 
cardinalibus pro collationibus post mensam sic collecte per dominum 
iohannem de turrecremata episcopum sabinioneiisem Sánete Roma- 
ne ecelesie cardinalem saneti sixti uulgariter nuncupatnm. (conf. edic. 
Parisiis 1510). 

El copista se Arma: de Pomar ede. 

Tiene al fln añadido: corectum. 

Iniciales y capitales on rojo y morado. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: II. E. 7. 23. 


h. 11. 20. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fln del sigl. XIII; 77 fols.; 280 x 200 mm. 

Joannitii líber isagogarum ad tegni Galeni; Constantini Africa- 
nani monaehi Cassinensis interpretatio aphorismomm Hippocratis 
cum commentariis. 

I.  (fol. 2). Incipit liber ysagogarum Johannicii ad tegni Galieni. 
Medicina diuiditur in duas partes id est in theoricam et practicam.., des. 


318 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

temporis et ordinis honi maliue discretio. Explicit Joannicius deo gratias 
II, (fol. 7 V.). [Index Aphorismorum]. (fol. 8). Preíatio dni. cons- 
tantini affricani montis cassianensis monachi ad aconem discipulum 
sanm. Licet petitionihus tuis continuis fili A(}0 mihi sepius díceres... in 
uerhis ponderosis et deledauit et profuit. [Interpretatio Apliorismorum 
Hippocratis]. Vita hreuis ars uero tonga. Tempus actdtim... des. firmare 
poterit. Expliciunt Comenta Gl. super aphorismis ypocratia dei auxi- 
lio cui gratie sint infinite amen. (conf. edic Basileae 1536). (Los co- 
mentarios inc.:) -Zw principio huius lihri sicut in principio aphorismo- 
rum IIII.'^^ cause requiruntur... 

Iniciales en azul y rojo; capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: VII. E. 4.— II. E. 19. 


h. III. 23. 

Cód. en perg.; á una y á dos cois.; sigl. XIV; 165 fols.; 262 x 185 mm. 

Engelberti abbatis Admoncensis speculum virtutum; M. T. Cice- 
ronis de officiis libri III. 

I. (fol. I). [Index capitulorum XII partium Speculi virtutum]. 
(fol. IV). Incipit liber qui dicitnr Speculum uirtutum. Prologus. Ex- 
cellentibus et gloriosis principibus dominis suis Alberto et Ottoni 
illustribus ducibus junioribus Austria Styrie. Engelbertus licet in- 
meritua Abbas monasterii Admoncensis Ordinis sancti benedicti burg. 
dyoc. Salutem cum orationibus tam deuotum quam condignum ad 
ipsorum beneplacita famulatum. Cum publica et sollempni fama teste 
certius cognouissem... tamen fruens extitit et deuotus. Explicit prologus. 
(fol. IV V.). Incipiunt capitula prime partis. (íol. 1). Prima pars. Quia 
aicut dicit Séneca al Lucillum. Natura dedit homini rationem... (fol. 9). 
Secunda pars.   (fol. 20 v.). Tertia pars.   (fol. 29 v.). Quarta pars. 


CÓDICES latinos: h. III. 23. -h. IV. 1. 319 


(fol. 41). Quinta pars. (fol. 48). Sexta para. (fol. 58). Séptima para, 
(fol. 64 V.). Octava para. (íol. 72 v.)» Nona para. (fol. 79 v.). Decima 
pars. (fol. 98 v.). Undécima para. (fol. 117). Duodécima pars: des. 
in diuiciis et potencia aliquihus regibiis sunt maiores. Sic itaque comple- 
tíim sit istud opus in qno tradalum cal in summa de tribus circa que uer- 
satur tota intencio philosophie moralis. videlicet de cognicione et intencio- 
ne honi et recti fittis in uita et accione hominis et de mediis hoc est de 
uirtutibus moralibus quibus mediantibiis 02}ortet consequi ipsitm fincm. 
et de ordinandis et dirigendis ipsis uirtutibus in finem humane felicitatis. 
Sit ergo laus precipua et graciarum accio soli deo amen. (coní. Bernardus 
Pezius, Ascética Bibliotheca, vol. III). 

II. (fol. 136). Incipit liber Marci Tulii Ciceronis ofíiciorum. Quam- 
quam te maree filii annum iam... (fol. 148). Liber II. (fol. 155 v.). 
Liber III: des. si talibus monimentis preceptisque lettabere. Explicit Tu- 
llius de officiis. (íol. 165). [Commentarium in libros de ofticiis 
M. T, Oiceronia]. Marcus Tullius Cicero princeps et eruditor... utrum de 
duohus utilibus utilius altero. 

Son (los códices encuadernados en un volumen. El de officiis es más antiguo 
y tiene algunas correcciones al margen. 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: III. E. 22. - IV. 1. 1. 

h. IV. 1. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 1647 fols.; 160 x 115 mm. 

Breviarium romanum. 

(fol. 1). Calendarium. (fol. 14). In nomine dni. nri. ihu. xpi. amen. 
Ordo psalterii secundum morem et consuetudinem romane curie, 
(fol. 200). Hymni. (íol. 227). Ordo breuiarii secundum consuetudi- 
nem romane curie.   (íol. 820 v). Rubricae Breviarii.   (fol. 827). Pro- 


320 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

prium de sanctis per anni circulum. (íol. 1439). Incipit commune 
sanctorum. (íol. 1506). Incipit ordo officii beate marie virginis. 
(fol. 1617 V.)' Ofñcium defunctorum. (fol. 1525). Incipit ordo ad com- 
municandum infirmum. (fol. 1526 v.). Incipit ordo ad ungendum in- 
firmum. (fol. 1549 v.). Benedictiones variae. (fol. 1558). Officia ad- 
dita, (fol. 1605). Incipit officium immaculate conceptionis virginis 
marie editum per uenerabilem patrem dominum leonardum nogaro- 
lum sacre theologie doctorem famosum. 

Tiene muchas orlas y miniaturas. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Pasta labrada, corte dorado. 


h. IV. 5. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 93 fols.; 190 x 135 mm. 

Deyotlonarium. 

(fol. 1). Oalendarium. (fol. 8). Incipiunt hore sce. cracis. (fol. 
13). Incipiunt hore de sancto spiritu. (fol. 17). Incipit missa beate 
marie virginis. (fol. 23 v.). Oratio bona et deuota de domina nostra. 
(fol. 25 V.). Alia oratio deuota ad mariam uirginem. (fol. 27). An- 
tiphonae de sancto laurencio, de sancto nycholao, de sancta maria 
magdalena, de sancta katherina, de sancta margareta, de sancta bar- 
bara, (fol. 32). Incipiunt hore beate marie uirginis secundum con- 
suetudinem romane ecclesie. (fol. 67). Incipiunt psalmi penitencia- 
les,  (fol. 78). Incipiunt vigilie defunctorum. 

Tiene muchas miniaturas; iniciales y capitales en oro y colores. 
Al fol. 7 V. tiene en la parte superior: Son del 8. Don Gonzalo Cabrero. 
Pasta con estampaciones en oro, eorte dorado. 


CÓDICES latinos: h. IV. 5. - h. IV. 7. 321 


h. IV. 7. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 327 fols.; 178 x 122 mm. 

Breviarium fratrum Eremitarum S. Augnstini. 

(fol. 2). Calendarium (desde Julio), (fol. 6). Psalterium per hebdo- 
madam dispositum. (fol. 59). Incipiunt letanie. (fol. 61). Hymni. 
(fol. 68 v.)« Breves ad horas ferialibus diebns. (fol. 70). Incipiunt 
suffragia sanctorum tam in vesperis quam in matutinis. (fol. 71). In- 
cipit ordo ad benedicendum mensam per totum annum. (fol. 72). Ta- 
bulae. (fol. 74). la nomine dni. Amen. Incipit breuiarinm ordinis 
fratrum heremitarum bcí. Augustini epi. patris nri. Secundum cur- 
sum et modum Romane curie, (fol. 195). Incipiunt festiuitates sanc- 
torum per totum annum secundum ordinem romane curie. (fol. 
293 V.). Incipit commune sanctorum. (fol. 307 v.). Incipit officium 
defunctorum. (fol. 310). Rubricae. (fol. 322). In festo sancti antho- 
nii viennensis abbatis. 

En la última hoja tiene: Hoc breuiarium dedi fratri Johanni scraeni meo capelano 
in die omnium sanctorum in anno dni. millesimo lili" nonagésimo quarto manupropria 
hoc scripsi et signaui. Ityre. 

En la primera hoja de guarda, de letra posterior tiene: ex Libris domus Abba- 
tialis S.fi Antonii Path. inscript. nJ" 1 D. 

Iniciales de adorno en colores; capitales en azul y rojo. 

Pasta labrada. 


ii 


322 ftEAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


h. IV. 8. 

Cód. en papel; sigl. XVIII (?); 116 fols.; 163 x 117 mm. 

Joannis Neperi rabdologia; Valeriani Regnartii astrolabioram 
usus. 

I. (íol. 1). Rabdologiae seu numerationis per virgulas, usus, aucto- 
re Joanne Nepero. (fol. 17). De expeditissimo multiplicationis 
promptuario apendix.   (fol. 21). Rabdologiae liber 2."^^ 

II. (fol. 48). Astrolabiorum, seu utriusque planisphaerii universa- 
lis, et particularis usus per modum compendii traditus a Valeriano 
Regnartio Belga 111."*° et Exc.^^o D. D. Francisco Peretto, Principis 
Venaíri filio. 


h. IV. 9. 

Cód. en perg.; sigl. XIV; 116 fols.; 161 x 116 mm. 

Devotionarium. 

(fol. 1). Calendarium. (fol. 13). Oratio sancti Georgü. (fol. 13 v.). 
Dominica infra ootauam epiphanie. (fol. 17). Incipit officium sce. 
marie uirginis secundum consuetudinem sce. romane curie, (fol. 
72 V.). Incipiunt psalmi penitentiales. (fol. 90 v.). Incipit officium 
paxionis x.^ (fol. 93). Incipit officium beate caterine. (fol. 97). In- 
cipiunt hore de sancto spiritu. 

AI fin tiene: Stephanus Massi de Águila fecit hoc optis. 

En algunas orlas tiene el escudo de Aragón y Sicilia. 

Tiene miniaturas. Las rúbricas en letras de oro y algunas en azul. 

Encuademación en terciopelo rojo, corte dorado. 


CÓDICES latinos: h. IV. 8.-h. IV. 9.-h. IV. 12.     323 


h. IV. 12. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIII; 581 fols.; 167 x 110 mm. 

Biblia sacra V. et N. Testamenti cum prologis S. Hieronymi et 
argumentis et interpretatione nominum hebraicorum Ilemigii Autis- 
síodorensis. 

I. V. T. 1 (fol. 130). Liber II Regum (desde el fin del cap. XVII). 
(íol. 139). Liber III. (fol. 153). Liber IV. 2 (fol. IGG v.). Incipit pro- 
logas in paralipomenon. Si septuaginta interpretum... (fol. 167). Li- 
ber I Paralipomenon. (fol. 179). Incipit prologas in libro II parali- 
pomenon. Eusehius ieronimus Domnioni et rogatiano... Quoniam greco- 
rum hystorias... (fol. 179). Liber II. 3 (fol. 194 v.). Incipit prologas 
in libro esdre. Utrum difficiliíis... (fol. 195). Liber I Esdrae. (fol. 
199). Incipit liber Neemie. (fol. 205). Liber II Esdrae. 4 (fol. 211 v.). 
Incipit prologas in libro tobye. Chromatio et eliodoro epis. Jeronimus 
pbr... Mirar i non desino... (fol. 211 v.). Liber Tobiae. 5 (fol. 216). 
Incipit prologas in libro iudit. Apud hebreos liber iudith... (fol. 216). 
Liber Judith. 6 (fol. 221 v.). Incipit prologas in libro hester. Librum 
hester uariis translationibus. . . (fol. 221 v.). Liber Esther. 7 (fol. 225). 
Incipit prologas in libro iob. Cogor per singulos scripture diuine W- 
bros... (fol. 225 v.)- Incipit alias prologas. Si autem físcellam tunco 
texerem... (fol. 226). Liber Job. 8 (fol. 238). Liber Psalmoram. 
9 (fol. 264). Liber Parabolaram. 10 (fol. 242). Liber Ecclesiastes. 
11 (fol. 275). Cántica Canticoram. 12 (fol. 278). Liber Sapientiae. 
13 (fol. 284). Incipit prologas in ecclesiastico. MuUorum nobis et mag- 
norum... (fol. 284). Liber Ecclesiastici. 14 (fol. 303). Prophetia 
Isaiae. 15 (fol. 322 v.). Incipit prologas in libro Jeremie. Jeremías . 
propheta cui hic prologus... (fol. 324). Prophetia Jeremiao. (fol. .347). 
Lamentationes.   (fol. 349). Oratio.   16 (fol. 349). Incipit prologas in 


324 REAL BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

librum baruc. Liher iste qui haruch nomine... (fol. 349 v.)* Prophetia 
Baruch. 17 (fol. 352). Incipit prologas in ezechiolem. Esechiel prophe- 
ta... (fol. 352 V.). Prophetia Ezechielis. 18 (fol. 374 v.). Incipit pro- 
logas in librum danielis. Danielem prophetam iuxta LXX... (fol. 
375 V.). Prophetia Danielis. 19 (fol. aS6). Prophetia Osee. 20 (fol. 
388). Incipit prologas in libram ioelis prophete. Sandus ioél aput 
hebreos... (fol. 388 v.). Alias prologas. Joel fatuel films descríbit te- 
rram... (fol . 388 v.). Prophetia Joelis. 21 (fol. 390). Incipit prolo- 
gas in libram amos. Osias rex cum dei religionem... (fol. 390). ítem 
alias prologas. Amos propheta et rusticus... (fol. 390). ítem alias pro- 
logas. Hic amos propheta non fuit pater y mié... (fol. 390 v.). Prophe- 
tia Amos. 22 (fol. 392 v.). Incipit prologas in libram abdie prophe- 
te. Jacob patriar cha fratrem habuit esau... (fol. 393). Prophetia Abdiae. 
23 (fol. 393 V.). Incipit prologas in libram ione. Sanctum ionam hebrei 
affirmant... (fol. 393 v.). ítem alias prologas. Joñas columba et dolens 
filius... (fol. 393 V.). Prophetia Jonae. 24 (fol. 394). Prophetia Mi- 
chaeae. 25 (fol. 398). Prophetia Habacuc. 26 (fol. 399). Incipit pro- 
logas in sophoniam. Tradunt hebrei... (fol. 399). Prophetia Sophoniae. 
27 (fol. 4(X)). Incipit prologas. Jeremías propheta ob causam... (fol. 
400 V.). Prophetia Aggaei. 28 (fol. 401). Incipit in libro zacharie. 
Anno secundo darii regis medorum... (fol. 401 v.). Prophetia Zacha- 
riae. 29 (fol. 405). Incipit prologas in libram malachie. Deus per 
moysen... (fol. 405). Prophetia Malachiae. 30 (fol. 406). Incipit pro- 
logas in libram macabeoram. Dno. excéllentissimo et in cultu xpiane 
religionis strenuissimo lodouico regi rabanus... Cum sim promptus ani- 
moríim ad parendum... (fol. 406 v.). ítem alias prologas. Reuerentissi- 
mo et omni caritatis officio dignissimj geroldo sacri palacii archidiácono 
rabanus... Memini me in palatio uuangionum.., (fol. 406 v.). ítem alias 
prologas. Machábeorum libri dúo prenotant prelia... (fol. 408). Liber I 
Machabaeorum.   (fol. 420 v.). Liber II. 

II. N. T. 1 (fol. 430 V.). Prologas in M. Matheus ex iudea sicut in 
ordine primus... (fol. 431). Prologas secandas. Matheus cum primo pre- 
díicasset euangelium...   (fol. 431). Evangelium Becundum Matthaenm. 


CÓDICES latinos: h. IV. 12. 325 

2 (fol. 447). Evangeliun secandum Marcum. 3 (fol. 463 v.). Incipit 
prologas in lucara. Quoniam quidem multi conati aunt... (fol. 45.'} v.). 
Prologas secandas. Lucas syms natione antiochenais... (fol. 454). 
Evangeliam secandam Lucara. 4 (fol. 4G8 v.). Incipit prologas in li- 
bro iohannis eaangeliste. Ilic est iohannes euangelista... (fol. 468 v.). 
Evangeliam secundum Joannom. 5 (fol. 480). S. Paali ©pistola ad 
Romanos. 6 (fol. 484 v.). Incipit prologas in opistola ad corinthios. 
Chorintü sunt achaici... (íol. 481 v.). S. Pauli epistola I ad Corinthios. 
7 (fol. 490). Incipit prologas in epistola secanda ad cor. Post actampe- 
nUenUam... (fol. 490). Epistola II ad Corinthios. S (fol. 19;5 v.). In- 
cipit prologas in epistola ad gal. Galathe sunt greci... (íol. 493 v.). 
S. Pauli epistola ad Galatas. 9 (fol. 496). S. Pauli epistola ad Ephe- 
sios. 10 (fol. 498). S. Pauli epistola ad Philipponsee. 11 (fol. 498 v.). 
Incipit prologas in epistola ad colocenses. Colocetises et hii... (fol. 
498 v.). S. Pauli epistola ad Colossenses. 12 (fol. 500). Incipit prolo- 
gas in epistola ad thessa. Thessalonicenses sunt macedones... (fol. 500). 
S. Pauli epistola ad Thessalonicenses. 13 (fol. 502). Incipit prologas 
in epistola I.* ad ty. Tymotheum instituit... (fol. 502). S. Pauli episto- 
la I ad Timotheum. 14 (fol. 503 v.). Incipit prologas in epistola II.* 
adt.Itenitymot}ieo... (fol. 503 v.). Epistola II ad Timotheum. 15 (fol. 
504 V.). Incipit prologus in epistola ad tytum. Tytum commonefacit... 
(fol. 504 V.)- S. Pauli epistola ad Titum. 16 (fol. 506). S. Pauli epis- 
tola ad Hebraeos. 17 (fol. 509 v.). Incipit prologus in actibus apos- 
tolorum. Lucas antiocensis natione syrus cuius laus... (fol. 510). Actus 
Apostolorum. 18 (fol. 524 v.). Incipit prologus in epistolis canoni- 
cis. Non ita est ordo... (fol. 525). S. Jacobi epistola. 19 (fol. 526 v.). 
S. Petri epistola I. 20 (fol. 528). Epistola II. 21 (fol. 529). S. Joan- 
nis epistola I. 22 (fol. 531). S. Judae epistola. 23 (fol. 531 v.). Inci- 
pit prologus [Gilberti Porretani] in apocalipsi ioannis. Omnes quipie 
uolunt tiinere in xpo...   (fol. 532). S. Joannis Apocalypsis. 

III.  (fol. 539). [Remigii Autissiodorensis interpretatio nominum 
hobraicorum]. Aaz aprehendens uel appreJietisio... (falto al fin). 


326 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Muy incompleta; faltan al principio 129 folios, y el cuerpo tienen muchos 
arrancados. 

Iniciales en colores; capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Encuademación antigua labrada. 


h. IV. 15. 

Cód. en papel; sigl. XVII; fols. 2-18; 160 x 105 mm. 
Oompendium regulae monachorum Fr. Lupi de Olmedo. 
Encuademación en pergamino. 


h. IV. 23. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 119 fols.; 141 x 101 mm. 

M. T. Ciceronis de officiis libri III. 

(fol. 2). Marci TuUii Ciceronis offioiorum liber primus. Quamquam 
te maree filii... des. si talihus monmnentis preceptisque lefahere. Mar- 
ci Tullii Ciceronis de Oíñciis liber tercius et ultimas íeliciter ex- 
plicit. 

Letra francesa. 

Al principio tiene una miniatura. 

La primera página de cada libro orlada y tiene el escudo de Francia. 

Pasta labrada, corte dorado. 


CÓDICES latinos; h. IV. 15.-h. IV. 25.-h. IV. 24.-&. 1. 1.    i27 


h. IV. 24. 

Cód. en papel; sigl. XVII-XVIII; fols. 1-109; 145 x 100 mm. 
Commentaria in psalmos I, II et XXXVI. 

(fol. 1). Psalmi commentaria. Argamentum. Hic psalmus etsi in 
nonnullis grecis codicihus dubitatur esse David... (fol. 25). In psalmum 
Becundum commentaria. Argamentum. Hic psalmus apud hebreos «w- 
criptione caret... (fol. 57). In psalmum trigesimum sextum commen- 
taria. Argumentum. Hic psalmus caret descriptione, eo quod eius argu- 
mentum apertum est... 

Encuademación en pergamino. 


&. I. i. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 346 fols.; 405 x 260 mm. 

Henrici de Segusia cardinalis Hostiensis summa super titulis de- 
cretalium. 

(fol. 2). Incipit summa dni. archiepi. embrun. alias Ebredunon. su- 
per titulis decretalium compilata. additis in aliquibus locis quibus- 
dam alus Eubricellis. Alpha et o. unum in essentia et trinum inpersonia 
a qtw omnes legislationes penderé iubentur... (fol. 78). Liber II. (fol. 
148 V.). Liber III. (fol. 216). Liber IV. (fol. 255). Liber V. (conf . 
edic. Venetiis 1581). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Tiene algunas notas marginales de otra mano. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


328 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

"Xi &. 1. 2. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 211 fols.; 367 x 250 mm. 

S. Isidori Hispalensis etymologiarum libri XX, praemissis epis- 
tolis ejusdem et S. Braulíonis; Joannis Imonidis coena; Pauli Dia- 
coni versus de S. Benedicto. 

(fol. 1). In nomine domini nostri Jhu. xpi. Amen. Incipiunt capitu- 
la primi [ — XX] libri ethimologiarum sancti ysidori. ad braulionem 
episcopum scriptum.   (fol. 6). Incipiunt epistole in subsequentibus 
huius operis libris.   1 In xpo. domino dilectissimo filio Braulioni ar- 
chidiaconon. ysidorus. Bum amici Utteras karissime fili suscipis...   2 In 
xpo. karissimo et dilectissimo fratri B. archidiacon. ysidorus.. Quia 
non ualeo te perfrui oculis carnis...   3 Domino meo et seruo dei B. epo. 
ysidorus. Omni desiderio desideraui faciem tuam...   4 Domino meo et 
uere domino xpique ellecto epo. eporum. summo B. seruus inutilis 
sanctorum dei. O pie domine et uirorum prestantissime...   5 Domino 
meo deique seruo B. epo. ysidorus. Quia te incolumen cognoui...   6 Do- 
mino meo et uere domino xpique ellecto ysidoro epo. eporum. sammo 
B. seruus inutilis seruorum dei. Nolet repleri leticia homo interior.. 
7 Domino meo dei seruo B. epo. ysidorus. Tue sanditatis epistole... de 
leantur delicta mea et remittantur facinora. Expliciunt epistole.  (fol. 8) 
Incipit preíatio totius libri. En uobis sictit pollicitus sum... stíllo maio 
rt^m. Explicit prefatio.   (fol. 8). [Argumentum omnium librorum] 
üt ualeas cito que requiris in hoc corpore inuenire. Hec tibí lector pagina 
monstrat... et ortorum siue instrumentis equorum.   (fol. 8 v.). Incipit lí- 
ber primus. Disciplina a discendo nomen acccpit... (después del cap. De 
notis iuridicis tiene el índice de ellas. Aus. Atigustimis... Zls. Zelans). 
(fol. 21). Liber II. (despuéí del cap. Defiguris verborum et sententiarum 
tiene: De soemate dianeos. Scemu díñateos a scemate leteos hoc distat 


lÓDiCES latinos: &. I. 2. 329 


quocl alterutn in uerbia... sjgetis ármate tnanus. De transitu siuo de trans- 
mutatione parara. Cum nostra ad alteram transimua... aut permtUattim 
eq. posteri refertu.: De lei'tione. Lectio est omnium scripturarum rerum.^ 
cotuprehensione pronunti(ttio). dos. tercium nichil habet. OHhographia est 
reditudo scribendi nullo errore uiciata. que manum dirigit et linjuam 
componit. Explicit Eocundus liber. (fol. .33). Liber III. (después del 
cap. De numeris Gcometriae tiene: Expositio figurarura inírascriptu- 
rum. ca.™ XIII."^ J^lia ridio in motu stellarum simüUer... qiiasi in soli- 
dum est. Hoc est additio iisque ibi. Música est post dúo folia. [Bedae 
de indigitatione]. De natura rerum et ratione temporum dúos iam strido 
sermone Ubellos...; después del cap. Be musicis nutneris tiene: De octo 
tonis. Gregorius presul meritis et nomine dignus... quinqué faciunt neo- 
ma). (fol. 46 v.). Liber IV. (después del último cap. de la edic. im- 
presa tiene el códice los siguientes capítulos: Do causa et exordio 
medicine et a quibus habuit inicium et nomen. Capitulum XIIII.™ In 
dicbus deniqae illis et in t.mpore illo quia multis erat mundus re2)lctu8 
sceleribus... De IIII."'" partibus corporis secuadum asaph. ca. XV.™ Ad- 
ditque asoph loquens pi o diuisione corporis... De quatuor humoribus 
locis et effectibus in liomine. Capitulum XVI.™ Locus Í2)sius colere 
rubee itüus viscera... De particione anni in IIII."'" circulis. Capitu- 
lum XV 11.™ Partido anni in XII. mensibus... De natura cerobri socun- 
dum asaph. Capitulum XVIII.™ Aitque asaph pro anima et fortia cor- 
poris... ] >e ypocentauro et quomodo captus est et docuit ypocratem. 
Capitulum XIX.™ Et ambulauerunt parentes cum infantulo suo... Do 
venis ncruis et ossibus et humoribus hominum secundum gallienum. 
CapituLim XX. Quid ad artem medicine pertinet interrogat galienus... 
De assimilatione quatuor elementorum. ca.™ XXI.™ Quomodo fadua 
est mun tus... décimo (lutem dic balneo nlalur et sanus efficietur. Explicit 
liber quartas). (fol. 53). Liber V. (después del cap. De poenis in legi- 
bus constitutis tiene: Qualis debeat esse iudex. Judex autem redus et 
modesíus et temperatus debet esse...). des. Leo annum .VIH. leubrandtta 
rex Ivngobardorum ossa sci. augtistini de sardinia transtulit in ticino et 
cum magno honore condidit VM. DCCCC. VIL Besiduum uero sexte etatis 


330 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

soli deo cognitum est. (fol. 61 v.)- Liber VI. (fol. 70 v.)- Liber VII. 
(antes de las palabras Beatissimus Jeronimus... tiene añadido: Dominus 
deus noster. deus unus est... Mediator quia ínter deum et hominem medius 
constitutus est.: después del cap. De angelis tiene añadido: De ipsa fac- 
tura et massa. Qualis species prima diuisa fuit áb Mis ómnibus... Quando 
creati sunt angeli. Nam utique ante omnem creaturam mundi... De casu 
luciferi. Et qui prior in ordine claritate... De diabolo in die Judicii pu- 
niendo. Ante omnes homines pessimus diaholus punietur... De vigore 
angelorum. Tantam enim uim et uigorem...) (fol. 82 v.): Liber VIII. 
(después del cap. De haeresibtis christianorum tiene: ítem alie hereses 
diuersorum dogmatum... secundum. ieronimum. Symon quidam magas 
qui induxit heresim nonam... ipsam qua suam minorem volunt esse suhs. 
tanciam. Huc usque Jeronimus: después del cap. De diisgentium tiene- 
De nominibus parcharum. Clotho. lachesi. átropos dee fatales... Torri- 
dum dicitur siccum uel tostum. Explicit liber VIII.^^). (fol. 95). Li- 
ber IX. (después del último cap. De conjugiis tiene: Incipiunt vocabu- 
la grece et latine interpretata. Capitulum IX." Poeta uates poeticus 
liber... Tetracolon quadrimembris. — De prosa et quibusdam proprietati- 
bus [Joannis Imonidis coena]. ca.™ X."^ Quicumque cupitis saltantem 
me iohannem cerneré... Asaph metra concinebat psaltabat herodias. — Ver- 
sus sancti benedicti abbatis [a Paulo Diácono], ca.»" XI.'^ Ordiam unde 
tuos sac. o benedide triumphos... O benedicte pater sint precor ábta tibi. 
Explicit liber VIIII.^« ). (fol. 109j. Liber X. (fol. 117). Liber XI. 
(fol. 124). Liber XIL (fol. 134 v-). Liber XIII. (fol. 140 v.). Li- 
ber XIV. (fol. 149). Liber XV. (fol. 157). Liber XVI. (fol. 166 v.). 
Liber XVII. (fol. 176). Liber XVIII. (fol. 182 v.). Liber XIX. 
(fol. 195). Liber XX: des. ut uis morbi ignis ardore siccetur. Explicit 
Deo gracias, (conf . la edic. de Arévalo). (fol. 200). Incipit tabula per 
alphabetum in libris ethimologiarum beati ysidori. A littera 1. 1. c. 4... 
(falta al ñn; llega hasta el principio de la letra O). 

Iniciales do adorno en oro y colores; capitales en azul y rojo; epígrafes 
en rojo. 


CÓDICES latinos: &. i. 2. -&. i. 3. 331 

A los foHos 8 V. y 105 tiene un escudo de armas episcopales y á los lados 
las letras H. I. (Honoratus Joannes, Obispo de Osma). 
Procedo de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivaros. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


^&. I. 3. 

Cód. en perg.; á dos cois., do letra minús. visigótica; año 1047; 243 fols.; 

352 X 255 mm. 

Ascarici et Tuseredi epistolae; S. Isldori Hispalensis etymolo- 
giarum libri XX, praemissis epistolis ejusdem et S. Braulionis; 
S. Bedae Venerabilis excerpta de libro de rerum natara, de Sibylli- 
narum oraculis; S. Gregorii Magni expositio in quaedam verba Isaiae 
prophetae. 

I. 1 (fol. 1). Directa ascaricus eps. ad tusered^ dei ímls. de ipsis 
scorura. dormientium qui cum xpo. surrexerunt corpora. qui exinde 
continet gesta nempe in gla. Qiiamquam inconsoláhilis ludus intolera- 
hilis dolor... des. Per uos illos domnos et communes dtdcissimos filios. sos- 
pitare exiwsco. {M. XCIX, 1231). 2 (fol. 2). [E pistola Tuseredi ad 
AscaricumJ. Becensita liUeramm nestrarum serie jucundam deus reddidit 
animam meam... licet non tit uolui sed tit pottti scriptas patrabi. (fol. 3). 
[Index capitum]. K. I. Quod ante aduentum mediatoris dei et hominis. 
omnes ét honi et mali ad inferni claustra descenderint .. K. XI. De glorio- 
sa uirgine maria quod nulla storia eam doceat passione ant qualibet morte 
mnltari. (fol. 3). Sanctus gregorius in lihris moralium sic loquitur: Om- 
nis homo quamuis mnnde... (fol. 239) des. atque a meis meroribus suble- 
betis uel substollatis suggero. {M. XCIX, 1234). 

II. (fol. 9). In nmne. simplo triplo diuino. Incipiunt capitula libri 
etliimologiarum. ut ualeas que requiris cito in hoc corpore inuenire 
hec tibi lector pagina monstrat do quibus rebus in libris singulis con- 
ditor huius codicia disputabit in libris duodecim. deo gratias amen. 


332 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

semper sécula seculorum. (fol. 9 v.)- Incipit pars prima. De gr[a]ma- 
tices et partibus ejus. Liber primus... (íol. 10). Incipit pars secunda. 
De hominem et partibus eius. Liber I. acp. (a capite) Liber XII... 
(íol. 11). In ne. dni. nsi. jhu. xpi. Incipit liber ethimologiarum beatis- 
simi esydori junioris eglesie spalensis epi. ad braulionem cesaragus- 
tanum epscm. scriptum. (fol. 12). Incipiunt epistole in subsequentis 
hujus operis libro. 1 In xpo. dno. et dilectissimo filio braulioni 
arcedcno. Isidorus. Dum amici litieras kme. fili susci2ñs... 2 (fol. 12). 
In xpo. krmo. et dlcmo. fri. braulioni arcednco. Ysidorus. Quia non 
ualeo te (añadido jper^ fruere oculis carnis... 3 (fol. 12). Dmo. meo et 
dei seruo braulio epo. Ysidorus. Omni desiderio desideraui nunc uidere 
faciem tuam... 4 (fol. 12 Y.). Domno meo et uere dmno. xpique electo 
Ysidero (sic) aepo. eporum. summo braulio seruus inutilis scorum. 
Dei. O pie dmne, et uirorum prestantissime... 5 (fol. 13). Domno meo 
deique seruo braulioni epo. Ysidorus. Quia te incolomen cognoui... 
6 (fol. 13). Dmno. mo. et uere dmo. xpique electo Ysidero aepco. 
eporum. summo braulio seruus inutilis scorum. dei. Solet repleri leti- 
tia homo interior... 7 (fol. 15). Domno meo et dei seruo braulioni epo. 
Ysidorus. Tue sanciitatis epistole me in urbem toletanam inuenerunt... 
Ora pro nóhis beatissime damne frater. Expliciunt aepistole directorie. 
8 (fol. 15 V.)- Incipit prefatio totius libri. Domno mo. et dei seruo 
braulioni epo. hysidorus. En tibi sicvt pollicitus sum... conscriptum stilo 
majorum. (fol. 15 v.). Incipiunt capitule subsequentis huius libri. 
Tituli. I. De disciplina et arte... XXVIll De historia. Titulus XII. (fol. 
15 V.). [Etymologiarum liber I]. Disciplina et addiscendo nmn. accepit... 
(en el cap. de pedibvs después do las palabras uel triplum uel per epitri- 
tum tiene al fol. 23. De figuris pedura. Sedes omnes centum uiginti quat- 
tuor... y tiene dibujadas las figuras) des. nec fieri possunt quia contra 
natura sunt. Explicit liber primus. (fol. 38). Incipiunt capitula li- 
bri II. Da retorica. Titulus 1. De rethorica ejusque nomine... III. De dif- 
finitione fílosofie. et reliqíia. Kp. XXII. (fol. 38). Incipit liber secnn- 
dus... Rethorica est bcne dicendi scientia... des. tertium nicil habet. Expli- 
cit liber secundas,   (fol. 52 v.). De mathematica. geométrica et 


CÓDICES latinos: &. I. 3. 333 


música liber III.» ... Incipt prefatio de IIII.®' sequentibue disciplinis. 
De mathematioa. Mathematica est latine dicitur doclrinalis scientia... ut 
earutn cause conpetenter possint ostendit. Explicit prefatio. [Liber III]. 
ArUhmetica disciplina ntimerorum... des. et thesis id est elehatione expo- 
sitione. Explicit liuer tertius.   (fol. 61 v.). I3e astronomía et astrolo- 
gia liber IIII.» tituli quinqué. De astronomie nomine.  Titulus I... 
XLVIIII. De nominihus stellarum qnihus ex causis nomen acceperint id 
est sol... Titulus V. Astronomia est astrornm lex... des. el in superna con- 
templatione conlocarent. Explicit liber quartus. (— del libro III do la 
edic. impresa).   (íol. 07). De medicina liber quintas. Tituli V. /. De 
medicina... XIII. De initio medicine. — Medicina est que corporis uel tue- 
tur uel restaurat salutem... des. ita per hanc cor pus curatur. Explicit 
liber quintus. (= lib. IV).   (fol. 73 v.). De legibus uel instrumentis 
judicium ac de temporibus liber sextas. Titulus I. De auctoribus le- 
gum... Titulus III. De temporibus.— Moyses genti hebree primus omnium... 
des. Colligitur omne tempus ab exordio mundi usque in presentem glorio- 
si recensiii principis an. X. qui est era DCLXL. an. VM. DCCC. LVIII. 
Residuum sexte etntis tempus. deo soli est cognitum. Explicit liber sex- 
tus. (= lib. V).   (fol. 81). De ordine scribturarum liber VIL* in quo 
sunt tituli quinqué. Betus testamentum ideo dicitur cjuia ueniente nobo... 
des. sacras enim res de rebtis execrandornm fiehant. Explicit liber septi- 
mus. (= lib. VI).  (fol. 97). De deo et trinitate liber VIII. Beatissimus 
jheronimus uir eruditissimtis... des. qui miscebatur populo deigrecum est. 
Explicit liber VIII. (= lib. VII).   (fol. 112 v.). De eclesia et sinagoga 
liber VIIII.* Eclesia grecum est. qiiod in latinum uertitur contiocatio... 
des. lenis incedas. Explicit liber nonus. (= lib. VIII).   (fol. 126). De 
linguis gentium et adíinitatibus graduum. Liber X'. Lingiiarum diuer- 
sitas exorta est in edifícatione tiin'is... des. propter ipsam animi letiita- 
tem in tutela consistere. Explicit liber X. (= lib. IX).   (fol. 141). De 
quibusdam uocabulis horainum. liber XI.» Licet origo nominutn unde 
ueniat... des. indagatores. alatores. pressores. Explicit liber XI.* partis 
prime feliciter amen. (= lib. X). Incipit liber ethimologiaram partis 
secunde. De homine et partibus ejua liber primus. a capite libri dúo- 


334 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

decimus. Natura dicta ah eo quod nasci aliquid facial... des. caudaque m 
nauitur unca. Explicit liber duodecimus. (=^ lib. XI). (íol. 158 v 
De pecoribus et jumentis liber II a capite liber XIII. Ómnibus an 
mantihus adamprimum uocábula indidit... des. quia pene nihil est aliu 
quam guttur. Explicit liber tertius decimus. (= lib. XII). (fol. 170 v.). 
De elementis celi et aquis liber III a capite liber quartus decimus. 
In hoc lihello quasi in quadam hrébi tabella... des. sed etiam et aliqua sig- 
nificare futura. Explicit liber XIIII. (= lib. XIII). (íol. 177). De té- 
rra et prouintiis totius orbis. Liber IIII. a capite liber quintus deci- 
mus. Terra est in media mundi regione posita... des. quod anime hinc ibi 
ferantur. Explicit liber XV.« (= lib. XIY). (íol. 186). Incipit liber 
sextus decimus. I. Be ciuitatibus... XVI. De itineribus. — De auctoribus 
conditarum urbium plerumque dissensio inuenitur... des. quod his uie 
precurrentium instigentur id est agnoscantur. Explicit liber XVI. 
(= lib. XV). (fol. 193 V.). Incipit liber septimus decimus. I. De pul- 
beris et glebis Ierre... XXVII. De signis ponderum. — Fulbis dictus quod ui 
uenti pellatur... des. o littera coniuncta cenix est. Explicit liber XVII. ^ 
(= lib. XVI). (fol. 203). Incipit liber XVIII.« I. De auctoribus rerum 
rusticarum... XI. De odoratis oleribus. — Rerum rusticarum scribendi so- 
llertia... des. Menta, hujus genera sea?. Explicit liber XVIII.* (=lib. 
XVII). (fol. 213). Incipit liber XVIIII." I. De bellis... X. Depila.— 
{P]rimus bella intulit ninus assiriorum rex... des. qui palam crureprola- 
to feriendam conclusoribus preuent. Explicit liber XVIIII. (= liber 
XVIII). (íol. 219). De nauibus funibus et retibus liber VIIII a ca- 
pite liber XX. Artium quarundam uocábula quibus aliquid fabricatur... 
des. uel a conligatione quasi colligie. Explicit liber uicesimus. (= lib. 
XIX). (íol. 228 V.). De mensis et escis. et uasis et instrumentis rus- 
ticis. Liber decimus a capite liber XXI. I. De mensis et escis... VIIII. De 
uasis luminariorum. — Primus dedalus mensam et sellam fecit... des. ut 
uis morui ignis ardore siccetur. Finit deo gratias. (= lib. XX. coní. 
edic. Aróvalo). 

III.  (fol. 233 V.). I. Incipit de celo uel quinqué circulis ejus atque 
subterráneo meatu. Celum circulis quinqué diitinguiiur. quarum dúo... 


¿ÓDiCES latinos: ¿l. i, 5. 335 


(= cap. XXXIV De natura rerum de S. Beda Venerable), (fol. 23^1 v.). 
II. De signis et lumine stellarara. Stelle lumen a aole mutantea... 
(= caps. XI y XII). (fol. 234 v.). III. De septera planetis. Summum 
planetarum sidas est saturnis... (= caps. XIII, XIV y XV). (fol. 235). 
IV. De signífero. Zodiacos uel signifer est circulus obliquus... {= caps. 
XVI y XVII). (fol. 236). V. De signis mensium XII.«» secundum 
nos. Singuli autem menses sua signa... (cap. XVI). (fol. 237). VI. De 
lune cursu per signa. Luna quoididie III punctis siue crescens... 
(=: cap. XXVII). (fol. 2.37). VII. De lune discorsus. si quis signa 
ignorat. Quod si quis signorum nescius... (= cap. XXVIII). (fol. 237 v.). 
VIII. De mensibus anni. et ratione bissexti. Menses dicti a mensu- 
ra... des. fruamur uno et permaneamus in unum. Amen. Explicit deo 
gratias. 

IV. (fol. 239). Expositio beati gregorii de libro esaye prophete ubi 
dicit: Jugum enim oneris ejus et nirgam umeris ejus et sceptrum 
exactoris ejus superasti sicut in die madian. Interpretatio. Eripiens 
quippe gentilitatem dominus. superauit jugum oneris... des. dum post sO' 
lutionem corporum miraculis coruscaherunt. 

V. (fol. 240). [Do Sibyllinarum oraculis S. Bedae Venerabilis]. In- 
cipit prologus. Sibille generaliter omnes femine dicuntur... multa de deo 
et xpo. scripta continentur. Incipit explanatio somnii. Fuit igitur hec 
sibilla priumidis regis filia... intonuit dicens. (fol. 242). [Versus ex li- 
bro decem capitulorum Marbodi Redonensis?]. Judicii signum tellus 
sudare madescet... et regnabit dotninus in sanctis et ipsi regnabunt cum 
illo in sécula seculorum. Amen. (M. CLXXI, 1731). 

VI. (fol. 242). De septem planetis celi. Interrogatio. dic mici quanti 
sunt celi. 

Al fol. 6 T. dentro de un arco bizantino tiene pintada la cruz de Oviedo; do 
los brazos penden el ^ y £2 y á los lados, arriba, las palabras P<w, Lux y abajo 
Lex, Rex. En el fol. 7 tiene un laberinto que dice: Ob hotwrem sánete mane uirgi- 
nis. En el fol. 8 v. tiene otro laberinto que dice: Sancio et Sancia Zt¿>ru»i.— En 
el fol. 24 tiene: VitMt in oepo. ■ueremundus. 

Los títulos y muchos epígrafes en letra mayúscula y á dos tintas. Los títu- 


I 


336 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

los de los libros están inscritos en un círculo. Las iniciales y capitales de 
adorno en colores; epígrafes en rojo. 

Al fin tiene: Explidt liber feliciter deo gratias. dominico pi'eshiter fecit XII kls. 
stbr. era TLXXXV. Hasta el fol. 144 parece de otra mano. 

En las hojas de guarda tiene las siguientes notas, del siglo XV: Liber thole- 
tanus. — Littera ista mogaraba apellaiur (añad.:) uel toletana. — : del siglo XVI: Este 
libro es (corregido fué) de la yglesia de nra. s.ra del Pilar de garagoga. — Hic liber 
scriptus est aera MLXXXV a Dominico Presbytero ut in fine libri dicitur. is est anmts 
Christi MLXYIl. Et fortasse fuit Sanctii secundi nondum tamen regis, qui ex sandia 
regina Veremundi tertii sorore natus est. cum. horum trium mentio fiat tum huius libri ^ 
initio in tabella iessellata repetiti saepe nominis, tum libro primo in pedum poeticorum 
tabulis: ñeque temporum ratio discrepet. — Esta nota es de Juan Vázquez del Marmol. 
T esta de D.» Fran.co Xavier de Santiago Palomares, insigne Paleógrafo. 

Tiene notas marginales de mano antigua. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


^. &. I. 4. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fin del sigl. XII; 207 fols.; 368 x 225 mm. 
Liber Comitis; S. Hieronymi et aliorum epistolae. 

I. (fol. I V.)- [Liber Comitis]. (falta al principio) euangelii secundum 
lucam. Egressus ihesus secessit... decem uirginibus que accipientes lampa- 
des. Expliciunt libri comitis capitula, (fol. III). [E^pistola grece. lati- 
ne supermissa dicitur... (falto al fin). 

II. (fol. 1). In noie. dni. nri. jhu. xpi. Incipit liber epistolarum soi. 
jheronimi. sci. augustini. sive et aliorum doctorum. Incipiunt capitu- 
la. Epístola iheronimi de substancia patris ac filii et spc. sci.... Jheranimo 
augustinus (continúa el índice en el fol. 46). 1 (fol. 1 v.). Incipit epla. 
bti. iheronimi de substantia patris et filii et spiritus sci. Soleo frs. soleo 
ut ipsi dicitis: et ego non nescio... des. cuntes ac redeuntes officiositatis 
itinera recognoscant. (conf . P. Guillermo Antolín, Optmulos desconoci- 


CÓDICES latinos: &. I. 4. 337 


dos de San Jerónimo, pág. 10).   2 (fol. 7). Epla. sci. augu8tini ad opta- 

tum epm. de statu anime. Scio animam meam exponere... (ibid., pág.24; 

S. Aug. opp. II, 70).   3 (fol. 7). Epla. s.' auguslini ad marcellinum. 

Dno.. eximio et mérito... lllustrissimo uiro et eloquentissimo: nohisque di- 

lectissimo uelosiano... des. quod acceijta iniuria ignoscere quam persequi 

malebant. (falta al fin; II, 410).   4 (fol. 8 v.). Epla. iheronimi ad do- 

mionem. Littere tue. et amorem sonant pariter et qtierelam... (S. Hier. 

opp. I, 234).   5 (fol. 10). ítem ad paulinum. Prefacio de didimo. Cum 

in haUlone uersarer... (II, 105).   6 (fol. 10 v.). De cujas supra ex libro 

levitico de diverso genere lepraram . Admirabile diiiitiae disposiiionis 

examen... (XI, 232).   7 (fol. 12), Epla. velosiani ad scm. augustinum 

epm. directa. Cum a sánelo et uenerahili he. memorie... des. quicquid con- 

tigerit ignorari. (falta al principio; S. Aug. opp. II, 399; G. Antolín, 

Optisc. desc. de S. Jerónimo, pág. 25).   8 (fol. 12). Rescriptum sci. 

augustini ad velosianum. Scs. itaque augustinus eps.: inquirentetn res- 

ponsionem... des. fídes auditum aperit. infidelitas claudit. (II, 401; ibid., 

pág. 25).   9 (fol. 12 V.). Sermo de immolacione agni. in vigilia pas- 

chae. Tlodieppls. isrl. et tiere ho. uidens detim... des. Hi sunt qtd secimtur 

agnum quocumqiw ierit. id est. o;.'» ihm. cui est gloria in sécula seculorum 

amen. (VI en el Apéndice de S. Agustín; S. Hier. opp. XI, 198). 

10 (fol. 14). Sermo do psalmo (corregido ii°) in vigilia Pasche. Omne 

psalteriüm sagaci mente perlustrans... des. qui letifícat ciiiitatem dei su- 

per nos transierunt in X° ihu. cui est honor et gloria in sécula seculorum 

amen. (S. Aug. opp. VI, 1203; S. Hier. opp. XI, 198).   11 (fol. 14 v.). 

Sermo in die dnica. pasche do psalmo centesimo XVII. In omni qui- 

dem psalterio. dns. nr. proplietatur... des. in filios dei omnipotentis adopta- 

ti sumus. cui est gloria in sécula seculorum amen. (S. Aug. sermo 11; 

Mai, Nova Bill. Patrum, I, 20).   12 (fol. 15 v.). Epla. sci. iheronimi ad 

vitalem presbitorum. Zenon nanclerus per quem michi dicis... (opp. I, 

432).   13 (fol. IG V.). Epla. sci. augustini ad iheronimum. Domno uene- 

rando... Quamuis existimem ante quam istas sumeres... (II, 163).   14 (fol. 

18 V.). Epla. sci. iheronimi ad riparium. Domno vero seo... Xpi. te adtier- 

sum hostes cathoUce fidei... (1, 1G40).   15 (fol. 19). Jhoronimus apronio 

22 


338 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

filio salutem. Necio qua temptatione diáboli fadum sit... (1, 1041). 16 (f ol. 
19). Incipit ad clerum et plebem undo supra. Diledissimis fratribus 
clero et senioribus... augustinus in dno. salutem. ütinam scripture dei sO' 
Ilicita mente intendentes... (S. Agus. opp. II, 182). 17 (fol. 21 v.). Inci- 
pit altercatio luciíeriani et ortodoxi. a bto. iheronimo conscripta. Lu' 
ciferianus quídam odiosa loquacitate contendens... des. adprime noui 
facilius eos uinci posse quam persuaden. (II, 171). 18 (íol. 29 v.). 
Jheronimas ad Pamachium de morte pauline. 8anato vulneri et in ci- 
catricem... (I, 391). 19 (fol. 33). Jheronimus ad severum prbrm. Cum 
in urbe degens anteriori tempore comeassem... (XI, 363). -20 (fol. 33). 
Jheronimus ad teophilum papam contra quemdam epm. Domno veré 
SCO... Epistola tua heredita(ti)s dominice te indicans possessorem... (1, 508). 
21 (fol. 36). Jheronimus ad savinianum de penitentia. Samuel condam 
lugébat Saulem... (I, 1078). 22 (íol. 39). Jheronimus ad teophilum. 
Beatissimo pape... Meminit beatitudo tua quod eo tempore... (I, 351). 
23 (fol. 39). Jheronimas ad teophilum. Beatissimo pape... Nuper tue bea- 
titudinis scripta percepi... (I, 531). 24 (íol. 39 v.). Teophilus ad ihero- 
nimum. Dilectissimo et amantissimo fratri... Didici quod et sanctitas tua 
nouerit theodorum monachum... (I, 533). 25 (fol. 39 v.). Epla. epiphanii 
epi. ad iheronimum. Domno amantissimo filio ac fratri... Generalis epis- 
tola que ad omnes catholicos... (I, 536). 26 (fol. 40). Teophilus epc. ad 
iheronimum. Dilectissimo et amantissimo fratri... Sanctus eps. agathos... 
(I, 532). 27 (fol. 40). Epla. iheronimi ad teophilum. Beatissimo pape... 
Duplicem mihi gratiam tue beatitudinis Uttere... (I, 532). 28 (íol. 40 v.). 
Epla. epiphani ad iohannem. Domno dilectissimo fratri... Oportebat nos 
dilectissime clericatus honor... (I, 239). 29 (fol. 44). Epla. anastasii ad 
simpiicianum. Domno fratri... Grandem sollicitudinem atque excubias... 
(I, 552). 30 (fol. 44 v.). Epla. teophili ad epiphanium. Domno dilectis' 
simo fratri... Dominus qui loquutus est ad prophetam... (I, 534). 31 (fol. 
44 V.). Epla. teophili epi. ad alios epoc. tam de palestina quam de ci- 
pris. Hec epistola uniíormis ad palestinos et ad ciprios epos. missa 
est... Arbitror quod ante nras. litteras... (1, 537). (fol. 45 v.). [Index epis- 
tolarum], Epla, pape leonis ad leonem imperatorem... Jheronimi ad caU 


CÓDICES latinos: &. I. 4. 339 


ciam de diuersis questionibus in uno colleda hahentea questiones undecim. 

32 (fol. 47). Epla. pape leonis ad loonem impera torem. Leo epiacopua 
Leoni augusto. Promisisse memini uenerahilis imperator... (II, 467). 

33 (ípl. 49 V.). Scerpta eiusdem pro rescripto Loonia imperatoria di- 
recta a Seo. ylario pictauiensi epo. de íide est in lib." II.° de diuersis 
libris collecta. ínter celera unu7n igitur hoc est immobile fundamentum... 
deg. dei uerbum carnaliter natum esse dicitur. 34 (fol. 52 v.). Epla. 
iheronimi ad rusticum epm. Suffícere quidem fldei iue arbitror... (XI, 
114). 35 (fol. GO). Epla. bi. iheronimi de septies percussa. Sepe a me 
innocenti kme. postulasti... (1, 1). 36 (fol. 61 v.). Epla. pape leonis ad 
flauianum epm. constantinopolitanum. Lectis dilectionis tue litfsris quas 
miramur... (II, 114). 37 (fol. 65). Dompno gloriosissimo atque prece- 
llentissimo filio recaredo regi gotorum atque suevorum gregorius 
servus servorum dei. Explere verbis excelUntissime uir non ualeo... (II, 
1028). 38 (fol. &i V.). Revereutissimo et sanctissimo fri. leandro epo. 
gregorius servus servorum dei. SanQtitatis iue suscepi epistolam solius 
caritatis cálamo... (II, 1026). 39 (fol. 67). Epla. pape gregorii exposi- 
tum de libro beati iob ex hoc quod ait. Septem autem fílü yob per sin- 
gulos dies unu^quisque in die suo... des. sicut dno. placuii ita factum est. 
SU nn. dni. benedictum. 40 (fol. 71 v.). Epla. iheronimi ad ruñnum de 
bonoso fámulo dei. Plus deum tribuere quam rogatur... (I, 9). 41 (fol. 
73). Epla. iheronimi ad paulam de alfabeto C.™^ VIII.™^ decimi psalmi 
memórale. Nudiustercius cum centesimum octauum psalmum decimum... 
(1, 144). 42 (fol. 74). Dilectissimo filio iheronimo damasus. Dormien- 
tem te et iam longo tempore legentem... (M. XIII, í371). 43 (fol. 74 v.). 
Beatissimo pape damaso iheronimus. Postquam epistolam tue sanctitO' 
tis accepi. confestim... (1, 158). 44 (fol. 78). ítem expositio iheronimi 
de seraphin ex libro esaye prophete. Et factum est in auno quo mortuus 
est osias rex... des. et occulorum dolore cruciati auribus lantum studea- 
mus et lingua. (I, 44). 45 (fol. 82 v.). Epla. bi. iheronimi ad damasum 
de filio prodigo. Beatitudinis tue interrogatio. disputatio fuit... (I, 68). 
46 (fol. 88). Jheronimi epístola ad eliodorum exortatoria. Qitanto amo- 
re et studio contenderim... (I, 28).   47 (fol. 90 v.). Epla. iheronimi ad 


340 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

papam damasum de osanna in excelsis. MuUi super hoc sermone diuer- 
sa... (I, 63). 48 (fol. 92). Bpla. oceani et pamachii ad iheronimum 
prbrm. Oceanus et pammacms... Sancfus aliquis ex fratribus scedtilas... 
(S. Hier. opp. I, 617). 49 (fol. 92). E¡»la. iheronirai ad oceanum et pa- 
machium fratribus salutem. Scedule qnas misistis honorifice me affice- 
re... (1,518). 50 (fol. 91 v-)- Epla. iheronimi ad damasum papam cui 
in antiocliia comunicare debuerit. Quoniam vetusto oriens inter sepopu- 
lorum furaré... (I, 37). 51 (fol. 95). Epla. iheronimi ad damasum. In- 
portuna in euangelio muUer tándem meruit audiri... (I, 40).   52 (fol. 

95 V.). Epla. iheronimi ad papam damasum de seraphin et de calculo 
secundum LXX. Et missus est unum de seraphin... (I, 40).   53 (fol. 

96 V.). Epla. iheronimi quinta ad nepociauum de institutione clerica- 
tus. Hieronimus... Petis a me nepotiane kme... (1,252). 54 (fol. 101). 
Jheronimus .II. ad paulinum prbrm. de institutione clericorum uel 
monachorum et diuersis diuine historie expositionibus. Bonus homo 
de bono cordis thesauro profert... (I, 316). 55 (fol. 103 v.). Incipit epla. 
iheronimi ad amandum prbrm. de diversis questionibus. Brevis epís- 
tola tongas explanare non ualet questiones... (1, 293). 56 (fol. 105). ítem 
epistolaris responsio ad quem supra. Propositio fuit de eadem apostóU 
epístola... (I, 297). 57 (fol. 105 v.). Incipit [S. Hier.] ad eliodorum 
epm. epitaphium nepotiani pbri. Grandes malherías ingenia pama... 
(I, 329). 58 (fol. 108 v.)- Incipit epla. bi. augustini pape ad btm. ihero- 
nimum. Domno carissimo et desiderantissimo... Audiui peruenisse inma- 
ñus tuas... (epist. 67). 59 (fol. 109). ítem bi. iheronimi ad scm. augus- 
tmnm.Dotníno veré seo... In ipso profectíonis articulo... (1. 626). 60 (fol. 
109). ítem alia cuius supra. Domno veré seo... Anno pretérito per fratrem 
nostrum asterium... (I, 628). 61 (fol. 109 v.). Dompno et beatissimo et 
mérito uenerando fri. et consacerdoti presidio augustinus in dno. sa- 
lutem. Sicut presens rogaui sinceritatem tuam... (epist. 74). 62 (fol. 
109 V.). Sci. augustini epi. ad ieronimum. Cur ítaque conor contra trac- 
tum flnminis... (§ 3, 1. 6 de la epist. 73). 63 (fol. 110 v.). Dompno di- 
lectissimo ot cultu sincerissimo caritatis obsequendo. atque amplec- 
endo fri. et consacerdoti iheronimo augustinus. Nmnquam aque quis- 


CÓDICES latinos: &. I. 4. 341 

quam ckjug cnUibet innoíuU... (opist. 28). 64 (fol. 111 v.). Dompno uore 
SCO. ot beatissitno. augustino Joronimue. Crchas ad me epiatolas diri- 
gís... (I, 632). 65 (fol. 112). Sci. augustini ad btm. ieronimuni. Domno 
dilectissimo... Ifabeo gratiam cpiod stib scripiam salutacione... (epíst. 40). 
66 (fol. 11.'3). Domno venorabili et desiderabili seo. fri. et comprosbi- 
tero iheronimo augustinus in dno. salutem. Ex quo cepi ad te scribere... 
(epíst. 71). 67 (fol. 113 v.). Dompno uere seo. et boatissimo pape 
agustino iheronimus. Tres simul ejjístolas immo libelloa... (I, 730). 
68 (íol. 118). ítem ieronimus ad magnura oratorera. Sibesium nostrum 
luis monitisj^rofecisscm... (1, 423). 69 (fol. 118 v.). Jeronimus ad iulia- 
num diaconum aquileie. Antiquus sermo est... (I, IG). 70 (fol. 119). 
Jheronimus ad niceam ypodiaconom aquiloie. Titrpiliiis comicus trac- 
tans... (I, 20). 71 (fol. 119). ítem iheronimus ad crisocomam monacum 
aquileie. Quid circa te affedus metis sit... (I, 21). 72 (fol. 119 v.). Jero- 
nimus ad antiocum monacum emoniensem. Dominus noster hnmilitatis 
magister... (I, 26). 73 (fol. 119 v.). Jeronimus ad rusticum monachum 
de institucione clericorum. Nichil est xpiano felicius... (I, 926). 74 (fol. 
122 V.). Epla. ieronimi ad paulum sonom monacum eoncordie. Humane 
vite breuitas... (I, 22). 75 (fol. 123) . Jeronimus ad comasium. iouinia- 
num ot eusebium. Non dehet carta diuiderc qiios amor mutuus... (I, 17). 
76 (fol. 12-3 V.). Epla. iheronimi ad tirasium consolatoria, de morte ñlie 
eius. Benedicto ac dilectissimo patri... Caritatlsttie scriptapercepi... (S. Cj- 
priani opist. app. p. 274 ed. H.). 77 (fol. 124 v). Incipit iheronimi ad 
paulinum prbrm. de ómnibus diuino istorie libris. Frater ambrosius.., 
(I, 268). 78 (fol. 126 v-)» Jheronimus ad euangelum pbrm, do melehi- 
dech. Misisti michi uolumem... (I, 438). 79 (fol. 128). Jheronimus ad 
iulianum exortatoria. Films meus frater tutts aiisoniíis... (I, 785). 
80 (fol. 129 V.). Jheronimus ad uigilantium prbrum. in qua eius. blas- 
femias arguit. Justum quidem fnerat... (I, 3-45). 81 (fol. 130 v.). ítem 
epla. iheronimi pbri. aduersus uigilantium pbrm. Multa in orbem mons- 
trua genera... (II, 387). 82 (fol. 133). ítem epla. de luciano martire. 
Lucianus quoque uir moribns... (Acta SS. Bolland. 7 Jan. I, í369). 
83 (fol. 133 Y.). Epla. iheronimi soíronii ot eusebii ad oceanum de uita 


342 REAL  BIBLIOTECA DEL  ESCORIAL 

clericorum. Jheronimus... Deprecatus es ut Ubi hreuiter exponerem... 
(XI, 270). 84 (fol. 134 v.). Epla. iheronimi ad hoceamim de hunius 
huxoris uirum. Numquam fili oceane esse fore putabam... (I, 409). 
85 (fol. 137). Epla. iheronimi ad riparium pbrum. AccepHs UUeris tuis 
primitus... (I, 719). 86 (fol. 138). Epistola iheronimi ad castorinam 
materteram. Johannes Ídem apostolus et euangelista... (I, 27). 87 (fol. 
138). Epla. iheronimi ad furiam. Obsecras UUeris et suppliciter depre- 
caris... (I, 280). 88 (fol- 140 v.). Epla. iheronimi ad saluinam. Vereor 
ne officium putetur... (I, 493). 89 (fol. 143). Jheronimi ad patmachium 
de óptimo genere interpretandi. Paulus apostolus presente agrippa 
rege... (I, 303). 90 (fol. 146). Jeronimus ad marcellam de infirmitate 
blesille. Abraham temptatur in fílio... (I, 171). 91 (fol. 146 v-). Incipit 
consolatoria iheronimi ad paulam de dormicione blesille. Quis dabit 
capiti meo aquam... (1, 174). 92 (fol. 148 v.). Jeronimus ad marcellam 
de exitu lee. Cum ferme ora tercia... (1, 124). 93 (fol. 149). Jeronimus 
ad marcellam de uita aselle. Nemo reprehendat quod in epistoUs... 
(1, 126). 94 (fol. 149 V.). Epla. ieronimi ad fabiolam de ueste sacerdo- 
tali. Usque hodie in lectione ueteris testamenti... (I, 352). 95 (fol. 153). 
Epla. iheronimi ad marcellam de tractoribus suis. Postpriorem in qua 
de ebreis... (1, 131). 96 (fol. 153 v.). Jeronimus ad marcellam de bona- 
so. Médicos quos uocant cirurgicos... (I, 18Í). 97 (fol. 153 v.). Epla. 
ieronimi ad asellam de fictis amiciis qui sibi detrahunt. Si tibí putem 
a me gratias referre... (1, 193). 98 (fol. 154). Epla. ieronimi ad floren- 
tinum de ortu amicicie. Quantus beatitudinis tue rumor... (1, 13). 99 (fol. 
154 V.). ítem ad eundem cuius supra secunda. In ea michi parte here- 
mi... (1, 14). 100 (fol. 154 ▼.). Jeronimus ad marcum presbiterum cal- 
cedie. Decreueram quidem utendum michi,, . (I, 42). 101 (fol. 155). 
Dompno uere seo. et multum desiderando ac suscipiendo fri. ripario 
iheronimus. Multum, michi gaudii prestitit... dea. tueatur clementia dne. 
Veré sce. et multum desiderande frater. 102 (fol. 155). Dompno uere 
SCO. et suscipiendo fri. ripario ieronimus. Fortíter te contra heréticos 
dimicasse... 103 (fol. 155 v.). Epla. ieronimi ad auitum in qua ea que 
in libris periar. contra catolicam tidem sunt pandit. Ante annos circiter 


CÓDICES latinos: &, I. 4. 343 


decem... (I, 910). 104 (fol. 168 v.)- Epla. Jheronimi ad ocoanum de 
inorto fabiole. Plurcs anni sunt... (I, 45^). 105 (fol. 1(J0). Epla. ihoro- 
nimi ad Letam de institucione filio paule. Apostolua paulas acribena ad 
corinthioa... (I, 671). 106 (fol. 162 v.). Epla. iheronimi ad uirgines emi- 
nonensium. Carte exignilas indicium, solitudinia eat... (I, 24). 107 (fol. 
162 V.). Epla. iher. ad marcellam oxponens ei decem nomina dei. No- 
nagesimtim psalmum legens... (1, 128). 108 (fol. 162 v.). Epla. iheroni- 
mi ad auigauum ispanum cecum. Quamvis mtdtorum aim conaciua pecca- 
torum... (I, 461). 109 (fol. 163). Commomoratio iheronimi de epitafio 
8ce. paule. Si cunda mei corporis memhra... (I, (j84), 110 (fol. 169 v.). 
Epla. iheronimi ad euBtochium uirginem. Audi filia et uide et inclina... 
(I, 87). 111 (fol. 176 V.). Incipit istoria Sci. iheronimi ad matrem et 
filiam in gallia commorantes. Behdit michi quídam frater... (T, 766). 
112 (fol. 176 V.). Epla. exortacionis iheronimi ad matrem et filiam in 
gallia commorantes. Primam scire voa cupio... des. ut qui non ignoscit 
ingenio, ignoscat uel temporum. 113 (fol. 178). Epla. iheronimi ad mar- 
cellam loquentis ad eam de scriptis suis. de muneribus illius. üt absen- 
tia corporum... (1, 192). 114 (fol. 178 v.). Incipit epistola theodoti. Per- 
fectus homo est qui se ipsum cognouerit... des. nunc memores semper estote. 
115 (fol. 179). ítem pro carnis superbia eiusdem. Ad te manum meam 
extendo... des. et animam humilem exaltauit ipsi honor et gloria in sécula 
aeculorum.lAmen. 116 (fol. 179 v.). Epla. iheronimi ad eum qui se di- 
cit penitentem. et in seculo conuersantem. Ad te surgo hominem quem 
scio esse fidelem... (XI, 230). 117 (fol. 180 v.). Jeronimus ad marcellam 
de alleluia et amen mare nata et póstera. Nuper cum pariter essemus... 
(I, 130). 118 (fol. 181). Jheronimus ad marcellam de diapsalmate. 
Quae acceperis reddenda... (I, 18.3). 119 (fol. 181 v.). Jheronimus ad 
marcellam de ephot et tera. Epistolare officinm est... (1, 137). 120 (fol. 
182 V.). Jheronimus ad theodoram ispanam. Lugubri nuncio consterna' 
tus... (I, 447). 121 (fol. 183 v.). Incipit libellus de uirginitate sce. ma- 
rie matris dni. aduersus eluidium blasfemantem. Nuper rogatus a fra-- 
tribus,,. (II, 206). 122 (fol. 188). Jheronimus ad Eustochium. De mu- 
neribus» Parva spette sed caritate magna... (1, 148).   123 (fol. 188 v.). 


344 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


Jlieronimus ad demetriadem neptem probem uirginem: ínter omnes 
matherias qtias... (I, 969). 124 (fol. 193). Epla. iheronimi ad marce- 
llam. De Spu. seo. responsio contra nouacianos. Brevis questiuncula 
quam misisti... (1, 188). 125 (fol. 193 v.). Jheronimus ad marcellam de 
testimoniis euaDgelii ioliannis contra montani heresem. Testimonia 
que de iohannis euangelio... (1, 185). 126 (fol. 194). Jheronimi ad mar- 
cellam de repreensione reticii epi. in cántico canticorum. Nuper cum 
retid augusto... (I, 169), 127 (fol. 194). Jheronimus ad euangelium 
presbiterum quare diacones presbiteris anteferantur increpans eum. 
Legimus fattms fatua loquilur... (1, 1074). 128 (fol. 194 v.). Epla. ihero- 
nimi ad theudosium et ceteros anacoretas intrinsecus commorantes. 
QMaw vellem nunc... (I, 8). 129 (fol. 195). Epla. iheronimi ad calciam. 
De diuersis questionibus in uno collecta habens questiones undecim. 
Qur iohannes discipulos suos mittit... (I, 845). 130 (fol. 202 v.). Inci- 
piunt capitula iheronimi de diuersis questionibus referens de apodc- 
mio in nauigacione oceani littoris atque ultimis finibus galliarum 
romaque reppetit pergere. quesiuit bethlehem laudare in eum celes- 
tem panem. Quomodo perfedus esse quis potest... (I, 811). 

Al fin tiene de mano del siglo XIV: Anno dni. M.*^ CC.° LXXX.° die Jouis vi- 
delicet VIII Idus fehroarii aiidiuit Missam nwptialem Sancius de ::: Clauigarius Mo- 
nasterii Moniis aragonis cum domina Teresia Gondissalui et obiit in die Sabbati que 
est VIH Idus Martii Anno M.'> COC." XVIIII." 

Iniciales en rojo; epígrafes en letras mayúsculas en rojo. Al líber Comes le 
faltan las iniciales, capitales y rúbricas. 

Procede de la Biblioteca dol Conde-Duque do Olivares. 

Encuademación do la Biblioteca dol Escorial. 


CÓDICES latinos: &. 1. 5. - &. I. 6. 345 


&, I. 5. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fln del sigl. XII; 187 fols.; 370 x 255 mm. 
M. Aurelii Cassíodori expositio in psalmos I-L. 

(tol. 1). [Indox notaruinj. (fol. 1 v.)- Interpretatio notarum inci- 
pit. Diuersas notas more maiorum certis locis estimauimus affiyendas... 
Iterumque recepta tranquillitate: clarissimi lum'mis hylaritale compleiur. 
(fol. 2 v.)« Incipit prefatio expositionam in psalterio magni aurelii 
oassiodori senatoris: iam dno. prestante conuerai. liepulsis aliquando 
in rauennati urbe sollicitudinihus dignitatum,.. Nnnc mimUatim ad expo- 
nenda psalterü iierba ueníamiis. (fol. 10 v.). Incipit eiusdem expositio 
digosta psalmoram. Psalmus hic ideo non habet litulum... des. et nos a 
debitis delidorum tanquam rcmissionis annus prestante domino reddü 
immunes. Amen. (M. LXX, 9). 

Al fln tiene: Liber ::::: 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares? 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


&. I. 6. 

Cód. en perg.; á dos cois.; fln del sigl, XII; 186 fols.; 365 x 250 mm. 

S. Leonis Papae sermones et epistolae; Gennadii Massilíensis 
de eccle. dogmatibus; S. Gclassi Papae decretam de sacris scripturis; 
Richard! de Sto. Victore fragmentam. 

I.  1 (fol. 1 V.). In hoo volumine continentur sermones beati Leonis 
pape et ejusdem epistole.   (íol. 2). Incipit liber sermonum boati leo- 


346 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

nis pape. Sermo prinius de ordinatione sua. Laudem dni. loquatur os 
meum... (el sermo III) des. cuius patrocinio sedis ipsius meruimus esse 
consortes: auxiliante nohis per omnia gratia dni. nri. ihu. xpi. qui uiuit 
et regnat cum deo patre et cum seo. spu. in sécula seculorum amen. (fol. 
6). Sermo beati leonis pape de collectis. MuUis diuinarum scriptura- 
rtim testimoniis edocemur... (el sermo V) des. ad omne opus honum idonei 
semper esse possitis: in xpo. ihu, dno. nro. qui uiuit et regnat per infinita 
seculorum sécula, amen. (fol. 8). Sermo beati leonis pape de ieiunio 
decimi mensis. Si fideliter dilectissimi atque sapienter creationis nre. in- 
telligamus exordium... (el sermo VIH) des. precibus suis digtiahitur 
adiuuare: prestante dno. nro. ihu. xpo, qui cum patre et spu. seo. uiuit et 
regnat in sécula seculorum amen. (fol. 15). In natiuitate dni. sermo sci. 
leonis pape. Saluator noster dilectissimi hodie natus est... (el sermo X) 
in quo oporteat nos saluos fieri: qui cum, patre et spu. seo. equalis in trini- 
tate uiuit et regnat in sécula seculorum amen. (fol. 30 v.). Sermo beati 
leonis pape de epiphania domini. Celébralo próximo die quo intemerata 
uirginitas... (el sermo 'VIII) des. si in ómnibus actibus nris. dns. ihs. xps. 
appareat: qui cum patre et spu. seo. uiuit et regnat in sécula seculorum 
-^ amen. (fol. 40). Sermo beati leonis pape de quadragesima. Hebreo- 
rum quondam populus et omnes israéliiice tribus... (el sermo XII) des 
tanto simus perfectius innocentes: per dnm. nrm. ihm. xpm. qui uiuit et 
regnat cum patre et spu. seo. in sécula seculorum amen. (fol. 55 v.). 
Lectio sci. euangelii secundum matheum. In illo tempore. Assum,psit 
ihs.petrum et iacobum et iohannem fratrem eius... Omelia lectionis eius- 
dem bi. leonis pape. Euangelica lectio dilectissimi que per aures corpo- 
ris... des. in quo mihi bene complacui. ipswn audite: qui uiuit et regnat 
cum patre et spu. seo. in sécula seculorum amen. (fol. 57). Sermo bi. 
leonis pape de passione domini. Sacratissimum dilectissimi dominice 
passionis diem... (el sermo XXI) des. conforme fieri corpori glorie sue: 
qui uiuit et regnat cum ^latre et cum spu. seo. in sécula seculorum amen. 
(fol. 84 V.). Incipit sermo de ascensione domini. Post beatam et glorio- 
sam resurrectionem dni. nri. ihu. xpi.... (el sermo II) des. etiam nos ad 
ipaum possimus ascenderé: cui est cum deo patre et spu. seo. honor et glo- 


CÓDICES latinos: &. I. 6. 347 


ria in sécula seculorum amen. (fol. 80 v.). Serrao bi. leonia pape de CT" 
pentecoston. Hocliernam sollemnitatem dilectissimi in preciimis festia 
esse tcenerandam... (el sermo III) iles. omnia implenlem. omnia continen- 
tem, ét cum xmtre et filio uniuersa moderantem per infinita sécula seculo- 
rum amen. (fol. 91). Incipit sermo de ioiunio pentecosten. Hodiernam 
diem dilectissimi de descensione sci. spirilus consecratam sequitur. . . (el 
sermo IV) des. et ieiuniis tiostris assil et uotis per xpm. dnm. nrm. (fol. 
93). In octauas apostoloram petri et pauli. Eelirjiosam deuotionem di- 
lectissimi quam oh diem castigationis et liberationis nostre... des. apiid 
misericordem deum iuimre dignentur: per xpm. dnm. nrm. (fol. 93 v.). 
In natali apostoloram petri et pauli. Omnium quidetn sanctarum so- 
llemnitatiün dilectisBimi. totus mundus... des. eadem potcstas. una diuini- 
tas. in sécula seculorum amen. (fol. 95). Sermo bi. leonis pape in fes- 
tiuitate sci. laurentii. Cum omnium dilectissimi summa uirtutum... des. 
constantis fídei perseuerantia muniamur: per dnm. nrm. ihm. xpm. uitten- 
tem et regnantem cum paire el spu. seo. in sécula seculorum amen. (fol. 
95 V.). Incipit sermo de ieiunio VII ""^ mensis. Obseruantiam quidem 
uestram dilectissimi... (el sermo V) des. eius orationibus adiuuandi ut 
sanctorum desideriorum consequamur effectum: per xpm. dnm. nrm. 
(fol. 100). Sermo bi. leonis pape de ioiunio Vil'"* mensis.. Deuotionem 
fidelium dilectissimi nichil est in quo... (el sermo IV) des. ut tnisericordi 
deo ieiunio nro. placeamus: per dnm. nrm. ihm. xpm. qui cum paire eot. 
(fol. 103). Secundum matheum. In illo tempore. Videns ihs. turbas aa- 
cendit in montem. Omelia lectionis eiusdem bi. leonis pape. Predicante 
dilectissimi dno. ihu. xpo. euangelium regni... des. in tranquillissima dei 
pace requicscat: per dnm. nrm. ihm. xpm. qui cum patre ect. (fol. 105) . 
ítem tractatus bi. leonis pape contra heresim euthicetis. dictas in ba- 
sílica sánete anastasie virginis. Sicut peritorum dilectissimi prudentium- 
que medicorum... des. in eternum perseverante cathoUce fídei obseruantia 
placeaiis: per xpm. dnm. nrm. Expliciunt sermones. 2 (fol. 10(5). In- 
cipiunt capitula in epístolas beati leonis pape, que in hoc uolumine 
continentur. Epla. bi. leonis pape ad enlhicem présbite rum constantinopoli- 
tanum. Ad noticiam... Ad toruulum (sic) epm. austorigensem.  (fol. 106 v.). 


348 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


ítem eiusdem ad euthicem constantinopolitanum abbatem aduersus 
nestorianam heresim. Dilectiasimo filio... Ad noHciam nram, tue dilectio- 
nis epístola retuUsU... (fol. 106 v.)- Leo theodosio augusto, Quantum 
presida dns. ecclesie sue in fide tire, clementie... (fol. 107). Epla. leonis 
pape ad flauianum constantinopolitanum epm. ubi querit cur euthices 
ab ecclesia separatus. Bihctissimo fratri... Cum xpianissimus et clemen- 
tissimus imperaior... (fol. 107 v.)« Kescriptum flauiani ad beatum 
leonem papam... Bno. heatissimo... Nulla res diaboli uenena compescit.., 
(íol. 108). Epla. beati leonis pape ad flauianum epm. Leo eps... Lectis 
diledionis tue litteris... (fol. 111). ítem eiusdem epla. ad iulianum 
epm. choensem. Diledissimo fratri... Licet per nros. quos ab urbe pro 
fidei causa... (íol. 112 v.). Epla. leonis pape ad theodosium augus- 
tum. Cesari theodosio... Quantum rébus humanis consulere... (fol. 113). 
Leo pulcherie augusto. Quantum presidii dns, ecclesie sue in ura. cle- 
mentia prepararit... (fol. 114). Leo dioscoro ecclesie alexandrine epo. 
Quantum dilectioni tue dominice caritatis impendamus affectum... (fol. 
115). Epla. beati leonis pape ad ephesiam secundam synodum in qua 
prouocat epos. euthicetis blasphemias condemnare. Leo eps.... Béligiosa 
clementissimi principis fides.... (íol. 115 v.). Epla. bi. leonis pape ad 
constan tinopolitanos. Leo eps.... Licet de his que in concilio sacerdotum... 
(fol. 117). Ad theodosium augustum. Leo eps.... Litteris clementie ure. 
quas dudum... (fol. 118). ítem eiusdem epla. ad pulcheriam augus- 
tam. Leo eps.... Si epistole que in fidei causa... (fol. 118 v.). ítem ad 
eandem. Leo eps.... Gaudere me plurimum et exultare in dno.... (fol. 
119). ítem eiusdem epla. ad martianum et faustum prbos. Leo eps.... 
Bonorum operum et spiriiualium studiormn... (fol. 119 v.). Epla. bi. 
leonis pape ad theodosium augustum. Leo eps.... Omnibtis quidem ure. 
pietatis epistolis... (fol. 120). Epla. beati leonis pape. Leo eps. pul- 
cherie auguste. Gaudeo fidei clementie ure. quod... (fol. 120 v.). Pulche- 
rie augusto per theotistum magistrianum. Eeligiosam clementie ure. 
solUcitudinem quam... (fol. 121 v.). ítem epistola beati leonis pape. 
Leo eps. fausto, martino... Causa fidei in qua salus xpiana consistit... 
(fol. 121 v.). Leo marciano augusto. Sanctum clementie ure. studium qiio 


CÓDICES latinos: &. I. 6. 340 


ad... (fol. 122). Epla. beati leonis pape. Lso eps. marciano augusto. 
Quamuis per conslantinopoUlanos elencos... (fol. 122 v.)- Itom oius- 
dem. Leo eps. marciano aujusto. Poposceram quidem a gloriosa clementia 
ura.... (fol. 12;i). Epla. beatí leonis pape ad marcianum aagastum. 
Leo eps.... MuUam michi fiduciam scribenU... (fol. 123 v.). Epla. leonis 
pape ad anatholium epm. Leo eps.... Gatidemus in dno. et in donogratie 
ipsius gloriamur... (fol. 124). ítem eiusdem epla. ad anatholium cons- 
tant. epm. Leo eps.... Diligentiam necessarie soUicitudinis (¡iiam... (fol. 
1213). Leo ad eundora. Lzo ex)s.... Licet sperem dilectionem iuam ad omne 
optis bonum... (fol. 125 v.). Leo sce. synodo apud calcedonam consti- 
tute. Optaueram quidem dilectissimi pro nri. caritate collegii... (fol. 
126). ítem ad eundem. Leo eijs. anatholio epo. Manifestato sicut optaui' 
mus per gratiam dei lumine... (fol. 127). Leo marciano augusto, per 
lucimum epm. et basilium diaconum de ambitu anatholii. Magno mu- 
nere misericordie dei totius ecclesie catholice... (fol. 128 v.). Leo pulche- 
rie auguste de ambitu anatholii. Sanctis et deo placitis dementie ure. 
stiidiis... (fol. 129 V.). Leo ad marcianum augustum. Leo eps... Multa 
michi in ómnibus dementie ure. liiteris... (fol. 130). Leo eps. n^arciano 
augusto. Puritatem fídei xpiane qua clementia ura. prefulget... (fol. 
130 V.). ítem ad eundem. Leo eps.... Quod sepissime multa iam experi- 
menta docuerunt... (fol. 131). Leo iuliano opo. de etio et andrea. 
Agnoui in diledionis tus litteris fraterna caritatis affedum... (fol. 1.32). 
Leo marciano augusto de etio et andrea. Qiiam excellenti pietate et quam 
glorioso dementie ure. studio... (fol. 132 v.). Leo pulcherie auguste do 
etio et andrea. MuUis exlantibus documsntis quibus... (fol. 133). Epla. 
leonis ad pulcheriam auguatam. Leo eps.... Quod semper de sea. pietatis 
ure. mente... (fol. 133 v.). Leo iuliano epo. choensi. Litteras diledionis 
ttie quas per filiiim meum... (fol. 131). Leo euodochie augusto de pa- 
lostinis monachis. Quanta michi catholice cura sit fídei... (fol. 131 v.). 
Leo iuliano opo. per comitem rodanum. Sepissime diledionem tuam ad 
hanc curam... (fol. 135). Epla. bi. leonis pape ad palestinos. Leo eps.... 
Sollicitudini mee quam uniuersali ecclesie... (fol. 1-37 v.). Leo theodo- 
rico epo. de ñdei perseuerantia. Diledissimo fratri... Remeantibtis ad 


350 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

nos fratrihus et consacerdotihus nostris... (fol. 139 v.). Loo iuliano epo. 
Christianissimi principis fídem sepe... (fol. 140). Ep]a. bi. leonis pape 
ad anatholium epm. per diaconum missam. Leo eps.... Ledis dilectionis 
tue Utteris quas... (fol. 140 v.). ítem eiuBdem ad quem supra. Leo eps. . . . 
Si firmo imcomm'utabilique proposito dilectio iua... (fol. 141). Epla. bi. 
leonis pape ad epos. qui sea. synodo calcedonensi congregati fuerant 
directa. Leo eps.... Omnem quidem fraternitatem uram. nosse non ambi- 
go... (fol. 141 V.). Epla. bi. leonis pape ad iuuenalem ierosolimita- 
num epm. Leo eps.... Acceptis dilectionis tue Utteris quas ad me... (fol. 
142 V.). Epla. rauennii aliorumque eporum. gallorum ad leonem pa- 
pam fidei eius quam ad orientem direxit laudem dicentes. Dno. uere 
SCO... Perlata ad nos epístola heatitudinis ure.... (íol. 143 v.). ítem ad 
omnes epos. galliarum de damnatione hereticorum. Leo rauennio. . 
Optassemus quidem fraternitatis ure. litteras... (fol. 144 v.). Ad mar- 
cianum augustum de pascha. Tam multis documentis per omnes x} eccle- 
8ias... (fol. 145 V.). Epla. leonis pape ad leonem augustam. Leo eps.... 
Multo gaudio mens mea exultat in domino... (fol. 146 v.). ítem ad leo- 
nem augustam. Leo eps.... Promibisse me memini... (fol. 153 v.). Epla. 
decretalis pape leonis ad anastasium epm. Thessalonicensem. Quanta 
fraternitati tue a beatissimi petri apostoli sede commissa... (fol. 15G). Leo 
séptimo epo. al tino. Lectis fraternitatis tue Utteris. uigorem fidei tue... 
(fol. 156). ítem eiusdem. Belatione fratris et coepiscopi nri. septimi... 
(fol. 157 V.). Leo uniuerais epis. per campaniam sanium picenum. Mag- 
na indignatione commoueor... (fol. 158). Epla. bi. leonis pape epis. per 
campaniam et picenum uel tuseiam et per uniuersas prouincias cons- 
titutis... IjBO eps.... TJt nóbis gratulationem facit... (fol. 158 v.). Leo 
nicete epo. aquileiensi. Regressus ad nos filius meus adeodatus... (fol. 
159 V.). Epla. leonis pape ad ianuarium epm. aquileiensem. Leo eps.... 
Lectis fraternitatis tue Utteris. uigorem fidei tue... (fol. 160). ítem epla. 
eiusdem leonis pape ad dorum beneuentanum epm. Dilectissimo fra- 
tri... Judicium quod de te sperahamus... (fol. 160 v.). Leo uniuersis 
epis. per siciliam constitutis. Diuinis preceptis et apostolicis monitis in- 
citamur...   (fol. 163). ítem epla. beati leonis ad omnes epos. per ita- 


CÓDICES latinos: &. I. 6. 35! 


liam. Leo... In consortium uos nre. sollicitudinia dilectissimi fratrea aduo- 
camus... (fol. 1G3 v.)- Leo neonie opo. rauennati de his qui redeuntes 
de captiuitate incertum liabent utram ante oaptiutíatotn baptísma 
oonsecuti sunt. Frequenter quidem in diuersarnm ambiguo questionuni... 
(fol. l&l). Epla. loonis pape ad af frícanos epos. Leo uniuersis epis... 
Cum in ordinationihus sacerdotum... (fol. 166). Leo papa de priuilegio 
coeporum. siue presbiterorum ad uniuersos gormanie atque gallie 
ecclesiarum epos. Leo romane ecdeaie... Ciim in dei noniine in romana 
ecclesia... (fol. 167). ítem eiusdem eplá. ad epos. per uiennensem 
proaincíam constitutos. Dilectissimis fratribus... Diuine cultum religio- 
nisqiiem... (fol. 169 v.). ítem epla. eiusdem ad rauonniam arelaten- 
sem archiepiscopum. Dno. fri... Prottectionem diledionis tue que... (fol. 
169 V.). Leo theodoro epo. foro iuliensi. SolUcitudinis quidem tue... 
(fol. 170 V.). ítem eiusdem epla. ad rusticum narbonensem opm. Leo 
eps.... Epistolas fraternitatis tue qtias kermes... (fol. 172 v.). Leo toriui- 
lo (Turibio) epo. austorigensi. Quam laudabilitcr pro catholice fidei ueri- 
tate mouearis... (fol. 177). Epla. aurelii cartliaginensis epi. ad omnes 
epos. per bizanzenam et arziguitanam prouinciam constitutos. de dam- 
natione pelagii atque celestii hereticorum. Dilectissimis atqtie... Super 
celesta et pelagii damnanlione eorumque dogmatibus... (fol. 177). Ex- 
cerpta ex gestis habitis contra pelagium hereticum. et alia de libellis 
eius que in palestina sibi obiecta. ipse damnare compulsus est. (fol. 
178). Explicit liber epistolarum beati leonis pape. (M. LIV). 

II. (fol. 178). Incipit liber sancti augustini de difíinitionibus eccle- 
siasticorum dogmatum. Credimus tiniim denm esse patrem... dos. simi- 
litudinem in tnoribiis imienire. Explicit liber sci. augustini ect. (Gren- 
nadii de eccl. dogmatibus, M. LVIII, 979). 

III. (fol. 182 V.). Decretum gelasii pape de scripturis recipiendis 
seu non recipiendis presentibus epis. LXX. habitum in sede apostóli- 
ca urbis rome. Post propheticas atque apostólicas scrijduras quibus eccle- 
sia catholica... des. sub anathemate indissohibili uincnlo in etemum esse 
damnata. ( Af. LIX, 162) . 

IV. (fol. 184 V.). Prophetia cuidam mnlieri nostris temporibus 


352 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

reuelata. Ego fons uiuus dico ad illos qui propter nomen meum... unde 
etiam decipítur in estiniatione sua. (conf. Richardi de Sto. Victore in 
adnotationibus misticis in psalmos, M. CXCVI, 380). 

V. (fol. 186 V.). (Tiene un fragmento de un Breve de los monjes 
Cistercienses). Quia molestare et inquietare presumitis. animalia sua 
capere... omni cmn districtione cotnpeUat. Batum Beneuenti. Y 111, kl. 
junii. 

Iniciales en verde y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


&. I. 7. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 279 fols.; 370 x 240 mm. 

S. Augustini enarrationes in psalmos I-LXXIII. 

(fol. 2). [S. Basilii in librum Psalmorum, interprete Rufino]. Omnis 
scriptura diuinitus inspirata utilis ad docendum... juuenibus ornamentum. 
(S. Aug. opp. VI, 1, 63). (fol. 2). In noie. dni. nri. ihu. expositio psal- 
morum bti. augustini. Be domino nro. ihu. xpo. id est homine dominico 
accipiendus est... (la enarración en el salmo LXXIII) des. omnino atitem 
punit aut corrigit. (opp. VI). 

Al fln tiene una nota del arrendamiento que el 20 de Agosto de 1410 hizo 
el Prior y Cabildo de Santa María, do la ciudad de Zaragoza?, á Juan de Luna, 
del lugar de Ebrea. 

Las dos primeras iniciales de adorno en oro y colores; las demás y las ca- 
pitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 

Procede do la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


CÓDICES latinos: &. I. 7. - &. I. 8. 353 


&. I. 8. 

Cód. on porg.; á dos cois.; sigl. XV; 231 fols.; 340 x 235 mm. 
S. Hieronymi epistolarum liber. 

(fol. 2). Incipiunt capitula cpistolaram beati hieronimi que in hoc 
uolumine continentur. /. Simbolum fidei a beato hieronimo composito el 
sancto pape damaso ab eodem missum... Epla. hier. aduersus eundem Ru- 
finum presbiterum Aquileien. CXXVI. 1 (foJ. 2 v ). Incipit Symbolum 
fidei... Credimtts in deum patrem omnipotentem... (Pelagii haeretici 
Symboli explanatio, S. Hier. opp. XI, 146). 2 (fol. 3 v.). Epistola da- 
masi pape ad hieronimum presbiterum. Dormientem te et longo iam 
tempore... {M. XIII, 371). 3 (fol. 4). ítem hier. ad damasum papam 
de propositis ab eo sibi questionibus. Postquaví epistolam tuesanditatis 
accepi... (opp. 1, 158). 4 (fol. 6 v.). ítem ad papam damasum in expo- 
sitione origenis super cántica. Orígenes cum in ceteris libris... (III, 499). 
5 (fol. 6 V.). Incipit omelia origenis super cántica translata a bto. hier. 
de greco in latinum. Quomodo dicimus per moysen... (S. Hier. opp. III, 
501). 6 (fol. 9 V-). Incipit omelia secunda... Omnes anime mociones... 
(ibid., 515). 7 (fol. 13 v.)- Incipit epistola damasi pape ad hier. de 
osanna. Commentaria cumlegerem... (M. XIII, 371). 8 (fol. 13 y.). Hic 
incipit responsio bti. hier. pbri. ad eundem damasum papam do osan- 
na. Multi super hoc sermone diuersa... (opp. I, 63). 9 (fol. 14 v.). ítem 
ad damasum papam de nouo nomine trium hypostaseon. Quoniam 
uetus oriens inter se... (I, 37). 10 (fol. 15). ítem ad papam damasum 
cui apud syriam in fide communicare debeat. Importwm in euangelio 
mulier... (I, 40). 11 (fol. 15 v.). Pars quedam cuiusdam scripti bti. 
hier. de seraphin et taclo. accepto de altari in isaia. Et facttim eat in 
anno quo mortuus est... (I, 44). 12 (fol. 19). ítem pars alterius cuius- 
dam scripti eiusdem hieronimi de eodem loco isaie prophete. Septua- 

23 


354 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ginta. Et missum est ad me icnum de seraphin... (I, 4i, núm. 17). 13 (fol. 
19 V.). Incipit epístola sancti Augastini episcopi ad beatutn hieroni- 
mam presbiterum. Audiiii peruenisso in manns fuas... (epist. 67). 
14 (fol. 20). ítem epla. beati hieronirai ad Augastinum. In ipso profec- 
tionis articulo... (I, 626). 15 (fol. 20 v.). ítem epístola hieroními ad 
AugastÍDum epíscopum. Anno pretérito per fratrem nrm. austerium... 
(I, 628). 16 (fol. 20 V.). ítem epla. Augustiní ad presidium. Sicutpre- 
sens rogaui... (epist. 74). 17 (fol. 20 v.). ítem epístola Augustini 
ad hieronimum. Quamuis existimem. . (epist. 73). 18 (fol. 22 v.). 
ítem epístola Augustini ad hieronimum. Nunquam eque quisquam... 
(epist. 28). 19 (fol. 23 v.). ítem epístola liierbnimi ad augustinum. 
Crebas ad me epístolas... (I, 632). 20 (íol. 24). ítem epístola Augustini 
ad hieronimum. Haheo gratíam... (epist. 40). 21 (fol. 25 v.). ítem epís- 
tola Augustini ad hieronimum. Ex quo cepi... (epist. 71). 22 (fol. 26 v.). 
ítem epístola hieroními ad augustinum. Tres simul epístolas... (I, 7.30). 
23 (fol. 31). ítem hier. ad marcellínum et Anapsychían. Tándem ex 
affrica... (I, 942). 24 (fol. 31 v.). ítem epístola hieroními ad Augus- 
tinum. Cum a SCO. fratre nostro... (I, 751). 25 (fol. 31 v.). ítem epístola 
Augustini ad hieronimum. Jam pridem caritati tue. . . (epist. 82). 
26 (fol. 37 V.). ítem epístola [S. Augastini] ad hieronimum de origine 
anime. Deum nostrum qui nos uocauit... (epist. 166). 27 (fol. 42). ítem 
epístola Aug. ad hier. de eo quod scríptum est qui totam legem 
seruauerit ofíenderet autem in uno factus est omnium reus. Quod ad 
te scripsL. (epist. 167). 28 (íol. 45). ítem epístola bti. hieroními 
psbri. ad Augustinum. Virum venerahilem fratrem meum... (I, 1036). 
29 (fol. 45). ítem epístola hieroními ad Augustinum. Omni quidem 
tempore... (1, 1059). 30 (fol. 45 v.). ítem epístola [S. Hier.] ad alipíum 
et Augustinum episcopos. Sanctus Innocencíus... (I, 1060). 31 (fol. 
45 V.). Incipit epístola bti. epiphaníí salamíne cypri epi. ad iohannem 
constantinopolitanum epm. translata a bto. hier. de greco in latinum. 
Oportehat nos... (S. Hier. opp. I, 239). 32 (fol. 48 v.). ítem epla. 
[S. Hier.] ad heliodorum epm. exhortatoria. Quanto amore et studio... 
(1, 28).   33 (fol. 50 V.). ítem [S. Hier.] ad pammachium de óptimo ge- 


CÓDICES latinos: &. I. 8. 355 


ñero interpretandi. Paulus apostohis... (I, OOíi). 34 (fol. 54). ítem ad 
nepocianum pbrm. de uita monachoruin clericorum. Peiia a me... 
(I, 252). 35 (fol. 57 v-). ítem ad amandum preabiterum de diuersis 
questionibus. Brevis epistola... (I, 22.3). 36 (fol. 59). ítem ad tranqui- 
llinum quomodo origenem legere debeat. Maiora spiritus uincula... 
(I, 349). 37 (fol. 59). Epla. pammachii ot occeani ad hieronimum. 
Sandus aliquis ex fratribus... (I, 517). 38 (fol. 69). ítem epla. hieroni- 
mi pammachio ot occeano. Cedulc quas tnisistis... (I, 518). 39 (fol. 
61 V.). ítem epistola hior. ad auitum [de] erroribus origenis in libris 
periarchon. Ante anuos circiter X... (I, 910). 40 (fol. Go v.). ítem epla. 
hier. ad occoanum de unius uxoria uiro. Nunquam filii oceane... (1, 409). 
41 (fol. G9 V.). ítem hier. ad oaangolium preabiterum qualiter preabi- 
tor et dyaconus differant. Legimua in isaia... (I, 1074). 42 (fol. 70). 
ítem epiatola hior. ad ouangolium de melclii(8e)dech preabitero. Mi- 
sisH michi nolumen... (I, 438). 43 (fol. 71 v.). Incipit paule et euatochii 
ad marcollam exhortatoria do acia, locis. Menstiraní caritas non habet... 
(1, 197). 44 (fol. 73 V.). ítem epiatola hior. ad marcum psbrm. calcide. 
Decreueram quidem... (I, 42). 45 (fol. 74). Symbolum de fide niceni 
concilii. Credimus in unum deum... (XI, 150). 46 (fol. 76). ítem epla. 
hier. ad exuporancium. Ínter omnia que michi... (1, 1073). 47 (fol. 76). 
Epiatola hieronimi ad Rusticum de penitentia. Quod ignotus ad igno- 
tum... (I, 884). 48 (fol. 78 v.)- ítem epla. hieronimi ad deaiderium. 
Ledo sermone... (I, 208). 49 (fol. 78 v.). Sormo bti. hieronimi de 3.^»" 
uirtutibua et forn.°® aapia. et prudencia. Ti es quodammodo uirtutes... 
(XI, 87). 50 (fol. 80). ítem epla. hier. ad dardanum de torra repro- 
miasionia. Qneris dardane... (I, ÍK50). 51 (fol. 82). Epiatola bti. hier. ad 
lucinum beticum. Non opinanti michi... (I, 428). 52 (fol. 83 v). ítem 
apologeticum bti. hier. ad pammachium. Quod ad te huctisqiie... (1, 209). 
53 (fol. 88 V.). ítem epiatola hier. ad Euatochium do uirginitate aoruan- 
da. Audi filia et iiide... (I, 87). 54 (fol. 97). ítem adueraua holuidium 
de perpetua uirginitate aancte marie domine noatro. Ntiper rogattis a 
fratribus... (II, 205). 55 (fol. 102 v.). Incipit primua libor beati hiero- 
nimi proabiteri contra Jouinianum. Pauci admodutn dies sunt... (II, 237). 


356 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

56 (fol. 122). Incipit liber secundas. Secunda propositio est eos qui... 
(II, 321). 57 (fol. 137 V.). Incipit epla. ad matrem et filiam gallia com- 
morantes. Betulit michi quídam frater... (I, 776). 58 (fol. 139 v,). ítem 
ad paulinum presbiterum de institucione clericorum nel monacho- 
rum. Buntis homo de bono thesauro... (I, 3í6). 59 (fol. 141 v.). Incipit 
©pistola aduersus uigilancium. Jusium quidem fuerat... (I, 345). 60 (fol. 
142 V.). ítem ad riparium presbiterum de uigilancio. Acceptis primum 
liUeris tuis... (I, 719). 61 (fol. 146 v.). ítem epla. hieronimi pbri. ad 
magnum oratorem urbis rorae. Sebesium nostrum tuis monitis... (1, 423). 

62 (fol. 147 V.). Epla. hier. ad Rufinum presbiterum rome de iudicio 
salomonis in seccione paruuli. Multum in utramque partem... (I. 445). 

63 (fol. 148 V.). ítem epla. hieronimi ad uitalem presbiterum de salo- 
mone et achaz. Zenon nauclerus... (I, 433). 64 (fol. 149 v.). Epístola 
hieronimi ad ñorentinum de ortu amicicie. Quantus beatitudinis tue 
rumor... (1, 13). 65 (fol. 150). ítem epla. hier. ad abigaum hispanum. 
Quamquam michi muUorum sim conscius... (I, 451). 66 (fol. 150 v.). 
Epla. hier. ad Castricianum ut de cecitate que ei contigit contristan 
non debeat. Sanctus filius meus heraclius... (I, 406). 67 (fol. 151). ítem 
epla. hier. presbri. ad Sabinianam diaconum lapsum. Samuel quondam 
lugebat... (1, 1078). 68 (fol. 153 v.). Epla. hieronimi ad iulianum dia- 
conum aquilegie. Antiquus sermo est... (I, 16). 69 (fol. 153). ítem epla. 
hier. ad nicenam hyppodiaconum aquilegie. Turpilius comicus... (1, 20). 
70 (fol. 154). ítem epla. hier. ad Rusticum monachum. Nichil est xpiano 
felicius... (I, 926). 71 (fol. 157). Epistola eiusdem ad paulum senem 
monachum concordie. Humane uite breuitas... (I, 22). 72 (fol. 157 v.). 
Epistola hier. ad chromatium iouinianum et eusebium. Non debet 
cartha diuidere... (1, 17). 73 (fol. 158 v.). ítem ad crisogomam mona- 
chum. Qui circa te affectus meus... (I, 21). 74 (fol. 158 v.). ítem epla. 
hier. ad antonium monachum. Dominus noster humiUtatis magister... 
(I, 26). 75 (fol. 158 V.). ítem ad theodosium et ceteros anachoretas 
intrinsecus commorantes. Quam uéllem... (I, 8). 76 (fol. 159). ítem ad 
mineruium et alexandrum monachos de uerbis apostoli omnes quidem 
dormiemus non omnes autem immutabimur. In ipso iam profectionis 


CÓDICES latinos: &. I. 8. 357 


articulo... (I, 793). 77 (fol. 1G3). ítem epla. bti. hier. presbiteri ad cy- 
prianum. Frater kme. cypriane scito prenoscena... (I, 1042, núm. 16). 
78 (fol. 1G3 V.)- ítem epla. hieronimi ad pammachium. Christiani inter- 
dumpudoris est... (I, 232). 79 (fol. 164). ítem epla. hier. ad pamma- 
chium et marcellam. Ruraum orientalihus... (I, 575). 80 (fol. 1G4 v.). 
ítem epla. hieronimi ad domnionem. Littere fue et amorem pariter... 
(I, 234). 81 (fol. 365 v.). ítem epistola hier. ad asellam de fictis amicis 
qui sibi detrahebant. Si Ubi putem... (1, 193). 82 (fol. 166 v.). Epla. 
hier. ad uirgines homonenses. Charle exiguitas... (1, 21). 83 (fol. 166 v.). 
ítem epla. eiusdem ad demetriadem uirginem. ínter omnes materias... 
(I, 969). 84 (fol. 172). ítem epla. eiusdem ad letam de institucione 
ñlie. Apostolus paulus scribens ad corinthios... (1, 671). 85 (fol. 174 v.). 
Epla. ad fabiolam de ueste sacerdotali. Usque hodie in leccione... (1, 852). 
86 (fol. 178 v). Epla. hier. ad castorinam materteram. Jhoannes idem 
apostolus... (I, 27). 87 (fol. 178 v.). Epla. eiusdem ad furiam de uidui- 
tate seruanda. Obsecras litteris... (I, 280). 88 (fol. 181 v.). ítem epla. 
hier. ad saluinam consolatoria de nebidio et uiduitate seruanda. Ve- 
reor ne officium... (I, 493). 89 (fol. 184 v.). ítem epla. hier. ad aggeru- 
ciam de monogamia. In veteri uia... (I, 891). 90 (fol. 188). ítem ad 
marcellam de V. questionibus noui testamenti vel de his qui dno. 
occursuri sunt. Magnis nos prouocas... (1, 325). 91 (fol. 189). Epla. hier. 
pbri. ad marcellam de onaso. Medid quos uocant... (I, 184). 92 (fol. 
189 V.)- Epla. hier. ad marcellam de hebraicis nominibus et uerbip. 
Nuper cum pariter essemus... (1, 130), 93 (fol. 189 v.). ítem hier. ad 
marcellam de X. nominibus quibus aput hebreos uocatur deus. Nona- 
gesimum psalmum legens... (1, 128). 94 (fol. 190). ítem ad marcellam 
de fide nra. et dogmate herético. Testimonia de ihoannis euangelio... 
(1, 185). 95 (fol. 190). ítem ad marcellam de blasphemia in spm. scm. 
irremissibili. Breuis est questiunctila... (1, 188). 96 (fol. 190 v.). ítem 
ad marcellam de detractoribus suis. Post priorem epistolam... (1, 131). 
97 (fol. 191). ítem epla. hier. presbri. ad marcellam de muneribus. Ui 
absenciam corporum... (I, 192). 98 (fol. 191). Epla. hier. ad marcellam 
de urbe secedendum. Ambrosius quo cliartas... (1, 190).   99 (fol. 191 v.). 


358 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ítem epla. ad marcollam ne contristetur de egrotacione blesille. 
Ahraham temptatur... (I, 171). 100 (fol. 192). ítem epla. hier. ad mar- 
cellam de uestibus sacerdotum. Epistolare officinm... (1, 1.37). 101 (fol. 
193 V.). Epla. hier. pbri. ad marcellam. Beatus pamphüus martyr... 
(I; 152). 102 (fol. 194 v.). ítem epla. hieronimi ad marcellam. TJt tam 
paruam epistolam... (1, 150). 103 (fol, 194 v.). ítem ad marcellam de 
interpretatione hebraici alphabeti. Nudiustercius ciim centesimum 
odauum decimum psalmum... (1, 144). 104 (fol. 195 v.). ítem epla. hier. 
ad marcellam de diapsalma. Que acceperis reddenda sunt... (I, 133). 
105 (íol. 196). ítem ad marcellam de exitu lee. Cwm hora ferme tercia... 
(1, 124). 106 (fol. 196). ítem ad marcellam de uita asselle. Nemo re- 
prehendat... (1, 126). 107 (fol. 196 v.). Ad tyrasium de morte filie sue. 
Caritatis tue scripta percepi... (M. IV, 434; XXXIII. 1175). 108 (fol. 
198). ítem hier. ad iulianum de pignoribus consultum. Filius meus 
frater tuus ausonius... (I, 785)'. 109 (fol. 199 v-). Epla. hier. consola- 
toria ad paulam de morte blesille. Quis dahü capiti meo... (I, 174). 
110 (fol. 202). ítem ad heliodorum epm. epitaphiam nepociani presbi- 
teri. Grandes materias... (I, 329). 111 (íol. 205 v.). Epla. hier. ad theo- 
doram yspanam de morte lucinii. Luguhri nuncio... (I, 447). 112 (fol. 
206). Epla. hier. ad ooceanum de morte fabiole. Plures anni sunt... 
(I, 453). 113 (fol. 208). Epla. hier. ad innocencium de sepcies percus- 
sa. Sepe a me innocenti kime... (1, 1). 114 (fol. 209). Ad principiam uir- 
ginem de uita marcelle. Sepe et multum flagitas... (1, 944). 115 (fol. 211). 
Epla. hieronimi ad pammachium de morte pauline. Sanato uulneri... 
(I, 391). 116 (fol. 213 V.). Epla. hier. de honorandis paren tibus. Pa- 
rentum meritis suhiugans filios... (XI, 112). 117 (fol. 214). Hier. ad eus- 
toohium de transmissis muneribus. Parua specie sed caritate magna... 
(I, 148). 118 (fol. 214 V.). Epla. hier. ad Eufinum presbiterum. Diu te 
rome moratum... (I, 507). 119 (fol. 214 v.)- Epla. hier. ad thesiíontem 
urbicum. Non audacter... (I, 1019). 120 (fol. 218). ítem ad principiam 
uirginem explanacio XLIIII psalmi. Scio me principia.., (I, 371). 
121 (fol. 222). Incipit prefacio liufini pbri. libroram periarcon quos de 
greco transtulit in latitum [S. Hieronymus]. Scio quam plurimos... 


CÓDICES latinos: &. I. 8. - &. I. 9. 359 

(I, 501). 122 (fol. 222 v). Inoipit apología eiusdem rufini pbri. quam 
ipse misit ad anastasium rome epm. Audiui quoadaní cum aput heatitu- 
dinetn ttiam... (M. XXI, 623). 

En la primera hoja do guarda tiene las siguientes notas: Petri protonotarii 
apostolici. — Donatiií Beuercndissimus dns. Jo. (le Turrecrernata Car.^^ sandi Sixii it- 
tum librum Conuentui Vallisoletano ordinia predicatortim. — Emit a bibliopola Joluinne 
Francisco Valisoletano Hier. Suñta.—En Valladolid vispera de sant francisco 1542. 

En la margen inferior de la primera página tiene el escudo del Cardenal 
Torquemada. 

Faltan las iniciales; epígrafes en rojo. • 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


&. I. 9. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 175 fols.; 323 x 220 mm. 

Gilberti de Hoyllandia commontaria in epístolas S. Paulí apos- 
tolí. 

(fol. 4). [Commontaria ín S. Paulí epístolam ad Romanos]. Sicut 
prophete post legem sic et apostoU poat euangélium... des. etper qtiem »n- 
notuit tienerandus est in sécula seculorum. Amen. (fol. 41 v.). [In epís- 
tolam I ad Corinthíos]. Chorintii sunt achaici quiper ipsum apostolum 
ad fidem comiersi sunt... des. omnes uos diligo in xpo. ihu. Amen. (fol. 
75). [In epístolam II ad Corinthíos]. Quibtisdatn corinthiorum per pre- 
cedentem epístolam primo quidem contristatis... des. cum dno. pax sil per- 
seueranter cum ómnibus tiohis. Amen. (fol. 95 v.). [In epístolam ad G-a- 
latas]. Galli qui prius a candore corporis dicti sunt galathe... des. cui 
anima et caro subiecta sunt. Amen. (fol. 110 v.). [In epístolam ad 
Ephesíos]. Ephesiis est asie metrópolis ciuitas... des. ihm. xpm. dnm. ten- 
dentes in incorrupcionem . Amen. (fol. 122 v.). [In epístolam ad Phi- 
líppenses]. Philipenses sitní macedo^tes qui ipso apostólo predicante ere- 


360 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


diderunt in x.°.., des. ut in spiritualibus ahundetis. Amen. (fol. 128 v.)- 
[In epistolam ad Colossenses]. Colosenses sunt asiani qui archipo predi- 
cante... des. mihi necessaria ministrare. Gratia dni. ihu. uohiscum. Amen. 
(fol. 133 V.). [In epistolam I ad Thessalonicenses]. Tessalonicenses sunt 
macedones qui uerhum ueritatis áb apostólo... des. per sacramenta sancti- 
ficatis. Gratia dni. nri. uohiscum. Amen. (fol. 137 v.). [In epistolam II 
ad Thessalonicenses]. Quod in precedenti epístola dicit apostolus... des. 
Quam pacem ut habeatis dns. sit cum ómnibus uobis. Salutacio mea ect. 
Amen. (fol. 140 v.). [In epistolam I ad Timotheum]. Timotheum 
apostolus in asia cum inde recederet... des. uelut impericiam deridere. 
Gratia sit tecum ad custodiendum depositum. Amen. (fol. 148 v.). [In 
epistolam II ad Timotheum]. Apostolus rome pro flde laborans... des. 
carni mortuus spiritualiter uiuas. gratia uohiscum. Amen. (fol. 152 v.). 
[In epistolam ad Titum]. Tito relicto crete. unde primum idolatrie se- 
mina... des. diligéntibus mercedem esse repositam. Gratia ect. Amen. 
(fol. 155 V.). [In epistolam ad Philemonem]. -Pro colosensi onesimo fa- 
miliares litteras... des. Nam spero ect. Salutat te epatras ect. Gratia dni. 
ect. Amen. (fol. 156 v.). [In epistolam ad Hebraeos]. In primitiua 
ecclesia aliqui hebreorum... des. Hinc intelligitur a roma scripsisse, Gra- 
tia sit cum ómnibus uobis. Amen. 

Iniciales do adorno en oro y colores; tiene dos cortadas; capitales en azul 
y rojo. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 

&. I. 10. 

Cód. enperg.; á dos cois.; sigl. XV; 251 fols.; 350 x 240 mm. 
S. Augustini de Civitate Dei libri XX. 

(fol. 2). [Cap. 43 libri II Retractationum S. Augustini in lib  de 
CÍYitate Doi]. Interea cum roma gothorum irruptione... omnes ilUus po- 


i 


CÓDICES latinos: &. I. 10. -&. I. 11. 361 

puli dicuntur filií israel. (M. XXXII, 617). (fol. 2 v,). Líber I de Ci- 
vitate Doi S. Augastini. Gloriosissimam citiitatem dei siue in hoc lem- 
porum cursu... (fol. 14). Líber 11. (fol. 2j). Líber III. (fol. 36 v.). 
Líber IV. (fol. 47 v.). Líber V. (fol. 60). Líber VI. (fol. 67 v.). Lí- 
ber VIL (fol. 78 V.). Líber VIII. (fol. 90 v.). Líber IX. (fol. 98 v.). 
Líber X. (fol. 113 v.). Líber XL (fol. 126). Líber Xtl. (fol. 137). 
Líber XIII. (fol. 147 v.). Líber XIV. (fol. 160). Líber XV. (fol. 
175). Líber XVL (fol. 191 v.). Líber XVII. (fol. 201 v.). Líber XVIII. 
(fol. 226). Líber XIX. (fol. 210). Líber XX: des. (incompleto; llega 
hasta las palabras del cap. 21:) inquíramus sánelos quos hic uiuos inuen- 
turus. (á cada libro precede el índice do capítulos; M. XXXII). 

Primera página orlada y con una miniatura de San Agustín. Iniciales do 
adorno en oro y colores; capitales on azul y rojo; epígrafes en rojo. 

En la margen inferior de la primera página tiene un escudo de armas epis- 
copales y á los lados las letras H. I. (Honorato Juan, Obispo de Osma). 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 


&. I. 11. 

Cód. en perg.; á dos cois.; año 1409; 334 fols.; 340 ><- 245 mm. 
S. Gregorii Papae moralium libri XXXV. 

(fol. 2). Reuerendissimo et Sanctissimo fratri Aleandro. Gregorius 
seruus seruorum dei. Buátim te frater heatissime in constantinopolitana 
urbe cognoscens... (opp. I, 1). (fol. 3). In nomine dni. nri. ihu. xpi. In- 
cipit líber primus Sci . Gregorii pape in expositiono bti. Job. Para 
prima. ínter mullos sepe queritur quis libri bti. Job... (fol. 11). Líber II. 
(fol. 22). Liber III. (fol. 30). Líber IV. (fol. 41). Líber V. (fol. 
53 V.). Liber VI. (fol. 62 v.). Liber VII. (fol. 71). Liber VIIL (fol. 
85). Liber IX. (fol. 99). Líber X. (fol. 107 v.). Pars secunda per 
contemplationem. Incipit libor undecimus.   (fol. 115). liber XÍI. 


362 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

(fol. 122). Liber XIII. (fol. 127).LiberXIV. (f ol. 136 v.). Liber XV. 
(fol. 145 V.). Libor XVI. (fol. 154). Explicit pars tercia moralis libri 
bti. gregorii et liber sextasdecimus. Incipit eiusdem codicis mora- 
lium. pars quarta et liber septimus decimus. (íol. 161). Liber XVIII. 
(ful. 174). Liber XIX. (fol. 182 v.). Liber XX. (fol. 194). Liber XXL 
(fól. 199 V.). Liber XXII. (fol. 208). Incipit pars quinta moralium 
bti. (Gregorii pape et liber XXIII. (fol. 216 v.). Liber XXIV. (fol. 
221). Liber XXV. (fol. 231). Liber XXVI. (fol. 243). Liber XXVII. 
(fol. 251). Incipit liber vicesimus octauus in sexta parte moralium 
Beati Gregorii pape. (fol. 261 v.). Liber XXIX. (fol. 271 v.)- Lí- 
ber XXX. (fol. 281). Liber XXXI. (fol. 294). Liber XXXII. (íol. 
301 V.). Liber XXXIII. (fol. 312). Liber XXXIV. (fol. 319 v.). Li- 
ber XXXV: des. pro me lacrimas reddat. deo et dno. nro. ihu. xpo. cum 
patre et spu. seo. honor et imperium p&r eterna sécula seculorum. Amen. 
Moralia Bti. Gregorii pape ect. (opp. I), (fol. 326 v.). Libris terdenis 
cum quiñis hic modo finis.— Ponitur a sancto tractatu Gregoriano.— 
Quos sancti flatus promisit spiramine plenus.— Ex Job magnifico nu- 
lli uirtute secundo.— Laus sit tibi xpe. quoniam liber explicit iste. 
(fol. 328). (de otra mano:) Tabula moralium bti. Gregorii super Job 
designans uel d^stinguens breuiter numerum et titulum omnium ca- 
pitulorum cuiuslibet libri ut sequitur. 

Al fin tiene: O tu qui legis mea pennamata lector. — Johannem scias me proprio no- 
mine dictum. — Sed si plus qneris cognomine malicia dicor. — Anno dni. Millcsim^ CCCC." 
nono completu^ est liher iste. et scripius. ad mandatum uoluntatem et beneplaciium Beue- 
rendi patris dni. Flamminghi Epi. Nolani de qua ciuitate scriptor est oñundus. 

Iniciales miniadas y en oro sobro fondo azul ó rojo las primeras letras de 
cada libro; capitales en oro y azul, alternando; epígrafes en rojo. La primera 
página orlada. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivaros. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 


I 


CÓDICES latinos: &. I. 13. 363 


&. I. 13. 

Cód. en porg.; á dos cois.; año 1310; 222 fols.; 365 x 235 rnm. 

Bonifacii Papae VIII liber VI Decretalium; Joannis Andreac 

glossa in lib. VI Decretalium; Dlni de Mugello glossa in regulas ju-' 
ris lib. VI Decretalium. 

I. (fol. 1). [Bonifacii VIII Decretalium liber VIJ. (fol. 97). De re- 
gulis iuris. 

II. (fol. 101). [Joannis Andreae glossa in librum VI Decretalium]. 
Quia preposterus est ordo prius humana subsidia petere... des. di f ferré et 
dimitiere potest causam ff. de iudic. ai longitis. (fol. 189). [Ejusdem 
glossa in regulas juris]. Non est nouum ut áliquibus specialiter enume- 
ratis... des. in posterum labores meos offeram iam licet nouiter inchoatos. 
Jo. A. Explicit apparatus dni. Johannis andree supor VI. libro, deo 
gratias. Anno dni. M. CCOX. ladict:::: die VIII. mensis agusti. 
(conf. edic. Venetiis 1182). 

III. (fol. 203). [Dini de Mugello do regulis juris in VI libro De- 
cretalium]. Premissis casibus singularibus et eortim determinatione... 
des. dtilcissinis et de 1. III, 1. nomen. § ultimo, dy. Explicit apparatus 
dni. dini super Regulis iuris Sexti libri deo gratias amen. (conf. edic 
Romae 1472). 

IV. (fol. 221 V.). [Quindecim quaostiones juris]. 

Las cuatro hojas de guarda son un fragmento de una exposición de los Sal- 
mos de principio del siglo XII. 

Iniciales de adorno en colores; capitales en azul y rojo, alternando; epígra- 
fes en rojo. 

Procede do la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación do la Biblioteca del Escorial. 


364 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


. &. I. 14. 

Cód. en perg.; á tres cois.; de letra mínúsc, visigót.; sigl. VIII-IX; 168 fols.; 

510 X 360 mm. 

S. Isidori Hispalensis etymologiarum libri XX; Redemti clerici 
obitus S. Isidori; S. Hieronymi liber epistolarum; Eusebii Pamphili 
Caesariensis liber de situ et nominibus locorum hebraicorum; Lici- 
niani, Fructuosi, Evantii, Aviti, Sisebuti regis, Caesarii patricii 
et Bulgarani epistolae. 

I. (fol. 20). [Etymologiarum S. Isidori liber III]. (Falto al princi- 
pio; empieza con las palabras del núm. 12 del cap. XX de la edic. de 
Aróvalo:) sicut tonitruum. sicut incudis sonus. quotiens in durum malletis 
percutitur ferrum.... des. et in superna contemplatione conlocarent. (fol. 
23). Incipit liber quartus. Medicina est que corpus uel tuetur... des. ita 
per hanc corpus curatur. (fol. 25). Incipit liber quintus. Moyses gentis 
hebree primus omnium diuinas leges... des. Besiduum sexte etatis tempus 
deo soli est cognitum. (fol. 30). Incipit liber sextus. Vetus testamentum 
ideo dicitur... (falta el fol. 32, ó sea, desde las palabras in defensione 
enim aut negatione del cap. VIII hasta habita est in qua enticen constan- 
tinopolitanum abbatem del cap. XVI. Falta el fol. 35, ó sea, desde las 
palabras super quem etiam in principio ferebatur Spiritus Sanctus del 
cap. XIX hasta el fin). (fol. 36). Liber VII. (falto al principio; em- 
pieza con las palabras del cap. I:) et dissolui non potest nec diuidi: qmd- 
quid enim capit diuisionem... (falta el fol. 38, ó sea, desde las palabras 
quando enim áliquid in mundo mire uirtutis fit del cap. V hasta appe- 
llantur reges quum propriis nominibus censeantur del cap. VI; falta el 
fol. 40, ó sea, desde las palabras saÍMaíorew* enim uniuersarum gentium 
ejusque sacramenta del cap. Vlll hasta el principio del cap. X:) des. 
qui miacebatur populo dei grecum est.   (fol. 41 v.). Incipit liber octabus. 


CÓDICES latinos: &. I. 14. 365 

Aeglesie grecum est quod in latinum nertitur contiocatio... f falta el fol. 42, 
6 sea, desde el principio del cap. II hasta las palabras Circillionea dicti 
eo quod agrestes sint del cap. V; falto al fin; llega hasta las palabras 
del cap. XI:) et sangninem fluxisse in mari. adqiie eo spuma.   (fol. 47). 
Libor IX. (falto al principio; empieza con las palabras del cap. II:) 
Naheth. filius smahel a quo nabathei... des. propter ipsam animi leuitatem 
in tutela consistere.   (fol. 52). Incipit liber decimus. Origo quoinindam 
nominum id est unde ueniant... des. indagatores. alatores. pressores. Ex- 
plicit liber decimus partis prime feliciter. deo gratias amen.   (fol. 
56 V.). Incipit partis secunde,   (fol. 57). Líber ethymologiarum partis 
secunde XI. Natura dtda háb eo quod nasci aliquid facit... des. Scorpio 
exihit caudaque minahitnr hunca.   (fol. 62). Incipit liber duodécimas. 
Ómnibus animantibus. adam primum uocabulum indidit... des. Gurgulio 
dic'us. quia pene nihil est aliut nisi guttur.   (fol. 70). Incipit liber ter- 
tius decimus. In hoc libello quasi in quadam brebi tabella... des. sed etiam 
et aliqua significare futura.   (fol. 74). Incipit liber quartus decimus. 
Terra est in media mundi regione posita... des. quod anime hinc ibi feran- 
tur.   (fol. 79 v.). Incipit liber quintas decimus. De auctoribus condita- 
rum urbium plerumque dissensio inuenitur... des. quod his uie precurren- 
tium instigentur. id est agnoscantur.   (fol. 85). Incipit liber sextus 
decimus. Puluis dictus quod ui uenti pellatur... des. in dextro bracio 
superiori. o. littera conjuncta cenix est.   (fol. 91 v.). Incipit liber septi- 
mus décimas. Rerum rusticarum scribendi sollertia... des. Menta hujus 
genera sex.   (fol. 98 v.). Incipit liber octabus decimus. Primus bella 
intulit ninus... des. crureprolato feriendam conlusoribus prebent.   (fol. 
102). Incipit liber nonus decimus. Artium quarundam uocabula quibus 
aliquid fabricatur... des. uel a ligaiíone quasi colligie.   (fol. 108 v.). In- 
cipit liber uicesimus. Primus dedalus mensam et seJlam fecit... des. ut 
uis morui ignis ardore siccetur. Expliciunt libri beatissimi esidori spa- 
lensis episcopi. deo gratias. amen, (á cada título precede el indica de 
capítulos). 

II.  (fol. 112). Incipit obitiis beatissimi ysidori spalensis epsci. feli- 
citer a redemto clerico recensitus. Visum est mihi td tue sanctikUi bre- 


366 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

bíter exponere... des. finem suum consummabit in pace. amen. Suh die 
pridie klds. apriles. luna nonadecima. Era DC i>^ IlIl. (S. Isidori opp. 
edic. Aróvalo, I, 27-29). 

III. 1 (fol. 113). Incipit líber sci. Jheronimi ad acalchiam de diui- 
nis questionibus. Filius ms. apudemius. qui interpretalionem nominis 
sui... des. postea mendacium id est anthixpi. xpm. suscepturi sunt. (prece- 
de el índice de las cuestiones; S. Hier. opp. I; 814). 2 (fol. 119). ítem 
incipit ejusdem Jheronimi ad heluidiam. de alus quesbionibus. Ignota 
uultii fidei mihi ardore notissima es... des. uel uitio accenduntur et extin- 
guntur in nohis. Finit. (I, 812). 3 (fol. 124). Incipit dogma sci. Jhero- 
nimi presbiteri de diuersis sententiis. In patre unitas. in filio equáli- 
tas... des. pelle creatoris sui dispositione uestibit. (Gennadii Massiliensis 
de eccl. dogmatibus, M. LVIII, 980). 

IV. (fol. 126 V.). Incipit liber epistolarum beati jheronimi.  1 Da- 
masus urbis rome epscs. fri. et conprsbre. jheronimo in xpo. salutem. 
Dum multa corpora Ubrorum... nobis aperire uestigia. Ora pro nobis in 
domino. (S. Hier. opp. XI, 276).   2 (fol. 126 v.). Beatissimo pape da- 
maso sedis apstlice. urbis rome. jheronimus supplex. Legi litteras 
apstlatus. uestri... laus tibi soli quod grex editur. (XI, 277).  3 (fol. 126 v.). 
Dno. kmo. et desiderantissimo et honorando fri. et conprsbro. jhero- 
nimo agustinus in dno. salutem. Audibi peruenisse in manibus tuis... et 
oms. frs. qui tecum hac de te glantur. (S. Aug. epist. 67).   4 (fol. 126 v.). 
Dno. uere seo. et beatissimo pape agustino jheronimus in dno. salu- 
tem. In ipso profedionis articulo... uel doceremus aliqna uel disceremus: 
(I, 793).   5 (fol. 127). Dno. uere seo. et beatissimo pape, agustino, 
jheronimus in xpo. salutem. Anno pretérito per frm. nsm. asterium... 
xps. dns. noster tueatur omnipotens. dne. uere sce. et suscipiende papa. 
(I, 628).   6 (fol. 123). Dno. beatissimo et mérito uenerando fri. et con- 
sacerdoti presidio, agustinus in dno. salutem. Sicutpresens rogabi sin- 
ceritatem tuam... si meam culpam ipse cognouero. (epist. 74).   7 (fol* 
127). Agustinus epscs. ad jheronimum presbiterum. Quuritaque conor 
contra tractum fluminis... ad pristinam concordiam reuertisse. (de la 
epist. 73).   8 (fol. 128). Dno. dilectissimo et cultu sincerissimo kari- 


CÓDICES latinos: &. I. 14. 367 


tatis obsequenJo. adque amplecteudo fri. et conprsbro. jheronimo. 
agustinus. Numquam eque qnisquam facile cuilibet innotuit... qtiamjus- 
iam ttdisse aententiam. (epíst. 28).   9 (ful. 128 v.). Dno. uere seo. et 
beatissimo pape agustino, jheronimus. Crebras ad me cpsttaa. dirigis... 
ad meprimum facías peruenire. (I, r;32).   10 (fol. 129), Dno. dilectissi- 
mo et caltu sincerissirao. karitatis obseruando atque amplectendo 
íri. et conprsbro. jheronimo agiistinus. Habeo gratiam quod pro subs- 
cripta salutationem... indicium nisi de caritate presumentis. (epíst. 40). 
11 (fol. 129 V ). Dno. uenerabili et desiderabili seo. fri. ot conprsbro. 
jheronimo. agustinus in domino salutem. Ex quo cepi ad te scribere... 
quantum potiieris presentiam tuam. (epíst. 71).   12 (fol. 1.30). Dno. uere 
seo. ot beatissimo papo agustino, jheronimus. Tres simul epsllas. immo 
libellos... in ángulo manasteríi susurrare. (I, 730).   13 (fol. 133). Domno 
uere seo. el deuotissimo pape agustino, jheronimus. Quum asco. fre. 
nostro sollicite quererem... xps. ds. noster tueatur omnipotens. dne. uere 
ace. et beatissime pape. (I, 754).   14 (fol. 133). Dno. dilectissimo et in 
xpi. uisceribus honorando. seo. fri. et conprsbro. jheronimo. agustinus 
in dno. salutem. Jam pridem tue. karitati prolixam epstolam misi... sed 
melius hec minar: quamqnam nulla est. (epíst. 82).   15 (fol. 13(3 v.). 
Agustinus ad jheronimum de origine animae. Dm. nsm. qui nos uocabit 
in regnum suum... in suis  sacramentis  commendabit  posse liberari. 
(epíst. IGfi).   16 (fol. 139 v.). Agustinus ad jheronimum de epístola 
jacobi. Quod ad te scripsi honorande mihi in xpo. fr. jheronime... ut id 
nobiscum communicare digneris. (epíst. 167).   17 (fol. 141 v.). Dno. uere 
seo. et omni mihi afíectione uonorabili pape agustino, jheronimus in 
xpo. salutem. Virum honorabilem frm. meum... laboris fradent cujusdam 
amisimus. (1, 103G).   18 (fol. 141 v.). Dno. mérito honorabili multum- 
que preferendo pape agustio (agustino), jheronimus. Omni quidem 
tempore beatitudtnem tuam... ut meo nomine salutes precor coronam tuam. 
(1, 1059).   19 (fol. 141 V.). Jheronimus ad desiderium prsbrem. Lecto 
sermone dignationis tue... hábueris paulatim scribi faciam. (I, 208). 
20 (fol. 141 V.). Jheronimus ad julianum diaconem aquilege. Anticua 
^ermo est... crebrís reddas sermonibus. latiorem ualde in xpo. (I, 16). 


368 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

21 (fol. 142). Jheronimus ad nicheam yppodiaconum aquilegeae. Tur- 
pilius comicus tradans de uicissitudine Utterarum... si amici litteras. uel 
indignantis accipiam. (1, 20). 22 (fol. 142). Jheronimus ad crisocomam 
monacum. Qui circa te affedus meus sit... te aliut non hábuisse quod scri- 
heres. (I, 21). 23 (fol. 142). Jheronimus ad anthonium monachum 
hemonee. Lns. noster humilitatis magister... et ut conseruo sermonem 
conseruus inpertiar. Uale in domino. (I, 26). 24 (fol. 142). Jheronimus 
ad euangelium presbiterum de melcisethec. Misisti mihi uolumen.., 
nocuetit corporis ualitudini. (1, 438). 25 (fol. 143). Jheronimus ad quem 
supra in quo epscs. prsbro. uel presbiter diácono antefertur. Legimus 
in esaya. fatuus fatua loquitur... et diaconus in eglesia uindicent. (1, 1074). 
26 (fol. 143 V.). Dilectissimo et amantissimo fri. jheronimo presbitero. 
theuphilus epscp. Scs. epscs. agathos cum diledissimo diácono athanasio... 
et oms. nonas sopire doctrinas. (I, 532). 27 (fol. 143 v.). Beatissimo 
pape theuphilo epsco. jheronimus presbiter. Duplicem mihi gratiam 
tue heatitudinis littere. prestiterunt... ut ipse significas succidere falce non 
cesses. 28 (fol. 143 v.). Dno. honorabili et beatissimo epsco. theo pili- 
lo, eulogius. johannes et ceteri epsci. qui jherosolimis in sea. hence- 
niorum die repperti sunt. Nosti dne. cuneta laudábilis... ueniam dederis. 
Saluta omnes qui tecum sunt sacerdotales gradus. (I, 549). 29 (fol. 144). 
Dno. beatissimo pape theuphilo. dionisius. liddensis epscs. Bonus ds. 
noster. qui in consiliis scorum. glorificatur... Fratres cellulem ex oppido te 
salutant. ct seos, qui tecum sunt. (I, 551). 30 (fol. 144). Dilectissimo et 
amantissimo fri. jheronimo presbitero. theuphilus episcopus. Didici 
quod scitas. tua nouerit... Omnes seos, qui tecum sunt meo nomine saluta- 
ri uolo. (I, 533). 31 (fol. 144). Beatissimo pape theufilo. jheronimus. 
Meminit beatitudo tua quod et eo tempore... et fadio rohustiorfiat. (1,351). 
32 (fol. 144). Beatissimo pape theuphilo. jheronimus. Nuper tue heati- 
tudinis scripta suscepi... nec uelle te in aliquo ledere. (I, 521). 33 (fol. 
144 V.). Dno. amantissimo fílio hac fratri jheronimo presbitero hac 
cunctis qui tecum in monasterio uersantur fratribus. epiphanius in 
dno. salutem. Generalis epístola que ad omnes catholicos scripta est... et 
tecum et per teplurimum salutamus. (I, 536).   34 (fol. 144 v.). Dno. seo. 


CÓDICES latinos: &. I. 14. 360 

fri. jheronimo presbítero, cromatius et holiodorus opeci. in dno, sa- 
lutem. Quum religiosissimns augnstiis Iheodostua... melius et perfeclius 
dei marfjjrUms exihetur. (M. XX, 373). 35 (fol. 114 v.)- Cromatio et 
heliodoro epscis. jheronimus prosbiter. Constat dnm. nsm. omni die 
martirum suorum triumphos excipere... in celesti gla. fecii esse sublimes. 
36 (íol. 144 V.)- Dilectissimo adque in dno. nso.. jhu. xpo. beatissimo 
luciano seruo dei' jheronimus peccator. Nec opinanti mihi súbito littere 
tue... uicissitudinem sentiamur. líale diledissime frr. et ora pro nobia. 
(I, 428). 37 (fol. 145 v.). Domnis uere sois, adque omni officiorum 
karitate uenerandis filiis marcellino et anasicie. jheronimus in xpo. 
salutem. Tándem ex áfrica uestras Hileras unanimitatis accepi... etprólixa 
elaie florentes xps. ds. nosier tueatur omptns. (1, 942). 38 (fol. 146). Dno. 
fri. simpliciano. anastasius. Grandem sollicitudinem adque cxcubias... a 
nolis scias esse damnata. Ds. te incolomen custodiat dne. frr. mérito hono- 
rabilis. (Anast. I epist- 20, M. LXXIY). 39 (fol. 140). Dno. dilectissi- 
mo fri. et coepsco. epyplianio. theuphilus in xpo. salutem. Dns. locutua 
est ad prophetam... unde utriusque principia tulimus ad palestinos. 
(S. Hier. opp. I, 534). 40 (fol. 146). Beatissimo pape bonifatio jhero- 
nimus. Quantum gaudiis super ordinatione pontificatus tui... in episcopal* 
nomine hereticorum patronos adque consortes. 41 (fol. 146 v.). Domno 
SCO. et multum suscipiendo donato jheronimus. Scriptum est multa 
flagella peccatorum... et frequentibns morbis fiactus uix in hecpauca uerba 
prorupi. 42 (fol. 146 v.). Jheronimus ad tranquillinnm quomodo ori- 
genem legi debeamus. Majora sps. uincula esse quam corporum... Scs. 
frr. donatianus diaconus te inpendiose salutat. (I, 349). 43 (fol. 146 v.). 
Jheronimus ad theudoricum et ceteros anachoritas intrinsecus com- 
morantes. Quam uéllem nunc uestro interesse conucntui... et ad portum 
obtati litoris prosequatur. (I, 8). 44 (fol. 147). Jheronimus ad florenti- 
num de ortu amicitie. Quantus heatitudinis tue rumor... desiderans cale- 
ña langoris innecto. (I, 13). 45 (fol. 147). Jheronimus ad riparium 
presbiternm. Acceptis litteris luis, primifus non responderé... excidetur 
et in ignem miitetur. (I, 719). 46 (fol. 147 v.). Domno uere seo. et mul- 
tum suspiciendo et desiderando fratri ripario jheronimus. MtUtum 

24 


370 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

mihi gaudiipresHtit... xpi. dei nostri tueatur clementiam. dne. uere sce. et 
multum desiderande frater. 47 (fol. 147 v.)» Domno uere seo. et sus- 
piciendo fri. ripario. jheronimas. Fortiter te contra heréticos dimicasse... 
(incompleta; llega hasta las palabras:) et pene conuersationis nse. muta- 
bit statum: dum quoque. 

V. (fol. 158). [Liber de situ et nominibus locorum hebraicoram 
Easebii Pamphili Oaesariensis a S. Hieronymo translatas et auctus]. 
(falto al principio; empieza:) Ellasa ciuitaa regís arioch... des. Zohel. No- 
men lapidis ubi adonias immolabit uictimas. juxta fontem rogel. Fiunt 
littere JIII. NM. XI. Finit interpretatio locorum orientis íeliciter. deo 
gratias. (conf. S. Hier. opp. III). 

VI. 1 (íol. 164). Incipiunt epstle. beati licinani de libro regula- 
rum ad scm. Grregorium papam urbis rome directa. Dno. beatissimo 
pape gregorium. licinianus epscs. Librum regularum a scitate tua edi- 
tum. et ad nos... ds. conserbare dignetur sicut obtamus beatissime papa. 
{M. LXXII, 689). 2 (fol. 164 v.). Dno. seo. ac uenerabili fri. epapha- 
nio diácono, lucinianua et seuerus exigui. Lectis (en el cód. Celis) litte- 
ris luis frater kme. grandi sumus admiratione permoti... nec plurimorum 
tertium producti fuerint adsentire curabit. (ibid., 691). 3 (fol. 166). ítem 
epstla. cujus supra ad uincentium epsem. euositane insule directa 
contra qui credunt epstlas. de celo ceeidisse in memoriam sei. petri 
rome. Ínter uarias tribulationum angustias... omnino abicienda. et detes- 
tanda scitas. tua nouerit. Ora pro nobis dne. sce. et in xpo. kme. frater. 
4 (fol. 166). Epstla. domni fruetuosi ad domno recesiundo rege direc- 
ta, pro culpatos quos retinebatur de tempere domni seindani. Vereor 
ne sepe suggerendo gle. uestre fastidium... pro quibus non confusionis sen- 
tentiam. sed glam. percipiatis sententiam. (conf. L. Ramírez de Prado, 
ópera Luitprandi) 5 (fol. 166 v.). Epstla. domni efantii archediaconi 
de scripturis diuinis edita contra eos qui putant mundum esse sangui- 
nem. Quia se prébuit occasio oportuna... módica non sufficitmt plurima 
non expediunt. {M. LXXXVIII, 719). 6 (fol. 167). Dno. seo. beatissi- 
mo et piissimo germano apollinari epseo. auitus. Post cosummationem 
libellorum quos non sicut uoluerat edidit... sed collegentibus mültis men- 


CÓDICES latinos: &. I. 14. 371 


surata fidei adatradiene deseruiat. (conf. edic. Peiper, p. 274). 7 (fol. 
167). Epstla. domni sisebuti ad cicilium montesanura epscm. dum ad 
monasterium ambulabit. Obtabam kme. pater... incrementa uirtutum, 
(M. LXXX, 363). 8 (fol. 167 v.). Dno. gloriosissimo adque clemen- 
tissimo domno sisebuto regi cesarius deo uolente patritius uenerator 
nester. Nostra frequens postulatio aput eminentiam tuavn... uicem res- 
cripti rependere inquirenti hac diligenti. (M. LXXX, 366). 9 (fol. 167 v.). 
Rescribtum domni sisebuti per ansemundum ad cesarium destinatam. 
Si cordium inscrutator sensibus uestris dilecHonem nostram inftmderet... 
quod si nialet uerba. uobis ditamur et muñere. (Al. LXXX. 387). 10 (fol. 
167 V.)- Cesari patrici ad sisebutum regem. per ossellum directa. 
Qua nobilis epstla. innotuit... dei gratia futurum ad tempus reserbo. 
{M. LXXX, 368). 11 (fol. 168). Cesari patrici per amelium et theode- 
ricum sisebuti regi directa. Venerantissimos ápices... que sursum prefa- 
tione conmendo. {M. LXXX, 369). 12 (fol. It8). Seo. hac uenerabili 
patri eusebio [Sisebutus]. Mortuam magis quam morituram... de uestra 
tándem uel sera consensione. {M. LXXX, 370). 13 (fol. 168). Dno. seo. 
semperque beato et apstlicis. meritis adequando mihique perpetua 
karitate conjuncto in xpo. peculiari domno::::: bulgar[anu8]. Et s\ib 
uniuersos axes ab ethero... dignamini jucundare colloquio. 14 (fol. 168 v.). 
Bülgaranus ad guntemarum regem. Oracula regni uestri... et omnia deo 
prospiciente reparari possunt amen. 

Tiene algunas notas marginales. A los folios 166 v. y 167 tiene notas en ára- 
be que, según Simonet, pueden ser de Alvaro de Córdoba. 

Epígrafes en rojo y en letras mayúsculas los de las Etimologías. 

Faltan los folios 1-19, 82, 35, 38, 40, 42, 46, 148-157. 

Al fin tiene las siguientes notas: Me líber est de ecleaia aci. rotnani. — tiene este 
libro dentó y quarenta y tres hojas y es del collegio mayor de Alcalá de henares. — alie 
epistole huiusmodi sunt in ecclesia ouetensi. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


372 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. IL 1. 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 46-54 fols.; 345 x 235 mm. 

(fol. 46). Gathalogus mirabilium oporam, ex illis, quae clarissimus, 
ac sapientissimus, martyr, Raymundus LuUus, edidit in lucem (quip- 
pe omnia, enumeratu dificillima essent) citatis locis, ubi inuenmutur, 
vel typis excussi, vel manuscripti, Latino, aut Cathalano sermone. In 
laudem et gloriam omnipotentis Dei, ac deiparae Virginia Mariae: et 
in tanti martyris honorem. Philippo Secundo Máximo Hispaniarum 
et Indiarum Regí Doctor Arias de Loyola in hanc formam reddegit et 
dicauit. (publicado por el P. Pedro Blanco en La Ciudad de Dios, vo- 
lumen LXXXI). 


&. IL 2. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 172 fols,; 350 x 235 mm. 

Busebii Pamphili de praeparatione evangélica libri XIV, Geor- 
gio Trapezuntio interprete. 

(fol. 1). Praefatio G-eorgii Trapezuntii ad Nicolaum papam V. (sólo 
el fin, desde las palabras:) deo uero. Nam etsi genitum esse... iantummo- 
do latinis hominibus huiusmodi traductione obtulimus. Explicit praefa- 
tio. (fol. 1). Eusebii Pamphili de praeparatione evangélica a G. Tra. 
traduct. liber primus incipit. Cum quid sit xpianismus nescientibus ape- 
riré... (fol. 14). Liber II: des. hos arroyantia perdant. Quisnon uiderit. 
Tertius liber explicit. (fol. 30 v.). Liber IV. (fol. 45). Liber V. 
(fol. 67). Liber VI. (fol. 75). Liber VIL (fol. 88 v.). Liber VIII: des. 
ei ad alia transiré constituimus. Explicit liber nonus. (fol. 109). Li- 
ber X.   (fol. 121). Liber XI.   (fol. 139). Liber XII.   (fol. 150). Li- 


CÓDICES latinos: &. II. 1.-&. II. 2. -&. II. 3. 373 


ber XIII. (fol. 163). Liber XIV: des. magno riau omnium explosi atmt, 
Aureus humana© penetrans praocordia uitae. — Pamphilus hic Foelix 
explicit eusebius. — A viro clarissimo Georgio Trapezuntio in lati- 
num e graeco conversas. Eusebias de evangélica praeparatione expli- 
cit. (conf. edic. Tarvisii 1 180). 

Iniciales y capitales de adorno en oro y colores; epígrafes en rojo. 
A la vuelta do la pasta tiene: Est D. B. Laurentii CanM S.<*« Jí.«< del Püari 
Caes.ae Idibua Octobris 1593. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Pasta labrada del siglo XV. 


&. 11. 3. 

Cód. en perg.; á dos cois.; año 1459; 77 fols.; 337 x 235 mm. 

Eusebii Pamphili chronica, S. Hieronymo interprete cum addi- 
tionibus ejusdem et S. Prosperi de Aquitania. 

(fol. I). [Obtestatio Eusebii]. Adiuro te quicumque hos descripseria 
libros... (fol. I). Incipit crónica Eusebii iheronimi cum superadditis 
prosperi. Preíatio iheronimi. Ensehius iheronimus Vincentio ct Galieno 
suis sálutem. Vetus iste disertorum mos fuit... dehaccantibus adhuc in té- 
rra nostra barharis incerta sunt omnia. (fol. II). Incipit Eusebii in- 
terpretata prefatio. Moyscn gentis hebraice qui primus omnium prophe- 
tarum... Qui uniuersa in suis locis cum summa breuitate ponemus. (fol. 
III V.). Aduerte quod in alio uetustissimo códice reuerentia digno 
inuenitur positum et scriptum quod inferius scriptum est post prefa- 
tum prohemium et ante infrascriptum exordium. videlicet. incipiunt 
témpora, prout hic positum licet aspicere. (fol. III v.)« Interpreta- 
tio sancti Jheronimi de nominibus gentium incipit. Et facti sunt omnea 
dies noe noningenti quinquaginta anni... Possederunt autem a cofene 
fluuio omnem in die regionem que nocatur hiena, (conf. Eusebii de tem- 
poribus, edic. Mediolani 1175, í. 6-7).   (fol. V). Incipit exordium libri. 


374 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Incipiunt témpora totius secuU regesque gentium omnium. . . des. Vicen- 
nalia constantini nicomedie acta et sequenti anno rome edita. Hactenus 
Eusebms. (fol. LXXII y.). Deinceps Hieronimus. ücusque historiam 
acribit eusehius pampMli martiris contuhernalis: cui nos ista subiecimus... 
des. et incensa domo sepultura quoque caruit. Hucusque hieronimus 
presbiter ordinem precedentium digessit annorum. Nos que consecu- 
ta sint addicere curauimus... (fol. LXXY). Superaddita Prosperi 
sequuntur. Ausonio et olihrio cons. Gratianus post mortem patrui theodo- 
sii... des. Valentiniano VI. et Nonio consulibus. Hic finit prosper post 
hieronimum. Explicit crónica Eusebii. Hieronimi. item Prosperi. 
(conf. M. P, G. XIX y S. Hier. opp. VIII). 

Al fin tiene: Hic liber scriptus fuit florentie ex quatuor exemplaribus optimis et 
uno eorum uetustissimo et reuerentia digno: summo cum studio ac diligentia XIII. die 
Julii M. CCCC LVlllI. Pontífice Pió II. residente mantue. L. 

Iniciales de adorno en oro y colores; escrito á dos tintas. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: II. H. l.-I. D. 11. 

&. IL 4. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 460 fols.; 330 x 225 mm. 

Sigismundi Quintani Cremonensis ad Oarolum V austriados li- 
bri XXIII. 

(íol. 1). Sigismundi Quintani Cremonensis ad invictissimum Garo- 
lum Quintum Caes, semper Augus. austriados libri XXIII. (fol. 2). 
Liber I. Áurea fusa cano ferri e ruhigine quinto... (fol. 22). Liber II. 
(íol. 44). Liber IIL (íol. 60). Liber IV. (íol. 79). Liber V. (fol. 101). 
Liber VI. (íol. 121). Liber VIL (íol. 142). Liber VIIL (íol. 163). 
Liber IX. (fol. 183). Liber X. (fol. 202). Liber XL (fol. 223). Li- 
ber Xn. (fol. 241). Liber XIIL (fol. 258). Liber XIV. (fol. 276). 
Liber XV.   (fol. 294). Liber XVI.   (fol. 311). Liber XVII.   (fol. 


CÓDICES latinos: &. II. 4. -&. II. 5. 375 

333). Liber XVIII. (fol. 366). Liber XIX. (fol. 377). Liber XX. 
(fol. 398). Líber XXL (fol. 419). Liber XXIL (fel. 440). Liber XXHI: 
des. Tuncque adhihenda manus Begum expUtura iriumphos. 

Regalo del autor á Carlos V? 

Encuademación con estampaciones de oro, corte dorado. 

Sign. ant: L K. 16. 

&. II. 5. 

Cód. en perg.; á dos cois.; de letra minúsc. visigót.; sigl. IX; 151 fols.; 

335 X 225 mm. 

S. Beati de Liebana explanatio in ApocalypBÍs S. Jchannis. 

(fol. 1). (falto al principio; empieza con las palabras del cap. I:) Cu- 
jus septenarie uirtutis munerum esayas magnifícus manifeslat dicena... 
des. non mediocrem mercedem eis promisit. id est. sedere in solio judicii 
8ui. Explicit de filio hominis et ecleeiis. Liber primas in explanatione 
apocalipsin Jhoannis apstli. (fol. 13 v.). Incipit prologas Libri II. 
de ecla. et sinagoga quid proprie dicantur. et quos in qua habitatores. 
se dinoscitur plenissime lector agnoscat. Edesia. grecum est. quod in 
latinum uertitur conuocatio... des. In hoc errore judicii. que potest certa 
esse sententia. Explicit liber primus. (fol. 29). Incipit liber secundas, 
septem eclesiarum hic liber continet quattuor animalia et quadtuor 
equop. animas interfectorum: Quattuor uentos. et duodena milia. An- 
gelo effesi ecle. scribe: Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua... 
des. üt uere felices ante conspectum di. patris omptis. esse possimus. Ex- 
plicit prefatio. (fol. 57). Incipit liber tertius recapitulata xpi. na- 
tiuitate eadem aliter dicturus. Post conpletum septenarium numerum 
ecle..,. des. Resignatio sigillorum ut diximits. (fol. 76). Incipit Ibr. IIII. 
De septimis sigillis. Et uidi quum aperuisset agnus unum ex eigillis 
septem... des. Nunc uero recapitulat xpi. passione. eadem aliter didurus. 
Explanatio (explicit) liber quartus.   (íol. 91 v.). Incipit liber quintas. 


376 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ystoria eyusdem libri septem tubarum. Et uidi septem angelas qui stant 
in conspeclu dei qui acceperunt septem tubas... des- Sic facit finem. et re- 
capitulat a natiuitate dni. nsi. ihu. xpi. eadem altera clarius dicturus. 
Explicit liber quintas. (íol. 103 v.)- Incipit liber sextas decem capi- 
talarum. Scire aum. opus est. omnem hanc periocam decem capituUs esse 
distindam... des. Hic facit finem. etrecapitulat. a tempore persequutionum 
in áfrica gestarum. Explt. Ibr. sextas. (fol. 118). Incipit liber sépti- 
mas. Et uidi alium angelum uolantem in medio celo, hahenfem euange- 
lium eternum... des. Hic facit finem et recapitulat easdem plagas plenius 
dicturus. Explicit libor séptimas, (fol. 124 v.). Incipit liber VIII.'^^ Et 
audiui uocem magnam dicentem septem angelis: Ite effundite fiólas dei in 
térra... des. Hic facit finem. et recapitulat ab origine id est a xpi. passione. 
Explicit liber octabus. (fol. 133). Incipit liber nonas de maliere me- 
retrice et bestia. Et uenitunus de septem angelis habentihus fíalas... des. 
Ita adiecit dicens. que postea audiuit. Explicit liber nonas. (fol. 146). 
Incipit liber decimas de civitate diaboli. Postea uidi alium angelum. 
descendentem de celo habentem potestatem magnam... des. que in catholice 
fidei plenitudine continetur. Explicit liber decimas, (fol. 143 v.). Inci- 
pit liber andecimas de eqao albo, rekapitulat a passione xpi. brebi- 
bus. Et uidi celum apertum. et ecce equus álbus... (fol. 138). Liber XII. 
(falto de principio y fin), (conf. edic. del P. Flórez y G. Antolín, IJn 
códice visigodo de la explanación del Apocalipsis por San Beato de Liéba- 
na, pab. en La Ciudad de Dios, vols. LXX y LXXI). 

Tiene muchas miniaturas; algunas iniciales de adorno; epígrafes en letras 
mayúsculas en rojo ó á dos tintas; los textos de la Escritura en rojo. 

Tiene algunas notas marginales. Faltan folios y algunos están desordena- 
damente encuadernados. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: III. A. 4.-1. H. 1. 


CÓDICES latinos: &. II. 7. 377 


&. II. 7. 

Cód. en papel; sigl. XVI. 

I. (fol. 49). Kalendariutn dominicaram et festorum quibas misse 
uespereue cantantur aut sermo fit in capella Regia Serenissimi ot ca- 
tholici Regís Hispaniarum. 

II. (fol. 60). Donatio facta ora M C LXXXIX a comitissa Elo mo- 
nasterio de Retuerta. 

III. (fol. 108). Kalendarium monasterii de Ucles. 

IV. (fol. 473). Joannes Dei gra. Portugalliae et Algarbiomm rex 
eot. Sacro S.*° generali oecumenico concilio catholicae ecclesiae per- 
sjnam gerenti. Salutem. Cum earum quae ad ortodoxae fidei sincenjta- 
iem... et diuini nominis laudem penitus sint aconmodata. Datum Ebure. 

V. (fol. 477). Catalogo de los libros que dexó el Doctor Arias mon- 
tano por el mes de marQO para que se compren para las dos librerías 
de S.* Lor." el Real, (en latín). 

VI. 1 (fol. 493). Charissimo in Christo filio nostro Ludouico Fran- 
corum Regi xpianiss.° Alexandor Papa VII. Charissime in xpo. fili nos- 
ter Salutem. Ingenti molestaque adeo amaritudine replenit animitm nos- 
tmm grauis excesus... 2 (fol. 494). Charissimo in xpo. filio nostro Lu- 
douico Francorum Regi Christianiss.° Alexander Papa VII. Charissime 
in xpo. fili noster Salutem. Scriptis ad Maiestatem tuam proximis litteris... 
3 (fol. 495). Charissimo in xpo. filio nro. Ludouico Francorum Regi 
Christianiss.* Alexander Papa VII. Charissime in xpo. fili noster Salu- 
tem. Dilectus filius Abbas de Borlemont Rotae nostrae Auditor... 

De un tomo de varios. 


378 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. n. 8. 

Cód. en papel; sigl. XVI. 

I. (fol. 127). Petri Pontii de León episcopi Civitatensis protestatio 
Tridenti in Concilio facta de eo qnod sincere vellet atque ex animo 
intenderet abusas omnes in sua Diaecesi vigentes, tam in reformatio- 
ne morum Ecclesiasticorum vel Parroquianorum, et in detrimentum 
Ecclesiarum tendentes; quam in disciplinae atque Ordinis Eoclesiasti- 
ci confussionem extirpare atque evellere ect. 24 Aprilis MDLII die 
Dominica, congregatis Patribus Concilii in ecclesia Cathedrali S. Vi- 
gilii. (Es auténtica y está refrendada por notario Apostólico, Diego 
de Cárdenas. Fueron testigos Fonseca episcopus Castellamaris, El Obis- 
po de Lanchano, Alvarus episcopus Venusimis y Alvarus episcopus Pam- 
pilonensis, cuyas subscripciones y sellos tiene), 

II. (fol. 128). Protestatio solemnis in Concilio Tridentino facta a 
Salvatore Alepusco archiepiscopo Turritano et ab episcopis Joanne 
Fonseca Castellamarensi, Francisco de Navarra Pacensi Augustano, 
Joanne de Salazar Lancianensi, Alvaro de la Quadra Yenusino, Mi- 
chael Pucio Elnensi, Joanne Aemiliano Tudensi, Martino Pereció de 
Ayala Guadixiensi, Petro de Acuña Astoricensi, Alvaro Moscoso 
Pampilonensi et Petro Ponce de León Civitatensi contra edictum in 
eodem Concilio publicatum die 28 mensis Aprilis anni MDLII de sus- 
pendendo per biennium Concilio ob ingruentes in Germania bellorum 
tumultus ect.' (es auténtica y está autorizada por el notario apostólico 
Bartolomé de Vilches). 

De un tomo de varios. 


CÓDICES latinos: a. II. 8. - &. II. 9. 379 


&. n. 9. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 109 fols.; 318 x 220 mm. 

Bbrubat Zafar fílii Blbazar commeatas peregrinantium, Antonio 
Bparcho interprete; Joannis Damasceni filii Mesuae de facúltate 
medicamentorum. purgan tium, de facúltate alimentorum et de an- 
tidotis. 

I. (fol. 1). Commeatus Peregrinantium editus ab Ebrubat Zafar 
filio Elba zar, interpretatus in linguam grecam a Constantino Primo a 
secretis Regio, et a greca in latinam per Antonium Eparchum. Capi- 
llorum orttis ab euaporatione fumosorum et biliosorum crassorum humo- 
rum gignitur... (fol. 14 v.)- Incipit secundus liber. Lippitudo eat tumor 
nascens super tunicam albuginis oculi... (fol. 23 v.). Liber tertius. 
Squinantia est cum a phlegmate atit sanguine... (fol. 42). Liber quar- 
tus. Guttur magnum juuamentum corpori prestat.., (fol. 56). Liber 
quintus. lUíistres medid, ad mullos scribentes, digeslibilem virtutem... 
(fol. 69 V.). Liber sextus. Virlus posita est... (fol. 77). Liber septimus. 
Nascitur efímera febris... 

ir. 1 (fol. 96). Joannis damasceni de facúltate et proprietate medi- 
camentorum purgantium, et cum quibus temperan debeat aruitas eo- 
rum, ne noceat humano corpori. Foliones medicamentorum quibus ex 
humano corpore superflui humores... 2 (fol. 102). Ejusdem de facúltate 
alimentorum. Cognita esl alimentorum facultas atque natura... 3 (fol. 
105 V.). Ejusdem de antidotis et actione eorum. Antidotus áurea alexan- 
dri, dicitur enim áurea eo quod... 

Parece de letra de D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant.: III. L. 8.-II. E. 24. 


380 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. II. 13. 

Cód. en papel; á dos cois.; sigl. XVII; 570 fols.; 30&X 205 mm. 

Samma Sacramentorum in qua, primo de Sacramentis in genere, 
deinde de ómnibus septem ecclesie Sacramentis agitur: excitatis et 
resolutis plurimis, et diuersis casibus, et questionibus clare, et dis- 
tincte ad administrationem ipsorum Sacramentorum utilissimis, ac 
necessariis per Fratrem Joannem de Toledo, Ordinis S. Hieronymi, 
in Regio coenobio Sancti Laurentii Martyris, vulgo De el Escurial, 
professum; eiusdemque coenobii olim Theologiae moralis Lectorem, 
elaborata, dicata Sanctissime Virgini Marie, eiusdemque immaculate 
conceptionis Mysterio, incepta anno Salutis nostre 1666, finita vero 
anno 1671. 

Encuademación con estampaciones en oro y las parrillas en las tapas; cor- 
te dorado. 

&. 11. 15. 

Cód. en papel; sigl. XVI. 

1 (fol. 9). Este es un traslado bien y fielmente sacado de im ynstru- 
mento de poder original scripto en pergamino en lengua latina firma- 
do de la mag.* catholica del Rey don Philippe nro. Señor y refrenda- 
do por el señor Gabriel de Qayas su secreta.", según que por el mas 
largamente páresela. El tenor del qual dicho poder de verbo ad ver- 
bum es el siguiente. Philippus secundus dei gratia Bex hispaniarum... 
Recognoscimus et notum facimus. . . 2 (fol. 13). Este es un traslado bien 
y fielmente sacado de un instrumento de poder escripto en pergamino 
en lengua latina firmado según páresela por el poderosissimo Rey don 


CÓDICES latinos: &. II. 13. - &. II. 15. 381 

phellippe nro. señor, y sellado con su sello y refrendado de Gabriel de 
(^ayas su secret." cuyo tenor de verbo ad verbum es el siguiente. Phi- 
lippus seeundus... liecognoscimus el nohtm facimua tenore preaentium 
unitierais^ quod cum nos die sexta mensis Februarii proxime elapsi Am- 
brosium de Morales... 3 (íol. 15). Este es un traslado bien y fielmente 
sacado de un instrumento de poder scripto en pergamino en lengua 
latina y firmado según parecia por el serenissimo don carlos prínci- 
pe nro. señor y sellado con su sello y refrendado por martin de Gaz- 
telu su secret." cuyo tenor de verbo ad verbum es el siguiente. Carolus 
Dei gratia princeps Hispaniarum.., Quod licet catholicus, et potentissimua 
Rex Philipptis pater ac dominus meus... 4 (fol. 17). E3te es un traslado 
bien y fielmente sacado de un instrumento de poder escripto en per- 
gamino en lengua latina firmado según parecia del serenissimo don 
carlos principe nro. señor y sellado con su sello y refrendado por Mar- 
tin de Gaztelu su secretario, cuyo tenor de verbo ad verbum es el si- 
guiente. Carolus Dei gratia Princeps Hispaniarum... Quod cum nos Am^ 
brosium de Morales... (publ. en el tomo III de los Opúsculos de Ambro- 
sio de Morales). 5 (fol. 97). Hec sunt donaría que per hosce viginti 
annos proxime preterítos missa sunt et oblata a variis personis ad or- 
natum et cultum sacelli in quo requiescit corpus bonae memoríae 
F. Didaci de Seto. Nicolao in monasterio Sanctae Mariae de lesa or- 
dinis Sancti Francisci de obseruantia in hoc oppido Complutensi. 
6 (fol. 98). [In laudem B. Didaci Complutensis]. Splendidum coeli decus 
atque numen... Corpora morbo. 7 (fol. 99). De laudibus Beati Didaci 
instituti Franciscani. Saphicum Adouico mistum. Dum tuas laudes 
minus uberanti... Didacus evo. 8 (tol. 102). De eiusdem beati patrís 
laude Dimetrum Jambicum. Exultet amnis llena» us... Fruetur in per- 
petuum. Amen. 9 (fol. 104). [Ambrosii Morales hymni de B. Didaco 
Complutensi]. Complutum antea sanguine... Ostendas Sancti Didaci. 
10 (fol. 130). Preparamenta pro expeditione Canonizationis B. Didaci 
Complutensis. 

De un tomo de varios de Ambrosio de Morales. 


382 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. U. 22. 

Cód. en papel; sigl. XVI. 

I, (íol. 233). Hoc est translatum bene et fídeliter factura sumptum 
a quadam pagina siue carta pergamínea E-e.^^ in x.° patria et dni. 
guilermi diuina et apostolice sedis gra. epi. dertusensis comissarii a 
sede apostólica deputati... Nos guilermus diuina et apostolice sedis gra- 
tia e^iscopus dertusensis comissarius ad infra scripta ect. Manifestum 
facimus per presentes... Quod est actum dertusen. duodécima die de- 
cembris a nat. dni. millesimo trecentesimo septuagésimo quarto. 

II. (íol. 247). Fundatio seu institutio Monasterii beati Hieronimi 
déla murtha alias vallis bethlem facta nona die octobris anno a nat. 
dni. Millesimo Quadringentesimo Tertiodecimo. Que quidem funda- 
tio fuerat prius facta sub nuncupatione bti. Hieronimi vallis montis 
oliueti. ut inf erius apparebit. 

De un tomo de vañoa. 


&. III. I. 

Cód. en papel; sigl. XV; 89 fols.; 267 x 195 mra. 

Joannis de Margarit episcopi Gerundensis corona regum ad Fer- 
dinandum principem Aragonum. 

(fol. 4). Illustrissimo ferdinando Aragonensium primogénito liber 
Corona regum per Johannem de Margarit gerundensem Episcopum 
feliciter incipit. Preíatio. Cupienti michi Illustrissime princeps pro 
deuotione quam ad te tuosque genitores hábui... et expedito itinere ad eter- 
nam vitam et gloriam peruenire poteris ad laudem et gloriam omnipoten- 


CÓDICES latinos: a. II. 22. -A. III. !.-;&. III. 5. 383 

ii8 dei. cui 8it honor et gloria in sécula aeculorum. Amen. (fol. 6). Rex 
a regendo dicUur secundum ysidorum... dea. tranquillaqtie etate reaiduam 
vitam agere felicem ad laudem et gloriam omnipotentis dei cui ait honor 
et gloria in sécula aeculonim. Amen, 

Al principio añadida tiene: Dedaratio unde hic liber processerit, et quae ad eitu 
utilem lectionem sint obaeruanda. El Cardenal Sirleto se le dio al maestro Fran- 
cisco Sánchez, Canónigo de Salamanca y Capellán regio, cuando fué á Roma 
por orden de Felipe II para la causa de Fr. Bartolomé de Miranda, Arzobispo 
de Toledo, para que se le ofreciera á Felipe II para la Biblioteca del Escorial. 

Iniciales y capitales en azul y rojo, alternando; epígrafes en rojo. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 

Sign. ant.: V. I. 23.— III. E. 14. 


&. m. 5. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 85 fols.; 240 x 175 mm. 

Cadavalls Gravii Calydonli carmina; Mamerani sirena; Joannis 
Verzosae charina sive amores; Joannis Bolandini congratulatio 
advenías ad urbem Leodiam in laadem Mariae reginae. 

I. (íol. 1). Hispaniarum praestantissimae Reginae Isabellae inuic- 
tissimi Regis Philippi dilectissimae coniugis, clarissimique principis 
Caroli eiusdem Regis clarissimi filii, ad eumdem terrarum Monar- 
cham tumuli dúo. Cadauale Grauio Oalydonio authore. (fol. 2). 
D. Opt. Max. S. Christianiss . clarisaimique terrarum monarchae Philip, 
pi II Hisp. utriusque Siciliae, noui orbia, caeterorumque regnorum 
inuictiss. heneficentissimique regis Isábella clarisaima coniux... cui legüi- 
mo coniuncta matrimonio fuerat Laetissima reliquit V° N. Oct. oh orbe 
redempto anno 1568. (íol. 3). In praestantiss. christianissimaeque 
reginae Isabellae animosissimi Galloram regis Henrici filiae inuictis- 
simique Hispa, regis Philippi chariss. coniagis tumolum Cadaoalis 


384 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Grauii Calydonii Tydensis distrophon encomiasticon fanebreque car- 
men. Obiit anno 1568 V.** Nonas Octobris, aetatis vero suae trigessimo 
tertio. Dialogísticos inter locutores Viator et Genius. Quis iacet hoc 
túmulo? Gallortim filia regis... Gemmiferoque sedet sancUficata throno. 
(fol. 4 V.). In obitum serenissimi Caro! i Hispaniarum Principis, inuic- 
tissimi Caroli V Oaesaris Augusti Eomanorum Imperatoris nepotis, 
clarissimi praestantissimique regis Philippi dilectissimi filii, Cadaua- 
lis Grrauii Calydonii Tydensis distrophon fanebreque carmen. Carolus 
(heu) princeps sobóles generosa Philippi... Besplendentem animam clarus 
Olympus habet. (fol. 5 v.). In tumulum eiusdem clarissimi Principis 
Caroli Cadaualis Grauii Calydonii Tydensis distrophon funebreque 
carmen. Quantum Roma capul mundi Cicerone perempto... Sydera post 
fatum spirilus alta colit. Finis. Laus Deo semper sit et benedictio. 
Amen. 

II. (fol. 9). Ad sacram Regiam Hispaniarum et Angliae Maiesta- 
tem Strena Mamerani. Anno 1557. (fol. 9 v.). Tituli seu argumenta 
ac capita huius libelli. í. Be usurariis ad restitutionem ilUcitarum usu- 
rarum adigendis... 10. Be officio Principis. (fol. 10). Serenissime Bex. 
Cognito multis et variis grauaminibus et exactionibus... (fol. 31). De 
officio Principis. Per Mameranum. Regis ad exemplum totus conponifur 
orbis... His Rex caelestes cum plebe ascendet in arces. 

III. (fol. 35 V.). Joannis Yerzosae Caesaraugustani Charina, sive 
Amores. Concierat iucunda dies solenniter urbem... des. Bxternis mecum 
est usque futurus Amor. 

IV. (fol. 65). Illustrissimae ac etiam potentissimae dominae D. Ma- 
riae totius Brabantiae caeterarumque regionum vicinarum guberna- 
trici Johannes Bolandinus artium Liberalium Magister S. P. D. -Setn- 
per studiosis hominibus mos fuit... Beus Regina potentissima te conseruet, 
ac in Christo prouehat. (fol. 68). Congratulatio adventns ad urbem 
Leodium in laudem Mariae reginae serenissimae per M. Johannem 
Bolandinum. Quod si uer tepido ruris praeberet honores... des. üt procul 
hinc absint bella cruenta. Vale. Hic tuam Celsitudinem magnopere 
precor. 


J 


CÓDICES latinos: &. III. 5. -&. III. 8. 38^ 

Cada obra escrita de distinta mano. Autógrafas? 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. A. 8.— IV. L. 14. 


&. III. 8. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 535 fols.; 225 x 150 mm. 

Joannis Maldonati do motu Hispaniae libri VII; Petri Frago 
scholia in carmen ad Isabellam Valesiam, scholia in apophthegma 
Francisci Grallorum regis; Ambrosii Morales opuscula varia; Jo- 
sephi Glusi et Julii Clari de amere problemata; Politiani carmina 
ad B. V. Mariam; martyrium S. Ursulae et sociarum; S. Valerii 
opuscula varia. 

I. (fol. 1). Hispanie principi Cesaris filio Joannes maldonatus. non 
minus equidem fugiendum semper putaui magnanime princeps. . et illud 
tuo nomine tuisque auspiciis, in lucem prodire jube. Vale, calen, decenb. 
anno 1545. (fol. 21). De motu hispano lib. 1. Maius opere pretium exis- 
timo, regum acpopulorum res gestas prescrihere... (fol. 29 v.)- Líber 2. 
(fol. 58). Liber 3. (fol. 88). Liber 4. (fol. 128). Liber 5. (fol. lotí). 
Liber 6. (fol. 194). Liber 7: des. paulo post interiit dignus sane juvenis 
oh preclaram indolem eximiamque virttitem ad maiora serriaretur. Finis. 
(Al principio tiene la siguiente nota: Esta historia de las Comunidades 
la publicó traducida al castellano el Bibliotecario de esta José Quevedo 
en í.** de Octubre de 1840. J. Q. Qoní. edic. latina Romae 1672). 

II. (fol. 216). Psalmus Ciriaci pape, missus ad Theodosium huias 
inominis primus, quem usque ad ultimum hiatum quotidie pro victo- 
iria a deo sibi concessa, quando deus prospiciens humilitatem suam 
^obtinuit victoriam. In te Domine speraui, tu forfitudo mea, et refugium 

meum... Domine deus wetts in eternum confítebor tibi. Gloria patri et /. el 
\8pu, sto. 

III. (fol. 218). Al muy ill.® señor el marques de Cortes gentil hom- 

25 


386 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

bre día. cámara de su mag.* etc. mi señor. Muy illustre señor. Si stuhie- 

ra tan cerca de v. s. como el año passado, procurara de seruirle con alguna 

cosa... y recebir mi sana voluntad, en Valencia a 27 de Hebrero. 1560. Besa 

las manos de v. s. su menor criado y capellán. El doctor Pedro Fraga. 

(fol. 219). Ad Isabellam Valesiam Gallorum regis filiam Philippo 

Hispaniarum regi catholico desponsam in Hispaniam ingredi incipien- 

tem ángelus eiusdem prouintiae princeps et defensor bonus. Gallorum 

sobóles virgo clarissima regum... Perpetuum Hispanis exhibitura, veni. 

(fol. 221 V.). In principis Hispaniae arcliangeli orationem habitam ad 

Isabellam Valesiam in Hispaniam ingredientem scholia [Petri Frago]. 

ht satis constat ex sacris literis... des. Perpetuum Hispanis exhibitura, 

veni.   (fol. 233 v.). G-eminum apophthegma cum symperasmate siue 

conclusione admodum lamentabili Francisci (rallorum regis a Carolo 

Quinto Imp, Max. ad Ticinum et capti vicem suam miserabiliter 

lugentis, eiusdem manu in castello, cui nomen Benizano, quod Yalen- 

tia duodecim millia passuum distat, exaratum.   (fol. 234). Paraphra- 

sis eiusdem scripture latina, et exemplis aliorumque dictis illustrata 

[a Petro Frago]. Ex impotenti et coeco voluntatis ímpetu... des. et in hanc 

mea temeritate dignam calamitatem inciderem. 

IV. 1 (fol. 237). [De regimine stellarum]. Sequntur artificióse quedam 
et hactenus inaudite (tamen primis ex astronomie principiis collecte) ra- 
tiones... 2 (fol. 267). Dogma GerarJi Mercatoris. Tractans de instru- 
mento ad inuestigandam longitudinem regionis. Habet (inquit) hoc instru- 
mentum in primis tres annulos... 3 (fol. 279). De compositione qua- 
drantis . Accipiatur materia lignea vel alicuius metálli... 

V. 1 (fol. 286). [Tractatus de modo diffiniendi Jo. Burlaei]. (falto 
al principio), des. domus ad inuicem partes. 2 (fol. 288 v.). Incipit 
tractatus de diffinitione multiplici anime potentiarum... Sicut dicit 
Johannes dam[ascenusP] magnus Teologus medicus etphilosophus. Anima 
est substantia semper uiuens... 3 (fol. 293 v-). [Quaestio de speculo]. 
Queritur de forma resultante seu resiliente in speculo... Et sic sit dictum 
de hac questione. Explicit questio de speculo edita a grauissimo dno. 
alborto magno. 


CÓDICES latinos: &. III. 8. 387 

VI. (fol. 297). [Fernán Pérez de Oliva] De Magnete. In apherico 
magnete punda dúo sunt... 

VII. 1 (fol. 301). Ambrosii Morales Catliolica temporum. 2 (fol. 
309). [Ambrosii Morales de Rhetorica annotationes]. Rhetorica graeca 
tiox latine non omnino reddi potest... 3 (fol. 416). Ambrosii Morales 
descriptio belli nantici et expiignatio Lepanti per D. Joannem de 
Austria. 4 (fol. 434). Ambrosii Morales vita B. Didaci. 5 (fol. 443). 
Ambrosii Morales oíficium in festo Beati Didaci Complutensis, alias 
de Sancto Nicolao, (autógrafos; coní. tom. III de los Opmculos). 

VIII. (fol. 490 V.). Josephi Glusi et Jiilii Clari de amore proble- 
mata et controversiae. 

IX. 1 (fol. 495 V.). Politiani carmen ad beatissimam virginem. 
O virgo Prudentissima... Benigna Mater dexfera. Amen. 2 (fol. 495 v.). 
Altera eiusdem ad eandem. Ecce ancilla domini... Defende tuum popu- 
lum. Amen. 

X. (fol. 500). Martyrium S. Ursulae et sociarum. Begnante Dno. 
nro. Jesu Christo: cum post passionem... (coní. Bihliotheca Hagio, Latina, 
núm. 8428). 

XI. 1 (fol. 508). Haec ergo omnia ex Carrazedensis in Bergido mo- 
nasterii exemplari descripsi. Sunt autem, Sancti Valerii opera. Incipit 
Vita vel memoratio mirabiliorum, quae dominus pro boni obsequii 
famulatu Sanctissimi Fructuosi Episcopi ad corroborandam fidem 
credentium statuit et salutem. 2 (fol. 518). Incipit Epístola in Bea- 
tissime Echerie laude conscripta fratrum Bergidensium monachorum 
a Valerio conlata. 3 (fol. 520 v.). ítem dicta Beati Valerii ad beatum 
Dona Deum. 4 (fol. 522 v.). ítem alia de Bonello moñaco. 5 (fol. 
52^1). ítem de coelesti reuelatione.   6 (fol. 528). Sequitur nuperrima 

Ieditio de vana seculi sapientia.   7 (fol. 531 v.). ítem ordo chaerimonie 
praefati descriminis. (pub. en el tomo III de los Opiisculos de Ambro- 
sio de Morales). 
Escrito de varias manos, y principalmente por Aiubrosio de Morales. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: V. A, 12.— IV. L 19. 


388 REAL  BIBLIOTECA DEL  ESCORIAL 


&. III. 14. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 203 fols.; 227 x 162 mm. 
Auli Gellii noctium atticarum libri XX. 

(fol. 1). [Capita libri I], (fol. 2). üsi autem sumus ordine rerum 
fortuito quem antea in excerpendo feceramus... statim declaretur quid quo 
in libro queri inuenirique possit. (es el fin del libro XX). (fol. 4). 
[Noctium atticarum commentarii. Líber I]. Plutarchus in libro quem 
de herculis scribit... (fol. 18 v.)- Liber II. (fol. 33). Liber III. (fol. 
42 V.). Liber IV. (fol. 51). Liber Y. (fol. 60 v.). Liber VL (fol. 67 v.). 
Liber VII. (fol. 79 v.). Liber IX. (fol. 88). Liber X. (fol. 99). Li- 
ber XI. (fol. 106 V.). Liber XII. (fol. 115). Liber XIII. (fol. 129). 
Liber XIV. (fol. 136 v.). Liber XV. (fol. 145). Liber XVI. (fol. 
153). Liber XVII. (fol. 165). Liber XVIII. (fol. 171 v.). Liber XIX. 
(fol. 178 V.)- Liber XX: des. quid quo in libro queri inuenirique possit. 
Explicit liber vigesimus Agellii noctium atticarum feliciter. Deo gra- 
tias. Amen.   (fol. 185). Capitula lib. I-XX. 

Faltan en el códice los textos griegos; tiene muchos añadidos de otra mano. 
Iniciales de adorno en colores; capitales en azul y rojo, alternando. 
Perteneció á D. Diego Hurtado de Mendoza. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: IV. F. 3.-V. G. 2. 

&. III. 16. 

Cód. en perg.; sigl. XV; 87 fols.; 220 x 155 mm. 
C. Sallustii bellum catilinarium, bellum jugurthinum. 
1 (fol. 1). [C. Sallustii bellum catilinarium]. Omnis homines qui sese 


CÓDICES latinos: &. III. 14. - &. III. 16. - &. III. 18.    389 

atudent praestare caeteris animalibus... des. ludus atfiue yaudia agitaban- 
tur. 2 (fol. 30). [C. Sallustii bellum jugurthinum]. Falso qtieritur de 
natura sua genus humanum... des. spea atqtie opea ciuitatia in tilo site 
sunt. 

Las páginas 1 y 30 orladas. En la margen inferior de la primera página 
tiene el escudo de armas do Aragón. 

Iniciales do adorno en oro y coloros; capitales en oro. Le faltan las rú- 
bricas. 

Encuademación en terciopelo rojo, corto dorado. 

Sign. ant: IV. C. 4.— IV. I. 30. 


&. III. 18. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 39 fols.; 225 x 165 mm. 

Petri Campii philosophi, et iurisconsulti barcinonensis, Regii con- 
siliarii et fisci patrimonialis patroni, de imperio, potestate, ac curia 
magistri militum, capitaneique generalis, et de iurisdictione quam in 
prouinciales pro renata oxercere potest Responsum. (fol. 1 v.). Ca- 
tholico ac potentissimo Principi Pliilippo Hispaniarum Regi ect. Pe- 
trus Oampius philosophus, et jurísconsultus cum omni obseruantia 
S. D. FA si ante paucos menses jussu, ac beneficentia tua... rnaiora de nobis 
res litteraria tuis auspiciis sperare possit. Vale, et hnnc meum animum 
addictissimum maiestati tuae scito. (fol. 3). Jesuchristi Dei op. max. 
implóralo auxilio. Cause status que inter síndicos ciuitatis Barchinone... 
des. Quo fit ut undique causa et controuersia per dictos sindicos mota 
corruat. Ita disserebat in consilio regio, pro regio fisco P. Campius 
philosophus ac iuriscon. (Autógrafo). 

Es el códice ofrecido por el autor á Felipe H. 
Encuademación con estampaciones do oro. 
Sign. ant: V. G. 5.— IV. E. 10. 


390 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. ni. 23. 

Cód. en papel; sigl. XVI. 

I. 1 (fol. 50). Tractatio causae Prassicae anno 1548 Augustae coram 
Caesare et principibus Imperii. Dedit hanc orationem scriptam Sta- 
nislaus Lascas Regís Poloniae legatus. Cansa Frussica iam cUiquotietis 
acta esí... nt suis legibus titi p»r-mUtantur. 2 (fol. 61). Responsio 
"\^'olfgangi Prassiae magistri ad dicta per St. Lascum. In hoc tota rei 
cotürouersia consistit, utrum dUiattis Polonie Prítsia sit... huic sticcessit 
eius Hominis fíliuSt Ferditmnái BotHanorum regis gener. 

n. (fol. 64). Oratio Francisci Oliverii oratoris regís Galliae, qaam 
habait Spirae. Febr. die XIV. Non opits esse arbitrar ^ Principes ülus- 
trissimi, heneítolentiam captare,., et ab ipso fírmam amicitiam cUque co- 
niwndionem expecteüs, 

m. 1 (fol. 68). Diaiium eorum quae post adventnm legatorum 
Caes.** Ma.*^ in rebellione Thomae 'W^yort et alioniin acta gestaque 
Birnt. Anno Dni. M. D. LIIII; die 2° FébrtMrH appulemni in Ang^iam... 
Vagam, etplerique alii equestris ordinis. 2 (fol. 72 v.). Ad paciscendas 
nuptias Ínter Maiiam Angliae reginam et Hisp. Principen), quinqué 
fiíerint utrimque constitnti commissani. A parte regine Episcopus Vin- 
bmiensis.., sine expressissima stta uoluntate e< henepiacito. 

TV. 1 (fol. 74). Edictam Kar, V. imperat. contra haere ticos, pro- 
mulgatam Bmxellae prid. k. Maii. Qmnmquttm id operetmdedisemper... 
nisi iuxta formnlam a iheologis Louaniensibíts eoMser^ptam, 2 (fol. 76). 
Caesar ad dacem 'VTirtemberg. Etsi propter beiium abs te susceptum... 
hoc imtm facinHs excusettt atqme «ienent. 3 (fol. 76 y.). Nairatio Gaesa- 
lis de captÍYÍtat« Lantgravii. I^rimo anno superioriy cum Smaícaldici... 
tí aequitas causae plañe vobis contare*. 

V. (fol. 169). Responsio Pauli HE. P. M. ad protestationem Diegi 
Mendozae oratoris Caesaiis qae lecta illi fuit Reme K. Febr. QuHm 


CÓDICES latinos: &. III. 23. - &. III. 24. 391 

iniunctum tihi díceres a Cesare, ut de concilio protestationem interpone- 
res... tándem Gertnaniae prístina religio restituatur. 

VI. (fol. 199). Summa eorum que in conventu omnium ordinum 
gerraanie inferioris dum Carolus quintas Romanorum imperator his- 
paniarum Rex Philippo ñlio Angliae regi ius, ac imperium universo 
inferioris germanie cederet acta fuere Bruxellis anno 1555 mense octo- 
bris die 25. Primum Philibertus Bruxelius Consiliarius gallica oratione 
loquens... ac quihuscumqiie rehusposset ipsis gratum facturam. 

VII. (fol. 206). [Donatio Caroli ducis Borboni]. Karolus dux Bor- 
bone Cesaree maiestatis Capitaneus et locura tenens in Italia. Tribus 
hellis quibus exercitús prefate Cesaree maiestatis... Datis Mediolani die X 
mensis Julii, anno a nativ. dni. M. DXXVI. 

VIII. (fol. 227). Carolus [V] ect. Becognoscinnis et notiim facimus 
tenore praesentium universis cum ante elapsos iam plurimos menses de 
quibusdam defectibus... Datis in oppido nro. Brusellen. Ducatus nri. Bra- 
bantis die XIX mensis Junii anno Dni. M D LV, imperii nri. XXXV, 
et Regnorum nostrorum XL. 

De un tomo de varios del cronista Juan Páez de Castro. 


&. lU. 24. 

Cód. en papel; sigl. XV; 200 fols.; 210 x 140 mra. 

Guidonis de Columna historia troyana. 

(fol. 1). [De historia trojana liber I], (falto al principio; empieza 
con las palabras:) eis miracula bellicosa peregit... (fol. 5 v.). Liber II. 
(fol. 14 V.). Liber tertius de medea instruente Jasonem de aurei velle- 
ris certamine et de medelis ad pugnam faciendam cum bubus et dra-' 
gone operantibus. (fol. 23 v.). Liber quartus de destructione prime 
troye per Jasonem et Herculem.   (fol. 31 v.). Liber quintos de fon- 


392 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

datione magne troye per regem priamuin. (fol. 43). Líber sextas 
qualiter priamus yratus est contra grecos ex legatione antenoris. 
(fol. 52j. Líber septímus qualiter Rex priamus misit paridem in gre- 
ciam. (fol. 62 v.). Líber octauus de grecís incohantíbus inire consi- 
lia ad quos de Raptu lielene fama percipitur quid sint inde facturi. 
(fol. 70 V.). Líber nonus qualiter grecorum exercitus conuenit in por- 
tu athenarum et qui Reges fuerunt et cum quanto nauigio. (fol. 72). 
Líber decimus de grecís míttentibus apud delphon pro optinendo res- 
ponso de eodem quod factum erat. (fol. 79). Líber undecimus de 
exercitu grecorum recedente ab athenis. (fol. 84). Líber duodecimus 
de grecís míttentibus ad Regem priamum pro restitutíone elene et 
dampnorum factorum. (fol. 90). Líber XIIL'*^ de grecís míttentibus 
achíUem et theolopum pro víctualís grecorum exercituí oportunis. 
(fol. 97). Liber XIIII.'^» ¿e grecís recedenlibus ab ínsula thenedon et 
in obsidione urbís troye transraíttentibus. (fol. 105). Líber XV.'^^ de 
secundo bello et urbís obsidione. (fol. 121). Liber XVI^^ de tertio 
bello et obsidione urbís iam ñrmata. (fol. 124). Liber XVII.^^ de 
pugna ínter grecos et troyanos. (fol. 126 v.). Líber XVIII.^^ de V. 
bello, (fol. 130). Liber XIX de YI bello. (fol. 136). Líber XX. 
De Vil." bello, (fol. 141). Líber XXI. De VIII bello et de morte 
fortissimí Hectaris. (fol. 144 v.). Líber XXII. De sepulcro Hectoris 
et de palarf^ -^ imperatore exercit. grecorum assamptn. (fol. 149). 
Liber XXxíI. de VIIII bello, de morte Regís persarum et qualiter 
ací^liles et llaqueatus exti ti t amare polissene. (fol. 153). Líber XXIIII. 
De achille adhuc intercepto amare políssene. (fol. 156). Líber XXV. 
De X bello, morte deyphebí Regís Serpedonis et Palamidis. (fol. 
161 V.). Líber XXVI. De XI bello et de morte troyli et Menenis. 
(fol. 169 V.)- De morte Achillis Paridís et Ayacis ac aliorum. (fol. 
173). Líber XXVIII. De morte Pantasílene amazonum R^gine. (fol. 
178), Líber XXVIIII. De tractatu proditionís ciuítatis Troye. (fol. 
187). Liber XXX de captione et destructione troye et de morte Re- 
gis priami Ecube et polísene eius filie. (fol. 196). Liber XXXI de 
exilio enee et relatíone Antenoris et morte thelamonis. (incompleto; 


J 


CÓDICES latinos: &. III. 24. - &. III. 26. 393 

llega hasta las palabras:) tribuerint ipsi autem recedentea a troya, (conf. 
edic. Argentorati 1489). 

Faltan las iniciales y capitales. 
Encuaclornación de la Biblioteca del Escorial. 
Sign. ant: V. A. 13.— V. G. 17. 


&. III. 26. 

Cód. en perg.; sigl. XI y XII; 132 fols.; 209 x 143 mm. 

Joannis diac. Neapolitani vita S. Nicolai Myrensis; vita S. Mag- 
nobodi episcopi Andegavensie; Magnobodi episc. Andegavensis 
vita S. Maurilii episcopi Andegavensis; Fortunati vita S. Albini 
episc. Andegavensis; passio S. Vincentii diac Caesaraugustani; Pru- 
dentii carmen de S. Vincentio; passio SS. Sergii et Bachii. 

I. 1 (fol. 1 V.). [Pro]logus in vitam beati Nicholai episcopi Mirreae 
civitatis gloriosissimi presulis [auctore Joanne diácono Neapolitano]. 
Sicut omnis materies si ab im2JerUo artiflce... et ab inimicis tutos fore le- 
temur. Explicit prologas. (fol. 3). Incipit vita sci. Nicholai epi. ^í- 
cholans itaque ex illustri prosapia orttis... des. quatinus fldeliter ihu. xpo. 
dno. seruire mereamur. qtii cum patre et spu. seo. uiuit et regnat ds. per 
omnia seta, sclorum. Amen. (conf. Bibliolheca Hagiographica Latina, 
6101-6108). (fol. 28 V.). Incipiunt miracula in vita sci. Nicholai pa- 
trata et in transita eius. Quodam tempore aduenit quedam mulier de uico 
qui dicitur ciparstis... (fol. 29). Rursum alio tempore. altera mulier de 
uico nicapoleos... (fol. 29 v.). Venit quídam homo adscam.sion... (fol. 
30) . Notí multo post quídam inerguminus de uico cendímo... (fol. 30 v.). 
Cum igitur his míraculis ac uirtutíbus beatissímus floreret nícholaus. . . 
(ibid., 6150-6154). (fol. 30 v.). [De morte S. Nicolai pars I et III. Cer- 
neas itaque seruus dni. mortem inexcusabílem adesse presentem... des. 
usque ad tempus itt^stiniani imperatoria, (ibid., 6156, 6156).   (fol. 33). 


394 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

[Miracula post raortem ante translationem]. Igitur postquam heaU»si- 
mus nicholaus ex hoc mundo migrauit ad dnm.... des. et scorum eius 
pro nobis preparatam esse intercessionem. Adiuuante dno. nro.... (ibid., 
6160-6165). (fol. 37). Opere pretium remur ut ea que nostris temporihus... 
(ibid., 6172). (fol. 39). Extitit preterea alius uir qui mercimoniis interi' 
tus... (ibid., 6174). 2 (fol. 42). [Vita S. Magnobodi episcopi Andega- 
vensisj. Gloriosus igitur atque eximius xpi. pontifex magnobodus... des. 
et in eterna gloria doxa frui cum seis, adiuuante dno. nro.... Explicit 
vita soi. Magnobodi epi. et confessoris. (ibid., 5161). 3 (fol. 62). [Mi- 
racula S. Nicolai Myrensis]. Post beati Nicholai gloriosum ab ha>c uita 
transitum multi imperatores... des. et sic ad propria cum omni alacritate 
remeauU. Sunt preterea multa, sed hec pauca sufficiant ad laudem nomi- 
nis dei cui est honor laus et imperium in secuta seculorum. Amen. 4 (fol. 
77 V.). Incipit preíatio vite sci. Maurilii epi. In xpi. nomine, ego magno- 
bodus epc. acsi peccator ecclae. andecauae scdm. titúlos... cum felicítate pa- 
terna et amore fraterno. Explicit preíatio. Incipit prologas in vita sci. 
Maurilii epi. Quicquid in religiosis seis. suis... metunt in gaudiis. Expli- 
cit prologus. Incipit vita. Beatus igitur maurilius sub iuliano caesare... 
des. ut benedicatur cum gla. et laudibus nomen dni. di. uiui. per dnm. 
nrm. ihm. xpm. ect. Explicit vita sci. Maurilii epi. cuius sacer transi- 
tus celebratur idus septembris. (ibid., 5730). 5 (fol. 89). Incipit pro- 
logus in vita sci. Albini epi. Dno. seo. et apostolicis meritis reueren- 
tissimo preconando domno domitiano pape: fortunatus uester. Memini 
uir apostolice, cum ad urbem quam xpo. presule... portum sue dextre sub- 
ministret. Qui uiuit et regnat deus per omnia sécula seculorum. Amen. 
Explicit prologus. (fol. 91 v.). Incipit vita. Religiosorum vita virorum 
quantum est meritis clarior... des. animam deo karissimam ereptam de 
sdo. mansuram cum xpo. angelis plaudentibus: kalendis martii emisit ad 
celos, prestante dno. nro. ect. Explicit vita sci. Albini. (fol. 99 v.). In- 
cipiunt miracula post obitum eius patrata. Sanctus confessor Albinus 
andecauensium pontifex egregius... des. quotidie ecclesie sci. confessoris 
Umina terens. non prius cessauit ab oratione quam Ule piceus in suo ex- 
tinctus esset ignis semiusto pede, (ibid., 234-236).   6 (fol. 105). [S. Vin- 


CÓDICES latinos: &. III. 26.-&. III. 31. 395 


centii diaconi Oaesarauffustani passio], Prohabile satis est ad gloriam 
uincentii martyris quod descriptis passionis ipsius (jestis... des. Ubi meri- 
iis ipsius diuina multipliciter prestantur beneficia, ad latidem et gloriam 
nominis xpi. qui cum patre... Explicit passio sci. Vincentii martyris. 
(ibid., 8628-8630). (fol. 116 v.)- [Prudentii carmen de S. Vincentio 
martyre]. Beate martijr prospera diem triumphalem iuum... (del Peris- 
tephanon, Y). 7 (fol. 117). Incipit passio soomm. Sergi et Bachi. 
Maximiano tiranno regnante: nimio errore genus detinebatur humanum.., 
des. necnon etiam mortis terror e auertamur: cui est honor et gloria... Ex- 
plicit passio gloriosorum xpi. mr. Sergii et Bachi. (ibid., 7601, 7602). 
II. (fol. 75 y 76). [Preces et orationes quaedam]. (fol. 131 v.). 
Magníficat anima mea dominum... (fol. 132). Hic sunt septem psalmi 
notati. 

Iniciales y capitales en rojo, alguna miniada; epígrafes en letras ma- 
yúsculas. 

Perteneció á D. Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. E. 1.— IV. M. 8. 


&. III. 31. 

Cód. en perg.; princ. del sigl. XVI; 119 fols.; 222 x 168 ram. 

Antonil Trumbetae episcopi Urbinatensis de auctoritate Papao 
et Concilii. 

(fol. 1). Diuo Julio II. pont. max. et gloriosissimo Antonias Trum- 
beta Epus. Vrbinaten. uti mancipiam hamilimum et deuotissimum 
snplex se sue benedictioni coraendat. Cum multa sint Sanctissime pater 
que sepenumero me scribentem... et in clientelam suam iamdudum adic- 
tissimum. (fol. 3). Edditio per Antonium Trumbetara Episcopum 
Vrbinatensem ex multis sanctis viris et doctoribus excellentissimis 


I 


396 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

delecta, ac compilata, de plenitudine potestatis pontificis et de utili- 
tate Concilii generalis, et de superioritate Romani Poatiñcis ad Con- 
cilium genérale: necnon contra scismaticos et rebelles, et eorum iniíec- 
tiua in Romanum pontificem modernum Julium II. tractatus feliciter 
incipit. Quoniam teste Cicerone libro de officiis. Omnis res de qua dispu- 
tamus... des. secumque letabitur quod perierant et inuenti sunt ai laudem, 
et gloriam Domini nri. iesu xpi. ect. 

Le faltan las iniciales; epígrafes en rojo. 

En la primera página tiene: Antonii Augustini q>iscopi Ilerdensis. — Ludouici 
Gomes Auditoñs Rote ect. et Amicorum. 

Encuademación de la Biblioteca del Escorial, corte dorado. 
Sign. ant.: V. B. 12.-IV. M. 18. 


V &. III. 32. 

Cód. en perg.; á dos cois.; princ. del sigl. XIV; 49 fols.; 247 x 183 mm. 
S. Gregorii Papae dialogorum libri IV, et alia. 

I. (fol. 4). In x.^ noie. Incipiunt capitula Dyalogorum beati Grrego- 
rii pape. De miraculis sanctorum patrum libri primi amen. (fol. 4). 
Incipit prologuB. Quadam die dum nimiis quorumdam secularium... Lí- 
ber I. Non uálde in ytalia... (fol. 12 v .). Liber II. (fol. 22). Liber III. 
(fol. 35). Liber IV: des. si ante mortem deo hostia ipsi fuerimus. Explicit 
liber dyalogorum beati gregorii pape urbis rome primi. (á cada libro 
precede el índice de capítulos; conf. edic. Maur. y M. LXXVII). 

II. 1 (fol. 48 V.). De visione angélica missa a dno. bto. Gregorio, et 
custodia sibi data pro illo. (al margen:) Hec originaliter apponuntur 
in vita bti. gregorii edita a johanne diácono lib.° II, ca.° XXIIII.° 
Quodam tempore precepit scus. papa Gregorius dispensatori suo... plura 
studuero de plurihus erogare. 2 (fol. 49). [Vita S. Gregorii Papae]. 
Gregorius doctor nacione Rome... Hic primtis pontifícum seruus seruorum 
se scripsit. Ut habetur in cronicis martinianis Romanorum Pontificum 


CÓDICES latinos: a. lil. 52. -&. IV. 6.-&. IV. 8.     397 


et Imperatorum. 3 (fol. 49). [Vita S. Gregorii Papae]. Gregoriua ge- 
nere romanus... tharsilia árnica eius extiterit. Hec in legendario sancto- 
rali secunclum consuetudinem valenc. Ecclesie de diuersis volumini- 
bus compilatus. 4 (fol. 49). Gregorius de eodem bto. benedicto. Lihet 
me bretiiter referre qtiod btus.papa Gregorius minime in huitia sanctiasimi 
Benedidi vita descripsit. Denique cum diuina admonicione... 5 (fol. 49). 
De vita eiusdem bti. benedicti versus cuiusdam poete Marci nomine. 
Geta prophanatas coleret dum turba figuras... In quibus eterne arx que 
modo vite est que fuit ante netis. 6 (fol. 49). Gregorius super eodem 
benedicto versus. De qua stelligeri queris verbo Benedicte tonanti... 

Tiene notas al margen. 

Iniciales y capitales en rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación de la Biblioteca del Escorial. 


&. IV. 6. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 82 fols.; 203 x 145 mm. 
Raymundi Lullii opuscula varia. 

1 Raymundii Lullii ars inveniendi particularia in universalibus. 

2 (fol 53). In questionibus que sequuntur apperitur pratica et datur 
doctrina ad inteligendam artem generalem ab auctore ipsiua artis. 

3 (fol. 77 v.). Incipit liber correlativorum innatorum. (falto al fin). 

Encuademación en pergamino. 

&. IV. 8. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 217 fols.; 205 x 140 mm. 
Fratris Dominici Germani [de Silesia] Ordinis Minorum Provin." 


398 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Romanae reformatae Missionis olim magnae Tartariae praefecti in 
Aspaban regia Persarum. 1650. Incipit lex Sacracenorum, quam Al- 
choran, vocant, id est, collectionem praeceptorum. 

Autógrafo. 

En la primera página tiene: Pré Conuentu S. Petri Montis aurei, in Alma Vrbe. 

Encuademación moderna de la Biblioteca del Escorial. 


&. IV. 9. 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVII; 191 fols.; 200 x 145 mm. 

In theoricas septem Planetarum Purbachii et Octavae Spherae 
eiusdem Apostillas recte explicatae a D. Preceptore meo Andrea 
d' Avellar in alma Conimbricensi Accademia Ohatedrae Mathemati- 
cae meritissimo professore Conimbricae. 

En la parte superior de la primera página tiene: L.^o león. 
Encuademación en pergamino. 


&. IV. 11. 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVII; 246 fols.; 205 x 150 mm. 

Gabrielis Vázquez, S. J. tractatus varii. 

1 (fol. 1). Materia de legibus a doctissimo Patre Vázquez. 2 (íol. 
109). Ejusdem tractatus de scandalo. 3 (fol. 145). Tractatus de voto. 
4 (íol. 18B). Ejusdem de juramento. 5 (fol. 221). Ejusdem tractatus 
de ludo. 

Encuademación en pergamino. 


CÓDICES latinos: &. IV. 9.-&. IV. U.-A. IV. 13.-&. IV. 14.    399 

&. IV. 13. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 386 fols.; 205 x 140 mm. 

1 (fol. 1). Petri Barbosa commentaria in titulum ff. Soluto matri- 
monio, (son las lecciones explicadas en dase desde Octubre de 1568 á Julio 
de 1569). 2 (fol. 208). Petri Barbosa commentaria in titulum ff. De 
condit. et demonstrat. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 

&. IV. 14. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 325 fols.; 205 x 140 ram. 

1 (fol. 1). Petri Barbosa commentaria in titulum ff. De legatis 1.* 

2 (fol. 237). Explicatio legis quominus ff. de flumini. a D. P. Barbosa. 

3 (fol. 263). Eiusdem D. P. Barbosae explicatio ad 1. si finita 1(5 § si 
de vectigalibus ff. de darano infecto. 4 (fol. 287). Titulus ff. famil. 
hercis. a D. Petro Barbosa explicatus. 5 (fol. 303). Communis Prae- 
ceptor Petrus Barbosa in 1. admonendi ff. de iureius. (Son las explica- 
ciones dadas d año 1574). 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


400 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


&. IV. 15. 

Cód. en papel; sigl. XVTL 

1 (fol. 148). [Fr. Dominici Germani de Silesia, O. Minorum] Textu- 
ra nova Logicae Solanae ex arábico latino data, latino ordine, arabice 
concinnata ex diversis Arabum praecipuorum Doctorum scriptis con- 
gesta, variisque figuris illustrata. Ordita in Aspahan Regia Persarum, 
in conventu RR. PP. Ordinis S. Augustini. Contexta in conventu Re- 
gio Hispaniarum S. Laurentii Escurialensi, Ordinis RR. PP. Sancti 
Patris Hieronymi. Domo utraque, magnae charitatis ethospitalitatis. 
2 (fol. 192). [Fr. Dominici Grermani de Silesia] Yenimecum ad Chris- 
tianos orientales. 3 (fol. 280). [Fr. Dominici Germani de Silesia] Ve- 
nimecum ad Mohamaedanos ex Alcorano contra Alcoranum pro de- 
fensione evangelicae veritatis. 4 (fol. 337). [Fr. Dominici Germani 
de Silesia]. Prima pars. De divinis nominibus. (es un fragmento del 
Yenimecum ad Christianos orientales). 

Autógrafo. 

De un tomo de vanos. 


&. IV. 16. 

Cód. en papel; año 1600; 314 fols.; 205 x 150 mm. 

Monachi Hieronymiani Escorialensis expositio in artem ve- 
terem. 

1 (íol. 13). Expositio introductionis Porphirii. Subiectum huitis lihri 
est uniuer sale et non pi'edicabile... des. rellatio et proprietas consequens 
illam et hec dicta sint de uniuersalibus ad laudem et gloriam domini nos- 


CÓDICES latinos: &. IV. 15.-&. IV. 16.-&. IV. 17.    401 

tri ect.   2 (fol. 64). Incipiunt praedicabilía Porphirii. Hoe capul diui- 
ditur in duaa partes... des. sed remóte quando in illia inferioribut forma 
extiterit. Explicit expositio praedicabilium.   3 (fol. 111 v). Expoei- 
tio antepraedicamentorum [praedicamentorum et post praedicamen- 
torum] Aristotelis. Moría Arist. est initio cuiuactimque libri quedam 
prenotare... des. predicamento aui termini, et hec aufficiant de hoc libro 
ad laudem annctiasime trinitatis ect.    4 (fol. 234). Expositio in libros 
Aris. de interpretatione. De aubiecto huiría partís logícae... des. auo modo 
habet veritatem ohiectiuam sufficieniem ad verítatem propoaítionía.  5 (fol . 
266). Expositio in libros Aris. de posteriori resolutione. Omiaaia multia 
que sine utilitate in principio huius operis... des. obscura et incerta est 
aícut illa, et hec de libris de posteriori Resolutione, et de hac longa pertrac- 
tatione totius logice, necnon meth.^ Ad laudem et gloriam s."" et indiuidue 
trinitatis, Marie matrisque Jesu adiutricis nostre, doctoríaque s."*» Hiero- 
nymi patria nostri, Angelici Doctoria Thome Aquinaiia, Diui Laurentii 
martyris, ín cuius regali collegio, eius auxilio muniti, absoluimus illam 
die 10 mensis Juníi anno dni. 1600.   (fol. 309). Index omnium qaaes- 
tionum, et rerum notabilium totius logícae. 

Encuademación con estampaciones doradas, corte dorado. 


&. IV. 17. 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVU; 154 fols.; 205 x 150 mm. 

Thesaorus linguae latinae (solamente las letras B. y C).   (fol. 121). 
Ex epistolis Plinii Secundi f ormulae dicendi. 

Está casi destruido por la tinta. 
En la cubierta tiene: De D. Oria de Montalegre. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


402 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

&. IV. 18. 

Cód. en papel; princ. del sigl. XVII; 118 fols.; 205 x 150 mm. 

Formulae dicendi excerptae ex scriptis Francisci Pici, Erasmi, Ci- 
ceronis, Terentii, Ludovici Vives, Angelí Politiani, Hermolai Barba- 
ri, S. Ambrosii, Quintiliani, Dionysii Areopagitae, S. Hieronymi, 
S. Basilii Magni, Alberti Pii, Plutarclii, Joannis Pici Mirandulae, 
S. Joannis Ohrysostomi. 

Está casi destruido por la tinta. 

En la cubierta tiene: De D. Orta Montalegre. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación en pergamino. 


&. IV. 19. 

Cód. en papel; sigl. XV; 112 fols.; 210 x 150 mm. 

Joannis de Sacrobosco de sphaera; Gerardi Carmonensis theo- 
rica planetarum; Alfragani theorica planetaram; Roberti Grostete 
episcopi Lincolniensis tractatus de sphaera; tabulae de conjunctioni- 
bus et oppositionibus stellamm. 

I. (fol. 3). Johannes de sacro busto anglici viri clarissimi spera 
nnnc feliciter incipit. Tradatum de spera quatuor capitulis disfdngui- 
mus... des. Aut mundi machina disoluetur. Joannes de sacrobusto ect. 
(conf. muchas ediciones). 

II. (fol. 20). [Gerardi Carmonensis theorica planetarum]. Circulus 
eccentricus uel egresse ciipidis uel egredientis ceniri est... des. tune ipsi 
planete erunt iuncti lumine et non corporaliter. Explicit Theorica pla- 
netarum gerardi cremonensis astronomi celebratissimi. 


CÓDICES latinos: a. IV. 18.-&. IV. 19.-&. IV. 20.-&. IV. 21.   403 

III. (fol. 32). [De coDJunctionibus et oppositionibus stollarum]. 
Ut ait Jacob films dauid boni diey quia scientie mathemafice in cognicio- 
ne seu demonstraUone síint in máximo gradti certiludinis,.. 

IV. (fol. 51). Incipit alphraganus de theorica planetarum. Dijferen- 
cia prima in annis arábum et latinorum... des. Jamqne pate/ecimua de 
eclipsi solis et lune quod suffíciat. Explicit ect. 

V. (fol. 79). Incipit spera [Roberti Grostete] episcopi Liconiensis- 
Intentio nra. est in hoc tractatu describere figiiram... des. planetarum. 
Explicit ect.   (fol. 87). [Tabnlae]. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


&. IV. 20. 

Cód. en papel; afio 1625; 283 fols.; 203 ><- 147 mm. 

In octo libros physicae auscultationis Aristotelis praeclarissima 
commentaria omnique laude dignissima authore P. F. Joanne de Me- 
dina Ordinis Diui Hieronymi in Regali D. Laurentii Collegio meri- 
tissimo Magistro. Anno Domini 1625. 

Encuademación en pergamino, y tiene: Gaspar Peres enquaderno. 


&. IV. 21. 

Cód. en papel; sigl. XVII. 

(fol. 234). Constítatio 21 Pauli 5 edita anno Dni. 1606. Indulgentia- 
rum quoquo modo Regularibus et Ordinibus Regularibus concessa- 
rum revocatio, et aliarum indulgentiarum nova concessio. PauUta 
Papa Quinttís. Adperpetuam rei memoriam. Romanus Pontifexin Beati 
Petri sede constitutus... 

De un tomo de varios. 


404 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

^^&. IV. 22. 

Cód. en papel; mediad, del sigl. XVI; 236 fols. 

Joannis Paez de Castro adnotationes varii argumenti; Leonis de 
Balneolis excerpta de libris de anima; Hieronymi Franchíni, 
M. Antoni Plaminii, Levini Torrentii, Joannis Casa, Andreae 
Resendi, Petri Fragl, Michaelis Silvii, Lilii Giraldi et Matthaei 
Paschalis versus; Nicolai Cabasilae expositio Missae; Maurolyci 
epístola ad Simeonem Vigintimellium. 

Joannis Paez de Castro adnotationes varii argumenti. 1 (fol. 2 v.). 
Epitaphium [Petri Serrae]. Heu Petrus fueram dictus cognomine Se- 
rra... 2 (fol. 6), [Ad Pherussam epigramma]. Nil Ubi cum libris si 
post hacpulchra Pherusas... 3 (fol. 10). [Ad Oarolum V puerum]. Be- 
gia progenies Caroltis, CaroUque gemellus... 4 (fol. 10 v.). [Epigramma 
eroticum]. Dumpulchris Brisenne lego quos scripsit amores... 5 (fol. 
10 V.). [ Aliud epigramma]. Primo veré meo pueruli etate caleré... 6 (fol. 
11). In Cosconem. Mista meis alius poterat tua carmina ture... 7 (fol. 
13). [Ad Alexandrum epistola familiaris]. Doctus, Alexander, ca^amus, 
Tuscisque Thalia... 8 (fol. 14 v.). [Ad Sophrosynem ex Requesenia 
domo]. Armatam coluit Venerem Lacedemone matrum... 9 (fol. 15). [In 
tabulam] Penelope. Qiie fuerat iuuenum flamma, et que publica cura... 

10 (fol. 16). Ad Carizium. Care mihi, multo coniuncte amore Carizi... 

11 (fol. 37). Tres opiniones de anima [excerptae ex Leone de Balneolis 
hebraeo]. 12 (fol. 54). Hieronymi Frac. [Franchini] ad Franciscum 
Turrium. Turri si aut mihi villa, aut lar sit letior, aut tu... 13 (fol. 56). 
Ad Petram Viperam M. Ant. Flaminii. Fortúnate Senex, Senex beate... 

14 (fol. 56 V.). Ad Stephanum Saulium. Ne tu beatum dixeris optime... 

15 (fol. 122 V.). Hispania Franchini. Suavis voluptas est homini Casa 
(causa?)...   16 (fol. 123 v.). Ad Hippolytum Saluianum in eius librum 


CÓDICES latinos: &. IV. 22. 405 


de piscibus Ode Leuini Torren tii. Dum arcana narras abdita piscium... 

17 (fol. 124 V.)- Eiusdem in diem Divi Martini. Feato quid faciam die... 

18 (fol. 126 V.)' D© imagine F. Varge Oratoris Cesaris apud Vénetos. 
Si te sollicitum cupiens ostendere picior...   19 (fol. 135 v.). [Murium con- 
vivium]. ProsiluU quedam, suhduda e navi, in arenam...   20 (fol. 136). 
[Joannis] Casa ad Galateam.  üt capta rediens Helene cum coniuge 
Troia. . .   21 (fol. 137). [Eiusdem] Turdi. Ex máximo cum forte turdorum 
globo...   22 (fol. 147 v.). [Epigramma in Amorem]. Qui ceciim pharetra- 
qtie insignem pinxit amorem...   23 (fol. 157). Joannis Case. Mentem 
blanditie perderé credulam...   24 (fol. 157 v.). [Epigrammata ad Pan- 
calem]. Tanto nunc Veneris amore maior... Alind. Aetas o nimium beata 
nostros... Plexenos dum tractat Pancale horrentia telis... Aliud. Credite 
narranti Veneris rubuisse rosartim... Aliud. Inserui nivee turgentia ger- 
mina mali...   25 (fol. 167). [Epigramma]. Cum templum legei et sibi di- 
catum... Cum templum legeret sibi lapillis...   26 (fol. 168), Sapientissimi 
et felicisimi Dni. Nicolai Cabasile expositio compendiosa Sacre Mia- 
se.  27 (fol. 174). [Joannis Paez de oratoris ofñcio ad Papam postula- 
tum et allocutiones variae].   28 (fol. 185). Ex epistola Maurolyci ad 
Simeonem Vigintimellium Iiíarchionem Hieracii. a Messana VI. No. 
Mar. 1556.   29 (fol. 191 v.). Andree Resendi Ode in Gallos. Rursum 
tumultu Gallia túrbido...   30 (fol. 192). [Epigrammata in Romanam 
quandam]. Que Romana fui tum re, tum nomine, Belgas... Ominibus Ro- 
mana malis per numina parce... Avyla sepe tuo vincas sub Cesare, qui 
nos...   31 (fol. 195). [Petri Fragi? poema de providentia Deij. ínsita 
sunt animis nostris ab origine prima...   32 (fol. 198). In statuam puelle 
ad aquam virginem Michaelis Sylvii Car."« Qtie nuper de me multi ce- 
cinere caveto...   33 (fol. 198 v.)- [Epigramma]. Octavi Pater optime So- 
dalis...   34 (fol. 199 v.). Ad Pet. Aretinum. Scripta levi philura cum 
dones Carpina Petre...   35 (fol. 206). Car.^^ Salviato Lilius Giraldue. 
Augusti decus imicum Senatus...   36 (fol. 206 v.). [Johannis Paez ad 
Summum Pontificem carmen]. Magne Pater, coetusqu^ sacri pars máxi- 
ma, quod te...   37 (fol. 210 v.). Ad Litas, vel Precationes.   38 (fol. 
212). [Epigramma in Mendozam]. O quibus imperium cessit Neptunus 


406 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

aquarum... 39 (fol. 212 v.). [Ad Octavium]. Quo Pater Odavi vultu 
nuncaspicis ürhem... 40 (fol. 216). [Ad Zanchum]. Zanchi cui muse 
dederant, et versus Apollo... 41 (fol. 218). [De morte M. Aní. Flammi- 
nii]. O factum lacrimabile, o Dearum... 42 (fol. 225). [De morte Ordo- 
nii]. Nititur Ordonius cubito dum surgere presso... 43 (fol. 225). [De 
Dromone sophista]. 44 (tol. 229 v.). D. Matthaei Paschalis epita- 
phmm. 45 (fol. 229 v.). Cobos epítaphium. Hic iacet Ule Cobos cui 
Quintus Carolus omne... 46 (fol. 232). [Ad Gundisalvum Perezium] 
Hec tu Carmina, que modo Peresi... 

Nota: Contiene además el códice anotaciones de otras materias. 
Escrito de mano de Juan Páez de Castro. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque do Olivares. 
Encuademación en pergamino. 

&. IV. 23. 

Cód. en papel; sigl. XVI; 62 fols.; 205 x 150 mm. 

Victoris Tunnunensis chronicon; Joannis Biclarensis chronica; 
S. Isidori Hispalensis de viris illustribus cum additionibus S. Brau- 
lionis, S. Ildephonsi, Julíanl et Pelicis. 

I. 1 (fol. 1), Víctor Tunnunensis [chronicon]. A XVX eos. Theo- 
dosii Junioris Víctor Eps. Tunnunensis ecclesie Aíríce Historiam 
prosequítur ubi Prosper reliquit. Igitur Theodosio XVX et Albino coss. 
Antiochene ecclesie episcopatum post Joannem... des. usque in annum 
primum memorati principis Rom. anni Vm DCC LXVI. Hactenus Víctor 
Tunnunensis. 2 (fol . 29). Ab hinc Historiam ducit venerabilis pater 
noster Joannes Abbas Monasterii Biclarensis fundator. Post Eusebium 
Caesariensis Ecclesiae Epm. Hieronymum toto orbe notum... des. et docuit 
fámulos dominis non esse superbos. Finís, (tiene esta nota: Aqui auia en 
el otro exemplar 8 ó 10 renglones mas abaxo los pusimos al fin deste libro 
fol 31$), 


CÓDICES latinos: &. IV. 23.-&. IV. 24. 407 


II. 1 (íol. 41). Isidori Hispalonsis espi. de viris illustribus sánete 
ccclesie catholice: est additio in librum S. Hieronymi et Gennadii. 
Osius Cordubensis ecclesie eps. scripait ad aororetn... des. et multa alia 
scriberc dicitur que necdum legi. Finis. Hactenus Hisidorus. 2 (fol. 49). 
Additio, autore Braulione Caesaraugustano ecclesie epo. Isidorua, vir 
egregius líispalensis ecclesie eps.... des. et copiosis operibics charitatia. 
Hactenus Braulio. 3 (fol. 50 v.)- D- Ildofonsus Tolotanae sedis eps. 
de viris illustribus. Est additio ad libellum S. Isidori. Virorum adno- 
tationem illorum quorum edictis... des. in basílica Sánete Leocadie tenet 
habitatione in sepulcrum. Hactenus Ildefonsus. 4 (fol. 57 v.)« Hinc 
Julianus. Ildefonsus memoria sui temporia clarus.., des. cum quo creditur 
aeterno frui receptáculo claritatis. Hactenus Julianus. 5 (fol. 59). Hinc 
Félix. Julianus discipulus eugenii secundi... des. Ac aic in baailica glo- 
riosissime sante leocadie Virginia, aorte aeptilchrali est tumulatus. Hacte- 
nus Félix. Finiunt libri D. Isidori et D. Ildefonsi de viris illustribus 
cum addictionibus Braulionis, Juliani et Felicis. 

III. (fol. 62). Praesules toletani quorum nomina reperiuntur ante 
excidium hispaniae (al margen: Erant in códice veteri). Eugeniua I.., 
Urbanua uiuo Sinderido ab eccleaia Tolctana electua. 

Es copia de un códice antiguo. 

Tiene algunas notas, correcciones y variantes al margen. 

Perteneció á D. Orta Montalegre. 

Procedo de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 

Encuademación en pergamino. 


&. IV. 24. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 292 fols.; 205 x 130 mm. 
Gotíridi de Trano summa super tit. Decretalium. 
(fol. 1). Summa magistri Gofridi de trano super titulis decreta- 


408 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

ium composita. Glosarum diuersüas intelligentiam textus nonnumquam 
obtenehrat... (fol. 85). Liber II. (fol. 144 v.). Líber III. (fol. 200). 
Líber IV.   (fol. 228 v.). Líber Y. (falto al fin). 

Iniciales y capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 
Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


&. IV. 27. ■ 

Cód. en papel; fin del sigl. XVI; 421 fols.; 205 x 150 mm. 

Magistri Guevara et Fr. Dotninici Bañez quaestíones ín 2.*°^ 
2.*® Sti. Thomae Aquínatis; Reglas para predicar; Magistri Orellana 
conclusío; Doctoris Cámara dísputatío in Levitícum; Joannis del 
Castillo tractatus de septem sacramentís. 

I. (fol. 1). [Qaaestiones in 2.»°^ 2.»® Stí. Thomae Aquínatis]. 1 (fol. 
2 V.). Quaestio 33. De correctíone fratrena magistri [Joannis?] Gueva- 
ra. 2 (fol. 49). Quaestio 39.* de schismate M. Guevara. 3 (fol. 65). 
Quaestiones 57, 58 et 59 de justitía. 4 (fol. 81). Qaaestiones 60 et 61 de 
sacramentis in comuni. 5 (fol. 105). Quaestio 63 de acceptione per- 
sonarum. 6 (fol. 118 v.). Quaestiones 64-70 de homicidio et justitia 
commutativa. 7 (fol. 134). Quaestio 78 de ussuris a Fr. Dominico 
Bañes. 8 (fol. 197). Quaestio 88 de voto, (son lecciones dadas en la uni- 
versidad de Salamanca). 

II. (fol. 282). Reglas para predicar muy útiles, con una tabla para 
predicar y hallar autoridades de los doctores y materias aptas para 
las fiestas y domingos del año por su serie, (en latín). 

III. (fol. 289 V.). Hec conclusío que sequitur desumpta est ad lite- 
ram ex quaternione magistri orallana. 

IV. (fol. 291). Dísputatío ín librum Leviticí tradita a sapientissimo 
Doctore Cámara anno domini 1594. 


CÓDICES latinos: &. IV. 27. - &. IV. 28. 409 


V.  (íol. 405). Tractatas circa eeptem sacramenta in specie a sapien- 
tissimo licencíalo Joanne del Castillo. 

En la hoja de guarda tiene: Es del Bachiller Juan ventero vezxno de cercedilla. 
Escrito de varias manog. 
Encuademación en pergamino. 


&. IV. 28. 

Cód. en papel; sigl. XIV; 167 fols.; 210 x 145 mm. 

Rlcobaldl Ferrariensis compilatio chronologica; chronica ab ini- 
tio mundi usque ad annum 1335. 

I. 1 (fol. 1). In crónica sci. Jeronimi de obrutis ciaitatibus terre 
m tu. Tredecim urbes corruerunt terre motu... mare litus egrediiur. 
2 (fol. 1). Isidoras de VII mirabilibus mundi. Miractilum primutn. ca- 
pitoUum mundi... faciunt finem tam mirahilis edificii. 

II. (íol. 2). In nomine dni. nri. ihu. xpi. Incipit nichobaldas [Rico- 
baldi Ferrariensis compilatio chronologica usque ad annum 1378]. 
Cum relicta non sponte genitalis soli dulcedine... des. Poat mortem atina 
incepit magnum scisma in ecdesia dei. (conf. Rerum itali(:arum scripto- 
res, tomo IX, de Muratori). 

III. (fol. 111). Incipit crónica sci. ysidori junioris cum quibusdam 
addicionibus extractis de textu et istoriis biblie et de libro pau.li oro- 
sii et de passionibus sanctorum continens in se ipsa crónica sex etates 
seculi scilicet ab inicio mundi quando deus in principio creauit celum 
et terram et primum hominem adam usque in presentem diera que 
est in anno dni. ab incarnacione 1335 tempere dni. benodicti pape 12 
residentis. Et etiam continens nomina principum et regum residen- 
cium eo tempore super populo israel usque ad aduentum xpi. Et no- 
mina omnium pontifioum et imperatorum usque in presentem diem... 
Nec non et nomina conditorum quarumdam ciuitatum ut in sequenti- 
bus ostendetur. Et primo notandum qiiod quatuor sunt que detis fecit in 


410 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 


primo principio... des. perornatum tahulis marmoreis griffonihus e delfi- 
nis. [Ricobaldi Ferrariensis?]. 

Procede de la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares. 
Encuademación en pergamino. 


&. lY. 34. 

Cód. en papel; sigl. XVII; 245 fols.; 205 x 145 mm. 

I. (íol. 1). Preclarissima commentaria in primam partem D. Tho- 
mae per Reuerendissimum necnon eruditissimum Patrem Fr. Petram 
de Oñate primariam Cathedram regentem in regio D. Laureiitii Oo- 
llegio, anno 1618. 

II. (íol. 108). Comentum praeclarum in 3 partem D. Thomae per 
Reuerendissimum necnon peritissimum Patrem Fr. Francisoum de 
Sepulueda in Regali D. Laurentii Oollegio vespertinam Cathedram 
regentem, anno 1618. 

Encuademación en pergamino. 

&. IV. 35. 

Cód. en papel; fin del sigl. XIV; 83 fols.; 200 x 140 mm. 

Boethii de consolatione philosophiae libri I-IV 

(fol. 1). Liber I. (falto al principio; empieza con las palabras del 
metrum V:) Tua uis uarium temperat annum... (fol. 8). Liber II. (fol. 
96). Liber III. (fol. 64 v.). Liber IV. (falto al fin; llega hasta el se- 
gundo verso del metrum IV:) Et propria fatum solicitare manu. 

Tiene glosas interlineales. 

Procede do la Biblioteca del Conde-Duque de Olivares? 
Tiene arrancados los folios 27 al 32. 
Encuademación en pergamino. 


CÓDICES latinos: &. IV. 34.-&. IV. 35. -H. I. I. 411 


H. I. 1. 

Cód. en perg.; á dos cois.; sigl. XIV; 54 fols.; 410 X 260 mm. 

Clementis Papae V constitutiones cura apparatu Guillelmi de 
Monte Lauduno; Justiniani institutionam libri IV cum apparatu 
Accursii. 

I. (fol. 1 V.)- Reuerendis in xpo. patribus dnis. et dnis. dei et apos- 
tolice sedis gratia archiepiscopis et epis. ad quos presentes litera 
peruenerint vester humilis (un blanco) eadem gratia abbas sce. marie 
de parraces diócesis segobiensis ordinis sci. augustini canonicorum 
roí^ularium debitis reuorencia. et recomendatione premissis... Datura 
et actum in dicto nro. monasterio X.'"* nona die mensis decenbris anno 
a natiuitate dni. mill.° quadringentesimo XX. (es una fórmula general 
para suplicar órdenes sagradas). 

II. (fol. 2). [Guillelmi de Monte Lauduno apparatus constitutio- 
nura Clementis V]. (es un fragmento; desde las palabras de la rúbrica 
de usuris.) nec nunquam ipsi suos contractus per se celebrant sed per me- 
diatores... des. de Bescriptis ex parte et de appellationihus reprehensihilis. 
Explicit apparatus dni. Guillelmi de monte Ihauduno doctoris de- 
cretorum. (Contiene también el texto de las constituciones de Clemeti- 
te V). 

III. (fol. 12). [Institutiones Justiniani imperatoris cum apparatu 
Accursii]. In noie. dni. nri. ihu. x.» imperator cesar flauius Justinia- 
nus... [Institutionum liber I]. (fol. 20 v.). Liber II. (fol. 3á). Lí- 
ber III. (fol. 47 V.). Liber IV. (falto al fin), (El aparato de Acursio 
inc.:) In nomine dni. nri. ihu. x.* ex hoc ato quod xianus fuit... (falto al 
fin. coní. edic. Lugduni 1558). (fol. 53), Incipiunt rubrice instita- 
cionum. 

Iniciales miniadas; capitales en azul y rojo; epígrafes en rojo. 


412 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

Perteneció al Monasterio de Santa María de Parraces. 
Encuademación moderna de la Biblioteca del Escoria 


H. I. 3. 

Cód. en perg.; afio 1569; 32 fols.; 370 x 275 mm. 

(fol. 1). Sequens prefatio dicitur in Natiuitate domini usqu© ad 
Epiphaniam: et in Puriñcatione: et in Annunoiatione beate et glorióse 
semperque virginis marie. 1569. (fol. 4). Canon Missae. (falto del prin- 
cipio), (fol. 18). Feria VI.* parasceues post finita passione dicit infra 
«criptas solemnes orationes. (íol. 28 v.). Sequens prefatio dicitur in 
asBumptione et in Natiuitate beate marie. 

Las iniciales del copista son L. B. 

Espléndidamente hecho; las iniciales y capitales de adorno. 

Pasta labrada. 

H. I. 5. 

Cód. en papel; sigl. XVI-XVH; 115 fols.; 387 x 255 mm. 

Index alphabetico digestus ordine, in quo recensentur Códices ma- 
nuscripti Latini, qui in huius Eegiae Bibliothecae armariis siue Ta- 
bulariis per plúteos seu sectiones distributi aeseruantur. (fol. 115). 
Index librorum Hebraicorura manuscriptorum. 

Probablemente fué hecho este índice por el P. José de Sigüenza. 

Al principio tiene esta nota de mano del P. Antonio de San José: Varia 
Manuscripia in sequeniibus indicibus contenta igne perierunt anno Domini 1671. 

De mano del P. Lucas de Alaejos tiene esta nota: Miércoles de ceniza. áMar^o 
te comen{zó\ la enmienda deste catalogo latino 1615. 

Sign. ant: V. 0. 1— L X. 19. 


CÓDICES latinos: H. i. 3.-H. 1. 5.-H. 1. 6.-H. I. S.-H. 1. 9.   413 


H. I. 6. 

Cód. ©n papel; sigl. XVIII; 345 x 230 mm. 

Index librorum manuscriptoram orientalium, qui in hac Regia Bi- 
bliotheca S. Laurentii Escurialensis asservantur, elabóralas a D.»*» Mi- 
chaele Casiri de Qarzia Syro-Maronita, olim discípulo Rrai. P. Fran- 
cisci de Ravago Confessoris Catholici Regia Hispaniarum Ferdinan- 
di VI feliciter regnantis, quera Deus incoluraen, sospitemque nobis 
semper servet, sacrae Theologiae Doctore, in Regia Bibliotheca Ma- 
tritensi Lingaarum orientalium Interprete, et Professore; necnon 
Regiae Historiarum Hispaniarum Academiae Socio, die prima Junii 
Anni 1749 inchoatus, et die 5 Julii eiusdem anni absolatug. 

Encuademación con el escudo del Escorial estampado en oro en lag tapas. 


H. I. 8. 

Cód. en papel; sigl. XVIII; 556 páginas; 295 x 210 mm. 

Fr. Patricii de la Torre? O. S. H. gramm&tica lingaae arabicae. 
Encuademación moderna. 


H, I. 9. 

Cód. en papel; sigl. XVm-XIX. 

I. (fo^ 14). Nos Frater Sixtus Fabrilncensis Sacrae Theologiae 
Professor, ac totius Ordinis Praedicatorum humilis generalis Magia- 
ter et servus. Christianae perfectionis sumtnam ut in uniiaU Christiano- 


414 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

rum invicem... Dat. in nostro Conventu sánete Cruzis Segoviensis 
die 25 Junii Anni 1687. 

II. (fol. 40). Innocentius PP. XI. Universis Xpti. fidelibus presen- 
tes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem. Ctim 
sicut accepimtis, Capitulutn Genérale fratrum Sancti Hieronymi Congrc- 
gationis Hispaniae... Datis Rome apud Sanctam Mariam maiorem, sub 
Annulo Piscatoris, die XXII Martii M. DC. LXXXVII. Pontificatus 
nri. anno undécimo. 

III. (fol. 62). Hispana Greorgii Manrrici Carmina, que incipiunt Re- 
cuerde el alma dormida quaeque in latinum carmen nuperrime conver- 
sa Serenissimo Hispaniarum Principi Philippo dedicata. (es una copia 
del cód. d. IV. 5. Es el traductor D. Juan Hurtado de Mendoza? conf. 
Bevue Hispanique, tom. XIV). 

IV. (fol. 70). [Joannis Paez de Castro versus?] 1 [Ad Alexan- 
drum], Doctus, Alexander, calamus, tuscisque Thalia... 2 [Ad Chari- 
zium]. Care mihi, coniundo multo et amore Charizi... 3 [Ad Papam]. 
Magne Pater, Coetusque Sacri para máxima, quod te... 4 Ad Petrum 
Aretinum. Scripta levi philura cum dones carmina Petre... 5 [Ad Octa- 
vium]. Quo Pater Ociavi vultu nunc aspicis ürbem... 6 [Ad Zanchum]. 
Zanchi <mi Musae dederant, et Venus Apollo... 7 [Ad Pictorem]. Pictor 
erat cui formosa cum coniuge lites... 8 [Epitaphium Cobos]. Hic iacet 
Ule Cobos cui Quintus Carolus omne... 9 In Cosconem. Mixta meis alius 
poterat tua carmina iure... 10 Epitaphium Petri Serra. Heri Petrus 
fueram dictus cognomine Serra... 11 Ad Pherussam. Nil tibi cum libris 
sitpost haec pulchra Pherussa... 12 Ad Grundisalvum Perezium. Haec 
tu carmina, quae modo Perezi... 13 Octavi Pater undccumque docte... 
14 Si qua nunc fide, quave voce digna... 15 Cum Templum legeret sibi 
dicatum... 16 Phixena dum tractat, Pancale, horrentia télis... 17 Que 
Romana fui tum re, tum nomine Belgas... 18 Omnibíis Romana malis 
per numina parce... 19 Prosiluit quidam subducta e navi in arenam... 
(son copias del cód. &. IV. 22.). 

V. (fol. 91). [Index sermonum S. Thomae a Villanova qui asserva- 
bantur in Ecclesia Valentina]. 


CÓDICES latinos: H. I. 9, 415 


¥ 


"VT. 1 (fol. 170). Secretum nobilissimum et veriesimam venorabilís 
viri Jodoei Greveri Presbiteri. Extractum ex tomo secundo Theatri 
Chemici, quod extat in Bibliotheca. 2 (fol. 181 v.). Libro de la Luz 
de Fr. Juan de Tiupescisa de la Orden de los Menores. Primo conaide- 
ravi futura témpora, quae praedida sunt a Chriato in Evangelio... des. se- 
cundum quod fuit paratum elixir ad álbum, vel ad rubeum. In nomine 
Dni. lesu Christi, qui est benedidus et glorioaus in saecula saeculorum. 
Amen. 3 (fol. 183 v.). Ex dictis Alani in theatro [Chemico] dicto 
pag. 813. 4 (fol. 185 v.). Ex epistola cuiusdara Patris ad filinm in 
thoatro Chemico pagina 963. 

VII. (fol. 217). Sebastiani Foxii Morzilli de philosophici studii ra- 
tione ad Franciscum Fratrem liber (publ. Lugdani Batavorum 1621). 

VIIL (fol. 230). Fr. Laurentii a Villavicontio. O. S. A., de ratione 
studii theologici liber 1. Oaput nonum. 

IX. (fol. 235). Ornatissimo, et Doctissimo viro D. Adolpho ab 
Cichboltz Agrippinensi V. J. Doctori optime mérito, necnon Profes- 
sori ordinario, Andreas de Laguna Secobiensis, Philiatros, salutem. 
Non dubito quin multi futuri sint... (conf. edic. Coloniae 1544). 

X. (fol. 240). Regalis Coenobii D. Laurentio M. dicati Ppilippi 
Seo. Reg. sumptibus, Jo. de Herrera nobilis Architecti opera, inven- 
tioneque adumbratra descriptio. (Excerpta ex opere P. Joannis de 
Mariana de Rege et Eegis institutione lib. 3, cap. 9 De Edificiis, p. 340. 
Toleti ap. Pet. Rodericum 1599). 

XI. (fol. 245). [Benedicti Arias Montani] Tractatus de Figuris 
Rethoricis cum exemplis ex Sacra Scriptura petitis. 

XII. (fol. 259). Pius Papa VL Carissimo in Ohristo Filio nro. Ca- 
rolo Hispaniarum Regi Catholioo... Piis Catholicorum Regum votis... 
Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die séptima 
Junii anni 1780, Pontificatus nostri anno 6.° 

XIII. (fol. 267). Sixtus Papa V. Ad perpetuam rei memoriam. Ex 
debito Pastoralis Officii nobis a Domino iniundi... Datis Romae ap. 
S. Marcum, sub annulo Piscatorie, die 4 Septembris, 1588, Pontifica- 
tus nostri anno 4."* 


416 REAL  BIBLIOTECA  DEL  ESCORIAL 

XIV. (fol. 365). [Index auctorum qui continentur in opere Hiato- 
riae Augustae scriptores]. 

XV. (fol. 470). Epístola prohemialis Aactoris. Admodum Reue- 
rendissimis, ac multiformis sapientiae cultoribus, Rectori, Scholasti- 
co, Magistris, Doctoribus, ceterisque Theologis almae üniversitatis 
Salmanticensis, omnium aliarum in Hispania Maximae, atque Prima- 
riae Matris suae: Petras Oiruelus Darocensis Theologorum minimüs 
salutem, et penthateuci Mosayci veridicam interpretationem ad ver- 
bum hoc est: Hebraicam, simul et Latinam . Sacra Scriptura Veteris 
Testamenti, Paires, et Domini nimium ohservandi, quae prima rudimenta 
fídei catholicae... quam expeditissimum. Válete. Eiusdem autoris ad 
Lectorem praefatiuncula. In hac nostra interpretatione haec in primis... 
sed quemadmodum hábeant originalia hebraica. Epístola prohemialis 
secundi tomi. Ad eosdem perquam observandos Dóminos Rectorem, 
Scholasticum, Doctores, Magistros, ac ceteros scholasticos in alma 
Universitate Salmantícensí Petri Cirueli Darocensis in suam inter- 
pretationem librorum Job, Davidis et Salomonis praefatiuncula. Posi 
Penthateucum Moysi, quem totum a principio eius... Vestri magnifici fa- 
voris praesidio eos submitentes. Válete. 

De un tomo de varios. 


H. 1. 10. 

Cód. en papel; sigl. XVIII-XIX. 

I. (fol. 206). [Fragmentum Bibliothecae Arábico -Escurialensis 
Michaelís Casiri]. 

II. (fol. 245). Joannis Petreii Toletani Rhetoris Gomplutensis ora- 
tío Oompluti in Studiorum initio habita. Anno M. D. XXXVII. Ve- 
Uem Red. Amplias, ea esset temporum nostrorum conditio... hoc nomen 
ti magne laudi ease et perpetuo fore, Bixi. 


CÓDICES latinos: tí, I. 10. -H. I. 11. A\1 


III. (íol. 272). Sacrae Theologiao institutiouum liber primas, 
(fol. 289). Liber secundas. 

IV. (íol- 328). Franciscas miserationo diaina sanctáe Agailiae Dia- 
conus Oardinalis Barberinus nancapatas, ad Serenissimam Dominum 
Philippara Hispaniarum Regem catholicara sanctissimi in Christo 
patris et sedis apostolicae de latere legatas. Ad faturam rei memo- 
riam. Honestis fídelium votis Ubenfer nnnuimus... Datam Matriti Tole- 
tanae dioecosis anno incamationis dominicae M DC XXVI sexto Ca- 
lendas Augasti Pontiíicatus ejusdem Domini Nostri Papae anno 
tertio. 

De un tomo de varios. 


H. I. 11. 

Cód. en papel; sigl. XVIII. 

I. (fol. 18). Sancti Caroli Ep. et Oonff .'^ elogia ex Sacro Texta sin- 
gillatim et ex Baila canonizationis eias, instar Ofñcii Proprii concin- 
nata [a D. Petro Mrn. (Martínez) del Ejido y Estrada]. 

II. (fol. 177). [Index librorum graecoram daplicatoram in Biblio- 
thoca Regia Scorialensi]. (fol. 180). [ídem libroram hebraicoram, 
chaldeoram et arabicorum]. 

III. (fol. 184). [Catalogas manuscriptoram in digrammate &. con- 
ten torum]. (á Francisco Pérez Bayer. Autógrafo). 

De un tomo de varios. 


27 


418 REAL  BIBLIOTECA